Sow jet-Unie ontkent concessie wapenoverleg PZCfi Aantal voorstanders kernenergie groeit Saoedi-Arabië vraagt VS af te zien van acties Libanon CNV verdeeld over vrede en veiligheid r 'VS en Sowjet-Unie in 1967 bijna in oorlog' Wissel Zeeuws- viaanaeren DELEGATIE MAAKT WEINIG INDRUK IN VS It het weer lavooy mode Echte Merksigaar 66 et. Goeie Sigaar, Lekkere Prijs. Regering kort bijdrage ABP Europarlement wil nieuw verdrag voor EG PZC/binnen-buiten land B M< llOSKOU (DPA) De Sowjet-Unie heeft woensdag verklaard dat de INF-onderhandelingen jjnGenève over de kernwapens in Europa in een 'beslissende' fase zijn aangeland. De vorige ;eek begonnen onderhandelingsronde moet aantonen of er een overeenkomst mogelijk is of dat een nieuwe fase zal aanbreken in de wapenwedloop in Europa en de wereld. Dat verklaarde de eerste-onderminister van buitenlandse zaken Georgi Kornienko woensdag op persconferentie in Moskou. De uitlatingen van de Westduitse minister van buitenlandse zaken Hans-Dietrich Genscher dat Moskou mogelijkerwijs zijn eis omtrent de Franse en Britse kernmacht laat vallen, bestempelde de onderminister tot uitspraken waarbij „de wens de vader van de gedachte is". of het in Genève tot resultaat komt dat Moskou van plan is de raketm- hangt volgens de onderminister af stallaties voor de SS-20: ,,te demonte- van de Verenigde Staten en de NAVO ren en te liquideren als in de onder- Hh benadrukte dat de Sowjet-Unie handelingen in Geneve een akkoord bereid is te streven naar een gelijk wordt bereikt dat voorziet in een aantal raketten, vliegtuigen en kern- gedeeltelijke vernietiging van het Soppen aan beide zijden Bij de bepa- aantal SS-20's. Tegelijkertijd eist de aantal SS-20': het evenwicht moeten'de Sowjet-Unie dat de Amerikanen ..op Ranse en Britse kernraketten wor- dezelfde manier de lanceennstallaties De Nederlandse parlementaire dele gatie reist woensdag van Washington naar Bonn in de wetenschap dat de Amerikanen niet bepaald wakker lig gen van de problemen die Nederland heeft met de plaatsing van 48 kruis raketten. Relus ter Beek zei woensdag kort voor staan zeer sceptisch tegenover de kans op een succesvolle uitkomst van het wapenbeheersingsoverleg in Ge nève en dat betekent, volgens Ter Beek dat in december een begin gaat worden gemaakt met de plaatsing van kruisraketten m Engeland, West- Duitsland en Italië. PvdA-tractielei- der Den Uyl reist zeer somber ge stemd naai- de Bondsrepubliek, De Vries (CDA) reageert wat gematigder en meent dat nog steeds naar over eenstemming in Genève moet worden gestreefd en dat de Amerikanen daar ook alles aan doen en Nijpels i VVDi is ervan overuigd dat plaatsing moet doorgaan als Genève niets oplevert. De Vries toonde zich teleurgesteld over het verloop van het bezoek aan Washington. Den Uyl en Nijpels we ten het allemaal wel. zij stellen zich den meegeteld. Volgens Kornienko zullen vernietigen die bedoeld zijn hd van de PvdA-fractie in de tweede het vertrek, in zijn hoedanigheid van hier glashelder op en ze hadden beter Ü1 de VS met een 'tussenoplossing' voor de kruisraketten en Pershings-II Ibeperking van nieuwe raketten in bij een eventueel akkoord in de Ge- dezelfde mate als de Sowjet-Unie haar neefse onderhandelingen over de Eu- wapens beperkt) slechts de weg naar roraketten ilaatslng van nieuwe raketten vrijma- De Westduitse regering heeft woens dag in Bonn met nauwelijks verbor gen ergernis gereageerd op verklarin gen van Kornienko. Het is de Sowjet- ünie die zich illusies maakt wanneer gelooft druk uit te kunnen oefenen de westerse landen, zo zei een itgenngswoordvoerder tegen journa- isten. Genscher reageerde op de ver klaring