199 BUMS- WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER Koffie JAC. HERMANS 59 119 299 299 99 99 79 99 Maartense Tapijt Meubel Plaats uw familie berichten in de PZC De Provinciale Zeeuwse Courant uw krant, de naam zes DIPLOMA CAFÉBEDRIJFl gemalen zilvermerk DIEPVRIES SPINAZIE SPLENDID TOTAAL MACLEANS TANDPASTA 1QQ WASMIDDEL rood of blauw, tube 75 ml-2i9rI Mr CONTESSA DAMESVERBAND MAGERE MELK __65 BRISE LUCHTVERFRISSER OflQ GROF GEBROKEN RIJST ONTBIJTKOEK KN0RR VLEESBOUILLON IOC HEINZ WITTE BONEN IN TOMATENSAUS QQ PENNYWAFELS 7Q WASVERZACHTER CALVE SAUZEN SANTUSA ZUIVERE BIJENHONING JUNIOR ANTI-KLIT LILAN SPECULAAS ENGELSE DROP TUC BARBER CREAM CRACKERS SPERZIEBONEN VELUCO APPELMOES LUYCKS FRANSE MOSTERD 70 TOPPING TOPPER JQ P0PPELL AANSTEKER 1JQ OO KN0RR AARDAPPELPUREE QQ rA FRIKADELLEN COQ V. HOUTEN 99 MICKY KATTEV0ER 59 ERU GOUDKUIPJE KNAKWORST APERITIV0 799 WORTELEN EXTRA FIJN 99 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 21 SEPTEMBER!! WIM MOLHOEK en JOKE HIRDES geven u. mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voornemen in het huwelijk te treden op D V donderdag 22 september a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te Kruiningen Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in het kerkge bouw der Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke om 14.45 uur door de weleerwaarde heer ds. N. W. Schreuder. Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in het Dorpshuis 'Luctor et Emergo', Hoofdweg 45 te Rilland-Bath Toekomstig adres: De Ommegank 11. 4415 AL Oostdijk HOERA' 50 jaar GETROUWD Hartelijk gefeliciteerd. Ron. Betty Jan. Addic. Karin. Peter. Annette. Pieter. Jimmy. Jan Wim. Jolande. Ronald •jjOma. van harte gefeli- £citcerd met uw 80-ste •i-verjaardag. Uw liefhebbende kleinkinderen Cora en Johan Goedemorgen PA EN MA :£nog hartelijk bedankt:! voor de fijne vakantie Sam. Ellen enS Knsty ^Goedemorgen OPA PIET DE KOK £:harteüjk gefeliciteerd Smet uw 85e verjaar- Sdag! Van uw kleinkinderen: Peter en Ingnd. Willem en Ria. Peter en Christine. Hans. Helma en. Wouter, Tineke en Leo. Janet en van uw achterkleinkinde- ren: Menno en Wieteke. £Goes, £:21 september 1983 Cor M. wordt vandaag 16 en mag gaan rijden op een bromfiets!! September Meubelkoopje Eiken bankstel 3-1-1 1695,- Inruil mogelijk Plein 1940 Middelburg OPROEP Ieder die iets te vorderen heeft of schuldig is aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschap van Aamoud Cijvat, laatst ge woond hebbende te Mid delburg. Grevelingen- straat 129 en overleden al daar op 14-2-1983. wordt verzocht daarvan opgave te doen aan notaris mr W. van Wouwe te Middelburg, kantoorhoudende aan de Bierkaai 5 te Middelburg Betaalbaar per 22-9-'83 bij de Amsterdam-Rotter dam Bank N V Heren gracht 597, Amsterdam en Singelstraat 3, Goes, div, no. 27 van cert. N V. Land- bouwmaatschappij De Bathpolders met 1,85. zijnde div over het boek jaar 1982 '83 a 5' onder aftrek van 25 div belas ting en provisie. Div. bew afgest. inleveren. Administratiekantoor der Amsterdamsche Bank N.V. Amsterdam. 