Men wil amusement, maar mijn interesse ligt elders PUZZEL plotseling ster van Duitse film V PZC/ weekendkrant R UUD BA CKX EINDREDA CTEUR VPRO- TV radio 198 TERDAG 13 AUGUSTUS 1983 23 NOS Ug30 en 13.00 Nieuws voor slech thorenden RVU 15.30 RVU-Lokaal. Landbouw of Na tuurbeheer in Dwarsgracht- Belt Schutsloot VARA j&OOTarzan, heerser van de jungle Tarzan en de Vikingen. Teken filmserie. 1625-16.50 Ombudsman wordt Consumentenman. Consumentenprogramma. NOS 18.00 Studio Sport Extra. WK atle tiek te Helsinki. 2000 Journaal AVRO 2028 Blokletters. Spelprogramma. 2100 Dallas. Amerikaanse serie 2150Televizier magazine. Actuali teiten 22.30 De toestand in de wereld 22.35 Bernard Drukker speelt „dier bare muziek. Populair orgel concert 23 05 Avro's sportpanorama. Paar- desport. NOS 23.30 Journaal 2340Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 en 18.00 Nieuws voor slech thorenden .30 Toeristische Tips 1840 Sesamstraat I9.Q0 Journaal NCRV .12 Nederland Kikkerland. Spor tief amusementsprogramma. 20 20 Wie d'r mee doet. Amusementsprogramma. 2055 Stiefbeen en zoon Nederlandse serie. AfI 6: „Vijf wassen neuzen". 25 Mary Benjamin Tv-feuilleton 2205 Muzikale meditatie. Feike As- NOS 230 Journaal 2.35 Nieuws voor slechthorenden NCRV 2.45-00 35 Cartouche. Franse avon turenfilm. 30Take it easy. Engels voor be ginners ISOOkppie. Kleuterserie. 1805 Cosmos. 13-delige sene van de Amerikaanse astrofysicus Carl Sagan. Afl. 11- „Het voortdurend geheugen". Met speciale videotechnieken op stap door het menselijk brein Een beeld van hoe het denken is geconstrueerd 19.00Het verhalenboek. Volksver halen uit alle landen worden in beeld gebracht en naverteld door kinderen. Vandaag' „De twaalf maanden", een sprook je uit Hongarije. 25Juke Box. Kim Wilde „View from the Bridge", „Chequered Love", „Cambodia". 1935 Mededelingen Met o.a. Lotto, Tiercé, en programma-over zicht. 1945 Journaal !010 Duizend miljoen. Italiaans Showprogramma van Gino Laudi. Met Rafaella Carra in Moskou. De kaartavond. ..Thursday's Game". Amerikaanse TV-film van Robert Moore met Gene Wilder, Ellen Burstyn, Bob Newhardt, Cloris Leachman: TV-producer Harry Evers raakt zijn baan kwijt. Dat luidt het begin in van een crisis voor Harry, die aan alles begint te twi|felen aan zijn huwelijk, aan zijn vrienden en vooral aan zichzelf Elke donderdag avond speelt Harry een partij tje kaart met zijn vrienden Door een ruzie wordt met deze jarenlange gewoonte gebro ken. Harry en zijn maat Marvin besluiten thuis mets over het gebeurde te vertellen en blij ven samen uitgaan op donder dagavond. Marvin heeft ook zorgen. Hij verdient veel geld maar heeft een ongelukkig hu welijk. En Harry houdt van zijn vrouw maar heeft geen werk meer. Om eens iets anders te proberen gaat Harry een ver houding aan met een andere 22.45 Sport op zaterdag. O m. een samenvattende reportage van de WK-atletiek te Helsinki 23.30 Tiercé en Journaal Aansluitend Coda: „Fischer- weise" van Franz Schubert door Jozef Baert (zang) en Roumiana Stantchera (piano). 15 55-19 50 Wereldkampioenschap pen atletiek Helsinki. Recht streekse reportage 16 15 Les couleurs de l'orchestre Muziekprogramma Variaties en fuga op een thema van Purcell. Gebracht door het „Orchestre de la Suisse Ro- mande" o.l.v. Eric Bauer. 16 45Tenuto. Het Filharmonisch or kest van de BRT o.l.v Fernand Terby en Stefan Poelmans als pianist brengt het derde pia noconcerto van Rachmaninov. 17 30 Un autre regard. Religieuspro- g ram ma. 18.00 Culinaire rubriek. 18.15 Pitilipop. Kinderprogramma met tekenfilm 18.30 Generation 80.Rockmagazine. 19 00 Teletourisme. Toeristisch ma gazine. 19.23 Lotto 19.30 Journaal 20 10Animaux du soleil. Een dagje bij de bavianen. 