Sowj et-Unie ontkent concessie wapenoverleg PZCfi Aantal voorstanders kernenergie groeit Saoedi-Arabië vraagt VS af te zien van acties Libanon 'VS en Sowjet-Unie in 1967 bijna in oorlog' CNV verdeeld over vrede en veiligheid delegatie maakt weinig indruk in vs het weer lovooy mode Echte Merksigaar 66 et. Goeie Sigaar, Lekkere Prijs. Regering kort bijdrage ABP Europarlement wil nieuw verdrag voor EG DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 PZC/binnen-buitenland MOSKOU (DPA) De Sowjet-Unie heeft woensdag verklaard dat de INF-onderhandelingen inGenève over de kernwapens in Europa in een 'beslissende' fase zijn aangeland. De vorige week begonnen onderhandelingsronde moet aantonen of er een overeenkomst mogelijk is of dat een nieuwe fase zal aanbreken in de wapenwedloop in Europa en de wereld. Dat verklaarde de eerste-onderminister van buitenlandse zaken Georgi Kornienko woensdag op een persconferentie in Moskou. De uitlatingen van de Westduitse minister van buitenlandse zaken Hans-Dietrich Genscher dat Moskou mogelijkerwijs zijn eis omtrent de Franse en Britse kernmacht laat vallen, bestempelde de onderminister tot uitspraken waarbij „de wens de vader van de gedachte is". Of het in Genève tot resultaat korpt dat Moskou van plan is de raketin- iiangt volgens de onderminister af stallaties voor de SS-20; „te demonte genover de kans op een succesvolle uitkomst van het wapenbeheersings- overleg in Genève en dat betekent, volgens Ter Beek. dat in december een begin gaat worden gemaakt met de plaatsing van kruisraketten in En geland. West-Duitsland en Italië PvdA-fractieleider Den Uyl reist zeer somber gestemd naar de Bondsrepu bliek, De Vries (CDA) reageert wat gematigder en meent dat nog steeds naar overeenstemming in Genève moet worden gestreefd en dat de I)c Nederlandse parlementaire dele- Amerikanen daar ook alles aan doen gatie reist van Washington naar en Nijpels (VVD) is ervan overuigd dat Bonn in de wetenschap dat de Ameri- plaatsing moet doorgaan als Genève kanen niet bepaald wakker liggen mets oplevert. van de problemen die Nederland De Vries toonde zich teleurgesteld 5 ..met P'aa's'n8 van kruis- over het verloop van het bezoek aan Washington. Den Uyl en Nijpels van de Verenigde Staten en de NAVO. ren en te liquideren" als in de onder- Hij benadrukte dat de Sowjet-Unie handelingen in Genève een akkoord bereid is te streven naar een gelijk wordt bereikt dat voorziet in een aantal raketten, vliegtuigen en kern- gedeeltelijke vernietiging van het koppen aan beide zijden. Bij de bepa- aantal SS-20's. Tegelijkertijd eist de Washington. Den Uyl en Nijpels we ling van het evenwicht moeten de Sowjet-Unie dat de Amerikanen ..op Relus ter Beek zei woensdag, m zijn ten het allemaal wel. zij stellen zich hoedanigheid van lid van de PvdA- hier glashelder op en ze hadden beter ^e tweede kamer, als totaal- hun tijd kunnen besteden door in Den Franse en Britse kernraketten wor- dezelfde manier de lanceerinstallaties den meegeteld. Volgens Kornienko zullen vernietigen die bedoeld zijn fractie ii wil de VS met een 'tussenoplossing' voor de kruisraketten en Pershings-II indruk aan deze reis over te houden Haag te blijven' Ibeperking van nieuwe raketten in bij een eventueel akkoord in de Ge- dezelfde mate als de Sowjet-Unie haar neefse onderhandelingen over de Eu- wapens beperkt) slechts de weg naar roraketten plaatsing van nieuwe ra ketten vrijma- ken De Westduitse regering heeft woens dag in Bonn met nauwelijks verbor gen ergernis gereageerd op verklarin gen van Kornienko. Het is de Sowjet- ünie die zich illusies maakt wanneer Öj gelooft druk uit te kunnen oefenen de westerse landen, zo zei een regeringswoordvoerder tegen journa listen. Genscher reageerde op de ver klaring van Kornienko met te zeggen dat Moskou ontwikkelingen in