D rerard Nijboer lyas kansloos op de marathon Meeste goud toch voor Oostduitsers t. Spanning tussen KNAU-bestuur en trainingscoördinator Buuts ROBERT DE CASTELLA IMPONEREND WINNAAR PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nederland kan tevreden zijn Ook platina medaille Eén miljard tv-kijkers MAANDAG 15 AUGUSTUS 1983 PRi loo» üLSINKI (GPD) De beslissing viel inderdaad daar waar irard Nijboer die had voorspeld. In de laatste zeven ometers, die zoveel hoogteverschil vertoonden. Ook had jboer voorspeld dat de Australiër Robert de Castella daar toeslaan. Het was dus zaak om op het 35-km-punt nog veel er te hebben. De Australische winnaar van de Rotterdamse irathon had genoeg over, maar op het moment dat hij zijn a slissende demarrage inzette lag de Europese kampioen van hene, Gerard Nijboer al op bijna 7 minuten. Hij zou ten otte 29e worden in vrijwel dezelfde tijd waarmee hij '79 in ischede zijn carrière als marathonloper begon. Daar in 6.48 gisteren in 2.16.59. loopt hier toch niet voor een dertigste plaats". ..Het inderdaad een erg grote teleur stelling. Ik denk dat ik dal vanavond of morgen nog sterker zal voelen. Te meer omdat ik zo weinig marathons loop aldus Gerard Nijboer die het voor Nederland zo voorspoedig verlo- aldus de Daventria-atleet die pen WK-toernooi had moeten bekro- ivoor de keus stond zich te sparen nen met nog een medaille, een nieuwe marathon op vrij „In goud heb ik nooit echt geloofd. De e termijn of het mikken op ten- Castella is een klasse apart, dat heb ste de vijftiende plaats. je hier weer gezien. Als ik nu op de (was belangrijk omdat ik me dan wedstrijd terugkijk denk ik dat die Los Angeles automatisch zou hamstring-problemen wat te maken lificeren Ik had de hoop dat het hebben met de lage temperatuur. Dat Ie 20 of 25 km beter zou gaan, dat was in Rotterdam ook al een beetje wrt wel vaker bij mij. Het con- zo. Misschien is het ook wel zo dat ik i!e krampachtige gevoel bleef ech- niet zo goed ben als velen denken, en dan loop je stevig te balen Je Misschien waren de zilveren en gou den medaille in Moskou en Athene uitschieters", klonk het toch nog la chend. ben inderdaad nooit echt in de Istnjd geweest. Ik had werkelijk idee dat ik in bloedvorm was. 1 vanaf het begin kreeg ik te ipen met gespannen spieren in het ifbeen. De hamstrings, net als in iotterdamse marathon. Na 13 km ik al dat het voor mij gebeurd f IINKJ (GPÜ) De Neder- Itodse afvaardiging naar de we- ttldkampioenschappen atletiek in Helsinki kan tevreden zijn. Een zilveren medaille, vier startbewijzen voor de Olympi sche Spelen van Los Angeles en drie Nederlandse records is neer dan waarop vooraf was gerekend. De balans had zelfs nog een I ositiever beeld kunnen krijgen TR Is marathonloper Gerard Nij- pn boer niet zo had teleurgesteld. lob Druppers evenwel bewees i Helsinki inderdaad tot de we et tidtop te behoren met zijn twee s' Ie plaats op de 800 meter in de ationale recordtijd van 1 44.20. berkampster Tineke Hidding lok een nationaal record met "15 punten) en Ria Stalman 'gen er aansluiting met het 5C0i lostblok, terwijl jonge atleten 4 Robert de Wit en Marian Ijslager (derde Nederlandse re- ord met 13,26 sec op de horden) Kloonden veel toekomst te fbben •jartegenover stonden de te- BTallende prestaties zoals ge- '?d van Nijboer, van Verriet. 'der en Carla Beurskens die v«igens maar net de automa te kwalificatie voor Los An tics miste. b toch positieve oogst van de 'ederlandse atleten doet ver- oeden dat dit mede het gevolg van een goed KNAU-beleid I K onjuiste voorstelling van za- Vooral op bestuurlijk m- au zijn er immers in de laatste ton grote fouten gemaakt. M 'grootste was ongetwijfeld het edit' p de proppen komen met een iotbl [tBscode die de atleten ver- /jl pchtte zelfs in hun vrije tijd de 'leding van de KNAU-sponsor dragen. Een gebaar naar de «nsor dat elk gevoel van reali- 011 't mist en volkomen indruist ^en de persoonlijke vrijheden de atleten. cds als zou de KNAU er zich op "nnen beroemen zelf verant- Nrdelijk te zijn voor de succes- 111 van