Vijfenzeventigduizendste bezoeker in 'De Braakman 1 I coss B en w willen streep onder dorpshuiszaak Sint-Philipsland Geslaagd zomerfeest in Ter Valcke Goes iosr9 BLOEMEN VOOR MARIELLA BUIJZE betrouwbare dame h DIPLOM CAFÉBEDRIJF ISLIJTERSMDIPm PLAATS UW FAMILIE BERICHTEN IN DE PZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 15 AUGUSTUS Ringsteken met sjezen op de Goese Grote Markt tijdens de dag van het paard. GOES Het ziet er naar uit dat de dag van het paard een jaarlijks terugkerend gebeuren in Goes gaat worden. Het zaterdag gehouden evenement heeft bij het publiek en bij de deelnemers bijna uitsluitend positieve reacties losgeweekt, volgens de leider van de dag, J. Valkier. Vanuit de Goese Middenstand Centrale gingen ook stemmen op om de dag van het paard gezien de grote publieke belangstelling volgend jaar weer terug te laten komen. De Grote Markt in Goes was zaterdag in tweeen gedeeld; één gedeelte voor de gebruikelijke zaterdag- markt. op het andere stuk speelde zich de dag van het paard af. Het programma verliep zonder noemenswaar dige moeilijkheden. Grote belangstelling was er met name voor de tentoonstelling van oude rijtuigen en het 'breistaarten' van de paarden Van de mogelijkheid om per sjees door de Goese straten te gaan werd druk gebruik gemaakt. Later op de middag oogstten de meervoudige spannen paarden veel bijval. Vooral de vierspannen, of eigenlijk waren dat vierenhalf-span- nen. want bij ieder span liep nog een veulentje mee. Het enige dat zaterdag met zo goed uit de verf kwam was het ringsteken Verschillende ringsteek-liefheb bers waren speciaal hiervoor naar Goes gekomen en toonden zich na afloop wat teleurgesteld. Hun kritiek was dat er naar hun mening niet echt moeite gedaan was om een leuke baan (met houten beschilderde palen i te bouwen Ook vonden zij dat er te weinig zand op de baan lag. SINT-PHILIPSLAND Het dage lijks bestuur van Sint-Philipsland vindt dat er binnen de kortste keren een streep moet worden gezet onder de dorpshuisaffaire, waarbij de posi tie van wethouder A. Kosten in het geding was. De advocaat mr J. van der Weel uit Middelburg heeft on langs advies uitgebracht aan het col lege van burgemeester en wethou ders en daaruit blijkt dat er aan de toekenning van 5000 gulden aan de beheerder van dorpshuis 'De Wimpel' geen vreemd luchtje zit. Uitbetaling geschiedde volgens een besluit van het algemeen bestuur. In hoeverre dat geld (al dan met mede voor verhuiskosten) terecht is uitge- Zware schade bij botsing op camping in Retranchement RETRANCHEMENT Bij een bot sing op het terrein van camping De Lange Strink in Retranchement zijn vrijdagavond omstreeks negen uur twee personenauto's zwaar bescha digd. De auto's kwamen elkaar op de smal le campingweg tegemoet en botsten door nog onbekende oorzaak frontaal. De bestuurders van de auto's waren L. J. B. uit Retranchement en F. J J. K. Uit Raalte. keerd. heeft Van der Weel niet in zijn advies aangegeven: voor beantwoor ding van die vraag moet een deskun dige worden geraadpleegd. Het college van b en w is van mening dat het belang van de gemeente er met mee gediend is. wanneer een verdergaand onderzoek wordt inge steld. 'zulks afgezien van de vraag of dit onderzoek een voor alle partijen aanvaardbaar en bevredigend resul taat zal opleveren' Daarom wil het college een punt zetten achter de affaire Wel zullen de voorwaarden waaronder de gemeente garant staat voor de jaarlijkse tekorten van 'De Wimpel' aangescherpt worden. Het voorstel van het dagelijks bestuur is woensdag aanstaande onderwerp van gesprek in de raadsvergadering, die om 19.30 uur begint in het gemeente huis. ACTIVITEITEN IN VERPLEEG HUISTUIN GOES Ruim tweehonderd mensen (bezoekers en bewoners) hebben zich zaterdag vermaakt bij het zomerfeest in verpleegtehuis Ter Valcke in Goes. Ondanks een regenbuitje in de och