van Kornienko met te zeggen dat Moskou ontwikkelingen in Gene ve blokkeert. Volgens hem vraagt de Sowjet-Unie het westen te ontwape nen, terwijl ze zelf doorgaat met de bewapening. Maarschalk Sergei Achromejev. de leerste-plaatsvervangend stafchef van 'de Sow]et-strijdkrachten verklaarde kamer als totaalindruk aan deze reis over te houden dat men er in de Verenigde Staten vanuit gaat dat er geplaatst wordt. De Amerikanen hun lijd kunnen besteden door in Den Haag te blijven", zo zei hij. WASHINGTON (RTR) dichtbij een oorlog in Tijdens het Midden- juni 1967". aldus McNa- oostenconflict balanceerden de Ver enigde Staten en de Sowjet-Unie op het randje van de oorlog en in 1961 ontplofte er bij na een kernbom in de VS toen een bommen werper neerstortte. De ze onthullingen deed woensdag Robert McNamara, in die perio de minister van defen sie in Washington. McNamara. minister on- jfensvooruitzichten voor vrijdag jmaandag Nu en dan regen. Middagtempe- ,ntuur ongeveer 17 graden. het weer blijft onstuimig en onstand- mtig Na een regenachtige dag 'blaarde het bij ons in de middag prtstondig op maar we beginnen ine dag opnieuw met regen. Bij Koordlerland komt een nieuwe de- pressie aan en het bijbehorende re- genjront passeert ons pas tegen de middag. Daarna dringen opklarings- jebieden vanuit het ivesten op en blijft kt tot de avond droog. De luchtdruk- mchillen nemen weer flink toe en er dus veel wind vandaag. Overwe- Stnd uit het zuidwesten Het kivik krukt bij ons vanmiddag een waar- iuan om en nabij 16 graden Voor uitzichten voor vrijdag: het nieuwe lagedrukgebied komt morgen boven ie Noordzee te liggen. De zon zal zich «1 laten zien, maar er moet toch op Mg en winderig weer gerekend wor- ien.V/eimg verandering in het tempe- ntuurverloop. Hautisch bericht Vind. eerst zuid zuidwest ruimend liresf 6-7 Bfl; zicht vanochtend m lr«ffen nog slecht, vanmiddag goed. temperatuur kustwater: 16 graden en tfnjking waterstanden, later op de hg enkele decimeters verhogingma- Mum golfhoogte monding Scheldes 'Wens hoog water vanavond circa «n meter zeegang. IZON EN MAAN 15 september P op 07.13 jpan op 17.10 mara zich herinnerend hoe hij op een morgen arriveerde bij het Penta gon om daar te worden verteld dat Moskou de zogenaamde 'rode lijn' met Washington voor het eerst had gebruikt Sowjet-premier Alexei Kosygin wilde onmid dellijk met president Lyndon Johnson spre ken. eraan toevoegend dat Moskou zeer ont steld was dat Washing ton een vliegdekschip der de presidenten Ken- liet rondvaren in de Mid- nedy en Johnson, sprak dellandse Zee dichtbij op "een persconferentie het oorlogstoneel in het naar aanleiding van een Midden-Oosten nieuw artikel van zijn hand in het toonaange- Volgens McNamara vende Amerikaanse tijd- werd Johnson op het schrift Foreign Affairs Witte Huis gewekt om De strekking van dit ar- Kosygin terug te bellen tikel is datkernwapens ..De boodschap van Ko- geen enkel militair doel sygin was erg hard: ,,Als aiüus de oud-minister McNamara zei niet hoe de crisis werd opgelost Hij wilde ook geen bij zonderheden verstrek ken over de bewegingen van de Amerikaanse vloot in de buurt van de oorlogszone. De details van het incident blijven geheim, aldus de ex-mi- nister. McNamara sprak ver der over een voorval in IADVERTENTIE Voor de dames met een héle grote maat (t/m 54) hebben wij ook ruime keus in mantelpakken, loden mantels, Komt u maar eens kijken1 FRANKFORTAP De internationale autotentoonstelling in Frankfort opent vandaag haar poorten Onder de te bewonderen nieuwe modellen onder meer ook een ontwerp tan Ford. In samenwerking met de Ghia-fabriek in Tunjn die zich specialiseert