erste optreden Blue Spirit in Arnemuiden Speelweek Lammerenburg feestelijk afgesloten Méér praktijkruimte voor Vlissingse MTS PZC/streek MET BARBECUE EN DISCO-SHOW [ERDAG 13 AUGUSTUS 1983 WGEREN-DRUMKORPS HOUDT GENERALE REPETITIE marktberichten Tussen halfvijf en vijf uur is de kers verse drumband met color-guards voor bet eerst officieel in het openbaar tebeluisteren en te bekijken. De nieuwe uniformen zijn overwegend in blauwe kleuren uitgevoerd Een twintigtal moeders van de muzi kanten heeft de uniformjasjes ge maakt Zij werden voor'de show m de bloemetjes gezel door Blue Spirit- voorzitter Andre Davidse. die tevens een dankwoord sprak tot allen die hebben meegewerkt om het nieuwe drumkorps zo vlug 'van de grond te krijgen'. es» IUINISSE Sportterrein, 21 uur: ion ptoe Bru'; ES - Grote Markt, vanaf 10 uur: g van het paard': Magdalenakerk. 20.15 uur: or- ^fconcert door Klaas Jan Mulder; OETIN'GE Amicitia, 20 uur: old- le-jazz-avond; usijDDELBURG Molenwater. 9 30- Bur Miniatuur Walcheren, sthuis. 10-12 en 17-18.30 uur: uit- jdrng Rawa: ^'flSTBl'RG St.-Antomuszieken- r verpleeghuis 'De Stelle'. 9.30- JO uur uitzending radio Delta; Voorstraat. 10- Braderie: jTHEM Dorpsstraat 8-18 uur: jrijderij. ERE Folkloristische dag. vanal uur ringnjdenj. Grote Kerk. 15 klederdrachtenshow fc|. SSINGEN Straatfestival, div. LU|sredens St.-Juttemis; terrein Com- jdoweg, 11.30 uur: groep Sing Sing lement; 16 uur: calypsogroep 'Big Ifcboo'; 19 uur: groep 'La Fanfafo- 22.30 uur. reggaeband 'Reality', 10-12 uur: uitzending Rawa: emORPE vanaf 14 uur Boek- V Stitfees'., f.VDAG; - Manhuistuin. 11.30 uur: con- k door brassband 'Excelsior';: JDDELBl'RG Molenwater. 9.30- luur Miniatuur Walcheren. ijüIDDORPE vanaf 14 uur: Boek- est; -.«VOORSTELLINGEN; JRGEN OP ZOOM Roxy I. zat. 14 Hl5en2115 en zon. 14.16.15,18.45 en TKuur Porkv's (II). 16 jr.; zat. 23.30 KChampagne in het pomobed. 18 tv n. zat. en zon. 14 uur: Geheim- gtFlintstones. a.l.. zat. 19 en 21.30 l 16 30, 19 en 21.30 uur: Bud 'ltdoffe dreunen uit. a.l., jpi'Actueel I, zat. 14,19 en 21.30 en fc 14, 16.30, 19 en 21.30 uur. Blue Jider, 12 jr.; gem'Actueel II. zat. 14, 19 en 21.30 i. 14. 16.30, 19 en 21.30 uur ssy. a l.; Hn'Actueel III. zat. 14, 19 en 21.30 1 14, 16 30, 19 en 21,30 uur: An d a gentleman, 12 jr gS Grand. zat. en zon. 19 en r: Tootsie. a.l.; - De Koning van Engeland, .1915 en 21,30 en zon. 13,45, 16.15, 15en 2115 uur: Porky's (II). 16 jr 19.15 en zon. 13.45, 16.15 en 18.45 iThe raiders of the lost ark, a.l,; 19.15 en 21.30 en zon. 18.45 en 15uur; An officer and a gentleman. j21.30 en zon. 16.15 en 21.15 uur: tnde tralies. 16 jr 119.20.30. 22 en 23.30 en zon. 14.30. T 30, 19. 20 30 en 22 uur: Super- tR in 3 d. 18 jr.; JTGENE De Pompweie. zat. 16 JPmocchio, a.l.; 19 uur Jaws, 12 |2145 uur: Rocky (III), 16 jr.; "Bl'RG Ledel, zat. 19.15 uur N 14 en 20 uur: De lift. 12 jr.; zat. fen zon. 16.30 uur: Prikkeling der 1& 18 jr.: PSSE Dorpshuis, zat. 19.15 jHistory of the world, a.l.: 22 uur Ibubblegum rlVi. 18 jr.. zon. 19.15 |ET. a.l.. 22 uur. Van de koele s doods, 16 jr.; ■NEUZEN Luxor zat. 19.30 en f en zon. 18.45 en 21 15 uur: 48 12 jrzat. 