Weer lastenverzwaring voor Middelburgers in '84 Belgische loodsdienst Vlissingen in staking Jeu-de-boule voor bejaarden Eerste paal voor manege in Vlissingen de grond in BEGROTING VERTOONT NOG KLEIN TEKORT PZC/ streek Conferentie toekomst van volwasseneneducatie Inbraken in Middelburg opgelost Dodelijk ongeval op Neeltje Jans OONDERDAGJ5 SEPTEMBER 1983 MIDDELBURG - De bevolking van Middelburg zal in 1984 opnieuw met een lastenstijging eveneens stijgen <de tarieven) De worden geconfronteerd. B en w stellen de gemeenteraad voor om de tarieven voor voorgestelde maatregelen leveren de gemeentelijke belastingen en rechten te verhogen. Dit blijkt uit de eerste nota's van d^end^tden^Da t bedrag'is hard wijziging bij de woensdag gepubliceerde begroting van de gemeente Middelburg voor 1984. De gemeenteraad zal dit stuk in november behandelen. Uit de gisteren gepubliceerde stukken laten stijgen. Daarentegen wordt uit- gemeenten zich met belastingen en blijkt dat het college de onroerend- gegaan van een daling van het tarief rechten hebben te gedragen in 1984. goedbelasting (het tarief) voor gebrui- voor de eigenaren met zeven procent. De voorstellen zijn dus nog niet defini- kers (huurders) met 11,1 procent wil Oorzaak daarvan is dat de tarieven tief. voor eigenaren de landelijk geldende In het stuk wordt uitgegaan van een maximale limiet dreigen te gaan over- verhoging van de hondenbelasting irand machinekamer iet anker in lioolse vlucht haven 21 schrijden. Overigens wordt m de nota met drie procent terwijl alle rechten die 95 7 miljoen eulden beloopt' van wijziging waarin over deze maat regelen wordt gerept, eraan herinnert dat het ministerie van binnenlandse zaken nog geen circulaire heeft uitge geven waarin precies staat hoe de ÏHOLEN De vrijwillige brarnl- wer van Tholen heeft in de nacht nn dinsdag op woensdag een brand pblust in de machinekamer van de 1100 ton metende gasolietanker 'Mis- cha' van rederij Heijneveld uit Spij- kcnisse. De tanker lag in de Thoolse fludithaven. De brand bleef beperkt lol de machinekamer. De machinist liep brandwonden on. Over oorzaak n schade is nog niets bekend, («machinist van de tanker raakte bij de 'orand gewond. De man liep met blote voeten over het het verhit ge lakte dek. Hij moest zich onder loktersbehandeling laten stellen. Kennismaking voor Vido-werkgroep VLISSINGEN - De afdeling Vlissin- gen van de Vido-werkgroep Walche ren houdt dinsdagmiddag 20 septem ber een kennismakingsbijeenkomst in het Woltershuis aan de Hogeweg in Vlissingen Op deze bijeenkomst, die om 14.00 uur begint, wordt informatie liep met verstrekt aan vrouwen in de over gangsjaren (40-60 jaar), met de bedoe ling een nieuwe werkgroep te begin nen. m MINISTER DEEIMAN tllSSIXGEN Het Ztcuws steunpunt vol wasseneneducatie iciidl dinsdag 4 okto- itrcen conferentie over bet toekomstig beleid rolwasseneneducatie'. tijdens deze conferen- x zal waarschijnlijk ster drs W. J. Deet- een inleiding hou- liii over de vohvasse- eneducatie. Het teeuws steunpunt oudt de bijeenkomst lede naar aanleiding inde onlangs versche- hoofdlijnennotitie rer de volwassenene- ocatie die aan de «eede Kamer is aan- cboden. conferentie ziet er als volgt uit: om half tien is er ontvangst, van tien uur tot vijf over tien wordt de conferentie ge opend en daarna houdt de heer Deetman tot half elf een toespraak over de volwassenene ducatie. Van half elf tot half twaalf is er