Raad Goes zegt aarzelend ja tegen ontsluitingsweg Belgische loodsdienst Ylissingen in staking krvang wethouders in Goes tussentijds Cot nfortabele n tode int rins van Oi wye WISSEL BEVELANDER MUWE VERBINDING VIA STATIONSPLEIN Dodelijk ongeval op Neeltje -lans - W Conferentie toekomst van volwasseneneducatie DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 PZC/streek 21 gOES Met een uiterst krappe meerderheid (11-10) heeft de gemeenteraad van Goes «oensdagavond besloten de zuidwestelijke binnenstadsontsluitingsweg aan te leggen. Daarvoor werd na lang wikken en wegen 3,8 miljoen gulden uitgetrokken. De raad verbond daaraan wel de eis dat de uitvoering van het karwei nauwgezet in de commissie financiën zal «orden gevolgd om te voorkomen dat de kosten toch nog uit de hand zullen lopen. Overigens verzekerde burgemeester W. Blanken dat het dagelijks bestuur van de gemeente het als een ereplicht' beschouwt de nieuwe doorgaande verbinding door het zuidwestelijke deel van de Goese binnenstad binnen het beschikbare bedrag tot stand te brengen. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat der de voltallige VVD-lractie ibehalve stemming bleek - D'66 A Maljaars de raad (eveneens met een kleine seerderheidt nee zou zeggen tegen de »rJeg van de weg. Het CDA. met sT-zondering van de beide wethouders Dijkgraaf en G. Eshuis alsmede het asdslid C. Linssen, bleek ernstige ï\|fels te hebben over de vraag of de verkeerstechnische en planologische ordelen van de plannen wel opwe- a tegen de hoge kosten. De woord sder van de christen-democraten, van de Ree. bestempelde het pro wethouder J de Graagi. de SGP. de PPR en - naar bij de uiteindelijke Fietser gewond bij aanrijding Goes GOES Een fietser. F. P. Z uit Goes, is woensdagavond omstreeks half ne gen gewond geraakt bij een botsing met een personenauto. Dat gebeurde als 'een plan uit de jaren '70 dat in op de kruising Louisse de Colignylaan - Nassaulaan - Parklaan. De auto en de fietser kwamen beide uit de rich ting Kloetinge aanrijden. Toen de ièi al hun overtuigingskracht in de automobilist. C A H uit Goes, af v. hadden geworpen, besloten de wilde slaan verleende hij geen vrije IDA'ers J. Laport en P. van Dijk toch doorgang aan de fietser waardoor die i te stemmen met het voorstel van ten val kwam De fietser liep hierbij - enkele ernstige kneuzingen op Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis Bergzicht in Goes. jaren '80 niet meer past' Nadat de nethouder L. de Leeuw (PvdA. ruim- tlljke ordening) en Dijkgraaf (frnan- (t college van b. en w. Van Ree en C. au den Boomgaard bleven tegen, ot de tegenstanders behoorden ver- VERTREKKEND RAADSLID; iOES Het Goese aadslid W. Sloots ivda) vindt dat de poli- partijen die in wethouders leve- lich moeten bera- tn over een tussentijd- vervanging en des- wds ook over een an- Jere politieke samen- van het college au burgemeester en tlhouders (thans 2 DA. 1 PvdA en 1 VVD). >1 is noodzakelijk, al- as Sloots, om te voor- urnen dat na de eerst- lomende raadsverkie- in 1986 een vol- nieuwe wethou- [rsploeg, zonder enige varing. aantreedt, trvanging is naar de van het raads- 1 ook zinvol om ieim bloed' te pom- het huidige colle ge, dat samen over een respectabel aantal dienstjaren beschikt. Sloots maakte zijn op merkingen woensdag an het slot van de raadsver gadering Hij deed dat in een toespraak waarin hij afscheid nam als raads lid, wegens het aanvaar den van een werkkring in Spijkenisse. Daarin merkte hij ook op dat de gemeente Goes, in ver gelijking met andere ge meenten. vrij traag werkt. Als voorbeeld noemde de socialist de behandeling - liever ge zegd het achterwege la ten ervan - van een ont werpverordening (inge diend door Sloots) voor de behandeling van be zwaarschriften. Al in 1981 stelde de toenmali ge raad die verordening in handen van het colle ge van b en w voor ad vies en sindsdien werd er niks meer over verno men. Sloots achtte het mogelijk in deze met wat meer voorvarend- heid te werken. Buregemeester W. Blan ken. raadsnestor A Mal jaars (sgp> en PvdA-lei- der P. Duinkerke zwaai den het vertrekkende raadslid lof toe voor zijn inbreng gedurende een 5-jarig raadslidmaat schap. Ze herinnerden aan zijn aandacht voor juridische aspecten en de wijze waarop hij ac tief was in raad en com missies. Sloots wordt opgevolgd door H. Hoo- gerland Diens geloofs brieven werden goedge keurd OES Centrum. 10-21 uur Herfst- ïdene. t'DEKERKE Der Boede. 10-11 Ij uitzending radio Der Boede. IDDELBURG Molenwater. 9.30- uur Miniatuur Walcheren, uthuis, 20-21.30 uur: uitzending Ra- ERNEUZEN Julianaziekenhuis. -22.15 uur. uitzending radio (una JSSIN'GEN' Stedelijk Museum, Lezing 'Het Chinese export- nelein in de loop der eeuwen' door Jacobs. )sda St-Josephziekenhuis. 20- 30 uur uitzending Rawa. OSCOPEN »GEN OP ZOOM Roxy 1,20 uur: ladende liefde. 16 jr. ,x> H, 20 uur Who dares wins. 12 jr. «in'Actueel I. 20 uur: An Bloem. 12 «Actueel II, 19.30 uur Ghandhi, «Actueel III. 20 uur: Octopussy, )ES Grand Theater, 20 uur "pussy, a I .1ST De Koning van Engeland, uur Octopussy. a l. 20 uur The ue thunder, a.l. 20 uur: Erotisch fsclbeeld, 18 jr. 20 uur. Ghandhi, «BOZEN Luxor I, 20 uur: "pussy, a.l. ïor H. 20 uur An officer and a "Jeman, 12 jr. KSIN'GEN Alhambra I, 20 uur: Mende liefde, 16 jr. nambra n, 20 uur: An Bloem, 12 Jr. Toonstellingen IEL - Galerie Bellemans. 10-18 Illustraties van Fiel van der Veen 110). *fanuseum. 13.30-17 uur: beelden ■out en exp van oude lGnderboe- schoolplaten van M A. Verhoe- '"»m 8.10). RCEN op ZOOM Markiezenhof, uur: werken van Wim Schütz 11610). BjBt'RG Biologisch Museum. t< uur 'De natuur in Zeeland' «uidijken in Zeeland' Museum, 10-12 en 13.30-17 De middeleeuwse dorpskerken Md-Beveland' 'Urn 30/10). sade i, 13-17 uur. 'Stadsherstel samenspel' 'Stadsvernieuwing "«Ierland'. Jëkafé 9-21 uur. werken Inneke *lton 30.9). WSTEDE 'Bewaerschole', 14- "f foto's van Joop van Houdt, «3 Koper en Wim Oudcsluijs. Landbouwmuseum, 10-12 uur: Oude landbouwwerktui- HEINKENSZ AND De Stenge. 10-12 en 14-17 uur. werken uit de Vlissingse kunstuitleen it'm 7 10) KATS Galene 't Zwaluwenhof. 14- 18 uur: werken van Piet van 't Hage- land. Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: 18e en 19e eeuwse Japanse prenten. MIDDELBURG Zeeuws Museum. 10-17 uur: Nomadische bouwwerkenv van Jeroen van Westen en Thijs Ver aart (t/m 29 9) Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek, 9-17.30 uur. 'Lof en spot, tweehonderd vrouwenportretten', overzicht blad- muziekomslagen (t'm 30/9). St,-Janstraat 41, 14-17 uur: touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: diverse ambachten en exposities Galerie De Wijnstock, 14-17 uur: Ke ramiek van Pietemella Fritz SLUIS De Raadskelder, 14-19 uur: werken van Michael Franke. OOST-SOUBURG Bibliotheek, 13.30-17.30 uur: expositie over Amnes ty International (t'm 17/9). TERNEUZEN Galerie Tierelantijn. 13-18 uur: keramiek van Joke Fleur itm 30 9). Hal 'Ter Schorre'. 11-21 uur: fotopro ject 'Kwaliteit' (t/m 7/10). VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: Het landschap in de delta (t/m 30/9) Museum De Schotse Huizen. 10-12.30 en 13.30-17 uur werken van Gerard Menken itm 27 9) Markt 12. 8-18 uur: schilderijen van Veere en watersporten door Angeh- que van den Bom (t'm 30/9). VLISSINGEN Galerie Marquis. 