Amerikanen stelen de show in Helsinki AARZELEND APPLA US VOOR WINNARES 3 KM INDRUKWEKKENDE MACHTSGREEP Ria Stalman: revanche op EK Athene Zilveren Rob met beide benen op de grond WG- Tienkamper De Wit heeft eigen baan niet nodig WK atletiek 1983 Helsinki Uitslagen nNDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 PZC/sport der 'a at IELSINKI (GPD) Uit het feit dat tijdens de ereronde kleine Amerikaanse vlaggetjes aeegedragen werden door het kwartet King-Gault-Smith-Lewis bleek heel duidelijk de rekking van hun 'boodschap'. Het was alsof' het Amerikaanse estafette-kwartet op deze ijze heel duidelijk wilde maken dat op de vierde dag van de WK-atletiek in Helsinki de Amerikaanse revanche voor Moskou daar was. Met drie gouden, twee zilveren en een bronzen nedaille en bovendien een wereldrecord hadden de Amerikaanse atleten duidelijk gemaakt lat de door hen geboycotte Spelen van '80 geen ware afspiegeling waren geweest van de "gu nternationale krachtsverhoudingen. tb; Een indrukwekkende machtsgreep, betekent een gemiddelde van 9.47 Mary Decker gisteravond de revanche iie de Verenigde Staten halverwege seconden per atleet, zij het met drie het WK-toernooi aan de leiding vliegende starts, iracht. Vijf gouden medailles tegen Zowel op de 100, 200 meter als het iler voor de DDR en drie voor de verspringen moet Lewis atleten voor 3„i' astheren van de Moskouse Spelen, zich dulden, die profijt hadden van de Ie atleet die verantwoordelijk was grote hoogte: Calvin Smith, zijn team- roor die jump' was natuurlijk de mate gisteravond. Pietro Mennea. in «.jange Carl Lewis. Al eerder deze Helsinki verantwoordelijk voor het •pfi ieek was hu gehuldigd als 100-meter- Italiaanse estafette-zilver en de legen- ti°ampioen Gisteren combineerde hij darische v erspringer Bob Beamon b et verspringen en de 4 x 100 meter. Lewis' 9.9U seconden. 19.75 seconden lejury ging zelfs zo ver de Amerikaan en 8.76 meter ver werden op zeeniveau anwege zijn start in de halve finale nog niet benaderd, an de estafette toe te staan zijn Carl Lewis, de meestervoorspeller n™ eerste vertesprong in te halen. ook. Haast op de centimeter af, want roï [ets unieks ten behoeve van een uniek deze week zei hij nog dat. hij bij het atleet die zo uit de estafette naar de verspringen aasde op 28 feet (8.53 lerspringbak trok om daar. terwijl meter Het werd 8.55 meter, waarna ,«2 andgenote Mary Decker nog beju- hij zijn landgenoten Grimes en Conley ie!d werd vanwege haar triomf op de de beide andere medailles zag pak- >000 meter, meteen zijn winnende ken. zoals de 100 meter ook al een prong van 8.55 meter neer te zetten, drievoudige Amerikaanse triomf log even hield Lewis zich bij die werd «springbak bezig om daarna op- H pvph pj/jpn nieuw de sprint-spikes aan te trekken A^Clïl' n zijn ploeg in een wereldrecordtijd aan 37,86 seconden opnieuw aan goud e helpen j Sommigen hadden Lewis voor een "®"ffer uitgemaakt toen hij voor de uitriep dat hij de wereldtitels :nBlide op drie nummers en dat de ben we lang onder spanning gestaan. - siafette ook nog in een wereldrecord- maar op deze avond, na ook het 1 jgj zou gaan succes van Mary Decker en het