Genè ve blokkeert. Volgens hem vraagt de Sowjet-Unie het westen te ontwape nen, terwijl ze zelf doorgaat met de bewapening. .Maarschalk Sergei Achromejev, de eerste-plaatsvervangend stafchef van de Sowjet-strijdkrachten verklaarde dat men er in de Verenigde Staten vanuit gaat dat er geplaatst wordt. De Amerikanen staan zeer sceptisch te- i hij. (ADVERTENTIE i WASHINGTON (RTR) Tijdens het Midden- oostenconflict van 1967 balanceerden de Ver enigde Staten en de Sowjet-Unie op het randje van de oorlog en in 1961 ontplofte er bij na een kernbom in de VS toen een bommen werper neerstortte. De ze onthullingen deed woensdag Robert McNamara, in die perio de minister van defen sie in Washington. McNamara, minister on- dichtbij een oorlog in juni 1967". aldus McNa mara zich herinnerend hoe hij op een morgen arriveerde bij het Penta gon om daar te worden verteld dat Moskou de zogenaamde 'rode lijn met Washington voor het eerst had gebruikt Souwet-premier Alexei Kosygin wilde onmid dellijk met president Lyndon Johnson spre ken, eraan toevoegend dat Moskou zeer ont steld was dat Washing ton een vliegdekschep der de presidenten Ken- liet rondvaren in de Mid- nedy en Johnson, sprak dellandse Zee dichtbij aidus de oud-minister. McNamara zei niet hoe de crisis werd opgelost Hij wilde ook geen bij zonderheden verstrek ken over de bewegingen van de Amerikaanse vloot in de buurt van de oorlogszone. De details van het incident blijven geheim, aldus de ex-mi nister McNamara sprak ver der over een voorval in Voor de dames met een héle grotè maat (t/m 54) hebben wij ook ruime keus in mantelpakken, loden mantels, Komt u maar eens kijken! FRANKFORT (AP) De internationale autotentoonstelling in Frankfort opent vandaag haar poorten. Onder de te beivonderen nieuwe modellen onder meer ook een ontwerp van FordIn samenwerking met de Ghia-fabnek in Turijn die zich specialiseert op nieuwe koetswerken werd de Barchetta ontwikkeld op basis van het Ford Escort XR-2-ontwerp Weersvooruitzichten voor vrijdag lm rasndag Nu en dan regen. Middagtempe- ntuur ongeveer 17 graden. op een persconferentie naar aanleiding van een nieuw artikel van zijn hand in het toonaange vende Amerikaanse tijd schrift Foreign Affairs' De strekking van dit ar tikel is dat „kernwapens geen enkel militair doel dienen" „We waren verdomd het oorlogstoneel 1: Midden-Oosten. Volgens McNamara werd Johnson op het Witte Huis gewekt om Kosygin terug te bellen. „De boodschap van Ko sygin was erg hard: „Als jullie oorlog willen, kun nen jullie die krijgen". Deltagebied Het weer blijft onstuimig en onstand- mtig Na een regenachtige dag klaarde het bij ons in de middag kortstondig op maar we beginnen ieze dag opnieuio met regen. Bij Hoordlerland komt een nieuwe de pressie aan en het bijbehorende re- genfront passeert ons pas tegen de middag. Daarna dringen opklanngs- gebieden vanuit het westen op en blijft het tot de avond droog. De luchtdruk- Krschillen nemen weer flink toe en er dus veel wind vandaag. Overwe gend uit het zuidwesten. Hel kioik bereikt bij ons vanmiddag een waar- is ran om en nabij 16 graden. Voor uitzichten voor vrijdag: het nieuwe lagedrukgebied komt morgen boven ie Noordzee te liggen. De zon zal zich (tel laten zien, maar er moet toch op bung en winderig weer gerekend wor ion. Weinig verandering in het tempe- ratuurverloop Hautisch bericht Wind.' eerst zuid zuidwest ruimend midwest 6-7 Bft; zicht vanochtend in regen nog slecht, vanmiddag goed, temperatuur kustwater: 16 graden en ifttijking waterstanden later op de iag enkele decimeters verhogingma drnum golfhoogte monding Scheldes. Wens hoog water vanavond circa meter zeegang. ZON EN MAAN september op 07.13 onder 19.37 onder Hoog water Jjijdig 16 sept. Gissingen faneuzen Berikzee Hlnsweert 'emeldinge Kreekrak Brulnlsse 10.09 130 1028 