Zastava Yugo Fikse boete voor onverzekerd rijden S. M. I. OVERTOOM Staatslote: lste trekking Een dag zonder krant ie rook zonder vuur. 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 15 SEPTEMBER u» 2 Wij zijn heel erg blij met de geboorte van onze zoon JACOBUS IGNATIUS ADRI4NUS We noemen hem Jacco. Ad en Leunie Leijdekkers-Simonse 4371 AV Koudekerke, 13 september 1983. Schoolstraat 16. familie berichten Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van onze geliefde schoonzuster en tante Westkapelle: N. Simonse-Toutenhoofd Koudekerke J. Lievense-Westerbeke neven en nichten Westkapelle, 13 september 1983 Tijdens uitoefening van zijn werkzaamheden werd door een ongeval van ons weggenomen onze medewerker E. LOKKER geboren 8 oktober 1930 overleden 14 september 1983 Wij verhezen in hem een zeer toegewijd en kundig medewerker. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Rijkswaterstaat. Projectleiding Stormvloedkering Oosterschelde Burgh-Sluis. 14 september 1983 Overeenkomstig de wens van de overledene eerst heden geplaatst. Op 8 september jl. is onverwacht overleden onze lieve zoon, broer, zwager en oom WILLEM ADRIAAN KOPPENHOL echtgenoot van H. Groenhuijzen op de leeftijd van 64 jaar. Zijn bedroefde familie. 's-Heer- Arendskerke: M. C. Koppenhol M. C. Koppenhol-v. d. Graaf Serooskerke (Sch.): A. W. Koppenhol C. Koppenhol-Smallegange 's-Gravenpolder: H. W. van Beveren-Koppenhol M. van Beveren Rotterdam: Peter. Elbrig en Eva De crematie heeft op 13 september jl. te Amster dam in familiekring plaatsgevonden. Enige en algemene kennisgeving Op 14 september 1983 is in de Heer overleden, na gesterkt te zijn door het Sacrament van de Zieken CORNELIS WESTDIJK op de leeftijd van 77 jaar. Executeur testamentair W N. Kort Ovezande, Hoofdstraat 2, Correspondentieadres: Burgm. Andriessenstraat 16,4441 AP Ovezande. De overledene is opgebaard in het mortuarium van ziekenhuis 'Bergzicht'. Reigerstraat 5 te Goes. Bezoek aldaar van 15 00-15.30 uur. De plechtige uitvaart waarbij u beleefd wordt uitgenodigd zal plaatshebben vrijdag 16 septem ber a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van O. L. Vrouw Hemelvaart te Ovezande. waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. Donderdagavond om 19.00 uur wordt er in voornoemde ke»k een Eucharistieviering voor zijn zielerust gehouden Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed nog onverwacht, tot onze droef heid onze geliefde moeder en oma MARIA SIMONSE weduwe van Daniël Lievense in de ouderdom van 83 jaar. W. Verstraate-Lievense Iz. Verstraate Jan Ria 4361 BM Westkapelle. 13 september 1983, Noordstraat 4. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg Bezoek dagelijks tussen 17.30-18.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 16 sep tember 1983 op de begraafplaats te Westkapelle. Vertrek om 12.00 uur vanaf het Jeugdgebouw van de Ned. Herv. Kerk. Na de begrafenis gelegenheid de familie te condoleren direct bij terugkomsten het Jeugdge bouw. Zij verstond de kunst te leven. Op de leeftijd van bijna 95 jaar is overleden SUZANNA JACOMINA PIETERSE (Tante San) Zij heeft zeer veel moed in haar lange leven getoond. Tot het laatst mocht zij voor velen een voorbeeld van opgewektheid zijn. Zij heeft haar rust ver diend. Eindhoven. J J Muller-Pieterse H. Muller Nieuwegein. Wilfred, Marjolijn en kinderen Laren J. J. Pieterse E. M. Pieterse-Labrie Amsterdam: Els. Harry en kinderen Pieter en Iboyka Janhein Amsterdam: M. C Pieterse Den Haag: M J. C. Pieterse Middelburg. 