Motorcrosser De Paepe n Axel gediskwalificeerd Gouden jubileum Janvier in Goes Wissel Zeeuws-Vlaanderen PZC/ streek SCHUTTINGTAAL AAN ADRES JURY 18 nNDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 17 'ADVERTENTIE lot ^EL Een onbehoorlijk optreden tijdens de strijd om de RES-trofee op het Smitschorre- :n du irrein in Axel kwam de motorcrosser Jacky de Paepe uit Schoondijke op diskwalificatie te aan. De schuttingtaai die deze pas 18-jarige piloot meende te moeten gebruiken om de jury et°ii )tandere gedachten te brengen deed de organisatoren van deze trofee besluiten om hem uit sluiten voor de laatste wedstrijd welke over veertien dagen wordt verreden. man uit Schoondijke verspeelde deed de organisatoren terecht beslui- gens gisteravond presteerde rmee de kans om als eindoverwin- ten hem voor de rest van deze wed- voor motorcrosser, jury en het pu- jr uit de bus te komen. Iets waar strijden uit te sluiten. Sg steeds een gerede kans voor be- \yat de Schoondijkse piloot overi- nd, gezien het geringe verschil tus- hem. Ronny Walhout uit Terneu- _en Alain Roelse uit Wetteren (B) I Inde tweede manche opzettelijk inrij- iGIl gen op Frank van Kruysen. om zo- De uitslag: 125 cc. 1 Ronny Walhout. Terneuzen: 2 Kr.de deze van de vierde plaats te trdnngen was oorzaak van de dis- jalificatle. Dat De Paepe zelf al HOEK De derde wedstrijddag van wsck (gelijk wist dat hij fout was. bleek het TC Ador-toernooi in De Braak- wedstrijd Vooral juist in de 125 cc gendi rel uit het feit dat voordat de jury z'n man stond in het teken van de dub- klasse waarin De Paepe uitkwam. Alaln Roelse. Wetteren iBi s Adwin Con- etbal «slissing bekend had gemaakt, zijn belspelen. Daarin overleefden alle ging het er weer erg spannend toe. vriendi. Axel. 4 Bart Raas. Dc Panne. 5 erzorger reeds bij de jury-wagen aan- geplaatste spelers de eerste ronde. In Hier speelde zich in beide manches Prank van Kruysen. Kloosterzande. 6 Mare 44 ,'eziK was om te vragen wat deze van het dames dubbel wonnen Ria Spues- een verbeten strijd af tussen Roelse. Tieleman. Kloosterzande. 7 Alex Warrens m 1 K was te doen De manier waarop scns/Marjolcin Schellekcns met 6-1 Walhout. Oortvriendt. Van Kruysen ff'"??S"Ï?1ï„2j05S, bljs'e ater De Paepe zelf zijn mening ken- »•-■*» 1 r»»i/ir««./c lanco» Hol T")p Paenp l>n Rans R.onrienlam? st.re- uoel's. niervuci. ri jacx ae i eyier. ru- chte >aar maakte over deze beslissing, mtreï 'uniorentoernooi 'oetbal Sas van Gent winti SAS VAN GENT De jeugdcommis- Walraven tegen Verhagen Verplan- moest de uitslag van de tweede man- Pascal van der Keelen Axel. 6 Hans den- in Laïnswaarde. Er werd° ge- doe k van Corn Boys houdt zaterdag ken De eerste set ging met 6-2 naar chede beslissing brengen Hetgeen Kohjn Terneuzen Jan de Feyter. w met een howeu llen met el( oemooien voor C-jumoren en D-pu- eerstgenoemd dubbel, maar het ge- Walhout de overwinning opleverde. Terneuzen Kees Overdulve en Jaap an i pillen. De wedstrijden worden gehou- volg was met 7-6 voor de niet-geplaat- In de 250 cc legde Lieven de Vilder van Caclsand moesten hier opgeven uitcla(r. Van Watersehoot-De Schril den op .sportpark De Valcke en begin- ste speelsters. Die hadden echter ken- gister de basis voor de uiteindelijke „cc 1 5 ®rd ver, 2 echtpaar De Kort 3 Van der wielen- Broe! lenom 10 00 uur met wedstrijden van nelijk teveel gegeven waardoor de eindoverwinning. Dit. door beide man- de Kloostei. 2 Geny Franke. De Waal; 4 Voet-Den Boer: 5 Van Kruyssen- e vu lontenisse C 2, Philippine C 2, Groe- partij toch naar De Bruijn'Walraven ches op zijn naam te schrijven. De met *egge, d I rank van Eeckeren, Zedel- p0Uweis en Smulders-Van Puyvelde; 7 >es Ie C 1 en Corn Boys C 2 ging met 6-1 winst in de derde set een gelijk aantal punten in het to- gem, 4 Frans Lensen, Axel, 5 Jaap van Goossen-Kint 8 Van Esbroeck-Van der ;eec )m 11 00 uur begmt het toernooi woor Het plaatsingsschema in de mixed taalklassement gestarte Axelaar Pas- Tatenhove. Axel, 6 Walter Haantjes. 1-pupillen waaraan wordt deelgeno- dubbels werd keurig aangehouden cal van der Keelen liet hel gisteren Wachtebeke. idoor Sluiskil. Hoek. Sluis, Phüip- Walraven.Kouijzei - D. en Q Termont behoorlijk afweten In de eerste man- RIA-W en Com Boys en om 12.00 werd 6-0. 