Organisatie regenboogkoers wil een internationale uitwisseling Jacky Willemen ging in Domburg bijna onderuit Voorhoede Zierikzee uitstekend op dreef: 8-1 Zwaar parkoers Breskens met heel wat favorieten Agostinho spoorloos ZONDAG PROF WIELERSPECTAKEL IN 'S-HEERENHOEK Reynolds Johan de Wolf naar middenmoot Historische dag wielersport in Sluiskil GOES EN OOSTKAPELLE GELIJK: 2-2 Koplopers in Eeklo sterk DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 .ra .iumuiav;: 'S-HEERENHOEK - Het wielercomi- tè 's-Heerenhoek is de laatste week letterlijk op zoek geweest naar nóg een trekpleister voor de Regenboog- koers voor profs, die zondag wordt verreden. Men wilde dolgraag de 40- jarige Portugees Joaquim Agostinho een contract voorleggen, maar hij blijkt spoorloos verdwenen te zijn De veteraan uit de Franse formatie Sem van graaf Jean de Gribaldy ivordt morgen 'vrijdagwél verwacht in Rxjsbergen. Mocht hij daar opdagen dan zal Peter Bonthuis hem onmiddel lijk trachten te laten tekenen voor deelname aan de profkoers in 's- Heerenhoek. sport 18 0 Guys and Dolls treden op tijdens Regenboogkoers S-HEERENHOEK - Voor het derde achtereenvolgende jaar is er tijdens de Ronde van 's-Hee renhoek weer een optreden van een bekende popgroep Na Babe in 1981 en Dons D and the Pins vorig jaar. komt nu de in Neder land wonende Engelse formatie Guys and Dolls naar de Zuidbe- velandse plaats Hel optreden begint vlak na het vertrek van de professionals om 15.45 uur VRIJDAG WIELERKOERS Pedro Delgado (links) en Angel Arroyo met hun ploegleider. Zondag zijn zij in 's-Heerenhoek 'S-HEERENHOEK Het wielercomité 's-Heerenhoek is van mening dat er een internatio naal uitwisselingsprogramma van profrenners moet komen om daarmee de toekomst van de criteriums in Nederland veilig te stellen. „Momenteel zijn er natuurlijk nergens problemen, omdat er volop succes is. Maar er kan een jaar komen dat Nederlandse renners in de Tour de France niet meedoen en als er dan geen buitenlandse coureurs zijn om een deelnemersveld in een criterium sterk te maken, kan die hele zaak wel eens in elkaar storten", vindt Cees Raas, comitélid van de Regenboogkoers in 's-Heerenhoek, die zondag wordt gehouden. Volgens hem ontbreekt het de beken de wielermanagers van de diverse landen aan overleg en houden de meesten hun eigen toprenners het liefst in eigen land. „Wij willen bij voorbeeld ook al jaren wat meer be kende buitenlanders hebben, r télid Piet de Vos. „Op die manier gaat de lol er wel een beetje af. want je bent nooit zeker wat je de mensen kunt bieden". Het was een tweede probleem, naast de moeilijkheden rond het samenstel- ir de len van een internationaal veld. geval is Je moet dan namelijk probe ren lot een echte uitwisseling te ko men. Daar zijn de organisatoren van digd en in de woonplaats van natio naal kampioen Jan Raas, die dit seizoen de Ronde van Vlaanderen won, kan dat ook bijna niet anders. Zo starten Leo van Vliet (Genl-Wevel- gem) en Steven Rooks (Luik-Bastena- ken-Luiki en zijn voorts de Ronde renners Joop Zoetemelk, diens Deen se ploegmaat Kim Andersen en de Spanjaarden Angel Arroyo en Pedro Delgado van de partij. Het veld wordt verder aangevuld met grote namen Kees de Bont. als Frits Pirard en Henk Lubberding ibeiden ritwinnaar van de laatste BRESKENS Het tweegevecht lus sen de beheersers van de Zeeuwse en Westbrabantse amateurwielerkoer sen tussen Toon van der Steen uit Bruinisse en Theo Appeldoorn uit Roosendaal krijgt morgen (vrijdag) een vervolg in Breskens. Sinds Toon van der Steen naar zijn huidige top vorm toe groeide en hij in een twee tal weken tijds niet minder dan