DEBUUT DE JUISTE VOORTZETTING r wim verpoorte moet zich alsnog bewijzen van de laatste echte rechtsbuiten PZC/weekendkrant 7ATERDAG 13 AUGUSTUS 1983 21 X Drie jaar geleden scheelde het maar een haar of Wim Verpoorte was opgeslokt door het Bredase NAC, dat verwachtingsvol uitkeek naar de komst van de Zeeuws-Vlaamse doelman. Beide partijen konden echter niet tot een overeenstemming komen en zo bleef Verpoorte behouden voor het amateurvoetbal. Het is geen nieuws meer, dat de uit Terneuzen afkomstige keeper later spijt heeft gekregen van zijn beslissing om niet naar Breda te gaan. Dat er In drie jaar veel kan verande- is een doorbijter van het type dat jren weet Verpoorte inmiddels ook. Hij desnoods onder de graszoden zou wil- moest zichzelf aan het einde van het len duiken. vorig seizoen min of meer huis aan Er zijn momenten geweest waarop huis aanbieden om uiteindelijk nog Verpoorte met genoegen wat plukken bij een Zeeuws-Vlaamse club aan de krullend haar uit zijn schedeldak had bak te komen en bij zijn nieuwe club. willen trekken. Vooral als hij terug- AZW, is hij nog lang niet zeker van dacht aan die ene aanbieding van een vaste plaats onder de lat. „Het is NAC. Hij ging niet in op de Brabantse «en rare wereld", vindt Wim Verpoor- voorstellen, maar de Zeeuwse doel- te. „Ik verwachtte gemakkelijk een man is gaan beseffen dat hij vermoe- T club te vinden. Als ik naar een club delijk de kans van zijn leven gemist ..In de peiïode daarna maakte ik een ga, dan verwacht ik een kans te heeft. Juist in het seizoen dat NAC terugval mee Je traint, je speelt en je kee- belangstelling toonde studeerde hij probeert een bepaald niveau te berei- raakte geblesseerd en dat zou betekend hebben, dat ik een kans gehad zou hebben in het eerste. Zulke dingen zijn natuurlijk niet voorspelbaar. Achteraf zeg je dat je het had moeten doen. maar dan schiet je er niets meer mee op". terugval m'n niveau kunnen verbeteren. Dat is het afgelopen jaar nog niet gebeurd Maar, zoals gezegd, de ambities van Verpoorte zijn nog niet verdwenen. Daarom heeft hij het bij Internos, waar hij afgelopen seizoen speelde, best naar zijn zin gehad. Dat geldt dan voornamelijk de aanpak bij de tweede-klasser uit Etten-Leur, want voor zichzelf speelde Verpoorte on der de maal. ..Er wordt daar erg prestatiegericht gewerkt, ook door het bestuur. Aan het begin van het seizoen waren er ambities om erg hoog te eindigen, maar de start was ijgen, maar iedereen heeft e ►er en verder wil iedere vereniging voor het eerste jaar aan de academie latuurlijk onderling de goede vrede voor lichamelijke opvoeding in Til- ken. Op het moment dat NAC weg- w o_i_.viel, viel ik zelf ook wat weg. Je moet bewaren- Daarom zitten ze niet op burg. NAC eiste onder meer: vijf keer jezelf blijven bewijzen en dat werd in de week trainen, zaterdag in het steeds moeilijker Terneuzen degra deerde en het ging gewoon met goed Ik zat in Tilburg en ik trainde bij koen mijnheer tweede meespelen en zondag als re- f tal klopte aan bij Sluiskil en ook bij serve mee met het eerste ..Dat hield I Hoek. Maar van de respectievelijke in dat ik zeven dagen in de week met Willem II. maar daar zaten ze I trainers Han van der Hooft en Jan NAC bezig was. Ik zei nog: Geef me Doorns kreeg hij nul op rekest, daar- nou een dag vrij. die mannen van het m werd het AZVV, waar trainer Ben A-team zijn er ook zes dagen per week. Maar daar wilden ze niet op kwam. kreeg ik nog een keeperstrai- ning. Bij NAC zou ik veel gerichter met dat keepen bezig geweest zijn