EUROPA KIJKT Z'N OGEN UIT. Een dag zonder krant ie rook zonder vuur. t 29.95 14.80 660.00 14.50 1.55 0.80 0.70 CHRIJVER Algemene vergadering van de Rabobank AFDELING ZEELAND S.I.K. FUNCTIONARIS DE MAAL NIEUWE COROLLA WINT'T OP ALLE PUNTEN. TOYOTA MET EEN BEETJE NIJPENDE BEURS KUNT U BIJ ONS TOCH NOG TERECHT. WIJ PASSEN GEWOON DE PRIJZEN AAN.. NIEUW OP DE MARKT BIJ SCHRIJVER BOUWMARKT: TONZON VLOERISOLATIE eenvoudige montage, geen koude en vochtige vloeren meer. Geheel voor de doe-het zeiver. Besparing R-waarde 2.2 m2 K/W. Kom gewoon eens kijken, het hangt er v ter demonstratie. VLOERTEGELS Girardi, 20 X 20 cm. 2 kleuren, dubbelhard gebakken, per m2 WANDTEGELS 30 soorten, 15 X 15 ern, v.a. per m2 Diverse nieuwe soorten zijn binnengekomen. ALLESBRANDERS 'diverse soorten, v.a. CEMENTSTRIPPEN 2 soorten, per m2 Geschaafd en geploegd VUREHOUT 22 X 100 mm. lengten 1.80-2.40 en 3 meter, per r RACHTERS ruw, 22 X 50 mm. per m' PANLATTEN 22 X 32 mm, per ml OPENINGSTIJDEN: Dagelijks 09.00-12.00 en 13.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-12.30 uur 's Maandags gesloten Ook op zaterdagmiddag geopend. 'iwil :i a Aam industrieterrein heer-arendskerke tel 01106-1753 Huur een woning met medezeggenschap! De huur van de woningen is 580,- Een advertentie zegt lang niet alles. Daarom: kom kijken in de modelwoning, Churchillstede 71-13 Iedere zaterdag van 14.00-16.30 uur. Voor nadere informatie: Stichting Samenwerking Goes, Naereboutstraat 23. telefoon: 01100-23720. P R O V.J N C l A L E Z.E E UW S E C .QJJ R A f\l 7 VRIJDAG 26 AUGUSTUS felJI Door Wouter Hugo Kruyt, wonende te 4337 KT Mid delburg aan de Kruitmo- lenlaan 92. is bij de arron dissementsrechtbank te Middelburg een verzoek schrift tot surséance van betaling ingediend, bij welk verzoekschrift geen ontwerp van akkoord is gevoegd. Bij beschikking van 23 au gustus 1983 heeft de recht bank de surséance van be taling voorlopig verleend, met benoeming van mr. J. H. Mulder tot rechter commissaris en mr. B. Boekhout, advocaat en procureur, kantoorhou- dende te Middelburg aan de Rouaansekaai 35, tot bewindvoerder en de stemming door de schuld eisers over de definitieve verlening bepaald op don derdag, 24 november 1983 te 12.00 uur in raadkamer van genoemde rechtbank aan het Hofplein nr. 8 te Middelburg. De griffier. J. W. P. Broere, wnd. Door de besloten vennoot schap met beperkte aan sprakelijkheid Borst Goes B.V., gevestigd en kan- toorhoudende te 4461 TN Goes aan de Westsmgel nr. 98, is bij de arrondisse mentsrechtbank te Mid delburg een verzoekschrift tot surséance van betaling ingediend, bij welk ver zoekschrift geen ontwerp van akkoord is gevoegd. Bij beschikking van 24 au gustus 1983 heeft de recht bank de surséance van be taling voorlopig verleend, met benoeming van mr. J. H. Mulder tot rechter commissaris en mr. J. A. M. Dietvorst, advocaat en procureur, kantoorhou- dende te 4461 CN Goes, Westwal 81, tot bewind voerder en de stemming door de schuldeisers be paald op donderdag, 24 november 1983 te 11.30 uur in de raadkamer van genoemde rechtbank aan het Hofplein nr. 8 te Mid delburg. De griffier, J. W. P. Broere, wnd. te Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland. Hierdoor roept de Coöpera tieve Rabobank "Arnemui den en Nieuw- en Sint Joos land" B.A. haar leden op tot het bijwo nen van de algemene verga dering die gehouden wordt op dinsdag 13 september 1983 om 19.30 uur in Het Dorpshuis te Nieuw en Sint Joosland. Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergade ring Jaarrekening 1982 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht Mededelingen en rond vraag. 'De volledige agenda, de no tulen van de vorige vergade ring alsmede de jaarreke ning 1982 liggen vanaf he den op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het bestuur: J. A. Nijsse, voorzitter. A. P. G. de Lange, sekretaris. Daarvoor kriigt u dan ook een goed geïsoleerde woning met een degelijk afwerkingsr winkelcentrum De Spinne en in de nabijheid van diverse scholen. Rabobank Q Adverteren doet verkopen Postbus 296, 4330 AG Middelburg Telefoon 01180-14353 De Koninklijke Nederlandse Voetbal bond, afdeling Zeeland, roept sollici tanten op voor de functie van Een medewerker/ster, die geplaatst wordt in een arbeidsplaats Sport- technisch Kader. De functie omvat onder andere tech nische activiteiten, begeleiden van vrijwillig kader, doceren, administra tieve en organisatorische ondersteu ning en vereist is het ClOS-diploma met aantekening voetbal. De K.N.V.B.-c.a.o. is van toepassing. De functionaris wordt aangetrokken op basis van een volledige werkkring met een onbeperkte duur. Op aanvraag is meer informatie ver krijgbaar. Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie binnen één week na het ver schijnen van dit blad, ondër vermelding van de functie, richten aan: K.N.V.B. Afdeling Zeeland, t.a.v. admini strateur Postbus 296, 4330 AG Middelburg, alwaar tevens telefonisch (01180-14353) nadere inlichtingen kunnen worden inge wonnen. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En dc makelaar weet van wanten en kranten. Door de woningbouwvereniging Nieuw Goes zijn in de Goese Polder 100 woningen gebouwd. Het betreft hier zéér royale woningen met een maximum aan inpandige bergruimte, waardoor de leefruimte optimaal benut kan worden. MEDEZEGGENSCHAP! Door lid te worden van de woningbouwvereniging kunt u invloed uitoefenen op de wijze van beheer van uw woning. Immers, de vereniging heeft de inspraak hoog in het vaandel staan AXEL-Garage DeTol-Vervaet-Vaartstraal 1 GOES-Autom bedr A C de Jonge BV - Van Hertumweg7-13* HAAMSTEDE-Automobielbedrijf Dijkman - Zuidstraat 10 MIDDELBURG-Autom bedr. Cevaal-K.l Vlaanderen 97 «TERNEUZEN- trrei Autobedrijf De Tol-Vervaet - Lange Reksestraat 13 VLISSINGEN - Autobedrijf Cevaal - Gildeweg 13 ZUIDZANDE - Autom bedr PG v d Velde Zn - Manastraat 1-5 «rt Kijk voor het telefoonnummer van uw Toyota-dealer in de Gouden Gids [rubriek Auto-dealersts i 50 oto *ct De Europese autowereld hield de adem in toen een tijdje geleden de eeiste gegevens over de Totaal Nieuwe Corolla doorsijpelden in de auto-vakpers. Want uit die eerste, schaarse informatie kon al worden opgemaakt dat Toyota's technici er in geslaagd waren om nü al een auto te produceren met specificaties die pas overeen paai jaar realiseei baar werden geacht. Die Totaal Nieuwe Corolla is vanaf nu te