Soes ja Citroen zingt Thelonious Monk «t J"»* IPRISMAI King Sunny Adé, de koning van de Juju PZC/ kunst/cultuur Een Museum is leuker dan je denkt INDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 IDoor Margnet Hunfeldi TTalvervvege augustus wordt een nieuwe elpee uitgebracht til van de Nederlandse jazz-zangeres Soes,ia Citroen. Het is fen nogal bijzondere plaat, omdat Soesja Citroen het heeft ingedurfd om vijf nieuwe teksten (door haarzelf geschre- i) op muziekstukken van Thelonious Monk te zingen. Zij [ordt begeleid door het Cees Slinger Octet en door John feyton en Peter Ypma. h beroep is ze psycholoog. Soesja. Soesja praat graag de grote laatste baan duurde een jaar en Monk: „Eigenlijk werd deze pianist besloot ze definitief over te stap- uit de jaren veertig door veel van zijn .naar de muziek. „Eigenlijk heb ik tijdgenoten verguisd. Dat kwam, altijd zangeres gevoeld", vertelt ze denk ik, omdat hij zo individueel is ant ik zing al vanaf mijn zestiende, gebleven. De mensen vonden hem een een, toen ik jong was deed ik dat soort charlatan, hij speelde met de ion voor m'n plezier. Het Deed er meest uiteenlopende muzikanten sa- zoveel toe. Dus ging ik op m'n men en zijn composities leken door- jentiende studeren, want dat vond gaans van een onnozele simpelheid, 'eigenlijk de normale gang van Pas zodra je je verdiepte in zijn muziek bleek die simpelheid schijn en werd alles veel ingewikkelder. Tegenwoordig is Monk erkend ais een van de hele groten onder de pianisten. De°Ètik dat wilde, maar ik wist niet wat Ik heb getracht met mijn teksten de ken.r daar verder mee moest. Om zoiets muziek van Monk toegankelijker te 'organiseren, ik bedoel, daar komt maken voor een groter publiek. Het is r Mgtoen ik afstudeerde en ging r •'"taken kwam het verlangen om te 1 ngen weer tevoorschijn. Ik wist toen •ink! et in de muziek toch steeds op neer, all jar had ik geen kaas van gegeten. eenmaal zo dat gezongen muziek meer aanspreekt dan instrumentale. „Jammer genoeg was ik minder tevre den over de „Het mag mets kosten show" waarin ik met de andere twee Knokke-deelneemsters zou optreden. Ik vond dat er te weinig rekening is gehouden mèt mij, want ik had geen zin om me te verkopen als cabaretière en het werd wel van me gevraagd Ik ben nu eenmaal zangeres en zodra ik aan sketches mee moet werken ga ik me op de een of andere manier onecht presenteren. Dan wordt het een soort onechte ongein Uiteindelijk heb ik voor die televisieshow slechts twee stukken gezongen en dat is me niet In dank afgenomen" Of zoiets mijn carrière zal schaden? Ze glimlacht: ..Als je over een carrière praat dan is het niet goed om ondui delijk te zijn over wat je wel en niet kan. Het publiek gaat je heus niet leuker vinden, wanneer je een sketch doet die je zelf niet leuk vindt. Sommigen vragen me wel 's aarom ik niet wat meer Rita Reys-achtigc dingen doe. Nou. daar kan ik ook heel kort over zijn: ik ben Rita Reys niet, ik ben uit een andere tijd. Ik doe mijn dingen. Ik zing een combinatie van modern en traditioneel en het pu bliek maakt uit, wat mij betreft, of ik dat goed doe of niet". Soesja Citroen our nee jenwoordig is Soesja Citroen ïeijjk bekende zangeres. Zij treedt ïachide jaren zestig had ik me boven- Sinds mijn veertiende schrijf ik al erg gelicht op moderne, experi- gedichten. Ik geloof niet dat ik door bepaalde dingen word geïnspireerd, maar het is wel zo dat mijn teksten meestal nogal somber zijn" „Ik ben niet echt somber van aard. maar op de een of andere manier put ik