zes triomfen behaalde is de spanning te snijden in de Zeeuwse criteriums omdat Theo Appeldoorn zijn inmid dels opgebouwde reputatie niet prijs wilde geven. Tot op het scherpst van de snede werden de gevechten uitge voerd: afgelopen weekend deelde Ap peldoorn overigens weer een belang rijk 'prik' uit door de wedstrijd in Willemstad te winnen, terwijl Van der Steen zonder zege bleef. De stand is daardoor nu 10-9 in het voordeel van de Brabander. Het draait uiteraard niet alleen rond het op de absolute hegemonie mik kende duo. te meer daar door de onderlinge strijd er wel eens een la chende derde zou kunnen zijn. Eén van die mannen is ongetwijfeld dè streekfavoriet bij uitstek, Werner Wie me uit IJzendljke. die momenteel aan een uitstekende periode in zijn wieler- welingen (11.00 uur. 40 kilometer), carrière bezig is. junioren (12 00 uur, 60 kilometer) en Zijn opmerkelijke optreden van de amateurs (13.30 uur. 80 kilometer) aan laatste weken is intussen met onopge- de start. Bij de nieuwelingen vertrek- merkt gebleven. In korte tijd reed ken onder anderen Tomé Goense. Wieme ook enkele fraaie triomfen by Johan van Schaik. Marcel van de elkaar; afgelopen zondag was hij zelis Klooster Arnold van Goethem en de nog overwinnaar van een wedstrijd in plaatselijke favorieten Bart Hoogeste- het Belgische Dudzele Verder mag ger en Ronnie Traas. Bekendste deel- uiteraard ook een andere man uit de nemers bij de junioren zijn de Braban- streek. Ab Verplanke met uit het oog ders Tonnie en Theo Akkermans en worden verloren. - - Verder verschijnen er nog verschillen de sterke mannen aan het vertrek, die Kortom, de ingrediënten 1 spetterende confrontatie zijn b aanwezig in Breskens, waar hetlo zware parkoers ook nog ee belangrijke scherprechter kanopi den. Iedere ronde opnieuw (en dal in niet minder dan veertig maal) m de klim naar de Promenade w beklommen, terwijl ook het II hellende laatste rechte eind naai finish op het Spuiplcin uiteraard! in de kouwe kleren gaal zitten. Rj )e vijftig amateurs gaan vanavond 18.30 uur van start voor een i strijd over 80 kilometer. de criteriums m alle landen het beste Tour de pranCe) Adrie van der Poel, mee. Want als de renners uit je eigen Cees Priem en Jos schipper Vanzelf- land eens een jaar wat minder zijn, kun jé met die buitenlanders mis- Nederlandse manager Peter Bonthuis „Maar dat moet toch echt meer gezien schien wel publiek trekken". Het comité 's-Heerenhoek is vast van die geweldig zijn best doet. kan ze worden met het oog op de toekomst, maar heel moeilijk loskrijgen. Het Dat moeten de Nederlandse renners plan het idee eens grondig door te spreken met Peter Bonthuis. Niet met de Vereniging van Organisatoren van UI XIdllC CU vmucu iici mei - gewe d.8 als die buitenlanders voor Bproepsrenderswedstnjden iVOW, hier komen Maar de .Daar hebben we sleehte ervaringen gevolg daarvan is weer dat hij niet te trouwens ook beseffen", aldus Cees toeschietelijk is wanneer er uit het Raas. ..Ze gaan niet zo graag naar buitenland verzoeken komen en daar- Frankrijk of Italië en vinden het niet mee is de cirkel rond", aldus Raas zo geweld Die ontwikkeling verontrust het Be- veel geld ..«.«x U.