een fo rumdiscussie over de in- bestaat uit de heer Deet man, de heer mr L. B. van Ommen, drs K. J. Snijders, drs E. Crince le Roy (de laatste drie zijn staflid van het project bureau volwassenene ducatie van het ministe- i die notitie worden in dies neergelegd voor Coenders i voorzitter (volwasseneneducatie van de landelijke pro- ide toekomst. Het pro- jectgroep introductie streeks~ half vier beslo- ramma van de studie- open school) en de heer zaal van Britannia in Vlissingen wordt om- OES Centrum, 10-21 sderie. OlDEKERKE Der Boede, 10-11 c uitzending radio Der Boede. IIDDELBURG Molenwater. 9.30- uur: Miniatuur Walcheren. Herfst- HEINKENSZAND De Stenge, 10-12 en 14-17 uur: werken uit de Vlissingse kunstuitleen (t/m 7 10). KATS Galerie 't Zwaluwenhof. 14- 18 uur: werken van Piet van 't Hage- land. asthuis, 20-21.30 uur: uitzending Ra- Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: 18e en 19e eeuwse Japanse prenten MIDDELBURG Zeeuws Museum. 10-17 uur: Nomadische bouwwerkenv van Jeroen van Westen en Thys Ver aart (t-m 29/9). Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek, 1RNEUZEN Julianaziekenhuis. 115-2215 uur: uitzending radio Uana, USSINGEN Stedelijk Museum, «ir Lezing 'Het Chinese export- «elem in de loop der eeuwen' door 9-17,30 uur: 'Lof en spot. tweehonderd P Jacobs, tthesda St.-Josephziekenhuis. 20- M uur: uitzending Rawa. I0SCOPEN KGEN OP ZOOM Roxy 1,20 uur: «ïdende liefde. 16 jr. >xyll,20 uur: Who dares wins. 12 jr. Wm'Actueel 1.20 uur: An Bloem, 12 fcem'Actueel II. 19.30 uur: Ghandhi, ^m'Actueel III, 20 uur: Octopussy, OES - Grand Theater. 20 uur: .'ussy, a.l. HST De Koning van Engeland, uur: Octopussy, a l 20 uur: The vrouwenportretten', overzicht blad- muziekomslagen (bm 30/9) St.-Janstraat 41. 14-17 uur: touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: diverse ambachten en exposities. Galerie De Wijnstock. 14-17 uur. Ke ramiek van Pietemella Fritz. SLUIS De Raadskelder, 14-19 uur: werken van Michael Franke. OOST-SOUBURG Bibliotheek. 13.30-17.30 uur: expositie over Amnes ty International (tm 17/9). TERNEUZEN Galerie Tierelantijn. 13-18 uur: keramiek van Joke Fleur (bm 30/9). Hal 'Ter Schorre'. 11-21 uur: fotopro- thunder, a.l 20 uur: Erotisch ject'Kwaliteit'(t m 7/10) toelbeeld, 18 jr. 20 uur: Ghandhi, VEERE Grote Kerk. 10-17 uur: Het landschap m de delta (bm 30/9). Museum De Schotse Huizen, 10-12.30 en 13.30-17 uur: werken van Gerard Menken (t'm 27 9). Markt 12, 8-18 uur: schilderijen van Veere en watersporten door Angeli- que van den Born (t'm 30/9). VLISSINGEN Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: werkenv van Armin Mehling (bm 18'9) en werken van Ton dér Veen Teeken (t m 910) Reptielenzoo 'Iguana' 14-17.30: expo- tekmuseum. 13.30-17 uur: beelden sitle levende reptielen, amfibieën en twt en exp. van oude kinderboe- "isekten Gevangentoren, vanaf 17 uur werken van Matthy Murre (bm 15/10). YERSEKE Atelier 'Dam Twee'. 