Britse film herleeft Mtr/r r PZC/ weekendkrant GROTE STUDIO'S ZITTEN GEHEEL VOL rajf 'r c ■■ES PANDA EN DE STUIPENJAGER EXCELLENTIE ?ke: 25 NOS o - po Nieuws voor slechthorenden KRO 100 Eucharistieviering. Vanuit Noord-Scharwoude. NOS 255 Studio Sport-Extra. WK-atle- tiek vanuit Helsinki. Journaal TROS Tros Sport-Extra. NK-tennis vanuit Den Haag. NOS 815 Muziek voor ons plezier. Ama- teurmuziek. uijpr 8.45 Sesamstraat 900 Studio Sport 9.55 Trekking van de lottogetallen 00 Journaal HV p: j.iOVijf minuten bedenktijd •:,S' KRO 0.15 Die Walkure. Opera van Ri chard Wagner (deel 2). NOS 345 Journaal 50 Nieuws voor slechthorenden NEDERLAND-2 vendelige Britse serie „The Barchester Chronicles" naar het werk van Anthony Trollo- pe. Met Donald Pleasance, Ge- raldine McEwan, Nigel Haw thorne en Susan Hampshire: De deken van Barchester over lijdt. Obadiah Slope is kandi daat voor zijn opvolging. Op een tuinfeestje krijgt Eleanor twee huwelijksaanzoeken, die ze allebei afwijst. Signora Ne- roni heeft een derde trouwlus tige voor haar... 21.25 Vier van hier. Programma rond de 70-jarige Hans Flower. Een terugblik op zijn werk als derde in een serie portretten van vier Vlaamse componis ten. 21.55 Video-brokken. „Elephant Parts". Michael Nesmith, ex- lid van „The Monkees", de Amerikaanse succesgroep uit de jaren zestig, neemt een sliert vreemde personages op sleeptouw voor een knotsgek ke tocht die zo bizar is, dat hij onmogelijk te beschrijven valt. 22.25 Journaal. Aansluitend.' Coda. 12.55 Atletiek. Rechtstreekse repor tage WK-atletiek te Helsinki. 16.45-17.30 Wielrennen. Reportage van de Grote Prijs Eddy Merckx. BELGIE-FRA-1 NOS 300 en 18.25 Nieuws voor slech thorenden 9.00 Journaal VOO 'öi'ïfe.05 Mr. Merlin. Jeugdserie. 9.30 Story of the Merseybeat. Mu ziekprogramma. .10 Magnum. Detectiveserie. ,00 De Heilige Koe. Auto- en mo tormagazine. .25 Miss Universe 05 Het 7e district. Bijlmerreporta- 4 £830 Hammer House of Horror. Charlie Boy". Britse griezel serie. NOS ,15 Journaal .20 Nieuws voor slechthorenden .25 Studio Sport-Extra. Samen vatting Amsterdam 708-toer- nooi. Nieuwsoverzicht voor slech thorenden .00-17.30 Stowaway to the Moon. „Verstekeling naar de maan". Amerikaanse jeugdfilm van Andrew V. McLaglen met Lloyd Bridges, Jeremy Slate en John Carradine. Als ieder een uit het Kennedy Space Center is vertrokken, slu pen Joey en E. J. rond de Saturn V-raket. E. J. kruipt stiekem a an boord van de raket, die spoedig naar de maan ver trekt iltt tier 17.55Appie. „Appie laat de dieren uit". 800 Sesamstraat 8.15 Korup, een Afrikaans regen woud. Documentaire van Phil Agland (1981) over een van de laatste grote Afrikaanse regen wouden in Zuidwest-Kame- .10 Actie openbaar vervoer. Pro gramma met een actiegerichte en promotionele kijk op het dagelijks openbaar vervoer in België (herh). 1.40 Mededelingen 45 Journaal Sportweekend 5sep '-35 De kronieken van Barchester. Laatste aflevering van de ze- YK Atletiek chap 11.00 Eucharistieviering. Vanuit Lourdes. 13.55 L'Agence Labricole. „Juwelen- diefstal". Jeugdserie. 14.25 Autosport. Grote Prijs van Oostenrijk formule 1 vanuit Zeltweg. 15,10 Wielrennen. Grote Prijs Eddy Merckx. 