14 en 21.45 en zon. 5-16 en 21.15 uur: Lone wolf Mc tóe, 12 jr.; zat. 14 en 19.30 en zon. UG en 18.45 uur; Bud deelt doffe '"en uit, a.l tëSINGKN - Alhambru I. zat en 19 en 21.30 uur: Octopussy, ®bra n, zat en zon. 14 en 19 uur. 1 LewisSmorgasbord, a.l.; zat. en .2130 uur: Dark Crystal, 16 jr.; SïKAPELLE Verenigingsge- zon. 19 uur: Alligator. 12 jr.: 'uur: De lift. 16 jr., (TOONSTELLING; INLAND Streekmuseum 'De ptöof, zat. 15-17 uur: 'Uit de oude ÊNNA TER MUIDEN v.m. Ge- Tjehuis, zat en zon 14-17 uur n Zeeuws en Vlaamse kunste- jj't/m 18 9 c J-- Galerie Bellemans. zat. 10-18 Illustraties van Margriet Hey- beelden en zeefdrukken van |^an Leeuwen (Pm 13 8i. jnuseum. zat 13.30-17 uur: ^rven van Piet Brakman (t'm BRESKENS v.m. wit-gelekruisge- bouw, zat, 10-12 uur: Fossielen, mine ralen en curiosa van Jan Goethals; Galerie Raiffeisen. zat. en zon. 14-17 uur: werken van Michael Franke. BROUWERSHAVEN St -Nicolaas- kerk. zat. 13 30-16.30 uur: De geschie denis van Brouwershaven, BRUIN1SSE Visserij- en oorlogs museum, zat. geopend van 14-16 uur. BURG-HAAMSTEDE N.H. Kerk. zat. 10-12 en 16-18 uur: Werken Waalco Dingemans (Pm 12/8); DOMBURG Biologisch Museum, zat en zon. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' en 'Bloemdijken in Zeeland'; DOMBURG - Schuttershof, zat. 19.30-22 uur: 'Huisvlijt; GOES Museum, zat. 10-12 en 13.30- 17 uur 'De middeleeuwse dorpsker ken van Zuid-Beveland' (Pm 30 10); Bierkade I. zal. 10-17 uur: 'Stadsher stel door samenspel' (Pm 2 9); HAAMSTEDE De Bewaerschole, zat 10-12 en 14-17 uur: 'Leven op het land"'; N.H. Kerk: moderne exotische kunst uit Afrika (t'm 31/8); HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur en zon 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HOOGELANDE Kapel van St- Maarten. 13-19 uur. aquarellen van Co Dubbeldam (Pm 20/81; HULST Streekmuseum, zat. 14-17 uur: 'Hulst en omstreken', oude prent briefkaarten (Pm 10/9); Galerie Van Geyt, zat. 9-12 en 14-17 en zon. 14-17 uur werken van Hermanus Berserik en Laetitia de Haas (t'm 21/8); KATS Galerie 't Zwaluwenhof. zat. 10-18 uur: Werken Piet van 't Hage- land; KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit. zat. en zon 14-18 uur. grafiek van Jules Kortekaas e.a. (Pm 26 8): MIDDELBURG Zeeuws Museum, zat. en zon 13.30-17 uur: 'Kunstenaars en de ramp van 1953' (Pm aug.i, Antiquités B Witte. zat. 10-18 uur. pentekeningen van Teun van Heinin gen (t'm 2/9), Vleeshal, 11-17 en zon. 14-17 uur: 'Videokunst in Nederland' (Pm 28 8); Zeeuws Kunstenaarscentrum, zat. 10- 16 uur: foto-expositie van Ed Reeber- gen en Frans van Hattem (Pm 318»; Galene De Wijnstock, zat. 11-12.30 en 14-17 uur: Werken Klaus Stommel. Tessa Braat en Bert van Wijk; St -Janstraat 41. zat. 14-17 uur: Touw- plastieken van Anneke Ruimschotel; Ambachtencentrum Demerary. zat. 9- 17 uur: Diverse ambachten en exposi ties; TKRNEUZEN Museum, zat. 9-12 en 13-17 uur 'Mode en fotografie' (t'm 20/8); VEERE Grote Kerk. zat. 10-17 uur en zon. 14-17 uur Het landschap in de delta (Pm 30 9i; Museum De Schotse Huizen, zat. 10- 12.30 en 13 30-17 uur Werken vier generaties Vaarzon Morel itm 20 8). Markt 12. 