G O 'i.TDK Mens en water staan centraal op Europese Milieu Filmfestival PZC/ radio-tv en kunst televisie ITDK VIDEOCASSETTES! Boek over 'ware' Elvis radio PANDA EN DE 'VIDEO-VAL' DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 NEDERLAND-1 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden FEDUCO-ROF 10.30 Earder en letter. Fries Teleschoolbord-program- ma. NOS-NOT 11.30 Hier en nu voor de scholen. Afl. 1 NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden TROS 16.00 De doodskisten van Truk Lagoon. Onderwaterfilm over deze plaats in de Stille Oceaan waar in 1944 hevige gevechten plaats vonden. 16.30 Balletconcours in Moskou 1981 Filmimpressie van dit 4e internationale conours, gehouden in het Bolsjoi theater. NCRV 18.55 De Roze Panter. Tekenfilmserie 19.00 De schat van "De Gouden Valk". Australische jeugdserie. Afl 4. Jock en Paul blijven samen met Wim van Doren naar het wrak zoeken, terwijl Kate Mr Brady in de gaten houdt. 19.25 Wild-west op z'n Best. Komische avonturen in het Wilde Westen. Afl. 4. Sheriff Sam Best moet ingrijpen wanneer een aantal veeboeren hun woede koelen op de saloon-eigenaar. NOS 20.00 Journaal NCRV 20.28 Kessler. Engelse serie over de jacht op ex-nazi Kessler. Afl 4: Het Joodse meisje Mical Rak is Kessler gevolgd tot in Zuid-Amerika. Clifford Rose als Kessler in de vierde en laatste aflevering van 'Kessler'. 21.WO Hier en Nu. Actualiteitenrubriek. 22.00 Maarten Luther. Documentaire-serie. Afl.: 1 Het begin van Luthers aktiviteiten als de hervormer, zoals de wereld hem heeft leren kennen. 22.25 Hill Street Blues. Amerikaanse politieserie: Vier junkies zijn gestorven door het gebruik van slechte heroine. Naar aanleiding hiervan wordt van Furillo een openlijke waarschuwing geëist. Michael Conrad als brigadier Phil Esterhaus, Daniel Travanti als hoofdinspecteur Frank Furillo en Rene Ennquez als inspecteur Calletano (v.l.n.r.) in de serie 'Hill Street Blues'. NOS 23 2P Journaal 23.W5 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden FEDUCO 17.45 Medelanders Nederlanders. Turks programma over gezondheidszorg. NOS 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18 20 Paspoort voor Turken 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal VARA 19.12 Fame. Amerikaanse serie. Afl.: Een kwestie van karakter. Zou Leroy wel de juiste eigenschappen bezitten, die nodig zijn om een echte ster te kunnen worden? 20.00 Ernst Busch zingt... Portret van deze socialistische Duitse zanger en toneelspeler waarbij de Europe se geschiedenis van deze eeuw tot leven komt via zijn liederen, zijn uitspraken en archiefbeelden. NOS 21.30 De andere kant van kanker. Documentaire film over psychische en sociale gevolgen van kanker. 22.12 Het Klein Omroepkoor. Het Klein Omroepkoor o.l.v. Peter Serrpenti vertolkt werken van Dow- land, Morley en Bartok. 22 30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag 23.00 Nieuws voor slechthorenden In het kader van de staking van de openbare dienst in België heeft de BRT besloten alle tv-programma's te laten vervallen. Er worden wel nieuwsberichten uitgezonden. Volgens een woordvoerder van de BRT wordt 's avonds op beide netten rond kwart voor acht het journaal uitgezonden met aansluitend een speelfilm (rond acht uur). Welke film dat is kon hij niet zeggen. De radioprogramma's worden eveneens geschrapt. De hele dag wordt vermoedelijk doorlopend muziek uitgezonden, slechts onderbroken door verkeersinformatie of kort nieuwsberichten. 