toch uit die kant van mijn emoties, itele jazz. terwijl ik in de jaren Een tijdje terug wees Nico Bunnik me :ntig de andere muziekrichtingen er eens op en adviseerde me om wat aginhalen (de bop en zo). Het begon meer ditties en datties te doen, dus 0Ü'C n s00r^ droom van me vrolijkere, gemakkelijkere teksten te c™en om weer te kunnen optreden Zingen. Daar is toen „Ruby, my dear" dan het liefst in een duo. Heel uit voortgekomen, een tekst die ik iVeri,vacbl werd ik op 'n dag gebeld beb geschreven toen mijn dochter or Nedley Elstak die me vroeg als werd geboren". n Egeres in zijn band. Het Kwam als ,,vier jaar geleden ben ik begonnen vb complete verrassing en ik wist met teksten op de muziek van Nedley eens meer hoe dat moest, zin- Elstak en pas dit jaar heb ik voor het eerst een totale song geschreven, dus zowel de tekst als muziek. Ook bij het werken, aan de Monk-plaat kreeg ik het advies om de andere kant van mijn emoties eruit te laten komen, zodat twee stukken wat donderdcr y s"'1'5 t hi vara Dansor- kJeurd zlj en de oïerige drie wat k est en met het Metropole-orkest aa7?4oot de KRO. Vorig jaar deed zij witj,bovendien mee aan het songfestival et-in Knokke (samen met Floor van i^lülphen en Simone Kleinsma) en ;ebrs ilangswas zij te zien in de „Het mag rep iiiets kosten show" op televisie. id j.; oesja's man en manager Cees de Wit, 'Óna nu bezig om een tournee door het vejj, itenland te regelen, waarbij Soesja aet* Bneens voor radio en televisie zal 'jjp. iptreden in Parijs en Antwerpen, öesja: „Toch heb ik niet het gevoel, "het goed gaat met mijn zangcarriè- dat ik die psychologiestudie voor (U neb gedaan, het Feit dat je jchologe bent maakt het in sommi- gevailen makkelijker om bepaalde ügen te realiseren. Ik heb nu een tóe baan erbij op het Rotterdams mservatorium. Daar geef ik les in fideme en popmuziek". binnenkort uit te komen elpee van lesjazal gaan heten „Soesja Citroen Theonious Monk"; zowel de prof: als d muziek zijn niet bepaald veiS ivaUend commercieel. Soesja. ..Tja, ihoort echt bij mij. Ik ben altijd op naar mensen met eigenzinnige n cffunek. daar kwam bij dat ik steeds r erker het gevoel kreeg dat ik eruit iie tóe breken Ik zat op de een of "tJtóere manier vast. Bovendien had ik eerder teksten gezongen op Monk ,rlioil'net idee om een plaat te maken typis eta)n muziek kwam opeens bij me Uren heb ik zitten luisteren naai werk om te kunnen selecteren en tgflejP ie proberen welke stukken ge- sneD zouden zijn voor tekst wori m n keuze had gernaakt ben r, ij, Cees Slinger gegaan die me marr adde!'Ük steunde. Mijn platen- «schappij deed wat moeilijker, ir gelukkig kon ik ze overtuigen f erop te wijzen dat mijn vorige st het goed had gedaan in Amerika vooral het Monkstuk. Knokke Hoe valt haar liefde voor de jazz te rijmen met haar deelname aan een songfestival in Knokke? Soesja: „Pri ma om zoiets eens mee te maken, hoewel ik stomverbaasd was toen ik hoorde dat er voor mijn optreden cijfers zouden worden gegeven. Heel eng, vind ik nu, dal mensen punten gaan geven, maar anderzijds was ik ook wel weer trots toen ik het hoogst gescoord bleek te hebben". ADVERTENTIE bij de boekhandel VAN DE MAAND AUGUSTUS MUSEUMGIDSVOOR KINDEREN alleen deze m maand jê j PRISMA OP STAP Donderdag 11 augustus Op en om het terrein aan de Commandoweg in Vlissingen wordt gedurende vier dagen voor de derde keer het straatfestival gehouden In het kader daarvan treedt een groot aantal popgroepen op. Vandaag is dat: Paolo Passionato and the Pen- nies from Heaven, ook