8-18 uur Schilderijen van Veere en van watersporten door Ange- lique van den Bom (t'm 30/9). VLISSINGEN Galerie Marquis, zat. 13.30-17.30 en zon. 14-17 uur: werken van Armln Mehling (Pm 4 8); Museum, zat. en zon. 13-17 uur: 'Op zoek naar een gezonken schip', voor werpen uit 't Vliegent Hert' (tm 11/91; Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12.30 en 14- 17 30 uur en zon. 14-17.30 uur Exposi tie levende reptielen, amfibiéen en insekten: Gevangentoren, vanaf 10 uur: Foto's van Albert Verburg (Pm 30/8); YERSEKE Atelier 'Dam Twee', zat. 10-18 uur: Expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars; IJZENDIJKE Museum, zat. en zon. 14-17 uur: 'Kantklossen en bodebus sen' (Pm 15/8); ZIERIKZEE Galerie Borsboom. zat 930-17 30 uur werken Anton Beij- sens (Pm 14 9); De Dikke Toren. zat. 11-17 uur por tretten door diverse kunstenaars (Pm 31'8). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 ibrandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dan en nacht bereikbaar. C'hr. hulpdienst Zeeland voor mebsen in nood. lel 01180-36251. van 10 00-24.00 uur- weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur Orpheus werkgroep huwelijk en homofi lie. tel, 01184-72161 Frederic E Hoeben; Maria E. Cijvat; Syreeta M. D. Martina, Levi B. D van den Bogaard: Bons W Leijs; Sharon Snijders, Marijn Th van der Wilt, Tim Crucq. Robbert Verpoorten, Kris J Coady. Amelkoemar Jagroep. Jadran Petkovic: Maalje M Peene. Nina D Chr Haynes: Ranq M Q Q Salar- baks. Hasret Koksel Leander D V Platteeuw: Leroy G G Agard: Sarah Koole: Jacobus J Bil Adriana M. Scheepers; Marjolein G M Coppens; Patricia J van Geersdaele. Sven I Rademaker. Jofijn Keetssemeeckers; Ronald Sinke; Benny Steyn: Tamara Adriaansen; Guldo Eversdijk; Remo- na Kloeg. Edilberto A. M. Jasperse, René Wondergem Lydia van Loon. Saskia Versluis. Marinda I Bodbijl: Judith D. Bimmel. Erik Bakker; Ruud Westerweele; Neeltje J. I Steke lenburg: Rajdeep Hanoeman; Jemey Wanjon; Jacoba B Polak. Getrouwd J. de Jager. 27 jr. en E. D Groen. 23 jr W L. B Samson, 30 jr. en J. Chr. Cliristiaansen, 22 jr., F Moes. 22 jr. en E. A. M Schroevers. 23 jr.. J A. de Bruine. 29 jr. en E. C. Hamelink, '29 jr.; J. Kesteloo, 20 jr. en H. de Ronde. 20 jr C. H. L Puts. 18 Jr. en M. Ch Lust. 17 jr.; H J W. Wzietek. 25 jr. en S A. Terwoert. 20 jr C Theune, 22 jr en M A. Huiszoon, 20 jr.. Ph R B Bast. 19 jr en I. 1 LODgueville. 21 jr.: A W Verburg. 23 jr en M. Gehlen. 21 jr.. J Jasperse. 2i jr en W N Veer man. 20 jr.: J Bos. 27 jr. enJ Mast. 24 |r.B H de Willigen. 48 jr en A Bos. 45 jr R G. Campel. 38 jr. en Ph E. de Bruyn. 28 jr.; P. Oostveen, 49 jr. en M. C E Broere. 35 jr. Overleden P. Minderhoud, 80 Jr.; L M Koole geb Klemepier. 75 jr H. S. Froberg. 86 jr.. T. de Kuijper. 70 jr.: A M. Luitwieler. 87 jr.; J Weeland. 69 jr., C van den Berge, 95 jr.; J. J. Faber. 62 jr A van Wijk 66 jr W. A Schuit. 76 jr.: A J. Dolmans geb. Langenberg. 39 ïrW. J Kouwe 70 jr K W. Toren vliet. 57 jr.; D. J. Filius. 65 jr.; J de Nooijer. 90 jr A Izeboud. 82 jr E. J. de Graaf geb Maaskant. 