Organisatie regenboogkoers wil een internationale uitwisseling Reyrvrf Jacky Willemen ging in Domburg bijna onderuit Voorhoede Zierikzee uitstekend op dreef: 8-1 Zwaar parkoers Breskens met heel wat favorieten Agostinho spoorloos PZC/sport ZONDAG PROF WIELERSPECTAKEL IN 'S-HEERENHOEK Johan de Wolf naar middenmoot Historische dag wielersport in Sluiskil GOES EN OOSTKAPELLE GELIJK: 2-2 Koplopers in Eeklo sterk DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 S-HEERENHOEK - Het. wielerconn- té 's-Heerenhoek is de laatste week letterlijk op zoek geweest naar nóg een trekpleister voor de Regenboog- koers voor profs, die zondag wordt verreden. Men wilde dolgraag de 40- jange Portugees Joaquim Agostinho een contract voorleggen, maar laj blijkt spoorloos verdwenen te zijn De veteraan uit de Franse formatie Sem van graaf Jean de Gribaldy wordt morgen ivrijdagi wél venvacht in Rijsbergen. Mocht hij daar opdagen dan zal Peter Bonthuis hem onmiddel lijk trachten te laten tekenen voor deelname aan de profkoers in 's- Heerenhoek. i "V - j 1 Guys and Dolls treden op tijdens Regenboogkoers S-HEERENHOEK - Voor hel derde achtereenvolgende jaar is er tijdens de Ronde van s-Hee- renhoek weer een optreden van een bekende popgroep Na Babe in 1981 en Doris D and the Pms zong jaar, komt nu de m Neder land wonende Engelse formatie Guys and Dolls naar de Zuidbe- velandse plaats. Het optreden begint vlak na het vertrek van de professionals om 15.45 uur. Pedro Delgado linksen Angel Arroyo met hun ploegleider. Zondag zijn zij m s-Heerenhoek. VRIJDAG WIELERKOERS BRESKENS Hel tweegevecht tus- Kortom, de ingrediënten vo« sen de beheersers van de Zeeuwse en spetterende confrontatie zijn be Westbrabantse amateurwiclerkoer- aanwezig in Breskens. waar heli sen tussen Toon van der Steen uit zware parkoers ook nog eens ab Bruinisse en Theo Appeldoorn uit belangrijke scherprechter kano] Roosendaal krijgt morgen (vrijdag) den. Iedere ronde opnieuw (end een vervolg in Breskens. Sinds Toon niet minder dan veertig maal) van der Steen naar zijn huidige top- de klim naar de Promenade ivo vorm toe groeide en hij in een twee- beklommen, terwijl ook hel tal weken tijds niet minder dan zes hellende laatste rechte eind n« triomfen behaalde is de spanning te finish op het Spuiplcin uiteraard snijden in de Zeeuwse criteriums in de kouwe kleren gaat zitten.! omdat Theo Appeldoorn zijn inmid- vijftig amateurs gaan vanavog ka dels opgebouwde reputatie niet prijs 18.30 uur van start voor een wilde geven. Tot op het scherpst van strijd over 80 kilometer. de snede werden de gevechten uiige- voerd; afgelopen weekend deelde Ap peldoorn overigens weer een belang- 'S-HEERENHOEK Het wielercomité 's-Heerenhoek is van mening dat er een internatio naal uitwisselingsprogramma van profrenners moet komen om daarmee de toekomst van de criteriums in Nederland veilig te stellen. „Momenteel zijn er natuurlijk nergens problemen, omdat er volop succes is. Maar er kan een jaar komen dat Nederlandse renners in de Tour de France niet meedoen en als er dan geen buitenlandse coureurs zijn om een deelnemersveld in een criterium sterk te maken, kan die hele zaak wel eens in elkaar storten", vindt Cees Raas, comitélid van de Regenboogkoers in 's-Heerenhoek, die zondag wordt gehouden. Volgens hem ontbreekt het de beken de wielermanagers van de diverse landen aan overleg en houden de meesten hun eigen toprenners hét liefst in eigen land. „Wij willen bij voorbeeld ook al jaren wat meer be kende buitenlanders hebben, maar de Nederlandsemanager Peter Bonthuis die geweldig zijn best doet. kan