Organisatie regenboogkoers wil een internationale uitwisseling Jacky Willemen ging in Domburg bijna onderuit l Voorhoede Zierikzee uitstekend op dreef: 8-1 Zwaar parkoers Breskens met heel wat favorieten Agostinho spoorloos PZC/ sport ZONDAG PROF WIELERSPECTAKEL IN 'S-HEERENHOEK Johan de Wolf naar middenmoot Historische dag wielersport in Sluiskil GOES EN OOSTKAPELLE GELIJK; Koplopers in Eeklo sterk DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 ■S-HEERENHOEK - Het wielercomi- té 's-Heerenhoek is de laatste week letterlijk op zoek geweest naar nóg een trekpleister voor de Regenboog- koers voor profs, die zondag wordt verreden. Men wilde dolgraag de 40- jarige Portugees Joaquim Agostinho een contract voorleggen, maar hij blijkt spoorloos verdwenen te zgn De veteraan uit de Franse formatie Sem van graaf Jean de Gnbaldy wordt morgen i vrijdag wél verwacht in Rijsbergen Mocht hij daar opdagen dan zal Peter Bonthuis hem onmiddel lijk trachten te laten tekenen voor deelname aan de profkoers m 's- Heerenhoek Guys and Dolls treden op tijdens Regenboogkoers •S-HEERENHOEK - Voor het derde achtereenvolgende jaar is er tijdens de Ronde van 's-Hee- renhoek iceer een optreden van een bekende popgroep. Na Babe in 1981 en Dons D and the Pins vorig jaar. komt nu de m Neder land w onende Engelse formatie Guys and Dolls naar de Zuidbe- velandse plaats Het optreden begint vlak na hel vertrek van de professionals om 15.45 uur Pedro Delgado luiks i en Angel Arroyo met hun ploegleider. Zondag zijn zij VRIJDAG WIELERKOERS BRESKENS Het tweegevecht lus sen de beheersers van de Zeeuwse en Westbrabantse amateurwielerkoer- sen tussen Toon van der Steen uit Bruinisse en Theo Appeldoorn uit Roosendaal krijgt morgen (vrijdag) een vervolg in Breskens. Sinds Toon van der Steen naar zijn huidige top- de klim naa vorm toe groeide en hij in een twee- beklommen, tal weken tijds nie triomfen bell; Kortom, de ingrediënten spetterende confrontatie zijn bi aanwezig in Breskens. waar heil zw are parkoers ook nog eens a! belangrijke scherprechter kancr den. Iedere ronde opnieuw (ené t minder dan veertig maalii de Promenade \vi terwijl ook het nder dan zes hellende laatste rechte, eind n; de spanning te finish op het Spuiplcin uiteraarj jijden in de Zeeuwse criteriums in de kouwe kleren gaat zitten, omdat Theo Appeldoorn zijn inmid- vijftig amateurs gaan vanavoi dels opgebouwde reputatie niet prijs 18.30 uur van start voor een wilde geven. Tot op het scherpst van strijd over 80 kilometer. de snede werden de gevechten uitge- voerd; afgelopen weekend deelde Ap peldoorn overigens weer een belang rijk 'prik' uit door de wedstrijd in Willemstad te winnen, terwijl Van der Steen zonder zege bleef. I)e stand is daardoor nu 10-9 in het voordeel van de Brabander. 