88 jr.; C. Cijsouw geb. De Buck. 67 jr.; C. de Nooijer geb Weijermans, 84 jr.; Chr. Coesijns, 87 jr. )e Schelde' JÜDEKERKE VCK speelde vnj- pvond tegen de Scheldetimmerfa- ieken won dit duel met 13-1. Deze elbalwedstrijd werd voor de 25ste er gespeeld. Karei van de Gruiter eelde voor de 24ste keer mee. De ibrengst van de wedstrijd was 1388 50 en is bestemd voor Sport eunt Zonneveld. De 25 duels lever- n in totaal 25.000 gulden op. Bijeenkomst bijstandsvrouwen VLISSINGEN - Het Actiecomité 'Vrouwen in de Bijstand' houdt vrij dag 19 augustus een bijeenkomst in de Bachte Komme te Vlissingen. De bijeenkomst begint 's morgens om half tien en bijstandvrouwen kunnen er praten over het 'leven met een uitkering'. VLISSINGEN - De gemeente Vlissin gen wil liet pand Marconiweg 10 huren ten bate van de gemeentelijke MTS, De school kampte geruime tijd met gebrek aan praktijk- en theorie ruimte. Door dc plaatsing van vier noodlokaien bij de school is dat laat ste probleem opgelost. Om ook het tekort aan praktijkruimte te onder vangen wil men nu het voormalige gebouw van 'De Sehapekop' huren voor een bedrag van 80.000 gulden per jaar. Een en ander blijkt uit een voorstel van b en w van Vlissingen dat aan de orde komt tijdens de vergadering van de commissie onderwijs. Deze verga- derii^>. die gehouden wordt in het stadhuis, begint dinsdag 16 augustus om 19.30 uur Het Vlissingse gemeentebestuur heeft inmiddels goedkeuring verkregen van het ministerie van onderwijs en we tenschappen om tot de huur van het pand. eigendom van J A Letzer Be heer BV. over te gaan. Vooralsnog wordt uitgegaan van een huurpenode van vijf jaar. De noodzakelijke aan passingen aan het gebouw zullen wor- VLISSINGEN - Dc speelweek van dc kinderspeeltuin 'Dc Lammeren- burcht' werd vrijdag afgesloten met een barbecue en een discomiddag. Dc hele week was er strijd tussen Blauwbaard en zijn piraten, die zich hadden gevestigd op het eiland in de Stille Zuidzee, tegen de Engelsen het thema van de spelen voor de jeugd geweest. Ook dit jaar was de toeloop weer bijzonder groot: er namen dagelijks gemiddeld 200 kinderen aan dc acti viteiten deel. Middelpunt van bet festijn was een door de kinderen zelf onder leiding van Blauwbaard ge bouwd piratcnschip. Donderdag ging het er erg spannend aan toe. toen de ontvoering van Blauwbaards dochter Bloody Mary werd opgelost, die tenslotte uit een enorme schatkist tevoorschijn kwam. Verder werd er in de loop van de week ook op het sportveld gestreden tussen beide partijen Er werd slagbal ge speeld. er wa een levend ganzebord en er werd een vossenjacht gehouden. Vrijdagmorgen speelden medewer kers en kinderen toneel in het gebouw 'De Lammerenburcht'. De deelnemers van de speelweek van de speeltuin 'De Lammerenburcht' op het piratenschip het korps is alles in het werk gesteld om het instrumentarium en de unifor men bij elkaar te krijgen. Gisteravond konden de genodigden zowel de muzi kanten als de color-guards aan het werk zien. Voor het komende seizoen heeft 'Blue Spirit dat bestaat uit 46 muzikanten en 12 color-guards, een show ingestudeerd waarin moderne muzieknummers als Painted Black van de Rolling Stones, Still' van de Commodores en muziek uit de film Rocky zijn verwerkt. Het optreden van gisteravond gold als een generale repetitie, want vandaag (zaterdag) geeft 'Blue Spirit' een show in Arnemuiden in het kader van de afsluiting van de Kraampjesdagen. Inbraak keet rijkswaterstaat BRESKENS Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donder dag ingebroken in een keet van rijks waterstaat op het Veerplein te Bres- kens. Er werden drie rekenmachines, een bedrag van ƒ25,- en een pijp ontvreemd. De daderis) kwam binnen door een ruit te vernielen. De schade bedraagt totaal ongeveer ƒ500.