ze télid Piel de Vos. „Op die manier gaat de lol er wel een beetje af, want je bent nooit zeker wat je de mensen kunt bieden". Het was een tweede probleem, naast de moeilijkheden rond het samenstel len van een internationaal veld. „Maar dat moet toch echt meer gezien worden met het oog op de toekomst maar heel moeilijk loskrijgen. Het Dat moeten de Nederlandse renners gevolg daarvan is weer dat hij niet te trouwens ook beseffen", aldus Cees toeschietelijk is wanneer er uit het Raas „Ze gaan niet zo graag naar buitenland verzoeken komen en daar- Frankrijk of Italië en vinden het niet mee is de cirkel rond", aldus Raas zo geweldig als die buitenlanders voor Die ontwikkeling verontrust het Be- veel geld naar hier komen. Maar de velandse wielercomité dat al jaren een opzet die wij in gedachten hebben sterk bezet deelnemersveld voor zijn hoeft niet meer te kosten dan nu het wedstrijd weet te contracteren. Ook dit jaar slaagde men erin met de Spanjaarden Angel Arroyo (tweede in de Tour de France), PedrQ Delgado en de Deense gele-truidrager uit de Tour, Kim Andersen, een programma met ijzersterke internationale troeven te presenteren, maar pogingen om dat aantal nog uit te breiden liepen spaak. Concurrentie van buitenland se wedstrijden (de Grote Prijs Eddy Merckx en Dortmund) en een kenne lijk gebrek aan samenwerking van de managers, die in de critenumperiode even machtig lijken te zijn als Felix Lévitan en Jacques Goddet tijdens de digd en in de woonplaats van natio- welingen (11 00 uur. 40 kilometer), naai kampioen Jan Raas, die dit junioren (12.00 uur. 60 kilometer) en seizoen de Ronde van Vlaanderen 'lAMp won. kan dat ook bijna niet anders. Zo starten Leo van Vliet Gent-Wevel- gem) en Steven Rooks (Luik-Bastena ken-Luik en zijn voorts de Ronde- renners Joop Zoetemelk, diens Deen se ploegmaat Kim Andersen en de Spanjaarden Angel Arroyo en Pedro Delgado van de partij. Het veld wordt verder aangevuld met grote namen als Fnts Pirard en Henk Lubberding geval is. Je moet dan namelijk probe ren tot een echte uitwisseling te ko- w men. Daar zijn de organisatoren van (beiden ritwinnaar van de laatste de criteriums in alle landen het beste Tour de Frimcei. Adrie van der Poel. Want als de renners uit je eigen cees Priem en Jos Schipper. Vanzelf- Michels krijgt geen nieuwe trainerslicentie DEN HAAG iGPD) Rinus Michels is aan zijn laatste seizoen in West- Duilsland begonnen. De huidige trai ner van FC Koeln krijgt volgend jaar proberen alle zaken zelf op te lossen' namelijk geen licentie meer van de Westduitse voetbalbond. Een en an- land eens een jaar wat minder zijn. kun je met die buitenlanders mis schien wel publiek trekken". Het comité 's-Heerenhoek is vast van plan het idee eens grondig door te spreken met Peter Bonthuis. Niet met de Vereniging van Organisatoren van Beroepsrennerswedstrijden (VOW „Daar hebben we slechte ervaringen mee Vorig jaar hebben we op een vergadering besloten geen wedstrij den meer te organiseren als de VOB geen zetel zou krijgen in het bestuur van het Servicebureau voor profs. Het VOB-bestuur heeft daar later nog eens over vergaderd met de KNWU en Peter Bonthuis, maar wij hebben er officieel nooit meer iets over gehoord. Het enige dat de post ons van de VOjB heeft gebracht is een acceptgirokaart om de contributie te betalen Ze span nen je eerst wel voor een karretje en verder niets Het comité 's-Heeren hoek zal in de toekomst dan ook sprekend zijn onder de ruim vijftig vertrekkers alle Zeeuwse beroepsren ners van dit moment, zoals Sylvester Aarts en niet te vergeten Heddy Nieuwdorp die