™»» i-»,,. hebben we od een velandse wielercomité dat al jaren een opzet die wij in gedachten hebben V'"VSoten «eï wedstry- sterk bezet deelnemersveld voor zijn hoeft niet meer te kosten dan nu het vergadering Desioten geen weasir j sprekend zijn onder de ruim vijftig vertrekkers alle Zeeuwse beroepsren ners van dit moment, zoals Sylvester Aarts en niet' te vergeten Heddy Nieuwdorp die eind juni zo n schitte rend nationaal kampioenschap reed De beroepsrenners starten om 15.45 uur en leggen 100 kilometer af In het voorprogramma komen nieu- Zeeuwse kanshebbers zijn Gerard van Antwerpen, Marcel Gunst, Char les de Caluwc en Stefan Kole, die voor eigen publiek rijdt. Dat doen - bij de amateurs - ook Daan Smits, Jan Martens cn Pierre Raas. Zij krijgen echter geduchte tegenstand van de duo's Theo Appeldoorn en Toon van der Steen, Maatie de Baat, Karei van Goethem, Nap Hage, Frank en John best nog eens willen vlammen. Met daarbij onder meer Rob Bij van k. die best ook weer eens een succes kan gebruiken, terwijl ook renners als Car lo Steel, Kees de Nooijer. Cees Spaans en Toine de Braber voor de nodige strijd kunnen zorgen en natuurlijk mag ook de kleine Patrick van Passel met uit het oog worden verloren. In korte tijd heelt de Sluiskillenaar zich Pirard en Peter Hoondert. Voorts een vechtersreputatie weten op te zullen drie Engelse renners vertrek- bouwen. Het heeft enkel nog niet tot ken. resultaat geleid. wedstrijd weet te contracteren. Ook dit jaar slaagde men erin met de Spanjaarden Angel Arroyo itweede in de Tour de FrancePedro Delgado en de Deense gele-truidrager uit de Tour Kim Andersen, een programma met ijzersterke internationale troeven te presenteren, maar pogingen om dat aantal nog uit te breiden liepen spaak. Concurrentie van buitenland se wedstrijden (de Grote Prijs Eddv Merckx en Dortmund) en een kenne lijk gebrek aan samenwerking van de managers, die in de criteriumperiode even machtig lijken te zijn als Felix Lévitan en Jacques Goddet tijdens de ergadenng den meer te organiseren als de VOB geen zetel zou krijgen in het bestuur van het Servicebureau voor profs. Het VOB-bestuur heeft daar later nog eens over vergaderd met de KNWU en Peter Bonthuis; maar wij hebben er officieel nooit meer iets over gehoord. Het enige dat de post ons van de VOB heeft gebracht is een acceptgirokaart om de contributie te betalen. Ze span- DEN HAAG (GPD) Rinus Michels nen je eerst wel voor een karretje en zijn laatste seizoen in West- verder niets Het comité 's-Heeren- Michels krijgt geen nieuwe trainerslicentie Duitsland begonnen. De huidige trai ner van FC Koeln krijgt volgend jaar namelijk geen licentie meer van de Westduitse voetbalbond. Een en an- der is volgens Michels het gevolg van Ronde van Frankrijk, liggen daar h,., feit da, de KNVB tniEe tijd hqek zal in de toekomst dan ook proberen alle zaken zelf op te lossen", betoogt Piet de Vos. REMCO MAANDAG SNEUVELDE MET ERE Geslaagd r hun smaak aan ten grondslag geleden geen arbeidsvergunning wil- Voor dit jaar is men daar uitstekend Lol eraf „Door de Grote Prijs Eddy Merekx en Dortmund missen we enkele renners die we graag wilden hebben, ja, waarmee we zelfs al rond waren. Sean Kelly. Eric Vanderaerden en Lucien van Impe die op ons verlang lijstje stonden, starten in Belgie en Peter Post verplichtte Winnen, Hane- graaf en Lammerts - die al bij ons hadden getekend - in Dortmund te vertrekken. Bovendien hoorden we dinsdag bij toeval dat ook Kuiper daar moest rijden. Wéér iemand die al een contract had", verzucht comi- DIEREN Na de zevende ronde van het toernooi om het open Nederlands schaakkampioenschap is de strijd ongemeen spannend geworden. Kre- mer kwam opnieuw alleen op kop door een prima overwinning op de Duitser Simon. Nadat Kremer in een vroeg stadium een kwaliteit had ver overd, wist hij op spectaculaire wijze in de tijdnoodfase de hechte verdedi ging van Simon uiteen te slaan. Mo gelijk dat Kremer zijn eerste plaats nog moet delen met Piel Peelen. Deze brak namelijk in een voordelige posi tie af tegen Bruno Carlier. Johan de Wolf