'S-HEERENHOEK Het wielercomité 's-Heerenhoek is van mening dat er een internatio naal uitwisselingsprogramma van profrenners moet komen om daarmee de toekomst van de criteriums in Nederland veilig te stellen. „Momenteel zijn er natuurlijk nergens problemen, omdat er volop succes is. Maar er kan een jaar komen dat Nederlandse renners in de Tour de France niet meedoen en als er dan geen buitenlandse coureurs zijn om een deelnemersveld in een criterium sterk te maken, kan die hele zaak wel eens in elkaar storten", vindt Cees Raas, comitélid van de Regenboogkoers in 's-Heerenhoek, die zondag wordt gehouden. Volgens hem ontbreekt het de beken de wielermanagers van de diverse landen aan overleg en houden de meesten hun eigen toprenners het liefst in eigen land ,,Wij willen bij voorbeeld ook al jaren wat meer be kende buitenlanders hebben, maar de Nederlandse manager Peter Bonthuis die geweldig zijn best doet, kan ze geval is. Je moet dan namelijk probe ren tot een echte uitwisseling te ko men Daar zijn de organisatoren van télid Piet de Vos. ..Op die manier gaat de lol er wel een beetje af, want je bent nooit zeker wat je de mensen kunt bieden". Het was een tweede probleem, naast de moeilijkheden rond het samenstel len van een internationaal veld. ..Maar dat moet toch echt meer gezien worden met het oog op de toekomst, maar heel moeilijk loskrijgen. Het Dat moeten de Nederlandse renners erondie door te trouwens ook beseffen", aldus Cees plan. net lü,e£ ?en5, gr.°'1C1:lg Raas „Ze gaan niet zo graag naar spreken met Peter Bonthuis Niet met J T.oiió on ,HnHon hoi n,ot Vereniging van Organisatoren van digd en in de woonplaats van natio- welingen naai kampioen Jan Raas, die dit junioren (12.00 uur. seizoen de Ronde van Vlaanderen amateurs (13.30 uur, won. kan dat ook bijna niet anders. Zo starten Leo van Vliet (Gent-Wevel- gem) en Steven Rooks (Luik-Bastena- ken-Luik) en zijn voorts de Ronde renners Joop Zoetemelk, diens Deen se ploegmaat Kim Andersen en de Spanjaarden Angel Arroyo en Pedro Delgado van de partij. Het veld wordt verder aangevuld met grote namen als Frits PiTard en Henk Lubberding (beiden ritwinnaar van de laatste Het draait uiteraard niet alleen rond het op de absolute hegemonie mik kende duo, te meer daar door de onderlinge strijd er wel eens een la chende derde zou kunnen zijn Eén van die mannen is ongetwijfeld dè streekfavoriet bij uitstek. Werner Wie me uit IJzendijke, die momenteel aan een uitstekende periode in zyn wieler- 11.00'uur. 40 kilometeri. carrière bezig is i kilometer) en Zijn opmerkelijke optreden van de kilometer) aan laatste weken is intussen niet onopge- de start. Bij de nieuwelingen vertrek ken onder anderen Toine Goense. Johan van Schaik, Marcel van de Klooster. Arnold van Goethem en de plaatselijke favorieten Bart. Hoogeste- ger en Ronnie Traas. Bekendste deel- merkt gebleven. In korte tijd reed Wieme ook enkele fraaie triomfen bij elkaar; afgelopen zondag was hij zelfs nog overwinnaar van een wedstrijd in het Belgische Dudzele. Verder mag uiteraard ook een andere man uit de de criteriums in alle landen het beste Tour de France). Adrie van der Poel. mee. Want als de renners uit je eigen land eens een jaar wat minder zijn, kun je met die buitenlanders mis schien wel publiek trekken". Het comité 's-Heerenhoek is vast van gevolg daarvan is weer dat hij niet te toeschietelijk is wanneer er uit het buitenland verzoeken komen en daar- Frankrijk of Italiè en vinden het niet zo geweldig als die buitenlanders voor veel geld naar hier komen. Maar de