15.30 Autosport. Vervolg. 16.30 Wielrennen. Grote Prijs Eddy Merckx (derny). 17.00 Wielrennen. Grote prijs Eddy Merckx (tijdrit). 17.15 Cadre equestre de la gendar merie. Rijkswachters te paard, t.g.v. de 34e internationale jumping van Brussel. 17.40 Concertissimo. Herhaling van de finale van de Koningin Eli- sabethwedstrijd. 18.20 The Muppet Show. Gast: Alan Arkin. 18.45 De Smurfen. Tekenfilmserie. 19.10 Le weekend sportif. Sportma- gazine. 19.30 Journaal 20.00 Contacts. Verkeerstips. 20.05 Si on chantait. Amusements programma vanuit Durbuy met Annie Cordy, Jean Valide, Claude Maurane, Formule 2, Elisabeth Grance en Alex Bu- sanel, Pierre Rapsat, Michel Fradier 21.05 Louis et Rejane. TV-film van Philippe Laik met Danise Noël, Paul Grauchet, Paulette Du- bost. 22.35 Journaal 12.55 Atletiek. Rechtstreekse repor tage WK-atletiek vanuit Helsin ki. 17.00-21.00 Programma-overname Belgie Frans 1 21.00 Atletiek. Samenvatting WK-at- letiek te Helsinki. 09.15 Sunday Morning 09.45 Yehudi Menuhin 10.45 Der Fischer und die Schild- krotprinzessin. Poppenspel. 11.15 Tempo 83. Chicago-Melodie (1). Tweedelige documentaire over Chicago en de blues in de herfst van 1982- 12.00 Der Internationale Fruhschop- pen. Internationaal porsd«aat 12.45 Journaal 13.15 Viola Pomposa. Ulrich Kon speelt de zesde suite voo cello van J. S. Bach 13.45 Magaziri der Woche. Regio naai nieuwsoverzicht. 14.20 Ein Platz an der Sonne. 14.25 Sommer mit Katka (5! Tsje chische kinderserie 14 55 Baierisches Bilder und Noten buchl. De volksmuziek n In i- viertel, gelegen in het noord westen van Oostenrijx 15.40 Die Frau in Weiss (1) Driedelig tv-spel naar Wilkie Collins m< i Heidelinde Weis en Chi istoph Bantzer. Walter Hartright, er, jonge schilder uit Lonoen. wordt naar een oud landhus ontboden, waar hij twee zu ters de schilderkunct moet on derrichten. 17.00 Tagebuch eines Hirtenhundes „Dagboek van een herders hond". 17.45 Jesus Christus das Leben der Welt. Reportage uit Van couver over de zesde Wereld raad van Kerken. 18.30 Journaal 18.33 Die Sportschau. Met o.m. WK- atletiek te Helsinki. 19.15 Wir uber uns 19.20 Weltspiegel. Buitenlandse ac tualiteiten. 20.00 Journaal 20.15 10.000 x die Welt im Wohn- zimmer. Het „journaal" van het eerste Duitse net jubileert. Rechtstreekse uitzending van uit de centrale nieuwsredactie in Hamburg. 21 00 Hundert Meisterwerke. Be spreking van een schilderij van Paul Cézanne. 21.10 Der Konsul. TV-film met Va- dim Glowna en Michel Bajor. 22 45 Journaal 22.50 Notenschlussel. Muzikaal ma gazine. Viering van de zestig ste verjaardag van Gyorgy Li- geti, de componist van o.a. „Atmosphères" en „Grand Macabre". 23.35 Journaal 09.15 Evangelische dienst 10.00 Programma-overzicht 10.30 ZDF-Matinee. „Die Magd Zweier Damen". Scène van Hans Kasper „Der Diener Zweier Herren" Komedie van Carlo Goldoni met Martin Schwab en Regine Verqeen 12.45 Chronik der Woche. Weekjour- naal met Fragen zur Zeit. 13.10 Sport Aktuel WK-atletiek te Helsinki. 17.15 Journaal 17.17 Die Sport-Reportage. Met o.m. WK-atletiek te Helsinki. 18.15 Tagebuch. Evangelisch maga zine. 18.30 Tiere unter heisser Sonne. Do cumentaire over de kinaboom. 