20.40 Le grand Caruso. „The great Caruso" Amerikaanse speel film (1951) van Richard Thorpe naar de biografie van Dorothy Caruso met Mario Lanza, Ann Blyth, Dorothy Kirsten Napels T873. Bij de arme Caruso's wordt een zoon geboren, Enri co Enkele jaren later zingt het knaapje reeds in het kerkkoor. Bij het overlijden van zijn moe der belooft hij haar zijn stem verder te ontwikkelen. Na een mislukte liefde, wijdt hij zich volledig aan zijn carrière als solo-zanger 22.25 C'est chouette la musique. Muziekprogramma Fragmen ten uit het seizoen '82-'83 23 15 Journaal en Lotto 15.45 WK Atletiek te Helsinki. Recht streekse reportage 21.10 WK Atletiek te Helsinki. Sa menvatting. 10.00 Journaal 10 23 Einsame Gegner. „Two solitu des' Canadese film (1978( MET Jean-Pierre Rumont 12.10 Auslandsjournal 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13 15 Teletekst 13.40 Programma-overzicht 14.10 Journaal 14.15 Sesamstraat 14 45 ARD-raadgever Informatief magazine Vandaag o a mei de auto door de DDR: alcohol en verkeer, een gebruikte auto kopen 15.30 ARD-Sport Extra WK-atletiek in Helsinki 17.30 Hier und Heute unterwegs. Regionale reportages. 18.00 Journaal 18.05 Die Sportschau. Met o m voetbal Bundesliga en atletiek te Helsinki 19.50 WWF 20 00 Journaal 20.15 Gunther Philipp, 65 Showpro gramma naar aanleiding van de 65e verjaardag van de ko miek Gunther Philipp 21 50 Lotto en Journaal Aansluitend Das Wort zum Sonmag 22.10 Bananas. Amerikaanse satiri sche film (1971) van en met Woody Allen met Louise Las ser en Carlos Montalban. Ge dreven door liefdesperikelen komt Fielding Mellish (Woody Allen) in de bananenrepubliek San Marcos terecht 23 30 Al Paradise. Italiaanse show. bekroond in Montreux Met Milva, Heather Parisi. Oreste Lionello, La „Zavorra" en Lara Orfei. 00.30 Journaal 11.50 Programma-overzicht 12 15 Nachbarn in Europa 14.28 Journaal 14.30 Grenzstation. Mauer. Docu mentaire over de grens tussen Oost en west in Berlijn. 15.00 Pinocchio. Tekenfilmserie 15.25 Leb' mal an der Traumstrasse. Reportage over twee Duitse kinderen van 11 en 12 jaar die veertien dagen doorbrachten bij een Indiaanse familie in Peru. 16.10 Der Donauschiffer (1). Driede lige tv-film naar Jules Verne met Gabor Koncz en Gabor Agardy In het begin van de negentiende eeuw wint een onbekende, die zich Demeter Borus noemt, de hengelwed- strijd van de Donauliga. Hij gaat een praktisch onmogelij ke weddenschap aan. 16.35 Schau zu - mach mit. Hobby- tips. 16 45 Enorm in Form. Aerobic-dan sen. 17.05 Journaal 17.10 Landerspiegel. Informatie en meningen uit de .Bondsrepu bliek. 18 00 Die Waltons. Amerikaanse se rie. „Van vreemden tot vrien den". 18.58 Programma-overzicht 19 00 Journaal 19 30 Nero Wolfe. Amerikaanse de tectivereeks met William Con rad en Lee Horsley: „De orchi- deeendief" 2015 Wunschfilm der Woche Kij kers hebben d.m.v. briefkaar ten éen van onderstaande films gekozen. „Grosse Frei- heit nr. 7". Duitse film (1944) van Helmut Kautner met Hans Albers en Ilse Werner; „Lo gan's run". Amerikaanse sien- ce-fictionfilm (1976) van Mi chael Anderson met Michael York en Richard Jordan. ,,Be- kenntnisse eines moblierten Herrn" Duitse film (1962, zw van Franz Peter Wirth met Karl Michael Vogler en Maria Se- baldt. 22.00 Journaal 22.05 Das Aktuelle Sport-Studio. 