coss SCHOEVERS WESTS Aannemingsbedrijf De Voogd Grijpskerke B.V. INSTITUUT ADRY HERMANS testassistent (m/v) Management eist studie 'ti Zoals bekend, is de Fiat Panda een auto om dolle pret mee te beleven. Maar wat is nou eigenlijk 't aller- allerleukste aan 'm? Zonder twijfel is het z'n belachelijk lage prijs: de Fiat Panda Shopping heeft u al voor 10.900,-! Dat betekent dat u voor nog geen elfduizend gulden een uiterst komplete auto koopt, waarmee u iedereen uitschaterlacht Ga maar na: z'n lage verbruik (1 op 19,6 bij 90,1 op 143 bij 120 en 1 op 13,3 in de stad) is om te schuddebuiken. Z'n verrassende interieur, met een achterbank die je zelfs tot reiswieg kunt verstellen en die weggeklapt voor een laadruimte van maar liefst 1088 liter zorgt... gegarandeerd lachen geblazen Om nog maar te zwijgen van z'n fantastische wegligging, remmen en top van 125 km per uur. En over inparkeren zullen we u ook niet horen klagen Want de Panda is dan wel een ruimtewondertje van binnen, z'n buitenafmetingen zijn zeer bescheiden en funküoneel. Zin om al die vrolijke mogelijkheden eens mee te maken? Bij uw Fiat dealer kunt u eel proefrit maken in een Panda Shopping, een Pandaj een Panda 45 of een Panda 45 Super. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 13 AUGUSTUS FAMILIE BERICHTEN kaarten •ONE ANITA v. ENGELEN vrijdag augustus a.s. Hierbij nodigen zij alle be kenden en (zakenrelaties uit op de receptie van 18.30 tot 20 'Dorpzicht', In Dorst. Getrouwd MR. J. GMELICH MEIJLING en mevrouw M. E. VAN DULKEN Kapelle, 10 augustus 1983. Andrea is weer thuis. Hopelijk kan ze volgende week leren lopen Wij danken op deze manier voor de plezierige verple ging en voor de enorme belangstelling die ge toond is door bezoekjes, attenties en kaarten (bijna 500» Piet en Nellie Hengst 't Hout 1. Westkapelle Piet en Kien Baan Gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk Ria Paul Ilse g Op woensdag 17 augustus hopen de dag te gedenken waarop zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden x Allen die hen op die dag felicitaties willen aanbieden zijn van harte welkom op de receptie die zij houden in Hotel Walcheren te Koudekerke van 16 30 tot 18 00 uur Nel en John. j: 4388 HD Oost-Souburg. Vlissingsestraat 30 g: Op donderdag 18 augustus 1983 zijn onze ouders. groot- en overgrootouders S JAN GLAS EN SUZANNA MARIA GLAS-DE PUIT g 50 jaar getrouwd Als u hen wilt feleciteren dan bent u van harte welkom op zaterdag 20 augustus a.s. tijdens de g receptie van 17.30 tot 19.30 uur in Hotel "De :j:; Zwaan", Kerkplein 47. Kapelle. Rinus en Willy Jan en Matty kleinkinderen en achterkleinkind g C. D. Vereekestraat 1 g 4421 CB Kapelle Mede namens mijn kinderen en verdere familie wil ik een ieder danken voor de overweldigende belangstel ling. goede wensen en gaven die ik op mijn 90e verjaardag mocht ontvangen Bovenal dank ik God voor Zijn bewarende hand over mijn leven. Nogmaals hartelijk dank. W. Wondergem. Brouwerijstraat 10. Oostkapelle. Voor net oewijs van deelneming, betoond na nei overlijden van onze vader en grootvader ANTOON JOSIAS MINNAAR betuigen wij u onze welgemeende dank. Kinderen en klemkinderen Hansweert. augustus 1983 H. J. van Dijk Geen spreekuur van 13 t n 21 aug., behalve