149 11.06 108 10.57 164 1123 126 1124 151 1148 127 Donderdag 15 september 08.45 138 ïilssingen Terneuzen Zlenkzee Hansweert Wemeldlnge ■Kreekrak 9.06 158 09.42 114 0935 174 1001 134 10 04 159 10 31 135 2300 149 23 19 171 23 57 130 23 49 187 00.14 150 00.13 174 00.39 154 2132 152 21 53 174 22 30 133 22.24 189 22 46 152 22.47 176 23.12 154 Brokx heft blokkade geld woningbouw- stichting SBI op de regeringsperiode SITTARD— DEN HAAG (GPD) van Kennedy, waarbij Staatssecretaris Brokx van volks een Amerikaanse bom- huisvesting heeft gisteren na een menwerper met kern- gesprek met het bestuur van de stieh- wapens aan boord neer- ting voor woningbouw SBDI in Sit- stortte en een van de iar(j ,je blokkade van de activiteiten bommen bijna ontplof- van <je stichting opgeheven, te. McNamara gaf wei- Onder voorwaarden krijgt dc stich- nig bijzonderheden, yng weer geldelijke steun van het maar twee voormalige ministerie voor woningbouwprojecten functionarissen van het en worden weer garanties verleend. Pentagon verklaarden Wel moet de SBDI contacten met de dat het voorval plaats- Ruytersgroep in Sittard afbouwen, vond op 24 januari 1961 vóór 15 november moet de stichting boven Goldsboro in de aan fje eisen voldoen. Amerikaanse staat op 13 juli werd de blokkade tegen de Noord-Carolina. SBDI ingesteld in het kader van een grootscheeps onderzoek van het ml- nisterie. Dat onderzoek is dezer dagen afgesloten en uit de brief van de staatssecretaris en de antwoorden aan de kamerleden Van Rey en Hum mel valt op te maken dat behalve de te enge bindingen van de stichting met de Ruytersgroep weinig aan te merken valt op de stichting Kritiek PPR en EVP op fotograferen van actievoerders DEN HAAG (ANP) De tweede- EG VERDEELD OVER VRAAGSTUK BRUSSEL Het gebruik van kern- De tegenstanders van kernenergie in baal dus 75 miljoen vóór en 75 miljoen energie krijgt groeiende steun onder Nederland zijn overigens nog steeds tegen, terwijl de rest het niet weet of de Nederlandse bevolking. In 1982 zei in de meerderheid, maar die neemt het niets kan schelen. 34 procent van de ondervraagde Ne- toch af van 54 procent in 1978 tot 48 Behalve in Nederland, wordt ook in derlanders nucleaire energie „de procent in 1982 In de Europese Ge- Frankrijk (51 procent) en West-Duits moeite waard te vinden", in 1978 was meenschap als geheel houden voor- land 137 procent) groeiende steun voor dat nog slechts 28 procent. Dit blijkt en tegenstanders elkaar redelijk in nucleaire energie geconstateerd. In uit een woensdag in Brussel gepre- evenwicht 38 procent van de onder- alle andere lidstaten van de Europese senteerd onderzoek van de Europese vraagden in Europa is vóór nucleaire Gemeenschap verliest deze vorm van Commissie naar de Europese public- energie. 37 procent is tegen. Van de energie aanhang. De grootste tegen- opinie over energievraagstukken. 200 miljoen Europeanen zijn er glo- stand is te vinden in Griekenland (50 procent). Luxemburg en Denemarken NIET NAAR VREDESDEMONSTRATIE (beide 49 procent), landen overigens die zelf geen kernenergie opwekken De onderzoekers baseren hierop de stelling dat de tegenstand tegen kern energie groter is naarmate men er minder direct mee te maken heeft en er dus minder gewend aan kan raken. De tegenstanders vrezen overigens niet zozeer een ongeluk in een atoom centrale, maar wel het probleem van de nucleaire afvalstoffen, die voor zeer lange tijd bewaard zullen moeten wor den. met alle risico's van dien. Nucleaire energie wordt overigens door heel Europa heen pas als vierde APELDOORN (ANP) Minister Rietkerk van binnenlandse zaken heefl zich gisteren als 'crimineel' laten fotograferen. Nadat de minister het nieuwe hoofdbureau van politie in Apeldoorn had geopend, werd hij tijdens een rondwandeling door het nieuwe gebouw gefotografeerd Personeel van