wel de Ne derlandse Kid Creole and the Coco nuts genoemd (21.15 uur op het festival terrein) Vrijdag 12 augustus De groep Toontje Lager treedt op in De Halve Maan in Oostkapel- le Aanvang 21.00 uur. In het kader van het straatfesti val treedt de groep The Serial op in Vlissingen (20.30 uur op het festival terrein). Zaterdag 13 augustus De Vlissingse groep Sing Sing Movement treedt op in Vlissingen in het kader van het straatfestival (11.30 uur op het festivalterrein). Voorts zijn er concerten door de uit Amsterdam afkomstige calypso- groep Big Bamboo (16.00 uur. festi valterrein). het straatmuziekgezel schap La Fanfafonie uit Quebec (19.00 uur) en de reggaeband Reali ty uit Engeland (22.30 uur). Ook deze optredens zijn op het festival terrein aan de Commandoweg in Vlissingen Bovendien zijn er dagelijks op uit eenlopende plaatsen en tijden op tredens van hetv gezelschap Sint- Juttemis. Gedurende het hele straatfestival is Vlissingen vrijstad voor alle straatartiesten Dat bete kent dat niemand vergunning nodig heeft voor het maken van muziek, jongleren, potsenmaken en wat dies meer zij. Paolo Passionato and the Pennies from heaven. Het succes kwam voor Vince Clar ke. en Alison Moyet samen Yazoo tamelijk onverwacht. Het kwam misschien zelfs te vroeg, on danks de titel van hun tweede lp: 'You and me hotli'. Het duo Yazoo bestaal in ieder geval niet meer. Rest dus deze laatste lp. Clarke en Moyet hebben ieder hun deel geleverd en wel zo keurig 'om en om' dat je zelfs van 'krampachtig' kunt spreken. 'No- body's diary' van 'AIP Moyet opent de plaat. Het nummer heeft met name in Groot-Bnttannië zijn hitgevoeligheid al bewezen. Daarna volgt 'Softly over' van Clarke, een niemendalletje dat illustreert dat de mannelijke helft van het duo vooral grossiert in twee-di mensionale bespiegelingen, op tekst gezet met behulp van het 'Groot Rijmwoordenboek' Combinaties als 'away-day by-try' en 'you-do' keren veelvuldig terug. Wat anders ligt het met de nummers van Moyet. die vaak in even simpele bewoordingen aan zienlijk meer diepgang bereikt. In 'Winter kills' en 'Midnight' van de eerste lp was Airs hang naar somber heid al duidelijk aanwezig Ook dit maal zijn nummers als 'Ode to boy' en Anyone' weer uitschieters op een verder vrij oppervlakkige lp. Natuur lijk. ook het dansbare "Sweet thing' is best aardig en past in de reputatie die Yazoo met. discohitjes als 'Don't go' heeft opgebouwd, maar de repeteren de synthesizerriedeltjes van Clarke gaan al gauw vervelen. Opvallend genoeg is zijn inbreng in de nummers van zijn vrouwelijke collega veel in ventiever. Af en toe (in 'Good times' bijvoorbeeld) zijn blazers-achtige klanken te horen die beter passen bij de uptemponummers die Moyet schrijft Zij heeft haar voorkeur voor conven tionele instrumenten overigens niet onder stoelen of banken gestoken en verklaarde m een interview dat ze zich vaak niet op haar gemak voelde in de melodielijnen van Clarke. Beide zullen nu weer opnieuw moeten beginnen Clarke zal ongetwijfeld wel weer iets van zich laten horen. Mis schien wel snel. want hij dook ook al kort na zijn vertrek uit Depech Mode in Yazoo op Wat Alison Moyet betreft is het afwachten. Haar inbreng over trof op dit laatste Yazoo-produkt die van Clarke in kwaliteit en kwantiteit. Of ze ook op eigen benen succesvol kan zijn moet blijken. Yazoo-samen heeft hoe je het ook bekijkt een bijdrage geleverd aan het vermengen van blues- en soul-achtige muziek met moderne synthesizerklanken, een on derneming die door andere