op nieuwe koetswerken werd de Barchetta ontwikkeld op basis van het Ford Escort XR-2-ontwerp EG VERDEELD OVER VRAAGSTUK jullie oorlog willen, kun- i jullie die krijgen". Brokx heft blokkade geld woningbouw- stichting SB1 op de regeringsperiode SITTARD—DEN HAAG (GPD) van Kennedy, waarbij Staatssecretaris Brokx van volks- een Amerikaanse boni- huisvesting heeft gisteren na een menwerper met kern- gesprek met hel bestuur van de stich- wapens aan boord neer- tïvoor woningbouw SBDI in Sit- stortte en een yan de tard de blokkade van de activiteiten bommen bijna ontplof- van de stichting opgeheven, te. McNamara gaf wei- Onder voorwaarden krijgt de stich- nig bijzonderheden. tjnK weer geldelijke steun van het maar twee voormalige ministerie voor woningbouwprojecten functionarissen van het en worden weer garanties verleend Pentagon verklaarden wel moet de SBDI contacten met de dat het voorval plaats- Ruytersgroep in Sittard afbouwen, vond op 24 januari 1961 voor 15 november moet de stichting boven Goldsboro in de aan de eisen voldoen Amerikaanse staat Qp 13 juli werd de blokkade tegen de SBDI ingesteld in het kader van een grootscheeps onderzoek van het mi nisterie. Dat onderzoek is dezer dagen afgesloten en uit de brief van de staatssecretaris en de antwoorden aan de kamerleden Van Rey en Hum mel valt op te maken dat behalve de te enge bindingen van de stichting met de Ruytersgroep weinig aan te merken valt op de stichting. Kritiek PPR en EVP op fotograferen van actievoerders DEN HAAG (ANP) De tweede- kamerleden Lankhorst (PPR) en L'bels-Veen (EVP) stellen zich kri- BRUSSEL Het gebruik van kern energie krijgt groeiende steun onder de Nederlandse bevolking. In 1982 zei 34 procent van de ondervraagde Ne derlanders nucleaire energie „de moeite waard te vinden", in 1978 was dat nog slechts 28 procent. Dit blijkt uit een woensdag in Brussel gepre senteerd onderzoek van de Europese Commissie naar de Europese publie- "ninie over energievraagstukken. NIET NAAR VREDESDEMONSTRATIE De tegenstanders van kernenergie in baal dus 75 miljoen vóór en 75 miljoen Nederland zijn overigens nog steeds tegen, terwijl de rest het niet weet of in de meerderheid, maar die neemt het niets kan schelen toch af van 54 procent in 1978 tot 48 Behalve m Nederland, wordt ook in procent in 1982. In de Europese Ge- Frankrijk (51 procent) en West-Duits- meenschap als geheel houden voor- land (37 procent) groeiende steun voor en tegenstanders elkaar redelijk in nucleaire energie geconstateerd In evenwicht. 38 procent van de onder- alle andere lidstaten van de Europese vraagden in Europa is vóór nucleaire Gemeenschap verliest deze vorm van energie, 37 procent is tegen Van de energie aanhang De grootste tegen- 200 miljoen Europeanen zijn er glo- stand is te vinden in Griekenland (50 procent). Luxemburg en Denemarken 'beide 49 procent), landen overigens die zelf geen kernenergie opwekken De onderzoekers baseren hierop de stelling dat de tegenstand tegen kern energie groter is naarmate men er minder direct mee te maken heeft en cr dus minder gewend aan kan raken. De tegenstanders vrezen ovengens niet zozeer een ongeluk in een atoom centrale. maar wel het probleem van de nucleaire afvalstoffen, die voor z< Noord-Caroliii APELDOORN iANPi Minister Rietkerk van binnenlandse zaken heeft zich gisteren als 'crimineel' laten fotograferen Nadat de minister het nieuwe hoofdbureau van politie in Apeldoorn had geopend, werd hij tijdens een rondwandeling door het nieuwe gebouw gefotografeerd. Personeel van de Technische opsporingsdienst voorzag de bewindsman op originele wijze van een herinnering aan zijn officiële openingshande