NC-vestiging Tholen gaat staatsraad 'boven zijn pet' Middelburgse hoteliers erg boos over komst logiesschip Ito --: Wissel Zeeuws-Vlaanderen PZC/ provincie UDER AD VIES MINISTERIE NODIG Free-lance huwelijk Diefstal uit auto Renesse VVV: BEDOELD VOOR PIEKOPVANG WOENSDAG 27 JULI 1983 IB Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG „Een niet onaanzienlijk deel van wat tot nu toe gezegd is gaat mijn pet te boven. Daarom stel ik voor. alle pleitnota's in te zamelen en om een nader advies te vragen jan de directeur-generaal voor de milieuhygiëne van het ministerie. Als dat advies binnen is kunnen we voortgaan met deze zitting". Tot die suggestie kwam dinsdagmiddag de Foorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, dr T. E. E. van Schaik bij de behandeling van de bezwaren die zijn ingediend tegen het afgeven van een hinderwetvergunning voor het compostbedrijf CNC door de gemeente Tholen. Van Schaik sprak deze woorden, na- Verder wees hij erop dat met het wassen wordt verwacht, bestreed compostbedrijf afspraken zijn ge- Perquin. Hij stelde dat gevoelige ge- icnmscn maakt dat van de zijde van CNC alles wassen tot een afstand van 70" «toog hadden aangehoord lat hij en de overige aanwezigen een «eer langdurig en vooral technisch maakt dat van de zijde van CNC alles wassen tot een afstand van 700 meter wat technisch mogelijk is. zal worden van het bedrijf /onder enig risico 1, Voorburg. Deze ging namens de gedaan om zoveel mogelijk hinder kunnen worden geteeld. Verder ver- emeente in op een advies van de tegen te gaan wezen de verschillende sprekers die voor de komst van het bedrijf naar Tholen pleitten, naar de ervaring van voerde, namens het coordinaticor- gaan, onder anderen W. Heijbroek het woord. Ook sprak M. Aernoudts uit Breda, die namens een inwoner van Oud-Vossemeer een pleidooi hield. Beide vonden dat het betoog van vooral Voorburg wemelde van de vage stellingen en vermoedens. Ze onderschreven verder het advies van het ministerie aan de Raad van State, waarin het onjuist wordt genoemd dat CNC van de gemeente Tholen een hinderwetvergunning heeft gekre gen. irecteur-generaal voor de milieuhy- ïène van het ministerie. Dat advies Gevoelige gewassen ield in dat de gemeente Tholen nooit Namens het bedrijf sprak Perquin die het al bestaande compostbedrijf v Ie hinderwetvergunning aan CNC vaststelde dat juist voor de locatie CNC in het Limburgse Ottersum. iad mogen geven. Volgens Voorburg nabij Oud-Vossemeer was gekozen Noch de mensen die in de buurt van jlonden er evenwel verschillende on- omdat elders een eventuele vestiging dat bedrijf wonen, noch verschillende |uistheden in het stuk van de direc- steeds op planologische en milieube- inwoners van Tholen die dat bedrijf zwaren stuitte. Het bezwaar van de bezocht hebben constateerden over- stichting Zeeuws Coördinatieorgaan last. Een ander aspect dat volgens burge- leur-generaal en dat zette hij dinsdag (itvoerig uiteen. Doordat op een aantal technische voor Natuur-, Milieu- en Landschaps- ispecten het stuk van de afdeling bescherming, dat er schade aan ge- nilieuhygiëne van het ministerie rerd aangevochten kwam Van ichalk tot de conclusie dat het minis- Brie met die gegevens in de hand om [en nieuw advies moet worden ge- rraagd. Daarna zal de zitting van dinsdagmiddag voortgezet worden. "ij het opstellen van dat tweede ad- es zullen ook de pleitnota's van ïrgemeester E. Baerends van de imeente Tholen en mr F. J. Perquin, irtegenwoordiger