13 30-17.30 uur. werkenv van Armin Mehling (t/m 18 9) en werken van Ton Teeken Hm 940) Reptielenzoo Iguana' 14-17.30: expo sitie levende reptielen, amfibieën en insekten. Gevangentoren, vanaf 17 uur: werken van Matthy Murre (t'm 15/10). YERSEKE Atelier 'Dam Twee'. 10-18 uur expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars. 1JZENDIJKE Museum, 10-12 en 13.30-17 uur 'Radio in oude en niéuwe stijl' (tm 1812) HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance 1 Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur weekends van 20.00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel, 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur SGP) keek vooral naar de financiële kant van de zaak Als we veel geld zouden hebben, zou onze fractie onge twijfeld zeggen, meteen doen", liet hij weten. Hij achtte de zuidwestelijke binnenstadsontsluitingsweg (een rou te die loopt via de Wulfaertslraat, het Stationsplein, een nieuw aan te leg gen weggedeelte ten westen van de F den Hollanderlaan. De Piet Hein- straat het Koepoortgebied naar de Westwal) voor de verkeersafwikkeling met beslist nodig. Maljaars zei zich ervan bewust te zijn dat de weg een onderdeel vormt van de ontwikkelingen in het Stationsge bied en het Koepoortgebied en dat instellingen als de NS en de PTT en hun inmiddels ten uitvoer gebrachte plannen op hebben gebaseei'd Maar hij vond dat dit met zou mogen betekenen dat de gemeente een en ander niet kan heroverwegen. Hij kwam met het voorstel daarovel' met ZIKRIKZEE Dc 53-jarige E. Lok ker uit Goedereede is woensdag in het Rode-Kruisziekenhuis in Zierik- zee overleden aan de verwondingen die hij woensdagmorgen opliep bij een verkeersongeval op het werkei- land Neeltje Jans. Het slachtoffer botste met een door hem bestuurd busje frontaal legen een vrachtwa gen. De man raakte daarbij bekneld en werd door de brandweer van Wcstersehouwen uit het zwaar be schadigde busje gehaald. Het ongeval gebeurde omstreeks vijf over half elf op de weg naar de betonccntrale op het werkeiland. Het slachtoffer reed met een busje van de Deltadienst van rijkswaterstaat in de richting van die centrale. Door nog onbekende oorzaak raakte hij in een overzichtelijke bocht naar links op de verkeerde weghelft. Een tegemoetko mende vrachtwagen, bestuurd door V. d. H uit Renesse, kon het busje niet ontwijken en beide voertuigen reden frontaal tegen elkaar De heer Lokker raakte daarbij bekneld in het busje De brandweer van Westerschouwen moest er met krachtwerktuigen aan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden. De EHBO van rijkswater staat en huisarts Hameling verleende eerste hulp. waarna de man werd overgebracht naar het Zienkzeese zie kenhuis. De heer Lokker zat alleen in het busje Bergingswerk gezonken zandzuiger vorderen gestaag BAALHOEK - De bergingswerkzaam heden van de vorige week gezonken zandzuiger 'Sliedrecht 23' in de Wes- terschelde nabij Baalhock, vorderen gestaag. Medewerkers van dc ber gingsbedrijven Smit-Tak en Van den Akker hebben woensdagmiddag twee stroppen om het wrak beves tigd. Er werden tevens twee zoge naamde voorlopen aangebracht. De bergers willen in totaal zeker acht stroppen om het schip aanbrengen. Als de werkzaamheden verder goed verlopen wordt de zandzuiger zater dag of zondag gekanteld Het schip ligt nu nog ondersteboven op de bo dera Als het WTak gekanteld is wordt het door de drijvende bok Taklift 4 op een bak getild en vervolgens naar een scheepssloperij gebracht. De bak waarop de zandzuiger wordt geplaatst komt volgende week dinsdag bij het wrak aan. de NS te gaan onderhandelen en m plaats van de zuidwestelijke binnen stadsontsluitingsweg andere plannen te maken Dat voorstel werd verwor pen Van Ree en A van