Suzan Malcorps zo goed als zeker van de dressuurtitel Het ouderwetse verenigingsleven staat erg hoog in ons vaandel Deze week start Huzavo-competitie Duits voetbalteam won toernooi Hulst Wissel Zeeuws-Vlaanderen VEEL BETER DAN EERSTE MAAL IN KORTGENE LEON MARQUINIE 25 JAAR VOORZITTER VAN CORN BOYS Kunstgebit- reparatie LEER DANSEN!! MAANDAG 15 AUGUSTUS 1983 AXEL De punten gingen tellen voor dressuur amazone Suzan .Mal corps nadat ze op Liberto de ring in Axel binnenreed. Ruim tien minuten later kon de Zwinruiter-aanhang op gelucht adem halen, want de uitste kende prestatie die de combinatie neerzette, was overtuigend genoeg om vrijwel zeker te zijn van de Zeeuwse titel in de zwaartste klasse van de paardendressuur. Die veron derstelling werd aan het eind van de middag bvevestigd, waarmee Suzan Malcorps voor de v ijfde maal in haar carrière Zeeuws kampio verschillende dressuurproeven afge werkt ..Ik voelde al bij het loslopen dat het lekker ontspannen ging", ver klaarde de Zeeuwse kampioene later „Het paard was erg rustig en dat bleef ook gedurende de proef zo Alleen bij Uiterst geroutineerd en zeer ontspan- het binnenkomen ging het even nen reed de Zwinruitercombinatie de scheef, maar dat werd goed hersteld." voorgeschreven proef. In een schltte- De prestatie werd door de jury ge- Theo Vermeulen IJzendijke won keizerbolling OOSTBURG Theo Vermeulen van de bolelub Molenzicht uit IJzendijke mag zich het komende seizoen keizer noemen. Hij won de Nederlandse keizerbolling, die zaterdag werd ge houden op de banen van Raak tegen Staak in Oostburg. Aan de wedstrij den namen dertien kampioenen uit heel Zeeuwsch-Vlaanderen deel. Tweede werd A. van de Gezelle van de bolelub Raak tegen Staak en de derde plaats was voor R. de Geeter van de Grensbollers uit Eede De keizer van het vong jaar. E Minnaard. was er met om zijn titel te verdedigen. Wethouder J. Vergouwen van Oost burg reikte de beker van de gemeente en de sjerp uit. C de Crook overhan digde namens de VVV een prijs aan de nieuwe keizer. De keizerbolling werd georganiseerd door de bolelub Raak tegen Staak, onder auspiciën van de VVV. Na de keizerbolling werd nog een pnjsbolling gespeeld Daaraan namen 75 boilers en bolsters deel. De uitslag is 1 drietal mevrouw C Rleteco A van de Gezelle' Cambier. 2 mevrouw M GhljsC de Crook R d'Hondt. 3 K Hu- bregtse Ph Wage/A Herrewegh Commissie vergadert in Sas van Gent SAS VAN GENT Dc commissie financiën van de gemeente Sas van Gent vergadert vandaag, maandag, in het gemeentehuis aan de Westka de. De vergadering begint om 19.00 uur. De agenda vermeldt onder meer het aanvragen en aanvaarden van een geldlening van ruim 437,000 gulden voor de bouw van vier bejaardenwo ningen. het garanderen van een geld lening van 40 mille voor Philten. een voorstel tot vergoeding van de exploi tatiekosten van Philten en de vast stelling van de verordening heffemng onroerend-goedbelasting rende samenspel van mens en dier bewees Malcorps olp Liberto de sterk ste te zijn uit de weliswaar kleine, maar geduchte Zeeuwse dressuurtop. Voortdurend pratend stuurde ze Li- waardeerd met het hoge puntenaan- tal van 122.5 en dat bleek in hoge mate mede bepalend in de strijd om het kampioenschap, dat dit seizoen immers voor de eerste keer over drie berto langs de voorgelezen route en concoursen was verdeeld. De beste zonder al te veel problemen werden de twee resultaten telden mee en iuist in HULST Deze week barst de zaal- /oetbalcompetitic in Hulst weer los. Stadsherberg, AZWZ, Disco Love Neckermann. Met een volledig programma voor de Het programma voor deze week'luidt: eersteklassers op vrijdag en voor de vrij Goosen-Spitters Bleijko 119 00); tweedeklassers