6-0 Vermorken Baecke - che bleef hij bog enigszins ir. het spoor iur starten de eerste poulewedstrij- Raas Kinjet 6-0. 6-2. Van Water- van znn rivaal Hn wist zich nog als en van het C 1-toernooi. In poule A schootDen Dekker wonnen met 6-0. len AZVV. RIA-W, Philippine en 6-2 van Van S trien van Rumste en Ballonnenwedstrijd Boys tegen elkaar uit en in tenslotte hadden Kees en Marianne J Fraanje weinig moeite met H en C. .ik, Sluis en Sluiskil elkaar. Broeking (6-1, 6-2). Vandaag gaat het jnstsiTlaatsingswedstrijden moeten hier de toernooi verder met de tweede ronden vs leslissing brengen. De prijzen worden in het heren enkel D en de mixed direct na afloop uitgereikt dubbels en dames enkels. jURGH - N.H. Kerk. 20 uur: accor- N.H. Kerk moderne exotische kunt van ij onconcert. door Astrid in 't Veld, uit Afrika (t'm 318), OES - Koorschool. 19-20 uur: wan- HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 reste 'inn concert door Zeeuwse Koor- en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui- i chool. gen; I1DDELBURG - Molenwater. 9.30- HOOGELANDE - Kapel van St -Maar- aïitiur: Miniatuur Walcheren; TERNEUZEN - Julianaziekenhuis. Dubbeldam itm 20 8i arde" Dubbeldagje in Braakmantennis bliek dat regelmatig crossen bezoekt totaal niet vreemd. Rijden op een manier die voor collega's en ook voor 'zichzelf veel gevaar inhoudt is voor hem de normaalste zaak van de we reld en dal hij het zelden eens is met de uilslag van de jury, is ook een ieder bekend. Dit was overigens het enige incident tijdens de weer spannend verlopen tweede te plaatsen In de tweede manche liet hij het volledig afweten. Hij finishte daar slechts als zesde Wat hem in de einduitslag op een vijfde plaats deed belanden Alleen door het winnen van beide manches in de laatste wedstrijd om de RES-troffe en een slechte klassering van De Vilder kan de Axelaar de RES-trofee nog in handen spelen. In de 500 cc toonde Edward van der Klooster uit Kapel lebrug weer eens zijn klasse. Met overtuiging schreef hij beide manches op zijn naam Alleen een wonder kan deze sympathieke De Knorhanen in Heikant hielden vijfde clubwedstrijd HEIKANT De zeehengelclub 'De Knorhanen uit Heikant hield de vijf de clubwedstrijd van het seizoen in de Westerschelde nabij het Oude Ge maal te Ossenisse. Aan de wedstrijd werd door 31 hengelaars deelgeno men. De uitslag is 1 R Pi eters, Hiekant. 2 V piloot nog van de eindoverwinning Thunngen. Westdorpe 3 J de Poorter. afhouden. neuzen: 12 Patrick Sponsde. Kloosterzan- den Dekker/S. Jansen. Het De Paepe ëri Raas. Rondenlang stre- dubbel Dekker/Hoek had wat meer den zij in deze volgorde om de uitein- moeite met Nettie Deij/Anne Bie- delijke overwinning. In de eerste man- rings (7-5, 6-3). Robesin,Dieleman che toonde Roelse zich de sterkste in 14 Steven Magnus Vogelwaarde. 250 Broeck, Clinge. 5 R Ingels. Westdorpe. Weg tussen Groede en Oost burg afgesloten OOSTBURG In verband met asfal- teringswerkzaamheden op de weg tus sen Oostburg en Groede zal deze weg op. 18 en 19 en op 29 en 30 augustus afgesloten zijn voor het verkeer Veel belangstelling Zeeuws-Vlaamse fietstochten HEIKANT Woensdagavond is een 'half oogst'-fietstweedaagse in Hei kant begonnen. De organiserende irimclub 'Wemolin' uit Heikant kon die eerste avond niet minder van 186 deelnemers inschrijven.De eerste tocht die een lengte had van onge veer 25 kilometer kende een vlekke loos verloop. Ook vandaag, donder dag, staal er een rit van 25 kilometer op het programma. Vandaag, donderdag, is de start op nieuw aan het gemeenschapscentrum "t Heike' in Heikant. Na afloop is er voor alle deelnemers een herinnering Ook de avondvierdaagse in Vogel waarde kende een bijzonder goede start Daar lieten zich voor de eerste avond ongeveer 250 fietsers inschrij ven. De deelnemers op de 15 kilome ter werden richting de Cambronpol- der gestuurd terwijl de deelnemers aan de 25-kilometertocht door het natuurschoon rond Zaamslag werden geleid. Ook hier wordt elke avond een andere route gereden, zowel op de 15- als de 25-kilometertocht. Buiten vier dagen fietsen bestaat ook de moge lijkheid om een avond te fietsen. Men kan zich daarvoor in zaai Het Karre- wiel' m Vogelwaarde laten inschrij ven Bij de inschrijving ontvangt men ook de routebeschrijving van die avond. De start is elke avond om 19.00 uur. Vrijdagavond volgt na de uitrei king van de herinneringen ook nog een sluitingsbal in 'Het Karrewiel'. Dat begint om 21.00 uur. plaatste zich met 6-1, 6-1 gemakkelijk de eindsprint In de tweede was Wal- cc 1 Lieven de Vilder. Wachtebeke. 