Oosten (PPRi deden een aantal suggesties voor al ternatieven. Ook al zullen onderdelen van het door b. en w aan de raad voorgelegde plan in ieder geval toch moeten worden uitgevoerd, zo betoog den ze. dan zullen die alternatieven toch altijd nog goedkoper zijn. Van Oosten durfde daar zelfs een fles goe de wijn om te verwedden L Mol-de Jager (WD) herinnerde eraan, dat de liberalen in de Goese raad al verschei dene jaren op het standpunt staan de zuidwestelijke binnenstadsontslui tingsweg niet nodig en te duur is. Ze gewaagde van 'een eenzijdige beste ding van gemeenschapsgelden'. In PvdA-woordvoerder P Duinkerke hadden b en w. een warm pleitbezor ger voor hun voorstel. Hij meende dat het imago van Goes een fikse deuk zal oplopen wanneer de streep door de weg zou worden gehaald. Hij verwon derde zich over de bezwaren van financiële aard ..Het is nu of nooit meer", zei hij. ..Fasering kunnen we wel vergeten" Wethouder De Leeuw voerde aan aat vrijwel alle ontwikkelingen in het Stationsgebied, het Schuttershofgc- bied en het Koepoortgebied zijn ge baseerd op de aanleg van de zuid westelijke binnenstadsontsluitings weg. Hij rekende voor dat alternatie ven plannen 1,5 tot 1,8 miljoen duur der zullen zijn dan het voorstel van b. en w. Wethouder Dijkgraaf wendde zich in een bijzonder gloedvol betoog tot de raad. Hij zei zich ervan bewust te zijn dat hij enige faam geniet als zuinige wethouder. „Waarom ben ik dan toch voor dit voorstel", begon hij zijn apel. Hij legde er de nadruk op dat de aanleg van de weg geen beslag legt op de financiële ruimte van de gemeente in de komende jaren. Het bedrag van 3,8 miljoen kan uit de reserves worden gehaald. „We moe ten het nu doen", zei Dijkgraaf vol vuur, „want we kunnen belangrijke voorwaarden voor de toekomst scheppen. Laten we dat nu niet nala ten", Onder een andere binnenstadsont sluitingsweg, de oostelijke, zette de raad definitief een streep. Eerder is al besloten deze weg niet aan te leggen, zelfs niet in een zeer eenvoudige vorm Wel blijven in het gebied tussen de Apjelierstraat en de Albert Joachimi- kade idaar was de weg geprojecteerd) enkele verkeersmaatregelen, straatre constructies en de aanleg van riole ring noodzakelijk De raad stelde er 174.000 gulden voor beschikbaar, waarmee het plan voor de oostelijke binnenstadsontsluitingsweg tevens voorgoed naar het oud-archief werd verwezen Sportieva kindermode van 't Hummeltje /V Van ome moderedactrice) GOESEen avondvullend program ma werd er woensdagavond geboden in de Goese Prins van Oranje, waar een aantal modezaken uit die stad de nieuwste eoilectie's presenteerden die komend seizoen hun weg moeten vinden onder de clientèle. Zo langza merhand is het de gewoonste zaak van de wereld geworden dat je jezelf niet meer alléén voor het 'vuurpelo ton' gooit, maar modepresentaties steun zoekt bij 'soortgenoten'. Waar bij er overigens wel altijd voor ge waakt wordt dat ze elkaar niet bij ten. Zaken blijven zaken, zo werkt dat. Hoofdrolspelers deze avond waren 't Hummeltje met kindermode. 't Witte Paerdje met damesmode en Van Wes ten met herenmode, aangevuld door de nieuwste haarmodelijn van Salon Willy uit 's Heer Hendrikskinderen. Een en al show dus. zowel op als naast het plankier, waar kijken en bekeken worden hand in hand gaan De kleren van 't Hummeltje voor kinderen en tieners geven een overwe gend sportief beeld te zien. Stoere ribbroeken met even stoere truien voor jongens, wat verfijndere ribbroe ken voor meisjes gecombineerd met sweatshirts of bloesjes. Alles zit ruim en dat zien we met name goed bij de jacks die vaak verrassingen bieden, bijvoorbeeld In de vorm van uitritsba- re mouwen of een omkeerbare