van CNC, betrok- m worden. Deze nota's zouden na e van Voorburg dinsdagmiddag loorgelezen worden, maar kwamen Joor het voorstel van staatsraad Van Schaik waar iedereen mee instem- niet meer aan bod. n de pleitnota van Baerends, die hij insdag overhandigde, ging hij op liet mis te verstane wijze in op het dvies van de directeur-generaal mor de milieuhygiëne van het minis erie van volkshuisvesting, ruimte- ijke ordening en milieubeheer. .Het stuk bevat grove onzorgvuldig heden, flagrante onjuistheden en doet iaardoor zelfs suggestief en tenden- leus aan. Nuanceringen ten gunste ;an de vestiging blijven achterwege. En eigenlijk bekruipt je het onaange- ame gevoel, dat de schrijver syste matisch getracht heeft tot een nega- Kve advisering te komen", meldde le Thoolse burgemeester in zijn pleit- d »ta. CQUJNSPLAAT - Bejaardenhuis Rustoord. 8.30-10 uur: uitzending No men Nescio. DOMBURG - Openluchttheater. 20 uur Show met Bernadette, Jan Riet man en Anita Meijer. DREISCHOR - N.H. kerk, 20 uur: roe rgelconcert door Dirk Jz. Zwart. 1ULST - St.-Liduinaziekenhuis, 20-22 i: ur: Uitzending radio Nightingale. I1DDELBURG - Molenwater, 9.30- .30 uur Miniatuur Walcheren. I0STKAPELLE - N.H. kerk. 20 uur: luitconcert door Ferenc Hutyra. CHARENDIJKE - Optreden muziek water 'Famous Name": 16.30 uur: luziekpodium Dorpsstraat: 20 uur: erenigingsgebouw. Filmvoorstellingen 1ERGEN OP ZOOM - Roxy 1,14,18.45 eg( 3121.15 .uur: Octopussy, a.l.; ioxy II. 14 uur: Let's relax, a.l.; 19 en 11.30 uur: Battle truck, 16 jr.: toem'Actueel I, 14, 19 en 21.30 uur: Wc- in officer and a gentleman. 16 jr.: fgc- inem'Actueel II, 14, 19 en 21 30 uur: nU Hue thunder, 12 jr.: taem'Actueel III, 14 uur: E.T., a.l19 de: a 21.30 uur: The missionary, a.l •are I0ES - Grand, 20 uur: An officer and yd' igentleman, 12 jr. deiENESSE - Dorpshuis, 15 uur: E.T., net 1; 19.15 uur: Road warriors, 16 jr.; 22 en mr: Zweedse slipjes in Tirol. 16 jr. fin LISSINGEN - Alhambra I. 14. 19 en 130 uur: Octopussy, a.l.; eëflhariibra II. 14, 19 en 21.30 uur: An leer and a gentleman. 12 jr. ibafROl'WENPOLDER - Verenigingsge- duw. 16 uur: Als je begrijpt wat ik 23pedoel. a.l.: 19 uur: Annie, a.l 21.45 Porky's pikante pretpark, 16 jr. FESTKAPELLE - Verenigingsge- ouw 16 uur: Spiderman en de wraak an het drakengilde. a.l.; 19 uur: Hair, ]L; 21.45 uur: Vrolijke hoogstandjes Tirol, 16 jr. Tentoonstellingen T.-ANNALAND - Streekmuseum 'De feestoof. 15-17 uur: 'Uit de oude dos'. XEL - Galerie Bellemans. 10-18 uur: llustraties van Margriet Heymans, ielden en zeefdrukken van Jan van eeuwen (Urn 13/8); treekmuseum, 13.30-17 uur: Oliever en van Piet Brakman (Um 12/8). IROUWERSHAVEN - St.-Nicolaas- (rk, 13.30-16.30 uur. De geschiedenis an Brouwershaven. RUINISSE - Visserij- en oorlogsmu- um geopend van 14-16 uur; leentehuis, 9-12 en 14-17 uur: rken C. van Damme. IGH-HAAMSTEDE - N.H. kerk, •12 en 16-18 uur- Werken Waalco igemans (Um 12/8). •MBURGH - Biologisch Museum. •17 uur: 'De natuur in Zeeland' en •mdijken in Zeeland'. OES - Museum, 10-12 en 13.30-17 'De middeleeuwse dorpskerken Zuid-Beveland' (Um 3010); inchcafé, 9-18 uur: Werken Pieter tijstek (Um 31/7), lerkade 1, 13-17 uur: 'Stadsherstel samenspel' (Um 2/9). iROEDE - Franse Kerk, 14-17 en 1-22 uur: 'Groedart' werken Groe- inse kunstenaars (Um 5/8). ^AMSTEDE - De Bewaerschole, 14- 'uur: 'Leven op het land'; H. kerk: moderne exotische kunst Afrika (Um 31/8). HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HOOGELANDE - Kapel van St.