21 sept. 1983 Bij beschikking van de ar rondissementsrechtbank te Middelburg d.d. 14 sep tember 1983 is het faillisse ment van Cornelisse en' Van Luijk B V voorheen gevestigd te Middelburg. Grootmede 111. wegens de toestand des boedels op geheven. K. P. T. G. Flos, curator Houtkaai 7 Middelburg. Plaats uw familie berichten in de PZC Voor al de kaarten en persoonlijke bezoeken, zowe. tijdens zijn ziekte als na het overlijden van onze lieve zorgzame man. vader en opa. de heer MARINES ZL'IJDWEGT willen wij langs deze weg hartelijk dankzeggen in het bijzonder aan dr. Eckhardt voor zijn begeleiding en steun tijdens zijn ziekte. Dorpsstraat 100a Wij bedanken allen voor de warme vriendschap en hartelijke persoonlijke belangstelling tijdens de lange periode van de ziekte en bij de crematieplechtigheid van mijn geweldig flinke echtgenoot, vader, schoonva der en fijne opa CORNELIS AARNOUTSE Dit heeft ons heel veel goed gedaan en wij zullen ons dat altijd blijven herinneren. Conny Aarnoutse-van Noort Adje en Frans Karolien. Maaike Voor alle belangstelling die ik moent ontvangen op mijn 65e verjaardag zeg ik. mede namens mijn vrouw, alle familieleden, vrienden en bekenden, heel hartelijk dank. Biggekerke. september 1983 Dorpstraat 65. Vlissingen. september 1983. In oktober start o m te MIDDELBURG i ROOSENDAAL de avondopleiding Examens op 5 januari 1984 in 10 plaatsen ond toezicht van het Ministerie van Economist!, Zaken. Inlichtingen STICHTING HORECA Ój LEIDINGEN NEDERLAND. Jul. van Stolberglaa 47, 2595 CA Den Haag, tel. 070-868483. ooky avonds. DE PZC 'N DI1K VAN EEN KR WIJ ZIJN ZO BRUTAAL OM ONZE PRIJSVERLAGINGEN AAR DE TROONREDE TOE TE Vi De broekriem moet kennelijk nog een gaatje strakker worden aangetrokken volgens de troonrede. Allemaal maatregelen die drukken op uw huishoud portemonnee. Daarom is het zo goed dat wij blijven doorgaan om de prijzen stevig aan te pakken. Inmiddels hebben we meer dan honderd dagelijkse boodschappen vlijmscherp en uiterst brutaal in prijs verlaagd. Zodat wat u aan de ene kant moet inleveren bij ons weer kunt goedmaken. Want wat uw portemonnee nodig heeft is een brutale kruidenier. Zilvermerk koffie gemalen, vacuum verpakt pak 250 gram 355 '«•«ouaisoa Sneeuwster gebak diepvries, gevuld met advocaat en slagroom 399 /Pd,\ pak 450 gram, Vrij Produkt &i zak 2 KILO -339" 4% i maxi, pak 20 stuks houdbaar, literflacon 160 gram-299" kilozak309" 350 gram-79" 12 tabletten voor6liter-399-IU«r half blik929 pak 8 stuks-95" g flacon 1500 ml, Vrij Produkt fles 0,25 liter, keuze uit 5 soorten 399" pot 450 gram j flacon 125 ml pak 400 gram zak 400 gram pak 150 gram pak 200 gram pot a 0,72 liter heel blik potje 190 gram pakje 80 gramt 2 stuks«9"I 'M pak 130 gram439"0r KU diepvries. 70 gram, doos 20 stuks-£39" CHOCOLADETABLET AA ASTOR H0NDEV0ER OF SOgram mApuuroftwelnoot40®_ y blik 410 gram pot 8 stuks 100 gram - oorkruik 2 liter Wi f!0

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12