eind juni zo n schitte rend nationaal kampioenschap reed echter geduchte tegenstand van de duo's Theo Appeldoorn en Toon van der Steen, Maatie de Baal, Karei van Goethem, Nap Hage, Frank en John De beroepsrenners starten om 15.45 Pirard en Peter Hoondert. Voorts uur en leggen 100 kilometer af In het voorprogramma komen nieu- rijk 'prik' uit door de wedstrijd in Willemstad te winnen, terwijl Van der Steen zonder zege bleef. De stand is daardoor nu 10-9 in het voordeel van de Brabander. Het draait uiteraard niet alleen rond het op de absolute hegemonie mik kende duo. te meer daar door de onderlinge strijd er wel eens een la chende derde zou kunnen zijn Eén van die mannen is ongetwijfeld dé streekfavoriet bij uitstek. Werner Wie me uit IJzendijke. die momenteel aan een uitstekende periode in zijn wieler- carrière bezig is. Zijn opmerkelijke optreden van de amateurs (13.30 uur, 80 kilometer) aan laatste weken is intussen niet onopge- de start. Bij de nieuwelingen vertrek- merkt gebleven. In korte Lijd reed ken onder anderen Toine Goense. Wieme ook enkele fraaie triomfen bij Johan van Schalk, Marcel van de elkaar; afgelopen zondag was hij zelfs Klooster Arnold van Goethem en de nog overwinnaar van een wedstrijd in plaatselijke favorieten Bart Hoogeste- het Belgische Dudzele. Verder mag ger en Ronnie Traas Bekendste deel- uiteraard ook een andere man uit de nemers bij de junioren zijn de Braban- streek Ab Verplanke niet uit het oog ders Tonnïe en Theo Akkermans en worden verloren. Kees de Bont Verder verschijnen er nog verschillen de sterke mannen aan het. vertrek, die Zeeuwse kanshebbers' zijn Gerard best nog eens willen vlammen Met van Antwerpen, Marcel Gunst, Char- daarbij onder meer Rob Bijvank. die les de Caluwc en Stefan Kole, die best ook weer eens een succes kan voor eigen publiek rijdt. Dat doen - gebruiken, terwijl ook renners als Car- bij de amateurs - ook Daan Smits, Jan io Steel, Kees de Nooijer, Cees Spaans Martens en Pierre Raas. Zij krijgen en Toine de Braber voor de nodige :ullen drie Engelse renners vertrek ken. strijd kunnen zorgen en natuurlijk mag ook de kleine Patrick van Passel niet uit het oog worden verloren. In korte tijd heeft de Sluiskillenaar zich een vechtersreputatie weten op te bouwen Het heeft enkel nog niet tot resultaat geleid. betoogt Piet de Vos REMCO MAANDA G SNEUVELDE MET ERE -,,,.- „t. volgens Michels het gevolg van Ronde van Frankrijk, liggen daar hct lci, da, dc KNVB pni lijd naar hun smaak aan ten grondslag - - - - - Lol eraf geleden geen arbeidsvergunning wil de verlenen aan de Duitser Friedl Rausch die bij MVV onder contract Door de Grote Prijs Eddy Merckx en aV?™ Alleen onder de voorwaarde dat ande re landen bereid zijn hetzelfde te doen verleent de Duitse bond licenties aan buitenlandse toptrainers Geslaagd Dortmund missen we enkele die we graag wilden hebben, ja. waarmee we zelfs al rond waren. Sean Kelly. Eric Vanderaerden en Lucien van Impc die op ons verlang lijstje stonden, starten in Belgié en Peter Post verplichtte Winnen. Hane- graaf en Laminerts - die al bij ons hadden getekend - in Dortmund te vertrekken. Bovendien hoorden we dinsdag bij toeval dat ook Kuiper daar moest rijden. Wéér iemand die al een contract had", verzucht comi- DIEREN Na de zevende ronde van het toernooi om het open Nederlands schaakkampioenschap is de strijd ongemeen spannend geworden. Kre- mer kwam opnieuw alleen op kop door een prima overwinning op de Duitser Simon. Nadat Kremer in een vroeg stadium een kwaliteit had ver overd, wist hij op spectaculaire wijze in de tijdnoodfase de hechte