succes bij het verspringen kon het niet meer T)r\nr hnwibro stuk. Eindelijk hebben we weer voor UUUt UW it# t de j,eie wereld laten zien dat wij in 'e M Sn mag diezelfde atleet zich op vier Amerika de beste sprinters en sprin- nunmers 'laaglandwereldrecordhou- gers hebben. In Moskou kregen we al heeft hij er maar één die kans niet", aldus de student ra- diciecl op zijn naam. Het record van dio- en televisiecommunicatie. - vieravond. Zes jaar lang stond dat rests („oh van Amerika) op 38,03 S™ wonden. maar een nieuwe barriere vietd doorbroken: die van de 38 se conden. De nieuwe wereldrecordtijd 19 Carl Lewis, de ondanks zijn succes sen ook uiterst bescheiden atleet. „Voordat ik vragen ga beantwoorden wil ik er eerst op wijzen dat dit estafette-resultaat het gevolg was van teamwork. Met zijn vieren heb- Carl Lewis wilde zich gisteren niet uitlaten over zijn plannen voor Los Angeles. „Ik weet nog niet of ik daar ook op de 200 meter zal starten. In Helsinki was hel eigenlijk zwaar ge noeg Het gaat ook mij niet gemakke- red.) naast me komen op de laatste voor Moskou zou onderstrepen met een zege op de dubbele olympisch kampioene van '80, de Russische Ka- zankina, was een verrassing Russisch stempel Als er een loopnummer in de interna tionale damesatletiek is dat het Rus sische stempel draagt, is het de drie kilometer. In de afgelopen vijftien jaar was er-misschien naast de nieuwe wereldkampioene op de ma- rathon Grete Waitz maar één nict- Oostblokatlcte die voor tegenspel kon zorgen. Het wonderkind Marv Decker dat als teenager al wereldtij den neerlegde maar op wie zoveel roofbouw werd gepleegd dat ze de druk niet meer aankon. Qua lijden had ze al thuis gehoord bij de Olym pische Spelen van Munchen '72. Als It-jarige dus al. Als tiener had ik het gevoel altijd vooraan te moeten lopen Miste ik een training dan wilde ik die weer inha len". aldus de net 25-jarige Amen kaanse die getrouwd is met Ron Tabb zondag een van de tegenstanders van Gerard Nijboer op de marathon In de periode tussen Munchen en de Spelen van Montreal '76 kondigde ze zich weer aan met wereldtijden, maar een langdurige blessure maakte een einde aan de olympische droom. Pas na een operatie kwam Mary Decker in '79 terug om een jaar later te moeten horen dat dit keer vanwege een boy cot hwm.-seis naar Moskou niet kon doorgaan. „Daarom is het in mijn geval wel heel duidelijk waarom ik zo blij ben met deze titel. Eigenlijk heb ik er tijdens de race geen moment aan getwijfeld. Ik zag Kazankina (op de streep nog gepasseerd door de Westduitse Kraus Onbedreigd snelt Carl Leicis naar de zege voor zijn land op de 4 maal 100 M I meter estafette. De kracht straalt van JyJgUQlHQS de zwarte atleet af HELSINKI Na de ierde dag is de Italië medailleverdeling van de WK als volgt: 8 Jamaica 1 Verenigde Staten 2 Oost-Duitsland 3 Sowjet-Unie 4 Tsjechoslowakfje 5 Polen 6 West-Duitsland. goud zilver brons 9 Mexico 10 Noorwegen 11 Nederland 12 GrooUBrittannlè 13 Nigeria 14 Brazilië 15 Bulgarije ;jesü HELSINKI (GPD) Gisteren begon het bij Rob Druppers al lemaal pas echt door te dringen dat hij zich de op een na sterkste 800-melerloper ter wereld mag