op zaterdag wordt de Hollandse Zaadhandel-BLZ Bilder- spits afgebeten van een nieuw zaal- beek (19.45 uur); Vervaet-Klaas Napo- voctbalseizoen, dat ongetwijfeld leon (20.30) De Reizende Man-Bar weer spannende wedstrijden te zal geven. In de eerste klas komen elf teams uit. Sjalet (21 15 uur); The Movies-Tempe- liers (22 00 uur); za.: Cappendijk-Van Putte en Raats (19 00 uuri. GTI-Nec- die strijden om de titel, waarmee het kermann 19.45); 't Witte Huis-Solmar recht op de nacompetitie met de Aloy (20.30». Meerpaal-Klaus Napo- kampioenen der andere rayons wordt leon (21.15 verkregen. In deze nacompetitie val- (22.00) len twee plaatsen in de hoofdklas te verdienen. De laatste en voorlaatst eindigde ploeg degradeert naar de tweede klas. Hun plaatsen worden ingenomen door de kampioen en de nummer twee van de tweede klas. Tien teams zullen elkaar in de tweede klas om die op promotie recht geven de plaatsen bestrijden. De deelnemende ploegen in de eerste klas zijn: Goossen. Spitters Bleijko. Hollandse Zaadhandel. BLZBilder- beek. Vervaet. Klaus Napoleon 1. De reizende man, Bar Sjalet, the Movies, Tempelier en Disco Love. In de tweede klas komen 't Witte Huis, Solmar Aloy, GT1. Van Putte en Raats. Scheldelin, Neckermann, Klaus Napoleon 2. Cappendijk, Meer paal en Biesbroeck tegen elkaar uit. De damescompetitie begint pas 23 september, maar is uitgebreid met een viertal teams. Nieuwkomers in de competitie zijn De Smiekel, De Vliegere. Reprodruk en Van Jole Anthonis. Zij worden aangevuld met Kledingbokser. Klaus Napoleon. Biesbroeck-Scheldelin Axel zette Suzan Malcorps de beste prestatie neer. „I)e eerste keer in Kortgene ging het allemaal nog niet zo best. Er stonden daar allemaal boompjes langs de kant en daar werd Liberto verschrik kelijk gespannen van. Later, op Tho- len ging het in vergelijking al veel beter, hoewel het paard toen nog wel iets meer oprichting kon hebben. Maar hier in Axel ging het voor mijn gevoel goed", wist de 29-jarige Mal corps na afloop, die van oordeel was dat het idee van een kampioenschap der regelmaat op zich wel goed is. maar veel beter georganiseerd dient te worden." Dat heeft niets met de verenigingen te maken die het betref fende concours organiseren, maar de fout ligt veeleer op hoger niveau. Vanuit Uddel is er te weinig duidelijk heid gekomen omtrent de proeven die gereden moesten worden Normaal gesproken is het zo dat er voor de even en oneven maanden een vastge stelde proef wordt gereden, terwijl het kampioenschap een aparte proef be- treft. Nu de strijd om de Zeeuwse titel over drie wedstrijden werd beslist, wist niemand waar men aan toe was. te meer daar het een even en oneven maand betrof en een kampioenschap. Ze hadden er duidelijk by moeten schrijven welke proef precies gereden moest worden op welk concours. Zwinruiters Weinig verrassend was het vereni gingskampioenschap van de Zwinrui ters in de Z-klasse. Slechts de Gouwe Reijers konden meedingen en zij wer den met ruim verschil geklopt Heel even sloop er paniek in de geleden van de Zwinruiters, toen tijdens de dres- suurproef van de achttallen Suzan Malcorps met Colorlte uit moest val len. omdat het dier zich bij het loslo pen had geblesseerd. ..Niet schieten is altijd mis", redeneerde men in het Nieuwvlietse kamp en daarom werd besloten om toch te starten. Vrij vlot bleek dat verder deelnemen niet ver antwoord was. Suzan Malcorps staak te de strijd noodgedwongen en werd vervangen door Liesbeth Schijve op Nicolette. die zich met verve van haar taak kweet, waardoor uitzending naar de Levade verkregen werd. Over haar eigen kansen op het natio naal kampioenschap blijft de Nieuw vlietse bescheiden. „Ik weet nog niet