23.20 Drei Engel fur Charlie. Amen- kaanse serie met Kate Jack son, Jacklyn Smith en Farrah Fawcett-Majors. Tijdens een wedstrijd wordt een rolschaat- ster over de omheining geslin gerd en komt om het leven De Engeltjes moeten de zaak on derzoeken 00.10 Journaal {VU lokaal .'IK* n/AH 5 art :0!r: td. I, 15.30 uur anmiddag zendt de rvu de laat- te aflevering uit van „rvu Lo ss! rvu lokaal laat zien hoe hoek toners die in hun gemeente te t. öken hebben met een bepaalde toblematiek, daar iets aan doen of ebben gedaan en welke wegen zijn «wandeld om een bepaald doel te «reiken ndeze slotaflevering staan de klei- r; boeren in Dwarsgracht-Belt chutslool centraal. Zij voelen zich ipjjpto'gd door de steeds groter wor- fnde invloed van de Stichting tot «houd van Natuurmonumenten bet gebruik van hun landbouw- Kikkerland !Sï ïtatie denf Het programma maakt duidelijk 1102-. laar de beslissingen worden geno ten over het gebruik van land- ouwgronden en de daarbij beho ede vergoedingen in naatuurge- teden. Voorts is te zien hoe de «trokken boeren daar invloed op Hnnen uitoefenen Ned. II. 19.12 uur De tweede aflevering van het NCRV-zwemspelprogramma .Ne derland Kikkerland komt van avond uit Bolsward Deelnemers zijn ditmaal scholieren uit de vijfde en zesde klassen van lagere scholen uit Coevorden. Kampen. Markelo. Kollum. Zwaagwesteinde en Stads kanaal In het programma is voorts een demonstratie schoonspringen te zien door „De Morgenstond" uit Den Haag Voor de muzikale inter mezzo s zorgen Dame Blanche en Sensation De presentatie is in han den van Arco Dusseldorp Het com mentaar bij de wedstrijden wordt geleverd door Hans Brian. Wie er mee doet Ned. II, 20.20 uur Onder de titel ..Wie er mee doet zendt de NCRV vanavond een luch tig muzikaal programma uit Mieke Telkamp en het Cocktail Trio zin gen en spelen in dit 35 minuten durende programma liedjes die le dereen bekend in de oren zullen klinken. „Wie er mee doet" werd opgenomen in de tot bloementuin omgetoverde ..Oude Veiling" in het dit jaar 800 jaar bestaande Aals meer VK Atletiek M I. 18.00 uur j1 het NOS-programma Studio 'Port Extra vanavond een-recht reeks verslag horden-finales, Oogspringen heren en vervolg tien- aniD ,sy 'portpanorama JjJ K I. 23.05 uur >RO's Sportpanorama staat van- ■vtij f0nd Scheel m het teken van de "ardesport Er komt een uitge- reid beeld van de wereldkampioen ornof terspannjden Tjeerd Velstra Bernard Drukker speelt vanavond iNed 22.35 uur> op het AVRO- concertorgel enkele bekende melodièn die een dier als onderwerp hebben De organist brengt ondermeer Donkey serenade 'Baby Elephant walk'. 'The pink pantheren 'Kanarie polka'. iDoor Hans Ameszi BONN In de reclametaal van de filmindustrie worden vele sterren geboren. Dat is niets bijzonders. Het komt echter maar heel zelden voor dat bijna alle critici het met de advertentieslogans eens zijn en van het ene op het andere moment een actrice uitroepen tot de ontdekking van het jaar. Dat nu is gebeurd met de 33-jarige Gudrun I.andgrebe. de hoofdrolspeelster in de film 'Die flambierte Frau' (de geflambeerde vrouw) van regisseur Robert van Ackeren. Gudrun Landgrebe heeft natuurlijk geluk gehad, wat zij in een gesprek met leden van de buitenlandse persvereniging in Bonn zonder meer erkent. Nog maar een jaar geleden maakte zij als toneelspeelster deel uit van een provinciaal ensemble in Dortmund. De onbekende actrice uit het Roergebied kwam echter in contact met regisseur Van Ackeren en kreeg de vrouwelijke hoofdrol in 'Die flambierte Frau Die film gaat over de ongewone liefde tussen een callgirl en een callboy Hij werd vertoond op het filmfestival van dit jaar in Cannes en oogstte veel lof In de Bondsrepubliek trok Die flambierte Frau' 'de titel moet letterlijk worden genomen, want tegen het einde van de film als blijkt dat de verhouding tussen Eva en Chris niet bestand is tegen hun beroepsmatige bezigheden, flambeert Chris iMathieu Carrière) Eva Gudrun Landgrebei met kirschwas- sen in de eerste drie weken van vertoning meer da 150 000 bezoekers een record Dat is ongetwijfeld mede te danken aan het fabelachtige spel van Gudrun Landgrebe