„PARIJS" ROLLUIKEN CITO TOURS ALUMINIUM KRUISWERK 1 wijkverpleegkundige (m/v) Zestiende Saeftinghefeest rondom jachthaven in Paal Wissel Zeeuws-Vlaanderen KLEUTERLEIDSTER DUBBEL GLAS Verhuur JOS VOET B.V. LEER DANSEN!! 16-17 en 18 september 3 heerlijke dagen naar f. 300.- Kunstgebit reparatie .10 korting Plaats uw familieberichten in de PZC 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 13 AUGUSTUS Met diepe droefheid en met dankbaarheid voor alles wat hij voor ons is geweest en altijd zal blijven, geven wij u kennis dat geheel onver wacht van ons is heengegaan onze lieve zoon, broer, schoonbroer, oom en neef, de heer ANTONIUS OCKÉ Geboren op 26 juli 1937 te IJzendijke en overle den op 12 augustus 1983 in het Sint-Antoniuszie- kenhuis te Oostburg IJzendijke: I. Ocké L. Ocké-Roegiers Oostburg: Th. Ocke M. Ocké-Hofman IJzendijke: J Ocké G Ocké-van Opdorp Marga, Claudia, Edwin IJzendijke: C de Krijger Benny en Annelies Elly en Tonny Marian en Jacky Anja. Martin. Ingrid. Bianca IJzendijke A. Neve-Ocké P Neve Jolanda en Jan Frank, Werner IJzendijke: N Boerman-Ocké J. M. Boerman Lilian en Wilfned Jean, Marian. Marc Temeuzen: J Ocke A. Ocké-de Zutter Angelique, Dennis Middelburg: R. de Rooy-Ocké P de Rooy Eric. Samantha Familie Ocké Familie Roegiers De plechtige Uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 16 augustus om 10.00 uur in de Parochiekerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te IJzendijke, waarna de begrafenis op het R.-K. kerkhof aldaar. Bezoek aan 't Mortuarium van 't Sint-Antonius- ziekenhuis te Oostburg waar onze dierbare over ledene is opgebaard, maandagavond van 20 00- 20.30 uur. Samenkomst voor de familie dinsdagmorgen om 9 45 uur. Landbouwstraat 10. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeer de medewerker ANTOON OCKÉ op de leeftijd van 46 jaar Zijn grote inzet voor ons bedrijf gedurende meer dan 32 jaar zullen wij nooit vergeten. Vlasbedrijf Th. G. Buijsse Watervlietseweg 7, 4515 SC IJzendijke IJzendijke, 12 augustus 1983 Uitnodiging Op 19 augustus wordt OENE DOI.STRA 85 jaar Iedereen die hem kent is hierbij uitgenodigd om hem te feliciteren. De receptie is van 14.00-16 00 uur in het cafetaria van de Sterre". Personeel Tiberthof 5 CUnge Op 21 augustus hoopt onze moeder en oma MEVR. J. WOLFERT-BUIJZE 80 jaar te worden Receptie op 20 augustus in het Ned. Herv, kerk centrum te Hoek vanaf 19.30 uur Kinderen en kleinkinderen. Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlij den van onze zorgzame vader, groot- en overgrootva der MACHIEL SLOT betuigen wij onze oprechte dank, In het bijzonder gaat onze dank uit naar het verple gend personeel afd. beg. grond van het Julianazieken- huis te Temeuzen voor de zeer zorgzame verzorging aan hem besteed. Temeuzen, aug. 1983. Namens de familie: J. C, Slot. DANKBETUIGING Voor de blijken van belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze zuster, schoonzus ter en tante, mevrouw J. VERSTRAATEN-VAN MELLE betuigen wij onze oprechte dank Familie Van Melle. Sluis, augustus 1983. Stichting katholiek onderwijs Hulst roept sollicitanten op voor de betrekking van aan een van onze kleuterscholen. Datum ingang: zo spoedig mogelijk. Sollicitaties te richten binnen één week na verschijning van dit blad aan het secreta riaat van de stichting, Postbus 198, 4560 AD Hulst. 10 jaar fabrieksgarantie t concurrende prijs Vraag vrijblijvende informatie bij WILHELM Zaamslag, Bedrijvenstraat 1. tel. 01153-1692 1571 Bij VAG-dealer Jos Voet kunt u terecht voor de huur van luxe wagons t.w. vw Polo, Jetta diesel en vw Passat Busjes voor personerivervoer (max. 9 volw. incl. chauffpur) Bestelwagens vojar goederenvervoer, t.w.: VW Transporter voor kleinere stukken VW LT Biestel eventueel met verhoogd dak] BE-rijbewijs Laat u vrijblijvend informeren door de verhuurafdeling van autpbedrijven Jos Voet B.V. GEZELLIGHEID VOOR JONG EN OUD! Inschrijving vanaf maandag iaSeZi^ 1 15 augustus telefonisch tus- —HlL \WÖ\Zsen 10 uur 's morgens en 2 uur 's middags op ons num mer: 01150-12199. Keuze