groepen als de Eurythmics in ieder geval wordt voortgezet H J. K. Met een band van circa twintig muzikanten en een reputatie die vijftien jaar teruggaat, behoort de Nigeriaanse bandleider King Sunny Adé tot de belangrijkste Afrikaanse musici van deze tijd. De laatste paar jaar wordt zijn muziek in de westerse wereld verspreid door het Britse label Island en om de gevarieerde ritmische concepten en het kristalheldere geluid gewaardeerd. In juni dit jaar maakten King Sunny Adé en His African Beats hun Nederlandse concertde buut. een gebeurtenis waarop de kritiek eensgezind lovend reageer de iDoor John Oomkes) King Sunny Adé is een 37-jarige man van prinselijke bloede, die met minzame vriedelijkhcid zijn gasten verwelkomt. Hij schenkt thee ter smering van het strottenhoofd. Sunny Adé is een buitengewoon beschei den mens. die met zachte stem zijn verhaal vertelt. Het is de geschiedenis vail de mu- „Er is helemaal een verwrongen ziek van zijn voorouders, leden van beeld van ons land ontstaan toen de grote Yorubastam Juju wordt anderhalf miljoen Ghanezen het die muziek genoemd, zolang wester- land in het voorjaar moesten veria- se oren de grote variëteit aan ritmen ten. Ik ben er zelf geen ooggetuige in deze Westafrikaanse smeltkroes- van geweest, want wij waren in muziek nog niet kunnen onderschei- februari en maart op tournee in den Met een mengeling van folklo- Amerika. Maar ik kan wel zeggen nstische evenementen, eigentijds in- dat ik verbijsterd naar de televisie strumentarium en een groot aantal, heb gekeken toen die volksverhui- vaak zeer verschillende invloeden zing aan de gang was. Je zag beel- uit de westerse rockmuziek heeft den van politiemensen die op die Dunny Adé eerst de afgelopen twee wegtrekkende mensen insloegen en jaar zeer grote indruk weten te ma- daar werd bij verteld dat de Nige- ken in de internationale muziekwe- riaanse politie hard optrad. Dat rela Zijn band. His African Beats, moeten scènes geweest zijn die na geldt als een wondertje van orgaru- onze grens en vóór de Ghanese satievermogen In volledige bezet- grens zijn opgenomen: in buurlan- ting staan er 22 muzikanten op een den als Benin en Togo, die die podium zonder dat de zeer verschil- vloedgolf kregen te verwerken. Dat lende lijnen waarlangs zij functione- was namelijk geen Nigeriaanse po- ren verward raken. litie. Zelfs de parkeerpolitie loopt „Je kunt het aan mijn muzikanten bij ons niet in shorts rond - zoals die zien dat vrijheid ons hoogste goed agenten die op televisie te zien is", zegt Sunny Adé als de organisa- waren - maar in lange broek", tie m zijn band ter sprake wordt gebracht. „Ik huur geen mensen in "Hel 1S Seen blind verdedigen van die slechts omwille van hun dage- nnjn eigen land. Maar feit was dat de lijks brood op het podium kunnen economsiche groei en de wereldcri- staan. Ik vertel ongeveer hoe ik het S1S die daar°P volgde van Nigeria wil hebben, maar je moet muzikan- een magneet had gemaakt waarop ten vrijheid gunnen om hun instru- arbeid^rs uit naburige landen afge- ment letterlijk tot klinken te bren- Komen waren. Ze mogen er slechts gen. om met gevoel te kunnen spe- verblijven met een vergunning, an- len. En je ziet het! Zij moeten hun eigen smaak bevredigen, aan de wensen van het publiek weten te voldoen en ook nog eens spelen voor de zon". De zon? Adé lacht en legt uit dat het een synoniem is voor het Afrikaanse gemeenschapsgevoel. „We zijn ge lijk, want we spelen ders niet Wij hadden een illegale groep van bijna twee miljoen buiten