wie er nog meer komen en bovendien moet je hel treffen met je paard. Komt het lekker ontspannen binnen dan zijn er mogelijkheden, maar is het erg gespannen, dan bestaat de kans dat het op jezelf overslaat en dan wordt het heel moeilijk. t *3S> Auto uitgebrand bij Schoondijke SCHOONDIJKE Bij de Groeneweg hij Schoondijke is zaterdagmorgen omstreeks half elf een auto geheel uitgebrand. De bestuurder, A. R. C. uit Philippine, reed over de rijksweg en hoorde plotseling een knal onder de motorkap. Vervolgens viel de motor stil Hij zette de auto langs de kant van de weg en nam een kijkje onder de motorkap. Daar vanonder kwam een flinke steekvlam, waarna de auto volledig uitbrandde. De brandweer van Oost burg moest eraan te pas komen om het vuur te blussen Auto in de sloot TERHOLE - Bij een eenzijdig ongeval op Rijksweg 60 nabij Terhole is in de nacht van vrijdag op zaterdag de auto van J. A. uit Terhole zwaar bescha digd. Bestuurder A passeerde met een veel te hoge snelheid een voor hem rijdende auto In een daarna komende bocht raakte hij de macht over zijn stuur kwijt, waardoor hij over het fietspad en via de berm met zijn auto in de sloot terecht kwam. Leon Marquinie SAS VAN GENT „Ais je zelf weet: „ik ben eerlijk geweest, oprecht ge weest en ik heb gedaan wat ik kon doen, dan hoef je je zelf niets te verwijten. Dat neemt niet weg dat ik natuurlijk toch ontzettend veel fou ten heb gemaakt, maar daar ben je mens voor". Het is een van de type rende uitspraken van Leon Merqui- nie dit jaar 25 jaar voorzitter van de Sassc voetbalvereniging Corn Boys. Met een receptie zet Corn Boys hem in het zonnetje. Marquinie werd op de jaarvergade ring van 14 juli 1958 benoemd tot voorzitter van Corn Boys. nadat hij welgeteld 14 dagen lid was van de Sasse vereniging. Een ietwat onge bruikelijke gebeurtenis en een besluit dat genoemen werd. toen hij zelf twin tig minuutjes afwezig was. Hij kan het zich nog goed herinneren. „Eigenlijk begon het met het verzoek van Camiel Verhelst. destijds speler in het eerste team van Corn Boys, om lid te worden van het bestuur Ik denk dat een promotiewedstrijd in Woensel het sei zoen daarvoor de bal aan he rollen heeft gebracht Mijn vader was een geweldige voetballiefhebber en om die reden kwam Ik ook vaak op het voetbalveld. Toen Corn Boys om een plaats in de tweede klas tegen Woen- selse Boys moest spelen, was ik een van de weinige Sassenaars die daar ook aanwezig was Hel was een legen darische wedstrijd, waarin onze jon gens steeds tegen een achterstand aankeken, ik kan me nog herinneren dat ze met onder meer 5-3 achterston den, en waarin de laatste seconden de naar een 5-5 opgetrokken achterstand in een 6-5 overwinning werd omgebo gen. De duizenden langs de kant verstomden en iok stond daar als eenling met mijn armen omhoog te juichen Daarna ben ik de spelers gaan felicteren en later kwam Ver- helst met zijn verzoek. Ik heb dat vervolgens in beraad gehouden, maar na herhaald aandringen was ik uitein delijk bereid om een bestuursfunctie te vervullen. Ik wilde, en dat heb ik toen ook gezegd, eerst wel eens zien wat het nou allemaal inhield, maai tijdens de bestuursvergadering van 14 juli werd ik plotseling weggeroepen Toen ik terugkwam bleek dat ik met algemene stemmen tot voorzitter ver kozen was" Op dat moment besefte hij met goed wat hem overkwam, zei "ja" en hanteerde 25 jaar de voorzit tershamer Gelukkig Terugkijkend op die periode stelt hij dat het zonder de medewerking van velen niet mogelijk was. "Ik mag mij gelukkig prijzen dat de samenwer king met de CPC. waar Corn Boys in zijn beginjaren een onderdeel van de personeelsvereniging van was, altijd bijzonder goed is gebleven. Daaren