-Maar ten, 13-19 uur: Werken Loek KLinkha- mer <tm 2/8). HULST - Streekmuseum. 14-17 uur 'Goed gemutst in Zeeland' (Um 29/7); Galerie Van Geyt: Werken van Her- manus Berserik en T.aet.it,ia de Haas (Um 21/8). MELISKERKE - Raadzaal gemeente huis. 9-17 uur: Wandkleden, krijtteke ningen en keramiek. MIDDELBURG - Zeeuws Museum. 10-17 uur: 'Kunstenaars en de ramp van 1953' (Um aug.); Vleeshal. 11-17 uur. 'Videokunst in Nederland' (Um 28/8); Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur- Diverse ambachten en exposi ties: Antiquités B Witte. 10-18 uur: Aqua rellen van Werner Opitz (tot 6/8); Voorzaal Abdij, 10-17 uur: 'Niets dan water' (Um 30/7) OOSTKAPELLE - Molenweg 36. 10-12 uur: Fossielenmuseum. SLUIS - De Raadskelder 10-12 en 13.30-19 uur: Werken van Peter de Broek (Um 30/7). TERNEUZEN - Hal Ter Schorre, 11-21 uur: Werken van José Hendrikse-Tho- maes (Um 30/7); Hal Stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: Werken van Gerard Menken <t'm 5 8). VEERE - Grote Kerk. 10-17 uur: Het landschap in de delta (Um 30-9); Museum De Schotse Huizen, 10-12.30 en 13.30-17 uur Werken vier venera- ties Vaarzon Morel itm 20 8), Markt 12, 8-18 uur: Schilderijen van Veere en van watersporten door Ange- lique van den Born (Um 30/9). VLISSINGEN - Hal Stadhuis. 9-12 en 13 30-17 uur: Kleuretsen van Guido Eckhardt (Um 9/8); Museum. 10-17 uur:Op zoek naar een gezonken schip', voorwerpen uit 't Vliegent Hart' <t'm 11 9): Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12.30 en 14- 17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en insekten, Gevangentoren, vanaf 10 uur Foto's van Albert Verburg (Um 30/8). YERSEKE - Atelier 'Dam Twee', 10-18 uur: Expositie over schaal- en schelp dieren en werken diverse kunste naars. IJZENDIJKE - Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Kantklossen en bode bussen' itm 15/81. ZIERIKZEE - Galerie Borsboom. 9.30-17.30 uur: Werken Anton Beij- sens; De Dikke Toren. 11-17 uur. Stillevens door div. kunstenaars (Um 6/8), Burgerweeshuis, 10-17 uur: Beelden tuin en klein antiek (Um 6/8); Het Gravensteen. 10-17 uur Werken van Ad Zuiderent en amateurs (Um 27/7). meester Baerends en Perquin een rol speelt is de werkgelegenheid. De CNC-vestiging op Tholen zou aan zo'n 200 mensen werk gaan bieden Dinsdagmiddag sprak ook drs G. J. Beyen, van de regionale inspectie van de volksgezondheid voor de milieuhy giëne. Deze had in een eerder advies al laten weten dat de Thoolse CNC- vestiging acceptabel was. Dinsdag moest hij het advies van een collega van zijn eigen ministerie bestrijden. Hij deed dat door onder meer het vertrouwen uit te spreken dat. mede door de afspraken met het gemeente bestuur, CNC stank zal produceren die binnen aanvaardbare grenzen zal blijven. Van de zijde van de mensen die bezwaarschriften hadden ingediend Ds Ph. Kornelder (72) overleden WILHELMINADORP - Op 72-jarige leeftijd is in Rotterdam overleden ds Ph. Kornelder, hervormd emeritus predikant in Rotterdam. Ds Kornel der werd in 1911 in Den Haag geboren en werd na een theologische studie in '53 predikant in Wilhelminadorp. Daar stond hij tot '59. Hij was lid van de generale synode en redacteur van het blad Hervormd Rotterdam. Voor zijn studie theologie was de heer Kornelder archivaris en bibliothecaris. Automobiliste gewond na botsing met vrachtwagen VLISSINGEN - Bij een ongeluk op de Sloeweg Noord in Vlissingen is dins dagmorgen mevrouw J. de N. uit