landse arbeidskrachten Kijk. ik werk hier op een visum. Als dat begrijp afgelopen is, zal ik ook moeten je? Ik ben slechts de leider omdat gaan' zij mij tot leider hebben gemaakt. \igefl die economische opleving Nee, ik heb er geen problemen mee geen rol gespeeld voor wat de wes- om te besluiten hoe ver ik kan gaan. terse elementen van de juju betreft? Dergelijke vragen over hoe ver je Ade: „Ach, als je geld hebt. kun je autoriteit strekt kennen wij feite- meer platen kopen. Andere instru- lijk niet. Ik krijg respect van mijn meriten, Maar daar blijft het bij. Je muzikanten omdat ik halverwege kunt net zoveel op als je op kunt de jaren zestig met enkele anderen Als JC goed bjj kas bent kun Je je de stoot heb gegeven tot het ont- volvreten, maar je komt er snel staan van deze muziekvorm. Ik ben achter dat je je spijsvertering ver een van de medestichters, zo je standig moet regelen Muzikanten wilt"- passen zich niet aan. dat doen za- „Maar als er muziek in je broeders kenlieden". schuilt, talent in verborgen zit. dan is het je eerste taak om dat er uit te „Je moet goed begrijpen dat juju- laten komen. Daar moet je hen de muziek feitelijk een zijtak is van de ruimte voor geven. Dan kunnen ze traditie van de jazz. Het is muziek laten zien dat je in een Afrikaanse die in de jaren twintig voor het pot veel ideeën klaar kunt stomen, eerst buiten de traditionele plech- Trouwens. iedereen die zijn eigen tigheden - het aanbidden van de band wil formeren, is daar vrij in Wij goden, de rituele gebruiken - werd organiseren jongens voor hem. hel- gebruikt. Nou. dat heeft zich storm- pen hem aan instrumenten, hij achtig ontwikkeld. De naam is al- krijgt zelfs de kans om terug te leen verwarrend. De Engelsen - die keren in onze band als het hem op in Nigeria de koloniale machtheb- eigen kracht niet lukt. De normale bers waren - noemen het juju, om- procedure is m dat geval als volgt, dat dat woord een bijklank heeft Een van onze bandleden komt zijn van zwarte magie. Juju voor ons is voornemen melden om op eigen gewoon muziek, gewoon ónze mu- benen te staan. Hij leidt iemand op ziek", die hem in onze band kan vervangen en dan staat het hem vrij te gaan en krijgt hij in wederdienst onze hulp. Als het hem lukt. dan wordt hij geregistreerd als orkestleider bij de Performing Musicians Association in Nigeria". Opmerkingen over de raciale af komst van zijn orkestleden van mijn kant worden door Sunny Adé ver keerd opgevat. Het levert evenwel boeiende informatie op. „In de we reld bestaat het idee dat de verschil lende Nigeriaanse volken niet in vrede kunnen samenleven", zegt hij fronsend. „Ik ben geen nationalist, maar dat beeld moet echt gecorri geerd worden Ik behoor zelf tot een zeer kleine evangelische geloofsge meenschap. Die wordt geen stro breed in de weg gelegd. In Nigeria verlopen de contacten tussen de verschillende stammen en geloofs gemeenschappen over het algemeen erg goed" King Sunny Adé eröfc (Door Henk Linse) De Londcnse reggae-groep Ama- zulu zit op de veerboot van Zweden naar Finland. De uil vijf vrouwen en een man bestaande groep begon als een stel muziek makende werklozen, maar nu kun nen ze net van de concerten rondko men. „De ene weck hebben we lek ker te eten en de weck erop kan hel weer moeilijker zijn", aldus zange res Anne-Marie Ruddock. De kleine tourneetjes. langs clubs en festivalletjes. zijn zeker geen vetpot. maar toeren is leuk" De concerten die in Finland gepland zijn, zullen bijvoorbeeld nauwelijks kostendek kend zijn De Finse trip