2 an>,„.aarde SDpeice in het kader van i,„„. of n«f «or Glnode Jonee. Axel 3 Martin .Taimpii Danjswaaraespeetaein nei xauer a.i r de tweede ronde. Spannend was de partij De Bruijn hout hem iets te snel af Daar het Gino de Jonge, Axel. 3 Martin Jansen, verschil in tijd exact hetzelfde was, Sluiskil. 4 Erwin Adan. Westdorpe. 5 Bridge Lamswaarde Gevonden LAMSWAARDE De "bridgeclub VOOrWerpeil zomercompetitie de twaalfde Wedstrijd in zaal 'De Vier Jaargeuj- bekampen Hontenisse, Fraanje weinig moeite met H en C. besluit Zomerfeest oil,,4„lrif „ll.or.- Rn IR_ 1 R_9l VonHaoQ* (roof Hol in Sas van Gent SAS VAN GENT Het sociaal cultu reel werk te Sas van Gent sluit deze week haar reeks van zomeractivitei- ten af met een vossenjacht en een ballonnenwedstrijd voor de jeugd. Donderdag II augustus verzamelen de kinderen zich in het clubgebouw 'De Roselaer' aan de Noordstraat voor de opdrachten in verband met de vossenjacht. Een aantal vrijwilligers zijn die dag GOES Dansschool Janvier in Goes viert de komende weken zijn vijftig jarig bestaan. Dat gebeurt vanaf 12 augustus. Dan wordt in de dans school aan het Jacob Valckeplein in Goes een receptie gehouden voor leerlingen, oud-leerlingen, vrienden, vrije klasse Vanaf 15 augustus kun nen belangstellenden zich opgeven De jury bestaat uit Marcel en Ratna de Rijk Bovendien geven Nederland se topparen demonstraties Aanvang 19.30 uur. ten, 13-19 uur aquarellen van Co voiE 1515 uur: uitzending radio Ju- naUi dan-{ USSINGEN - Straatfestival ent tandoweg, 21.15 uur: optreden Paolo |te pjj iassionato and the Pennies from Hea- ilsnoi! iP1, lethescta'St.-Josephzickenhuis. 20- 130 uur: uitzending Rawa: nmmnPNDm nm M T-T stefe c°nccrt door Rien Bdlkenende ,n«geil en Myra van Groenendaal riool). inys: '1LMVOORSTELLINGEN des iergen OP ZOOM - Roxy 1,14.18.45 ge n 21.15 uur: Porky's (II), 16 jr.; 0 oxy II, 14 uur Geheimagent Flint- (ones, a 119 en 21.30 uur: Bud deelt vani offe dreunen uit. a.l.. apsc ïnem'Actueel I. 14, 19 en 21.30 uur gesrt lue thunder, 12 jr ld Ïnem'Actueel n. 14, 19 en 21.30 uur vedsu ttopussy, al .■ante Ïnem'Actueel III. 14.19 en 21.30 uur lagi n officer and a gentleman. 12 jr.. ïdtK 10ES Grand. 20 uur Tootsie, a.l.: pl£i "-'EST - De Koning van Engeland, 20 ag Ui', iur Porky (I), 16jr.; 20 uur. Wurgende •elder, ralies, 16 jr.; 20 uur; An officer and a dan( Neman, 12 jr.; 19 30 en 21 uur gwas Eersterren in 3 d„ 18 jr.. IDDELBURG - Zeeuws Museum, •30.14 en 15 uur: De ramp van 1953 EN'ESSE - Dorpshuis. 15 uur Sjors. Jimmie en rebellen, a.l., 19.15 uur: JU oung doctors in love, a.l 22 uur oad warrior. 16 jr.. kpRNEUZEN - Luxor, 20 uur- 48 curs, 12 jr., 20 uur: Lone wolf McQu- ide, 12 jr.; n (if4 '.30 uur: Octopussy. ;dsi Ihambra II, 14 en peis'Smorgasbord, a 1 "k crystal. 16 jr.. IUTELANDE - zaal Middendorp 16 ör. Pinocchio. a.l., 19 uur: Alligator, isjesf Jf- 21.45 uur: De lift. 16 jr .ia I. len B ^'TOONSTELLINGEN F.p.r T ANNALAND - Streekmuseum 'De ositii «stoof. 15-17 uur: 'Uit de oude op dl uos ardoo j^EL Galerie Bellemans, 10-18 uur. utje tjiustraties van Margriet Heymans, •tóen en zeefdrukken van Jan Hm 13 8). r Zal trtekmuseum. 13 30-17.00 uur: Ohe- Bogaü »ven van Piet Brakman (t'm 12'8 ersld KOUWERSHAVEN - St -Nicolaas- beidt frk, 13 30-16.30 uur: De geschiedenis Brouwershaven, RULNISSE - Visserij- en oorlogsmu- geopend van 14-16 uur, onde:i crGH-11AAMSTEDE N.H Kerk, n; Lei". J'12 en 16-18 uur: Werken Waalco ertso4 pemans (fm 12/8); aSj OMBURG - Biologisch Museum, 10- ler„ZEj uur: 'De natuur ln Zeeland' en loemdljken in Zeeland'. OMBURG - Schuttershof. 19.30-22 'S J;,Jolijt' 1 "yES - Museum. 10-12 en 13 irund 111 'De middeleeuwse dorpskerken nise, Zuid-Beveland itm 3010): 'gro^ ferkade 1, 13-17 uur 'Stadsherstel J» samenspel' itm 2 9). AAMSTEDE - De Bewaerschole, 14- HL'LST - Streekmuseum. 