ling UTRECHT (ANP) De achterb; van het Christelijk Nationaal Vak- deze zaken, verbond (CNV) is verdeeld over het beleid dat de vakcentrale zou moeten voeren ten aanzien van vrede en veiligheid. Over deze kwestie wordt binnen de bonden, en ook tussen de bonden onderling, heel verschillend gedacht. ,,De problematiek" binnen het CNV ligt met eenvoudig en eensluidend", zo stelde CNV-bestuurder D van de Kamp woensdag in Utrecht bij de presentatie van de beleidsnota over vrede en veiligheid De plannen van het CNV met betrekking tot een eigen beleid aangaande vrede en veiligheid zijn als gevolg van de interne ver deeldheid nogal terughoudend De verbondsraad van het CNV heeft on der meer besloten om eind oktober niet aan de vrededemonstratie in Den Haag mee te doen. Dit in tegenstelling lange tijd bewaard zullen moeten wor- discussie binnen de vakcentrale over den met rjsicos van dien deze zaken, en niet als een eindpunt. De christelijke vakcentrale is na am- Nucleaire energie wordt overigens pel beraad tot de overtuiging geko- door heel Europa heen pas als vierde men dat het zeker een van haar taken mogelijkheid genoemd om het ener- ïs om zich hiermee bezig te houden gievraagstuk op te lossen. Nummer Anderzijds zijn er beperkingen, omdat één staat daarbij de ontwikkeling de vakbeweging zich niet als een soort van alternatieve energie uit bijvoor- schaduwregering moet gedragen beeld zonnewarmte, de eb- en vloed door zich met alles en nog wat te gaan bewegingen of afval, bemoeien. Op terreinen als vrede en veiligheid ligt de eindverantwoorde lijkheid bij regering en parlement Het CNV vindt het niet juist om in derge lijke kwesties het stakingswapen te hanteren, omdat dit een politieke staking zou zijn. zo blijkt uit de nota. tisch op tegenover het fotograferen tot de FNV die een van de mede door de politie van actievoerders. organisatoren van de demonstratie is. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die De voorstellen die het CNV in de nota de twee kamerleden hebben gesteld doet hebben onder meer betrekking aan de ministers Korthals Altes (justi- op vermindering van militaire pro- tie) en Rietkerk (binnenlandse zaken) duktie door omschakeling op civiele naar aanleiding van het optreden van produkten (conversie), vredesonder- de politie tegen activisten van de wijs en gewetensbezwaren. De nota actiegroep Onkruit dinsdag in Rotter dam en Veldhoven. moet volgens Van der Kamp gezien worden als een beginpunt van de (ADVERTENTIE) 16 46 144 17 08 155 17 25 135 17.24 173 17.32 146 17.49 170 1743 149 BEIROET iGPI) AFP DPA RTR l'PIl Saocdi-Arabie heeft gisteren de VS gevraagd de komende twee dagen in Libanon geen acties te ondernemen die de nieuwe bemiddelingspogingen van de speciale Saoedischc afgezant, prins Bandar bin Sultan, zouden kun- ondermijnen. Dit naar aanleiding van hel feit dat de Amerikaanse regering dinsdag de Amerikaanse marmierscommandant in Beiroet de bevoegdheid heeft, gege ven zelf het bevel te geven voor bom bardementen van Druzen-posities ln de bergen bij Beiroet. Dat zou moeten gebeuren door de straaljagers aan boord van de twee Amerikaanse vlieg dekschepen. die net buiten Beiroet voor anker liggen. De nieuwe orders uit Washington heb ben tot speculaties in Beiroet geleid als zouden de Amerikanen bereid zfjn daadwerkelijk bij de huidige stnjd betrokken te raken indien de huidige patstelling rond een bestand niet snel doorbroken wordt. Syrié waarschuwde de Amerikaanse regering dinsdag dat zij opnieuw een - „nu,, c^uio ui Vietnam riskeert als zij de militaire betrokkenheid zou opvoe ren Het Witte Huis heeft woensdag alle strijdende partijen in Libanon opge