de Helsinki-ploeg. dan °SH>u deze gedragscode veel te «zijn gegaan. Bovendien is de Wrage van de KNAU in de ^cessen maar heel gering ge- ir slï ;e5- "jwel alle atleten vonden hun )2-i' '&tn weg naar de top. De enige «idscoach die enigszins de ud had in een goede WK- j^lalie is Wil Westphal, die ivd •Dtlte "'dd'ng het laatste jaar Wchaafde. Alle anderen trok- met hun trainer hun eigen hn, zo nu en dan van KNAU- 'to ondersteund door een trai- üaifl^Wkamp. ■in-1 Is Gerard Nijboer nu bang om na de flinke tikken opgelopen in Rotterdam en Helsinki uit de internationale kij ker te geraken..Ik weet wel dat ze me nog steeds zien als de Europees kam pioen. Dat was een prachtig hoogte punt. maar na Athene heb ik meteen gezegd dat ik die prestatie moest vergeten. Achterom kijken heeft geen ik uiteraard olympisch goud te pak- gedacht, maar na de 18e km ging het beter. Ik lag toen 60e en ben in het verloop van de race nog heel wat atleten gepasseerd". Waar de tweede Nederlandse medaille uitbleef, pakte Robert de Castella voor Australië de eerste plak. maar dan wel meteen een gouden. Dit in gezien de moeilijke omstandigheden voortreffelijke tijd van 2 10 03. De atleet, die achter Salazar de op een na beste wereldprestatie aller tijden (2.08.18) achter zijn naam heeft staan, bewees onlangs in Rotterdam al een van 's werelds sterkste marathonlo pers te zijn. Onheilspellend Hij stelde de vraag ol hij zich nu wel wereldkampioen mocht noemen nu nogal wat atleten verstek hadden laten gaan (Salazar. Lopes. Gomez, Seko) dan ook met zo erg op prijs. ..Iedereen weet dat er een wereldkam pioenschap marathon is. Iedereen kan inschrijven en als ze dat niet doen is het hun zaak. Overigens hoop ik de Japanner Seko en Salazar. maar dan beter in vorm dan in Rotterdam nog eens te ontmoetenklonk het nuch ter en tegelijkertijd onheilspellend uit de mond van de 26-jarige topatleet die eigenlijk dezelfde voorgeschiedenis heeft als Nijboer „Motorisch een kruk" zei hij eens. Dankzij enorm veel doorzettingsvermogen compenseerde De Castella het tekort aan puur ta lent. In 1980 bleef hij achter Olympisch kampioen de Ooslduitser Cierpinsky (gisteren brons) en Gerard Nijboer. Nu is de parttime-fysioloog de sterk ste van de wereld. „Dat was mijn doel Graag wil ik nog een tijd neerzetten waarvan men later zegt kijk. die tijd was van De Castel la. Volgend jaar in Los Angeles hoop De Australiër Robert de Castella heeft in eenzaamheid de finish van de marathon bereikt. De lauwerkrans voor de winnaar hangt hem al te wachten. ken Daar richt ik me ook helemaal op. Voor die tijd loop ik geen mara thon meer", aldus de IJzersterke Au straliër die in de slotfase overigens met dezelfde tegenstander moest afre kenen als tijdens de wedstrijd waarin zijn internationale roem begon moeten kwalificeren Waar ik dat ga Dat was in een massale Italiaanse zin. Dat geldt nu ook voor Helsinki" aldus de donderdag a s zijn 28e ver- jaardig vierende atleet. Kapotte knie „Ik zal me nu dus voor Los Angeles doen weet ik nog met. Ik denk aan een marathon eind van dit jaar of begin volgend jaar", klonk het gisteravond. Ook de tweede Nederlander, Rudie Vernet kwam pas lang nadat De HELSINKI (ANP) Bij de wereld kampioenschappen atletiek in Hel sinki zijn ernstige spanningen tussen leden van het KNAU-bestuur en de trainers aan het licht gekomen. Trai ningscoördinator Herman Buuts, was in de Finse hoofdstad uitermate gespannen. In Helsinki is vooral het contact tussen hem en KNAU-secre taris Bart Kappenburg bepaald niet optimaal verlopen. Buuts kondigde enkele dagen voor de afloop van het toernooi om de wereld kampioenschappen aan. dat dinsdag bij terugkeer in Nederland mededelin gen zullen worden gedaan. Buuts wil de echter niet kwijt waarover het gaat Het is evenwel duidelijk dat Buuts zijn positie als technisch ver antwoordelijke man ondergraven voelt. Na afloop van de nationale kampioenschappen in Vught stelde Buuts voor Hans Koeleman en Elly van Hulst, ondanks het feit dat zii niet aan de A-limiet hadden voldaan, toch af te vaardigen naar