Zij maakt volstrekt aannemelijk dat Eva haar gevestigde omgeving verlaat om later als de dominante Carmen heren tegen forse betaling op masochistische wijze tevreden te stellen. i Door Joop van Beek en Hans de Wolf) UTRECHT Per 1 september wordt Ruud Backx algemeen eindredacteur televisie bij de VPRO. Hij zal bij die omocp onder meer verantwoordelijk zijn voor een nieuw op te zetten kunstbeleid. Een niet geringe opga ve. Omroepland ziet onder druk van de kijkcijfers meer en meer heil in de populaire programmering, en het is niet denkbeeldig dat binnen enkele jaren alleen de VPRO bereid zal zijn de ontwikkelingen in de kunsten te volgen. Een breekbare voorhoedepo sitie. die Backx niet vreemd is. Zeven jaar geleden werd de inmiddels 40- jarigc Bredanaar met vreugde bin nengehaald als directeur van het Utrechtse cultureel centrum 't Iloogl. Een voorhoede-podium, met een, zo als het de avant-garde helaas past. kwakkelende belangstelling. Wethouders, politici en publiek heb ben in jouw zeven jaar bij toerbeurt gezegd dat 't Hoogt een elitaire tent is „Dat is ook ontzettend waar, en wat is daar fout aan Niets Als je een pluri forme samenleving wenst, moet je niet alleen geld besteden aan sport en kunstzinnige vorming en aan de grote schouwburgen en aan liet Muziekcen trum. maar ook aan de kleine, minder gewilde, noem het elttare podia Dat elitair een negatieve bijklank heeft gekregen, daar kan ik niets aan doen. is mijn probleem ook niet' Jouw probleem is wel hoe je de mensen binnenkrijgt „Dat is zo. en aan die trekkracht hebben we we is de staf in zijn diverse samenstellingen hard ge werkt maar het is nooit echt gelukt dit centrum doorlopend vol te krijgen binnen onze, op vernieuwing gerichte doelstellingen Vernieuwing valt slecht Mensen willen vooral leuke dingen, ontspanning. Ik vind dat pri ma. ben wat dat betreft een liberaal type Maar jammer is het wel Je kunt toch vertellen dat je pro gramma's prachtig zijn en die mening heel commercieel verkopen. „Je moet oppassen met commercie Neem de Nederlandse Filmdagen, die in september voor de derde maal in Utrecht worden gehouden Ik vind die Filmdagen een uitstekend gebeuren, maar ik krijg steeds meer last van die glamour eromheen. Die Filmdagen herbergen honderd films Vijf daarvan zijn grote speelfilms, maar om die handvol wordt een enorme ophef ge maakt" Je gaat bij de VPRO toezicht hou den op de totale programmering èn een kunstbeleid opzetten. Ontbrak het aan dat laatste „Ja. het was een te hooi en te gras beleid en dat zal komend seizoen ook nog wel zo zijn Een voorbeeld er zijn plannen om Leonard Frank van Baal. Mette Bouhuijs van Centrum en Shi- reen Stxooker ven het Werkteater een televisieregie-cursus te laten volgen opdat zij voor de VPRO produkties f *1 yj V J kunnen gaan doen. Dan denk ik jongens, waar hebben we het ook al weer over. De VPRO is toch kien öp vernieuwing, actuele ontwikkelingen Moetje dan met Centrum in zee? Oké. Frank kan best wel wat, al is zijn Baal al een beetje established, maar het gaat om die combinatie en het weinig consistente in de keuze Ik zou zeg gen, neem Titus Muizelaar van het Onafhankelijk Toneel, die jongen werkt al jaren met video maar heeft de mogelijkheden met om het uit te werken En neem Jan Fabre. 