verdedi ging van Simon uiteen te slaan. Mo gelijk dat Kremer zijn eerste plaats nog moet delen met Piet Peelen. Deze brak namelijk in een voordelige posi tie af tegen Bruno Carlier. Johan de Wolf uit Middelburg speelde zich opnieuw verder in het klasse ment omhoog Tegen de Amsterdam se Jeanette Mulder beheerste hij de centrale lijnen zeer vakkundig. Toen de Zeeuwse torens de vijandelijke stelling binnendrongen was een mat- net voor de Amsterdamse onafwend baar en dus capitulatie geboden. De Wolf kwam hierdoor op vier punten Voor Peter Ton uit Middelburg was er verdeeld succes. Hij boekte winst in zijn afgebroken partij tegen de Duit ser Martin, maar daarna moest hij het loodje leggen tegen Haselager uit Am sterdam In de bondswedstrijden kwam zowel Van Eekhout uit Vhssingen als De Decker uit Oost-Souburg tot het on dertekenen van de vredesakte Van Eekhout deelde het punt daarbij met de Amsterdammer Dijkstra, terwijl De Decker de vredespijp rookte met opponent Rook uit Rotterdam. Belangrijkste uitslagen afgebroken partij en zesde ronde Budde (BRD)Fritz remise, Willemsen-H Kuijf remise. Markus-Carller 0-1; Schwartz-Simon iBRDi 0-1. Zevende ronde' Carlier-Peelen afg; Kremer-Simon 3-0: Fritz-Kem iBRP> 1.-0 Kuijf-Sprotte (BRD) 1-0. Kohier-Bark 1-0. Roggeveen- Kerkmeester afg; Kohlweijer iBRDi-Van Kooten 1-0. Riemens-Budde iBRDi afg. Willemsen-Galje 0-1 Dletze (BRDi-Bohm (Brd) 0-1. Hendriks-Peek remise, De Rooi- Roozenbeek 0-1. De stand aan kop na 7 ronden 1 Kremer 6: 2-6 Fritz, H Kuijf. Koehler. Kohlweijer en Galje 5,5; 7-8 Carlier en Peelen 5 en 1 afg 9-13 Simon, Bohm. Roozenbeek. Van der Plassche en De Ruy- ter 5; 14-17 Roggeveen. Kerkmeester, Rie- mens en Budde 4.5 en 1 afg Voor dit jaar is men daar uitstekend in geslaagd. Weliswaar werden niet alle verlangens ingewilligd, zondag staat er op de Molendijk in hel Zuid- bevelandsc dorp een indrukwekkend peloton professionals aan het ver trek. Met name de grote renners uit dc klassiekers zijn goed vertegenwoor- DOMBURG Bredanaar Jacky Wil- 6-1. Bepaald verrassend was de zege lemen (verliezend finalist tegen de van MLTC'er Peter Willemse, afkom- Indier Pipcrno in het Maeneblussers- stig uit Kapellc, die de Westduitser toernooi in Middelburg) heelt het Gunar Biermans met 6-7, 6-4 en 6-4 woensdag erg moeilijk gehad om zijn versloeg. Van de Zeeuwse dames tweede positie in hel plaatsingssche- kwam Marjolein Cijsouw (MLTC) een ma van het Domburgs A-tennistoer- ronde verder dank zij haar winst op nooi te behouden. De Westduitser Leodse Maurien Meijer (7-6, 6-2), Wallher Abrahams, die de vorige maar Vlissingse Aimemieke Verhulst SLUISKIL Vandaag (donder dag) wordt voor de wielersport in Sluiskil een min of meer histori sche dag. De twee bestaande orga nisaties in het kanaaldorp (wieler comité De Sluiskilse Wielervrien den en dc wtc-Dallinga) organise ren dan in gezamenlijk overleg wedstrijden. De Wielervrienden doen dat met een wedstrijd voor liefhebbers, terwijl Dallinga uiter aard de trimmers aan het vertrek brengt. Opmerkelijk temeer, daar het programma goed in elkaar overloopt. Als eersten gaan namelijk de C- trimmers van start, daarna komen de liefhebbers aan het vertrek, waarna uiteindelijk de A-trimmers het programma zullen .besluiten. Om 16.30 uur starten de C-catego- rie van de Zeeuwsch-Vlaamse Trimfederatie, terwijl om 18.00 uur ue ncinebbers op het parkoers istart cn finish in deDrostlaan) aan bod zullen komen. Bijna vijftig man hebben hun insehnjfkaaft in gezonden en onder hen natuurlijk Willy de Feber en verder Siep van. Dongen. Wim Wielhouwer. Hans van de