10-18 uur- expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13 30-17 uur 'Radio in uude en nieitwe stijl' (bm 18/12). HULPCENTRA Midden-Zeeland Goes, tel milieuklachten) 'laandcrcn Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur Kneuzen Luxor i. 20 uur: topuss.v. a.l *or n, 20 uur: An officer and a '«man, 12 jr. ^SINGES' Alhambra I, 20 uur: ^tiende liefde, 16 jr. ïiimbra II, 20 uur: An Bloem, 12 jr. ^TOONSTELLINGEN SEL Galerie Bellemans, 10-18 'Illustraties van Fiel v 1'10). d- schoolplaten van M. A. Verhoe- jt/m R'lO). rjjp1 OP ZOOM Markiezenhof. w-p uur: werken van Wim Schutz 1610). JffiURG Biologisch Museum. uur De natuur in Zeeland" - ^iQiJken in Zeeland'. '«-Museum, 10-12 en 13 30-17 De middeleeuwse dorpskerken «Zuid-Beveland' (bm 30/10) R* 'Stadsherstel SS.ttVH? NettedancP 'Stadsvernieuwing Zecuwsch-Vlaanc Sfücafê 9-21 uur: werken Inneke Telefonische hulpdienst Zeeland. WMSTEDE 'Bewaerschole', 14- foto's van Jood van Houdt noon, teronw-aoüoi, van |^per en wimï>udeshitls -,u.. vuttcotutji. Stichting -Blijf van m'n üjr Zeeland, tel Landbouwmuseum, 10-12 oii84-14645, dag en nacht bereikbaar. u uur: Oude landbouwwerktui- nodig om het in de begroting voorko mende tekort van iets meer dan een miljoen gulden te kunnen dichten Uit de bijgevoegde nota's van wijzigingen blijkt dat er inmiddels al voor acht honderdduizend gulden aan besparin gen en/of extra inkomsten (waaronder de genoemde lastenverzwaring) is ge vonden Er resteert iop de begroting nog een tekort van 217.000 gulden Verwacht wordt dat ook voor dit restant op korte termijn een oplossing gevonden zal worden. Het wachten is nu nog op de aanbiedingsbrief bij de begroting die naar verwachting eind volgende week zal verschijnen. Daar in staan dan de hoofdlijnen van beleid zoals de burgemeester en de vier wethouders dat voqr volgend jaar G. W. Eyssens wethou der van de gemeente Borsele. Voorzitter van het forum is mr J. P. Boersma. lid van het college van gedeputeer de staten van Zeeland. Na de discussie is er een muzikaal intermezzo met een optreden van de Zeeuwse troubadour Engel Reinhoudt MIDDELBURG - De recherche van de Middelburgse gemeentepolitie heeft de afgelopen dagen drie verdachten aangehouden die allen bekend heb- f' Sf.u™ ï.'SïïS 'nST WESTKAPELLE - Zaterdag 17 sep- «ember wordt In discotheek De Hooi avond werd de 23.jar,se M albar- 20ldfr Wes[kapelle de 0[,ale m de f i j disco-queenverkiezing pphmiripn bekende vorige week woensdag uit Aphf kqnnrljdatpn Mlll® het sportcomplex aan de Nadorstweg 1.700 gulden te hebben ontvreemd. N. had geld nodig om aan heroïne te kunnen komen, zo luidde het motief. Bij zijn aanhouding bleek ervan de buit niets meer over te zijn. Dinsdag zijn verder de 19-jarige Mid delburger G W. H. R. en diens even oude vriendin C. D. uit Goes aange houden. Dit gebeurde overigens in Goes door de plaatselijke gemeente politie Die werd gealarmeerd na een melding dat het tweetal bezig was om van diefstal afkomstige sieraden te verkopen. Finale verkiezing disco-queen gehouden. Acht kandidaten zullen uitmaken wie er van 2 tot en met 9 oktober naar Ibiza gaat. De verkiezing begint om 23 00 uur Vlissingse politie houdt tweetal aan voor schieten met een luchtdrukgeweer Burgemeester Diepenhorst van Domburg wierp de eerste bal op de nieuwe jeu-de-boule-banen voor bejaarden in Oosikapelle. OOSTKARELLE - De Stichting Bejaardenbelangen Oostkapclle heeft woensdagmiddag twee nieuwe jeu de boulebanen in gebruik genomen. De oude banen bestonden uit de wandelpaden rond het oude voetbal veld. De nieuwe banen zijn aangelegd bij de sportzaal en het recreatie- en ontmoetingscentrum 'De Halve Maan'. De burgemeester ing P. A. D H. Diepenhorst verrichtte samen met de voorzitter van de stichting, de heer P. M. Rehorst. de officiële opening door de eerste bal te werpen. In zijn openingstoespraak vertelde de burge meester trots te zijn op de