Veronica bengt meer eigenwerk televisie Dolle situaties "0 radio PANDA EN DE STUIPENJAGER VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1983 NEDERLAND-1 09.30 en 13.00 Nieuws voor slech thorenden NCRV 16.00 Op zieken zullen zij de handen leggen... Programma over ge bedsgenezing. 17.00 Sherlock Schmidt en Co (2). Duitse detectiveserie. NOS 18.10 Studio Sport-Extra. Met EK- Hockey; WK-wielrennen op de baan en EK-zwemmen-water- polo te Rome. VARA 18.55 De avonturen van muis op Mars. Tekenfilmserie. 19.00 Pippi Langkous.Jeugdserie (slot). 19.25 Het Koraaleiland. Jeugdserie (slot). 20.00 Journaal VARA 20.28 De Willem Ruis Lotto Show. Spelprogramma. 22.00 Achter het Nieuws. Actualitei ten. 22 45 Hard tegen hard (2). „Avond werk". Britse serie. 23.50 Journaal 23.55 Nieuws voor slechthorenden 13.00 en 18.15 Nieuws voor slech thorenden 18.40 Sesamstraat 19.00 Journaal NCRV 19.12 Wie d'r mee doet. Muziekpro gramma. 19.40 Nederland kikkerland. Spel programma. 20.50 Stiefbeen en zoon. „Damesbe zoek". Serie met Rien van Nunen en Piet Romer (herh). 21.25 Mary Benjamin. „Vader". Amerikaanse serie. 22.15 Tot besluit 22.45 Studio Sport-Extra. EK-Zwem- men-waterpolo, WK-wielren nen op de baan en EK-hockey. Pam en de musicerende kik kers". Kleuterserie van Louis Contrijn naar de verhalen van Bruno van den Meerschaut. 18,20 Foo-Foo. „Een tandenavon- tuur". 18.25 De durvers. Jeugdfilm uit de serie „Disneyland". 19.10 Juke Box. Time Bandits: „Lis ten to the man with the Gol den Voice": Michael Jackson: „Beat it"; Joan Armatrading: „What do Boys dream". 19.25 Uitzending door derden. Pro- gramma van de Socialistische Omroepvereniging. 19.40 Mededelingen en Vanavond 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Rafferty and the Golddust Twins. „Rafferty en de lift- sters". Amerikaanse komische film (1975) van Dick Richards met Alan Arkin, Sally Keller- man, McKezie Phillips en Louis Prima. 21.45 Speciale effecten. Deze twee de aflevering over het gebruik van speciale effecten in films handelt over de fysieke effec ten: ontploffingen, aardbevin gen, stormen, vervormingen, stunts, make-up en animatie. Met interviews en filmfrag menten uit: Scanners, The Po seidon Adventure, Hooper, Raiders of the Lost Ark, Das Boot, Jaws, King Kong (1933), King Kong (1976), Clash of the Titans, Jason and the Argo nauts, Frankenstein, The Exor cist, The Howling, An Ameri can Werewolf in London, Roc ky III. Raging Bull, Alien, The Thing en Altered States. 22.40 Journaal. Aansluitend: Coda. BELGIE 2 19.00-22.00 Zwemmen. Reportage van de Europese kampioen schappen te Rome. Ann Petersen, Christian Bar- bier. Zomervakantie te Dur- buy. De strijd om de toeristen tussen hoteliers en handela ren mondt uit in een kleine oor|oq...f22.25 Journaal 10.00 Journaal en Thema's van de dag 10.23 ARD-Sport extra. 11.10 Musik in USA 11.55 Terugblik 12.10 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 15.30 Der Mann in den Bergen. 16 15 Journaal 16.20 Jahrmarkt der Geschwindig- keit. 17.05 Kernbeisser. 17.50 Journaal WDR 18 00 Hier und Heute. 18.15 St. Pauli Landungsbrucken. 18.40 Knuller. 19.00 Ausreisser NDR 18,00 Rom ist in der kleinsten Hutte 18.40 In Sachen Adam und Amanda. 19.15 Berichte vom Tage 19.59 Programma-overzicht 20.00 Journaal 20.15 Come back litte Sheba. 21.50 Plusminus. Economisch ma gazine. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Unabhangig und nur dem Ge- setz unterworfen. 00.30 Journaal 8.00 Appie. Kleuterserie. 18.05 Klein, klein kleutertje. „Pim en 17.05 Onem-mededelingen 17.20 Ciné-vacances. Gevarieerd vakantieprogramma met: 17.20 Maya de bij. Tekenfilmserie. 