Middelburg gewond geraakt. Zij kreeg, rijdend over de Sloeweg in de richting van Middelburg, geen voorrang van J. B. O'L. uit Hom- church (Groot-Brittanniè), die met zijn vrachtwagen met oplegger vanaf de afslag de weg opreed. De auto van mevrouw De N werd vernield Zijzelf moest met verschillende verwondin gen worden overgebracht naar het Gasthuis in Middelburg. Zeeland centraal in TROS-programma Zomerhits '83 VLISSINGEN De TROS-televisie maakt in de week van 15 tot 19 augustus op veel plaatsen in Zeeland opnamen over de recreatiemogelijk heden in de provincie. Op iedere locatie treden bekende artiesten op. Welke artiesten dat zijn, zal nog nader bekend worden gemaakt. Het resultaat van de opnamen wordt donderdag 1 september onder de naam Zomerhits '83 uitgezonden. De locaties, die door de TROS zullen worden belicht zijn onder meer Veere en het Veerse Meer. de Oosterschelde- werken. de recreatiecentra De Room pot en de Schotsman. Domburg, het nieuwe bungalowpark Schoondeveld in Breskens, hotel Zuiderduin in Westkapelle, bar-club Het Karrewiel in Koudekerke en het restaurant D'Ouwe Werf in Veere. Tevens worden luchtopnamen gemaakt en wordt de kust vanaf een schip gefilmd. Twee weken geëist wegens weigeren van bloedproef DEN HAAG - De procureur generaal bij het Haagse gerechtshof heeft te gen de 26-jarige H. S. uit Goes twee weken gevangenisstraf en een jaar intrekking van het rijbewijs gevor derd wegens het weigeren van de bloedproef. De man was al eerder veroordeeld wegens een soortgelijk feit. Daarom constateerde de procu reur generaal dat de toen opgelegde straf kennelijk een onvoldoende waarschuwing was geweest. De politierechter in Middelburg had de verdachte veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf en zes maan den intrekking van het rijbewijs. Hij was 's nachts in Goes aangehouden omdat er reden was. hem te verden ken van alcoholgebruik. Bij deze gele genheid weigerde hij de bloedproef te ondergaan. Voor het hof betoogde de verdachte, dat hij de bloedproef wél van zijn eigen huisarts had willen ondergaan, maar de procureur gene raal meende, dat dit midden in de nacht niet de aangewezen arts is om een bloedproef te nemen. Mede omdat het voor de verdachte al de zoveelste keer was, dat hij door de drank in problemen kwam. eiste hij nu een zwaardere straf. De verdediger be pleitte een geldboete en geen intrek king van het rijbewijs. Het hof wijst over veertien dagen arrest Mevrouw J. Fokke-Verschoore. één van de drie Oostburgse free-lance ambtenaren der burgerlijke stand. OOSTBURG De Oostburgse gemeenteraad benoemde vorige week drie 'free-lance' ambtenaren der burgerlijke stand. Zij volgen de heer F. J. C. M. van Hee op, die met vervroegd pensioen gaat. Een van de nieuwe ambtenaren der burgerlijke stand is mevrouw J. Fokke-Verschoore (44) uit Breskens (de andere twee zijn mevrouw A. G. Dieleman-Rienks uit Oostburg en de heer J. Kollaard uit YVaterlandkcrkje). Mevrouw Fokke is blij met haar speech moet inhoud hebben, vindt benoeming. „Toen ik de adverten- ze. Ze houdt echter niet van zede- tie in de krant zag staan, waarin ze preken „Ik zal in mijn speech ambtenaren van de burgerlijke proberen duidelijk te maken dat stand vroegen, dacht ik. dat is iets ieder huwelijk z'n ups en downs voor mij" Ze schreef een sollicita- kent. Zijn er problemen, moet je tiebrief. wat uiteindelijk resulteer- het met z'n tweeén proberen op te de in haar benoeming tot free-lance lossen, zo zal ik