tenduren, speelde het hele program ma zich toch in de tuin van Ter Valcke af. Het zomerfeest wordt dit jaar voor het eerst gehouden. De gebruikelijke modeshow moest het, vanwege gebrek aan medewerking vanuil het bedrijfsleven, dit jaar la ten afweten. In de plaats hiervan kwam het feest dat, volgens het hoofd van de dienst welzijn, P. Dis- berg, dermate goed verliep dat een en ander voor herhaling vatbaar is. De eerste attractie" van het zomerfeest vormde een optreden van het Beiers Lederhosen-orkest uit Kloetinge. De nngsteekwedstrijd voor rolstoelers verliep onder veel hilariteit. Het hoog tepunt van het feest was zonder twij fel een optreden van de Tsjechische dansgroep Polana, die in kleurige dracht een wervelende show verzorg de, Koperen Ko sloot de festiviteiten af. In de tuin was een klein kennisje opgebouwd. Een poffertjeskraam, een ballen-gooïtent en nog meer van der gelijke attracties waren daar te zien. De ziekenomroep Nomen Nescio ver zorgde deze zaterdag de muzikale omlijsting. Automobilist uit Sint-Jansteen reed door na aanrijding SINT-JANSTEEN - De groep Hulst van de rijkspolitie heeft zondag een procesverbaal opgemaakt tegen de autobestuurder R. V. uit Sint-Jan- steen nadat hij bij het veroorzaken van een aanrijding was doorgereden. Dat gebeurde in de nacht van zater dag op zondag toen hij met een veel te hoge snelheid door de Brouwerij straat in Sint-Jansteen reed. Hij kwam daarbij in botsing met de auto van T. L. uit Sint-Jansleen. maar reed gewoon door. Bestuurder L. was bij zonder attent, noteerde het nummer van V en schakelde vervolgens de politie in. De dader was toen gauw achterhaald. Politie Terneuzen pakt benzinedieven TERNEUZEN - De Terncuzense ge meentepolitie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een benzinedief stal in Zaamslag opgelost. De politie hield E. G. M. S. uit Hengstdijk en W. J. uit Terhole aan. Omstreeks drie uur kwam er bij het bureau een melding van diefstal van benzine binnen. De politie kon op de aangegeven plaats niemand vinden, maar zij troffen wel op het parkeerter rein bij het zwembad een met afgeslo ten auto aan. Dat wekte argwaan en er werd bij de auto gepost. Er stapten even later twee man met jerrycans in. De agenten zetten de achtervolging in. maar in de polder raakten zij de auto kwijt. Ze kwamen de auto weer op het spoor toen zij remlichten zagen branden bij 't Kraaike bij Terhole. Daar troffen zij de bewuste auto weer aan waarna het tweetal ingerekend kon worden. Belg stal in Hulst sexfilms HULST - De groep Hulst van de rijkspolitie heeft zaterdagmiddag een procesverbaal opgemaakt tegen J. de D. uit het Belgische Assen toen hij probeerde drie seksfilms te stelen. De Belg had de films onder zijn trui verborgen en dat was gezien door het aanwezige winkelpersoneel in de Gentsestraat in Hulst. De politie die direct aanwezig was hield D. aan en bekende de diefstal te hebben ge pleegd. Schippersklas Terneuzen tot 1 december onderdak TERNEUZENDe schipperskleu- terklas 'De Groene Zwaan' in Terneu zen mag voorlopig tot 1 december in het huidige onderkomen blijven, de vroegere christelijke kleuterschool aan de Schoolweg. Intussen gaan de gemeente en de stichting Landelijk AMVV-onderwijs aan varende kleu ters op zoek naar nieuwe huisvesting. Secretaris A. Barel heeft dat donder dag afgesproken met wethouder van onderwijs drs A. J. Rckveld. 