-. Burgerlijke stand ARNEMUIDEN Geboren: Adriaan F. zv M. F. van der Maas en L. E de Bruine. Pieter D zv P. de Meulmeester en K. G. M. Theu ne; Helen, dv J W Hekhuis en J. W. Damme; Yvonne M. dv K. W. Noorlan- der en E. H. A. Keijzers; Jowan K. zv W. de Haan en W J. Camper; Andrea G. dv D. G. van Dijke en K. de Ridder; Erik, zv P. J. Pleijte en A. C. Meeuwse. Ondertrouwd: M. J Schroevers. 21 jr. en S Hamelink, 19 jr. Overleden: J. Crucq, 89 jr. ev N. P Kousemaker. Negende wedstrijd voor kampioenschap fietscross in Sluis SLUIS Vandaag (zaterdag) wordt in Sluis de negende en voorlaatste wed strijd van het Zeeuwse kampioen schap fietscross gehouden. De organi satie is in handen van de Belfort crossers. Inschrijving op de wedstrijd- baan staat open van 1100 tot 12 00 uur. daarna krijgen de deelnemers tot 13.00 uur de tijd om op de baan te trainen. Meteen daarna valt het start schot voor de eerste manches. De wedstrijden duren tot ongeveer 17.00 uur. Commissie welzijn Vlissingen over nieuwe structuur baanlozenproject VLISSINGEN - De commissie welzijn van de gemeente Vlissingen verga dert maandag 15 augustus onder meer over een notitie van b en w met betrekking tot de structuur van het project werkloosheid. De vergade ring in het stadhuis in Vlissingen begint om 17.00 uur. B en w van Vlissingen doen in de notitie enkele aanbevelingen' om te komen tot een duidelijker structuur van het project werkloosheid. Zo dient volgens b en w een stuurgroep nieuwe stijl in het leven te worden geroepen die het college adviseert over de hoofdlijnen van het werkloos heidsbeleid, Daarnaast dient een be geleidingscommissie nieuwe stijl in het leven te worden geroepen die met name zal adviseren over zaken betref fende de uitvoerende werkzaamheden van de projectleiders. Voor wat be treft de toetsingscommissie die pro jecten toetst aan de criteria die het ministerie voor vnjwnngeisweiK heeft vastgesteld hebben b en w besloten mee te werken aan een regionale commissie voor Walcheren. Daar naast wil het college een onderzoek naar de wijze waarop een inventarisa tie van het gemeentelijk werkgelegen heidsbeleid kan worden uitgevoerd en uitgewerkt in een werkgelegenheids plan De commissie welzijn behandelt ver der een ontwerp voorstel met betrek king tot de verlening van een geldle ning aan de motorsportvereniging 'De Uitlaat' voor de aanschaf van een mobiele toilêt- annex juryruimte. De vereniging vraagt hiervoor een bedrag van 25.000 gulden. Tenslotte behan delt de commissie een voorstel tot aanvaarden van een kunstwerk en het. verstrekken van een krediet voor de plaatsing daarvan aan de Smalle Ka de. Hel kunstwerk is geschonken dooi de Vlissingse kunstenaar Herman Bis schop Prijzen groenteveiling Barendrecht. 