het echtpaar op ambtenaar bij de burgerlijke stand, hart drukken". Mevrouw Fokke is Per huwelijksvoltrekking krijgt ze er zich van bewust, dat een deel een bedrag van ƒ40,- Mevrouw van de paren die zij trouwt, na Fokke: „Dat lijkt misschien veel. verloop van tijd mogelijk weer maar dat valt best tegen. Als je gaan scheiden. „Als je mensen in de iemand trouwt wil je er leuk uit echt verbindt, moet je ervan uit zien, dus je zult toch af en toe iets gaan. dat het een goed huwelijk nieuws moeten kopen Trek er dan wordt. Gaat het echt niet, dan nog eens de kapperskosten van af hebben mensen uiteraard het recht en je zult niet veel meer overhou- om te scheiden den". Ze vervolgt: „Als je het voor De Bressiaanse verwacht geen het geld zou doen, kan je beter e ander baantje zoeken". Haar toespraak tijdens de huwe- moeite te hebben met spreken in het openbaar. „Ik ben tien jaar hoofdleidster geweest op de open- lijksvoltrekking wil ze zo persoon- bare kleuterschool in Breskens. Je lijk mogelijk houden. „Ik ken nogal moet daar regelmatig in het open wat mensen, vooral in Breskens en baar spreken. Nee, dat zal wel omgeving. Dat is een voordeel". De lukken, denk ik". marktberichten RENESSE - Uit de auto van J Y. G. uit Serooskerke (Sch) is maandag een radio-cassetterecorder gestolen. G had zijn auto geparkeerd aan de Oude Moolweg in Renesse, Het portier van de auto was geforceerd Prestatieloop Westkapelle WESTKAPELLE - De voetbalvereni ging De Noormannen uit Westkapelle houdt vrijdag 29 juli een prestatieloop over vier en acht kilometer. Start en finish zijn bij het monument op de dijk Het parcours voert de lopers over de duinen richting Zoutelande en te rug door het bos naar de finish. De start is om 19.30 uur. MIDDELBURG - De hoteleigenaren in Middelburg zijn boos door de komst van een hotelschip, dat sinds een week ligt afgemeerd aan de Loskade. De exploitanten van de hotels hebben er vrede mee, wanneer het hotelschip uitsluitend wordt gebruikt als alle andere hotels helemaal vol zijn, maar ze vinden het onjuist, dat de kapitein van het schip op eigen houtje toeristen 'lokt'. Dat laatste is. volgens kapitein R. van „Vrijdag en zaterdag waren alle hotels de Boom uit Nijmegen, maar één keer vol. Dan hebben wij geen moeite met gebeurd. Momenteel neemt hij in af- het hotelschip. Maar zondagavond wachting van een vergunning, die hij was er in de hotels al weer veel ruimte, bij de gemeente Middelburg heelt En toen werd op het schip ook ge- aangevraagd, geen toeristen meer op. boekt", meent de heer Oosterh Het schip wordt nu nog slechts voor het Vlissingse Strandhotel Hij is het oorspronkelijke doel gebruikt: het woordvoerder namens de Horecaf. maken van dagtochten - bij voldoen- Volgens de heer Oosterhuis zijn de de belangstelling naar het werkeiland hotelexploitanten niet over de komst Neeltje Jans in Oosterschelde. De heer Van de Boom maakt het omdat alle hotels, pensions en~accep- grootste deel van het jaar met zijn tabele particuliere adressen barstens- Brabant of mag hij dan ook in de Marianne overnachten?", filosofeert hij. En: „Als mensen alleen een ka mer in een hotel kunnen huren als ze verplicht worden er ook een diner te aangevraagd, geen toeristen meer op. boekt", meent de heer Oosterhuis van gebruiken, terwijl ze net ergens an ders hebben gegeten: is er dan nog sprake van goed gastheerschap van de hotelier?" De heer De Regt vindt het. evenals de Neeltje Jans in de monding van de van het schip