uit de navolgende klubs voor beginners: JEUGD vanaf 14 jaar. Terneuzen, zaterdags om 17.15 uur, 1e les 27 aug. Terneuzen, woensdags om 19.00 uur, 1e les 31 aug. Hulst, den Dullaert zondags om 13.00 uur, 1e les 28 aug. zondags om 14.00 uur, 1e les 28 aug. VRIJGEZELLEN en ALLEENSTAANDEN Terneuzen, donderdags om 20.15 uur, 1e les 15 sep. ECHTPAREN en VERLOOFDEN Terneuzen, dinsdags om 19.30 uur, 1e les 13 sep. Terneuzen, woensdags om 20.30 uur, 1e les 14 sep. Terneuzen, donderdags om 19.00 uur, 1e les 15 sep. Hulst, den Dullaert zondag om 15.00 uur, 1e les 28 aug. JAZZBALLET Terneuzen, dinsdagmorgen om 09.15 uur, 1e les 13 sep. DANSSCHOOL BILDERBEEK Axelsestraat 174, TERNEUZEN. GEMEENTE OOSTBURG OPENBARE BEKENDMAKING De burgemeester van Oostbiirg maakt bekend, dat op donderdag 18 augustus 1983 om 19.30 uur een openbare vergadering van de raad dezer gemeente in het gemeentehuis zal worden gehou den. Oostburg. 11 augustus 1983 De burgemeester voornoemd. Mr. C. T. Spijkerboer. Zet zelE 'n kleintje in de PZC. met bezichtiging van de Stad, lichttour en bezoek aan het paleis van VERSAILLES onder deskun dige begeleiding- Volledige verzor ging, entrees, hotel en alle maaltij den inbegrepen. Onze bekende dagtocht naar „PARIJS" is op zaterdag 27 augustus. Rondrit, 4eskundige begeleiding, twee maaltijden inbegrepen yg Vertrek vanaf HULST - AXEL - TERNEUZEN en OOSTBURG Opgave en/of inlichtingen Buitenweg 37 AXEL ;-*ff 01155-1651 klaar terwijl u wacht Verhuisd naar Axelse straat 1 Zaamslag tel. 01153-1650. Kant en Klaar WEREN ZON ISOLEREN WARMTE BESTRIJDEN KOUDE SLUITEN VEILIG AF Geen onderhoud Montage kan door ons worden verzorgd Vraag meer inlichtingen en demonstratie en prijs bij: De medewerkers van Bosch Optiek in Terneuzen gaan twee weken genieten van een welverdiende vakantie. Onze zaak is van t5 t/m 29 augustus gesloten. Toch blijven we voor u klaar staan want voor bestellingen en reparaties kunt u altijd terecht bij Bosch Optiek aan de Korte Mieuw- straat 3 in Hulst Bosch Optiek staat dus echt het hele jaar voor u klaar. Voor nauwlettende kijkers bosch optiek Brillen - Contactlenzen liulst. Korte Nieuwstraat3, Tel.: 01140-12327. Terneuzen, noordstraat 43, Tel.: 01150-94677. Lid van de Alg. Med. Veren, van Contactlens-specialisten A.M.V.C. ADVERTEREN DOET VERKOF] Afsluiten - Carmelweg Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat in verband met herstratingswerk- zaamheden de Carmelweg vanaf 15 augustus 1983 gedurende 3 weken of zoveel langer als noodzakelijk of zoveel korter als mogelijk zal blijken, voor alle verkeer zal worden afgesloten. Hulst. 10 augustus 1983. De secretaris, J. F. van Denderen. Algemene vergadering van de Rabobank te Hulst Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisenbank 'Hulst' B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op dinsdag 13 september 1983 om 19.00 uur in café-restaurant 'Het Bonte Hert', Grote Markt 12 te Hulst. Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergadering Jaarrekening 1982 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht Medclingen en rondvraag De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1982 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage Het bestuur Rabobank fZi y *4 ils em ïi Kruisvereniging kanaalzone Zeeuwsch Vlaanderen De Kruisvereniging Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen vraagt op termijn wegens vertrek van de functionaris (M.G.Z. of H.B.O.