woendag -niddag 17 aug. van 13 30 14 00 uur. /Vaarneming dierenarts Ka else 's-H H kmderendii 118 Goes Tel 01100-20656 A. G". H. Laumen tandarts te Heinkenszand Maandag 15 augustus GEEN SPREEKUUR In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven zowel tijdens de ziekte als na het overlijden van mijn geliefde man en onze lieve vader en grootvader JACOB VAN DER WEELE. willen wij u onze oprechte dank betuigen. Uit aller naam W. J. van der Weele-Westbroek Goes, augustus 1983. 3 ij vonnis d ct 3 augustus 1983 van de arrondisse mentsrechtbank te Mid delburg is Jan Roest Hol land B.Vgevestigd te Breskens. gemeente Oost burg aan de Zinniastraat 2 4511 GRi in staat van faillissement verklaard met. benoeming van M. A Vermeulen tot rechter 'ommissaris en onderge tekende tot curator. Mr. H. M den Hollan der Nieuwstraat 19 Postbus 30 4500 AA Oostburg. 16 augustus 1983 vanaf 19.00 uur belangrijke kunst-, antiek- en curiosaveiling ii BADPAVILJOEN DOMBURG 01188-3070 4- llteèM'M Wij veilen op deze avond zeer fraaie collectie schilderijen, aquarellen, tekeningen en prenten w.o. div. prenten van Toorop, kleinmeubelen, klokken, porselein, tin, koper en aardewerk, veel gouden en zilveren voorwerpen, sieraden en wat verder ter tafel komt. Kijkdagen: maandag, 15 aug. '83, 19.00-22.00 uur dinsdag, 16 auq. '83.14.00-17.00 uur Veilen v.a. 19.30 uur KUNST-, en HUIBERS ANTIEKVEILINGEN Veenendaal tel.: 08385- 11193 Katalogus in Duitse en Nederlandse taal aan de zaal verkrijgbaar. 010 -36 67 31. Voor alle gelukwensen, bloemen en geschenken, die wij ontvingen op onze 45-jarige bruiloft zeggen wij u hartelijk dank. Voor uw medeleven na het overlijden van onze gelief de en zorgzame man, va der, groot- en overgrootva der LOURUS MERSIE betuigen wij u onze welge meende dank. Uit aller naam S. Mersie-Marteijn Middelburg. augustus IN PLAATS VAN KAARTEN De overweldigende belangstelling en het medeleven, hetzij persoonlijk, hetzij schriftelijk of door attenties, tot uitdrukking gebracht tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man. onze lieve vader en opa PIETER KARELSE hebben ons bijzonder getroffen. Het is voor ons onmogelijk ieder persoonlijk te bedan ken. Wij hopen, dat u langs deze weg onze erkentelijk heid wilt aanvaarden. Tevens willen wij hierbij alle doktoren, broeders en zusters van het Bethesda-St.-Josephziekenhuis te Vlis- singen bedanken voor de goede verzorging tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis L Karelse-Nieuwenhuijse kinderen en kleinkinderen Heinkenszand, augustus 1983 Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlyden van mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma PIETERNELLA DE HAMER-JANSENS betuigen wij hiermede onze welgemeende dank. Uit aller naam J de Hamer Oost-Souburg, augustus 1983. De Deckerestraat nr. 30. In plaats van kaarten Voor uw bewijs van hartelijk medeleven, ons betoond na het overlijden van mijn geliefde man. onze lieve vader, groot- en overgrootvader BENJAMIN JOHAN FREDERIK VAN KLOOSTER echtgenoot van Anna Wisse betuigen wij u hierbij onze oprechte dank. In bijzonder de H H. doktoren van het ziekenhuis Bergzicht en St.