ingelicht. „De WV's heer Van de Boom. jammer dat de zijn met de kapitein in zee gegaan Middelburgse hoteliers in opstand' zijn gekomen. „De toeristen die op de Marianne slapen, krijgen daar alleen schip, de Marianne, Rijn-cruises van- vol zaten. We moesten de mensen zelfs ontbijt. Dan zit het er dus dik in, dat uit Nijmegen Omdat deze tochten terugsturen naar hotels in Breda!", is niet in de zomer worden uitgevoerd, de mening van de heer J. de Regt Hij voer hij naar Middelburg. Van Rijk- is directeur van de Provinciale WV waterstaat kreeg hij vergunning om Zeeland „Moeten wij tientallen keren bij Neeltje Jans af te meren, waar de 'nee' verkopen en de mensen in een passagiers per bus over het werkei- bloedhete auto honderd kilometer te- land worden vervoerd Dit trok de rugsturen?. Wij hebben de plicht om aandacht van de WV's in Vlissingen onze verantwoordelijkheid te tonen en Middelburg, die ontdekten dat op aan het publiek, dat we in z'n algem- ze hun diner gebruiken in het restau rant van een hotelier. Die pikken hun graantjes dan dus weer mee En zon der dat schip zouden we de toeristen naar Brabant moeten sturen, dan krijgen de hoteliers niets". Ook de heer Van de Boom vindt, dat de hoteliers 'hun eigen glazen ingooien' en de VVV. 'van wie ze het eigenlijk moeten hebben, in de kou laten staan'. De heer Van de Boom heeft nu dus een vergunning aangevraagd. „Maar in Amsterdam en andere steden heb ik voor de noodopvang van toeristen nooit een vergunning nodig gehad omdat mijn schip aan alle eisen vol doet". Een woordvoerder van de gemeente kon dinsdagmiddag nog niet zeggen of de heer Van de Boom een vergun ning krijgt en. zo ja, of die aan voorwaarden verbonden is. Desge vraagd liet hij weten de havenveror dening van Middelburg op dit punt nog niet geraadpleegd te kunnen heb ben. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 'ook voor milleuklachlem Zeemvsch-Viaandcren Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel. 01180-36251. van 10.00-24 00 uur weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel. 01184-14643, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070 614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur het schip ook overnacht kan worden, eenheid hier zelf hebben uitgeno- Met de heer Van de Boom werd digd", aldus de heer De Regt. afgesproken, dat de WV's alleen dié toeristen, die in alle andere hotels en pensions geen plaats meer konden vinden, naar hem zouden doorsturen Hoewel het schip de Marianne dus Na tien uur 's avonds zou de heer Van uitsluitend toeristen mag herbergen de Boom vrij zijn in het opnemen van als noodoplossing (piekopvang). ver toeristen. die slechts één nacht -als schilt het volgens de heer De Regt Piekopvang noodoplossing- op het schip mochten doorbrengen. Eén keer heeft de kapi- van geval tot geval wanneer er spra ke is van 'piekopvang'. „Als alleen tein iemana toegelaten buiten deze nog de hotels, waar een twccpcr- afspraak om. Dat kwam ter ore van soonskamer 160 gulden per nacht een hoteleigenaar in Middelburg, die host, plaats hebben, en er komt ic- de overkoepelende organisatie horecamensen Horecaf inschakelde. De ondernemers hebben hun grieven dinsdagmiddag meegedeeld aan bur gemeester drs P. A. Wolters van Mid delburg. mand aan de balie eet dat hij dal niet kan betalen, loet je hem dan terugsturen naar De 'Marianne' aan de LQskade in Middelburg. «IriTT L. -U - VISMIJN COLIJNSPLAAT De aanvoer van vis en garnalen in kilo