de Technische opsporingsdienst voorzag de bewindsman op originele wijze van een herinnering aan zijn officiële openingshande ling UTRECHT (ANP) De achterban discussie binnen de vakcentrale over van het Christelijk Nationaal Vak- deze zaken, en met als een eindpunt verbond (CNV) is verdeeld over het De christelijke vakcentrale is na am- beleid dat de vakcentrale zou moeten pel beraad tot de overtuiging geko- vocren ten aanzien van vrede en men dat het zeker een van haar taken mogelijkheid genoemd om het ener- veiligheid. Over deze kwestie wordt is om zich hiermee bezig te houden gievraagstuk op te lossen. Nummer binnen de honden, en ook tussen de Anderzijds zijn er beperkingen, omdat één staat daarbij de ontwikkeling bonden onderling, heel verschillend de vakbeweging zich niet als een soort Van alternatieve energie uit bijvoor- gedacht. - schaduwregenng moet gedragen beeld zonnewarmte, de eb- e „De problematiek binnen het CNV door zich met alles en nog wat te gaan bewegingen of afval. ligt niet eenvoudig en eensluidend' bemoeien Op terreinen als vrede en veiligheid ligt de eindverantwoorde- lijkheid bij regering en parlement. Het CNV vindt het met juist om m aerge- vloed- zo stelde CNV-bestuurder D van de Kamp woensdag in Utrecht bij de presentatie van de beleidsnota over vrede en veiligheid De plannen van lijke kwesties het stakingswapen te het CNV met betrekking tot een eigen beleid aangaande vrede en veiligheid zijn als gevolg van de interne ver deeldheid nogal terughoudend. De verbondsraad van het CNV heeft on besloten om eind oktober hanteren, omdat dit een politieke staking zou zijn. zo blijkt uit de nota kamerleden Lankhorst (PPR) cn met aan de vrededemonstratie in Den Ubels-Veen (EVP) stellen zich kri- Haag mee te doen. Dit in tegenstelling tisch op tegenóver het fotograferen tot de FNV. die een van de mede door de politie van actievoerders. organisatoren van de demonstratie is. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die De voorstellen die het CNV in de nota de twee kamerleden hebben gesteld doet hebben onder meer betrekking aan de ministers Korthals Altes (justi- op vermindering van militaire pro- tie) en Rietkerk (binnenlandse zaken) duktie door omschakeling op civiele naar aanleiding van het optreden van produkten (conversie), vredesonder- de politie tegen activisten van de wijs en gewetensbezwaren. De nota actiegroep Onkruit dinsdag in Rotter- moet volgens Van der Kamp gezien dam en Veldhoven. worden als een beginpunt van de ADVERTENTIE ^pnderdag 15 september Vtelngen itmouzen Bttkzee ««weert "tmeldinge Kreekrak «Wnlsse J|lW«g 16 sept. ■«zingen Terneuzen Benkzee Haiisueert 'emeldlnge Kreekrak Biulnisse 02 38 143 03 00 155 03.24 125 0319 172 03.41 141 03.59 165 03 53 142 54 133 04 14 145 04 41 118 04 32 161 04.55 133 05.13 157 05.03 137 15.20 142 15.42 153 16 04 129 1558 171 16 12 141 16.28 164 16.21 145 16.46 144 17.08 155 17.25 135 17 24 173 17 32 146 17.49 170 17 43 149 BEIROET (GPD AFP DPA/RTR UPI) Saoedi-Arabië heeft gisteren dc VS gevraagd de komende twee dagen in Libanon geen acties te ondernemen die de nieuwe bemiddelingspogingen van de speciale Saoedische afgezant, prins Bandar bin Sultan, zouden kun nen ondermijnen. Dit naar aanleiding van het feit dat de Amerikaanse regering dinsdag de Amerikaanse marimerscommandant in Beiroet de bevoegdheid heeft gege ven zelf het bevel te geven voor bom bardementen van Druzen-posities in de bergen bij Beiroet, Dat zou moeten gebeuren door de straaljagers aan boord van de twee Amerikaanse vlieg dekschepen. die net buiten Beiroet voor anker liggen. De nieuwe orders uit Washington heb ben tol speculaties in Beiroet, geleid als zouden de Amerikanen bereid zijn daadwerkelijk bij de huidige strijd betrokken te raken indien de huidige patstelling rond een bestand