NMB Deltasparen. Belastingvrij sparen en verzekerd zijn tegelijk! Sparen behoort beloond te worden in plaats van gestraft. Want zeg nu eens eerlijk: vindt u het leuk als vier of meer dubbeltjes van uw rentegulden in een ander potje verdwijnen dan het uwe? Die houdt u natuurlijk liever in uw eigen portemonnee. Wist u dat de overheid daar in één speciaal geval ook zo over denkt? Want er is een allervriendelijkste mogelijkheid om be lastingvrij te sparen, zodat elke gul den rente werkelijk een rentegulden blijft! Met NMB Deltasparen profi teert u van een combinatie van be lastingvrij sparen en verzekerd zijn bij overlijden d.m.v. een levensver zekering. Een kans die geen mens nu meer hoeft te missen. Want de NMB Bank en Delta Lloyd maken die mo gelijkheid ook voor u toegankelijk met de nieuwe spaarverzekering 'NMB Deltasparen'. De overheid beloont uw initiatief om te sparen voor uw toe komst. Ze doet als het ware wat terug. Dat is niet onverstandig in een tijd waarin de collectieve voorzieningen onder druk staan. Wij kunnen ons indenken dat u nieuwsgierig bent geworden want wie wil er nu niet een hoog netto rendement en een prima verzekering in één? Daarom nu over tot de kern van de zaak. NMB Deltasparen is interessant voor iedereen van 18 t/m 55 jaar. De combinatie belastingvrij sparen en verzekerd zijn tege lijkertijd levert niet alleen een interessant netto-rendement op maar geeft u tevens een bedragen. Minimaal f 100,- en ten hoogste f 500,- per maand. Dat geld staat vast tegen de hoge kapitaalmarktrente. Een rente die iedere maand opnieuw wordt vastgesteld aan de hand van het rendement op een groep Nederlandse staatsleningen. Om u een idee te geven: de afgelopen zes jaar schommelde dat tussen de 7 en 12%. Van uw maandelijkse storting is een deel bestemd voor overlijdens dekking en kosten van de levensverzekering. Dit wordt verrekend door de kapitaalmarkt rente met 2,75% op jaarbasis te verminderen. U merkt daar in feite niets van. Dat het netto rendement zelfs na verrekening van deze kos ten doorgaans hoger ligt dan bij gewoon sparen bij een gelijke rentevergoeding, blijkt wel uit de tabel. Zo'n overlijdensdekking is een gems jj stellende gedachte. Deze verzekering (zoi der gezondheidsvragen) treedt in werkingi het eerste jaar en is goed voor een uitkerk bij tussentijds overlijden van ten minste al 144 maandtermijnen. Voor de exacte vens hieromtrent verwijzen wij naar de uit gebreide folder. Het verzekeringsaspect is NMB Deltasparen van essentieel belang. Daai door springt u er fiscaal goed u Over de rente die wordt bijgeschn l ven bent u geen inkomstenbelastin verschuldigd. Zodat u na 12 jaar hi hele door u gespaarde en door aid L1 rente fors gegroeide bedrag netto i handen krijgt. ff Dan mag u ermee doen tv u wilt. Eerder met werk stoppen Als aanvulling op uw pensioen? A'0 lossing van uw hypotheek? U ku ij het zelfs al bij voorbaat schenken aa e uw kinderen of kleinkinderen a reservering voor hun studie. Eén ding weet u over 12 ja# zeker: dat u 't goed heeft gedaai; Want het netto-rendement va NMB Deltasparen is hoger dan if dere gewone spaarvorm met ongf jj veer dezelfde rente-vergoeding. Stuur vandaag nog de bon in voor uitgebrc ijl de informatie. Of ga even langs bij een NM kantoor. Dan brengen wij het meedenk f van de premier in de praktijk. NMB Deltasparen. Belastingvrij spajg ren en verzekerd zijn tegelijk. goede overlijdensdekking. En valt u in een inkomstenbelastingschijf van 40% of meer dan wordt het extra interessant, want in dat geval zal het netto-rendement doorgaans hoger zijn dan met normaal sparen is te behalen. De vergoeding bestemd voor over lijdensdekking en kosten is daarbij al ver rekend. Het gaat er bij NMB Deltasparen om, dat u 12 jaar lang spaart met vaste maand- NMB BANK De NMB denkt met u mee I_J "5 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 21 SEPTEMBER De Premier denkt met u mee. NMB Deltasparen is een produkt van de Delta lit w Verzekeringsgroep en wordt u o.a. aangeboden door de N\IB Bui f, Rendementsvergelijking bij belastingschijftarief 50%. «is: Kapitaalmarkt rente 7% 9% A4aandelijkse storting: O O en C O O O Rentebedrag bij normaal sparen: i 3.455,- 14 7.275,- f4.609,- f23.045- Rentebedrag bij Deltasparen: 4.313,- f21.565,- f6.837,- f34.185,- Rendementsversehil 24,8% 24,8% 48,3% 48,3% Informatiebon Stuur mij gratis uw folder NA IB Deltasparen. Ik krijg geen bezoek aan huis. Pl Naam: Adres: Plaats: De vergoeding voor de overlijdensdekking en kosten zijn in dit voorbeeld al verrekend. Postcode:. In envelop zonder postzegel sturen aan de NAtë Bank, antwoordnummer 5,1000 PA Amsterdar|*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 10