18.58 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.10 Bonner perspektieven 19.30 Erkennen Sie die Melodie? Muzikaal kwisprogramma. 20.15 Nickelodeon. Brits-Ameri kaanse speelfilm (1976) van Peter Bogdanovich met Burt Reynolds, Ryan O'Neal en Ta- tum O'Neal 22.00 Journaal en Sport 22 15 Der schwarze Riese strau- chelt. Documentaire over het democratiseringsproces in Ni geria. 23.00 Mahagonny Songspiel und Berliner Requiem. Ballet naar Bertolt Brecht met Robert North en Diane Walker. 23.55 Journaal ;enie ed. 1,12.55 uur ngen.: anmiddag in Studio Sport Extra «rechtstreekse reportage van de ltste dag van de wereldkam- oenschappen atletiek in Helsinki. Mnn de Marathon start 13.00 li. de finales 200.1500. 4 maal 400 ^^ster en 5 kilometer. rennis *L I, 16.50 uur i TROS zendt vanmiddag een toenvatting uit van de Nationale niskampioenschappen die van 8 en met 14 augustus op de Sche- lingse Metsbanen zijn gehouden. a beelden van de finale heren- 40 «r tkel en dames-enkel. Commentaar fc' van Eijsden en Fred Ranke Die Walkure Ned. I, 20.15 uur Het tweede muziekdrama uit de cyclus „Der Ring des Nibelungen" van Richard Wagner is „Die Walku re". Het is het stuk waarin het conflict uit „Das Rheingold" verder wordt uitgewerkt en verdiept en waarin een wanhopige oppergod Wodan van alles probeert om het tij te keren. Hij was het immers die het Rijngoud en de ring van de Nibe- lung Alberich geroofd had en daar door een vloek op zich laadde; on der de dreiging van die vloek leven de goden nog steeds. Het gevaar bestaat Immers, dat Alberich de ring uit handen van de reus Fafner terug zal weten te bemachtigen om daarna, dank zij de macht van de ring. de goden ten val te brengen In theatraal opzicht heeft regisseur Patrice Chêreau zijn aankleding Black temidden van The Blue Jeans e 2.19.30 uur) [NA The Searchers bijna kaal op de toeschouwer over komt. Het is namelijk nauwelijks een verhaal met handeling, eerder een van dialogen en monologen van soms aanzienlijke lengte. Wel zitten er voor de allegorie enkele fraaie symbolen m de aankleding: de ver menging van mythe en mensenver haal zien we in de combinatie Wo- dan-in-rok en Brunnhilde-in-borst- kuras en Wodans wanhoop wordt verduidelijkt als de god een m het Walhalla zwaaiende pendel tot stil stand brengt; hij zou niets liever willen dan de tijd stopzetten The Merseybeat Ned. II, 19.30 uur In „The Story of.vertellen The Searchers. Billie J Kramer, de Swinging Blue Jeans. Freddie and the Dreamers. Peter Noone (van Herman and the Hermits) en Cilla Black het verhaal van de opkomst en ondergang van een van de leuk ste stromingen uit de begintijd van de popmuziek: de Merseybeat Heilige koe Ned. II. 21.00 uur De onderwerpen in Veronica's auto- en motormagazine ..De heilige koe" zijn vanavond autobal; trekker- trek-wedstrijd (traktoreni; een im pressie van de nieuwe VW Golf. interview met motorcoureur Rob Bron Miss Universe Ned. II, 21.35 uur Veronica brengt vanavond een veer tig minuten durende impressie van de Miss Universe-verkiezmg op het scherm, die op 11 juli in het Ameri kaanse St Louis plaatsvond Ons land werd daarbij vertegenwoor digd door Nancy Lalleman Heijnis, die de dertiende plaats behaalde. 