niet snel doorbroken wordt. Syrië waarschuwde de Amerikaanse regering dinsdag dat zij opnieuw een -urlog „uuiü in Vietnam riskeert als zij de militaire betrokkenheid zou opvoe ren Het Witte Huis heeft woensdag alle strijdende partijen m Libanon opge roepen onmiddellijk het Saoedische staakt-het-vurenvoorsiel dat momen teel in Damascus wordt besproken, te aanvaarden. De Amerikaanse afgezant McFarlane is ook In Damascus en is. volgens het Witte Huis. actief betrokken bij de onderhandelingen Het Libanese leger is er tot woensdag in geslaagd, de strategische plaats Souk el-Gharb ten zuidoosten van Beiroet te verdedigen tegen Druzi- sche strijders. Souk el-Ghard aan de westelijke voet van het Shouf-gebergte dat geheel onder controle staat van de Druzen. geldt als laatste bolwerk voor Beiroet 'De stem van Libanon', een zender van de falangisten meldde woensdag dat bij een bloedbad in Maaser Beit ed Dine, negen km ten noorden van de Awali achter welke rivier dc Is raëliërs zich eerder terugtrokken, 84 christenen zijn omgebracht. DEN HAAG Het ambtenarenpen- sioenfonds ABP moet opdraaien voor de 450 miljoen gulden die staatskas heeft gemist nu kortingen op ambte narensalarissen (en uitkeringen) op 1 oktober niet doorgaan. Die kortingen zijn nu verschoven naar 1 januari. Het bedrag zal worden ingehouden op de pensioenpremies die de overheid voor haar ambtenaren aan het ABP heeft te betalen. Het is de laatste jaren al twee keer eerder gebeurd dat de overheid haar bijdrage aan het ABP heeft verlaagd STRAATSBURG (ANP) Het Euro pese parlement heeft woensdag met 201 stemmen voor. 37 tegen en 72 onthoudingen gestemd voor een voorstel tot een vorming van een Europese Unie. Dit betekent dat de EG een nieuw verdrag krijgt waarin grotere be voegdheden worden toegekend aan instellingen, parlement., raad en Euro pese commissie. Nationale bevoegd heden worden minder Er werd bui tengewoon verdeeld gestemd Alle Denen alle Britten. Franse Gaullis ten en Gnekse socialisten en commu nisten waren tegen. Christen-demo craten, socialisten en liberalen waren voor Het besluit van het parlement is slechts een advies. Miljoenenopdracht voor De Merwede_ ROTTERDAM (ANP) Dc scheeps werf De Merwede in Hardinxveld- Giessendam heeft van de materieel exploitatie maatschappij Breejen- hout BV in Overveen opdracht gekre gen voor de bouw van een cutterzui ger. Volgens de werf is met deze order een bedrag van ongeveer 28.5 miljoen gul den gemoeid De bouw van het schip levert 250 manjaren werk op. De ople vering van de cutterzuiger vindt in de loop van volgend jaar plaats, aldus het bedrijf. Directie: K. Scherphuis, W F dê Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie M. P Dïeleman en C van der Maas. BUREAUS Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg. tel I01180i 27651 Goes: Grote Markt 2. 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140 Terneuzen Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen. tel. 101150) 94457 Hulst Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19 00 uur i01184' 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag tm vrijdag van 08.00-17 00 uur s Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie- (01194) 511 Advertentie-afaelmg i0il86) 1584 s-Zaterdags (011841 15144 van 09.00-11 30 uur Redactie (01184)14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20 30 tot 22.00 uur :01184) 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal ƒ61,20, franco per post 72.-, per maand 21.-, losse nummers f 0.85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw Postrek nr 3754316. I.n.v. PZC ab rek. Middelburg Advertentietarieven 122 cent per mm: minimumprijs per advertentie 18.30: ingezonden mededelingen 2' >x tarief Voor brieven bureau van dit blad 4.25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3