17.45 Superbug. Avonturenserie. 18.10 Lollipop. Kinderprogramma. 18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en couleurs. Spelprogramma. 19.08 Ce Soir. Regionaal magazine. 19.30 Journaal 20.00 D'Autres Beiges 21.00 Jambon d'Ardenne. Belgisch- Franse komedie (1976) van Be- noit Lamy met Annie Girardot, 10.00-13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.15 Programma-overzicht 15.17 Journaal 15.20- 17.15 ZDF-vakantieprogram- ma: 15.20 Captain Future. 15.45 Das erste Geld. 16.30 Vakantiekalender 16.50 Der Wunschfilm. 17.15 Enorm in Form. 17.30 Journaal 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Western von gestern. 19.00 Journaal 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Gefahrliche Erbschaft. 21.40 Jagdszenen in Hollywood. 22.00 Journaal 22.20 Aspekte. 22.50 Sport am Freitag. 23.45 After the thin man. 01.30 Journaal Studio Sport Ned. I, 18.00 uur: Ned. II, 22.45 uur In twee extra uitzendingen zal het NOS-programma Studio Sport van daag aandacht besteden aan de wereldkampioenschappen wielren nen op de baan in Zurich, het Europees hockey-kampioenschap in Amstelveen en het Europees kampioenschap zwemmen De eerste kruisfinale van het hoc- key-toernooi (Spanje Sowjet- Unie) en de waterpolowedstrijd tus sen Nederland en Spanje zullen o.a. in de eerste uitzending aan bod komen. De uitzending van 22.45 uur bevat o.m. beelden van de Ivo van Damme Memorial-atletiekwedstrij- den in Brussel en een samenvatting van de tweede kruisfinale (Neder land West-Duitsland) De herhaling van de kinderserie 'Pippi Langkous' is weer bijna achter de rug. Vanavond de laatste aflevering (Ned. I, 19.00 uur). Lotto Show Ned. I, 20.28 uur De VARA-televisie brengt van avond weer een aflevering van het spelprogramma waarin bijna alles draait om de trekking van de Mid- Lotto: De Willem Ruis Lotto Show. Tussen de ballen door zullen als speciale gasten de zangeres Lori Spee en voetbaltrainer-coach Barry Hughes hun opwachting maken. De centrale figuur en presentator is als altijd: Willem Ruis. Achter het nieuws Ned. I. 22.00 uur Achter het Nieuws, de actualiteiten rubriek van de VARA, gaat van avond in op de invloed van het videogebruik op het kijkgedrag in het algemeen. Verder is er een re portage over de gevolgen van de subsidiestop op het toepassen van levertransplantaties Ook bericht Achter het Nieuws over de Prins Willemschool in Scheveningen. De ze openbare basisschool wordt als gevolg van bezuinigingen in het onderwijs met sluiting bedreigd. Kikkerland Ned. II, 19.40 uur Vanuit het Bollenbad in Noordwij k komt vanavond de derde aflevering van NCRV's zwemspelprogramma „Nederland-Kikkerland", waarin weer zes scholen in een vijftal re creatieve spelletjes zullen strijden om de „Zilveren Kikker". De deel nemende scholen zijn: de Flevo- parkschool uit Amsterdam, de Mo lenwiek uit Haarlem, de Christelijke Opleidingsschool uit Katwijk, de Van Miereveltschool uit Delft, de Rotterdamse Montessorischool en de Marnixschool uit Vlissingen. Voorts zullen de Springgroep Ica rus, Lisa Boray, Pussycat en Spargo hun medewerking verlenen. HILVERSUM (ANP) Volgende week dinsdag begmt de Tros met de uitzending van een zesdelige serie waarin de zanggroep Dolly Dots centraal staat. De serie kreeg de naam 'Dolly Dots: zes toffe meiden in gekke situaties'. ACTUALITEITEN MET TON PLANKEN AMSTERDAM (ANP) De Veronica Omroep Organisatie (VOO) wil het aantal eigen programma's en produkties in het komende winterseizoen van vijftig naar 64 procent van het totale programma-aanbod