'Van onze correspondent' LONDEN - Toen Colin Welland vorig jaar de Oscar in ontvangst had genomen voor zijn script van de succesvolle Britse film ..Chariots of fire", riep hij. het beeldje in zijn handen geklemd, triomfantelijk uit: „De Britten komen eraan!". Welnu, die profetie is uitgekomen. De Britse filmindustrie heeft de afge lopen twee jaar een ware opleving doorgemaakt. Niet alleen is er sprake van een artistieke renaissance - niet voor niets won de Britse regisseur Richard Attenborough met zijn film ..Gandhi" dit jaar een heel rijtje Os cars - maar ook van een economisch mirakel Terwijl nog maar twee jaar geleden de Britse filmbusiness dieper in de put zat dan ooit tevoren, is het thans in de studio's die toen nog met sluitingen werden bedreigd weer een drukte van belang. Op dit moment worden zelfs meer film gemaakt dan sinds 1965 het geval is geweest. De grote filmstudio's als Rank s Pine- wood en Elstree zijn vrijwel allemaal voor dit jaar en nog een flink stuk van het volgende jaar volgeboekt En een ander feit van betekenis is. dat vol gens de vakbond van de Britse film technici nu 65 procent van de leden aan het werk is. tegen 20 procent normaal. Deze trend wordt nergens zo goed gesignaleerd als bij de British Film and Television Producers Associatio (BFTPA) In Londen, waarbinnen de Britse filmmakers zich verenigd heb ben. Secretaris Andrew Patrick van de BFTPA Wij zijn voor onze finan cien afhankelijk van de producenten Als het met hen goed gaat. gaat het met ons ook goed En het gaat erg goed met ons.' Oorzaak Hoe komt dat? Wat is de oorzaak van deze plotselinge opleving van de Britse filmindustrie? Andrew Pa trick gaat er eens goed voor zitten, en steekt van wal. „Je kunt niet spreken van één enkele oorzaak. Een heel complex van factoren speelt mee." „Daar is allereerst en vooral de finan ciële kant van de zaak De BFTPA is er onlangs, na lang lobbyen, in ge slaagd het belastingsysteem veran derd te krijgen. Het gaat misschien wat te ver om te vertellen in welke opzichten, maar het belang van de wijzigingen is in ieder geval, dat we nu kunnen concurreren met het buiten land, met name de Verenigde Staten" Hij vervolgt: „Sprekend over de Ver enigde Staten de hoge koers van de dollar zorgt er voor. dat wij hier goedkoper kunnen produceren dan in Hollywood. Dat zou in andere Europe se landen ook kunnen natuurlijk. maar vergeet niet dat je hier op historische gronden de meeste en grootste studio's van Europa vindt Tenslotte, aldus Patrick speelt ook de wereldwijd geprezen vakbekwaam heid van de Britse technici een be langrijke rol Hel is niet voor niets dat de i Amerikaanse i Star War films en de Superman films en niet te vergeten de James Bond films in Engeland wer den gemaakt nergens bevat de filmi sche trucendoos zoveel grappen als in de Britse filmstudio's. Investering Het is een wat merkwaardige zaak en ook onderwerp van zorg voor de BFTPA dat zovele van de in Enge land gemaakte films niet alleen on der Amerikaanse leiding staan, maar ook door Amerikanen worden gefi nancierd. Patrick: „Het Londense fi nanciële centrum, de