roepen onmiddellijk het Saoedische staakt-het-vurenvoorstel dat momen teel in Damascus wordt besproken, te aanvaarden De Amerikaanse afgezant McFarlane is ook in Damascus en is. volgens het Witte Huis, actief betrokken bij de onderhandelingen Het Libanese leger is er tot woensdag in geslaagd, de strategische plaats Souk el-Gharb ten zuidoosten van Beiroet te verdedigen tegen Druzi- sche strijders Souk el-Ghard aan de westelijke voet van het Shouf-gebergte dat geheel onder controle staat van de Druzen. geldt als laatste bolwerk voor Beiroet 'De stem van Libanon', een zender van de falangisten meldde woensdag dat bij een bloedbad in Maaser Beil ed Dine, negen km ten noorden van de Awali achter welke rivier de Is raëliërs zich eerder terugtrokken, 84 christenen zijn omgebracht. DEN HAAG Het ambtenarenpen- sioenfonds ABP moet opdraaien voor de 450 miljoen gulden die staatskas heeft gemist nu kortingen op ambte narensalarissen (en uitkeringen) op 1 oktober niet doorgaan. Die kortingen zijn nu verschoven naar 1 januari. Het bedrag zal worden ingehouden op de pensioenpremies die de overheid voor haar ambtenaren aan het ABP heeft te betalen. Het is de laatste jaren al twee keer eerder gebeurd dat de overheid haar bijdrage aan het ABP heeft verlaagd STRAATSBURG (ANP) Het Euro pese parlement heeft woensdag met 201 stemmen voor, 37 tegen en 72 onthoudingen gestemd voor een voorstel tot een vorming van een Europese Unie. Dit betekent dat de EG een nieuw verdrag krijgt waarin grotere be voegdheden worden toegekend aan instellingen: parlement, raad en Euro pese commissie. Nationale bevoegd heden worden minder. Er werd bui tengewoon verdeeld gestemd. Alle Denen alle Britten. Franse Gaullis ten en Griekse socialisten en commu nisten waren tegen. Christen-demo craten socialisten en liberalen waren voor. Het besluit van het parlement ls slechts een advies Miljoenenopdracht voor De Merwede ROT VERDAM i \NP> De scheeps werf De Merwede in Hardinxveld- Giessendam heeft v an de materieel exploitatie maatschappij Brcejcn- houl BV in Overveen opdracht gekre gen voor de bouw van een cutterzui ger. Volgens de werf is met deze order een bedrag van ongeveer 28.5 miljoen gul den gemoeid. De bouw van het schip levert 250 manjaren werk op. De ople vering van de cutterzuiger vindt in de loop van volgend jaar plaats, aldus het bedrijf. Directie K Scherphuis, W. F de Pqgter en F van de Velde Hoofdredactie M. P Dieleman en C van der Maas. BUREAUS: Vlissingen Walstraat 56-60. 4381 EG Vlissin gen. tel (01184) 15144 Middelburg Markt 51. 4331 IK Middelburg. tel (011801 27651 Goes Grote Markt 2, 4461 AJ Goes. tel (01100) 16140 Terneuzen. Nieuwstraat 22. 4531 C\\ Terneuzen, tel (01150i 94457 Hulst: Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vri|- dag vanaf 19 00 uur: (011841 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag lm vrijdag van 08 00-17 00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie 1011941 511 Advertpniie-afrieling(01186) 1584 's-Zaterdags 101184' 15144 van 09.00-11.30 uur Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondag avond van 20 00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 61.20. franco per post 72,-. per maand 21.-: losse nummers 0.85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw Poslrek nr 3754316. I.n v. PZC ab rek. Middelburg Advertentietarieven 122 cent per mm; minimumprijs per advertentie f 18.30, ingezonden mededelingen 2'-'zx tarief Voor brieven bureau van dit blad 4.25 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro: 35 93 00. Uitgeveni Provincia le Zeeuwse Courant B V. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27