opzet die wij m gedachten hebben hoeft niet meer te kosten dan nu het mee is de cirkel rond", aldus Raas. Die ontwikkeling verontrust het Be- velandse wielercomité dat al jaren een sterk bezet deelnemersveld voor zijn wedstrijd weet te contracteren Ook dit jaar slaagde men erin met de Spanjaarden Angel Arroyo (tweede in de Tour de France). Pedro Delgado en de Deense gele-truidrager uit de Tour. Kim Andersen, een programma met ijzersterke internationale troeven te presenteren, maar pogingen om dat aantal nog uit te breiden liepen spaak. Concurrentie van buitenland se wedstrijden (de Grote Prijs Eddy Merckx en Dortmund) en een kenne lijk gebrek aan samenwerking van de managers, die in de criteriumperiode iiamviijn nciuut i'tt.i even machtig luken te zijn als Feta Westduils. voetbalbond. Ken Lëvitan en Jacques Goddet ujdens de dpr i5 volw„s .Michels het eevolg Ronde van Frankrijk, liggen daar - - - - naar hun smaak aan ten grondslag. de Vereniging van Organisatoren 1 Beroepsrennerswedstrijden (VOWi ..Daar hebben we slechte ervaringen mee. Vorig jaar hebben we op een vergadering besloten geen wedstrij den meer te organiseren als de VOB geen zetel zou krijgen in het bestuur van het Servicebureau voor profs. Het VOB-bestuur heeft daar later nog eens over vergaderd met de KNWU en Peter Bonthuis, maar wij hebben er officieel nooit meer iets over gehoord. Het enige dat de post ons van de VOB heeft gebracht is een acceptgirokaart, om de contributie te betalen. Ze span- DEN HAAG (GPD) Rinus Michels nen je eerst wel voor een karretje en Cees Priem en Jos Schipper. Vanzelf sprekend zijn onder de ruim vijftig vertrekkers alle Zeeuwse beroepsren ners van dit moment, zoals Sylvester Aarts en niet te vergeten Heddy Nieuwdorp die eind juni zo'n schitte rend nationaal kampioenschap reed. De beroepsrenners starten om 15.45 uur en leggen 100 kilometer af. In het voorprogramma komen meu- nemers bij de junioren zijn de Braban- streek, Ab Verplanke niet. uit het oog ders Tonnie en Theo Akkermans en worden verloren Kees de Bont Verder verschijnen er nog verschillen de sterke mannen aan het vertrek, die Zeeuwse kanshebbers zijn Gerard best nog eens willen vlammen Met. van Antwerpen. Marcel Gunst, Char- daarbij onder meer Rob Bijvank. die les de Caluwe en Stefan Kole, die best ook weer eens een succes kan voor eigen publiek rijdt. Dat doen - gebruiken, terwijl ook renners als Car- bij de amateurs - ook Daan Smits, Jan io Steel. Kees de Nooijer, Cees Spaans Martens en Pierre Raas. Zij krijgen en Toine de Braber voor de nodige strijd kunnen zorgen en natuurlijk mag ook de kleine Patrick van Passel niet lilt het oog worden verloren In korte tijd heeft de Sluiskillenaar zich een vechtersreputatie welen op te drie Engelse renners vertrek- bouwen. Het heeft enkel nog niet tot resultaat geleid. ■liter geduchte tegenstand van de duo's Theo Appeldoorn en Toon van der Steen, Maatie de Baat, Karei van Goethem. Nap Hage, Frank en John Pirard en Peter Hoondert. Voorts zul let ken. Michels krijgt geen nieuwe trainerslicentie Lol eraf „Door de Grote Prijs Eddy Merckx en Dortmund missen we enkele renners die we graag wilden hebben, ja, waarmee