14 september 1983 Korte Noordstraat 5 Correspondentieadres: H. Muller, Julianastraat 67. 5616 AJ Eindhoven. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg, alwaar geen bezoek. De crematie zal plaatshebben maandag 19 sep tember a s. om 13.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Samenkomst in de aula van het crematorium om 12.50 uur. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. God nam tot Zich. onze lieve moeder en oma CATHARINA STURM sinds 7 maart 1974 weduwe van Willem van Strien in de ouderdom van bijna 89 jaar „De Heer is viijn Herder" Westervoort: J W. van Strien M. A van Strien-Kempenaar Oostvoorne. S. D. A. de Jonge-van Strien M. de Jonge 's-Heer Hendnks- kinderen D. A Steketee-van Strien D. M Steketee en kleinkinderen Goes. 13 september 1983 Huize 'Randwijck' Correspondentieadres; Nieuwe Rijksweg 13, 4472 AA 's-Heer Hendrikskinderen. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 16 sep tember om 15.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Goes. Om 14.15 uur zal hieraan een rouwdienst vooraf gaan in huize 'Randwijck'. 's-Heer Elsdorpweg 18. waar ze de laatste jaren van haar leven liefdevol is verzorgd en verpleègd. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in 'Randwijck'. Heden werd van ons weggenomen, na een liefde volle verpleging in Huize 'DerBoede' afd. Emma. onze lieve vader BARTHOLOMEUS HUBREGT DE WILLIGEN sinds 4 juli 1936 weduwnaar van Philippe Henriette Lammers Lisnet in de leeftijd van 86 jaar. De diepbedroefde kinderen Vlissingen: J. Ph. de Willigen Leiden B. A. J. Lut-de Willigen J. Lut Vlissingen: B. H. de Willigen A. de Willigen-Bos Oost-Souburg: E. E. Manusama-de Willigen D. L. Manusama 4382 KN Vlissingen, 14 september 1983, Schuitvaartgracht 293. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag voor afgaande aan de begrafenis vanaf 9.15 uur. De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 17 september a.s. om 9.45 uur in voornoemd rouw centrum, gevolgd door de teraardebestelling op de algemene begraafplaats te Vlissingen om 10,30 uur. Geen bezoek aan huis. Met droefheid geven wij kennis dat van ons is heengegaan onze lieve opa BARTHOLOMEUS HUBREGT DE WILLIGEN in de leeftijd van 86 jaar. De kleinkinderen en achterkleinkinderen Vlissingen, 14 september 1983 Tot onze grote droef heid is toch nog on verwachts overleden onze lieve grootvader BARTHOLOMEUS HUBREGT DÈ WILLIGEN op de leeftijd van 86 jaar. Oost-Souburg: B Manusama J. Manusama S. Kuijper N Manusama F. Wattimena C. Manusama B. Alfons Jessie Manusama Vlissingen: F. Vercammen- Manusama P Vercammen Ferry en Denny Vercammen J. Manusama M. Klaassen Middelburg: D. L. Manusama J. van Dam. Plaats uw familie berichten in de PZC AFWEZIG