10.00 Journaal 10.03 Voetbal. 11.35 Harte Bruche. 12.10 Bilanz. 12.55 Persoverzicht 13.00Journaal 13 15 Teletekst 15.40 Teletekst 16.10 Journaal 16.15 Ungewohnlich leben. 17.00 Matt und Jenny. 17.25 Idem Dito. 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. 18.25 Die kleine Welt des Don Camillo. 19.00 Der verratene Traum NDR 18.00 Programma-overzicht.35 Zandmannetje 18.40 Koberle kommt. 19.15 Berichte vom Tage 19.25 Landesprogramme 19.59 Programma-overzicht 20.00 Journaal. 20.18 Pro und Contra. 21.15 Patchworkshop. 22.00 Souvenirs, Souvenirs. 23.30 Thema's van de dag 23.00 Filmfestspiele Venedig 83. 24.00 Journaal 10.00 -13.15 Programma-overname Duitslc 15.57 Programma-overzicht 16 00 Journaal 16 P4Warum verstehen wir uns nicht?. 16.35 Mickys Trickparade. 17.00 Journaal 17.15 Tele-lllustrierte. 17 50 Flohmarkt. 18.20 Der Paragraphenwirt. 19.00 Journaal 19.30 De grote prijs. 20.50 Die grosse Hilfe. 21.00 Journaal 21.20 Kennzeichen D. 22.05 Mit brennender Geduld. 23.15 Journaal ADVERTENTIEI WINNAAR IN DE GROTE TEST van het tijdschrift "Video Uit Thuis' STDK.rat |-7Rf1 HIGH OUTPUT-HIGH RESOLUTION nVa L/ÜU Nieuw: Extra High Grade in VHS en Beta. Met TDK is en blijft uw beeld altijd perfekt! IN DOELEN ROTTERDAM ROTTERDAM (GPD) Mens en water staan centraal op hot tweede Europese Milieu Filmfestival, dat van maandag: 26 september tot en met saterdag 1 oktober in de Rotterdamse Doelen gehouden zal worden. De organisator, de Europese Culturele Stichting, heeft volgens secretaris generaal Alain Sagne „hoge bestuursfunetionarissen. die nooit eerder voor een groot publiek hun visie gaven", weten in te schakelen in de forumdiscus sies. Die discussies maken deel uit een breed publiek moet aantrekken. Die aantrekkingskracht moet onder meer komen van een openingsdebat over de vervuiling van de Rijn, onder leiding van Koos Postema, en van de films die over de mens en het water in alle aspecten gaan De filmmakers kunnen met hun inzending overigens meedingen naar een van de twee geldprijzen van respectievelijk 10.000 en 6000 gulden, die door een zeven koppige jury de cineast Louis van Gasteren is een van de leden wor den toegekend. De jeugd krijgt op het filmfestival een speciale dag en wel op 1 oktober. Dan kunnen jongens en meisjes kijken naar speciaal voor hen gepresenteer de films en proeven met water doen. Volgens de organisatoren kan het houden van het milieufilmfestival het beleid ten aanzien van de milieupro blematiek gunstig beïnvloeden ..We kunnen niet al het werk doen".' aldus Sagne, „maar we kunnen wel op inter nationaal niveau aanbevelingen doen. Het oplossen van het probleem van HOLLYWOOD (UPI) Priscilla Beaulieu, tie ex-vrouw van wijlen Elvis, schrijft een boek waarin zij 'de waarheid zal vertellen over haar man'. Ze doet het niet om het geld want dat heeft Elvis haar in zijn testament in ruime