grams en de gemiddelde prijs per kilogram bedroegen in de week van 17 tot en met 23 juli 1983 aan het gemeentelijk vismijnbe- drijf Colijnsplaat export garnalen 7321 - 6,66. tong 1291 - 14,05: schol 880 - 3.16. schar 20 - 1.93. bot 132 -0.68. tarbot 41 -10.33; griet 24 - 9.64, zeebaars 165 -17.37. harder 62 3.47. makreel 225 - 1.41. paling 605 - 14,23, zalm-forel 38 - 11,25, horsmakreel 183 -0,78, krab 26 - 3,00, diversen zeevis 115. VEEMARKT LEIDEN LEIDEN - Totaalaanvoer 3026 stuks (week- aanvoer 4183) waaronder 100 slachtrunde- ren. 196 gebruiksvee. 11 graskalveren. 1664 nuchtere kalveren, 725 varkens. 39 biggen. 922 schapen en lammeren en 94 bokken en geiten Prijzen in gulden per kg stieren le kwal 8.60-9,40 en 2e kwal 8,25-8.55, vaarzen le kwal. 8,00-9,10 en 2e kwal 7,20-7,90, koeien le kwal- 3,05-9,05, 2e kwal 7,25-7.95 en 3e kwal. 6,85-7,15, worstkoelen 6,00-7,10, dik- blllen extra kwal 9,75-13,75, nuchtere kal veren 1,25-2,00, slachtzeugen 2,45-2,65. Prijzen ln gulden per stuk melk- en kalf- koeien 1900-2950, vare koeien 1750-2600. pinken 1250-1850, graskalveren 050-1250, nuchtere fok- en mestkalveren roodbont 380-700 en zwartbont 240-560. schapen 170- 220, lammeren 210-235. weldelammeren 150-190. geiten 20-100. Overzicht- (resp aanvoer, handel en prij zen) slachtrunderen. kalf- en melkkoeien, vare koeien, vaarzen, pinken en graskalve ren matig - redelijk - stabiel, nuchtere kalveren redelijk - redelijk stabiel, zwarte iets lager; varkens redelijk - matig - lager, schapen, lammeren en gelten redelijk - redeUjk - stabiel. COOP. VELUWSE EIERVEILING bameveld - Aanvoer 2 600 000 stuks, stem ming redelijk Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 8.00. 55-56 gram 8.55-8,70. 60-61 gram 9.70-11,65 en 65-66 gram 12,30-14.50 Coöperatieve tuinbouveiling Walcheren b.a. te Middelburg. Marktbericht van maandag 25 juli 1983. Aardappelen, Vroege aard. bo. 87-97 gr 76-90 dr. 34-37 kr 20-56. Tomaten, AI 107- 346 AU 58-92 BI 138-158 Bil 55-86 Cl 56-63 CII 55-56. Groenten Andijvie 27-56. Sla 12-20. Spinazie 32-63. Boskroten 45-47, Spitskool 48-56. Snijbonen 417-550, Uien 29-56, Rabarber 37-61. Dubb prinsessebo- nen 250-301. Radijs 19-21. Kroten <kg> 80-98, Prei 48-102, Ijsbergsla 57-61. Selderij fbosi 48-57, Knolvenkel 81-93, Paprika 237-253, Pruimen 387-431, Rode bessen idoos) 22-30, Aubergine 100-151, Meloenen 6 287-369, 8 123-253. 10 179-201, 12 63-100, 15 68. Bloem kool 4 254, 6 123-221. 8 90-150, 10 43-53. Komkommer 41/51 65-66, 51/61 51-78, 61/76 75-84, 76/91 76-91, krom kg 47 Veiling Kapelle Dinsdag 26 juli 1983 frambozen in doosjes per kilo I 500 3 b 347-3^,7. Ua 399, II 227-300, naleverlng 227- 299, schoneman I per doos 135-149. rode bessen pondsdozen Ia 100. stanza Ia 115- 126. Ib 82. rondom Ia 84, rotet Ia 105-111, rosetta Ia 107-112; rode bessen in tweekilo- kratjes per kilo Ha 190, lib 144-153, II 103, stanza Ha 197-218, lib 150-155, rondom na 100-145. rosetta lib 121-142, rotet na 157, lib 141; zwarte bessen I 389-390. I II 310-340 pnnrisdnzen 240-260 kasbramen per doos 190-210. natuurbramen Ia 210; rode kruisbessen I 47-73, n 37, kilo's II 69-93. groene 180-218, early laxton 1220-260. n 120-190, gescheurd 70-100; kas Ontario I 420 mantet 117080 141 116570 116-118; yellow transparant 180 90 131-134. 