Helsinki, omdat hij van mening was dat het tweetal, na een langdurige blessure in de win termaanden. weer op weg naar de topvorm was Beiden werden echter afgewezéh Ook ten aanzien van de afvaardiging naar de Europese jeugdatletiekkam- pioenschappen. over minder dan twee weken in Schwechat bij Wenen, heeft het KNAU-bestuur zich niet aan het advies van Buuts gehouden. Donder dag tijdens een ontvangst bij de secre taris van de Nederlandse ambassade in Helsinki, kwam het tot een openlij ke woordenwisseling tussen Buuts en Kappenburg, die officieel niets met de Nederlandse ploeg bij de wereldkam pioenschappen te maken had halve marathon „Balcha zat toen ook bij me In de slotfase ging hij me nog voorbij, maar ik kon hem toen terug pakken". De Ethiopiër Kebele Balcha verover- Castella de lauwerkrans aangepakt de in Helsinki erg fraai zilver, daar- had, o r de finish. Als 45e in 2.22,07. mee Oostelijk Afrika toch een plak „Ik had hel ongeluk al na 8 km op de bezorgend. In Addis Abbeba i hak getrapt te worden door een Afri kaanse atleet. Die val leverde me een ontvelde schouder en een kapotte knie op. Bovendien kwam ik tussen de 8e en 18e km helemaal alleen te lopen. Erg zwaar met die sterke wind. Ik heb toen aan uitstappen Tokio (2.12.07) politic-officier. Zijn belangrijkste triomfen tot nu toe waren de twee overwinningen die hij behaalde in de marathon van Montreal. Dit jaar werd hij vierde in de marathon van Londen (2.11.32) en zesde in die van WK atletiek 1983 Helsinki Geen wereldtijd, maar wel een wereldkampioenschap voor de 22-jarige Brit Steve Cram op de 1500 meter. De Amerikaanse favoriet Steve Scott (links) is verslagen en olympisch kampioen Steve Ovett ttweede van links op de voorgrond) valt zelfs buiten de medailles Het brons is voor de Marokkaan Said Aquita trechts i. HELSINKI (AFP/RTR) Joao Carlos de Oliveira is zaterdag in Helsinki door Juan Antonio Sa maranch. de voorzitter van het Internationaal Olympisch Co mité (IOC), onderscheiden met de platina medaille. De Braziliaanse wereldrecord houder op het onderdeel hink- stap-springen was begin 1982 be trokken bij een auto-ongeluk. Elf maanden lang werd getracht zijn rechterbeen te behouden, maar een amputatie van het onder been bleek uiteindelijk noodza kelijk De Oliveira won in zijn loopbaan twee bronzen olympi sche medailles en was drie keer de sterkste tijdens de wedstrij den om de wereldbeker. Een gouden olympische mnedaille haalde hij nooit binnen. „Ik heb veel bereikt in atletiek behalve het winnen van een gouden olympische medaille. Veel atle ten hebben dat wel gepresteerd Ik ben echter heel blij dat ik de eerste atleet ben, die een platina medaille heeft gekregen", ver klaarde de Braziliaan in Heisin- HELSINKI (ANP-RTR) De eerste wereldtitelstrijd atletiek in Helsinki heeft een geschat tv-publiek getrokken van één miljard kijkers per dag. Dat heeft de voorzitter van de atle- tiekfederatie (IAAF), de Italiaan Primo Nebiolo, zondag ver klaard. „Het evenement is naar prak tisch de hele wereld doorge straald. TV-maatschappijen, die niet in staat waren de volledige kosten te betalen, hebben we om wille van de propaganda slechts de onkosten voor de technische handelingen in rekening ge bracht". aldus Nebiolo bij de afsluitende persconferentie van zondag Volgens de IAAF-voor- zilter hebben uiteindelijk 157 landen deelgenomen aan het toernooi in Finland, het grootste atletiek-evenement uit de ge schiedenis. Die 157 landen brachten 1572 atleten, 1037 man nen en 535 vrouwen, aan de start. De wedstrijden in het Olympisch Stadion van Helsinki trokken 322.042 betalende be zoekers. Marathonloopsters moeten vroeg op HELSINKI (ANP) - De dames, die bij de Olympische Spelen van Los Angeles meedoen aan de marathon, zullen vroeg' op moeten staan. De organisatoren hebben besloten de damesmara thon al om 6.00 uur in de och tend te laten beginnen. De loop sters zullen dan nog geen last hebben van de warmte en de luchtvervuiling. Het pleidooi om het programma van de atletes bij belangrijke evenementen uit te breiden met een 