14-17 uur 'Hulst en omstreken', oude prentbrief kaarten (tm 10 9): vanaf 11 uur: diverse optredens Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-17 uur: '^miare St. Juttemis met 'Zeeiulwaar- werken van Hermanus Berserik en ge muziek'; festivaltcrrein Com- Laetitia de Haas (t'm 21/8); KATS - Galerie 't Zwaluwenhof, 14-18 uur, Werken Piet van 't Hageland; KATTENDIJKE - Galerie Ilona Schmi^.. 14-18 uur grafiek van Jules Kortekdas e.a. (t'm 26/8); JROUWENPOLDER - N H. Kerk. 20 MELISKERKE - Raadzaal gemeente- orgelconcert door Jan Hekhuis. huis, 9-17 uur: Wandkleden, krytteke- "SSENKERKE - N.H Kerk, 20.30 ningen en keramiek; - ""r D'»" MIDDELBURG - Zeeuws Museum. 10-17 uur: 'Kunstenaars en de ramp van 1953' (tm aug.); Vleeshal, 11-17 uur 'Videokunst in Nederland' (t'm 28/8); Zeeuws Kunstenaarscentrum 10-17.30 uur: fotoexpositie van Ed Reebergen en Frans van Hattem (t'm 318); Galerie De Wijnstock. 14-17 uur: Werken Klaus Stommel, Tessa Braat en Bert van Wijk. St.-Janstraat 41,14-17 uur Touwplas- tieken van Anneke Ruimsehotel. Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: Diverse ambachten en exposi ties; Wandelkerk. 10-12 en 14-17 ut atoombomaanval o Nagasaki'. SLUIS - De Raadskelder, 12-19 uur: werken van Anne Delvaux (fm 11/8); TERNEUZEN - Museum, 9-12 en 13-17 uur: 'Mode en fotografie' (tm 20/8); Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16 30 uur poppen van Janny Borrel ifm 26 8): VEERE - Grote Kerk, 10-17 uur: Het landschap in de delta, (fm 30 9): Museum De Schotse Huizen, 10-12.30 en 13.30-17 uur: Werken vier genera ties Vaarzon Morel itm 20 8). Markt 12. 8-18 uur: Schilderijen van Veere en van watersporten door Ange- USSINr'rw Allynmhv^ t 1^ iq liclue v3n den b°m (t'm 30,'9)- x1ssingen Alhambra I, 14, 19 en vGSsingen - Gak™ Marquis, 13.30-17.30 uur Werken van Armin Mehling (fm 4 9): Hal Stadhuis. 9-12 en 13 30-17 uur: Werken van Jan Karei Verhaert (t'm 318): Museum. 10-17 uur. 13-17 uur: 'Op zoek naar ccn gezonken schip voor werpen uit 't Vliegent Hart' >tm 11 9). Reptielenzoo "Iguana 14-17.30 uur Expositie levende reptielen, amfi bieën en msekten; Gevangentoren, vanaf 10 uur. Foto's van Albert Verburg (t'm 30/8). YERSEKE - Atelier 'Dam Twee', 10-18 uur: Expositie over schaal- en schelp dieren en werken diverse kunste naars. 1JZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur Kantklossen en bode bussen' (tm 15**8); ZIERIKZEE Galerie Borsboom, 9.30-17.30 uur; Werken Anton Beijsens (tm 14/9); De Dikke Toren, 11-17 uur portretten door diverse kunstenaars (fm 31/8). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, lel. 01100-14444 (ook voor milleuklachten) Zeeu«sch-V laanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag cn nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-35251. van 10 00-24 00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, lel 070-614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. duurt van 19.00 tol 21.00 uur. Burge meester mr W. Blanken van Goes overhandigt tijdens de bijeenkomst een cadeau van de leerlingen aan de school. rijdag 19 begeleider gaat een groepje kinderen proberen alle verklede 'vossen' te van gen De aldus verzamelde letters moe ten na afloop een woord vormen Zaterdag 13 augustus wordt er een ^'"festiviteiten worden afsluitend feest gehouden voor de 'estiv iteiien women kinderen die spelletjesmiddagen hebben meege daan. De prijzen van alle voorgaande activiteiten worden uitgereikt en bo- vendien worden er een aantal spel letjes gespeeld. De uitsmijter komt in de vorm van een ballonnenwedstrijd "J augustus voortgezet met een optre- een of meerdere yan de Tnppop Dlscü Show Dit evenement, bedoeld voor 19.30 uur in de school Gratis kaartjes zijn vanaf 15 augustus verkrijgbaar Een dag later, zaterdag 20 augustus, volgt een bal in Daarvan worden de prijzen uitgereikt W Ï2ÏÏM; in de herfstvakantie De ballonnenwedstrijd en de spel letjes op zaterdag worden gehouden op liet Keizer Karelplein Gaaibollingen Janvier noemt dit, de speciale jubi leumavond- Een groot jaren twintig'- orkest zal dit geconstumeerd bal mu zikaal begeleiden. Behalve kleding uit de vooroorlogse jaren, kunnen bezoe kers eveneens avondkleding dragen Kaarten