noemen. „Je kunt het geloven of niet, maar het was heel laat toen ik pas besefte dat mijn tijd van 1.44,20 ook nog een Neder lands record was", aldus de een dag na zijn zilveren coup ook door de buitenlandse pers druk bezochte Utrechtse atleet. Ondanks die voor een pas 21- jange atleet ongelooflijke pres tatie. laat Rob Druppers zich niet meeslepen door het enthou siasme tn zijn omgeving Wie mocht denken dat hij zijn poplanteit de komende weken meteen gaat omzetten in baar geld, dat toch te verdienen is in het tweede deel van het interna tionale atletiekcircuit. vergist tien „Het is leuk om geld mee te Pakken, maar voor mij blijft het bijzaak. De enige internationale wedstrijd die ik zeker loop is de Ivo van Damme-Memonal in Brussel, Misschien komt er nog een wedstrijd in dat circuit bij, maar daarbij laat ik het voor wat betreft het grote werk" ..Eerst woensdag op Papendal de aanval op het 1000-ineterre- eord en het weekend erna in Dublin met de Nederlandse Ploeg de Europa-Cupstrijd. ftaar ik de 800 meter loop en ook de 4 x 400 meter estafette. Die 40ü meter met vliegende start moet ik in 46 seconden kunnen lopen", aldus Rob Drup- Pcrs. „Ik denk niet dat het er dit seizoen nog van komt dat ik onder de 1.44 loop. Het kan natuurlijk in een goede race, maar hier in Helsinki lag toch bet hoogtepunt van mijn sei zoen". Meer inhoud Eigenlijk denkt Rob Druppers mi al aan het volgende, olympi ade jaar. „in de winter ga ik Proberen nog meer inhoud te "tgen. Ik heb de KNAU voorge steld om in de winter ook korte erossjes van 3 a 4 kilometer te organiseren. In West-Duitsland en Belgie zie je dat veel. In "ederland zijn er alleen maar crossen van 10 kilometer Daar beb ik als midden-afstandloper mets te zoeken Van bondstrai- ner Bram Wassenaar heb ik de jogging dat die korte crossen, me alleen bestemd zijn voor mid den-afstandslopers, er ook inder daad komen". lijk af Daarom weet ik ook nog met of ik wei veel aan de start kom in het Europese circuit. Misschien m een enkele wedstrijd, maar dan alleen op één nummer en alleen als ik topfit ben". Van de zelfverzekerde Carl Lewis werd uiteraard veel verwacht. Dat 50 meter. Ik wist echter dat ik nog veel over had. Het was voldoende. Ik ga me nu opmaken voorde 1500 meter waarin ik ook veel vertrouwen heb. al liggen de langere afstanden me toch beter aldus de wereldrecordhoud ster op de Engelse mijl en de vijf kilometer Felle strijd op de 3 kilometer steeple-chase in Helsinki In de 'bak' de Westduilser RaincrSchwartz en de Fransman Pascal Debacker links), rechts de Belg Van Dijck HELSINKI (GPD) „Ik begin nu echt bij de wereldtop in de buurt te komen. Daarom kijk ik al verder dan de Olympische Spelen van Los Ange les en denk ik dat ik er daarna nog een paar jaartjes aan vastplak". Dat was de reacties van de Delftse discuswerpster Ria Stalman nadat ze gisteren een stuk Nederlandse en toch ook een beetje internationale atletiek- geschiedenis schreef door op dit zo door het Oostblok beheerste nummer als beste werpster van de 'rest van de wereld' te eindigen. Ze deed dit via een zevende plaats met een worp van 63.76 meter, ruim een meter verder dan de tweede