we zelfs al rond waren. Sean Kelly, Eric Vanderaerden en Lucien van Impe die op ons verlang lijstje stonden, starten in België en Peter Post verplichtte M innen, Hane- graaf en Lammerts - die al bij ons hadden getekend - in Dortmund te vertrekken. Bovendien hoorden we dinsdag bij toeval dat ook Kuiper daar moest rijden. Wéér iemand die al een contract had", verzucht comi- DIEREN Na de zevende ronde van het toernooi om het open Nederlands schaakkampioenschap is de strijd ongemeen spannend geworden. Kre- mer kwam opnieuw alleen op kop door een prima overwinning op de Duitser Simon. Nadat Kremer in een vroeg stadium een kwaliteit had ver overd, wist hij op spectaculaire wijze in de tijdnoodfase de hechte verdedi ging van Simon uiteen te slaan. Mo gelijk dat Kremer zijn eerste plaats nog moet delen met Piet Peelen. Deze brak namelijk in een voordelige posi tie af tegen Bruno Carlier. Johan de Wolf uit Middelburg speelde zich opnieuw verder in het klasse ment omhoog. Tegen de Amsterdam se Jeanette Mulder beheerste hij de centrale lijnen zeer vakkundig. Toen de Zeeuwse torens de vijandelijke stelling binnendrongen was een mat- net voor de Amsterdamse onafwend baar en dus capitulatie geboden De Wolf kwam hierdoor op vier punten. Voor Peter Ton uit Middelburg was er verdeeld succes. Hij boekte winst in zijn afgebroken partij tegen de Duit ser Martin, maar daarna moest hij het loodje leggen tegen Haselager uit Am sterdam. In de bondswedstrijden kwam zowel Van Eekhout uit Vlissingen als De Decker uit Oost-Souburg tot het on dertekenen van de vredesakte. Van Eekhout deelde het punt daarbij met de Amsterdammer Dijkstra, terwijl De Decker de vredespijp rookte met opponent Rook uit Rotterdam. Belangrijkste uitslagen afgebroken partij en zesde ronde- Budde iBRDi-Fntz remise; zijn laatste seizoen in M'est- verder niets Het comité 's-Heeren- Duitsland begonnen. De huidige trai- hoek zal in de toekomst dan ook ner van FC Koeln krijgt volgend jaar proberen alle zaken zelf op te lossen' namelijk geen licentie meer van de betoogt Piet de Vos Geslaagd dit jaar is men daar uitstekend in geslaagd. M'cliswaar werden niet alle verlangens ingewilligd, zondag staat er op de Molendijk in het Zuid- bevelandsc dorp een indrukwekkend peloton professionals aan het ver- REMCO MA AND A G SNEUVELDE MET ERE het feit dat de KNVB enige tijd geleden geen arbeidsvergunning wil- Vi de verlenen aan de Duitser Friedl Rausch die bij MVV onder contract stond. Alleen onder de voorwaarde dat ande re landen bereid zijn hetzelfde te doen verleent de Duitse bond licenties aan trek. buitenlandse toptrainers. Met name de grote renners uit de klassiekers zijn goed vertegenwoor- DOMBURG Bredanaar Jacky Wil lemen (verliezend finalist tegen de Indiër Piperno in het Macneblusscrs- toernooi in Middelburg) heeft het woensdag erg moeilijk gehad om zijn tweede positie in het plaatsingsschc- ma van hel Domburgs A-tennistoer nooi te behouden. De M'estduitser Walther Abrahams, die de vorige twee jaar in Domburg in de 'midden- 6-1. Bepaald verrassend was de zege van MLTC'er Peter M'illemse. afkom stig uit Kapelle, die de M'estduitser Gunar Biermans met 