zijn vanaf 15 augustus be- SINT-JANSTEEN In café "De schikbaar Aanvang: 20.30 uur Kroon' in Sint-Jansteen werd een Oud-leerlingen zijn vrijdag 26 augus- gaaibolling gehouden waaraan 18 per- tus welkom tijdens een reünie in de sonen deelnamen. dansschool. Behalve oude kennissen Uitslag hoge vogel B v. Gassen. Sint- ontmoeten kunnen de oud-leerlingen Jansteen, linkerzij vogel J. Pieters. Sint- een dansje maken op de muziek van Jansteen, rechterzijvogelM. de Meij.Steke- de dansorkesten The Orpheans' en 'The Goldstars". In de kleine zaal i TERHOLE In café 'De Kroon' in Terhole werd een gaaibolling gehou den waaraan 40 personen deelnamen Uitslag' hoge vogel M de Rijk. Terhole. Unkerzijvogel J Aarts. Terhole. rechterzij- vogel A Vermeulen. Sint-Jansteen, groot een tentoonstelling te zien met oude foto's De entree is gratis en de reume begint om 20 00 uur Tenslotte is er zaterdag 27 augustus een grote jubi- leumwedstnjd voor de leerlingen van dansschool Janvier. De categorieën De ste aantal kleine vogels i I3i A Hemelaar, z|jn eerstejaars brons, tweedejaars zil- Robert Janvier .optimistisch ve, Tcrhole - - - - - ver, derdejaars goud en vierdejaars der...i HULST Bij het groepsbureau van de rijkspolitie in Hulst aan de Van de Maelstedeweg zijn de volgende gevon den voorwerpen aangegeven zwart polstasje met een metertje plus schroevedraaiers, wieldop, zwarte dame sportemonnee, zwarte knipportemonnee; zwarte herenportemonnee, zwart tasje met zware shag; bril met zilveren montuur; rode etui met bril met bruin montuur, zilveren dameshorloge merk Anker, irouwring van goud met daarin gegraveerd 'Els' 14-1976.2 wandelstokken plasüc tasje met snorkel plus zwembmroek met bruine handdoek, klein bruin knipportemonnee: paars knip portemonnee plus sleuteltje met daarbij consumptiebonnen, tevens een grote sorte ring sleutels Al deze voorwerpen zijn af te halen op het groepsbureau Veel wandelaars in reservaat Het Zwin' RETRANCHEMENT Aan de na tuurwandeling door het reservaat Het Zwin' woensdagmorgen namen 56 wandelaars deel. Onder begelei ding werd een bezoek gebracht aan het vogelpark in Knokke. Na terug komst in Retranchement ontvingen de deelnemers een hennneringsspeld- je De organisatie berustte bij de VVV-Retranchement. B ridge-uitslagen Terneuzen TERNEUZEN De. bridgeclub 'Luc- tor' uit Terneuzen speelde in het kader van een zomercompetitie de achtste wedstrijd in hotel De Post' in Terneuzen Er werd gespeeld met een howell veertien met veertien paren De uitslag 1 mevrouw Sandrim - mevrouw Biesbroeck. 2 de heer Dourleyn - de heer De Jong. 3 mevrouw Henneleker - de heer Verschelling. 4 de heer Dees - de heer Touw. 5 mevrouw Olieslager - mevrouw Brouwer, De bridgeclub 'Emergo' uit Terneuzen speelde in het kader van een zomer competitie de elfde wedstrijd in hotel restaurant 'De Milliano' in Terneuzen. Er werd gespeeld met een howell zeven met zeven paren. De uitslag 1 de heer en mevrouw IJsebaert. 2 de heer Koek - de heer Pel. 3 mevrouw Bruyns - de heer Romsom. 4 de heren Scheele en mevrouw Hofman - de heer Burm. Kledingbeurs 'De Bolster' Terneuzen TERNEUZEN Zaterdag 1 oktober 1 is er in buurthuis De Bolster in Ter- I neuzen een kledingbeurs Wie iets wil i inleveren kan dat doen op de zaterda gen 3.10.17 en 24 september van 10 tot 15 uur De eigenaar of eigenaresse van het kledingstuk bepaalt zelf de prijs Van de opbrengst, gaat 25 procent naar De Bolster. KOEWACHT Schulterssocieiell Willem Teil te Koewacht hield een schieting ln café R. v d. Steen waaraan 73 schutters deelna- Uitslag hoge vogel R. Goosens Moerbeke. eerste zijvogel J de Waal Koewacht, twee de zijvogel A Martens Nieuwdorp. grootste aantal kleine vogels (3) F. Verkammen Koewacht STOPPELDIJK In caf Het Karre wiel te Stoppeldijk werd een schieting gehouden op twee liggende wippen waaraan 45 schutters deelnamen. Uitslag wip 1 hoge vogel A Vcrdurmen Graauw. eerste zij vogel H. Laureijs Siknt- Grol. waaraan 37 schutters deelna men. Uitslag, eerste hoge vogel W Brand Hulst tweede hoge vogel J Stekene Sint-Gilles, eerste zdvogel A Bruggeman Graauw, tweede zijvogel E de Wit Sint-Jansteen, TERHOLE derde zijvogel C Boenne Graauw, vierde zijvogel G. Reims Graauw. grootste aantal kleine