buiten zijde Voor kleine en wat grotere meis jes zijn er lieve hangjurkjes van Ca- charel en, eveneens van dit huis. klassiek getinte plooirokken, gedra gen onder trui-bloescombinaties Zijn er voor de jongens overwegend jack- vormen. voor wat oudere meisjes zijn er ook nog trenchcoats die ook weer 'over-sized' zijn. Eenvoud MET MINISTER DEEIMAN VLISSINGEN Het Zeeuws steunpunt vol wasseneneducatie houdt dinsdag 4 okto ber een conferentie over 'het toekomstig beleid volwasseneneducatie'. Tijdens deze conferen tie zal waarschijnlijk minister drs W. J. Deet- man een inleiding hou den over de volwasse neneducatie. Het Zeeuws steunpunt houdt de bijeenkomst mede naar aanleiding van de onlangs versche nen hoofdlijnennotitie over de volwassenene ducatie die aan de Tweede Kamer is aan geboden. In die notitie worden in tenties neergelegd voor de volwasseneneducatie in de toekomst Het pro gramma van de studie conferentie uwi er als volgt uit: om half tien is er ontvangst, van tien uur tot vijf over tien wordt de conferentie ge opend en daarna houdt de heer Deetman tol half elf een toespraak over de volwassenene ducatie. Van half elf tot half twaalf is er een fo rumdiscussie over de in houd van de hoofdlij nennotitie Het forum bestaat uit de heer Deet man. de heer mr L. B van Ommen, drs K J Snijders, drs E. Crince le Roy (de laatste drie zijn staflid van het project bureau volwassenene ducatie van het ministe rie van onderwijs), me vrouw dr L. Dresen- Coenders (voorzitter van de landelijke pro jectgroep introductie open school i en de heer G W. Eyssens wethou der van de gemeente Borsele. Voorzitter van het forum is mr J. P Boersma. lid van het college van gedeputeer de staten van Zeeland. Na de discussie is er een muzikaal intermezzo met een optreden van de Zeeuwse troubadour Enge! Reinhoudt en vanaf twaalf tot één uur wordt de hoofdlijnenno titie besproken in het licht van de eigen regio nale en plaatselijke ont wikkeling Na de lunchpauze be gint om kwart voor twee tot half vier een plenaire discussie met de leden van het forum. De stu diedag in de conferentie zaal van Britannia in Vlissingen wordt om streeks half vier beslo ten. INKADER OPROEP VAKBONDEN De collectie damesmode van 't Witte Paerdje heeft ogenschijnlijk weinig of niets te lijden van enige vorm van recessie. De heer en mevrouw Schoes- ter hebben moeite hun collectieop peil te houden, terwijl daar toch kle ren hangen waar labels aanzitten van beroemde modehuizen. Niet onbetaal baar, maar namen als Dior Ted Lapi- dus. Prince Carmino en Campagnoh zijn geen namen waarbij je voor een dubbeltje eerste rang zit. Je krijgt er wel prachtige kleren voor die ook deze avond weer opvielen door hun een voud. Hei mantelpak is veruit favoriet en met name die met een jasje dat een rugceintuurtje heeft De rokken zijn vrij sluik, de schouders altijd gepro nonceerd. Bij 't Witte Paerdje zijn de kleren deze winter stuk voor stuk ruim. zo niet een maat te groot. Alles wordt daarbij op en over elkaar gedra gen, vandaar dat jassen in capevorm veel te zien zijn bij dit modehuis. Zwierig, vrouwelijk en elegant. De jaren '30 komen terug in kleren die affectie lijken te hebben met de char leston. maar ook in slanke japonnen die versieringen hebben van fluweel, lakleer, pailletten enz Combineren is een sleutelwoord, terwijl uitgewerkte details in veel kledingstukken dé mo demakers zijn. Zuiver wollen stoffen waaronder tweeds en flannels en zui ver zijde komen veel in de collectie voor. Gevraagd De herenmode van Van Westen is soms gewaagd met kortvallende col berts (twee- en vierknoops. dubbelrij) die breed geschouderd zijn, gedragen op bandplooipantalons of zeer ruime tweedmodellen