City, is traditio neel niet geinteresseerd in films als investeringsgebied." „Chariots of Fire werd grotendeels gefinancierd - door de Oosterse scheepsmagnaat Mohammed El Fayed, Gandhi" was er nooit geko men zonder financiële steun van de Indiase regering. Beide films hebben voor hun investeerders enorme som men gelds opgeleverd. Tal van films die draaien op Britse acteurs. Britse technici en die in Brit se studios zijn gemaakt zijn door keiharde Amerikaanse dollars gefi nancierde produkties Hoe komt dat0 Andrew Patrick Zoals gezegd er bestaat wat dat betreft hier geen traditie De Britse investeerders dur ven niet zoveel risico te nemen Zij hebben, aldus de secretaris van de BFTPA ongelijk. ..Wat ze zouden kunnen doen is investeren in een pakket films, zoals grote buitenlandse investeerders tegenwoordig doen Als er daarvan dan eentje flopt, kun je nog altijd terugvallen op het succes van andere films uit het pakket.' Veel manieren Daar komt bij. aldus Patrick, dat een film niet langer afhankelijk is van succes in de bioscoop. „Dat zou ik nog bijna vergeten toe te voegen aan het rijtje factoren, waarom het met de filmindustrie hier crescendo aan het gaan is: met een film kan je nu op veel manieren geld verdienen dan vroeger." En dat alles dank zij de nieuwe com municatietechnologie .Eërst breng je een film uit in de bioscoop Dan verkoop je 'm aan kabelmaatschap pijen. Vervolgens ga je in zee met videoverhuurmaatschappijen. dan met maatschappijen die video's ver kopen, en tenslotte verkoop je 'm aan de omroepen", zegt Patrick, zichtbaar voldaan Terugval m het bioscoopbezoek, zoals dat in tal van landen, waaronder Engeland, te signaleren valt. doet er dan niet meer z veel toe. ..Het publiek voor een film is er altijd geweest, en zal er altijd zijn De markt wordt niet groter of kleiner, maar wat aan het veranderen is. is dat wé nu de films bij de mensen thuis brengen", aldus An drew Patrick Dat neemt niet weg dat er steeds klappers zullen blijven, films die maandenlang volle bioscopen trek ken Dat houd je toch", zegt hij. desgevraagd een aantal grote komen de. momenteel in Engeland gemaakte publiekstrekkers noemend. ..Yentl. de hier gemaakte nieuwe film van Barba ra Streisand, dat wordt een knaller Na enig nadenken voegt hij daar aan toe. „Houdt de nieuwe James Bond met Sean Connery, „Never say never again" ook maar in de gaten. En dan komt eind dit jaar. begin volgend jaar nog een fantastische SF-film uit, „KrullDie gaat het helemaal ma ken." l°0N m SMte r, O - - -G~ - - TB3TW y.>. 1BEHIKB WWdUKUO «ix. TROS stopt drie maanden met Falcon Crest <Van onze rtv-redactie/ HILVERSUM - De TROS-televisie stopt drie maanden met het uitzenden van de Amerikaanse sene Falcon Crest Dinsdag zullen de avonturen rond de wijngaarden voorlopig voor het laatst te zien zijn Op 12 november wordt de serie met een wekelijkse frequentie voortgezet De uitzendin gen lopen dan vrijwel gelijk op met die iti de Verenigde Staten Per afleve ring kijken in ons land gemiddeld 3.5 miljoen mensen naar Falcon Crest W ü/V, ■tj i 3 5 Edilions ALBERT RENE GOSCINNY-UDERZO. 