170/80 145, 160 70 118-123, 155/60 51, 1180 127 1170/80 144, 1160:70 115; loganbessen per doos 110; groenten kroten 51, uien 42, bloemkool 140-150, courgettes 6. prtneesse- bonen 190-210, snijbonen 230, tomaten Ia 730, Ib 820, aardappelen 84, kriel 15-16, woensdag 27 Juli laatste dag nalevering frambozen Beursbericht markt Goes 26 juli 1983. Granen wintergerst. 16 ƒ48,50 per 100 kg. exclusief btw. uien: Stuttgarter tot 10 000.- per ha Sturon tot 11 000,- per ha Stuttgarter 28 tot 32 cent per kg. Sturon 28 tot 32 cent per kg, exclusief btw, vlas ongerepeld. op auto geleverd, 40 tot 60 cent per kg. exclusief btw, hooi en stro: weldehooi 265,- tot ƒ280,- per 1000 kg; dijkhooi ƒ220,- lot ƒ240,- per 1000 kg; lucemehooi ƒ325.- tot ƒ350,- per 1000 kg, veidbeemd 175,- tot ƒ200- per 1000 kg. roodzwenk 115,- tot ƒ125.- per 1000 kg. wintergerststro 110,- per 1000 kg. zomer- gerststro 125.- per 1000 kg. Engels raai- gras 320.- tot 130.- per 1000 kg: Italiaans raaigras 120 - tot 125,- per 1000 kg Exclusief btw VEILING SINT-ANNALAND, 26 juli. Doré gewone 96-106, Doré gew. afwijkend 75-81. gloria gew. 72-81, afwijkens 66. premiere gew. 76. aninka gew 74-80, bintje gew, 70-80; arcula gew 60; kriel 80-99: drielingen 22-29; gloria bonken 82. Prijs per kilo. Aanvoer 242 ton. Aardappel term ijnmmarkt. 26 juli 1983. Bintje 35 50 mm opw. april 3800. bieden 3500, slot 3600. november slot 2500; stem ming april kalm openstaande posities april plus 7 is geworden 71, november 53. omzet april 20 x 3600 Bintje 50 mm opw. april laten 6680, bieden 6660, slot 6670, november laten 5000, biedeq 4700, slot 4900, stemming april vast, novem ber vast; openstaande posities april plus 215 ts geworden 4451. november min 3 is geworden 448. omzet november 12 hoogste pnjs 4900 laagste prijs 4670 laat§te zaken 3 x 4900. april 710 hoogste prijs 6670 laagste Prijs 6300 laatste zaken 10 x 6670. dag apnl 710. november 12. Fruitveiling Barendreeht, 26 juli 1983 Mlddenprijzen- radijs in kratten middel A 49.5, in pakjes middel 63. B 57,5, aanvoer 10.000 bos; natuursla 45 en op A licht 18,5, 41 44 A licht 17, 37/40 A licht 17, B 14. 31/33 B 12.28 30 A licht 17,5, B 15.25 27 A licht 12. aanvoer 78.000 stuks, andijvie A91 25, A9II 17, A12I 29,5, A1211 17.5, A15I 25, A15II 16, aanvoer 54 000 kilo, kroten Al 93. A2 82, B2 60. motjo 1 79. motjo 2 75. aanvoer 9 ton. tomaten Al normaal 9.35. licht 9.85. rood 9.40. A2 normaal 9.15. licht 9.80. rood 9.40. B2 normaal 9.10. licht 9.55. rood 10.20. Cl normaal 7.70. licht 8.-. rood 7.40, C2 nor maal 7.70. licht 8.-, rood 7,25, CC2 normaal 3,60, licht 3,30, rood 3.60. aanvoer 27 000 bakjes; komkommers A vanaf 91 en op 50,5, 58,5, 50,5, 50,5, 44. 31,5, 31/36 25, komkom mers B vanaf 91 en op 45,5, 52,5. 50,50,5,41, 30.5, 31/36 17. aanvoer 342.000 stuks; kom kommers krom A 25.5. krom B 24, aanvoer 13 000 kilo: bloemkool 6 per bak I 1.41, II I 25. 8 11,20.5, II 1.04. 10. I 98, II 76,12 I 74. II 46. aanvoer 85 000 stuks Optreden Chivy in Middelburg's café MIDDELBURG - De Middelburgse popgroep Chivy treedt zaterdag 30 juli vanaf 22.00 uur op in café De Klos aan de Vlasmarkt in Middelburg. Chivy speelt rock 'n roll-muziek en bestaat uit Dim aijkgraaf (zang en gitaar). Inge Takken izangi, Kees Da- melse (basgitaar). André Moehijam (gitaar) en Norman Verhagen (drums). Chivy die haar eerste langspeelplaat getiteld 'No one on the side' per 1 juli heeft uitgebracht, is binnenkort op woensdagavond te beluisteren in het programma 'Demo' op Hilversum 3 en op dinsdag 9 augustus in het pro gramma 'Leestafel' op Hilversum 2 van 10.00 tot 12.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25