fiBROGD IAI1IGD Video VideoVideo Vide« 699 699 AKAI Familieberichten wegens verbouwing gesloten van biemen Letzer Ventevogel makelaardij 'jmiur si nam' TEGELSNIJDER TEGELK3T DUOBLOC HI-FI STEREO SPECIAALZAAK VOOR ZEELAND llllfll! lillik 1 I i a l 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 11 AUGUSTUS I 4357 EJ Domburg. 9 augusius 1983 J W. Schuurmanstr. 93 Tijdelijk Gasthuis Middel burg. Goedemorgen opa en i oma Hartelijk gefeli- citeerd van Peter Sa- v rina. Francis Erik. ij: Remco. Marc. Lisetle i Sandy Jeroen. Nadi- na en Marloes. 1943 11 augustus 1983 Vandaag is het 40 jaar geleden dat onze ouders en j: grootouders CHRIS VERDAASDONK CORRIE VERDAASDONK-THEUNE in het huwelijk zijn getreden Als u hen wilt feliciteren bent u welkom aan- :j staande zaterdag 13 augustus van 16.00-17 30 uur in zaal 't Trefpunt. Nassaulaan 2. Middelburg Ria. Paul. Ilse en Jean-Paul 't Gilde UITNODIGING Op zondag 14 augustus 1983 houden wij van 15 - 17 uur receptie in hotel Terminus te Goes, ter ere van de 90-ste verjaardag van mevrouw M. F. VAN KLEUNEN-HARINCK Familie en vrienden worden hartelijk uitgeno digd haar te komen feliciteren De kinderen. Hartelijk dank aan allen voor de blijken van medele ven en de vele kaarten, fruit en andere attenties, welke ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst heb mogen ontvangen. M. J. Leendertse Kamperland, augustus 1983. In plaats van kaarten. Hiermede betuigen wij onze oprechte dank voor de vele blijken van medeleven, ons betoond in de vorm van bloemen en troostvolle woorden, die mondeling en schriftelijk tot ons werden gericht na het overlijden van mijn geliefde vrouw en onze lieve moeder en oma CORNELIA CIJSOUW-DE BUCK In het bijzonder dokter C. Klazen en het verplegend personeel van het Bethesda/St.-Josephziekenhuis voor de goede zorgen aan haar besteed. Uit aller naam: C. H. Cijsouw. Oost-Souburg, augustus 1983 In plaats van kaarten Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming na het plotseling overlijden van mijn innig geliefde man en mijn zorgzame vader FERDINAND HENDRIK SCHOLTE betuigen wij hiermede onze welgemeende dank. A. Scholte-van der Hout A. J Scholte Vlissingen, augustus 1983 Singel 264 Dankbetuiging Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken, willen wij langs deze weg onze oprechte dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma JACOBA LAURINA VAN EENENNAAM Uw aanwezigheid en condoleances waren voor ons een grote steun, waaraan wij een blijvende herinnering zullen bewaren. Stavenisse, augustus 1983. Dr. Bernhardistraat 38 A. L. Polderman Fam. W A. Aalbregtse-Polderman Fam C. Slegers-Polderman. WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer - gelet op de betreffende voor schriften van de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne - maakt bekend dat hij op 29 juli 1983 aan fa. J Martens en Zn te s-Heerenhoek (gem Borsele) een vergunning op grond van de Wet chemische afvalstoffen voor het bewaren van afgewerkte olie en bilge-olie m opslagtanks gelegen in de Buitenhaven van Vlissingen heeft verleend Aan de vergunning zijn voorschriften en beper kingen verbonden De beschikking en de daarbii behorende stukken liggen ter inzage vanaf 12 augustus 1983 op de vol gende plaatsen 1. in de bibliotheek van het Ministerie van Volks huisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer. Dokter van der Stamstraat 2 (gebouw A. kamer 003) te Leidschendam op werkdagen van 9 00-12 00 uuren van 14 00-17.00 uur 2. ter secretarie van de gemeente Vlissingen. afde ling Algemene Zaken. Stadhuisplem 2 te Vlis singen op werkdagen van 8 30-12 30 uur en van 13 30-15 00 uur. alsmede op woensdag in de m- formatiehoek in de hal van het stadhuis van 17.45-20.45 uur. Desgewenst kan na telefonische afspraak een mondelinge toelichting op de stukken worden ver kregen bi| de Directie Afvalstoffen en Schone Technologie van het Ministerie van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel 070-209367. toestel 3025). Ingevolge artikel 44. van de Wet algemene bepalin gen milieuhygiéne kan tot 13 september 1983 beroep worden ingesteld door a de aanvrager b de betrokken adviseurs: c degenen die overeenkomstig artikel 20. 