'Ballonnen sluitstuk iij jeugdvakantiewerk Luchtreuzen trekpleister op Statiekermis in Hulst BROERSMA WINT IN KLOETINGE -1PTOCHT BIJ SKW SAS VAN GENT 1 A yr Muzikale braderie Hoek «.IANDAG 15 AUGUSTUS 1983 PZC/streek mS VAN GENT Het kleurige decor van 63 opvliegende glonnen vormde zaterdagmiddag het klapstuk van de intieactiviteiten die het SKW van Sas van Gent de Belopen weken had georganiseerd. De deelnemende kinde- a waren in optocht naar het Keizer Karelplein getrokken lat ze in clublokaal 'De Roselaer' een ballon in ontvangst fchten nemen. bhet plein was de discotheek van jjy Horse opgesteld. Dat zorgde «een muzikale ondersteuning van ailonnenwedstrijd. Nadat de bal- n het luchtruim hadden geko- j, de zes ballonnen die snel in Iele bomen belandden werden even K bevrijd en konden ook hun reis i. vertrokken de kinderen -j"naar 'De Roselaer waar een jntal spelen werden gehouden. Bovendien vond de prijsuitreiking plaats van de activiteiten die op zes achtereenvolgende donderdagen in een van de Sasse kernen had plaats gevonden. SKW-vrijwilligster Marie Kok had gezorgd voor een flinke hoeveelheid pannekoeken, die door de kinderen gretig werden verorberd De belangstelling van de ouders was evenals bij de voorgaande SKW-acti- viteiten bijzonder gering. De Sasse brandweer verleende haar medewerking aan de ballonnenwed strijd door 's morgens de ballonnen vol te pompen. De prijsuitreiking van deze ballonnenwedstrijd vindt plaats in de herfstvakantie. Alle deelnemers van de vorige spelen ontvingen van de SKW-leiding een kaart voor een dod- penkast.voorstelling die eveneens in de herfstvakantie gaat plaatsvinden. De uitslagen van de diverse activiteiten. Vliegerwedstrijd in Sas van Gent 1 Blanca van Wolvelaer. Tienkamp in Philippine 1 Groep geel van Ada (acht kinderen i. Zeep- Bromfietser gewond in Ossenisse OSSENISSE - Bij een aanrijding op de kruising Weststraat-Knuitershoek in Ossenisse is vrijdagavond om streeks 19.00 uur de bromfietsbe stuurder C. R. uit Ossenisse gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen R. linksaf sloeg, de binnenbocht nam en daarbij in botsing kwam met autobestuurder J C. uit Antwerpen, R werd met een gebroken onderbeen naar het Sint- Liduinaziekenhuis in Hulst overge bracht. De brommer werd zwaar be schadigd. De auto werd licht bescha- kistenrace Westdorpe 1 Robin Jansen, die eveneens de prijs ont ving voor de mooist en origineelste zeepkist. Vossenjacht in Sas van Gent 1 Groep apen (zeven kindereni. De prijzen bestonden uit diverse kinder speelgoederen en werden door de jeugdige prijswinnaars zelf uitgekozen CAFE RE5TA(.3 CANTTCLff; m de Uonnen in de hand gingen de Sasse kinderen in optocht i [iel itlokaal De Roselaer naar het Keizer Karelplein in Sas van Gent, u eez nten opgelaten. s Opknapbeurt molen Hulst kost 15 mille ting iQO jHttST De stadsmolen in Hulst n J» leut een opknapbeurt te ondergaan, kkosten worden geraamd op 15.000 jüden. Er is geen zicht op een subsi vin het rijk. onderzoek van de rijksdienst vóór monumentenzorg heeft uitgewezen «er onder meer aan het binnenwerk in de molen enkele onderdelen ver- en huis meuwd of gerepareerd moeten wor den Daarnaast moet er een staart- balk worden vernieuwd en een nieuwe kruilier worden aangebracht De restauratie is nodig voor het be houd en het goed functioneren van de molen. Het voorstel komt aan de orde in de financiële commissie, die maan dag in het Hulster stadhuis vergadert, aanvang 19.00 uur. Veen •jfd IES— Ziekenhuis De Bevelanden. en n 30-1800 uur uitzending Nomen erscio IDDELBl'RG Molenwater, 9.30- itu. miniatuur Walcheren, kstn isthuls, 20-21.30 uur: uitzending Ra- StOti >t '2j USSINGEN Bethesda-St.