10.000 meter heeft succes gehad. Bij de World Cup 1985 in Canberra (Aus) zullen de dames voor het eerst starten op de tien kilometer Het programma in Canberra' is tevens uitgebreid met een marathon voor dames en heren. Speciaal voor de junio ren is een loop over vijftien kilo meter toegevoegd. Bij de tweede wereldkampioen schappen atletiek in 1987 in Ro me zal de 10 000 meter voor dames ook een officieel nummer zijn. Met het internationaal olympisch comité wordt nog on derhandeld om dit nieuwe dame sonderdeel in 1988 in Seoel de olympische status te verlenen. De Oostduitse Marita Koch is nog altijd superieur bij de sprintsters Juichend snelt zij over de eindstreep van de 200 meter Het zou een van haar drie gouden medailles zijn. want zij veroverde het belangrijkste metaal ook nog op de 100 meter en de 2x400 met^r. HELSINKI (ANP) Oost-Duitsland heeft de strijd om de eerste wereld kampioenschappen atletiek in Hel sinki zondag het beste afgesloten. De Oostduitsers veroverden tien van de in totaal 41 gouden medailles die te verdienen waren. Daarnaast gingen ook nog eens zeven zilveren en vijf bronzen plakken naar de DDR. De Verenigde Staten, dat voor het eerst sedert de Olympische Spelen van 1976 in Montreal weer in een groot toernooi uitkwam - de Amerikanen misten door de olympische boycot Moskou - behaalde in totaal 24 me dailles (8-9-71. Ook de Sowjete-Unie bleef in hoeveelheid eremetaal boven de Oostduitsers met 6-6-11. De grote verrassing van 'Helsinki was Tsjechoslowakije 14-3-2) Van de vier gouden plakken kwamen er twee op naam van Jarmila Kratochvilova (400 en 800 meteri. De Tsjechische was niet de enige die individueel dubbelde Dezelfde prestatie leverde de heel wat vrouwelijker geschapen Mary Decker De Amerikaanse won de 1.500 en de 3.000 meter op imponerende wijze, door de finales van 'kop' af te gaan. Bij de heren was Carl Lewis de grote man. Hij won de 100 meter en het verspringen, alsmede goud ln de vier maal 100 meter estafette. Er sneuvel den in de Finse hoofdstad slechts twee wereldrecords. Het waren die op de 4 x 100 meter waar de Amerikanen als eersten onder de 38 seconden kwamen «37.86) en de 400 meter da mes, waarop Jarmila Kratochvilova de barrière van 48 seconden nam (47.99i. De Amerikanen, die volgend jaar op de Olympische Spelen in eigen land de absoluut toonaangevende natie willen zijn, zagen zondag op de laat ste dag, een zekere medaille en moge lijk een nieuw wereldrecord in rook opgaan toen Wilie Smith als derde loper op de vier maal 400 meter tctival kwam. De winst ging naar de Sow jet-Unie. De Verenigde Staten werden ondanks de inspanningen van Edwin Moses zesde. Op hetzelfde nummer bij de dames kwam de winst wel bij de favoriete ploeg terecht Ook nu kwam het niet tot een confrontatie tussen Marita Koch en Kratochvilova. De Oostduit se ploegleiding had Koch, die evenals de Tsjechische een uiterst zwaar pro gramma afwerkte (100. 200 meter en beide estafettes), als derde loopster opgesteld Manta Koch. die kort tevo ren de 200 meter had gewonnen, zette haar ploeg op het winnende spoor al kwam Kratochvilova als slotloopster nog wel angstig dicht bij Dagmar Reubsam Hel bleef voor Oost-Duitsland niet bij die twee titels op de laatste dag. Heike Daute troefde bij het versprin gen met 7.27 meter Anisoara Cusmir al. De Roemeense w ereldreeordhoud- ster was niet de enige, die moest ervaren dat de beste prestatie ooit geleverd niet altijd een garantie voor goud is. Zij kwam in het rijtje van de zeventien in Helsinki verslagen wereldrecord* houders in gezelschap van Jianhua, Meyfarth (beiden hoog). Savinkova en Doemtsjev (beiden discus). PetranofT (speer). Smith (100 meter), Ovett il 500 meteri. Oelmassova (3 000 me* ter», Slupianek en Beyer (beiden ko gel i. Hingsen 'tienkamp). Gonzales '50 km snelwandelen' en Ambroziené 400 meter horden) De wereldrecord houder op de 100 meter. Calvin Smith 'V.S.i revancheerde zich echter door Pietro Mennea, de snelste man tet wereld op de 200 meter, te verslaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9