nieuwe banen. Hij vroeg zich af of de heer Rehorst. een van de initiatiefnemers, misschien nog meer pijlen op zijn boog heeft en gaf te kennen erg benieuwd te zijn naar diens volgende stappen op het bejaardenvlak. Jeu de boule is een onderdeel van het Meer Bewegen Voor Ouderen, op zich weer een onderdeel van de werkzaamheden van de Stichting, en wordt gespeeld gedurende de zomer. In de wintermaanden beoefent men het koersbal. Dat wordt binnenshuis gedaan op een kunstbaan. Buurtbewoners hadden klaagd dat er de laatste drie maan den regelmatig vanuit deze woning dicxaucii uu. uaaou muiivcii cu ouu gulden aan baar geld. R.enD hebben was e'«hote" «B. ««K-hUnikw- - - weer. Doelwit vormde de achterzijde can de woningen aan de Winkelr houd van de hoofdlij- vanaf twaalf tot één uur nennotitie Het forum wordt de hoofdlijnenno titie besproken in het licht van de eigen regio nale en plaatselijke ont wikkeling. Na de lunchpauze be gint om kwart voor twee tot half vier een plenaire discussie met de leden rie van onderwijs), me- van het forum. De stu- dr L. Dresen- diedag in de conferentie betrokken bij een op klaarlichte dag gepleegde inbraak aan de Segeerssin- gel. Die leverde voor 2500 gulden aan a' sieraden op. naast munten en 300 gulden aan baar geld. R. en D hebben deze inbraak bekend R bekende na overbrenging naar Middelburg dat hij afgelopen maandag (eveneens over dag) voor vijfhonderd gulden aan sie- 'raden had weggenomen uit een fiat woning aan dc Rentmeesterlaan in zijn woonplaats. Een deel van deze buit kon de politie dinsdag nog ach terhalen. De sieraden werden na aan houding namelijk in de kleding van R. aangetroffen. De drie arrestanten zjjn inmiddels (in afwachting van berechting opmaken van proces verbaal) op vrije voeten gesteld. VLISSINGEN - De Vlissingse politie ensdagavond een woning aan de Dishoeckstraat binnengedron- Bandparodist in 'Hooizolder' WESTKAPELLE De bandparodist Frans Bakvis treedt morgen, vrijdag, op in discotheek 'De Hooizolder' in Westkapelle. F)rans Bakvis begon zijn loopbaan al op 16-jarige leeftijd en won verschillende talentenjachten van onder andere Tros. Vara en NCRV Het optreden begint om streeks 23.00 uur straat. Daar de bewoners van het betreffende pand de politie de toe gang weigerden, kon, op grond van een wet uit 1860, de woning alleen binnengedrongen worden, wanneer de politie werd vergezeld door bij voorbeeld een hulp-officier van justi tie, in dit geval commissaris L. E. Schuller. Eenmaal binnen trof de politie de na°het Vlissingers H- s-161 en w s-121aai1- van wie de laatste de bewoner van het pand is. Verder werden een luchtdruk geweer en een luchtdrukpistool ge vonden. De jongelui werden meegeno men naar het politiebureau, waar zij bekenden vanaf een balkon naar pan- gen of den aan de overkant te hebben ge schoten. Nadat er proces-verbaal was opgemaakt, werd het. tweetal weer heengezonden. Het geweer en het pi stool werden in beslag genomen. De inval in de woning werd woensdag avond gedaan nadat er omstreeks kwart over zes weer een melding binnen was gekomen over het schie ten. INKADER OPROEP VAKBONDEN VLISSINGEN - De stakingsacties in Belgié hebben zich gisteren verder uitgebreid na een oproep van de vakbonden de openbare diensten stil te leggen. Sinds middernacht zijn de redediensten van het Belgische loodswezen in Vlissingen gestaakt. Daardoor moeten schepen uit Ant werpen of Gent die een Belgische