mate nagelaten, maar omdat ze vindt dat geen van de 16 boeken over Elvis die ze gelezen heeft, zijn leven en tijd recht doet. Priscilla Presley geeft toe dat ze altijd rockzanger te zullen schrijven, maar ze wil haar man niet de geschiedenis zien ingaan zoals hij er in 16 boeken van afkomt. „Stilte van mijn kant zou neerkomen op instemming. Maar de waarheid is dat ik er by was en alle redenen ken die Elvis motiveerden. Hij was erg gekwetst door de boeken die tijdens zijn leven over hem verschenen", zegt ze. Het boek komt volgend jaar uit. an een veelomvattend programma dat vervuiling is een Europese zaak waar van iedereen doordrongen moet wor den" Het watertribunaal, dat in de eerste week van oktober in Rotterdam wordt gehouden, moet een aanvulling van het milieufilmfestival worden. De gemeente Rotterdam subsidieert bei de gebeurtenissen. Horizontaal: 1 voerbak, 5 vrucht, mannetjeshond. 11 korting; 12 riv. in Siberie, 13 dichterbij komen; 15 noot: 16 honingdrank: 18 pas, 20 Frans lidwoord: 21 godin; 23 voegwoord; 24 in code brengen; 25 pers vnw.; 26 nauw; 27 voorzetsel; 29 met rede be gaafd wezen; 31 halsgezwel; 33 meis jesnaam. 34 tint isp): 37 soort onder wijs: 38 pitriet; 40 hoog bouwwerk: 42 gezegd heeft nooit een boek over de paar: 43 staat. reeltje, je zou denken dat zoi vrouw wel gewend was gefotogn feerd te worden, maar ze begon u schreeuwen dat het toch op p~ minst eerst gevraagd had moge. worden in al deze gevallen waren er andi- re redenen waarom de mensen me. wilden dat er gefotografeerd uert mohammedanisme, gêne. ponii- neur. Maar één ding hadden gemeen: zij beschouiuden de camé ra als een agressief wapen da', tegen hen gebruikt werd. Na vilt jaren voelde ik een soortgelijfe n tegen de camera toen ikót TRIJFEL Nico Scheepmaker op de hoogst schilderachtige markt in Sarajevo mijn camera richtte op een pittoresk tafereeltje: Bosnische vrouw in harembroek bij een mandje kakelverse want aangekoekte eieren. Dat laatste verzin ik. in werkelijkheid ben ik Agf€SSÏ€ vergeten wat ze precies verkocht, maar een feit is dat in heel Joego slavië de dorpelingen voor dag en dauw op iveg gaan naar de markt in de stad, en dat er op elke paardewagen dan wel een groot moedertje zit dat deels voor de gezelligheid, deels uit bittere nood zaak de meest recente oogst aan eieren uit het kippenhok voorzich tig in de schoot van haar rok houdt, orn op die manier ook nog foto zag van de wijze waarop een paar dinars winst te maken. Rotterdamse politie foto's maakit Dus laten we het op die scharreleie- van actievoerders van Onkruli ren houden. Een prijswinnaar voor World Preii Ik richtte dus mijn simpele togris- Photo 1984 Links van de actievoer tencamera op dat omaatje, dat der een agent die hem bij beide meteen afwerende gebaren begon armen vasthoudt. Rechts van d; te maken, mij begon uit te schelden, jongen een agent die hem bij beidt oren beethoudt. om hem op ét manier te dwingen zijn gezien naar de camera te wenden. Linki, half op de rug gezien, de agent ma de polaroidcamera. En daarbijdar, nog het curieuze feit, dat de beiit en daarbij de steun verwierf van agenten die de jongen dwingen omstanders die mij