Oever, Sam Broersma. Wim van Lienden, Leon van der Wiel, Hans van Ginneken. Frans van Osta en Ko Tolhoek, Een interes sant veld derhalve, dat 42 kilome ter voor de wielen heeft. Na deze confrontatie is het weer de beurt aan de trimmers, waarbij de A's aan het vertrek zullen verschij nen. Deze wedstrijd zal meetellen voor het klassement van de Zeeuwsch-Vlaamse Trimfederatie Voor de trimmers is er inschrijving mogelijk in café-restaurant Dallin ga, terwijl de liefhebbers hun rug nummer af kunnen halen in café restaurant Atlanta. twee jaar in Domburg in de 'midden moot' eindigde, ontpopte zich plotse ling als een 'kampioenendoder'. Wil lemen ontsnapte op het nippertje tegen de erg vaste Duitser: 3-6, 6-4 en 6-4. Middelburger Remco Maandag sneu- mocst verlies incasseren tegen Clau dia Orthen uit West-Duitsland: twee maal 6-2. Er gingen in het Domburgse toernooi twee geplaatste spelers onderuit Gro ningse Jules Grimbrère. die vorig jaar nog met 6-1. 6-2 van Ferry Redelijk verloor nu met 6-4, 6-4 velde in de tweede ronde met ere Duitser Hergenröter, en het jonge tegen de m het Duitse Krefeld Duitse talent Dirk Kalieber .uit Kre- werkende Amerikaanse trainer-speler Ingo Maler. De score: tweemaal 7-6, viel de Zeeuwse topspeler en trainer erg mee. want sinds hij de 23-jarige Amerikaan in het Maeneblusserstoer- nooi ontmoette, kwam hij erg onder de indruk van Maiers spel. „Erg jam mer vond Remco Maandag, „dat ik als geplaatste speler tegen een zo sterke ongeplaatste speler moest Overigens wist Maandag wel dat Maier sterk was (hij won onder andere met de Amerikaan het dubbel van het toernooi in Bergen op Zoom) maar de wedstrijdleiding van Domburg was er niet van op de hoogte. In de eerste ronde had Maandag de Westduitser Uwe Johennicke met 6-3. 6-2 verslagen. Maier won met 6-2, 6-1 van Lorkx uit Weurst. Er sneuvelde woensdagmiddag een andere Zeeuwse speler, Bart van der Feen, spelend voor het Halve Maan tje in Goes. Hij kreeg met 1-6, 6-4. 6-3 klop van de Westduitser Ralf Janzen uit Aken. Broer Robert Jan van der Feen deed het beter: hij versloeg de Westduitser Walter Bach met 6-3 en Jacky Willemen: bijna onderuit, feld schakelde zijn geplaatste landge noot Stefan Prumpi uit. Windnadeel Sommige, tennissers hadden erg veel last van de wind, die woensdag op de Domburgse banen woei De felle noordoostenwind ging zo 'tekeer' op baan 2. dat men daar van de 'storm baan sprak. Op baan 1 had de West duitser Arno Christ het zo te kwaad met de wind. dat hij zijn partij tegen Reinier Koning opgaf in de tweede set „Ik weet zeker, dat ik me niet meer had kunnen beheersen. En het is toch niet leuk als ik met m'n racket ga gooien". .Iemand die zichzelf uitste kent kent, of een speler, die niet graag stevig onderuitgaat... Want Koning won de eerste set met 6-0 en bij het afbreken was het 2-0 voor de speler uit Assen. Vreugde en verdriet lagen voor Ko ning deze middag erg dicht bij el kaar. Want direct na zijn 'zege' sprong hi.i in het verkoelende Noord zeewater en kwam een half uurtje later hinkend van pijn terug op de baan. Het Domburgse toernooi is echter van allerlei specialistische spelers voorzien. Rob Krullaards, fy siotherapeut uit Leidschcndam, meende met een zweepslag te doen te hebben, later constateerde Har Meij er, een arts uit Leiden, een spier- scheuring in Konings linkerkuit. De Assenaar wil vandaag (donderdag) nog wel spelen, maar het ziet er niet naar uit dat dit mogelijk is. De oudste toernooispeler Domburger Gerrit van Eijzeren. werd gisteren ook uitgeschakeld, nadat deze 63-jarige oud-baanverzorger idie alle 33 toer