-Jo- „nn, Nekenhuis. 20-21.30 uur: uitzen- Rawa. «VOORSTELLINGEN TERGEN OP ZOOM Roxy I. 18.45 2115 uur Porky's (II). 16 jr.: n, 19 en 21.30 uur. Bud deelt fe dreunen uit, al.: nem'Actueel 1.19 en 21.30 uur: Blue kinder, 12 jr., intofl Bem'Actueel II. 19 en 21.30 uur: té sopussy, a.l.; i of! W Actueel III, 19 en 21.30 uur: An iep2S Heer and a gentleman, 12 jr. )ES— Grand. 20 uur Tootsie, a.l eroej Hst j}e Koning van Engeland. Q2;f30en 20 uur: Porky's (II), 16 jr 20 An officer and a gentleman, 12 jr. -^Uu: Wurgende tralies, 16 jr.: 14 30. irina 30 en 21 uur. Supersterren in 3 18 jr in Hi P^ELBURG Zeeuws Museum, zond 14 en 15 uur De ramp van 1953. gescl pBURG Ledel, 20 uur: Prikke- 3ra« der zinnen, 18 jr, mESSE Dorpshuls. 15 uur De jrlopi tomvriend, a.l.; 19 15 uur: Porky's •00B ante pretpark, 16 jr.; 22 uur: Enter f Ninja. 16 jr. «NEUZEN Luxor. 20 uur 48 nn'J IK, 12 jr.; 20 uur: Bud deelt doffe wiien uit. a.l. jSSINGEN Alhambra 1,14.19 en puur: Octopussy al Dbra II, 14 en 19 uur Jerry Smorgasbord, a.l.; 21.30 uur crystral, 16 jr. ^TOONSTELLINGEN I0UWERSHAVEN St.-Nicolaas- 13 30-16.30 uur De geschiedenis -Brouwershaven. BINisse Visserij- en oorlogs- seum geopend van 14-16 uur. «BURG Biologisch Museum. '7 uur De natuur in Zeeland' en Jwidijken in Zeeland'. 'ES Bierkade 1. 13-17 uur Msherstel door samenspel' (t'm AMSTEDE De Bewaerschole, uur; 'Leven op het land'; N.H. Kerk moderne exotische kunst uit Afrika itm 31 8- HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur. oude landbouwwerktui gen HOOGELANDE Kapel van St- Maarten, 13-19 uur; aquarellen van Co Dubbeldam (fm 20/8). HULST Streekmuseum. 14-17 uur: 'Hulst en omstreken' oude prentbrief kaarten (tm 10/9); galerie Van Geyt, 9-12 en 14-17 uur: werken van Herma- nus Berserik en Laetitia de Haas (tm 21 81. MELISKERKE Raadzaal ge meentehuis. 9-17 uur Wandkleden, krijttekeningen en keramiek. MIDDELBURG Zeeuws Museum. 10-17 uur: 'Kunstenaars en de ramp van 1953' (t/m aug.), Ambachtencen trum Demerary, 9-17 uur Diverse ambachten en exposities. OOSTKAPELLE Molenweg 36, 10- 12 uur: Fossielenmuseum. TERNEUZEN Hal Stadhuis. 8.30- 12 en 13-16.30 uur: poppen van Janny Borrel. VEERE Grote Kerk. 10 17 uur Het landschap in de Delta dm 30 9). Markt 12, 8-18 uur schilderijen van Veere en van watersporten door Ange- lique van den Bom (t/m 30'9) VLISSINGEN Hal Stadhuis, 9-12 en 13.30-17 uur: kleuretsen van Guido Eckhardt (Urn 9/8); Museum, 10-17 uur: 'Op zoek naar een gezonken schip', voorwerpen uit 't Vllegent Hert' (tm 11/9); reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur expositie levende reptie len. amfibieën en msekten. IJZENDIJKE Museum, 10-12 en 13 30-17 uur: 'Radio In oude en nieuwe stijl'. ZIERIKZEE De Dikke Toren, 11-17 uur: portretten door diverse kunste naars (Urn 31/8). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor milieuklachtem. Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland ft oor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur weekends van 20.00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf" Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614. Te bereiken op kantoordaeen van 9-17 uur. Gedeputeerde J. B. Ventevogel bezoekt Axel AXEL Gedeputeerde J. B. Ventevo gel. die onder meer toerisme in zijn portefeuille heeft, brengt zaterdag 20 augustus een oriënterend bezoek aan de gemeente Axel. Kwart voor tien 's morgens wordt hij ontvangen door wethouder P Th Apers op het Axelse stadhuis. Daarna wordt een kort bezoek gebracht aan het streekmuseum. Vervolgens wordt een kijkje genomen in het openlucht zwembad 't Plaatje', waarna camping Den Hamer wordt aangedaan. Om kwart voor twaalf vertrekt het gezel schap naar het zweefvliegveld van de Eerste Zeeuws-Viaamse Aeroclub De gedeputeerde zal een korte vlucht boven Axel maken. Het programma vermeldt tenslotte een bezoek aan het terrein van de Stichting Recreatieve Exploitatie Smitschorre. Wandelvierdaagse Graauw afgesloten GRAAUW Voorafgegaan door de muziekvereniging Nooit Gedacht uit Graauw legden ongeveer honderd wandelaars de laatste kilometers af tijdens de laatste avond van de door het feestcomité uit Graauw georgani seerde wandelavondvierdaagse Het feestcomité kan daarmee terugblik ken op een geslaagde avondwandel vierdaagse Bij binnenkomst in Graauw werden de wandelaars opge wacht door vele tientallen belangstel lenden met bloemen Onder de muzi kale klanken van de fanfare werd nog een kleine rondgang door Graauw gemaakt, waarna het richting het gemeenschapscentrum ging Daar sprak voorzitter O. Kips van het orga niserende comité een dankwoord tot de wandelaars Voor elke deelnemer was er na afloop een herinnering Stoelen en fietsen gestolen in Oostburg OOSTBURG Uit een schuur aan de Oudestad in Oostburg zijn zaterdag drie fietsen en drie tuinstoelen gesto len Mevrouw A uit Oostburg deed hiervan aangifte bil de politie Geslaagd TERNEUZEN Bfi de Stichting School - Infra Scaldem - tot opleidin gen in de gezondheidszorg voor Zeeuwsch-Vlaanderen in Terneuzen, zijn de volgende kandidaten voor het examen A verpleegkunde geslaagd de dames Ella Bovendeur, Peggy Kriebel, Silvia Schieman. Petra Schrcuder. Carin de Wijze, Chantal de Clercq. Monique van Versendaal Lilian BeljeiMarian van Rij er.. Jacqueliene Scheele; de heren Rien de Meijer Leon Calle. Erwin Wieme. Anton Verberkmoes. Zij hebben hun praktische opleiding geno ten in het Antomus Ziekenhuis in Oost burg. het Elisabethziekenhuis m Sluiskil en het Julianaziekenhuis in Terneuzen Bridge-uitslagen Lamswaarde LAMSWAARDE De bridgeclub Lamswaarde speelde in het kader van een zomercompetitie de elfde wed strijd in zaal 'De Vier Jaargetijden' in Lamswaarde. Er werd gespeeld met een howell tien met tien paren met een gemiddelde van 108 punten. De uitslag. 1 de heer De Waal - de heer Van der Wielen. 2 de heer Atkins - de heer Rademakers, 3 mevrouw Goossen - me vrouw Kint, 4 de heer De Kerf - de heer Serrarcns, 5 mevrouw Van Hooteghem - de heer Giesen. Bridgen TERNEUZEN De bridgeclub 'Luc- tor' uil Terneuzen speelde de negende wedstrijd in hotel 'De Post' in Terneu zen Er wwerd gespeeld met een howell tien met zestien paren. De uitslag 1 de heer en mevrouw Van Dijk. 2 mevrouw Bruyns-de heer Biesbroeck. 3 de heer en mevrouw Kint, 4 De heer Sandrini-de heer Visser en 5 mevrouw Biesbroeck - mevrouw Goossen. Veel animo voor fietstours Heikant en Vogelwaarde GESLAA GD E VENEMENT De heteluchtballonnen bij de aanvang van hun vlucht op het Stationsplein in Hulst. De vlucht werd gehouden als afsluiting van de Hulster Statiekerkmts VOGELWAARDE/HEIKANT De a vond fiets vierdaagse in Vogelwaar de en omstreken is met zijn meer clan (luizend deelnemers, verdeeld over de vier avonden, een groot succes geftvorden. De eerste avond lieten zich al ongeveer 250 deelnemers- (sters) inschrijven, ftvaardoor de