bewonderen op de Neder landse wegen. En blijkt zoveel extra verrassingen te bevatten dat ook üw merktrouw wel heel zwaar op de proef,zal worden gesteld! Geavanceerde techniek. De motoren van de Totaal Nieuwe Corolla zijn een toonbeeld van geavanceerde auto-technologie. Ze zitten, uiterst compact in elkaar, wegen door toepassing van de modernste materialen en technieken geen gram teveel, en leveren een zeer hoog rendement. Dankzij een tot het minimum teruggebrachte wrijvingsweerstand is de Totaal Nieuwe Corolla-motor bovendien een ongeëvenaard lang leven beschoren. Daar komt bij dat de oogstrelende vormgeving van de Corolla garant staat voor extra prestatie en extra zuinigheid. Van z'n scherp aflopende neus. via z'n vloeiend afgeronde flanken, naar z'n hoge achterkant, is de Corolla immers een wonder van aërodynamica. Maar de meest in 't oog lopende eigenschap is toch wel z'n pei fekte weglegging. Gesteund door een pijlsnelle De Totaal Nieuwe Co olla bied! De Totaal Nieuwe Co olla modellen De Tets?.! Nieuwe Core de Totaa 0e Totaal N euwe Corolla L iftback is ongekend veel hoofc odynamica motor vraagt nauweli|k meuw. vuur meteen a' leverbaar als 13 5-drs schouderruimte Aan chauffèo' én Wat van bumper tot b umperresul- onderhoud En heel e oepel Z n per. verzwikt st.-.a verwer t En dat s veel L-ftbackGL Automatic.als 16 5 rt-s teert in een uiterst lag eluchtweer- unieke trekkracht1 phangmg staat beter bestand tegen roest Jan gere L'ftbacA GL 5 Speed, en ais 18 stand, dus m pure zu mgheidi garant voo een subliem cycled staal1 5drs LiftbackGL Dieset weggedrag Totaal Nieuwe Corolla Videosera Als u nü naar 'n Toyota-dealer gaat acceleratie, met extra vermogen waar dat maar nodig is. En vervolmaakt door optimale transmissie en vering. Het royaalst met ruimte. Toyota's technici creëerden ook optimaal: ruimte! Dc motor dwars, dus stuurkolom naar voren. De vloei om laag. dus méér hoofdruimte. De benzinetank veilig vóór de achteras, dus méér bagageruimte. En méér inwendige breedte dan welke auto in z'n klasse ook U ziet 't aan de cijfers. De Totaal Nieuwe Corolla is metéén al in tal Van Versies leverbaar. Als 4-deurs Sedan, en als 5-deurs Lift- back, met 1.3-, 1.6- ol 1.8-(dieseDmotor, met 4-bak. 5-bak of automaat (afhankelijk van het type). De 1300 cc-versie is goed voor een top van ruim 150 km uur. de 1600 cc'ers hebben geen enkele moeite met 170 km/uur, en de 1800 cc diesel venast met een echte top van 155 km/uur. iker kunt u daar een videoband zien of lenen met een uitvoer: u v< documentaire over de Toyota Corolla-test (zoals die werf! zc uitgevoerd door het toonaangevende ANWB-autoblad "De Autokampioen")! Kijkgenot verzekerd! Gratis kaarten voor Zandvoort-races! Zondag 18 september wordt op het' Cir cuit van Zandvoort weer gereden om de Toyota Corolla Trophy (en om de prijzen in andere'spectaculaire klasses) Uw Toyota-dealer houdt ook voor gratis toegaS «hu kaarten (ter waarde van f 12,50) beschikbaar. Sensatie verzekerd! j0^ and It ai frak rij v IMPORTEUR LOUWMAN PARQUI BV, INDUSTRIETERREIN D0MB0SCH1, STEURWEG 8,4941VR RAAMSDONKSVEER, TEL 01621 85900 PRIJZEN INCL BTW AF DEPOT. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 28