van 16 september t/m 2 oktober R. POSTHUMUS huisarts M. Smallegangesbuurt 38a De Goese collega's SI0UX.DESTAP DIE U ELKE DAG WAARDEERT KANTONGERECHT MIDDELBURG GROTE VAART MIDDELBURG - Het rijden zonder verzekering is een verkeersdelict dat te allen tijde bijzonder weinig sym pathie ontmoet tijdens de zittingen van het kantongerecht in Middel burg. De jeugdige R. O. uit Vlissingen had zich een motorfiets aangeschaft, maar het afsluiten van een WA-vcrze- kering vond hij "een beetje duur', zoals hij woensdag in Middelburg verklaarde. Toen hij werd aangehouden was hij ook met m het bezit van een rijbewijs. „Als u een schade veroorzaakt kan dat betekenen dat u uw leven lang voor de financiële gevolgen ervan moet opdraaien", bracht kantonrech ter mr W. F. van Solinge hem onder het oog. „Of het slachtoffer moet maar zien dat hij zijn geld van het waar borgfonds terugkrijgt en daar kunnen jaren overheen gaan". Hoewel O. maar een kleine uitkering heeft kreeg hij het volle pond van de boetes die er op zijn vergrijpen staan: 190 gulden voor het rijden zonder rijbewijs en 300 gulden voor het ontbreken van de WA-verzekenng. Bovendien kreeg hij de gebruikelijke dne maanden voor waardelijke rijontzegging met een proeftijd van twee jaar om hem niet opnieuw in de verleiding te brengen om met een onverzekerd voertuig te rijden. In de zaak van M. G. uit Hilversum kwam op de zitting geen klaarheid. Er werd hem verweten dat hij geen vrije doorgang zou hebben gegeven aan een voetganger op de zebra bij de aansluiting van de Spuistraat op het Bellamypark in Vlissingen. Een poli tieman die van de andere kant met zijn auto voor de oversteekplaats stopte had dit geconstateerd. G. ver klaarde dat de voetganger weliswaar al op de zebra liep, maar nog niet op zijn weghelft en dat deze geen enkele hinder had ondervonden toen hij voor hem langs reed. Zolang een voetgan ger niet gehinderd wordt, mag men op een zebra voor of achter hem langs rijden. De zaak werd aangehouden om de verbalisant te horen. De Vlissinger C. D. de J. was erg boos over de par keerbon die hij kreeg op de Coosje Buskenstraat in zijn woon plaats. Hij stond daar vorig jaar okto ber toen daarjuist de blauwe zne was ingesteld. Hij was zich er nog niet bewust van dat hij een parkeerschijf nodig had „De politie gaf eerst ieder een waarschuwingen. Ik vind dat ik daar ook recht op had. maar ik kreeg meteen een bekeuring", was De J.*S verdediging. Mr Van Solinge stelde daar tegenover dat een waarschuwing van de politie een gunst is en geen recht. „Agenten hebben zelfs de plicht om te verbaliseren", aldus de kanton rechter. De J. werd beboet met 45 gulden. Kleine sluis in Veere gestremd voor scheepvaart VEERE De kleine sluis in Veere i„ vanaf vandaag, donderdag tot en met 30 oktober gestremd voor de scheep vaart. Dit in verband met de renova tie en electrificatie van het sluizen- complex in Veere De stremming geldt niet op 20. 