Pauwels wel iets zag in de I tiestrijd tussen Wim Verpoorte en ingaan". I Frans Riekwel. „Ik heb nu voor de I club gekozen waar ik denk een eerlij- Dat was echter niet het enige strui- ke kans te krijgen en ik vind het kelblok. „Achteraf zeg ik dat NAC op logisch dat Riekwel voorrang krijgt sommige punten wel gelijk had", we allebei op een zelfde niveau stelt Verpoorte nu. De transfer ging iden spelen". Dat Riekwel het niet door en in de maanden erna ging moeilijk krijgt staat echter vast Als hij door een samenloop van omslan- het op ambitie aankomt, bruist Wim di'gheden toch sterk twijfelen aan de Verpoorte nog als een glaasje prikli- juistheid van zijn beslissing. „De monade. De oud-Terneuzens-doelman situatie veranderde. Doelman Ton lijk ook niet te wachten op een of ander amateur-keepertje. Daarom, als ik vrijdagavond terug in Terneuzen Dat was nu dus niet het geval en daarom was ik blij. dat ik in Terneu zen keeperstraining van Jan Roose kreeg. Het is ideaal als je een keeper- stramer hebt. Dat is ook een van de redenen waarom ik voor AZVV geko zen heb, dan krijg ik ook weer met Jan Roose te maken Kijk. bij NAC had ik moeilijk. Op een gegeven moment kwamen we op gang, maar daarna kwam toch de klad er weer in". prestatievoetbal Bij Internos kwam Verpoorte in een andere omgeving terecht Hij proefde het verschil in aanpak. De Zeeuwse speler, die gewend was in zijn doelge bied te staan als een herdershond op een boerenerf, viel met zijn neus in de boter Internos- doelman Kees Kam pen had de club zojuist met enige problemen de rug toegekeerd en Ver poorte kon daarom gelijk opdraven. De sleer is anders in Brabant, alsof hei geheel achter de prestatie staat. Hier in Zeeland is dat meer individu eel. maar daar wil het hele collectief prestatievoetbalTwee avonden per week trainde hij in Etten-Leur en op vrijdag was hij regelmatig te gast tijdens de training bij Sluiskil. In het weekeinde speelde hij met Internos en vervolgens keerde hij terug naar Ter neuzen om pas maandagmorgen weer richting Tilburg te reizen. „Dat trainen en spelen bij Internos viel aan het begin van het seizoen best mee. maar toen het einde van de competitie naderde en de druk groter werd. toen werd ik moe. De trainin gen gingen me niet meer zo gemakke lijk af. Ik stond op school ook al de hele dag te sporten, maaar het was vooral het reizen dat door ging werken". Daarmee is het niet briljan te seizoen van Wim Verpoorte gemak kelijk verklaard en op het moment dat hij te horen kreeg dat oud-doel man Kees Kampen van Internos weer op het oude nest terugkeerde, hakte hij de knoop door. Hij kwam in contact met hoofdklasser Longa in Tilburg, maar in zijn hart wilde Verpoorte het liefst bij een Zeeuws- Vlaamse club spelen. „Ik kon zo naar Longa en daar had ik eigenlijk ook wel zin in. maar aan de andere kant was ik het zat om op en neer te vliegen naar Terneuzen, want in de privé-sfeer ben ik toch nog met Tcr- .neuzen verbonden en je moet ook niet denken dat ik bij Longa m'n zakken had kunnen vullen". droom Inmiddels is Wim Verpoorte 23 jaar oud ..Nog altijd heb ik de ambitie om betaald voetbal te spelen Dat ïs ook altijd al zo geweest Elke voetballer heeft zijn droom Die droom heb ik nog. Ik ben er gewoon nog steeds mee bezig. Je werkt er doelgericht aan, ook geestelijk Ik kreeg op een gegeven moment een terugval. Toen ben ik met een zak ballen naar de kreeg gegaan, hier in Terneuzen. om doel trappen te nemen. Ik weet wat m'n capaciteiten zijn. Ik wil me opnieuw laten zien. in het zoeklicht