loods aan boord hebben, een lig plaats kiezen op de rede van Vlissin- de ankergebieden in de Bergingswerk gezonken zandzuiger vorderen gestaag Westersclicldemonding. In omge keerde richting geldt hetzelfde. vanaf vandaag alleen nieuwsberich ten en muziek uit. op de televisie zal Een woordvoerder van het Nederland- daarnaast een speelfilm worden ver- se loodswezen verwachtte in de loop toond. Verder staken in Belgié nu ook van de nacht nog circa twintig sche- de telefoon- en telegraafdienst, de pen vanuit Belgische havens in Vlis- luchtverkeersleiders en de werkne- singen, waar al eenzelfde aantal voor mers van de banken. Onderwijzend anker lag. Voor wat betreft het bin- personeel dat is aangesloten bij een nenkomend scheepvaartverkeer wor- van de socialistische bonden staakt den alleen schepen afgehandeld, die een Nederlandse haven als bestem ming hebben. Zij krygen een Neder landse loods voor de reis de nvier op. Volgens de woordvoerder had het coördinatiecentrum van het Belgi sche loodswezen in Antwerpen mee gedeeld. dat de staking van de Belgi- eveneens. maar leden van de christe lijke bonden werken gewoon In Bel gië reden woensdag nauwelijks bus sen of tremen en trams Zoals bekend voeren de vakbondsle den actie tegen het plan van de Belgische regering gedurende twee jaar loonsverhogingen achterwege te sche redediensten 'voor onbepaalde laten en te beknibbelen op het vakan- tijd' was en minstens enkele dagen zou duren. Het zal hier erg druk wordenzo verwachtte de Nederland se woordvoerder. tiegeld en de eindejaarsuitkering. Ook gaan de bonden niet akkoord met het plan van de regering van christen-democraten en liberalen, de ZIERIKZEE De 53-jarige E. Lok- richting van die centrale. Door nog ker uit Goedereede is woensdag in onbekende oorzaak raakte hij in een overzichtelijke bocht naar links op de verkeerde weghelft. Een tegemoetko mende vrachtwagen, bestuurd door V d. H, uit Renesse, kon het busje niet ontwijken en beide voertuigen reden frontaal tegen elkaar. De heer Lokker raakte daarbij bekneld in het busje. De brandweer van Westerschouwen moest er met krachtwerktuigen aan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden. De EHBO van rijkswater staat en huisarts Hameling verleende eerste hulp. waarna de man werd het Rodc-Kruisziekenhuis in Zierik- zee overleden aan de verwondingen die hij woensdagmorgen opliep hij een verkeersongeval op het werkei- land Neeltje Jans. Het slachtoffer botste met een door hem bestuurd busje frontaal legen een vrachtwa gen. De man raakte daarbij bekneld en werd door de brandweer van Westerschouwen uit het zwaar be schadigde busje gehaald. Het ongeval gebeurde omstreeks vijf over half elf op de weg naar de B AALHOEK - De bergingswerkzaam heden van de vorige week gezonken zandzuiger 'Slicdrecht 23' in de Wes- terschelde nabij Baalhoek. vorderen gestaag. Medewerkers van de ber gingsbedrijven Smit-Tak en Van den Akker hebben woensdagmiddag twee stroppen om het wrak beves tigd. Er werden tevens twee zoge naamde voorlopen aangebracht. stroppen om het schip aanbrengen. Als de werkzaamheden verder goed verlopen wordt de zandzuiger zater dag of zondag gekanteld. Het schip ligt nu nog ondersteboven op de bo dem. Als het wrak gekanteld is wordt het door de drijvende bok Taklift 4 op een bak getild en vervolgens naar een scheepssloperij gebracht. De bak Afgelopen nacht tegen één uur vond premies voor de