21 en 22 september. Classicale vergadering van hervormde kerk in Middelburg MIDDELBURG De Nederlandse hervormde kerk in Middelburg houdt woensdag 21 september een vergade ring in het verenigingsgebouw aan de Schotse hoek in Gapinge. Op de agen da staat onder andere de bespreking van het verslag van de zitting Genera le Synode. De vergadering begint om 19.30 uur. Middelburger bekent inbraak Vlissingen VLISSINGEN De gemeentepolitie van Vlissingen heeft dinsdag een 23- jarige Middelburger aangehouden in verband met diefstal van zeven auto radio's uit een garagebedrijf aan de Gildeweg in Vlissingen. Als uitvloei sel daarvan is tegen drie anderen proces-verbaal opgemaakt in ver band met heling. De inbraak bij het garagebedrijf werd het afgelopen weekeinde gepleegd. De Middelbur ger, de 23-jarige P. van H., heeft inmiddels bekend. De van heling verdachte personen zijn de 31-jarige R. van H, uit Middelburg, de 28-jarige Vlissinger W.J.C. en de 45-jarige W J.K afkomstig uit Koude kerke. De gestolen radio's zijn inmid dels gevonden en teruggegeven aan de eigenaar. ACILA 13 200 z Muscat nr Bahrain. ALDA- BI 13 25 nw Kp Vlllano nr La Palliee, ALNATI 13 vn Hamburg nr Bremen. AM- STELMEER 12 ten anker Kaeoshima, AM- STELVAART 13 375 nw Colombo nr Co lombo. AMSTELVLIET 13 410 w Carnarvon nr Bandar Abbas. AMSTELVOORN 13 840 w Christmas Island nr Kwinnna, AMSTEL- WAL 13 30 zw Newfounland nr Port Said, ANTILLA BAY 13 170 ono Aden nr Janbu. ATLANTIC CROWN 13 te Hallfax. BAARN 14 120 o Shanghai nr Whampoa, BEGONIA 13 vn LasMinas nr Puerto Limon. BILDER- D1JK 13 te Bremen, BRITSUM 13 2000 no' Paramaribo nr Bahamas, BROERE AQUA MARINE 13 te Hull. CARDISSA 13 te Tranmere, CHEVRON THE HAGUE 13 30 zw Skagon nr Rotterdam. CHINA WINDS 14 te Singapore. CONTINENTAL RELIAN CE 15 te Rosano venv. CORAL ISIS 13 vn Tees nr Grangemouth. CORAL MAEAN- DRA 13 rede Ventspils. DIADEMA 13 86 no Palermo nr Genua. DOCKEXPRESS-11 13 80 w Cochin nrTsu, DOCKEXPRESS-12 13 90 no Okinawa nr Jubail, DOCKEX- PRESS-20 13 75 nw Benghazi nr Sfax. FARMSUM 13 640 ono Port Churchill nr Port Churchill. FELANIA pass 13 Aruba nr Guayama, FICUS 13 85 z Brest nr Vlissin gen, FOSSARINA 13 105 ozo Abidjan nr Antwerpen. FOSSARUS 13 vn Wilmington nr Curacao, GARDENIA 10 te Santo Tho mas. INCOTRANS SPIRIT 14 te Amster dam. JAVAWINDS 13 700 nw Midway nr Oakland JAVAZEE 14 te Kaapstad. JO OAK 13 45 zw Fimsterre nr Amsterdam. KJELDRECHT 13 vn Montreal nr Rostock, KYLIX 13 vn Shellhaven nr Teesport. LACONICA 13 700 no Natal nr Louisiana. LANAI 13 400 zo Bermuda nr Hamburg. LATIRüS 13 550 z Dakar nr Escravos. MAASSLOT 13 120 z Azoren nr sirrl, MAASSLUIS 13 vn Yokkaichi nr Dairen. MAASSTROOM 13 220 ono bahamas nr Gibraltar. MEERDRECHT 13 550 w Dakar nr Rotterdam, MIJDRECHT 13 vn Caglian nr Savona, NEDLLOYD ADELAIDE 13 315 wnw Manila nr Nagoya. NEDLLOYD AM STERDAM 13 385 nnw Walvisbaai nr lagos, NEDLLOYD AUCKLAND 14 te San Pedro, NEDLLOYD BALTIMORE 13 20 no Flores nr Surabaya. NEDLLOYD COLOMBO 13 te Durban. NEDLLOYD DEJIMA 13 te Singapore, NEDLLOYD DELFT 14 te Fos NEDLLOYD FLEVOLAND 13 125 wnw Freetown nr Malongo. NEDLLOYD FOR- CADOS pass 13 Maladives nr Singapore NEDLLOYD GOOILAND pass 13 Fernan do do Norohna nr Bremen. NEDLLOYD HOBART 13 480 w Manila nr Singaproe NEDLLOYD HOLLANDIA 13 700 zo Ber muda nr Felixstowe, NEDLLOYD HOORN 