opschroeven. Journalist Ton Planken zal onder meer een nieuwe actualiteitenrubriek voor de VOO gaan opzetten en zes documentaires waarin 'De beslissingen van nu worden geprojecteerd op het jaar 1990'. Dit heeft de VOO donderdag bekendgemaakt op een persbijeenkomst in Amsterdam. Zoals bekend trok Veronica in het show van, journalist Jan Lenferink tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst in haar geschiedenis de meeste kijkers: gemiddeld 3.45 miljoen kij kers (30 procent), die de Veronica- 'R.U.R.' uit. Oud-politicus Jan Terlouw is in op dracht van VOO bezig met het script voor de uitzending op de avond van programma's met een ruime zeven eerste kerstdag, voorlopig onder de waardeerden. Deze positie wil de B- titel 'Er is nog hoop', omroep graag uitbouwen. VOO-direc- teur Rob Out zei te verwachten dat Van een geruchtmakend gehalte het aantal leden voor het einde van dit jaar voldoende zal zijn om in april 1984 de A-status aan te vragen. schijnt het theaterspel 'Liefde en van dattum' te zjjn, dat Veronica vanaf 9 oktober uitzendt. Het theaterspel Het driemanschap Hans Verhagen, (volgens VOO voor 12-jarigen en ou- Hans Keller en H. J. A. Hofland gaat der) handelt over liefde en seksuali- voor Veronica een documentaire serie teit. Oorspronkelijk zou de IKON het maken over Amsterdam. Onder de spel hebben uitgezonden, maar het titel 'Amsterdam een etmaal in de bestuur vond de inhoud te controver- metropool' worden zes Amsterdamse sieel. Daarop heeft Veronica de serie hoofdpersonen uitvoerig in hun doen overgenomen en laten gevolgd. VOO vertoont de In samenwerking met de rijksuniver- vier afleveringen vanaf 8 april. si teit Leiden brengt de VOO dit win- Vanaf 2 oktober zendt Veronica om de terseizoen een 7-delige documentaire- veertien dagen de al bestaande talk- serie over 'Nederlanders overzee'. Redactie Achter het Nieuws wil opstappen (Van ome rtv-redactiei HILVERSUM Zeven redactieleden van de VARA-actuaiiteitenrubriek Achter het Nieuws kijken uit naar een nieuwe baan omdat ze niet onder de eindredactie van Jan Nagel willen werken. De VARA-ondernemings- raad zal een kort geding tegen haar werkgever aanspannen, omdat bij de benoeming van Nagel onjuist gehan deld zou zijn. Een van de zeven redactieleden, Joop Daalmeijer, verklaarde donderdag dat de redactie „met het pistool op de borst" het plan van interim-eindre dacteur Jan Nagel moest accepteren. Commentator W. L. Brugsma was de eerste die daarom opstapte en de zeven hebben aangekondigd hetzelfde' te zullen.doen zodra de mogelijkheid zich voordoet. De „onwerkbare situatie" die volgens Brugsma en Daalmeijer bij Achter het Nieuws is ontstaan, is veroorzaakt door de benoeming van de groepslei der Actuele Informatie, Jan Nagel, tot eindredacteur. Hij verving Joop van Zijl die terugkeerde naar het NOS- joumaal. Met twee petten op zou Nagel de tv-rubriek een facelift geven. Bij de NOS kon worden bevestigd, dat W. L. Brugsma het zondagse praatprogramma Het Capitool zal gaan presenteren, op toerbeurt met Joop van Tijn en Herman Wigbold. Verder zal Brugsma weer commenta ren leveren aan de NOS-buitenland- rubriek Panoramiek. Brugsma be gint met zijn werkzaamheden bij de NOS-televisie in het komend winter seizoen. Als voorbeeld van extreme zui nigheid noemde ik, voor ik met vakantie vertrok, het meermalen gebruik maken van hetzelfde was water voor verschillende doelein den. Ik heb inmiddels geleerd dat dit, althans in het verleden, toen de welvaart ons nog niet was komen aanwaaien, helemaal niet onge bruikelijk was. „Ook ikzelf doe min stens drie