uit Middelburg speelde zich opnieuw verder in het klasse ment omhoog Tegen de Amsterdam se Jeanette Mulder beheerste hij de centrale lijnen zeer vakkundig. Toen de Zeeuwse torens de vijandelijke stelling binnendrongen was een mat- net voor de Amsterdamse onafwend baar en dus capitulatie geboden De Wolf kwam hierdoor op vier punten Voor Peter Ton uit Middelburg was er verdeeld succes. Hij boekte winst in zyn afgebroken partij tegen de Duit ser Martin, maar daarna moest hij het loodje leggen tegen Haselager uit Am sterdam. In de bondswedstrijden kwam zowel Van Eekhout uit Vlissingen als De Decker uit Oost-Souburg tot het on dertekenen van de vredesakte Van Eekhout deelde het punt daarbij met de Amsterdammer Dijkstra, terwijl De Decker de vredespijp rookte met opponent Rook uit Rotterdam. Belangrijkste uitslagen afgebroken partij en zesde ronde Budde iBRDi-Fntz remise; WUlemsen-H Kuijf remise Markus-Carlier 0-1. Schwartz-Simon iBRDi 0-1 Zevende ronde. Carlier-Peelen afgKremer-Simon 1-0. Frit2-Kem iBRD) 1-0; Kuijf-Sprotte IBRD) 1-0, Kohier-Bark 1-0. Roggeveen- Kerkmeester afg. Kohlweijer iBRDi-Van Kooten 1-0; Riemens-Budde iBRD> afg.. Willemsen-Galje 0-1; Dletze iBRDi-Böhm (Brd) 0-1; Hendriks-Peek remise, De Rooi- Roozenbeek 0-1. De stand aan kop na 7 ronden: 1 Kremer 6; 2-6 Fritz, H. Kuijf, Koehler. Kohlweljer en Galje 5,5,7-8 Carlier en Peelen 5 en 1 afg., 9-13 Simon, Bohm. Roozenbeek, Van der Plassche en De Ruy- ter 5, 14-17 Roggeveen, Kerkmeester. Rie- mens en Budde 4,5 en 1 afg de verlenen aan de Duitser Friedl Rausch die bij MVV onder contract stond. Alleen onder de voorwaarde dat ande re landen bereid zijn hetzelfde te doen verleent de Duitse bond licenties aan buitenlandse toptrainers. in geslaagd. Weliswaar werden alle verlangens ingewilligd, zondag staat er op de Molendijk in het Zuid- bevelandse dorp een indrukwekkend peloton professionals aan het ver trek. Met name de grote renners uit de klassiekers zijn goed vertegenwoor- DOMBURG Bredanaar Jacky Wil- 6-1. Bepaald verrassend was de zege lemen (verliezend finalist tegen de van MLTC'er Peter Willemse, afkom- Indier Piperno in het Macneblussers- stig uit Kapelle, die de Westduitscr toernooi in Middelburg) heeft het Gunar Biermans met 6-7, 6-4 en 6-4 woensdag erg moeilijk gehad om zijn versloeg. Van de Zeeuwse dames tweede positie in het plaatsingssche- kwam Marjolein Cijsouw (MLTC) een SLUISKIL Vandaag (donder dag) wordt voor de wielersport in Sluiskil een min of meer histori sche dag. De twee bestaande orga nisaties in het kanaaldorp (wieler- comite De Sluiskilse Wielervrien den en de wtc-Dallinga) organise ren dan in gezamenlijk overleg wedstrijden. De Wielervrienden doen dat met een wedstrijd voor liefhebbers, terwijl Dallinga uiter aard de trimmers aan het vertrek brengt. Opmerkelijk temeer, daar het programma goed in elkaar overloopt. Als eersten gaan namelijk de C- tnmmers van start, daarna komen de liefhebbers aan het vertrek waarna uiteindelijk de A-trimmers het programma zuilen besluiten Om 16.30 uur starten de C-catego- rie van de Zeeuwsch-Vlaamse Trimfederatie. terwijl om 18.00 uur üe hcihebbers op het parkoers istart en finish in de Drostiaan) aan bod zullen komen. Bijna vijftig man hebben hun inschrijfkaart in gezonden en onder hen natuurlijk Willy de Feber en verder Siep van Dongen. Wim Wielhouwer, Hans van de Oever. Sam Broersma, Wim van Lienden, Leon van der Wiel, Hans van Ginneken, Frans van Osta en Ko Tolhoek. Een interes sant veld derhalve, dat 42 kilome ter voor de wielen heeft. Na deze confrontatie is het weer de beurt aan de trimmers, waarbij de A's aan het vertrek zullen verschij nen Deze wedstrijd zal meetellen voor het klassement van de Zeeuwsch-Vlaamse Trimfederatie Voor de trimmers is er inschrijving mogelijk in café-restaurant Dallin ga. terwijl de liefhebbers hun rug nummer af kunnen halen in café restaurant Atlanta. van het Domburgs A-tennistoer nooi te behouden. De Westduitser Walther Abrahams, die de vorige twee jaar in Domburg in de 'midden moot' eindigde, ontpopte zich plotse ling als een 'kampioenendoder'. Wil lemen ontsnapte op het nippertje tegen de erg vaste Duitser: 3-6. 