19 te Kaapstad verw NEDLLOYD HOUT MAN 14 te Singapore, NEDLLOYD KAT WIJK 13 45 no Mogaglscio nr Mobasa NEDLLOYD KINGSTON 13 730 no Wake Island nr Fremantle, NEDLLOYD KYOT 13 700 zo Sri Langka nr Colombo. NEDL LOYD LEUVE 13 30 zzo Mosselbaai nr Durban, NEDLLOYD LINGE 13 vn Port Louis. NEDLLOYD NAPIER 13 te Singapo re. NEDLLOYD NASSAU 13 300 ono Tokio nr Balbo, NEDLLOYD NIGER 13 vn Krib) nr Gent, NEDLLOYD ROCHESTER 13 ten anker Livomo. NEDLLOYD ROSARIO 13 140 no Miami nr Houston. NEDLLOYD ROTTERDAM 14 te Dubai, NEDLlor ROUEN 13 440 nw Flores nr Aqaba, NQ-' LOYD SALLAND 13 60 z las Palms; - Freetown, NEDLLOYD SPAARNEKEpj 14 te Pointe Noire, NEDLLOYD TASMm 13 te Le Havre, NEDLLOYD WAA1£ KERK 13 140 w Bombay nr Kan- NEDLLOYD WILLEMSKERK 13 355,' Noumea nr Lyltelton. NISO 13 vn Flovji Le Verdon, NORMAN AMSTEL lSt«: chardbay verw, NORNED THOR 13 A nno Azoren nr Newhaven, ONDINA131; nw La Coruna nr New York. ONOBA 13tj wzw Azoren nr Hamburg. OOSTZEE IIj nw Santa Maria nr Vancouver, F Rij MAURITS 13 370 zo Houston nr Hoieu RUDOLPH PETERSON 14 te Ras Ta®, STENTOR 14 500 wzw Finisterre nr Ro:i' dam, TAGELUS 13 te Trieste. VITRE.V, ten anker Teesport. WAARDRECHTli-, Karlshamn verw. WOENSDRECHT13 o Colombo nr Djeddah. KLEINE VAART ALMENUM 13 vn Rotterdam n ANDREA SMITS 13 vn Napels nrTann ANGELA SMITS 13 t.a Arklow. A.N5; DRENT 14 te Rotterdam. ANTARCTICj 50 n Kreta nr Jeddah, BARENTZGRAC3 13 vn Rauma nr Lulea. BEURSGRACS 13 vn Bizerte nr Sousse, CAROLA SKH 14 te Laguaira. CASABLANCA 14 3S: New York nr Sheerness, CHRISTINA lij Guayaquil verw.. CHRISTINA SMITS, vn Cadiz nr Mostaganeni, EL1ZABE1Ï BROERE 13 vn Rotterdam nr Tees, a MELY 13 300 zo Puerto Rico nr Mayarz ENAK 13 800 o Sri Lanka nr Chaiitee ENGEL1NA BROERE 13 dw Newarp- Middlesbrough, FAIRLIFT 13 500 2 Java; Dampier. FAIRLOAD 13 50 zw Jeddsht Singapore. FENJA 13 vn Amsterdam; Lulea HECTOR 13 vn Amsterdam irj Maarten. HEERENGRACHT 14 te Vifc raiso, IRISH ROSE 13 10 n Kp Bo:: Alexandrie, LELIEGRACHT 13 v nr Huelva, LENNEBORG 13 vr dam nr Zaandam, MADELINE DAME SEN 13 Amazone rivier nr Mobil. MAE BONUM 13 60 o Gibraltar nr Gonfrerj MARGRIET DAN1ELSEN 13 Noordiss Chili nr Iquique, MATHILA 13 te AmM dam. MERWEGAS 14 te Rotterdam,® SE DANIELSEN 13 180 no Halifa Bridgewater. NOBLESSE 13 thv Is Ere nr Rotterdam, NORA 13 vn Amsterdam Zaandam. ORCA 13 150 o Madeira, PAC FIC EMPRESS 14 380 zw Abijannrll*i PACIFIC MAJESTY 13 110 z Dakarmü Palmas. PACIFIC MARCHIONESS US o Kp Race nr Summerside, PAGE QUEEN 13 vn Port Said nr Hodrxz PAGNET 13 te Kaapstad, PIET HELS" Amsterdam. PIONIER 13 vn Rotterdam Peterhead. PLANCIUS 13 vn Rotterdam Kampen. REALENGRACHT 13 30: schelling nr Archangel. ROELOF HG WERDA 13 te Mersin, SERTAN 13 Leixous nr Vigo. SINGELGRACHT 1! Pitea, SPIEGELGRACHT 13 te Casafc ca, STELLA PROCYON 14 te Tarrant SYLVIA ALPHA 13 te Nordenham, 515 VIA BETA 13 te Pasajes. SYLVIA DEL"- 16 te Middlesbrough verw., SYLVIA EPF LON 17 te Stettin verw., SYLVIA GAMMl 16 te Lame verw.. SYLVIA OMEGA!!; Rotterdam, VELOX 13 te IJmuidenv, YEMEN PIONEER 14 te Antwerpen ^Begrafenis- Ov nis- en crematieverzorging Overtoom-Groen