23 jaar jong bewegings-beeldend kunstenaar En wat denk je van die Vlaamse toneelregisseur Jan Decorte? Je moet niet zo beperkt denken. Roelof Kiers (nieuwbakken directeur van de VPRO) is gecharmeerd van het Werk teater. maar dat had hij zes jaar geleden moeten zijn Niet voldoende nagedacht denk ik dan" Macht Jij stapt met een uitgesproken voorkeur in een nieuw gebied. Sluit jij ie met af voor nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld de jongerencultuur'' Je bent per slot van rekening al veertig. „Vooropgesteld, ik denk datje alleen maar kunt afgaan op wat je zelf interessant vindt. Het is alleen oppas sen dat je de macht met misbruikt Maar me afsluiten voor de nieuwste ontwikkelingen0 We weten wel wat er aan de hand is. we zijn niet de ouwe lui die al op voorhand nee zegt. Zo n Hotel Suburbia zal ik bij de VPRO blijven organiseren, maar wel met meer experimentele muziekrichtin gen erin" „Het is de vraag of je met het medium tv een bijdrage kunt leveren aan verbreding van de belangstelling. Het zal moeilijk worden, want het ziet ernaar uit, dat de VPRO binnen kort de enige omroep is met aandacht voor kunst. I)an kan elitair echt een negatieve bijklank krijgen". HORIZONTAAL: 1 stopplaats 4 mannelijk dier; 7 voedsel. 11 muziek noot; 12 grondstof v. d chocolade 14 in orde: 15 waterstand; 17 schaapka meel. 19 vrucht. '21 muzieknoot: 22 zeehond. 24 tam; 26 kleefstof. 27 bij belse plaats 30 op dit moment. 31 inhoudsmaat. 32 laaghartig: 33 ver- voersmij 35 evenredig deel 37 slag - klap. 39 rivier in Siberie. 40 patroon. 41 smekend verzoek. 42 deel v. d bijbel; 43 tabel, 46 plaats m Peru. 48 soort verlichting; 49 luchtklep; 50 achter. 52 water in N -Brabant; 53 godsdienst 55 hoge berg 58 graaf- werktuig; 61 sorteerinrichting; 63 on geveer: 64 deel v. h. lichaam: 66 nog niet helemaal. 69 bijvoorbeeld 70 nvier in Friesland 71 onderricht. 73 soort onderwijs; 75 roofdier: 76 speel goed 77 niet ruw - teder. VERTICAAL: 1 verwarmingstoestel. 2 leraar. 3 moment. 4 omlijsting, 5 in het lopende jaar. 6 kreupel: 8 levens bestemming; 9 maanstand. 10 vuist slag; 12 lengtemaat, 13 militaire rang, 16 rivier in Italië, 18 uitroep van pijn. 20 trekdier, 21 deel van het been. 23 zwelling - bobbel; 25 koraaleiland; 26 maangodin. 28 naaste bloedverwan ten v vaderszijde: 29 sterke drank, 31 pij - kleed; 34 huidmondje (plantkun de i. 35 register: 36 kloosteroverste. 37 schil. 38 bevel. 44 week - zacht. 45 Ind. dakbekleding 47 schrijfbenodigd- heid. 51 deel van een etmaal. 54 familielid; 56 muzieknoot. 57 omroep vereniging; 58 berouw - wroeging. 59 bijbelse figuur 60 de onbekende; 62 muzieknoot. 64 hert; 65 titel 67 lek kernij. 68 Japanse parelduikster. 70 landbouwwerktuig. 72 soort onder wijs; 74 in 't aangehaalde werk. Oplossing vorige puzzel. ZATERDAG vaan 17 55 Mededelingen 18.06 Atle tiek (NOSi 18 09 Dingen van de dag 18 30 Blaas test. 19.02 Van Opus One VARA-NOS: 20.03 Internationaal Jazz Festival Amsterdam 1983. NOS: ca. 02.45-07.00 De NOS-nacht. HILVERSUM-1 HlLVERSUM-2 NOS 15 10 RVU. AVRO 15 32Avroöi- te 17 00 Toppers van toen 17.36 Ra diojournaal 18.10 Radiojournaal. 18.30 Overheidsvoorlichting 18,40 Richting 18 50 North Sea Jazz Festi val 1983. EO. 19.45 Jacques Ibert 20.03 EO-zomer-mfo 20 45 Laat ons de rustdag wijden TELEAC 21 30 Cur sussen 'herh EO 22 40 Deze week. 2300 Postludium. 23.45 Het lied land 14 03 Tussenuur 15 03 Disco- Express 16.03 NCRV-zaterdag-sport. NOS: 18 04 De Avcndspits NCRV: 19.02 Koploper 20.03 Elpee-Pop 22.02 Country Style. 23.02-24.00 Late Date. HILVERSUM-4 12.03 Eerst de man. dan de bal 13 06 Wie in 't Nederlands wil zingen 14.03 Pluche palace. 15 03 VARA's kara- 12.00 De viool leeft in mij. 12.26 Land en tuinbouw iNOSi 12 36 Aktua. 12.55 Agraria 13 10 Harm Wiersma praat met. 14.00 Voorzichtig breekbaar 14 33 De zomers van zestig. RVU- HILVERSUM-3 12.03 Los-Vast's Ronde door Neder- 12.00 Kamermuziek uit ItaliB NOS 13 05 Diskotabel 15 00 Akkoord KRO 15.30-17 00 Hilversum 4 op z'n breedst. 20.0P Schwetzinger Festspie- le 1983 21 30 Strijkkwartet. 21.45 Spektakel. 22.15-23 00 Laudate

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 23