vogels <6) A Bruggeman Graauw BOSCHKAPELLE In café J Uitslag hoge vogel G Buys Koewacht, eerste zijvogel H de Smet Koewacht, twee de zijvogel M de Block Koewacht, grootste aantal kleine vogels (4) R. van Gremberghe Koewacht. In het Dorpshuis werd een schicting in Terhole gehouden op twee liggende wippen waaraan 80 schutters deelnamen Uitslag' 1 eerste hogevoge! A. de Maaijer Schaick te Boschkapelle werd een Prssperkpolder ^Tu,ee^" ^.ogevogeL F schieting gehouden cp twee liggende "IjSj'"" Sftt ijfi wippen waaraan 35 schutters deelna men Uitslag wip 1: J Mcl Vogelwaarde tweede Stendler Rotterdam, eerste zijvogel A. Cockey Absdale: tweede zijvogel R Her- wegh Heikant Grootste aantal kleine vo gels F. Schillemans. Hulst; uitslag wip 2 hogevoget: de Looze, Hamme. Niklaas, tweede zijvogei P Boeter Vogel- hoge vogel R d'Hondl Zulddorpe, eerste tweede hogevogel: P Boogert Wvchen Eer- t zljV0Bel p Boeter Vogelwaarde, tweede ste zijvogei. R Herwegh, Heikant. Tweede waarde, grootste aantal kleine vogels (6> J. de Waal Moerbeke Uitslag wip 2: hoge vogel mevrouw Dobbelaar Vogelwaarde, eerste zijvogei B. Visser Vogelwaarde, twee de zijvogel F. Trappenlers Moerbeke. groot ste aantal kleine vogels (6> J. de Waal Moerbeke. zijvogel P Boogaart Wijchen Grootste u tal kleine vogels i4) R Verschoten Klooster zande. zijvogei P. Bogaert Wijchen Grootste tal kleine vogels (5). A Cockheyt Absdaele en T. Boogaert Wijchen Noordstraat. In café A. Menheere in Kloosterzande. eerste zij vogel J Mei Noordstraat werd e HULST SchutU'rssOcieteit De Ba- vogelwaarde, tweede zijvogel P Boog- houden waaraan 17 schutters deelna- tavieren te Hulst hield een schieting aa'/nt Wijchen. grootste aantal kleine vo- men. op de staande wippen waaraan schutters deelnamen. Uitslag gels <51 J v d. Voorde Camping de Vogel hoge vogel E Ingels KLOOSTERZANDE In café Hoog- Janssen. Kloosterzande; tweede zijvogei: J - - jfif 1 H de Kort, Ossenisse; grootste aantal kleine Koewacht, tweede hoge vogel P Baert aars te Kloosterzande werd Koewacht. Eerste zijvogei L Verschuren jaardenscliieting gehouden waaraan vogels i3>. T. Cambeen Kloosterzande. Axel. tweede zijvogei w. Boussen sint- 44 schutters deelnamen. Jansteen, derde zijvogel J de Backer Sint- uitslag hoge vogel F Rcunls Sint-Jansteen, Janstcen, vierde zijvogel F. Herwcgh Axel -- - Uitslag wip 2: eerste hoge vogel D de Vrieze Westdorpe. tweede hoge vogel E Jonkhelj- PAAL - In café P Verras te Paal werden schietingen gehouden op twee 'Leven op het land'. 11e Kloosterzande. eerste zijvogel P Come- lus Gilzc Rijen, tweede zijvogel W Brand Kloosterzande ri Hulst, derde zijvoge! S Machielsen Zuid- )s p Von*K dorpe. vierde zijvogei T Freijzer Hulst Kloosterzande GRAAUW Schutterssociëleit de KOEWACHT In café J. de Kind in Friezen te Graauw hield een schieting Koewacht werd een schieting gehou- op de staande wippen bij café Van den waaraan 25 schutters deelnamen. tweede hoge vogel J. Schullemans Hulst. zijvogel A. v d. Branden Sint-Jan- .- ,an DorsciBar liggende wippen waaraan 62 schutters vogel J Burm deelnamen uitslag wip hogevogel J. Vermoeiden Slnt- Jansteen. Eerste hogevogel. L. Roerls Graauw. tweede 2jjvogel J Sorbet Rap penburg Grootste aantal kleine vogels: J Sorber Rappenburg Grootste aantal kleine vogels <91. T. Boogert Wychen Uitslag wip 2. hogevogel G Stendler. Rotterdam. Eer ste zx»j vogel R Roels Graauw, tweede zijvogel P Boogert. Wychen. Orootste aan tal kleine vogels iS» mevrouw de cock Vrasene ZUIDDORPE -- Schutterssociëteit St. Sebastiaan te Zuiddorpe hield een schieting op de beide staande wippen waaraan 69 schutters deelnamen. Uitslag wip eerste hogevogel A Hermans. Axel Tweede hogevogel T Apers Zuiddor pe Eerste zijvogei. A de Meij Zuiddorpe Tweede zijvogei O de La Ruellc- Overslag Derde zijvogei C de Moor Sint-Jansteen, vierde zijvogel: G Treuers. Zuiddorpe. uit slag was 2 eerste hogevogel P Sanyn zuiddorpe. Uitslag wip 2 eerste hogevogei. P Samyn Zuiddorpe: Tweede hogevogel. G Saveije. Sint-Jansteen. eerste zijvogei M. Suy, Zuiddorpe: tweede zijvogel; A Puljlaert, Zuiddorpe. derde zijvogel: G Samijn. Zuiddorpe. vierde zijvogel A. Suy. Koewacht. HULST In het bejaardencentrum de Blaauwe Hoeve te Hulst