boos aankeken, 'poseren', zelf eigenerbeweqmj Een mes tussen je ribben is erger, voor de cameraman staan te poü- maar dat ivist ik toen nog niet. Boze ren. Zoals jagers dat doen bij en Bosnische blikken waren op dat neergeschoten hert, en zoals son- moment nog het ergste wat mij ooit mige twat ik hier wilde schrijven was overkomen. Geschrokken trok zal ik niet opschrijven, dan 'over ik mijn camera in. maakte veront- doe' ik het misschien een beetje.j> schuldigende gebaren, en repte mij moet omzichtig zijn met zulke ver zo bedaard mogelijk weg. Ik moet gelijkingen) nog een foto hebben die ik later uit de heup schoot van een bejaarde RëSDCCt Bosniër met een schilderachtig karretje, waarbij het karretje net Mij verbaast het altijd, waarin niet op de foto was gekomen. politieagenten en militairen zich laten brengen. Hoe is het mogeliji TiÏVPrTnrtHpn dat Jon9e Chïlee.ne militairen a 1 lJ& w"uc" volksbuurten op mensen achterüi Vijftien jaar later was ik met foto- ramen van hun eigen huis schu graaf Ed van der Elsken in Mos- ten? Hoe kan het bestaan datjeug- kou. Ed zag er met zijn baard, zijn dige Zomo's in Polen op hun les/ hartveroverende lach, en zijn bont- tijdgenoten inranselen? Hoe valt muts gegarneerd met tijgertanden het te verklaren dat een jeugdige zo buitenwerelds uit, dat de Mosko- Rotterdamse politieagent bereid li viieten over het algemeen bereidwil- de oren van een demonstrant m lig poseerden als hij hun daar in zijn leeftijd vast te pakken opda: zijn beste Amsterdams om vroeg, deze gefotografeerd kan worden 'Hé liefie, kijk 's effe in m'n lens, dan maak ik 'n mooie kiek van je!' riep hij dan, en er was geen mens die dat niet woordelijk verstond. Maar twee keer ging het toch falie kant mis. De eerste keer was in het befaamde warenhuis 'Gastronom' in de Gorkistraat, dat qua aankle ding in al zijn oude luister is ge handhaafd. waardoor de eentonige voorraad er des te schrijnender politieke, ethische of praktischere tegen afsteekt. Zodra Ed foto's van denen oneens zijn met zijn mam het interieur begon te nemen, werd van actievoeren, maar ik voel tod hij hardhandig beetgepakt door een woedende Rus. die meende dat hij niet de fraaite, maar de schaar ste fotografeerde. Andere Russen kwamen sussend tussenbeiden en verontschuldigden zich voor hun stadgenoot. De tweede keer was op het Rode Plein, waar Ed een dikke ijsver- koopster bij haar karretje fotogra- zijn dan van die politieagent feerde. Een typisch Moskous tafp- zijn oren. Ik kijk niet zonder respect naar du jongen. Hij ivas ongewapend (de politie niet). Zijn optreden was willig (dat van de politie niet), werd er niet voor betaald <depcb tie weh. Hij liep lijfelijk risico politie minden Hij demonstreert als antimilitarist tegen bewapt ning. en niet voor eigen gewin iel hoogstens indirect). Je kunt het een zeker ontzag voor zijn optre den, omdat ik uit lutteleervarv, weet dat zulke demonstraties hele maal niet zo'n lolletje zijn als som mige mensen schijnen te denken. Er zijn leukere dingen die je 'vooi de kick' kunt doen. Ik vond dan ook dat hij heel mooi op de fo!o stond, en ik zou liever z ij n vader Verticaal: 1 slaginstrument: 2 opstan deling; 3 in orde; 4 aanw. vnw.; 5 mogelijkheid; 6 getijde; 7 pl. in Tur kije; 8 punt; 10 noot; 11 noot; 14 in boeien slaan; 17 geestelijke, 19 zang stem; 21 jongere broer of zuster; 22 hevig, 25 genieting. 