Westeuropese de Brit se Ritchie. Ria Stalman nam met deze prestatie revanche voor haar zwakke optreden tijdens de EK van vorig jaar in Athe ne. Haar magere 58.48 meter leverde toen maar een twaalfde plaats op Niet gevraagd „Het is alleen jammer dat men in de atletiek discuswerpen niet ziet staan. Rob Druppers is een veel gevraagd atleet m het internationale circuit, «a Daar kon hij ook vorig jaar de al zo jr belangrijke wedstnjdervanng op doen Als ik goede wedstrijden moet hebben, moet ik naar het Oostblok- Ik hoef helemaal geen geld. ik zou het alleen leuk vinden ook eens wat invi taties te krijgen", aldus de beoefe naarster van een van de meest eenza me atletiekonderdelen Door de KNAU en ook liet NOC wordt de Delftse die in Amerika studeert en traint niet vergeten. Op kosten van het NOC was haar universiteitscoach Rov \euavo overgekomen en dat Ria Stalman schreeuwt het uit om haar prestatie met de kogel nog beter te hééft mc duidelijk leholpet.'Anders doen =1» resultaat ze werd zetlende in Helsinki sta je er altijd alleen voor. Ik voelde me nu echt zeker in deze wedstrijd". De erkenning voor Stalman's presta ties kwam ovengens laat. want eigen lijk was het met-voorgedragen wor den voor de Olympische Spelen van Montreal '66 voor haar zo'n frustratie dat ze voor Amerika koos. Dit jaar leek haar seizoen, dat ze in Amerika inzette met een recordworp van 67,20 meter nog bijna te misluk ken. Van eind mei tot half juli kampte ze met een ernstige rugblessure ..De laatste paar weken heb ik weer erg hard kunnen trainen. Net op tijd klikte het weer met de techniek Het was jammer dat ik met de discus in deze wedstrijd met hoog genoeg kwam, anders had ik nog beter kun nen eindigen. Belangrijk is dat ik nog progressie zie. zowel wat betreft kracht als techniek", aldus de op 2,68 meter van het brons eindigende 31- jarlge Sparta-atlete HELSINKI (GPDi Deze week draagt hij hem niet bij zich, omdat er in Helsinki voldoende ruimte is om te trainen. Maar in Nederland, heeft Robert de Wit de sleutel van „zijn" sportaccommodatie altijd bij zich. De nationaal recordhouder tien kamp, die in Helsinki vrijdag en zaterdag in actie komt. mag zich daarmee waarschijnlijk de enige Nederlandse atleet noemen die een eigen sleutel van een atletiekbaan op zak heeft. De jonge Eindhovenaar kreeg die sleutel door bemiddeling van het Nederlands Olympische Comité, waardoor hij nu ook overdag te recht kan op de kunststofbaan van Veldhoven Het geval wil namelijk dat de bur gemeester van Blaricum, mevrouw A J ie Coutre-Foest. deel uitmaakt van het NOC-bestuur Overleg met haar Brabantse collega leidde tot de voor Robert de Wit positieve beslissing De uitslag van de finale van de 400 meter voor heren is: 1 Bert Cameron (Jam) 45 05, 2 Michael Franks (VSU 45.22. 3 Sunder Nix (VSt) 45 24 4 Erwin Skamrahl WDl) 45.37. 5 Hartmut Weber (WDli 45 49 6 Thomas Schónlebe (ODD 45 50 7 Michael Paul (Tri) 45.80 8 Gerson Souza iBrai 45.91 De uitslag van de finale van het discuswer pen voor dames: 1 Martina Opitz iODIi 68 94. 2 Galina Moerasjova (Sowi 67 44. 3 Maria Petkova iBuli 66.44, 4 Zvetjana Hris- tova (Bul) 65 62. 