Pullovers met asyme- trische vlakverdelingen, daarbij jacks met uitntsbare mouwen of een body warmer zorgen voor een sportief beeld. Wat gekleder zijn combinaties met Engels getinte sportcolberts, die draagbaar zijn voor vele leeftijden. Dit geldt ook voor de trenchjas die nooit stuk te knjgen -is. Alle bijpassende accessoires waren deze avond van diverse Goese zaken De presentatie was in handen van Ad Peters. VLISSINGEN - De stakingsacties in België hebben zich gisteren verder uitgebreid na een oproep van de vakbonden de openbare diensten stil te leggen. Sinds middernacht zijn dc redediensten van het Belgische loodswezen in Vlissingen gestaakt. Daardoor moeten schepen uit Ant werpen of Gent die een Belgische loods aan boord hebben, een lig plaats kitzen op de rede van Vlissin gen of in de ankergebieden in de Westerscheldemonding. In omge keerde richting geldt hetzelfde. Een woordvoerder van het Nederland se loodswezen verwachtte in de loop van de nacht nog circa twintig sche pen vanuit Belgische havens in Vlis singen. waar al eenzelfde aantal voor anker lag Voor wat betreft het bin nenkomend scheepvaartverkeer wor den alleen schepen afgehandeld, die een Nederlandse haven als bestem ming hebben. Zij krijgen een Neder landse loods voor de reis de rivier op. Volgens de woordvoerder had hel coördinatiecentrum van het Belgi sche loodswezen in Antwerpen mee gedeeld. dat de staking van de Belgi sche redediensten 'voor onbepaalde tijd' was en minstens enkele dagen zou duren Het zal hier erg druk worden zo verwachtte de Nederland se woordvoerder Afgelopen nacht tegen een uur vond er voor het Roeiershoofd van Vlissin gen als gevolg van die drukte een aanvaring plaats. Het ging hier om het Russische schip 'Simon Bolivar' (8600 ton) en het Spaanse schip 'Porto Bide 1I6OO ton). Ook de lijnboten vanuit Oostende en Zeebrugge liggen sinds woensdag morgen tien uur voor een periode van 24 uur stil. De oproep van de Belgi sche vakbonden heeft ook gehoor gevonden bij andere openbare dien sten. Zo zenden radio en televisie vanaf vandaag alleen nieuwsberich ten en muziek uit, op de televisie zal daarnaast een speelfilm worden ver toond Verder staken in België nu ook de telefoon- en telegraafdienst, de luchtverkeersleiders en de werkne mers van de banken. Onderwijzend personeel dat is aangesloten bij een van de socialistische bonden staakt eveneens, maar leden van de christe lijke bonden werken gewoon In Bel- gie reden woensdag nauwelijks bus sen of treinen en trams. Zoals bekend voeren de vakbondsle den actie tegen het plan van de Belgische regering gedurende twee jaar loonsverhogingen achterwege te laten en te beknibbelen op het vakan tiegeld en de eindejaarsuitkering. Ook gaan de bonden niet akkoord met het plan van de regering van christen-democraten en liberalen, de premies voor de sociale fondsen aan zienlijk te verbogen. Deelnemers welfare van Rode Kruis naar Neeltje Jans KAMPERLAND De deelnemers aan het Welfare-werk van het Rode Kruis, afdeling Noord-Beveland gaan vandaag (donderdag) vergezeld van de vrijwilligers een uitstapje maken naar het werkeiland Neeltje Jans met een voor hen aangepaste autobus. In het dorp Haamstede zal een koffies- top gemaakt worden Tijdens de in Kamperland gehouden braderie werden artikelen, die door de deelnemers waren gemaakt, verkocht voor een bedrag van 1.356.