werd een bejaardenschieting gehouden waar aan 39 schutters deelnamen. Uitslag hogevogel: F Reunis, Sint-Jan- stccn. eerste zijvogei: C Mahu. Hulst. Tweede zijvogei A. Impens Sint-Jasnieen. Grootste aantal kleine vogels i4i L. Heijens. Boschkaspelle. NIEUW-NAMEN Schutterssociteit Willem Teil te Nieuw-Namen hield een schieting op beide staande wippen waaraan 27 schutters deelnamen. Uitslag: eerste hogevogel N Goossen. Kloosterzande Tweede hogevogel. G Sa- vootje. Smt-Jansteen Eerste zijvogei L. v. Remor.el Koewacht, tweede zij vogel J. de Bakker Stnt-Jansieen. Derde zijvogel E. v Goethem. Nieuw-Namen. Vierde zijvogel J de Zetter Koewacht. marktberichten COOP, VBLUWSE EIERVEILING BARNE- VELD BARNEV'ELD - Aanvoer 1 944 000 stuks, stemming vlot. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 7,55, 55-56 grant 8.85-9.40. 60-61 gram 10,65-13.15. 65-66 gram 14.25-18.50 VEILING SINT-ANNALAND. 10 augustus Dore gew 71-84; afw 60-66. lekkerlanders gew afw. 52. gloria gew 77-81: afw 65- 75. premiere gew 79-85, kriel 65. bintjes gew 85-88. eigenheimers gew. 90-92; Prijs per kilo Aanvoer 287 ton VEEMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer totaal 7327, runde ren 2205. graskalveren 223, vette kalveren 43. nuchtere kalveren 2112, schapen 1906, gelten 57. slachtvarkens 781, slachtrunde- ren 1228. Pnjzen nn guldem melk- en kalfkoeien 2110-3250 guiste koeien 1450- 2050. kalfvaarzen rood 1900-3100 zwart 1800-2800. k!amvaarzen 1650-2050. guiste vaarzen 1600-2000. pinken 800-1600. gras kalveren 600-1200. nuchtere kalveren voor fok en mesten; rood 3240-630 zwart 220-525. Holstelners 100-225. weideschapen 100-180. weidelammeren 90-170. stieren le kwal 8.45-9.20.2e kwal. 7.45-8.45. vaarzen le kwal. 7.90-8.95. 2e kwal. 7,20-7.90. koeien le kwal. 7.90-8.95. 2e kwal. 6.90-7,95, 3e kwal. 6,35- 0.90. worstkoelen 5,55-6.85. vette kalveren le kwal 6.55-6,70. 2e kwal 6,40-6,55. 3e kwal. 6 10-6.40. slachtzeugen le kwal. 2.50-2.65,2e kwal 2.35-2.50, 3e kwal 2.00-2,35. vette schapen 160-200, vette lammeren 150-230 Overzicht: melk- en kalfkoeien gelijk - traag - gelijk, mindere soorten moeilijk verkoop baar guiste koeten gelijk - lui lager, graskalveren groter - normaal - gelijk, vette kalveren kleiner - normaal - hoger, nuchtere kalveren gelijk - traag - lager schapen en lammeren groter traag - gelijk, afloop minder, slachtvee groter - lui - lager, slacht zeugen groter - normaal hoger Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veil- punt Goes, 10 augustus 1983. Komkommers kas stuk kl 1 10-35, kg kl 2 12, sla natuur kl 1 39-45. glas tomaten, kg kl 1 c 61. b 95-102. a 84-107. andijvie kg kl L 57. bloemkool st kl 2 23-404. rabarber kl 1 56 courgettes kl2 12. spitskool, kl 1 22. kl 2 33 augurken kg a 100 snijbonen glas kg kl 2 140 sperziebonen kg kl 2 80-145: pror.k- bonen kg kl 1 75. prei kg kl 1 28-45. kl 2 180, rode kooi kg kl 32. witte kool. kl 1 a 28. kroten kg kT2 md 21. 8-46, uien: kg kl 2 on 33. md 42-49, bo 55-60; peterselie bos kl 2 32; selderij bos kl 2 34. bonenkruid' kl 2 404: venkel' kl 1 35; eerstelingen: gt 82-85, dr 23, kl 26. Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veil- punt Kapelle. 10 augustus 1983. Bramen doosjes 1 a 75-77. per kilo 223.1 b 223 per kilo. doornloze 1 a 80-94.1 b 75. per kilo 223. industrie 229. frambozen doosjes 1 0 160. 2 100-120. schóneman: 260; rode bessen kilo's Rondom 150-160. rosetta 120- 250. pndsdozen rondom 100-109. rotet 117. rosetta 140: czar 1 a 214-215,1 b 185-203.2 143-160. grof 130-170. fabr 56. st -hubertus 1 110-130. 2 95-100. 2 a 150-160; Ontario: 1 95-210.2 50-100, grof 140-160; vroege tolse l 190; opal 1 a 221-233.1 b 191-219, 2 120-164, fabr 100; zwarte bessen, pondsdozen 240- 280: super trëvoux: 1 80/90 64, 1 70/80 09-77. 1 60/70 67-70. 1 55/60 34-41. 2 70'80 61. 2 60/70 54.2 55/60 29; précoce de trévoux: 1 70/80 72, 1 60 70 69. 1 55 60 49.1 50 55 18; benonl 1 80 231 1 70/80 217-270, 1 6570 203 2 55 120. dlscouvery 1 80 90 250-288,170'80 296-3011 6070 224-229. man let 1 80 121-131. 1 7080 132-153. 1 6570 105-127. 1 60 65 74. 2 70'80 114-123, 2 65 70 109. 2 60 65 66: rode mantet 1 80 143. stark earliest. 