5 Gisela Beyer (ODD 65.26, 6 Zdenka Silhava (Tsji 64 32. 7 Ria Stalman (Ned) 63.76: 8 Meg Ritchie (GBr) 62.50 De uitslagen van de halve finales van de 3000 meter hindemisloop voor heren zijn: i van elke serie gaan de eerste vier over naar de eindstrijd plus de vier 'tijdsnelsten j. Eerstesene. 1. ReiUiGBn822.91. 2 Melzer (ODli 823 10. 3 Marsh iVS) 8.2318. 4 Ekblom iZwe> 8 23.28 5 Scartezzinl ilta) 8 23 30 igekwalificeerd) Tweede serie 1 Maminski c Pol) 8.20.21. 2 lig iWDD 8.20 83. 3 Korir cKem 8.21 07. 4 Mahmoud (Frai 8.21.29, 5 Ramon iSpai 8 2161 (gekwalifi ceerd), 6 Dhackney (GBr) 8 22.44 (gekwali ficeerd); 7. Feil (GBri 8 23 22 (gekwalifi ceerd), 8 Diemer (VS) 8.23.39 De uitslag van de finale van de 400 meter voor dames is: 1 JarmiUa Kratochvllova (TSj47.99 (wereldrecord). 2 Tatjana Ko- rembova (TSi 48 59 3 Maria Pinieina (Sow 4918. 4 Gaby Bussmann 'WDD 49 75 5 Marita Pavne (VSt) 50 06. 6 Irina Baskkova iSowi 50.48 7 Dagmar Rübsam (Odl) 50.48 8 Rosalyn Bryant (VSU 50 66 Finale 3000 meter vrouwen: 1 Mary Decker (VSt) 8.34.62; 2 Brigitte Kraus (WDD8.35.il; 3 Tatiana Kazanklna(Sow) 8.35 13; 4 Svetla- na Ulmasova (Sow) 8 35.55: 5 Wendy Sly (GBr) 8.37.06; 6 Agnese Possamai (Ita) 8 37 96. 7 Jane Furniss (GBri 8.45.69; 8 Natalia Artemova iSowi 8.47.98. 9 Aurora Cunha (Pon 8.50 20. 10 Lynn Kanuka (Can) 8.50.20. Series 5000 meter: (eerste acht van elke serie naar de halve finales plus de eerste zes 'tijdsnelsten') Eerste serie 1 Rvfell (Zwii 13 43.36. 2 Bulti (Eth) 13 43.53. 3 Martin (GBr) 13 43 57, 4 Wessinghage (WDli 13 43 66. 5 Krokma- Uoek (Sow) 13 43 78, 6 Antibo (Itai 13.44.05, 7 Cherulyot (Ken) 13 44.43, 8. Padtlla (VS) 13 44 71 9. Filippou (Gril 13 45.24 (gekwali ficeerd). 10 Bounour(Alg) 13.57.93 (gekwali ficeerd), 11 Golden (Luxi 14.26.02 (gekwali ficeerd i Tweede sene 1 Kiokoech (Keni 14 18.73. 2 BaccouucheiTuni 14 23 79,3 GoateriGBri 14.23.93 4 Leitao (Pon 14 28 63.5 Dlmitijev (Sowi 14 37 75. 6 Lanzoni Campos (Cos) 14 49 20. 7 Schildhauer (ODli 14 49 22. 8 Hill (VS) 14.5821 Derde serie 1 Abramov (Sowi 14 12,61, 2 Nigatu (Eth) 14 13.22. 3. Millonlg (Oosi 14 13 65. 4. Coghlan (Ier) 14.13.80. 5 Clarke (GBri 14 13.97, 6. Garcia (Spa) 14 14.47. 7. Williams (Can) 14.15.10, 8 Spivey (VS) 14.15 70. 9 Rebolo (Urui 14 17.26 (gekwalifi ceerd). 10 Ide (Japi 14.18.34 (gekwalifi ceerd). 11 Vaïnïo (Firn 14 1874 (gekwalifi ceerd). Finale verspringen heren: 1 Carl Lewis (VS) 8 m 55: 2 Jason Grimes (VSi 8 29. 3 Mike Conley iVSl 8 12. 4 Laszlo Szalrna I (Hon) 8 12. 5. Nenad Stekic (Joei 8 09. 6 Gary Honey iAusi 8 06; 7 Antonio Corgos (Spa) 8 06. 8. Yussuf AUl (Nig) 7 89. Finale 4 x 100 meter dames: 1 Oost- Duitsland (Gladlsch. Koch, Auerswald. Gohr) 41.76. 2 Groot-Brittanniè (Baptlste. Cook. Callender'. Thomas) 42.71, 3. Jamaica 'Hodges Pusey. Cuthberi. Otteyi 42 73, 4. Bulgarije 42 93. 5 Canada 43.05. 6 Sowjet- Ume 43 22. 7 Frankrijk 43 40:8 Tsjechoslo- wakiie 43 78 Halve finale 4 x 100 meter heren. Eerste sene 1 Sowjet-Unie 38 62. 2 Italië 38 74; 3 Polen 39 01. 4 Frankyk 39.14. 5. Nigeria 39 44 fi Griekenland 39 71: 7. Finland 40 02. niet gestart Hongarije Tweede serie: 1 Verenigde Staten 38 50, 2. Oost-Duitsland 38.95. 