12 au gustus Aardappelen bintje 72-95. eigenheimers 78- 99. dore bonken 78-92, groot 91-92. poters 11-31 knel 5-73. aubergines 70-1.40. augur ken 30-80. bleekselderij 33-1.29. bospeen 78-1 28. broccoli 1 10-2 80. Chinese kool 90- 1 Cl. courgettes 12-48. koolrabi 40-54 witte kool 79-1 50. rode kool 37 1 09. gele kool 22-65. kouseband 4 30-5 10. kroten 14-76. packsov 40-95' pakison 28-43. papnka 1.00- 4 70. peterselie 8-70. postelein 53-1 15. prei 69-1 29, pepers groen 1 20-1.90, rood 3.30- 3.70. rabarber 23-52, radijs witpunt 16-35. ramenas 48. selderij 7-18, snijbonen 1.30- 2.70, pronkbonen 90-1 60, sperciebonen 97- 1.77. spinazie 19-90. spitskool 26-56, suiker- mals 42-78. vleestomaten 3xb 12.10. 2xb 14 50-15.20, Ixb 9.50-9.90. cocktaillomaien 3.50-5 30 uien 10-72. geschoond 42-58, ven kel 1.70-2.70. winterpeen ijsbergsla 45- 1 70. krulandijvle 20-25: zacht fruit aard beien pd 1.40-1.80. rode bessen pk 1 80-2 30. kruisbessen pd 50-90. zwarte bessen pk 3 10-3 30. perziken 12 si 65-76. 18 st 45-68, 24 st 38. 30 st 9. pruimen czar 1.10-1.80, opal 1 20-2.60, Ontario 60-1.50, netmeloenen 4 st 2.10-3.20. 6 st 2.00-2.60. 8 st 1.90-2.40, ogen- meloenen 5 st 1.80-2.80. 6 st 1 60-2 80, 8 st 90-2.00, 22000 st aanvoer, suikermeloeneh 6 st 2 40. 8 st 1 90. 100 stuks aanvoer, ananas meloenen 4 sl 4 10-5 40. 6 st 3.60-4 90, 8 st 2.90-4.20. 800 stuks aanvoer, totaal 26000 stuks, druiven frankenthalers 5.00-8 00. bra men pd 30-1.00 pompoenen pk 20-1.00 Blue Spirit op het vaste oefenveld op het industrieterrein Amestein in Middelburg HUUR VOORMALIG GEBOUW SCHAPEKOP den uitgevoerd door en voor rekening van de eigenaresse. De commissie onderwijs behandelt verder de ontwerpbegroting 1984 Overlegorgaan gemeenschappelijke regeling Regionaal Pedagogisch Cen trum Zeeland (RPCZ). Voor Vlissin gen bedraagt de voorschotbijdrage bijna 290.000 gulden. Verder komen tijdens deze vergadering aan de orde de vaststelling van de exploitatiekos- tenvergoeding voor het bijzonder on derwijs. kfeuter- en lager onderwijs en de vaststelling van de vergoeding van de salariskosten van de administra tieve kracht, logopediste, psycholoog en psygologisch assistent en conciër ge ten behoeve van de school voor moeilijk lerende kindereii 'De Trian gel Gevonden VLISSINGEN In de periode van 3 tot 10 augustus 1983 zjjn bij de ge meentepolitie in Vlissingen de volgen de gevonden voorwerpen aangegeven: bankbiljet, bril ln bruine etui; vlag, drie fotocamera's, metalen hercnhorloge; kin derjack; beige trui, zilveren armband, vier sleutels aan plastic haak, lipssleutei aan label; acht sleutels m bruin étui; vijf sleu tels aan ring. zwemvliezen, dubbele fiets tassen. groene rugzak Openingstijden: maandag tol en met vrij dag van 09 00 tot 12 00 uur en van 14 00 tol 16 00 uur Aaangegeven dieren bij particulier lichtkleurige hond, reu. rood witte kater, 4/5 maanden Opknapbewt molen Hulst kost 15 mille HULST De stadsmuien in Hulst client een opknapbeurt te ondergaan. De kosten worden geraamd op 15.000 gulden. Er is geen zicht op een subsi die van het rijk. Een onderzoek van de rijksdienst voor de monumentenzorg heeft uitgewezen dat er onder meer aan het binnenwerk van de molen enkeje onderdelen ver nieuwd of gerepareerd moeten wor den Daarnaast moet er