1 70 80 190, 1 6070 160.1 55 60 65. early victoria 2 70 66.2 60 70 73: aardbeien doosjes 120-190; groenten pnnsessenbonen 1 144. 2 121: snijbonen 110-120; rabarber. 23. kroten: 48: rode kool: 45: uien 45. groene kool 26; komkommers: 4148. bloemkool. 90-190: andijvie 36-58; spinazie 96. aardappelen: 1 52-81. drielin gen 11. kriel 20-28. tomaten- l a 670. Coöperatieve tuinbouwveiling Walcheren BA .Middelburg. 10 augustus 1983. Aardappelen eerstelingen bo 72-81. gr 66- 77.dr 15-30. kr 20-58. tomaten a 1 94-116. a 2 56-67. b I 93-115. c 1 64-74. pruimen 223-307, aubergines 160-170. bramen ds 85-87. aardbeien ds 172. meloenen 206-374, pe ren precose 65 75 81-84. groenten uien. 25-51. prei 76-114: andijvie: 40-59. poste lein 116-137; spitskool: 26-38, sla 41-53; rode kool. 29-48, sperziebonen 132-159. snijbonen: 193-244, peterselie: kist 194-247; rabarber: 19-26. savooie kool: 63. kroten: kg 27-62, radijs: 18-41. selderij: bos 50-51, cour gettes 21-28. bloemkool. 4 206-227. 6 173- 217. 8 130-157.10 58-72. komkommers 41/51 56, 51 61 35-72. 61 76 61-70. 76- 53-54, kg 30-42 Eerste peren aangevoerd door M W Boogaert-de Jonge te Oostkapelle Eerste koper C Kole te Middelburg. Veiling Bergen op Zoom Woensdag 10 augustus Aardbeien per doosje 1.51-1,65, aardbeien per kilogram 3.60-6,20; rode bessen 1.60-2,50; druiven 8.10; bramen 85-1,18, frambozen 1,54-1,58; meloenen 80-3,380. pruimen 80-2.210; Gol den Delicious 90-1,31, James Grieve 2,00- 2.30. Discovery 30-2,30; Mantet 1,00-1.70: Stark 50-2.20. Benonl 2.80. Yellow 30-1,80; Précoce de Trévoux 56-88. aardappelen 30-1 02: bloemkool 70-2,90; rode kool 52-95. rabarber 66. spinazie 1.12-1 19. bospeen 68. waspeen 83: breekpeen 98; knolselderij per stuk 49-59 kroten 57-98. bos kroten 67. snijbonen 85-210. pnncessebonen 90-1 32. staak-pnncessebonen 1.70-2.60 prei 98- 1,31: sla 12-30; komkommers per stuk 23-58. komkommers per kilogram 23. tomaten 3,80-5,80: vleestomaten 5.80-12,00: paprika per stuk 22. pepers per kilogram 5,00, augurken 27-90: bospeterselle 30-33: bossel- denj 41-62: zeekraal 4.00; ijsbergsla per stuk 84. courgettes 41-55. Aardappeliermijnmnrkl, 10 augustus 1983. Blntgje 35 50 mm opw. april laten 4800, slot 4600. november slot 3000; stemming april kalm. november kalm Bintje 50 mm opw april laten 99S0. bieden 9940. slot 9950. november bieden 7400. slot 7550. stemming april zeer vast. november prijshoudend; om2et novmeber 23 teweten 1 x 7450. 7 x 7500. 15 X 7500. april 960 hoogste prijs 9950. laagste prijs 9470. laat ste zaken 10 x 9950: dag april 960. november 23. Groenteveiling Barendrecht Woensdag 10 augustus. Aardappelen. Do- ré's groot 65-92, poters 17-41. kriel 23-61. krul-andljvie 20-42. aubergines 80-1.60; au gurken 20-80. bospeen 84-1.17. broccoli 1.70- 2,90 champignons 80 1.10. Chinese kool 3.35-1,44, courgettes 12-56; witte kool 61- 3.29. rode kool 44-111kouseband 4,00-4,90. kroten 14-88; paksooi39-64: groene paprika 10-1.70. peterselie 8-68: postelein 45-1,35. prei 1,40-1,56; pepers groen 1,80-2.30. pepers rood 3.40-3.70. rabarber 22-77. selderij 7-24, snijbonen 1.60-2,70. sperciebonen 1.21-1,77. spinazie 21-85; spitskool 17-57. suikermals 37-75. vlees tomaten 6,50-13,10, cocktail tomaten 4,10-5.50; tuinbonen 24-29; uien bonken 38-61 grof 32-66, middel 39-66. dneling 30-42. pikler 20-37. venkel 1,60-2,80: winterpeen 46-1.01, ijsbergsla 18-95 Zachte fruit: aardbeien per doosje 1.60-2.20: rode bessen per kilo 1.50-2.70: kruisbessen per doosje 70-80. zwarte bessen per kilo 4.40- 4.70 Pruimen Czar 1,30-2,20. Golden Japan 1.50-1.70: Opal 1.50-2.40, Ontario's 80-2.40 Netmeloenen 4 stuks 2.50-3,50. 6 stuks 1.70-3.30. 8 stuks 1,40-2.90. aanvoer 2.000 stuks Ogenmeloenen 4 stuks 2,70-3,50, 6 stuks 2,30-3,20. 8 stuks 1.80-2,60, aanvoer 13.000 stuks. Ananasmeloenen 4 stuks 4,60- 5,20, 6 stuks 4.40-4,90: aanvoer 1.000 stuks. Totaal 16.000 stuks. Druiven Alllcante 5.60-8,20; Frankenthaler 7.90-8,50. bramen per doosje 60-90: pompoenen per kilo 10-80. KOEWACHT In café G v Riemst in Koewacht werd een schieting ge houden waaraan 33 schutters deelna men Uitslag: hogevogel R. de Smet, Koewacht: eerste zij vogel G ter ket Stekene: tweede zij vogel L. Ruigoot, Sint Pauwels

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27