- Op de braderie op Colijnsplaat werd voor een bedrag van 385,20 aan artikelen verkocht De artikelen werden ver vaardigd door de bewoners van de bejaardentehuizen en door minder- valide mensen thuis. Dit najaar zullen in de bejaardentehuis Vredestein te Wissenkerke en in het Pensiontehuis te Kortgene verkoopmiddagen belegd worden. Concert brassband COLIJNSPLAAT - Zaterdag 17 sep tember besluit de brassband 'Wilhel- nuna' te Colijnsplaat de zomeractivi- teiten met het geven van een concert in de Voorstraat. De brassband staat onder leiding van de heer C. Cevaal. Aanvang 19 45 uur Na het concert volgt een lampionoptocht. marktberichten AarclappclUTmijnmarkt Rotterdam. Daium. 14-09-83. bintje laten, april. 76.50, november 62 00. bieden, april. 76 00. no vember: 60 00: 50 mm opw slot. april. 76.00. november 60 00 Stemming april, goed prijshoudend, november kalm Openstan- de posities, april- min 40 wordt 4566. no vember 391 Omzet nov 5 x 60.00, april 229. hoogste prijs 76 70. laagste prijs 74.60: laatst gedane zaken 9 x 76 50 Aardappellermijnmarkt Rotterdam. Datum 14-09-83. bintje laten, april. 45.00. november 40 00; bieden, april 42.00, no vember 36 00, .35/50 mm opw. slot, april. 44 00. november 38 00 Stemming april, kalm, november kalm Openstande posi- ties, april. 179. november. 58. Omzet nov.: 3 x 38 00. april l x 44 00. Marktbericht van de centrale tuinbouw veiling Zeeland d.d. 14-09-83. Veilpunt Komkommers kas stuk KL 1. 0.44-0.62. komkommers kg KL1 0.27, KL 2 KM 0.26. paprika groen st. KL 1 0,34. sla natuur KL 1 0.45-0,49; tomaten kg KL 1 C 0.54, A 0,75. glas tomaten kg KL 1 C 0.61, A 0.84-0.90. KL 2 C 0.55, B 0,92. A 0.81. andijvie ka KL 1 0.86-1.08; bloemkool st KL 1 1.70-2 40 KL 2 0.45-2,20. broccoli KL 2 1.18, bospeen na tuur KL 1 0,32-0.40. rabarber KL 1 0.43-0.45. spinazie kg KL 1 1 48-1,66. snijbonen kg KL 2 1,80; sperciebonen kg KL 1 1.70. pronkbo- nen kg KL 2 1,80; meloenen 0,85-2,50; prei kg KL 1 A 0,92-0,95 KL 2 A 0,87, aardappe len AT 0,79. AN 0.64, DR 0.23-0,28, KL 0,16, rode kool kg KL 1 A 0.56-0,78; savooie kool geel kg KL 1 0 41, savooie kool groen kg KL 0.59-0.63. kroten kg KL 1 0,98. KL 2 0.49 kroten bos KL 1 0.50. was en breekpeen ke KL 1 0.34-0.47: uien kg KL 2 MD 0,59 peterselie bos KL 1 0.38, selderf) bos KL 1 0.28-0,33 Groentenveiling Barcndrecht, 14 septem ber 1983. Aardappelen, bintjes 60-83, eigenheimer 98- 1.22. doree 66-1 09. krulandijvie 1.18, auber gines 2.10-3 00. bleekselderij 8-45. boeren kool 61-88. bospeen 72-1 53. broccoli 150- 3 80. Chinese kool 10-57. courgettes 16-30. knolselderij 10st87-l 18.12 79-1 14.15 60-97, 20 34-50. koolrapen 61-85. groene kool 69-89. witte 38-77. rode 58-89. gele 13-62. kouse band 5.60-5 80. kroten 1574, pakzooi 47-59, patlson 29-42. paprika groen 1 401 80, peter selie 40-74. postelein 1 39-2.90. prei 1.09 1 42, pepers 180-3.10, rabarber 51. rammanas 9-31. selderij 18-35. snijbonen 2 70-5.10. sper ciebonen 83-1 80. spinazie 1.14-2 11. spits kool 36-71. suikermals 27-63. cocktaütoma- ten 6.70-7.50. uien bonken 63-85. rood 85. grof 59-72, rood 74. middel 49-67, rood 77-90. drieling 25-42, rood 53. plkler 23-41, rood 54. venkel 3 104.50. waspeen 36-61, winterpeen grof 62-82. middel 2663. fijn 7-46. witlol klein verpakking 6.90-8 20. kort 18 10, lang 1 6.90-7.90. kort 2 6 20-7 20. lang 2 5 907.10. 3 1.60-5.80. ijsbergsla 23-93. aardbeien 90-1 40. pruimen reine victoria 1 00-2 30. oogmeloen 5 st 2.20-3 20, 6 1.40-3 00. 8 1 00-2.50. 9 70-1.50. 