een staart- balk worden vernieuwd en een nieuwe kruilier worden aangebracht. De restauratie is nodig voor het be houd en het goed functioneren van de molen Het voorstel komt aan de orde m de financiële commissie, die maan dag in het Hulster stadhuis vergadert, aanvang 19.00 uur. Zomeravondbrdige KOUDEKERKE Bij de zomer- avondbridge in Koudekerke werd de laatste wedstrijd gespeeld, die meetel de voor het donderdagpuntenklasse ment. De uitslagen Maandagwedstrijc Deelna me 45 paren. Groep Al 1 dames Stulkens- De Ruyter: 2 dames Lezer-Van Sehagen. dames Hartsuyker-Van Campen Groep A2 l Ficheroux-Van Iren; 2 Cattoir-Schute. 3 familie Bastiaanse Groep BI 1 Dekker- Kanhai. 2 dames Bennis-Kaan; 3 mevrouw Schoolmeester-De Vries. Groep B2 1 Le Clercq-De Rie. 2 dames Besemer-Mulder. 3 dames Kaul'mann-Peterson. Groep C. l Bréedveld-Groeneboom, 2 echtpaar Drees- sen. 3 dames Crena Uitenvijk-Parent. 4 Klink-De Rijkce: 5 dames De Gooyer. Donderdagwedsinjd Groep Al 1 De Graaf-Den Hartog. 2 mevrouw Dingeman- se-Wiessner. 3 Cattoir-Schute. Groep A2: 1 echtpaar De Reeper. 2 mevrouw Fomevne- Van Iren. 3 Van de Borgt. Groep Bl i mevrouw De RuyterCrucq. 2 familie Bas tiaanse. 3 dames Bennis-Kaan. Groep B2 l mevrouw Kloostennan-Aerssens. 2 damse Flipse-Wiessner 3 dames Kesteloo Van de Meer Groep C 1 Wensveen-Wondergem; 2 Breedveld-Groeneboom en echtpaar Dix. Dg laatste wedstrijd voor hel maandag puntenklassement is 15 augustus. Dc zo- meravondbridge wordt dan afgesloten met twee prijzendrives op 18 en 22 augustus. Internationale zwemwedstrijd in Sas van Gent VLISSINGEN Ter nagedachtenis van de in i978 overleden trainer Piel de Vries van De Bruinvis wordt zon dagmorgen voor de vijfde keer een internationale zwemwedstrijd ge houden. De inzet is de 'Piet de Vries memorial wisselcup'. Vorig jaar werd deze cup gewonnen door het Middelburgse Luctor Ook nu weer zijn de Middelburgers favo riet voor de overwinning. Veel zal echter afhangen van de kracht van de Belgische tegenstanders. Tot op he den heeft alleen de ploeg van de Gentse Zwem Club ingeschreven. Ook dne Amerikaanse meisjes zullen in Sas van Gent aan de start komen en wel in de leeftijdsgroepen onder de tien jaar. onder de twaalf jaar en onder de zestien jaar. De wedstrijd begint om 10.15 uur. Wagen verloor zeven ton graan ZUIDZANDE Door een foute ma noeuvre van een bestuurder van een tractor, de heer D. uit Zuidzande. belandde donderdagavond ongeveer zeven ton graan op de weg tussen Zuidzande en Sluis, nabij Slikken- burg. 12 augustus Doré gewone 71 tot 81. Dorë gewone afwijkend 45 tot 65. Lekkerlanaers gewone afwijkend 35. Gloria gewone 64 tot 78. Glona gewone afwijkend 46 tot 56, Premiè re gewone 60 tot 65. Aminga gewone 53. Prior gewone 51, Bintjes gewone 77 tot 80, Bintjes gewone afwijkend 71. Eigenheimers gewone 96. Aardappelprijs per kilo. aanvoer 255 ton Marktbericht veilpunt Kapelle. Bramen doosjes IA en IB 2 23 per kilo, doornloze IA 75-83. en 2.23 per kilo, indus trie 2 29 per kilo Opal LA 1 86. IB 1 38-1 56. II 82-93. grof 60 1.20. fabriek 27; Czar IA 1.35-1 53. IB 1 22-1 37. II 75-87. grof 95-1.50. fabr 35. Ontario I 60-1.30. II 25-65, grof 40-55; St. Hubcrtus 185: Super Trévoux I 80 62, I 70'80 57-60. I Ö0'70 58-61, I 55 60 29-36, Préeose de Trévoux I 70/80 61,1 60/70 57-61, I 55/00 41-44, I 50/55 26.10-28 II 60/70 51. I 55'60 27: Mantet I 70/80 k. 31-1 43, I 65'70 1 04-1 16. II 80 1.38. II 70'80 1.08-1.53, II 65'70 98-1 19 II 60 69. Discouverv I 80 90 2.13- 2 39. 