6-4 en 6-4. Middelburger Remco Maandag sneu velde in de tweede ronde met ere tegen de in het Duitse Krefeld werkende Amerikaanse trainer-speler Ingo Maier. De score: tweemaal 7-6, viel de Zeeuwse topspeler en trainer erg mee. want sinds hij de 23-jarige Amerikaan in het Maeneblusserstoer- nooi ontmoette, kwam hij erg onder de indruk van Maiers spel. „Erg jam mer", vond Remco Maandag, „dat ik als geplaatste speler tegen een zo sterke ongeplaatste speler moest". Overigens wist Maandag wel dat Maier sterk was (hij won onder andere met de Amerikaan het dubbel van het toernooi in Bergen op Zoom) maai' de wedstrijdleiding van Domburg was er niet van op de hoogte, In de eerste ronde had Maandag de Westduitser Uwe Johennicke met 6-3. 6-2 verslagen, Maier won met 6-2, 6-1 van Lorkx uit Weurst. Er sneuvelde woensdagmiddag een andere Zeeuwse speler, Bart van der Feen. spelend voor het Halve Maan tje in Goes. Hij kreeg met 1-6, 6-4. 6-3 klop van de Westduitser Ralf Janzen uit Aken. Broer Robert Jan van der Fecn deed het beter: hij versloeg de Westduitscr Walter Bach met 6-3 en ronde verder dank zij haar winst op Leodse Maurien Meijer (7-6, 6-2), maar Vlissingsc Annemieke Verhulst moest verlies incasseren tegen Clau dia Orthen uit West-Duitsland: twee maal 6-2. Er gingen in het Domburgse toernooi twee geplaatste spelers onderuit: Gro ningse Jules Gnmbrere, die vorig jaar nog met 6-1, 6-2 van Ferry Redelijk won, verloor nu met 6-4, 6-4 van de Duitser Hergenróter, en het jonge Duitse talent Dirk Kalieber uit Kre- Jacky Willemen, bijna onderuit. feld schakelde zijn geplaatste landge noot Stefan Prumpi uit. Windnadeel Sommige tennissers hadden erg veel last van de wind. die woensdag op de Domburgse banen woei. De felle noordoostenwind ging zo 'tekeer' op baan 2. dal men daar van de 'storm baan' sprak. Op baan l had de West duitser Arno Christ het zo te kwaad met de wind, dat hij zyn partij tegen Reinier Koning opgaf in de tweede set. „Ik weet zeker, dat ik me met meer had kunnen beheersen. En het is toch met leuk als ik met m'n racket ga gooien". Iemand die zichzelf uitste kent kent, of een speler, die niet graag stevig onderuitgaat... Want Koning won de eerste set met 6-0 en bij het afbreken was het 2-0 voor de speler uit Assen. Vreugde en verdriet lagen voor Ko ning deze middag erg dicht bij el kaar. Want direct na zijn 'zege' sprong hij in het verkoelende Noord zeewater en kwam een half uurtje later hinkend van pijn terug op de baan. Het Domburgse toernooi is echter van allerlei specialistische spelers voorzien. Rob Krullaards, fy siotherapeut uit Leidschendam, meende met een zweepslag te doen te hebben, later constateerde Har Meij er, een arts uit Leiden, een spier- scheuring in Konings linkerkuit. De Assenaar wil vandaag (donderdag) nog wel spelen, maar het ziet er niet naar uit dat dit mogelijk is. De oudste toernooispeler. Domburger Gernt van Eyzeren. werd gisteren ook uitgeschakeld, nadat deze 63-jarige oud-baan verzorger 'die alle 33 toer nooien meemaakte) de eerste rond had overleefd. Hij won toen met 6-1, 6-2 van