van een club komen". Die sterke wil 'om er gens naar toe te werke, heeft hem bij zijn 'oude club Terneuzen min of meer de das om-gedaan. Vanaf zijn achste jaar was Verpoorte lid van die club. Tien jaar later maakte hij z'n debuut in het eerste elftal. Vier jaar lang was hij vaste keus in het eerste. „Zo'n lange periode schept toch een band. Beschouw het als een stukje familie. De manier waarop ik bij Ter neuzen weg ben gegaan zit me daar om nog steeds dwars. Mijn ambities werden niet begrepen. M'n hart was echt verpand aan die club. maar ik tram altijd voor een bepaald doel. Sommigen voetballen voor hun ple zier. maar bij mij komt het plezier pas als de prestaties goed zijn. Dat gaat gepaard met afzien, kwaad zijn en veel schelden". Verpoorte kon het daarom ook maar moeilijk verkroppen, dat hij Terneu zen als een nat stukje zeep tussen zijn vingers door zag glijden. In korte tijd zakte de ploeg van de tweede naar de vierde klas en dat was voor de pres tatie-gerichte doelman iets te veel van het goede. Hij besloot te vertrek ken. maar dat werd hem niet in dank afgenomen. ..Als club moet je dat toch kunnen begrijpen. Ik ben een speler, die er altijd alles aan doet. Dan moet je als club toch zeggen: 'O.K., we snappen dat je weggaat'. Maar zo is het dus niet gegaan en dat was een flinke tegenvaller. Als ze gezegd hadden dat we als goede vrienden uit elkaar zouden gaan, dan was de kans dat we als goede vrien den weer bij elkaar zouden komen veel groter geweest. Nee, terug naar Terneuzen kan niet. Er is wat gebro ken. Ik denk ook niet dat ik het gevoel heb. dat ik er thuis ben". oogkleppen Pas begin deze week kwam Verpoorte terug van een vakantie in Spanje. Niet direct de beste zet als je van plan bent de concurrentiestrijd aan te gaan met een collega-doelman, die al enige we ken in training is „Ik ben wat later dan normaal, maar ik heb in de vakantie al wat duurloopjes gedaan De basisconditie is er wel' De bedoe ling is dat Verpoorte het komend seizoen in Tilburg bij een club traint. .Daar moet ik nog naar op zoek". Verpoorte zal er bovendien flink te genaan moeten, wil hij zich nog in de kijker spelen bij een club. „Ik ben bereid er alles aan te doen, maar naarmate je ouder wordt, wordt het moeilijker. Je moet dan meer kunnen dan een jongen van zeventien, die ook capaciteiten heeft. Ik ben in gedach ten nog altijd met betaald voetbal bezig, maar ik loop niet met oogklep pen op Ik heb oog voor realiteit Zoals ik al zei. als je ouder wordt dan wordt het steeds moeilijker" Ergens in het gesprek merkt Peter Ressel (37) op dat hij misschien wel de laatste échte rechtsbuiten van Nederland is. „Tegenwoordig werken de trainers niet meer met die positie, er wordt alleen nog over rechterspitsen gepraat. Maar een originele rechtsbuiten blijft aan de zijkant van het veld, passeert zijn mannetje en zorgt voor de juiste voortzetting. Dat heb ik in mijn loopbaan in praktijk gebracht en liet ging me redelijk goed af. Er was altijd wel een club geïnteresseerd wanneer m'n contract afliep". Zo simpel als Peter Ressel al twintig jaar actief in het betaald voetbal op zijn voetbalcarrière terugblikt, zo simpel heeft hij ook altijd gespeeld Ik herinner me nog dat ik bij Feyenoord met Joergen Kiistensen in één elftal zat Hij draaide vier. vijf keer om zijn tegen stander heen en bracht dan pas de bal voor het doel. Hij was in alle opzichten mijn tegenpool, ik zocht altijd de meest korte weg naar het doel van de tegenstander. De cen trumspits in mijn ploeg wist hoe hij de ballen