Rochussenstraat 3, Vlissingen tel. 01184-13417, b.g.g. 12772. Het adres voor: UITVAARTVERZEKERINGEN ook voor ouderen. TOTALE UITVAARTVERZORGING vrije keuze van uitvoering. MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVING Vraag vrijblijvend informatie. Vul onderstaande bon in en stuur deze in een open envelop aan. OVERTOOM - GROEN Antwoordnummer 350 4380 WB Vlissingen Naam Adres: Postcode Zet zelf 'n kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. De Niettwe Klassieken. Goed nieuws voor u die houdt varf kek en korrekt: klassiek mèg weer. ,;f' Daarom dit najaar veel loden Jagersjassen en engelse trench- V coats. Veel ruiten van pepita tot v- Prince de Galles. Ja. zelfs de kilt kompleet met smalle leren riempjes op de heup is weer aanwezig. En: de (mannen)hoed is terug! Kom gauw kijken. Kom kiezen. Ontdek het chique van de Nieuwe Klassieken. TZ&ASLeh.! Modehuis Bobbe. exclusieve damesmode Coosje Buskenstraat 149-1 SI Vlissingen tel 01184-12660 727e Staatsloterij, iste trekking 14 september 1983 prijzen van ƒ25 000 zijn gevallen op alle nummers: 006243 5.000 zijn gevallen op alle nummers: 006458 2.000 zijn gevallen op alle nummers. 072743 en prijzen van .000 op 250 op 100 op 100 op 50 op 50 op 15 op 10 op alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: Zetfouten voorbehouden De meeste kans in de Staatsloterij. -♦< CORSTENS- VERSCHUREN Helmond koopt Zat 17 sept. mankanaries 9,-, popjes 3,50 vroeg- broed mannen roodintensief roodzalm 12 idem popjes 10 putterbast. mannen o.k, 25 kneu- sijsbast 9 rijstvo- gels 10 p.st. d.duiven 10 meeuwen 4 park. 7 roodrug gen 20 valken 25 witte 35 pp. brengen 3-3.30 u. café Flora, Gr. Markt 22, Goes. Bij beschikking van de kantonrechter te Middel burg d.d. 12 juli 1983 werd aan Jacob Bouman. gebo ren 8 augustus 1964 te Aagtekerke, wonende te Aagtekerke, gemeente Mariekerke. Pekelingse- weg 7. handlichting ver leend tot deelname in een landbouwmaatschap sa men met zijn vader J. Bou man, een en ander in de ruimste zin des woords. doch met inachtneming van het bepaalde bij arti kel 135, boek I van het burgerlijk wetboek. Maar is (4-pers. zitkomfort) met 'n zeer eigentijds model. Daarbij lekker zuinig (1 18.5 bij 90 km/u, ECE-norm) èn lekker pittig (135 top). Stuurt licht, parkeert in 'n klein gaatje, heeft 'n derde deur (wat 'n laadruimte!) en ligt als 'n blok op de weg (voorwielaandrijving). Kortom: praktisch èn sportief, die Yugo. En zéker 'n sterk punt is z'n prijs! Test de Yugo bij uw Zastava-dealer. Yugo45E 9.995.-* Yugo45S 10.750.-* in sportieve uitvoering 'Alle pnizen inkl BTW At Groningen. Een uilgetxM Zastava dealemet staar dag in - dag uit tol uw Ce'r Gremi Auto-Import B V. Postbus 303. 9700 AH Groningen Telefoon 050-183121 (8 lijnen) BERGEN OP ZOOM MIDDELBURG NISSE (BIJ GOES) TERNEUZEN Automobielbedrijf Kool b v Autobedrijf Ronton Autobednjf Gebr Vermeulen Nisse b v. Autobedrijf A Zegers Meeussenstraat 14. tel 01640-58558 Noordmonsterweg 4, tel. 01180-36815/23723 Dorpsplein 21. lel. 01194-298 Mr F J Haarmanweg 19, tel 01150-12210 privé 01150-13545

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 14