sociale fondsen aan- er voor het Roeiershoofd van Vlissin- zienlijk te verhogen. gen als gevolg van die drukte een aanvaring plaats. Het ging hier om het Russische schip 'Simon Bolivar' 0 ton i en het Spaanse schip'Porto OOSTKAPELLE - De afdeling Oost- NCVB Oosikapelle Bide' (1600 ton). kapelle van de NCVB komt vandaag Ook de lijnboten vanuit Oostende en (donderdagi voor het eerst in het Zeebrugge liggen sinds woensdag- nieuwe seizoen bijeen. De bijeen- morgen tien uur voor een periode van komst begint om half acht in het DeTerëer^^^^ 24 "ur st" De »a" 1,5 BelB" CNV-gebouwan de Duinweg in Oost- g sche vakbonden heeft ook gehoor kapelle. Op het programma staat een gevonden bij andere openbare dien- show van Noord- en Zuidbevelandse sten. Zo zenden radio en televisie klederdrachten. betoncentrale op het werkeiland. Het overgebracht, naar het Zierikzeese zie- waarop de zandzuiger wordt geplaatst slachtoffer reed met een busje van de kenhuis. De heer Lokker zat alleen in komt volgende week dinsdag bij het Deltadienst van rijkswaterstaat in de het busje. wrak aan Marktbericht Centrale Tuinbouwteiling Marktbericht \an dc centrale tuinbouw- n woensdag veiling Zeeland d.d. 14-09-83. Veilpunt doosjes I A Goes. AANGEPAST VOOR GEHANDICAPTEN VLISSINGEN - De eerste heipaal voor de nieuwe binnen- manege van de stichting Aangepaste Sportbeoefening Scheldemond aan de Gerbrandystraat in Vlissingen zit in de grond. Mevrouw L. van Gelder-Bax, weduwe van de oud-voorzitter van dc ruitersportvereniging Scheldestad P. van Gelder, verrichtte woensdagmiddag om 15.30 uur de daarvoor noodzakelijke handelingen. De ruitersport- vereniging gaal ook gebruik tnaken van deze manege, die geschikt is voor wedstrijden, maar ook is aangepast voor het gebruik door gehandicapte ruiters. De binnenmanege wordt volgens voorzitter R E. C. J. Morssink van de ruitersportvereniging 'De Scheldestad' de eerste in Zeeland die gebouwd is door een vereniging, maar toch voldoet aan de normen voor de wedstrijdsport Het bestuur van de Walcherse kring van de federatie van landelijke rijvereniging was ook vertegenwoordigd bij de officiële handeling. De nieuwe bak zal vooral worden gebruikt voor rijlessen, maar ook voor mdoorwedstrijden en zelfs tentoonstellingen van pluimvee, honden en kat ten. De ruitersportverenigingen uit Arnemuiden en Mid delburg hebben volgens de heer Morssink al laten weten ook gebruik te willen maken van de manege. De verbou wing van de stal. waaraan sinds 8 augustus is gewerkt, is nu vrijwel voltooid. De stal biedt ruimte aan 26 paarden in totaal en heeft grote en kleine boxen, met daarboven de opslag van het hooi en stro De bouw van de manege is naar verwachting in december gereed. M-0.62: Zeeland, veilpunt Kapelle v 14 september 1983. Bra 65-66, IB 60. per kilo 164. Industrie 1.70 Triomphe tie Viennc I 05 70 1 32, I 60'65 kommers 1kas stuk KL l 1 35. II55 60 1.06. Beurre Hardy: I 80'90 64 I komkommers kg KL1 0.27, KL 2 KM 0.26, 70 80 75-76. I 65 70 62-63. I 60<65 51-53 n papnka groen st KL 1 0.34. sla natuur RL 1 70 80 66 II 65 70 55-56. II 55 60 31-32 Merton 04D-0.49. -omaten kg KL 1 C 0.54 A 0.75. Pride I 70 80 38. 1 65 70 41.1 60 65 39. I 55 60 g!as kg KL 1 C 0.61. A 0.84-0,90. KL 35 Beurre Lebrun II60 70 27. St.