boven kon ik rekenen op de steun en toeverlaat van de bestuursleden en leden en uiteraard van die van mijn vrouw en kinderen, want die hebben vele uurtjes alleen thuis gezeten, ter wijl ik genoot". Marquinie spande zich in voor een onafhankelijk Corn Boys en zag in de 25 jaar veel veranderen. Een van de wijzigingen waar hij zich altijd tegen heeft verzet, was de verplaatsing van het veld van de Sassenaars. Jarenlang speelde Corn Boys onder de rook van de fabrieken, maar planologisch werd het wenselijk geacht om een complex buiten de kern aan te leggen, omdat 'de verwachting bestond dat Sas van Gent zou groeien Toendertijd is er een fout gemaakt, is nog steeds zijn overtuiging. „Men heeft te hoge ver wachtingen gehad omtrent die groei en daardoor ligt het veld helemaal afgezonderd buiten Sas van Gent Die situatie bestaat nu en daar moeten we mee vooruit Ik heb dan ook bewonde ring voor die jongentjes die weer of geen weer komen trainen Zeker ne gentig van onze jeugdleden is steevast present en dat bewijst dat we als vereniging een functie hebben" Het is juist dat verenigingsaspect dat hem door de jaren heen zo heeft geboeid. Ik heb bewondering voor mensen die Iets voor een ander willen doen en dat tref je in een vereniging aan. Sterker zelfs, het verenigingsver band is de grote sterkte van Com Boys", aldus de jubilerende voorzit ter „Saamhorigheid en het ouder wetse verenigingsleven staan bij ons hoog in het vaandel en mede daardoor krijgen we ze onanks de ongunstige ligging en het feit dat we amateurs zijn toch twee keer m de week naar het veld Zaalvoetbal Niettemin werd het saamhorigheids- aspect verschillende keren op de proef gesteld. De opkomst van het zaalvoetbal bijvoorbeeld bracht spe lers van een veldtcam in de zaal tegen elkaar uit. Marquinie: „Ik ben beslist geen tegenstander van zaal voetbal, dat is vaak verkeerd overge komen. Ik ben echter van mening dat het veld- en zaalvoetbal naast elkaar moeten gaan. Door de week tegen elkaar en 's zondags weer met elkaar blijkt voor sommige spelers proble men te geven. Het betekent wel dal het echte clubverband daardoor wordt ondermijnd en dat mag geens zins de bedoeling zijn. Een kwart eeuw de voorzittershamer hanterend, ontmoette Marquinie me de- en tegenstanders. Vanzelfspre kend varieerde de kritiek, maar hij licht er met wakker van. Het is be kend dat de Corn Boys-voorzitter door zijn nijvere optreden veel voor de Sasse club binnenhaalde, maar aan de andere kant ontlokte juist dat optreden nogal wat kritiek. „Och," beseft hij, „Ik heb altijd geprobeerd om minstens drie keer in de week - buiten de zondag - op het veld te staan. Als er zich dan problemen opdoen, dan weet je waar men over spreekt en kun je zelf uitje ervaringen oordelen Dat vind ik essentieel. Dat zoiets door sommigen als bemoei zucht en 'dictator' wordt afgedaan. dat weet ik. Maar dan weten ze waar schijnlijk toch niet wat ze aan me hebben. Ik heb in al die jaren altijd geprobeerd oprecht te zijn, maar ui teraard steeds een eigen mening naar voren gebracht. Maar ik ben een echte democraat en heb beslissingen uitge voerd waar ik het zelf niet mee eens was. Trouwens, als ik nou zo n dicta tor zou zijn. zouden dan zo veel men sen meer dan vijftien, twintig jaar in het bestuur blijven? Betrokkenheid Vijfentwintig jaar bestuurservaring betekendeu ook zoveel jaren emotio nele betrokkenheid. Wie zich ver veelt om wat er zich binnen de lijnen afspeelt, kan zijn hart ophalen aan de bewegingen van de Sassc voorzitter langs de lijn. „Ik weet het," erkent hij. „Als er een voorzet komt en d'r moet gekopt worden, dan doe ik dat. Het is de betrokkenheid bij de sport en het chauvinisme dat je