verwachten kon. Er zijn weinig buitenspelers die na een lan ge ren nog een goede voortzetting in de benen hebben, daarom is er altijd vraag naar dat type spelers". "et mag de belangrijkste verdienste heten van Peter Ressel dat hij die juiste voortzetting ook in praktijk bracht wanneer er van club veran derd moest worden. Steeds koos de donkere aanvaller een ploeg die op de drempel van succes stond. Te beginnen bij Go Ahead waar hij als 18-jarige junior werd ingelijfd door het duo Fahdronc-Brand. Ressel: ..Dat was een tijd waarin de trainer als een autoriteit gold en je ook legen oudere medespelers beleefd je riond hield als er iets gezegd werd. pe mentaliteitsverandering die ook ln de maatschappij is doorgedron gen, heeft de voetballerij op zijn kop I Sezet, vind ik. Jonge spelers worden meteen boos wanneer ze op hun tekortkomingen gewezen worden, Toen ik bij Go Ahead kwam, heb ik het eerste seizoen alleen maar ge luisterd en verder m'n mond bijna niet open gedaan. Ik besefte terdege dat ik van anderen kon leren waar ik m'n zwakke punten had en die heb ik zo goed mogelijk verbeterd". avontuur Na Go Ahead kwam NEC op de proppen, maar het Nijmeegse avon tuur duurde niet langer dan één seizoen. Ressel voorvoelde dat er weinig perspectief op langere termijn was bij deze club en toen PSV bij hem op de stoep stond, had hij nauwelijks bedenktijd nodig. „Ik werd getransfereerd voor 275 000 gul den. een Indrukwekkend bedrag voor die tijd. Kurt Linder werd daar m'n trainer, die had discipline hoog in het vaandel Toen ik hem later bij Ajax nog eens ontmoette, was-ie enorm veranderd, een stuk menselij ker geworden". Lierse SK werd de volgende club. in een periode dat Nederlandse voet ballers nog niet m trek waren bij Belgische clubbestuurderen Na twee jaar in Belgie („fijn land om te wonen en te voetballen") kwamen de topseizoenen voor Ressel in de Kuip. Hij haalde er niet alleen de UEFA- Cup en de vaderlandse beker, maar ook het Nederlands elftal. „Ik had natuurlijk het geluk dat Feyenoord toen professioneel voetbal speelde en een uitgebalanceerd elftal in hel veld kon brengen. Vooral mentaal was die ploeg niet stuk te krijgen, we hadden toen een gemiddelde van 40.000 toeschouwers in Rotterdam afspraken Een btjtia tien jaar oude foto van Peter Ressel links) in zijn toptijd bij Feyenoord. Johnny Dusbaba t toen Ajax i kan niet verhinderen dat Ressel feilloos voorzet. Peter Ressel diende zijn contract uit („Overal waar ik gespeeld heb, kwam ik m'n afspraken na") en koos toen weer voor het buitenland. „Ik kon bij Sevilla en bij Anderlecht gaan spelen. Die Spaanse club bood me het dubbele maar het werd toch Brussel. Het is soms nodig om ande re zaken de doorslag te laten geven. Spelteehniseh zat Anderlecht bijna aan z'n top. w e bereikten drie keer de Cup-finale (twee keer winst) en wonnen de Super Cup. Het was een genoegen in die ploeg mee te draai en. Maar ik merkte na drie Belgi sche jaren dat ik het topvoetbal zat werd. de wil om op het hoogste niveau te presteren, was er niet meer. Ik ben toen een half jaar naar Amerika geweest om w at tot mezelf te komen, bij de St. Jose Earthqua- kers heb ik ontspannen gevoetbald. Maar toen trok AZ aan de bel. omdat Kurt Welzl zijn been had gebroken. Omdat ik altijd een zwak had voor de broers Molenaar met Klaas werk ik nog nauw samen heb ik die stap toch gezet. Dat heeft me geen windeieren gelegd in zake lijk opzicht w ant 85 procent van de im- en export van mijn BV komt van de Molenaar Holding". In de nadagen van zijn