6-7, 6-4 en 6-4 versloeg. Van de Zeeuwse dames kwam Marjolein Cijsouw (MLTC) een ronde verder dank zij haar winst op Leodse Maurien Meijer (7-6, 6-2). maar Vlissingse Annemieke Verhulst moest verlies incasseren tegen Clau- moot' eindigde, ontpopte zich plotse- dia Orlhen uit M'cst-Duitsland: twee ling als een 'kampioenendodcr'. M il- maal 6-" SLUISKIL Vandaag Idonder- dagi wordt voor de wielersport in Sluiskil een min of meer histori sche dag. De twee bestaande orga nisaties in het kanaaldorp (wïeler- comite De Sluiskilse M'iclervrien- den en de wtc-Dallinga) organise ren dan in gezamenlijk overleg wedstrijden. De Wielervrienden doen dat met een wedstrijd voor liefhebbers, terwijl Dallinga uiter aard de trimmers aan het vertrek brengt. Opmerkelijk temeer, daar het programma goed in elkaar overloopt. ALs eersten gaan namelijk de C- trimmers van start, daarna komen de lielhebbers aan het vertrek, waarna uiteindelijk de A-tnmmers het programma zullen besluiten Om 16.30 uur starten de C-catego- rie van de Zeeuwsch-Vlaamse Trimfederatie, terwijl om 18.00 uur Ufc iieiliebbers op het parkoers (start en finish in de Drostlaam aan bod sullen komen Bijna vijftig man hebben hun inschrijfkaarl in gezonden en onder hen natuurlijk Willy de Feber en verder Siep van Dongen. Wim Wielhouwer, Hans van de Oever. Sam Broersma. Wim van Lienden. Leon van der Wiel. Hans van Ginneken, Frans van Osta en Ko Tolhoek. Een interes sant veld derhalve, dat 42 kilome ter voor de wielen heeft. Na deze confrontatie is het weer de beurt aan de trimmers, waarbij de A's aan het vertrek zullen verschij nen Deze wedstrijd zal meetellen voor het klassement van de Zeeuwsch-Vlaamse Trimfederatie Voor de trimmers is er inschrijving mogelijk in café-restaurant Dallin ga, terwijl de lielhebbers hun rug nummer af kunnen halen in café- restaurant Atlanta. lemen ontsnapte op het nippertje tegen de erg vaste Duitser: 3-6, 6-4 e Er gingen in het Domburgse toernooi twee geplaatste spelers onderuit: Gro ningse Jules Grimbrère. die vorig jaar nog met 6-1. 6-2 van Ferry Redelijk Middelburger Remco Maandag sneu- won. verloor nu met 6-4, 6-4 van de velde in de tweede ronde met ere tegen de in het Duitse Krefeld werkende Amerikaanse trainer-speler Ingo Maier. De score: tweemaal 7-6, viel de Zeeuwse topspeler en trainer erg mee, want sinds hij de 23-jarige Amerikaan in het Maeneblusserstoer- nooi ontmoette, kwam hij erg onder de indruk van Maiers spei. „Erg jam mer". vond Remco Maandag, „dat ik als geplaatste speler tegen een zo sterke ongeplaatste speler moest" Overigens wist Maandag wel dat Maler sterk was (hij won onder andere met de Amerikaan het dubbel van het toernooi in Bergen op Zoom) maai- de wedstrijdleiding van Domburg was er niet van op de hoogte. In de eerste ronde had Maandag de Westduitser Uwe Johennicke met 6-3, 6-2 verslagen. Maier won met 6-2. 