nodig hebt om het vol te houden. Dat neemt niet weg dat ik ook graag andere sporten zie. En dat houdt dan weer in dat mijn func tie in de gemeente Sas van Gent (Marquinie is wethouder van o.a. sportzaken, red.) best te combineren valt met het voorzitterschap van Corn Boys. want hier zit wel een vakman op sportzaken. Iemand die weet dat het is om een vereniging te besturen, die weet wat er in de achterban leeft en die oprecht en eerlijk probeert te zijn Vandaar ook dat niemand bang hoeft te zijn dat ik Corn Boys bevoor deel. Wat Corn Boys krijgt, krijgen RIA, Philippine en Racing White ook en wat ze niet krijgen, krijgt Corn Boys ook niet. Op die manier probeert ik nog door te gaan totdat ik de tijd rijp acht om op te stappen. HULST Het voetbalteam van 'Au rora' uit Keulen (Duitsland) is win naar geworden van een internatio naal bedrijfsvoetbaltoernooi dat ge- Grote Markt Hulst strijdtoneel zeskamp HULST De stichting 'Hulster Zes kamp' houdt zaterdag 20 augustus voor de vierde keer een grote zes kamp op de Grote Markt in Hulst. Daarin komen tegen elkaar in het strijdperk alle Hulster buurtvereni gingen. waaronder 'De Statie'. 'Botje Bai Botje'. 'Nieuw Hulst'. 'De Tivoli', 'Het Moertje', 'Den Dullaert' en een team van de Hulster carnavalsver eniging AHC de Vossen. Voor het sportieve gebeuren wordt zoals gebruikelijk op de Grote Markt weer een tribune opgetrokken die plaats bied aan ongeveer driehonderd belangstellenden. Evenals voorgaan de jaren is de jurering van de spelen weer in handen van het internationale scheidsreehtersteam uit het Brabant se Hilvarenbeek. De algemene presen tatie van de zeskamp wordt verzorgd door Laurens Hamelinck uit Hulst De spelen die dit jaar op het programma staan hebben als naam meegekregen; ijscospel, klimrek, vlaggenrace. schuifwaterspel, slingerwerpen, wa- terdragen. blindemansrace. skirace en de bekende rode draad die deze keer bestaat uit het duwen van een wagen Na afloop van de zeskamp volgt in het zalencentrum 'Tiffany' de prijsuitreiking Daarna wordt beslo ten met een grote feest- en dans avond. Ruilbeurs KIELDRECHT De Kieldrechtse Verzamelaarsvrienden houden zon dag 21 augustus weer een ruilbeurs voor verzamelaars van postzegels, ou de munten, stickers, oude ansicht- en prentbriefkaarten, sigarenbandjes, doodsprentjes en lucifersdoosjes in feestzaal "Het Centrum' in Kieldrecht. Verder is er ook een speciale stand waar Artispunten en Soubrypunten geruild kunnen worden Bridge TERNEUZEN De bridgeclub 'Emërgo' uit Terneuzen speelde in het kader van een zomercompetitie de dertiende wedstrijd in hotel-restau rant 'De Milliano' in Terneuzen Er werd gespeeld met een howell tien met acht paren. De uitslag 1 dames Sandrini-Biesbroeck: 2 mevrouw Bruyns-Heer Romson, 3 heren Dourlcyn. 4 echpaar De Haan. 5 heren Sandrim-Bonn ;n ir li speeld werd op de OZO-sporl! nen in Hulst. Het Duitse team naar in de A-poule, mocht het li finale opnemen tegen 'Het Ktll uit Terneuzen. Voor het publid dat een aantrekkelijke wedstn] door 'Aurora' met 1-0 werd [t nen. De Terneuzense formatie, zeke^ de mindere in de finale, het w lelnde kansen liggen om op hoogte te komen en zelfs dt winst te grijpen. Het team uitTi zen begon overigens niet zo sta Jr",j het toernooi maar herstelde ziel ,5 na bijzonder goed. Na een 0-0 j(e| CZN. werden de Anja-boys uit! met 5-0 verslagen. Tegen FC 3 werd het een 2-0 overwinning 1 fa tot slot het Duitse 'Huster n werd verslagen. In de A-poui Aurora zijn eerste duel tegen Sport met 3-1 waarna het Mn de wedstrijd tegen Clash uit Ti 20" zen. Tot slot versloeg men hel sche 'Rivierenhof uit Steken 5-3. Waren toen de finalisten h ook de wedstrijden voor tie. plaatsen stonden