21 of 22. tweede lid, of 28, eerste lid. onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht, d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen komstig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalin gen milieuhygiëne bezwaren in te brengen Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State. Afdeling voor de Geschillen van Bestuur. Binnenhof 1 2513AA s-Gravenhage Overeenkomstig het gestelde in artikel 31vierde lid onder c. van de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne. kan. indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld conform artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt met van kracht voordat op dat verzoek is beslist van maandag 15 aug. t/m vrijdag 26 aug. parfumerie schoonheidssalon annelies van der poel klokstraal 10 4461 |k goes tel 01100 27473 Behooil tol Ventevocjel l'n riele Service Groep hv VLISSINGEN, Kempenaerstraat 8 Goed onderhouden ééngezinswoning gelegen in een goede woonomgeving Indeling: beg. grond: hal, kelderkast, toilet, woonkamer (27 m2). royale keuken, vrijstaande berging 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met douche, overloop 2e verdieping: bereikbaar via een vlizotrap, is be vloerd, mogelijkheden voor een 4e slaapkamer Algemeen: aanvaarding i o o Grondopp 146 m2. verwarming d.m v. gaskachels. Vraagprijs: 99.000.- k.k. Voor inlichtingen kunt U zich wenden tot ons kantoor of tot uw eigen makelaar M2 RUSTIEKE PLAVUIZEN*W24 X 24 cm IN DRIE SOORTEN BEIGE/BRUIN VAN 39.50 m2 voor het snijden van wand- en mozaïektegels STALEN BERGREK Bruin gelakt 160 cm hooi met 4 leqbo 80 x 30 cm MET 5 BOORDEN 49.95 met achter-onderuitlaat geruisarm abu-reservoir met auti-condens isolatie l diverse kleuren vanaf 169,- vlissingen gildeweg 8 (naast de mirol telt. 01184-14330 gesloten op maandagmorgen koopavond op vrijdag onze prijzen zijn Aanbiedingen zijn Aanbiedingen zijn geldig t. goes zaagmolenstraat 1 telf. 01100-30035 gesloten op maandagmorgen koopavond op donderdag ink lus ie b.t.w. geldig t/m20auga.s. en zolang de voorraad strekt^ WIJ GAAN DOOR MET ONZE EXTRA LAGE PRIJZEN! LET OP: VAI EEN AANTAL ARTIKELEN ZIJN SLECHTS ENKELE STUKS, OP OP!!! SILVER EEN NIEUW MERK VAN DE AKAI IMPORTEUR: ver SS77 Audiorack. 'n f antastische aanbieding. Het fraaie rack, met glazen deurtje voor het onder gedeelte, bevat de volgende componenten: automa tische draaitafel met stofkap, tunergedeelte met FM (stereo), korte- en middengolf. l.ED-indikalie voor de diverse funkties. cassetledeck óók geschikt voor Metal en Cr02. Versterkergedeelte heeft een power van 2 x 25 Watt. De bijgeleverde luidsprekers zijn va het succesvolle 2-wee bas refle systeem. Silver SS88 Audiorack. Het meest fraaie rack is als- volgt gevuld: automatische draaitafel met stofkap. Tunergedeelte met FM (stereo), lange- en middengolf Hef versterkergedeelte heeft een muziekvermogen v an 2 x 30 W attDe dubbele cassetterecorder is v oor iedereen n uitkomst (ideaal voor het kopiëren van bandjes of voor het overswitchen van de ene muziek op' de anderel) Bandkeuzeschakelaar voor Metal, r02 of normaal. Luidsprekers: 2-weg bas reflex svsteem. SILVER STW-55 'Double' radiq-cassetterecorder AM/FM LW/SW. Twee 'feather touch' cassette decks voor metal tape scheppen de moge lijkheid tot het kopiëren. UITSTEKEND APPARAAT VAN DE AKAI IMPOR TEUR. ALLEEN BIJ FABRO VAN 598,- VOOR 398,-! AKAI PRO S-22 CUBE 1 De Akai Cube interieur U kunt kiezen uil zilverkleurig, pearlshadow ot OP ONZE ZEER UITGEBREIDE VIDEOAFDELING VINDT U DE NIEUWSTE VIDE RECORDERS ZOALS DE PHILIPS 2340, DE SONY SL-C30. EN DE NIEUWE AK K VS-4. FEATURES: ACHT UUR OPNAME EN WEERGAVE, 2 SNELHEDEN. ELEKTRONISC BEDIENINGS INSTRUCTIESYSTEEM MET ROM CHIP WEERGEVEN OP BEELDSCHERM VAN DE TV. FEATHER TOUCH MICROCOMPUTER BEDIENINI FRONTLOADER. INCLUSIEF DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING, 2.398,-. '•I SENSATIE: BIJ FABRO HI-FI DE AKAI CUBE BENEDEN DE DUIZEND GULDEN!!! AKAI PRO-S11 CUBE BESTAANDE UIT: AKAI AP-B110C halfautomatischëdraaitafel met MD element. AKAI AM-U 110 2x20 Watt versterker met tweevoudi ge toonregeling, loudness enz. AKAI AT-K110 FM'AM tuner van uitstekende kwali teit. AKAI CS-F110 Metal tape cassettedeck met tiptoet- sen. DEZE WEEK IN CUBE VAN 1.408,- V. 998,-!!! (bijpassende poot 98,-). ER ZIJN NOG VEEL MEER CUBES IN DE AANBIE DING VAN 2x30, 2x45 en 2x55 WATT. O UI 'U 11 UU S8£S3SSS=S£ [pi==s^- 'l v\a ALLE AKAI COMPONENTEN IN DE AANBIEDING O.A.: CASSETTEDECK CS-F110 289,-. CASSETTEDECK CS-F12 ƒ319, CASSETTEDECK CS-F14 379,- CASSETT DECK CS-F21 399,- AKAI VERSTERKERS EN TUNERS: AKAI VERSTERK! AM-U 110 2x20 WATT 199,- BIJPASSENDE TUNER AT-K110 199, AK-,, VERSTERKER AM-U210 298,- AKAI VERSTERKER AM-U310 398, BIJPAi - SENDE TUNER AT-S210 369,-. AKAI SR-H110 LUIDSPREKERBOX 30 WATT 79,-. AKAI SR-H210 LUIDSPREKERBOX 45 WATT DRIE WEG 99,-. ONZE PRIJZEN DE LAAGSTE! MOCHT U DESALNIETTEMIN ELDERS EEN ARTlKl K GOEDKOPER ZIEN: DEEL HET ONS MEDE DAN WETEN WIJ WAAR WE IETS Ah i MOETEN DOEN!!! MIDDELBURG DOMBURGS SCHUITVLOT 3 - TELEFOON 01180-26028

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 20