6-1 van Lorkx uit Weurst. Er sneuvelde woensdagmiddag een andere Zeeuwse speler. Bart van der Feen. spelend voor het Halve Maan tje in Goes. Hij kreeg met 1-6, 6-4, 6-3 klop van de M'estduitser Ralf Janzen uit Aken. Broer Robert Jan van der Feen deed het beter: hij versloeg de M'estduitser Walter Bach met 6-3 en Duitser Hergenróter. en het jonge Duitse talent Dirk Kalieber uit Kre- Jacky Willemen: bijna onderuit. feid schakelde zijn geplaatste landge noot Stefan Prumpi uit. Windnadeel Sommige tennissers hadden erg veel last van de wind, die woensdag op de Domburgse banen woei. De felle noordoostenwind ging zo 'tekeer' op baan 2. dat men daar van de 'storm baan' sprak. Op baan 1 had de West duitser Arno Christ het zo tc kwaad met de wind, dat hij zijn partij tegen Remier Koning opgaf m de tweede set „Ik weet zeker, dat ik me niet meer had kunnen beheersen. En liet is toch niet leuk als ik met m'n racket ga gooien". Iemand die zichzelf uitste kent kent, of een speler, die niet graag stevig onderuitgaat... Want Koning won de eerste set met 6-0 en bij het afbreken was het 2-0 voor de speler uit Assen. Vreugde en verdriet lagen voor Ko ning deze middag erg dicht bij el kaar. Want direct na zijn 'zege' sprong hij in het verkoelende Noord zeewater en kwam een half uurtje later hinkend van pijn terug op de baan. Het .Domburgse toernooi is echter van allerlei specialistische spelers voorzien. Rob Krullaards, fy siotherapeut uit Leidschcndam. meende met een zweepslag tc doen te hebben, later constateerde Har Meij er, een arts uit Leiden, een spier- scheuring in Konings linkerkuit. De Assenaar wil vandaag (donderdag) nog wel spelen, maar hel ziet er niet naar uit dat dit mogelijk is. De oudste toernooispeler. Domburger Gerrit van Eijzeren, werd gisteren ook uitgeschakeld, nadat deze 63-jarige oud-baanverzorger (die alle 33 toer nooien meemaakte) de eerste rond had overleefd Hij won toen met 6-1. 6-2 van Bredanaar Visker, gister ver loor hij van Udo Jochems (WD1) met 6-1 en 6-0. dof pii i Pe> No| Oefenwedstrijdei [j Z-Vlaanderen Hl TKRNEUZEN In Zeeuws Vlaanderen werden de volgen: vriendschappelijke voelt: wedstrijden gespeeld. Eei KOEM'ACHT - ZAAMSLAG be. Hoewel de kwaliteit van Ie! OZO-velden bij Hulst niet bi n goed was. kwamen Koewacht ,e: Zaamslag toch tot een aanis kelijke partij voetbal, waarn totaal zeven treffers viek Zaamslag opende sterk, Koewacht nam gaandeweg b ie{ initiatief over en binnen twir,^ minuten was het 2-0 door do punten van Karei Claessen Fonny van der Vleet. Jan Zwarte schoot Zaamslag daanfra terug tot 2-1. maar Karei Bres fj; man herstelde de marge twee goals: 3-1. Via Kees Putter werd het in de twee 'er helft 3-2. Luc Rombout sch;. vanaf de penaltystip de sk naar 4-2 en Hans van der zorgde voor de 4-3 eindstand SLUISKIL - BIERVLIET H Sluiskil had weinig moeiten zondagvierdeklasser Biervlleu won uiteindelijk - na eenm ruststand - met 7-O.Een kwara lang kon Biervliet de tegensir der bijbenen, maar toen Jos -t Mieghem eenmaal 1-0 scooc brak het verzet. Nog in de et' helft scoorden achtereenvolg: Eddv van der Hooft. Paul" der Hooft. Peter Zwart ens eens Jos van Mieghem. Na rust dreven Peter van Koule en Paul van der Hooft de s. op naar 7-0.' PHILIPPINE - BRESKENS Het naar de vierde klas vanl jf, zondagvoetbal gepromoveei js( Philippine maakte het Breaks ,c, bijzonder lastig. Al vroeg in im wedstrijd (rond de 15° mralL, kwam de thuisclub doaaf doelpunt van Johnny Tafel op