-V. bij voorkei* ervaring) voor het team Axel/Sas van Gent standplaats Koewacht/Zuiddorpe. rke iel In onze basiseenheid zijn mom! jfo werkzaam, 16 wijkverpleegkundig! en wijkziekenverzorgenden en 2 hotr schai verpleegkundigen. eenl Er wordt in teamverband gewerkL 'ws ebt Van de sollicitant wordt verwachi Ervaring en interesse in de j« zondheidszorg, ook de a.s. en oudergespreksgroepen. Ervaring en interesse in de beji zorg. Interesse in de nieuwe onl gen binnen de gezondheidszo jjy opw Informatie kan worden ingewonnen 6 dpo hoofdwijkverpleegkundigen, Theo Verf ene en Ad Tijbosch, tel. 01150-12029. ledr adei Schriftelijke sollicitaties tot 2 weken loo: schijnen van dit blad richten aan: Het Bestuur van de Kruisvereniging Ka' ne Zeeuwsch-Vlaanderen, Postbus 73,45 r, Terneuzen. intwii eb; PAAL De watersportvereniging 'De Saeftinghc' heeft het programma voor (le traditionele 'Saeflinghef'ecs- ten '83' helemaal rond. De feesten worden gehouden van vrijdag 26 au gustus lot en niet zondag 28 augustus op de kade en op het haventerrein in Paal. Voor die gelegenheid wordt daar ook een grote feesttent neerge zet. Dit jaar gebeurt dat voor de zestiende keer. Vorig jaar kon het nieuwe clubgebouw nog niet officieel in gebruik worden genomen. Dat ge beurt dit jaar. Het feest wordt vrijdagavond om 20.00 uur officieel geopend waarna het. woord is aan radio 'Tiger' voor een drive-in show. Het geheel wordt afge wisseld met een optreden van de popgroep 'Draften Blues' uit Kloos- terzande. Zaterdag beginnen de acti viteiten om 15 00 uur met een optre den van het 70-leden tellende kinder- circus 'Tarantella' uit Kloosterzande in de feesttent. De Jachthaven in Paal staat om streeks 17.00 uur voor de eerste keer in de belangstelling. Op dat tijdstip begint het admiraalzeilen waaraan door vijfentwintig platbodems, heng sten, lemster-aken en schouwen wordt deelgenomen. Voor het publiek bestaat de mogelijkheid om mee te varen met de tientallen zeil- en motor boten Omstreeks 18 00 uur volgt een muzi kale rondgang door de muziekvereni ging 'Nooit Gedacht' uit Graauw Bui ten het haventerrein wordt ook het kleine havendorpje Paal aangedaan. Tot slot volgt omstreeks 19.00 uur een concert door 'Nooit Gedacht' op de kiosk op het haventerrein. De festiviteiten worden zaterdag avond besloten met een grote feest- en dansavond in de grote feesttent. Het muzikale gedeelte is die avond in handen van het dans- en showorkest Johnny Contra' Zondagmorgen om elf uur worden de festiviteiten zoals gebruikelijk elk jaar geopend met een openlucht-eucharistieviering op de kade. De eucharistieviering wordt op gedragen door pastoor A Ruyloft uit Graauw Het muzikale gedeelte is daarbij in handen van het gemengd- koor Sint-Cecilia' uit Nieuw-Namen onder leiding van dirigent R Pollet Na de viering volgt de jaarlijkse wij ding van de schepen en de haven. Vanaf 14.00 uur staan er demonstra ties van oude ambachten, zoals stoe- lenmatten. kantklossen, weven, spin nen en mandenvlechten op het pro gramma. Ook is er dan een optreden van de harmonie 'Sint-Bavo' uit Wil rijk Dat gebeurt zowel op de kade als in het dorpje Paal waar tevens ook de jaarlijkse kermis wordt gevierd. Tot slot geeft de harmonie ook een con cert op de kiosk die op het haventer rein staat. In de spuikom volgt een demonstratie met radiografische be stuurbare modelschepen. In de grote feesttent zorgt het showorkest 'Regy- line' vanaf 16.00 uur voor muzikale klanken. In de jachthaven begint om ongeveer 16.30 uur een vlootshouw. Daaraan wordt door meer dan honderd jachten deelgenomen Het publiek krijgt dan ook weer de gelegenheid om een tochtje op de Schelde mee te maken. In zaal 'Het Zicht der Schelde' in Paal worden zaterdag, zondag en maandag schietingen gehouden. Die beginnen allemaal om 14.30 uur. Schrijfavonden van Amnesty WZ-Vlaanderen SCHOONDIJKE - De afdei^, Zeeuwsch-Vlaanderen van International houdt schril Uw op dinsdag 16 augustus (vari y uur in de bejaardensoos aan manjnslraat van IJzendii mevrouw D Kramer aan d r(jer straat in Zuidzandet. jk( augustus (van 19 tot 21 u» |e; vrouw a. Ruygrok aan de Millianostraat 57 in Brei dinsdag 23 augustus (van 19' fcj,. bij mevrouw A. van den An* UB, langeweg 9 Hoofdplaat! geschreven voor gevang# E|a] malié, China en Uruguay 33, brieven zijn aanwezig. ïba ANBO Sas van Gt 'Mei ings houdt bingo SAS VAN GENT - De Al? °ee: derlandse Bond voor Oi* BO) in Sas van Gent open!- Kr augustus het nieuwe seizos speciale bingo in de soosr Krugerdreef. Het gebouwi al sinds 9 augustus in g» niet-leden kunnen er tere; wr'- 4i eh ja

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30