nooien meemaakte) de eerste rond had overleefd. Hij won toen met 6-1, 6-2 van Bredanaar Visker, gister ver loor hij van Udo Jochems <WD1) met 6-1 en 6-0. Oefenwedstrijdei Z-Vlaanderen TERNEUZEN In Zeeuw» Vlaanderen werden de volgen vriendschappelijke voet! wedstrijden gespeeld. KOEWACHT - ZAAMSLAG lï Hoewel de kwaliteit var. j~ OZO-velden bij Hulst nietbijs goed was. kwamen Koewacht Zaamslag toch tot een aantó kelijke partij voetbal, waaria totaal zeven treffers vie.: Zaamslag opende sterk, ra Koewacht nam gaandeweg h initiatief over en binnen twinS minuten was het 2-0 door d# punten van Karei Claessem Fonny van der Vleet. Jan Zwarte schoot Zaamslag daas terug tot 2-1. maar Karei Bros man herstelde de marge twee goals: 3-1. Via Kees Putter werd het in de twi helft 3-2. Luc Rombout set vanaf'de penaltystip de sta naar 4-2 en Hans van der Bi zorgde voor de 4-3 eindstand SLUISKIL - BIERVLIET 70 Sluiskil had weinig moeiten zondagvierdeklasser Biervliet won uiteindelijk - na een ruststand - met 7-O.Een kwart lang kon Biervliet de tegensta der bijbenen, maar toen Josn Mieghem eenmaal 1-0 scoce brak het verzet. Nog in de et- helft scoorden achtereenvolg Eddy van der Hooft. Pauls der Hooft. Peter Zwart en a eens Jos van Mieghem. Na rust dreven Peter van Kouts en Paul van der Hooft de sa twe i sela op r r 7-0, PHILIPPINE - BRESKENS Het. naai' de vierde klas van! 'j zondagvoetbal gepromovesi Philippine maakte het Bn bijzonder lastig Al vroegs, wedstrijd (rond de 15c nfflffiil kwam de thuisclub dootj doelpunt van Johnny Tt op voorsprong en verdedigde het die uitemu kwaam. Breskens kw lange tijd niet in het gewe ritme Pas diep in de tv helft scoorde Bram van Broecke de gelijkmaker en1 minuten voor tijd besliste bie de Muijnck het duel alsrn het voordeel van Breskens een strafschop te benutten: HOOFDPLAAT - HOEK 1-3 Kwalitatief gezien was Hoekt! uit de meerdere van Hoofdpta dat niettemin in de eerste te de tegenstander aardig spoor kon blijven. In de twfi helft pas kwam Hoek tot r overwicht en nadat StannyS' limans Hoofdplaat tegen den houding in op 1-0 had ge scoorden Jan Hamelink (1 Jan de Block (1-2) en Jean-PK Hubregtsen (1-3). Franz van1 Pijl zag daarna een strapscfe nog door Mare Pielaet ge:" AZVV - AXEL uitgesteld Axel De voetbalwedsti AZVV - Axel, die aanvankd gisterenavond iwoensdag! speeld zou worden, vindt vanavond (donderdag) pli De wedstrijd is één dag steld. omdat de sportvelden Axel een week later dan spronkelijk de bedoeling wasi sloten zijn gebleven. VHSSINGEN De aanval van Zie rikzee bleek gisteravond in de oefen partij tegen Mevo al op volle toeren te draaien. De Schouwsc derdeklas ser, die dit jaar door Jack Schipper wordt getraind, scoorde er Hink op los en miste zelfs nog een aantal kansen. „Het had nog veel meer kun nen zijn", vond Jack Schipper, „maar de doelman van Mevo was in een prima vorm". Zierikzee won deson danks met ruime 8-1 cijfers en kon dan ook terugzien op een hoopgeven de wedstrijd. Voor de rust keek Mevo al tegen een 3-0 achterstand aan door treffers van Wim Overweel. Rinie Stoutjesdijk en Kees Stoutjesdijk. Daarna werd de score verder uitgebouwd door Kees Verkaart, Jan Leen Boot (twee keer) en Han van de Sande. Bij die 7-0 stand deed Mevo voor het eerst iets terug. Dirk van der Steen zorgde voor 7-1, waarna Theo Wittenberg de eind stand vastlegde. VEERE - SEROOSKERKE 2-0 Serooskerke leed een verrassende ne derlaag, hoewel het elftal nog lang niet in conditie was. Veere maakte vooral technisch een goede indruk en drukte dat ook m de score uit Gert Jan Bouterse (al in de eerste