-Kcmv; I 80 57. I 70 80 63-64, I 60 70 65. Beurre Alexan der Lucas: II 75 33. II 65 75 36. II 60 65 31 2 C 0.55. B 0.92. A 0.81. andijvie kg KL l U.8&-I.08; bloemkool st KL I 1.70-2,40 KL 2 0.45-2.20; broccoli KL 2 1.18. bospcen na- Bonne Louise II 60 70 68. II 50 55 28 Rode tuur KL [°'^t V? 1 °'4?'05.' Mevrouw L. van Gelder-Bax bedient de heistelling die de eerste paal de grond in drijft. spinazie kg KL 1 1.48-1.66; snijbonen kg KL 21,80. sperclebonen kg KL 1 1.70. pronkbo- nen kg ki. 2 1 80; meloenen 0.85-2.50. prei keKLl A 0.92-0.95 KL 2 A 0,87 aardappe len AT 0.79. AN 0.64. DR 0.23-0.28, KL 0.16 rode kool ke KL l A 0.56-0.78. savooie kool 3 7416570 1.32. Summer eeelkg KL 1 0 41 savooie kool groen kg KI 1 0.59-0.63. kroten kg KL 1 0.98. KL 2 0.49 kroten bos KL l 0,50. was en breekpeen kg KL 1 0.34-0.47 uien kg KL 2 MD 0,59 peterselie bos KL 1 0,38; selderij bos KL 1 0,28-0,33. Bon Chretien Williams I 6570 40 Cox' Orange Pippin: I 90 86. I 80'90 1 17. I 75/80 1.56, I 7075 1.56-1 69. I 65-70 1.43-1.58. II 90 50. II 80-90 41-97, II 75 80 61-1 24. II 70 75 60-1.31. n 65 70 43-49 C.oudreinette 195 60.1 85 95 84. I 75 85 1 10 Alkmene 1.44-1.50, I Red I 90 54. I 80 90 87.1 70 80 Ik-, 1 6570 51 James Grieve II80 90 40-68. n 70 80 58-68, II 65 70 38-53. Lirow Delicious II80 79. II70-80 96. II 65/70 58 James Grieve Lired I 80 55,1 70-80 62-65. I 65-70 45-51. II 70/80 48-54. II 65-70 45-50 Benoni II 75 51. II65 75. II 60 51 11 55 29. Engelse Pigeon I 80 59. I 70-80 46 Odin I 80 90 71. I 70 80 90. I 65 70 62, II 80 fpe, 58-69. H 70 80 83-91. II 65 70 57-70, II 60 34-39 Reine Victoria I 1 - - 1 70. II 75-1.2 Reine Cloudc d'Althan I 85 Monarch I 1 -. II 40 Tomaten IA 6, IB 6.80, IC 4.- ,„c- i bloemkool 90-1 70 komkommers dr 21"28' kr 19 53 APPels Jamcs Grieve DioemKooi uu l.iu. Komkommers 6Q 70 35 41 65,70 51.61 70,80 58.73; 80/90 63-67. Alkmene 65-70 115-148; 80-90 123-163, 70 80 135-143 Elslar 70-80 189 Schone van Boskoop 70 75 62-82. Cox 60.70 99. 70 80 130 Tomaten AI 81-90. A II 73-84; B I 76-87; C I 62-66. C II 57. Meloenen 130-199 Paprika kg e Tuinbouwveiling Walcheren Middelburg. Marktbericht van woensdag 14 september 1983. Aardappelen Eersteling bo. 73-76, gr. 69-72: dr 20-27. Koopm. blauwe gr 91 94: Bintje gr 64-66, 35-63. princessebonen 1.40-1.80. rode kool 30-65, groene kool 36. andijvie 91. aardappe len 77-84, knel 9 Nog steeds gelegenheid om valappelen te leveren Frys 18 50. Aardappcltcrmijnmarkt Rotterdam. vember 60 00. 50 mm opw slot. april 76.00. ten: Prei 62-78. Rode kool 64-92. Witte kool november: 60.00. Stemming april goed 81-85. Sav. kool 93-117. Spitskool 47-61. prijshoudend, november kalm Openstan- de posities, april: min 40 vember: 391 Omzet nov 229; hoogste prijs 76.70: laagste prijs 74.60 laatst gedane zaken 9 x 76.50 Aardappel term ijnm.irkl Rotterdam. Datum. 14-09-83. binye laten, april 45.00, november 40 00: bieden, april: 42.00. no vember 36.00; 3550 mm opw. slot, april 44 00, november 38 00 Stemming april Pronkbonen 131-138. Winterpeen 53-58. An 'ordt 4566. no- diivie 20-87. Sla 35-37 Sperclebonen 100- 60 00. april 163 Knolselderij 64-72 Blauwkoprapen 22- 24. Boerenkool 55-64 Peterselie (kistje) 201- 272. Selderij -bos« 49-55. Kroten kg 23-48. Boskroten 44-56 Stoksmj bonen 252. Uien 35-49 Broccoli 310-351 Courgettes 25. Bloemkool 4 134-170. 6 142. 8 68-117; 10 64-72 Komkommer 41-51 35-40; 51/61 48-58, 61/76 69 Spruiten AI 138-166, B I 82 De kalm. november kalm. Openstande posi- eerste boerenkool werd aangevoerd door J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21