28 maalinrich ting; 29 planeet. 30 diereverblijf: 31 groente. 32 gewicht; 35 voorzetsel: 36 geheel de uwe: 39 voorzetsel; 41 rond hout. Oplossing vorige puzzel: HILVERSUM-1 HILVERSUM-2 Priscilla Beaulieu Toonder studio's DONDERDAG 15 SEPT AVRO: 12.00 De AVRO-Klok tusss de middag. (OVERH.VOORL.1 12J Uitz. voor de landbouw. NOS' 125 Meded. voor land- en tuinbouw 153 en 13.00 Nws. AVRO: 13.57 PerSaA NOS: Ieder heel uur nieuws. NCRV: RVU: 14.00 Ik verbind u door. 12.40 Middagpauzedienst. 13.06 Hier Nws. 14.33 Allemans veren. KF.C en Nu. 13.20 NCRV-Globaal. 16.02 15.00 Nws. 15.03 Tekens van vre4 Goudenregen Ensemble o.l.v. Ferry 15.20 Kruispunt. 15.30 Nws. 15 32 D Wienneke. 16.30 Kletsmajoor. 16.40 wereld op donderdag. (16.30 en 1" Van stad en land. 17.02 Stappen in de Nws.) KRO: 18.00 Nws. 18.10 Grea Jungle. 17.55 Meded <NOSi. NCRV: loos P P 18.20 Uitzending var. 18 06 Hier en nu 19.02 Muziek in vrije CDA. IKON: 18.30 Kleur. KRO: 181 tijd. 20.03 Vierkant 21.02 Op de vrije Agenda. 19.15 De radiomakers a toer. 22.02 NCRV-Donderdag-Sport. morgen. 20.00 Nws 20.03 Radio VI: 22.55 Eerlijk gezegd. NOS: 23.00 ne. 20.30 Het platenanticjuariaatH Nieuws en meded. 23.07 Met het oog LEAC: 21.30 Kantoorinnovatie (htrt op morgen. VOO: 0 02 Erik de Zwart. 14). 22.00 De Antieke Wereld1 Ros 2.02 In the Mix. 3.02 Peter Teekamp. III. (herh.) KRO: 22.30 Nws 22« VRIJDAG 16 SEPT Liturgie rond de vredesweek. _2JI NOS: Ieder heel uur nieuws. KRO Het kastje van oma, (49). 23.45 T! 7.02 Echo verv. (7.02 Echo). 8.06 Echo. overweging. 23.55 Nws. 8.16 Muz, om op te schieten, een VRIJDAG 16 SEPT kwestie van accent. 8,53 Pastoor A.C. VPRO: 7.00 Nws. VPRO: 7.10 Raadchelders. 9.03 Adres onbekend, tendgym. 7.20 Radiomeuwsdltó 10.03 Muz. op bestelling. 11.03 Ratel. VPRÖ. (7.30, 8.00 en 8.30 Nws.). NO! 11.53 Pastoor A.C. Raadschelders. 9.05 Gym. voor de vrouw. 9.15 We:) bank. 9.24 Waterstanden. 9.30 N* VPRO 9.33 Radionieuwsdiö VPRO: 9.33 Berichten uit een nauwde tijd (1958). VARA 1L Schoolradio. NOS: 11.30 Nws 11* Homonos. HILVERSUM-3 DONDERDAG 15 SEPT NOS: Ieder heel uur nieuws. TROS 12.03 De Nederlandstalige Top Tjs 13.03 50 Pop of een envelop. 1« TROS Top 50. NOS: 18.04 De Avö spits. TROS 19.02 Poster. 20.02*- Show. 22.02 Sesjun. VRIJDAG 16 SEPT NOS: Ieder heel uur nieuws. EO: 4 Ronduit op 3. 8.03 Tijdsein. 9.03 muzikale fruitmand 10.03 Muz.» tief. NCRV: 10.30 Popstation. „mrocnc mcriNNv i inpR7D mna stemming. (8.00 Nws.). 9.00 Verow Copyrigni ©LesEdnrans ALBERT RENE GOSCINNV UDEKO .983 (<jp comp«tK»« DONDERDAG 15 SETP VARA 12.25 Operettefragmen* 13.00 Nws. 13.05 Moderne muz. saxofoon e piano. 13.30 Jazz op studio. EO: Orgelbespeling. Klassieke klankjuwelen. 16.00 en uitzicht. 16.40 Theologische» kenningen. NOS: 20.00 DondeiM avond Muziekmagazine: Van bel* derlands concertpodium: WassjJ nomuz. 21.00 Onder de groene VRIJDAG 16 SEPT NOS: 7.00 Nws. VOO. 7.02 Och'^ Nws.). 9.00 Verotfi'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2