12 30-90. druiven alicante 4 90-5.40. frankenthaler 3.20-4.40, bramen 80-90. pom poenen 10-70. Goes - Voorverkoop van Conference peren. De Centrale Veiling Zeeland' hield in het veilpunt Kapelle een voorverkoop-veiling van Conference-peren De hiervoor opgege ven 65 ton Conference bracht goede prijzen op De geveilde 10-mm-maten brachten, beginnende met 65-75 mm Achtereenvol gens 94 80 - 87 en 41 - 47 cent per kilo. (In 1982 waren deze prijzen voor de diverse sorteringen achtereen volgens 72, 74. en 41 cent per kilo Ook nu werden de aangebo den Conference gedeeltelijk voor opslag m de koelhuizen aangekocht Het vijfjaarlijks gemiddelde over de jaren 1978-1982. dat door de CZV geveild werd. kwam op 18 500 ton Er werd voor hel nu begonnen seizoen een redelijk goede Conference-oogst ver wacht. Hierin is door het stormweer van de laatste tien dagen nogal wat gewijzigd Uit de aanplantingen van Conference-peren wordt een schade aan valperen geschat, uiteenlopende van 15 tot 35 procent. Er wordt gerekend met een gemiddelde van 20 procent als schade aan de Conference door de herfststormen Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling Zeeland, veilpunt Kapelle van woensdag 14 september 1983. Bramen in doosjes I A 65-66. IB 60, per kilo 1.64, Industrie 1.70. Triomphe de Vienne I 65 70 1.32. I 60'65 1.35. II55'60 1.06. Beurré Hard.v: I 80 90 64.1 70 80 75-76. I 65 7U 62-63. I 60 65 51-53. H 70 80 66. n 657055-56. II55 6031-32 Merton Pride I 70 80 38,1 65 70 41.1 60 65 39.1 55 60 35. Beurrc Lebrun II60 7027. St.-Remy: 180 57, I 70/80 63-64. I 60 70 65 Beurré Alexan der Lucas: II 75 33. II 65/75 36, II 60/65 31. Bonne Louise II 6070 68, II 50/55 28. Rode Bon Chretien Williams I 6570 40 Cox's Orange Pippin: I 90 86, I 80 90 1 17, I 75/80 1 56. I 70 75 1 56-1 69. I 6570 1 43-1.58. IT 90 50. n 80 90 41-97, II 75 80 61-1 24. H 7075 60-1 31, II 657043-49 Goudrcinette 19560 1 85 95 84 I 7585 1 10 Alkmene I 8090 I 44-1 50, 1 70 80 1 74. I 6570 1.32 Summer Red I 90 54.180/90 87,170/80 l.k-, I 65'70 51 James Grieve H 80/90 40-68. II 70/80 58-68, II 6570 38-53. Lirow Delicious II80 79, II70/80 96. H 65 70 58. James Grieve Lircd I 80 55.1 70 80 62-65 I 657 0 45-51. II 70 80 48-54. II 65 70 45-50 Benoni II75 51. II65 75. H 60 51. II 55 29 Engelse Pigeon I 80 59. I TO 80 46 Odin 1 80 90 71. I 70 80 90. I 6570 62. II 80 58-69. II 70 80 83-91. H 65 70 57-70. II 60 34-39 Reine Victoria I 1- - 1 70. II 75-1 20 Reine Cloude d'Altban I 85 Monarch I 1 II 40. Tomaten IA 6.-. IB 6.80, IC 4.- Groenlen bloemkool 90-1 70. komkommers 35-63. prlneessebonen 1 40-1.80, rode kool 30-65. groene kool 36. andijvie 91. aardappe len 77-84 kriel 9 Nog steeds gelegenheid om valappelen te leveren Prfjs 18.50. Brand machinekamer gasolietanker in Thoolse vlucht haven THOLEN De vrijwillige brand weer van Tholen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een brand geblust in de machinekamer van de 1100 ton metende gasolietanker 'Mis- cha' van rederij Heijncveld uit Spij kenisse. De tanker lag in de Thoolse vluchthaven. De brand bleef beperkt tot de machinekamer. De machinist liep brandwonden op. Over oorzaak en schade is nog niets bekend. De melding kwam omstreeks kwart voor twee 's nacht binnen bij de brandweer en $eze rukte uit met dertien man. Omdat het schip niet aan een loswal lag maar aan de kop van de remmingen, kon er geen brandweerwagen in de buurt komen De vrijwillige brandweer 'charterde' daarop de sleepboot 'Finland' van Muller, die vervolgens een pendel dienst uitvoerde tussen het schip en de wal De brand werd gemeld vanuit een langszij van de 'Mischa' liggend schip. Met behulp van persluchtmas- kers konden de brandweerlieden de machinekamer betreden Het vuur werd bestreden met schuim- en poe derblussers. De machinist van de tanker raakte bij de brand gewond De man liep met blote voeten over het het verhit ge raakte dek Hij moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. De overige twee bemanningsleden van de tanker bleven ongedeerd Omstreeks vier uur 's ochtends kon het sein brand meester worden gegeven De rijkspolitie te water post Wemeldinge, verleende assistentie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 35