vier daagse eigenlijk niet meer kon mis lukken. Ook de avonden daarna ftvas de belangstelling opvallend groot. Om het voor de deelnemers allemaal aantrekkelijk te maken werd elke avond een andere route gereden. Daarnaast konden de deelnemers kie zen uit de afstanden 15 of 25 kilome ter. Na afloop van de laatste avond was er voor alle fietsers een herinne ring Die werden uitgereikt in zaal 'Het Karrewiel in Vogelwaarde, waar ook een druk bezocht sluitingsbal werd gehouden Het fraaie zomerweer speelde ook de organisatoren van een half-oogst - fietstweedaagse in Heikant in de kaart. De organiserende tnmclub 'We- molin' kon daar de eerste avond niet minder dan 186 belangstellenden in schrijven. De tweede avond kwamen er meer dan 160 deelnemers naar 't Heike' om zich te laten inschrijven. De afstand bedroeg steeds 25 kilome ter Ook hier was er voor alle fietsers na afloop een fraaie herinnering Die werden door voorzitter A. Olieslager in het. gemeenschapcentrum "t Heike in Heikant uitgereikt HULST Het volksfeest Statiekermis in Hulst is dit weekeinde succesvol verlopen. Vooral zondags kon men 'over de koppen lopen' in de Stationsweg en de straten er om heen, waar dit evenemente weer voor het eerst in dertig jaar werd gehouden. Aan het emde van de middag s zondags stegen onder grote publie ke belangstelling zes heteluchtbai- Auto beschadigd bij botsing Hulst HULST - Bij een aanrijding op de kruising Tivoliweg-Lyceumstraat in Hulst zijn zaterdagavond omstreeks 19.45 uur een vrachtauto en een perso nenauto beschadigd. Het ongeluk ge beurde toen de bestuurder van de personenauto J. van de V uit Hulst op de kruising geen voorrang verleende aan de vrachtauto, die werd bestuurd door P K uit Clinge Hel Nieuic-Zeelandse folkduo Robby Laven en Marion Arts betrok de Hoekse jeugd bij zijn optreden HOEK liet programma van de Hoekse braderie stond zaterdag nagenoeg geheel in het teken van muziek. 's Ochtends hield buurthuis 'De Hoekse Rakkers' een geslaagde rommelmarkt Verder kon het bradenepu- bliek genieten van diverse muziekoptredens De rock- and-roll formatie 'Cadillacs' beet 's morgens de spits af De Vlaamse rockers oogstten veel succes. Ook het optreden van het Nieuw-Zeelandse tolkduo Robby Laven en Marion Arts viel bij het publiek in de smaak De Axelse folkgroep 'Mallerler vormde de hekkeslui- De braderie werd afgesloten met een openlucht-bal op de Markt, waaraan muzikale medewerking werd ver leend door het dansorkest 'De Apollo's' lonnen op vanaf het Stationsplein. De luchtreuzen werden bemand door Bel gische ballonvaarders uit Smt- Niklaas en omstreken. De weinige wind blies hen naar het oosten, rich ting Doel Tijdens de opstijging van de hete- luchtballonnen was er tevens een bal lonnenwedstrijd voor kinderen. Het straatbeeld werd het afgelopen week einde sterk bepaald door de vele orkesten en dweilbands, die naar de Statiekermis waren gekomen. Zater dagavond was het Tiroleravond en zondag bieravond. Voorzitter J. Bergmans was zeer te spreken over het verloop van het evenement Grandioos'zei hij .Vol gend jaar gegarandeerd weer'' aldus Bergmans. Hij was ook vol lof over de samenwerking tussen de buurtvereni ging, de trimclub, de winkeliersver eniging en de boerenkapel De Baree- Axelaar zwaaide met pistool in disco TERNEUZEN - De Temeuzense ge meentepolitie heeft zaterdagavond omstreeks twaalf uur een Axelaar aangehoud^i in een discotheek in de Nieuwstraat in Terneuzen. De man, M W K. D.. liep daar te zwaaien met een alarmpistool en 