'De Groene Zwaan', een kleuterklasje met tussen de twaalf en twintig kinde ren. dreigde aanvankelijk per 1 augus tus op straat te staan nu het schoolge bouw aan de Schoolweg is ontruimd Pogingen om voor het begin van het nieuwe cursusjaar, eind augustus, nieuwe huisvesting te vinden liepen op mets uit. De gemeente zou hel liefst zien dat de klas wordt ondergebracht bij de school voor schipperskinderen 'De Loopplank'. De AMVV vindt die op lossing onaanvaardbaar-. Niet alleen zou er in het schoolgebouw te weinig ruimte zijn, ook de afstand tot de ligplaatsen wordt te groot Het handels- en scheepvaartbedrijf De Hoop uit Terneuzen heeft 'De Groene Zwaan' inmiddels een accom modatie aangeboden. Volgens admi nistrateur R Knol van de AMVV, die vrijdag, in afwachting van nadere ontwikkelingen, geen details wilde prijsgeven, gaat het om een bruikbare oplossing, al vreest de organisatie nu al een negatief antwoord van b en w. Auto gestolen SLUIS In de nacht van zaterdag op zondag is vanaf het Walplem in Sluis een auto gestolen. De gedupeerde is J. A. B. uit Sluis. nOEK Het recreatieschap De Braakman heeft zondagmiddag zijn vijfenzeventigduizendste bezoeker van dit seizoen aan het dagrecreatie terrein verwelkomd. Het was de vee- tienjarige Mariélla Buijze uit Ter neuzen, die deze hulde ten deel viel. Uit handen van voorzitter J.van Rooijen, die tevens de Terneuzense wethouder van onder meer toerisme is, ontving zij een bos bloemen en een VVV-bon. Van Rooijen zei blij te zijn dat hij ondanks het sombere weer toch gas- ten kon verwelkomen Hij merkte op dat het dagrecreatieterrein in De Braakman een goede functie vervult, -j Als het weer de afgelopen maanden g met zo fantastisch geweest zou zijn, zo g zei hij. zou dat aantal van 75.000 met gehaald zijn. Dit seizoen bezochten 12 000 mensen de bij het terrein be behorende mid- getgolfbaan. Van het totaal aantal L bezoekers is veertig procent afkom- 9 stig van de camping. Het is overigens voor het eerst sinds 1976 dat het Bloemen namens de gemeente van wethouder Van Rooijen voor Mariélla Buijze. Op de achter grond de familie van aantal van 75.000 weer is gehaald Mariélla Diepbedroefd, maar vooral dankbaar voor alle helde en zorg waarmee zij ons omringde, geven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma MARIA TANGE-MEULBROEK op de leeftijd van 56 jaar, Kamperland: Daai' Tange Oude Wetering Frans Zoutelande Marijke Aagtekerke Ko. Karin en Jeroen 4493 NA Kamperland. 13 augustus 1983, Kampensmeuwland 18. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 16 augustus om 14 00 uur te Kamperland. Diegenen die de begrafenis willen bijwonen, worden verzocht om 13.15 uur in de Geref. Kerk aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Geref. Jeugdgebouw. Met droefheid geven wij u kennis dat na een moedig gedragen lijden van ons is heengegaan, mijn lieve dochter, onze onvergetelijke zuster, schoonzuster en tante MARIA MEULBROEK echtgenote van David Tange op de leeftijd van 56 jaar. Yerseke: E. Meulbroek-Winterswijk Goes: D. Sandee-Meulbroek L. Sandee Rodgau (Dld.i: G. Schafer-Meulbroek Wyk auf Föhr (Did.): J Meulbroek H. Meulbroek-Tanck Yerseke: J Meulbroek S. Poleij-Meulbroek Neven en nichten 13 augustus 1983 God heeft haar thuisgehaald Na een moedig gedragen lijden is van ons heengegaan, onze lieve schoondochter, schoon zuster en tante RIA TANGE-MEULBROEK Kamperland: Kamperland: Kamperland- Middelharnis: Wissenkerke: Middelburg: Tholen I. Tange A. S. Tange-Koster E. Tange E. A. Tange-v. d. Weele A. C. Noordhoek-Tange J. W. C. Noordhoek J. M. de Visser-Tange C. I de Visser L. C. Tange J. M. Tange-de Muijnck S. A. Bakker-Tange J. M. Bakker M. C. Hoven-Tange S Hoven Neven en nichten Kamperland: 13 augustus 1983. Vervuld van goede herinneringen aan hem is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan onze lieve schoonzoon, zwager en oom TEUNIS RADINGS in de leeftijd van 69 jaar. Oost-Souburg: W. Puijpe-Koster Hilversum A. Puijpe-Ruitenbeek Oost-Souburg: P. Puijpe J. Puijpe-Schout O. W. Lobbezoo-Puijpe K H. Lobbezoo en kinderen 12 augustus 1983 Tot onze diepe droefheid is na een kortstondige ziekte overleden onze vader, groot- en overgroot vader in de leeftijd van 79 jaar A. Blokpoel A Blokpoel-Malgo J. Rademaker-Blokpoel W. Rademaker H. Blokpoel J. Blokpoel-Meeuwse R. Onderdijk-Blokpoel F. Onderdijk W. Blokpoel R. Blokpoel-Verdaasdonk P. Blokpoel H. Blokpoel-Houmes J Blokpoel-Louws B. Kamerling J Boone-Blokpoel P. Boone C. Does-Blokpoel H. Does F. Blokpoel J. Blokpoel-Daane klein- en achterkleinkinderen Middelburg, 13 augustus 1983, Pr. Irenestraat 11. Correspondentieadres: Leliënlaan 32, 4382 PC Vlissingen. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur van 17.30-18.30 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben donder dag 18 augustus 1983 om 14 00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Vertrek Pr. Irenestraat 11 om 13.30 uur. Geen bezoek aan huis Spreuken 5 21 Na een leven van werken en zorgen is heden onverwacht van ons weggenomen, mijn innig geliefde man. onze lieve vader, groot- en over grootvader JACOBUS JAN FRAANJE echtgenoot van Maria Paauwe op de leéftijd van ruim 78 jaar. Kruiningen: M Fraanje-Paauwe Wolphaartsdijk: D. C. Reinhoud-Fraanje J. J. Reinhoud Putten: C D. Tijssen-Fraanje H, Tijssen Kruiningen: C. P. Fraanje C. Fraanje-Geleedst Kruiningen- P. C. Fraanje J A. Fraanje-Nieuwkoop Klein- en achterkleinkinderen 4416 NC Kruiningen, 13 augustus 1983. Zandweg 45. De begrafenis zal D V plaatsvinden op dinsdag 16 augustus a s. om 14 00 uur op de algemene begraafplaats te Kruiningen. Vertrek vanuit het Verenigingsgebouw van de Geref. Gemeente, Hansweertsestraatweg I te Kruiningen om 13.45 uur. Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafe nis in bovengenoemd gebouw. Liever geen bezoek aan huis. Algemene kennisgeving Heden overleed mijn vrouw en onze tante op de leeftijd van 87 jaar M. Bartelse Lucie Geuvers-Aspeslagh Cor Geuvers Erica Anna-Louise Cor-Paul 4388 VJ Oost-Souburg, 13 augustus 1983, 'De Zoute Viever', kamer 107, Dongestraat 1. De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 16 au gustus as om 11.00 uur op de algemene begraaf plaats te Oost-Souburg. Heden overleed onze zwager en oom JACOBUS SADRACH HOEK op de leeftijd van 87 jaar. Middelburg: F. Damen P. C Damen-Corré Wassenaar: J. M. Terpstra- Damen Neven en nichten Middelburg, 11 augustus 1983 FAMILIE- BERICHTE5 10.1 Mede namens onze kinderen, klein- en achterkleai erC deren, zeggen wij hartelijk dank voor de vele gcAerr wensen, bloemen en geschenken, die wij ter geleg t r heid van ons 60-jarig huwelijk mochten ontvangt lj£ leb d. Berge Middelburg, aug. '83 Haringvlietstraat 8. er lu 1 aars. Voor de vele bewijzen van belangstelling en medeleven, ondervonden na het overlijden van geliefde broer, zwager en oom WILLEM EVERSDIJK betuigen wij onze hartelijke dank. Kapelle, aug. 1983 Biezelingsestraat 75. Fam. Evei 'm-in oeda U In plaats van kaarten Voor de vele blijken van belangstelling en deelne na het overlijden van mijn vrouw en mijn moeda JANNY KUIPER-VERHEYDEN betuigen wij hiermede onze welgemeende dank. Jan Kuiper en A 's-Heerenhoek, augustus 1983. Na het overlijden van mijn lieve vrouwe en oj tart zorgzame mama ANNETTE ELLA LOBBEZOO-SCHRIER ras zijn wij diep getroffen door het persoonlijk medelei tsje van zo velen. U heeft ons gesteund en gesterkt en mede daarc: n hebben wij de liefde van God nog eens duidel ervaren. Ook willen wij u bedanken voor uw gebed en medetj ven tijdens haar ziekte. Het is haar tot steun geweer" C.P. Lobbezoo Peter - Paul Emiel Middelburg, augustus 1983 Internationaal echtpaai had geving Goes, vaak 3-7i op reis, zoekt ca 30-50 jaar, die zin IR01 hun afwezigheid komt inwonen en kinderen begeleidt, fl ("j houdelijke hulp is aanw ne HOLLAND BV ALS HET OM AUTOMATISEREN GAAT 5e3( -Si er li LISI nde boi U kunt zich nu aanmelden voor de avond- opleidingen Cursusplaatsen o.a.: GOES, TER NEUZEN, MIDDELBURG EN BF~ GEN OP ZOOM or aanmelding en informatie: Thebïslaan fi - 5582 AD Waalre VOy>7 TeL 04904-2216 vVCr (ook 's avonds) Nationaal Opleidingsinstituut «kei brke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4