Bredanaar Visker. gister ver loor hij van Udo Jochems (WD1) met 6-1 en 6-0. Oefenwedstrijden Z-Vlaanderen TERNEUZEN In Zeeuwse!) e§ Vlaanderen werden de volgendi iel vriendschappelijke voetbal wedstrijden gespeeld. KOEWACHT - ZAAMSLAG 4! e; Hoewel de kwaliteit van 4 la OZO-velden bij Hulst met bijs'.e it goed was. kwamen Koewacht s Zaamslag toch tot een aantal - kelijke partij voetbal, waarin: r totaal zeven treffers v.e.e jl Zaamslag opende sterk, maa Koewacht nam gaandeweg initiatief over en binnen twin& !A minuten was het 2-0 door dot. sie punten van Karei Claessen a ot Fonny van der Vleet. Jan d Zwarte schoot Zaamslag daan dei terug tot 2-1. maar Karei Brots ne: man herstelde de marge v- Hc twee goals; 3-1. Via Kees i Ie Putter werd het in de twee; Ou helft 3-2. Luc Rombout schc<|): vanaf de penaltystip de sti naar 4-2 en Hans van der B zorgde voor de 4-3 eindstand SLUISKIL - BIERVLIET 7-0. Sluiskil had weinig moeite na ko zondagvierdeklasser Biervliete !o won uiteindelijk - na een i ruststand - met 7-0.Een kwarts lo lang kon Biervliet de tegensta 'i: der bijbenen, maar toen Josvi ie; Mieghem eenmaal 1-0 scocri In brak het verzet. Nog m de ef helft scoorden achtereenvolg! r Eddy van der Hooft. Paul fi der Hooft, Peter Zwart en a eens Jos van Mieghem. Nat ij rust dreven Peter van Kouten en Paul van der Hooft de sc op naar 7-0. PHILIPPINE - BRESKENS 1 Het naar de vierde klas van I zondagvoelbai gepromovK: jj Philippine maakte het Bresk-~ bijzonder lastig Al vroeg li 4 wedstrijd (rond de 15c nxart/gj kwam de thuisclub dootsj-' doelpunt van Johnny Tae-cU' op voorsprong en vervoiaff verdedigde het die uitermate* kwaam. Breskens kwam dan* lange tijd niet in het gewenB ritme. Pas diep in de twsfjj helft scoorde Bram van Ir Broecke de gelykniaker er. minuten voor tijd besliste Rc; bie de Muijnck het duel alsnog het voordeel van Breskens c een strafschop te benutten. HOOFDPLAAT - HOEK 1-3 Kwalitatief gezien was Hoek? !j uit de meerdere van Iloofdph 'j dat niettemin in de eerstel* de tegenstander aardig in! spoor kon blij'ven In de twee helft pas kwam Hoek tot t overwicht en nadat Stanny S: limans Hoofdplaat tegen de? houding in op 1-0 had g« n scoorden Jan Hamelink (1- te Jan de Block 11-2) en Jean-P:f it( Hubregtsen (1-3). Franz vanc o Pijl zag daarna een strapscó nog door Marc Pielaet g AZVV - AXEL uitgesteld Axel De voetbalwedsu AZW - Axel, die aanvank-- S gisterenavond i woensdag) speeld zou worden, vindt K 'A vanavond (donderdag) I' De wedstrijd is één dag uS steld. omdat de sportvelde: Axel een week later dan< spronkelijk de bedoeling was sloten zijn gebleven. VLISSINGEN De aanval van Zie rikzee bleek gisteravond in de oefen partij tegen Mevo al op volle toeren te draaien. De Schouwsc derdeklas ser, die dit jaar door Jack Schipper wordt getraind, scoorde er flink op los en miste zelfs nog een aantal kansen. „Het had nog veel meer kun nen zijn", vond Jack Schipper, „maar de doelman van Mevo was in een prima vorm". Zierikzee won deson danks met ruime 8-1 cijfers en kon dan ook terugzien op een hoopgeven de wedstrijd. Voor de rust keek Mevo al tegen een 3-0 achterstand aan door treffers van Wim Overweel, Rinie Stoutjesdijk en Kees Stoutjesdijk. Daarna werd de score verder uitgebouwd door Kees Verkaart. Jan Leen Boot (twee keer) en Han van de Sande. Bij die 7-0 stand deed Mevo voor het eerst iets terug. Dirk van der Steen zorgde voor 7-1, waarna Theo Wittenberg de eind stand vastlegde. VEERE - SEROOSKERKE 2-0 Serooskerke leed een verrassende ne derlaag, hoewel het elftal nog lang met in conditie was Veere maakte vooral technisch een goede Indruk