'bedreigde' zo de klanten. len, die gezamenlijk het organiseren de comité vormden. Vandaag, maandag, is de laatste dag van de Statiekermis. Om 14.00 uur begint een schieting. Een half uur later maakt de muziekvereniging De Klinge een rondgang over het feest terrein. De trekking van de loterij is om 19 30 uur en om 20.00 uur begin nen de traditionele touwtrekwedstrij den, die voorheen altijd op de Grote Markt werden gehouden Bij die wed strijden zullen ook twee damesteams aanwezig zijn Hel opstijgen van de ballonnen vanaf het Stationsplein. Bolling Breskens BRESKENS - De 'Arjoanbolbaan' in Breskens hield voor leden een bolling. Er werd gestreden in pelotons van drie personen. De uitslag 1 F van der Weegem T Sig- mond A Suttin. 2 W Vergouwe A. de Ruysscher A de Zuf.er. 3 D Taillie E. Ptelers P. de Koning. 4 W Tallile P van OefTelen A. M de Zuf.er en 5 A. de Hullu A. Verstraaten en H Pieters. Uitstapje leden ■Vier Ambachten' HULST De leden van de oudheids- kundige kring 'De Vier Ambachten' uil Hulst maken zaterdag 27 augustus hun jaarlijks uitstapje Dit jaar gaat men naar Diest om onder leiding van enkele gidsen een uitgebreide stads wandeling te maken. Op het program ma staat verder de bezichtiging van verschillende historische gebouwen en een bezoek aan een plaatselijk museum. Op de terugreis worden het geboortehuis van Ernest Claes en de' Norbertijner Abdij van Averbode aan gedaan. KLOETINGU Sam Brocrsma uit Zoutelande heeft zaterdag in Kloe- tinge een wielerwedstrijd voor lief hebbers gewonnen. Hij bleef Ko Tol- hoek en Chris van de Bergh voor. De winnaar had voor de wedstrijd over 50 kilometer 1 uur 12 minuten en 22 seconden nodig. Tevens werden in Kloetinge wedstrijden voor jeugdli- centiehouders gehouden Die lever- den twee Zeeuwse overwinningen op Richard de Vneze van Theo Middel kamp won bij dc 14-jarigen. Arjan de Ridder van de WV Zeeland was de snelste van de 13-jarïgen. De uitslagen luiden Liefhebbers: 1 S Broersma. Zoutelande tijd 1.12.22. 2 K Tothoek Yerseke zelfde. 3 Chr v d Beiglv Oud-Gastel; 4 W v Lienden Berkel F vd Helder Gouda. 6 T v Dijk Zoelermerr. 7 W. de Feber Hock. S H v d Oever Wassenaar 9 N v.d Sman 's-Graven- deel 10 R d Wit Koudekerke. 11 M Dijkwel Yerseke, 12 F v. Osta Kloetinge; 13 C den Boer Heenvliet, 14 J Smet Nisse; 15 T Nlewerth Lekkerkerk. Jeugdrenners; 8 jaar 1 Dennis Steen DE Kampioen: 2 Richard v Gils Theo Middelkamp: 3 Ri chard v Cadzand W V Zeeuws-Vlaanderen. 9 jaar 1 Patncia Vorthuis Sparta. 2 Patri cia Ridderbos Theo Middelkamp. 3 Manu Martens Theo Middelkamp. Johan Klam Sparta. Wilman vd Berge WV. Zeeuws- Vlaanderen 10 jaar: 1 Dave Meester Delft'73 2 Robcit Kool Delft 73. 3 Chantal Waterschoot W V Zeeuws-Vlaanderen. 4 Robert Nijs WV Zeeuws-Vlaanderen 11 jaar 1 Denms Aai thuis Sparta. 2 Edwin HUlebrand Theo Middelkamp 3 Johan v Cadzand WV Zeeuws-Vlaanderen. 4 Patrick de Reyer De Kampioen. 5 Serge v Boven W.V Zeeuws-Vlaanderen. 12 jaar 1 Patrick Kila Sparta, 2 SlNester Koperberg De Kampioen: 3 Frank Zoeteweij Theo Middel kamp, 4 Michael Vprmaas Delft '73. 5 Ewald Provoost Theo Middelkamp 13 jaar 1 Arjan de Ridder W V Zeeland. 2 W Jansen Drift 7j; 3 Frank Verbiest W V Zeeuws- Vlaanderen. 4 Rob Mobach W V Zeeuws- Vlaanderen 5 Henk Tolleman Theo Mid delkamp. 14 jaar 1 Richard de Vneze Theo Middelkamp 2 Wilfried Geijs Theo Middel kamp. 3 Harry d Hont W.V Zeeuws-Vlaan deren; 4 WUfned v d Vrede Theo Middel kamp; 5 Paul Llsser De Kampioen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7