-Joanna te Goes. Namens de familie A van Klooster-Wisse. Lewedorp, augustus 1983. Zandkreekstraat 27. In plaats van kaarten Voor de zeer vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde en zorgzame vrouw ANNA MARIA GEENE-VAN DAALEN betuigen wij u bij deze onze oprechte dank In het bijzonder ds. Kohl, dr van Driel, dr. Boon, de Ouderensoos en het verplegend personeel van de afdeling van het ziekenhuis 'Bergzicht' voor de liefde volle verpleging. 's-Heer Hendrikskinderen, augustus 1983 Voor de vele blyken van belangstelling en mede leven die wij ondervonden bij het overlijden van onze lieve moeder en oma PIETERNELLA JACOBA VAN WILLIGEN weduwe van Pieter van de Vrie betuigen wij onze oprechte dank. Fam. H. A. van de Vrie Kapelle, augustus 1983 4421 PP Dijkwelseweg 26 Terug in de werkelijkheid beseffen wij nu pas ten volle hoe groot uw medeleven en toewijding waren bij het heengaan van mijn man en onze vader PIETER JAN KORNELIS HOEBEKE en betuigen wij allen die, hetzij persoonlijk, schriftelijk of met bloemen, hun medeleven toonden onze hartelij ke dank. Omdat wij beseffen dat het leven nu verder moet, hebben wij de vrijmoedigheid om te vragen, vergeet ons niet. Addy, Audrey en Barbara Hoebeke Yirseke, augustus 1983 In ons bedrijf is thans plaats voor een calculator/werkvoorbereider Zijn werk zal in hoofdzaak beslaan uil hel voor- en nacalculeren en het voorbereiden van de diverse werken. Onze gedachten gaan uit naar een energiek i representatief persoon met goede zakelijke i contactuele eigenschappen in de leeftijd van pli 30 tot 35 jaar Ruime praktijkervaring in de G.WW.-sector vereist. Kandidaten voor deze belangrijke functie worden verzocht hun eigenhandig geschreven sollicitatie met een uitvoerige omschrijving omtrent hun ervaring, arbeidsverleden enz. te richten aan Hondfegemseweg 25, 4364 RA Grijpskerke Telefoon 01189-2440 EUROPEES SECRETARESSE AFDELINGS SECRETARESSE RECEPTIONISTE- INF0RMATRICE RECEPTIONISTE SECRETARIAATS- ASSISTENT(E) KANT00R- ASSISTENT(E) Meerjarige opleidingen Part-time opleidingen AFDELINGS SECRETARESSE SECRETARESSE (2 avonden of 3 ochtenden per week) Inlichtingen en mschri|ving ma t/mdo van 10-12 2-4 en 7-9 uur envri| 10-12 en 2-4 uur. 5083 EC TILBURG Stationsstraat 39 Tel. 013-42 41 28' 013-43 42 32 MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL MIDDELBURG UITGAANDE VAN DE STICHTING VOOP CHR MIDDENSTANDSONDERWIJS SUBSIDIE VAN HET MINISTERIE VAN O EN W. OPLEIDING VOOR HET DIPLOMA ALGEMENE HANDELSKENNIS (HET ZGN MIDDENSTANDSDIPLOMA) Cursusduur 2 jaar. 40 weken per jaar, 2 x 3 lesuren per week (dinsdag en donderdag). Bij (jassende vooropleiding plaatsing in 2e leerjaar mogelijk. Schoolgeld 360,- p.j. Dit bedrag is incl, een leerlingenbijdrage. Kosten boeken voor rekening cursist r 200,-) DINSDAG 16 AUGUSTUS 19.30 UUR Voorlichtingsavond, aanmelding, inschrijving. Aula Delta College, Merwedestraat 1, Middelburg. Verdere inlichtingen bij de direkteur G. J. Swiers. Meulpad 12. 