en drukte dat ook in de score uit Gert Jan Bouterse lal in de eerste minuut) schoot de 1-0 voorsprong op het bord die er ook bij de rust nog stond Dezelfde speler liet ook 2-0 aanteke nen in de twintigste minuut na rust. GPC - RCS 1-3 De winst van RCS kwam eigenlijk geen moment in gevaar in dit aantrek kelijke duel Toch was de 1-0 voor sprong (Jan Bill bij de rust tot 1-1 omgebogen door een goal van Jan Guingo Na de pauze sloeg RCS toe met een conditioneel overwicht Hans Dellebeke en Rob Roosevelt brachten de 3-1 tot stand. ROOD WIT -SMERDIEK 2-2 De Thoolse ploeg leek vooraf kansloos tegen de nieuwe hoofdklasser uit Sint Willebrord. Maar de wedtrij wedstrijd ging gelijk op en kreeg een verrassen de 2-2 eindstand Rood Wit kwam wel twee keer aan de leiding, toen Cees Moelkens en Ad Kas een paai- gave aanvallen afwerkten. Twee keer kwam Smerdiek ook terug langs Rinl Joppe en tenslotte langs Adrie Stoutjesdijk (2-2) KAPÉLLE - HEINKENSZAND 4-2 Peter de Waard bewees nu al zijn waarde voor Kapelle. De uitstekende spits had met drie doelpunten een belangrijk aandeel in het succes tegen Heinkenszand. Willy van Boven nam voor Kapelle de vierde treffer voor zijn rekening Voor Heinkenszand scoor den Henk van de Brink en Wim Dieleman. MIDDELBURG 1 - MIDDELBURG 2 2-2 Het eerste elftal van Middelburg be reidde zich voor op het eigen toernooi, maar kon nog niet imponeren. De tweede selectie bleef bijna de hele wedstrijd goed partij geven Het was 1 l bij de rust door Koos Kempe en Egbert Kamermans. Chris Bal ivoor het eerstel en Pieter Baan legden de 2-2 eindstand vast WOLPHAARTSDIJK - WALCHEREN 1-2 Walcheren had bij de rust een 0-2 voorsprong door een doepunt van Gerard Kortenhoef en een eigen goal van Rinus van Loo. Dat was verdiend, omdat de ploeg in die fase van de wedstrijd beter speelde en ook veel meer kansen liet noteren, Na de rust zakte het spelpeil enigszins. Uit een slechte uitt rap van Ad Vermeulen kon Jaap van Weele nog voor 1-2 zorgen. GOES - OOSTKAPELLE 2-2 De voorlinie van Oostkapelle had zich onlangs al eens erg schotvaardig ge toond, maar deed het uit tegen Goes rustig aan. Tussen twee trainingen door hielden Goes en Oostkapelle het tempo laag Niettemin was het als kijkspel een aardige wedstrijd Goes nam de leiding door Harold Eekhof en zag Gerard Schipper nog voor rust tegenscoren. Jan de Wilde «1-2) en invaller René Krijger ('2-2) waren de succesvolle schutters na rust. EEKLO—-De koplopers indti j groepen van het ECI-jeugds toernooi in Eeklo hebben ooi zesde ronde geen afstand gcdai hun leiderspositie. Bij de joni de Noor Berge Ostenstad nog j aan de leiding, bij de meisjes! Joegoslavische Snezanna 1 evenmin een steekje valen H jubileumgroep stond de Enp J Daniel King ook de koppositie door een overwinning op Chris Gijssels. Helmut Cardoo kelde weer een hall puntje I totaal tegen de Westduitser Fleck, maar hij blijft ver ori kunnen. Marnix van der Zal loor van de Belg Jan Bogai blijft daardoor in de onderski ren, evenals Nick Dubbel® f remise speelde tegen Geert v< ren uit België. De uitslagen van de zesde ronde; Ostenstad - Light afgebroken, 1$ Piorecki 0-1. Watkins - Roebertsfr - Mohr 1-0. Blatney - Faure a® Werner Teston 0-1. Van der Zi gaerds 0-1. Art Gibson 1-0. Wclvaerl afgebroken. Casagrarx* afgebroken, Van Vooren - Dubb® sc. Hentgens - De Vroe 1-0. mei).' ney - Maseyczlk afgebroken, Dus Bazzay 0-1. Dahlgrun - Karime ken, Leroy - Harmsen remise; Voort - Trainor 0-1jubllcumgrotf elc - Gavaeus afgebroken, Kin? 1-0. Ginsburg - Pauwels 1-0. P Janssens remise, Fleck - Cardon1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26