minuut) schoot de 1-0 voorsprong op hel bord die er ook bij de rust nog stond. Dezelfde speler liet ook 2-0 aanteke nen in de twintigste minuut na rust. GPC - RCS 1-3 De winst van RCS kwam eigenlijk geen moment in gevaar in dit aantrek kelijke duel. Toch was de 1-0 voor sprong (Jan Bil) bij de rust tot 1-1 omgebogen door een goal van Jan Guingo Na de pauze sloeg RCS toe met een conditioneel overwicht Hans Dellebeke en Rob Roosevelt brachten de 3-1 tot stand. ROOD WIT -SMERDIEK 2-2 DeThoolse ploeg leek vooraf kansloos tegen de nieuwe hoofdklasser uit Sint Willebrord Maai' de wedtrij wedstrijd ging gelijk op en kreeg een verrassen de 2-2 eindstand. Rood Wit kwam wel twee keer aan de leiding, toen Cees Moelkens en Ad Kas een paar gave aanvallen afwerkten. Twee keer kwam Smerdiek ook terug' langs Rini Joppe en tenslotte langs Adrie Stoutjesdijk (2-2). KAPELLE - HEINKENSZAND 4-2 Peter de Waard bewees nu al zijn waarde voor Kapelle. De uitstekende spits had met drie doelpunten een belangrijk aandeel in het succes tegen Heinkenszand. Willy van Boven nam voor Kapelle de vierde treffer voor zijn rekening. Voor Heinkenszand scoor den Henk van de Brink en Wim Dieleman MIDDELBURG 1 - MIDDELBURG 2 2-2 Het, eerste elftal van Middelburg be reidde zich voor op het eigen toernooi, maai' kon nog niet imponeren. De tweede selectie bleef bijna de hele wedstrijd goed partij geven Het was 1 1 bij de rust door Koos Kempe en Egbert Kamermans. Chris Bal ivoor het eerstel en Pieter Baan legden de 2-2 eindstand vast. WOLPH.AARTSDIJK - WALCHEREN 1-2 Walcheren had bij de rust een 0-2 voorsprong door een doepunt van Gerard Kortenhoef en een eigen goal van Rinus van Loo. Dat was verdiend, omdat de ploeg in die fase van de wedstrijd beter speelde en ook veel meer kansen liet noteren. Na de rust zakte het spelpeil enigszins. Uit een slechte uittrap van Ad Vermeulen kon Jaap van Weele nog voor 1-2 zorgen. GOES - OOSTKAPELLE 2-2 De voorlinie van Ooslkapelle had zich onlangs al eens erg schotvaardig ge toond. maar deed het uit tegen Goes rustig aan. Tussen twee trainingen door hielden Goes en Oostkapelle het tempo laag. Niettemin was het als kijkspel een aardige wedstrijd. Goes nam de leiding door Harold Eekhof en zag Gerard Schipper nog voor rust tegenscoren. Jan de Wilde (1-2) en invaller René Krijger (2-2) waren de succesvolle schutters na rust. EEKLO De koplopers in dedi' groepen van het ECI-jeugdsd toernooi in Eeklo hebben ook zesde ronde geen afstand gedaai hun leiderspositie. Bij de dc Noor Berge Ostenstad nog? aan dc leiding, bij de meisjesü Joegoslavische Snezanna evenmin een steekje valen jubileumgroep stond de Engd Daniël King ook de koppositie! door een overwinning op dc Chris Gijssels. Helmut CardonS keldc weer een half puntje bi totaal tegen de Westduitser h Fleck, maar hij blijft ver onda kunnen. Marnix van der Zal» loor van de Belg Jan Bogaeió blijft daardoor in de onderstel? ren, evenals Nick Dubbeldau remise speelde tegen Geert van ren uit België. De uitslagen van de zesde ronde: j» Ostenstad - Light afgebroken. Lek* Plorecki0-1 Watkms - Roebertsftl - Mohr 1-0. Blatney - Faure atgd) Wemer Teston 0-1. Van der Zi£ gaerds 0-1 Art - Gibson 1-0 Welvaert afgebroken. Casagrande-S j afgebroken, Van Vooren - DubbeldS se. Hcntgens - De Vroe 1-0. meisjes t ney - Maseyczik afgebroken. Dutte j Bazzay 0-1Dahlgrun Kartme! a ken. Lcroy - Harmsen remise: V* Voort - Trainor 0-1; jubileumgroep.); clc - Gavaeus afgebroken, King -j> 1-0. Ginsburg - Pauwels 10. P^ Janssens remise; Fleck - Cardon

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 28