3 West-Duitsland 39 13. 4 Jamaica 39 18. 5. Groot-Brittannië 39 39. 6 Bulgarije 39 59, 7. Bahamas 40.52, niet gestart Australië Finale 4 x 100 meier heren: 1 Verenigde Staten King. Gault. Smith Lewisi 37 86 wereldrecordi. 2 Italië iTilli. Simionato. Pavonl Mennea38 37. 3 Sowjet-Unie iPro- kovljev. Sidorov. Moerajev Brizglm 38 41. 4 Oost-Duitsland 38 51 5 West-Duitsland 38 56. 6. Polen 38 72. 7 Jamaica 38 75. 8 Frankrijk 38 98. 400 meter horden dames: 1. Jekatenna Fesenko (Sov) 54,14 sec. 2 Anna Ambrosje- ne (Sovl 54.15 3 Ellen Fiedler (OD1) 54 55. 4 Petra PfalT (ODD 54 64 5 Petra Krug (ODD 54 76. 6 Ann-Louis Skoglund (Zwei 54 80.7 Susan Morlev (GBri 56 04. 8 Cristi- na Cojocam (Roe) 56 25 HELSINKI (GPD) Het ap plaus was er. Dat wel, maar het klonk aarzelend. Ook in Helsinki gaf het atletickpu- bliek er blijk van dat men niet goed raad weet met de zo indrukwekkende prestaties van de 32-jarige Tsjechische Jarrmila Kratochvilova uit Tsjecho- sloicakije die woensdag in Helsinki tijdens de WK-atletiek. een nieuw we reldrecord vestigde op de 400 meter dames: 47 99 seconden had Kratoch vilova nodig voor haar gouden me daille. atlete Jarmila Kratochvilova. Kort voor de WK liep ze in Munchen in een solo al naar een IJzersterk wereldrecord op de 800 meter 1 53.431 het nummer dat ze eerder deze week ook in Helsinki won. Gisteren vestig de ze andermaal de aandacht op zich door hieraan de titel op de 400 meter te koppelen. Ze deed dit in een wereld recordtijd van 47,99 seconden, waar mee opnieuw een droomgrens werd verlegd Negen jaar geleden was de Poolse Szewinska de eerste atlete die aan toonde dat een vrouw de 400 meter binnen 50 seconden kan lopen Vier jaar later dook de Oostduitse Marika Koch als eerste onder de 49 seconden «.I. gisteren maakte Kratochvilova duidelijk dat 48 seconden 'rond' al geen probleem meer is. Vraagtekens Jarmila Kratochvilova heeft slechts twee jaar nodig gehad om haar grens van 50 seconden tot even onder de 48 seconden te verleggen. Een geweldi ge progressie van de Tsjechische sportlerares waarbij velen overigens een vraagteken plaatsen. Het trieste neveneffect van de doping problematiek zou men kunnen zeg gen. waarvan dan Kratochvllova op grond van haar krachtige postuur het slachtoffer dreigt te worden Het ge bruik van hormonale ondersteuning, zoals de Nederlandse bondscoach Westphal het onlangs noemde, is een veel verbreid kwaad dat diep wortelt. Kratochvilova is het gemakkelijkst aanwijsbare type Een vervelende ont wikkeling in de atletiek waaraan al leen controle ook tijdens de winter- training een einde kan maken. Tot dat is verwezenlijkt en dat lijkt een Utopie is het bedenkelijk om op voorhand te beschuldigen Een feit is wel dat Kratochvilova in haar land dagelijks maar liefst vier tot zes uur per dag traint. Onvergelijk baar bij wat elders in de wereld ge bruik is Een trainingaanpak. die ook ten grondslag ligt aan het zilveren Tsjechische succes op dit nummer via Kocembova in de ook al razendsnelle tijd van 48,59 seconden. De Amerikaanse Mary Decker is ver heugd. nadat ze de 3000 meter gewon nen heeft.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19