voorsprong en vervoiB verdedigde het die uitermate! kwaam Breskens kwam dam lange tijd niet in het gewer ritme. Pas diep in de twe helft scoorde Bram van Broecke de gelijkmaker en; minuten voor tijd besliste R1 bie de Muijnck het duel alsnoji het voordeel van Breskens os een strafschop te benutten I HOOFDPLAAT - HOEK 1-3 Kwalitatief gezien was Hoekn uit de meerdere van Hoofdpla dat niettemin in de eerste is de tegenstander aardig in i spoor kon blijven. In de twee helft pas kwam Hoek tot overwicht en nadat Stannyi limans Hoofdplaat tegen dei houding in op 1-0 had ge- scoorden Jan Hamelink (1 Jan de Block (1-2) en Jean-Pifr Hubregtsen (1-3). Franzvan' Pijl zag daarna een strapsd nog door Mare Pielaet gestop AZVV - AXEL uitgesteld Axel De voetbalwedstej AZW - Axel. die aanvankö gisterenavond i woensdag) speeid 20u worden, vindt ffi vanavond (donderdag) plas De wedstrijd is één dag un steld. omdat de sportvelden Axel een week later dan spronkelijk de bedoeling wast sloten zijn gebleven. VLISSINGEN De aanval van Zie rikzee bleek gisteravond in de oefen partij legen Mevo al op volle toeren te draaien. De Schomvsc derdeklas ser, die dit jaar door Jack Schipper wordt getraind, scoorde er flink op en miste zelfs nog een aantal deed Mevo voor het eerst iets terug. Guingo. Na de pauze sloeg RCS toe Dirk van der Steen zorgde voor 7-1, met een conditioneel overwicht Hans waarna Theo Wittenberg de eind stand vastlegde. VEERE - SEROOSKERKE Serooskerke leed een verrassende ne- Dellebeke en Rob Roosevelt brachten de 3-1 tot stand ROOD M'IT -SMERDIEK 2-2 De Thoolse ploeg leek vooraf kansloos Willemsen-H Kuijf remise Markus-Caiiier kansen, „Het had nog veel meer kun- 0-1. Schwartz-Simon iBRDi 0-1 Zevende nen zijn", vond Jack Schipper, „maar ronde Carlïer-Peclen afg Kremer-Simon de doelman van Mevo was in een 1-0 Fmz-Kem 1BRD; 10. Kuijf-Sprotte prima vorm". Zierikzee won deson- (BRDi 1-0, Kohier-Bark i-0: Roggeveen- danks met ruime 8-1 cijfers en kon Kerkmeester «-Y KoUaeijfr IBRD,Van da„ k hoopgeven- Kooten 1-0; Rlemens-Budde iBRD> afg. .„„HstriiH Wülemsen-GaDe 0-1, Dietze BRDi-Bohm "e weQsirija. (Brd) 0-1: Hendriks-Peek remise, De Rooi- voor de rust keek Mevo al tegen een t, i v n i r>„ vw 7 3 0 achtêrstand aan door treffers van derlaag. hoewel het elftal nog lang tegen de nieuwe hoofdklasser uit Sint met in conditie was Veerc maakte Willebrord Maar de wedtrij wedstrijd vooral technisch een goede indruk en ëellJk °P en kreeg een verrassen- j_.,Hp 9.9 pinrislnnri Rnnrl Wil kwam U'fl Heinkenszand Willy van Boven nam voor Kapelle de vierde treffer voor zijn rekening. Voor Heinkenszand scoor den Henk van de Brink en Wim Dleleman. MIDDELBURG 1 - MIDDELBURG 2 2-2 Het eerste elftal van Middelburg be reidde zich voor op het eigen toernooi. van Rinus van Loo. Dat was verdiend, omdat, de ploeg in die fase van de wedstrijd beter speelde en ook veel meer kansen liet noteren. Na de rust zakte het spelpeil enigszins. Uit een slechte uittrap van Ad Vermeulen kon Jaap van Weele nog voor 1-2 zorgen. GOES - OOSTKAPELLE 2-2 drukte dat ook in de score uit. Gert de 2-2 eindstand. Rood Wit kwam wel maar kon nog niet imponeren De De