1 70 80 2 45-2.80. I 6070 1.55-1 77. II 80 2 25. II 70 80 2 44-2 68. II 60 70 1 47 1 84 II 65 60 1.07-1 12. Yellow Transparant I 60 70 78 Benoni 18090 134-1 63 170 80 1.53-2 05. I 65 70 1 37-1 60.1 60 65 85-95. II80 1 08-1 19. II 70 80 1 04-2.34. II 65 70 76-1.15, II60 65 69 Stark Earliest I 70 80 1 80, I 60 70 1.14. I 55 60 69.. rode bessen kilo's Romdom 1 50- 2.-. Rotet 1.20-1.60, Rosetta 1.10-1 20. ponds- dozen Romdom 95-1 - Roiet 1 10. Rosetta 1 10. frambozen doosjes II 1 30-2 -. Schóne- mann I 2.40-2.60, aardbeien, doosjes 1.60- 1 70. groenten princessbonen I 1 20-1 40, II 95. snijbonen 85-1 50, spitskool 27-29, rode kool 20-26, komkommers 53-55. kroten 20- 45. groene kool 52. bloemkool 90-1.60 toma ten 1 A 7.60, IB 8.30 IC 4.-. aardappelen I 46-78. drielingen 6-19, kriel 19-31 Veilpunt Goes. Komkommers kas stuk kl l 0.22-0.57. kom kommers kg. kl 2 km 0,30. sla natuur'kl 1 0.27-0,43, kl 2 4,04, tomaten kg kl 1 C 0,66. B 1.59: A 1,66; bloemkool st. kl 2 0,23-1.60, broccoli kl 1 1.41. koolrabi st. kl 1 0,08, bospeen natuur kl l 0.32; rabarber kl 1 0,31, courgettes kl 2 4,04. spitskooi kl 2 0,38: augurken kg kl 2 A 4.04. snijbonen kg kl 1 1.10. sperciebonen kg kl l 1.35-1.68. kl 21.40. pronkbonen kg kl 1 0.80; prei kg kl 1 0.34. witte kool kl 1 A 0.29; kroten kg kl 1 0.06-0,17. kl 2 MD 0.29. uien kg kl 2 ON 0.28 MD 0.38-0 48 BO 0.45 peterselie bos kl 2 0,16 0,24; selderij bos kl 2 0,37. aardbeien GT 0,65-0,72. DR 0 110.31 KL 0.32-0,3: ijsberg sla kl 2 0,63 Coöperatieve tuinbouwveiling Walcheren B.A., vrijdag 12 augustus. Aardappelen: bo 87-94, gr 84-90, dr 22-36, kr 40-81. tomaten: a l 114-160 2 54-124. b l 126-148 2 142-152. c 1 64-73, 2 69-77. appels, benoni 201-203. discovery: 301-325; peren, precose 73. super trévoux: 80: pruimen 62-168 bramen p doos 64-79. aubergines 205. aardbeien p doos 156-168: ogenme- loen 221-314. netmeloen 296-418. groenten, andijvie. 20-62. rode kool 58-70, spitskool. 21-51. savooye kool 35-64, prei 41-66. sla 24-40. snijbonen. 133-266. sperziebonen 173-253. kroten kilo 38-68. kroten, bos 38-39. uien. 29-50. courgettes: 13-24. brocco li. kilo 352 selderij per bos 44-54, bloem kool 4 188-196:6130-188.8109-142. 10 54-61. komkommers: 41'51 48-51. 5161 58-7161 76 65-79. 76' 60-70: krom 51. Burgerlijke stand VLISSINGEN Geboren: Johannes Jacobse. Tan netje C. de Visser. Jeffrey J. A. van der Linden, Errol H. J Walia: Benjamin B Geldof; Arthur J J. Rombouts; jDELBURG Het jcugddrum- 'Blue Spirit' in Middelburg is tm in het openbaar op te Vrijdagavond presenteerden igdige leden van het korps, dat 6 jaar oktober werd opgericht, aan de ouders, vrienden en enke- lodigden. Dat gebeurde op het .oefenveld van 'Blue Spirit' aan ferculesweg op het industrïcter- „Arncstein in Middelburg, je korte tijd van het bestaan van CK won met 13-1 ian timmerfabriek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11