van Amazulu loopt echter met alleen ln financiële zin slechter af dan verwacht Als bassis- te Claire Kenny aanstalten maakt om een glas te schenken uit haar zojuist gekochte fles belastingvrije whiskey, wordt ze door enkele be manningsleden van het Zweedse schip hardhandig aangepakt. „De belastingvrije waar mag niet in het openbaar genuttigd worden", zo schijnt dc regel 'te luiden. In de scheepskeuken wordt de fles in de gootsteen geledigd terwijl Clare nog altijd door een matroos in de houd greep gehouden wordt, terwijl een ander haar schopt en slaat Bemanning, noch passagiers op de ferry schijnen gecharmeerd te zijn van het bonte gezelschap, waarvan er twee van Latijnsamerikaanse af komst zijn, Anne-Marie heeft Jamai- caanse ouders, drummer John Bai ley is van West.indische afkomst, de saxofoniste is een Ierse en gitanste Margo Sagov is in Zuid-Afrika opge groeid De „overtreding" met de whiskyfles was de stok om de hond te slaan De „arrestatie" loopt pas echt uit de hand als Clare zich verzet en twee andere meisjes en later John Bai ley haar te "hulp komen. Het is al gauw een forse vechtpartij. De hele groep, inclusief de meerei zende Zweedse organisator van de Scandinavische concerten, belandde in de boeien, in het vooronder Aan klacht geweldpleging tegen bevoeg de autoriteiten Zangeres-percussiomste Sharon Bai ley „Maar toen we in Finland aan kwamen. bleken de douanebeamb ten nog een graadje erger te zijn. Die ramden ons letterlijk het cachot in. Daar hebben we tien dagen in geze ten. bij het eerste concert kwam een zeshonderdkoppig publiek opdagen, maar geen Amazulu We waren doodsbenauwd over wat ze zouden gaan uitvoeren, vooral omdat we de eerste drie dagen niet eens een tolk kregen" Uiteindelijk ging het Britse consu laat zich met het lot van de groep bemoeien en na enig touwtrekken mocht het zestal naar huis. Dit gebeurde tweeenhalvc maand geleden. Begin juli was de groep voor een tweede tourneetje in Ne derland. waar de dames (en heer) gelukkig iets zachtaardiger behan deld werden. Sharon Bailev: „Maar achteraf zit er een positieve kant aan dat incident. De Britse pers heeft ons behoorlijk wal broodnodi ge publiciteit gegeven. En boven dien heeft David Bowie een bandje van ons beluisterd en besloten dat wij in zijn voorprogramma mochten spelen". Inmiddels heeft onder anderen de Britse disc-jockey John Peel zich ook als beschermengel van Amazulu op geworpen. De reputatie van „dat arme stel onrechtvaardig behandel de muzikanten is een leuk duwtje in de rug geweest Anne-Marie Ruddock .Maar daar voor trokken we in Londen ook al aardig wat publiek. Hoewel ze vol gens mij in de eerste plaats kwamen kijken omdat we vrouwen zijn: een vrouwen-reggaeband is erg onge woon Maar. omdat dat publiek te rug blijft komen, denk ik toch dat ze onze muziek leuk vinden' Sharon Bailey „Onze muziek is een stuk gevarieerder dan de doorsnee reggae De leden van de groep heb ben zulke verschillende achtergron den. dat het verwerken daarvan van zelf tot een „nieuw soort reggae" leidt. Bovendien zingen we over al lerlei herkenbare dagelijkse situaties en niet alleen over liefde en geluk dus Ook zijn we géén rasta's dat kun je als vrouw ook bijna niet zijn we zingen over wat ons irriteert en bezighoudt". Anne Marie Ruddock: „Bij veel reg gae geldt: als je een song gehoord hebt. ken je ze allemaal. Wij hebben nu twee singles gemaakt en binnen kort komt er een elpee. Je zal horen dat dal bij ons niet zo is".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7