voorlinie van Oostkapelle had zich Jan Bouterse ral in de eerste minuut) twee keer aan de leiding, toen Cees tweede selectie bleef bijna de hele onlangs al eens erg schotvaardig ge- Roozenbeek 0-1. De stand aan kop r ronden: 1 Kremer 6; 2-6 Fritz, H Kuijf, wlm Overweel Rinie Stoutiesdiik Koehler, Kohlweljer en Galje 5.5, 7-8 Carlier en Peelen 5 en 1 afg., 9-13 Simon, Bohm, Roozenbeek, Van der Plassche en De Ruy- ter 5; 14-17 Roggeveen, Kerkmeester. Rie- mens en Budde 4.5 en 1 afg. schoot de 1-0 voorsprong op het bord die er ook bij de rust nog stond. Dezelfde speler het ook 2-0 aanteke nen in de twintigste minuut na rust. GPC - RCS 1-3 De winst van RCS kwam eigenlijk Moelkens en Ad Kas een paar gave aanvallen afwerkten. Twee keer kwam Smerdiek ook terug langs Rini Joppe en tenslotte langs Adrie Stoutjesdijk (2-2). KAPELLE - HEINKENSZAND 4-2 wedstrijd goed partij geven Het was toond. maar deed het uit tegen Goes bij de rust door Koos Kempe en rustig aan. Tussen twee trainingen Egbert Kamermans. Chris Bal ivoor door hielden Goes en Oostkapelle het het eerste) en Pieler Baan legden de tempo laag Niettemin was het als Kees Stoutjesdijk. Daarna werd de geen moment in gevaar in dit aantrek- Peter de Waard bewees nu al zijn 1-2 2-2 eindstand vast. WOLPHAARTSDIJK - WALCHEREN score verder uitgebouwd door Kees Verkaart, Jan Leen Boot (twee keer) en Han van de Sande. Bij die 7-0 stand kelijke duel, Toch was de 1-0 voor sprong (Jan Bil) bij de rust, tot waarde voor Kapelle. De uitstekende spits had met drie doelpunten een Walcheren had bij de rust een 0-2 voorsprong door een doepunt van omgebogen door een goal van Jan belangrijk aandeel in het succes tegen Gerard Kortenhoef en een eigen goal kijkspel een aardige wedstrijd Goes nam de leiding door Harold Eekhof en zag Gerard Schipper nog voor rust tegenscoren. Jan de Wilde (1-2) en invaller René Krijger (2-2) waren de succesvolle schutters na rust. EEKLO De koplopers in deé groepen van het ECI-jeugds! toernooi in Eeklo hebben oolu zesde ronde geen afstand gedaa hun leiderspositie. Bij de jonge de Noor Berge Ostenstad nogS aan de leiding, bij de meisjesl" Joegoslavische Snezanna evenmin een steekje valcn jubileumgroep stond de Engels Daniël King ook de koppositie; door een overwinning op de Chris Gijssels. Helmut CardonS kelde weer een half puntje bi.' totaal tegen de M'estduitser Ji Fleck, maar hij blijft ver ondd kunnen. Marnix van der Zalc loor van de Belg Jan Bogaert blijft daardoor in de onderstegb ren, evenals Nick Dubbeldao remise speelde tegen Geert vat ren uit België. De uitslagen van de zesde ronde jl Ostenstad - Light afgebroken. LeK; Piorecki 0-1 Watkins - Roeberls 0-1:1 Molir 1-0. Blatney - Faure ste- Werner - Teston 0-i. Van der Zaï gaerds 0-1 Art - Gibson 1-0: Welvaert afgebroken. Casagrande- afgebroken. Van Vooren - Dubbelde se. Hentgens - De Vroe i-0. me'5^ ney - Maseyczik afgebroken. Dub» Bazzay 0-1, Dahlgrün - Karund ken, Leroy - Harrnsen remise, Voort - Trainor 0-1, jubileumgroep:* cic - Gavaeus afgebroken; King-8 1-0; Glnsburg - Pauwels 1-0; PM* Janssens remise; Fleck - Cardon r®

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 18