1983 Toonder studio's Door Carsten Graabak Jane Wijman, hoofdrolspeelster Falcon Crest. HET IS DE VJEHS vjlM pg - (S-eeiwó DAT OMZE I/U/UIÖRAN- TEbl ZICH VOLCB&KS IMTÉ^SRE- REN IN CN2E SAMEN l£VlNt~> f <?KX KAN HELAAS» NIET, EVLEÜLEN- Tie f ZONDAG HILVERSUM-1 00.P2 De Nachtwacht 04.02-07.00 Krieken met Adje Maandag 15 augustus NOS Nieuws op elk heel uur. TROS 7 02 Een goede morgen met 9 03 Continu muziek. 11 03 Heeft u nog iets aan te geven? H1LVERSUM-2 FM li 17.00 u i 99.8 MHx kanaal t NOS Nieuws op elk heel uur VARA 7 02 Oeroude toververhalen 7 30 Vroege Vogels. 9 30 Tony van Verre ontmoet Paul Citroen i&) IKON 10.02 Net zoals wij il). 10.12 Kerk dienst, 10.55 Wilde Ganzen. 11.02 De andere wereld van zondagmorgen. KRO 12.02 De Huts AVRO 13.05 AVKO-Magazine 13.40 Een decen nium uit 60 jaar AVRO NOS 11.OW Langs de Lijn TROS 18 05 Inkijk met Inbar. NCRV 1902 NCRV-Zondag- avondmuziek VPRO 20 03 Onafhan kelijkheid hoezo' 22 02 Welingelichte kringen NOS 23 02 Mededelingen 23.07 Met het oog op morgen. TROS Zondag II augustus NOS Nieuws om 8 00. 10 00 13 00. 18 00. 20.00. 22.30 en 23.55 uur KNMI 5.45 en 6 45 Weerbericht NCRV: 8.10 NCRV-zondagmorgen. KRO 9.30 Kroost. RKK 10.02 Eucharistievie ring 11 00 'n Zondags pak ..voor alle dag. NOS 12 00 Tambu. 12.30 Suara Maluku 13.10 Zorg en hoop 13.55 Voor buitenlandse werknemers IKON 17.00 Kerkdienst IKON: 17.58 Wilde Ganzen 18 10 Brood en spelen 18.30 Mensen 18.45 Liturgie en kerk muziek NOS 19.10 Hobbyscoop AVRO 19 45 Klassiek kwartiertje 20 03 AVRO Magazine Buitenland 20 25 Donker-Afrika tegen het licht gehouden. 20 45 Biels en Co 21.11 Lichte muziek NOS 21 40 NOS-servi- ce. 22.10 RVU AVRO: 22.40 Zorgen. 23 00 Klassiek met Caroline. 23 55- 24 00 Nieuws Maandag 15 augustus NOS; Nieuws om 7.00, 7.30, 8 00. 8.30. 9.30. 10.30. 11.30. 12.30. 13 00. 13 30. 14.30. 15.30, 16 30. 17.30. 18.00. 20 00. 22 30 en 23 55 uur KNMI. 5.45 Het weer etc NCRV: 7.10 Gymnastiek 7 20 Het levende woord. 7.35 Hier en nu 8 33 Te deum Iaudamus 8 59 Mo ment. NOS 9 05 Gymnastiek 9 15 Werkbank 9 24 Waterstanden NCRV. 9 33 Plein publiek 10.33 Het oude refrein. 11 00 De wereld zingt Gods lof. De Europarade VPRO 14.02 Spleen. 16 02 Onafhankelijkheid hoezo' NOS: 17 30 Jazz 18 02 De Nationale Hitpa rade 20.03 Radio Thuisland 2102 NOS-Jazz. KRO 22 02-24.00 Walhalla. Maandag 15 augustus NOS Nieuws op elk heel uur. AVRO: 7 02 Vol gas. 9.03 Arbeidsvitaminen. 11 03 Cees van Zijtveld. HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 Zondag 14 augustus NOS Nieuws up elk heel uur. AVRO 802 Ko de Boswachtershow 830 AVRO's Sportpanorama Junior 9 02 Juist op zondag. VARA: 10.02 Het zondagse gezicht van de VARA op drie. 11.02 Dubbellisjes TROS 12 02 Zondag 14 augustus NOS Nieuws om 8.00 en 13 00 uur. TROS. 8 05 Er staat een orgel in, 8 40 Concert bij het ontbijt 9 30 Cascade. NOS 10.30 Musica Religiosa. 11.00 Salzburger Festspiele 1983. 13.05 Ope ra-Matinee 14 10-17 00 Concerten op dc zondagmiddag. TROS 20.00 Spe cialiteiten a la Carte. 22 30-23 00 Gui- taritelten. Maandag 15 augustus NOS Nieuws om 7.00. 8.00 en 13 00 uur KRO: 7 02 Aubade 9 00 Musice ren als Brugman illt. 10.15 Hoogte punten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25