4371 MZ Koudekerke, tel 01185-2683. een kreatief beroep Met de dag- en avondcursussen bij -INSTITUUT ADR Y HERMANSwordt u opgeleid voor het STIVAS-diploma. Tijdens de gedegen opleiding merkt u wat een mooi beroep schoonheidsspe- cialist(e) is. Een beroep dat veel mogelijkheden biedt BEL VOOR ONZE UITVOERIGE EN IN FORM A TIE VE PROSPECTUS Niauwa Binnenweg 173, 3014 GL Rotterdam. Christelijke Stichting voor School- en Beroeps keuze, Badhuisstraat 24, 4381 LS Vlissingen Wij zoeken m.i.v. 1 september a.s. een zijn/haar taak zal vooral bestaan uit het afnemen en corrigeren van schriftelijke tests op scholen in Zeeland (klassikaal). De aangeboden functie is part-time en men dient er rekening mee te houden, dat de aanstelling geldt tot 1 |anuari 1984. Gelet op het bovengestelde, zoeken wij iemand die zelfstandig kan werken; de beschikking heeft over een auto: ervaring heeft met klassen.groepen in het onder wijs. zich thuisvoelt binnen het prot. christelijk onder wijs. Het strekt tot aanbeveling, als hij/zij woont op Walcheren en beschikt over een goede ty pevaardigheid. Salaris en vergoeding reiskosten volgens rijksregeling Schriftelijke sollicitaties gaarne voor 21 augustus a.s. aan de directie van bovengenoemde Stichting. Middle Management Het ISW in Den Haag verzorgt een avondopleiding waarbij met moderne methoden van onderwijs en lis er training, zoals "case-studies" en rollenspel, de techniekt van middle management worden behandeld. De onder werpen zijn o.a.: gespreksvoering, het leiden van vergadt ringen, rapporteren, beoordelings- en promotie- gesprekken, discussietechniek en klachtenbehandeling, motivatie, functie- en taakomschrijvingen, personeels beleid, werkoverleg en ondernemingsraad. De opleiding' is bestemd voor leiders van afdelingen en allen die zich op een dergelijke functie willen voorbereiden. In Middelburg starten de colleges in september. Bel 070-26 40 81 üf stuur deze bon even op. U krijgt dan vrijblijvend liet complete ISW-studieprogramma 83/84 in hu met daarin opgenomen alle informatie over de studie Middle Management In gesloten enveloppe zonder postzegel sturen naar: ISW, Antwoordnummer 40, 2.r>0() Xt' VGRAVENHAUK £-1 OPLEIDINGEN BEDRIJFSTRAININGEN I I Instituut voor Sociale Wetenschappen mmJ Wassenaarseweg 39-41,2ö!)(vCG 's-GRAV ENHAGE iedereen leest de krant altijd en overal. HOLLAND BV ALS HET OM AUTOMATISEREN GAAT MEAF KUNSTSTOFFEN B.V. 4401 KZ YERSEKE Gr. van Zoelenstraat 33 - 01131 -3220 BIEDT AAN: Opleiding tot OPERATOR voor van haar platen-extrusiemachines 3-ploegenregeling 5-daagse werkweek Reiskostenvergoeding Na gebleken geschiktheid volgt v 18 aanstelling als ploegbaas. lil! VRAAGT HIERVOOR: Gemotiveerdheid en nauwkeurig/ie Leeftijd niet jonger dan 22 jaat Het niveau van lts, mts en mavi Goede omgangsvormen met personeel Aanleg om leiding te geven toekomst Schriftelijke aanmelding met bijvofl van gegevens worden gaarne ingewl door ons. VOOR 10.900.- LACH Jl NU AL EDEREEN Utl MET DE NIEUWE FIAT PANDA SHOPPING LACH IE IEDEREEN!1 PnlsmdBTO.exclaUwciijlg GOES: AUTO DAGEVOS B.V i o. KUYPERLAAN 287, TEL. 01100 - 3 12 80 MIDDELBURG: EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE L, BLAAS, HERCULESWEG 12, TEL. 01180 -1 2918 .1 TERNEUZEN: AUTOBEDRIJF A. DE KEIJZER 8, ZN B.V.. ALVAREZLAAN 145. TEL. 01150 - 9 45 64 VLISSINGEN: AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. INDUSTRIEWEG 19, POSTB. 95, TEL. Olllffc 1 77 36 ZIERIKZEE: AUTOBEDRIJF VAN DER WEKKEN B.VDRIE KONINGENLAAN 1. TEL. 01110 - 2212

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8