vast. Voor t plaats won Clash met 1-01 Stoffels. De Anja-Boys verste m c hun beurt voor de vijfde pil F voor eigen publiek spe. 7™ Sport met 2-0. Het Duitse stelde zijn zevende plaats ve het Rivierenhof met 4-3 te vi inde Uitslagen: OZO-Sport - Rivü [0( 3-0: Aurora - OZO-Sport 3-1; Rn hof - Clash 1 -2OZO Sport - C! Aurora - Clash 1-1: Aurora-R hof 5-3. Anja Boys - Stoffels M.ilOf Keldertje 0-0; Hulster - Anja Bet nj, Stoffels - CZN 2-0; Keldertje- Boys 5-0; Stoffels - Hulster 2Oi Hulster 1-1: StofTels - Keldert! Anja Boys - CZN 2-1; Huster 2-1. eindstand. 1 Auron Het Keldertje uit Terneuzen; 3 1 sr uit Terneuzen; 4 FC Stoffels 11 we' neuzen, 5 Anja Boys uit Clu mo OZO-Sport uit Hulst; 7 Hustei Rivierenhof uit Stekene (B 1:1 uit Sas van Gent. In het verpleeghuis 'De Stelle' is voor ons toch nog onverwacht heengegaan onze lieve vader en opa JOHANNES ZONNEVIJLLE weduwnaar van Jozina Jacomina van der Wcele in de ouderdom van bijna 91 laar. Wassenaar- J. J P. Kmjnenburg-Zonnevijlle J. C Knijnenburg Oostburg. J J Zonnevijlle E Zonnevijllc-Willeboordse en kleinkinderen 4501 JA Oostburg. 12 augustus 1983, Oude Stad 41 De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 16 augustus om 14 45 uur op de algemene begraaf plaats te Oostburg Vooraf wordt een samenkomst gehouden in het Herv Kerkcentrum Zij die de samenkomst en de begrafenis wensen bij te wonen worden verzocht om 14 00 uur aanwezig te zijn- Gelegenheid tot condoleren in het Kerkcentrum na de begrafenis Met verslagenheid namen wij kennis van hel plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerde lid JEAN HERREL Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere familie Tennisclub 'Drive'. Sas v Gent. Heden is tot onze diepe droefheid onverwacht van ons heengegaan, onze lieve moeder MARIA ANNA PETROL' op de leeftijd van 76 jaar. Brussel: H. Niessner G. Niessner-Jolly 13 augustus 1983. Markt 13. 4521 BN Biervliet De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 16 augustus a,s. om 11.00 uur op de R.-K begraaf plaats te Biervliet. GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING De burgemeester van Oostburg maakt ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de raad dezer gemeente in de vergadering van 21 juli 1983 heeft besloten te verklaren dat een nieuw c q een wijziging van het geldende bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Grote Beer 5 te Oostburg Genoemd besluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 16 augustus 1983 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie (sectie Ruimtelijke Orde ning. Schouwburgstraat 2) te Oostburg. Oostburg. 15 augustus 1983 De burgemeester voornoemd, mr. C. T Spijkerboer. klaar terwijl u wacht Verhuisd naar Axelse- straal 1 Zaamslag tel. 01153-1650. aa GEZELLIGHEID VOOR JONG EN OUD! QH Inschrijving vanaf maan: jjj® «r2_ 15 augustus telefonisch Bp sen 10 uur 's morgens er uur 's middags op ons nu' mer; 01150-12199. Keuze uit de navolger klubs voor beginners: JEUGD vanaf 14 jaar. Terneuzen, zaterdags om 17.15 uur, 1e les 27 aug. Terneuzen, woensdags om 19.00 uur, 1e les 31 aug Hulst, den Dullaert zondags om 13.00 uur, 1e les 28 aug. zondags om 14.00 uur, 1e les 28 aug. VRIJGEZELLEN en ALLEENSTAANDEN Terneuzen, donderdags om 20.15 uur, 1e les 15 sep. ECHTPAREN en VERLOOFDEN Terneuzen, dinsdags om 19.30 uur, 1e les 13 sep. Terneuzen, woensdags om 20.30 uur, 1e les 14 sep. Terneuzen, donderdags om 19.00 uur, 1e les 15 sep. Hulst, den Dullaert zondag om 15.00 uur, Ie les 28 aug. JAZZBALLET Terneuzen, dinsdagmorgen om 09.15 uur, 1e les 13 DANSSCHOOL BILDERBEEK Axelsestraat 174, TERNEUZEN. lH.il-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16