voetballoop baan legde Peter Ressel het accent op de maatschappelijke mogelijkhe den die hij wilde gaan benutten. Na twee jaar Chicago Sting en nog kort stondige activiteiten bij Telstar en Hasselt, heeft hij bij FC VVV waar schijnlijk het laatste station bereikt van een al 20 jaar durende carrière als betaald voetballer. Ik heb bij deze club de gelegenheid om werk en sport te combineren. Bovendien heb ik een bijdrage kun nen leveren aan de gezondmaking van FC VVV Ruim twee jaar terug toen ik hier pas kwam was de schuldenlast enorm. Het huidige be stuur heeft dat dank zij een goed beleid op financieel gebied en ver standige aan- en verkopen kunnen hans van echteld terugdringen tot gezonde proporties. Daarbij heb ik soms een adviserende stem gehad. Met Pleun Strik behoor ik tot de oudjes van de ploeg, voor komend seizoen zijn we in de breedte wat sterker geworden Jammer dat we in de na-competitie kracht tekort kwamen en daardoor geen rol van betekenis hebben kunnen spelen. Nu heeft de ploeg wat meer inhoud tegen Ajax met 21 gewonnen in de oefencampagne en dat heeft toch de spelersgroep wel deugd gedaan op je nek Peter Ressel gaat door zolang hij nog plezier heeft m betaald voetbal „Er zijn wedstrijden bij dat je anderhalf uur lang een jonge knaap op je nek hebt die er alleen maar op uit is dat jij niet aan voetballen toekomt. Dat is vooral de schuld van een trainer die dergelijke negatieve opdrachten aan zo'n jongen meegeeft. Maar zo lang de backs me nog niet uitlachen 'en ik iedere wedstrijd nog een paar beslissende acties kan uitvoeren, blijf ik doorgaan Ik heb altijd veel voor m'n sport over gehad, heb ver standig geleefd en daarom lukt het nog redelyk. Financieel zou ik al kunnen stoppen, want ik ben erin geslaagd om m'n maatschappelijke opbouw tijdig ter hand te nemen. Contractbesprekingen deed ik altijd zelf en daar heb ik veel van geleerd. Een geldwolf ben ik nooit geweest, maar ik wist wel hoeveel m'n waarde was Door die onderhandelingen ben ik erachter gekomen wat er allemaal te koop is in het betaald voetbal. Nu ik zelf een bedrijf run. komt die kennis me goed van pas". goed geboerd Peter Ressel heeft dus goed geboerd. Miljonair? „Neen. dat zeker met. Maar ik heb het verstandig gedaan, van m'n fouten geleerd Ik geloof niks van die verhalen dat sommige spelers een benefiet-wedstrijd nodig nebben om in leven te blijven. Ieder een krijgt op een bepaald moment zijn uitkering uit het spelersfonds van de WCS. dus je moet het wel bont maken om met een schulden last uit het. betaald voetbal te stap pen „Ik denk wel dat jonge spelers hun geld te gemakkelijk verdienen en daardoor ook te snel uitgeven. Toen ik twintig jaar terug van Apel- doornse Boy s naar Go Ahead over stapte. werd mie te verstaan gegeven dat ik een minimum-contract kreeg. Dat zou pas aangepast worden, wan neer ik in het eerste kwam. Zo hoort het ook. Eerst presteren, dan verdie nen. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik de financiële mogelijkheden die ik gekregen heb, behoorlijk wist te benutten. De clubs kenden me als een speler die niet zeurde als hij eenmaal getekend had. En als ie mand die zich optimaal inzette, ook al ligt slagen en falen dicht bij elkaar als aanvaller. Maar werken: dat deed ik altijd Tegenwoordig komt een jonge voetballer met ta lent in gezelschap van drie advi seurs naar een betaalde club en dan heeft zo'n knaap nog helemaal niets gepresteerd. Die houden het nooit twintig jaar vol zoals ik".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21