dingen met mijn zeep sop", schrijft mevrouw T. de Boer- Van der Veen uit Damwald. „Eerst de witte was, dan de lichtbonte. dan de donkerbonte, dan de vloer, en soms schrob ik ook nog de stoep met de rest!" Lavet Mevrouw Riek Keizer-Haddering uit Westerbroek: „Vroeger, thuis op de boerderij, ik spreek nu van na de oorlog tot aan de wasmachinetijd, werd het was water ook tot de laatste druppel gebruikt. Eerst de witte was, dan de bonte, dan de toerkbroeken en zwarte sokken, en daarna werd de vloer van het washok ermee ge schrobd". „Ook nu, anno 1983, heb ik in mijn huis een lavet (klein rond badkuip- je), ivaar mijn jongste zoon nog net in kan, en ook met, want onder de douche krijg ik hem niet schoon, en ook dit water wordt altijd nuttig besteed. In een droogteperiode zo als nu, en wanneer het water niet te „zepig" is, gaat het over de tuin, maar anders wordt er wasgoed in geweekt, modderschoenen of laar zen mee schoongemaakt, en even tueel mee gedweild". in 't afwasteiltje, waar dan lauj nog wat kokend water bij jiili ■ml) loei lick Dit h De Sierkan Mevrouw L. Parlevliet-Den Duik uit Yerseke: „Zo ging dat vroeger. Een geyser- tje, laat staan een boiler in de keuken bestond nauwelijks, voor iedere emmer water moest er een ketel water op 't gas gezet. Woonde je in een volkswijk, dan was je eigenlijk beter af, want dan haalde je bij de „water- en vuurbaas" een emmer kokend water voor één of twee cent". .Men was ook zuinig met koud water. Wij hadden vroeger een melkboer „De Sierkan". „Dag me neer Sierkan", zeiden wij dan als kind, in wezen was „De Sierkan" een coöperatie in Den Haag. Op de kar stonden twee grote sierkannen, gevuld met melk. 's Winters hing daar een soort molton-geval om heen om bevriezing te voorkomen. De (arme) man moest zijn handel alléén voortduwen over hobbelige keien. Als de Sierkan kwam alle dagen, ook 2e kerstdag nota bene, enzovoort dan spoelde mijn moe der eerst, een soort drang van „lekker fris", de melkkoker om. Maar dat beetje water werd niet zomaar weggegoten in de goot steen, nee hoor: óf op 't plantje, óf Half automatisch Een lezeres uit Assen: „Het was algemeen gebruik om k bonte was na de witte ivas in hé zelfde sop te doen, tot en met d( 10 jj half-automatische wasmachine) K JJ Het bespaarde zeep, water, man vooral ook tijd, hoe gek dat laatti Kre' ook moge klinken! Maar het m wel meer werk!" „Tenuijl de machine voor de twee de keer met 't bontgoed draaide, werd in een aparte teil het witgod gespoeld, dat daarna door de wrin ger of „losse" centrifuge ging. Zj had je in een paar uur de heit gezinswas aan de lijn. Met de kom van de vol-automatische wasmc chine moest je het hele was-afspotl programma afwerken. Je kunt ooit nu nog het sop opvangen door de TRIJFEL Nico Scheepmaker afvoerslang in een teil te leggen maar daar moet je dan bij blijven staan, anders loopt later het spoel vocht op dezelfde manier weg. Dit tijd gunnen we ons niet meer, en half-automatische wasmachinei zijn sinds cirea 15 jaar denk ik simpelweg niet meer in de handel" I Soda Voor diegenen, die weer terug wil len naar die goeie ouwe zuinigt tijd, geeft mevrouw W. Snellens- Greebe uit Haarlem een bruikbai handleiding: „Het sop van de witte was gebrui ken voor meerdere doeleinden u toch heel normaal? Zo werd het ook door mijn moeder geleerd! Eerst: de witte was een nacht ken in sodawater, eventueel in aparte emmers ook de bonte was en de sokken. De volgende ochtend de was uit het weekwater, over het wasbord halen, en de extra vuile plekken met groene zeep aansme ren uiteraard na de was gewron gen te hebben). Dan: de witte opkoken in een sop van waspoeder met wat soda soda tegen kalkvlek- ken). Vlekken nog even naboenen op het wasbord (na de was enigs zins te hebben laten afkoelen). Dan is het sop toch nog schoon genoeg om er de bonte was en de sokken in te wassen? Zakdoeken en andere stukken die daarvoor in aanmer king kioamen, werden apart be handeld. Met het laatste sop kon dt straat geboend ivorden, of de om ving van het kolenhok, waam werd nagespoeld met een van dc teilen met spoelwater. Ook kon de plé naderhand wc) een extra beurt krijgen met het bleekwater". I HILVERSUM-1 HILVERSUM-2 HILVERSUM-3 Vrijdag 27 augustus 12.03 Vakantiewerk. 13.06 EK Zwem men. 13.09 Echo. 13.19 Souvenirs. 14.03 Zomer in. 15.03 Pas op de plaat. 16.02 De jaren 70. 17.53 Marktberich ten. 17.55 Mededelingen. 18.06 Echo. 18.16 Punt uit. 19.30 Nouhoorjehe- tookeensvaneenander. 20.03 Country Time. 21.02 Nine O'clock Jazz. 22.02 Goal. NOS: 23.02 Mededelingen. 23.07 Nordrlng Radio Prize 1983. VOO: 00.02-07.00 Veronica's oh wat een nacht. ZATERDAG 27 AUGUSTUS NOS: Nieuws op elk heel uur. VARA: 7.00 Hallo hier Hilversum! 11.03 Z.L Vrijdag 27 augustus 12.00 Regio-Lokaal. 12.26 Land- en tuinbouw (NOS). 12.36 Tussen het nieuws. 13.10 Meer over minder. TE- LEAC: 14.33 Cursus. VARA: 15.03 Zomer-Radioweekblad. 18.30 Over heidsvoorlichting. 18.40 Luchtruim. 19.00 Hoorspel (3). 19.40 Grammofoon- muziek. 20.03 Provinciale zaken. 21.00 Vrije tijd, blije tijd. NOS: 21.40 Fedu- co-NOS. 22.10 RVU. 22.40 Oost-West. VARA: 23.00 Het zout in de pap en Willem Sandberg (4). NOS: 23.55-24.00 Nieuws. ZATERDAG NOS: Nieuws om 7.0P, 7.30, 8.00. 8.3P, 9.30, 10.30, 11.30 KNMI: 5.45 Het weer etc. TROS: 7.10 Gymnastiek. 7.20 Kinderplatenbak. 7.35 Aktua. 8.11 Sport na sport. 8.33 Toeraktua. NOS: 9.05 Gymnastiek. 9.1T Voor blinden en slechtzienden. 9.24 Waterstanden. TROS: 9.33 Bos boom en Bekooy. Vrijdag 27 augustus VOO: 12.03 Mono. 13.03 Tipparade. 15.03 Top 40. NOS: 18.04 De Avond- spits. VOO: 19.02 Bart en De Zwart. 22.02-24.00 Countdown Café. ZATERDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. NCRV: 7.02 Vroegop. 7.30 Rabarbara. 8.03 Pop Non Stop. 9.03 Gospel-Rock. 10.03 Popsjop. Mien van 't Sant LEERSUM (ANP) De bekent schrijfster van streek- en familiei» mans Mien van 't Sant uit Leersn stopt ermee. Deze week rolt hu honderdste roman van de persen e de nu 82-jarige schrijfster, die in 195 debuteerde met haar meisjesromn 'Op de drempel' is niet van plan nu ooit voor een boek achter hu schrijfmachine te kruipen. HILVERSUM-4 Vrijdag 27 augustus 12.00 Strauss en Co. 13.05 Veronica Klassiek. EO: 14.30-17.00 Muziek-op- vier. ZATERDAG NOS: Nieuws om 7.00, 8.00 uur. AVRO: 7.02 Septiem. 8.05 Op een klein stationnetje. 9.00 In de kaart Toonder studio's Horizontaal: 1 gesponnen garen, 5?' in België; 9 deel v. d. week; 10 spil.i Han lengtemaat; 13 oude lengtemaat: 1'Ter communicatiemiddel: 15 meisje X naam; 17 zoogdier; 18 tijdberekenii* 3 19 bosgod; 21 Grieks eiland; 23 vnfl ke snaak; 26 wandeldreef; 29 kor dans; 30 opstootje; 31 maand; J voegwoord; 33 dieregeluid; 34 reed.' H 36 Frans lidwoord; 37 leider; 39 dam: w 40 jongensnaam. Verticaal: 1 gek; 2 voormiddag; jongensnaam: 4 Indon. eiland: 5 in? wijde: 6 speelgoed; 7 landbouwwed tuig, 8 pl. in Portugal; 11 bits sprelM 14 blikken doos; 16 heilige; 18 oui lengtemaat; 20 lidwoord; 22 jonger) f naam; 23 stilstaand water; 24 tuss» tljds; 25 deel v. e. ladder; 26 ongev# j lig; 28 leefregel; 33 schel; 35 vr. muK 37 vlaktemaat; 38 noot. Oplossing vorige puzzel:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2