LICHT OP DE MAFIA aki iSMËi televisie Televisieserie Andy Warhol's 'Dracula beheerst televisie-avond EXCELLENTIE PANDA EN DE STUIPENJAGER radio WOENSDAG 27 JULI 1983 NEDERLAND-1 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 13.00 Nieuws voor slechthorenden AVRO 15.30-17.30 Kinderbios. Kinderfilm- programma. IKON 18.55 Het mitrailleursnest. Jeugd dramaserie (4). 19.21 Kenmerk. Actualiteitenrubriek. NOS 19 46 Socutera. Filmpje van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. 20.00 Journaal VPRO 20.28 Het loon van de angst. Docu mentaire. 21 30 Andy Warhol's Dracula. Ame rikaanse horrorfilm (1974). NOS 23.03 Journaal 23 08 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.40 Sesamstraat 19.00 Journaal 19,12 Van Gewest tot Gewest. Re gionaal nieuws 19.30 Oogst in beeld. Agrarisch nieuws. 20.00 Praag, augustus '68. Gedra matiseerde documentaire. 21 53 Cinevisie. Filmprogramma. 22.30 Journaal 22.45 Nieuws voor slechthorenden 18.00 Appie. Kleuterserie. „Appie gaat naar de gymzaal". 18.05 Belfi en Lillibit. Tekenfilmse rie Afl. 17: „De legende van het rode licht". 18.25 De kip. Tekenfilm 18.30 Circus Rondau. „In het zieken huis". Vlaams jeugdfeuilleton in 13 afleveringen met Ann Petersen, Rosemarie Berg- 18.55 Tijdrover. Doe-het-zelf: Tegels zetten (herh 19.10 Achter de schermen van een moderne zoo (1). Documentai re waarin een kijkje wordt genomen achter de schermen van de Antwerpse dierentuin 19.40 Tiercé, Mededelingen en pro gramma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Van 9 tot 5. Amerikaanse ko mische serie met Rita Moreno, Valerie Curtin, Jean Marsh en Rachel Dennison. Afl 9. „Tij delijk onderbroken". Tony, die op een andere afdeling werkt, heeft met Violet al enkele maanden een relatie, die zich echter tot telefoongesprekken beperkt. Judy en Doralee zet ten er Violet toe aan met Tony te gaan eten. De twee gaan picknicken en maken er een heerlijk dagje van, totdat Vio let in een restaurant een paar familieleden ontmoet. 20.40 Met Mike in zee. Mike Ver- drengh praat in het stadhuis te Blankenberge met gasten uit de theater-, sport- en showwe reld. Vanavond: An Petersen, Raymond Ceulemans, Robert Groslot, Walter Boeykens, Rob De Nijs en Kim Wilde. 21 40 Puur cultuur over derden. Ludo Bekkers spreekt met Dieuwke Winsemius over An- na-Mana van Schuurman. An na-Maria van Schuurman (1607-1678) was volgens de 17e-eeuwse geschiedschrijver Jean de Labouteur: „De tiende muze. De meest excellente van haar eeuw en van haar sexe" Ze werd uit Antwerpse ouders in Keulen geboren. Omwille van zijn protestantse overtuiging zocht het gezin later een onderkomen m Ne derland Anna-Maria bleek al zeer jong over verschillende talenten te beschikken. Ze was vaardig in het silhouetknip pen, borduren en tekenen Maar haar intelligentie spitste zich toe op de wetenschap. Ze was de eerste vrouw in Neder land die aan de Universiteit van Utrecht de cursussen mocht bijwonen, zij het m een besloten kamer. En door haar leermeester Voétius werd ze een uitmuntende theologe. 22.20 Loterij, Tiercé en Journaal. Aansluitend Coda: „Yardbird" van Roland Jooris (881936) uit „Het museum van de zomer". 17.15 Onem-mededelingen 17.35 Ciné-vacances. Gevarieerd vakantieprogramma met o m.: 17 35 Maya de bij. Tekenfilmserie. 18.00 Le vol du Pélican. Jeugdserie. 18.25 Lollipop. Jeugdprogramma met tekenfilms. 18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en couleurs. Spelprogramma 19.08 Ce soir. Regionaal magazine. 19.30 Journaal 20.00 Op jacht naar de schat. Spel programma waarin twee kan didaten met behulp van een helikopter drie schatten moe ten zien te vinden. Vandaag vanuit Spa. 21 lOCinq choreographes. Docu mentaire van Francois Rei- chenbach over de vijf choreo grafen Momix-Pilobolus, Ca rolyn Carlson, Jean-Claude Gallotta, Maurice Béjart en Al- vin Ailey. Verder met de me dewerking van de twee ster- danders Patrick Dupond en Monique Loudières. 22.40 Journaal 10 00 Journaal 10.23 Professor Grzimek. Documen taire over springbokken en muilbroedende vissen., 11.10Unser Kosmos. Documentaire serie over het heelal. 11.50 Umschau 12.10 Report 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13 15 Teletekst 15.05 Teletekst 15.20 Unsere kleine Farm. „De tijden veranderen". Amerikaanse jeugdserie met Michael Lan- don. 16 10 Journaal 16.15 Professor Muliars Bohmisch- stunde. „De Boheemse keu ken". Serie over de Boheemse cultuur. 17.00 Eine Sommerfahrt (2). Kinder programma. 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. Regionale ac tualiteiten. 18.15 Christian und Christiane. Se rie. 18.40 Neues von Gestern. Reporta ges uit oude weekjournaals. 19 00 Die unvermeidlichen Erfah- rungen des Stefan Karwowski als Mensch und Kollege. Serie. NDR 18.00 Die Nordschau heute 18 15 De Onedin Lijn. Britse serie. 19.05 Zandmannetje 19,15 Berichte vom Tage 19.25 Das Nordschau-Magazin 19 59 Programma-overzicht 20.00 Journaal 20 15 Die wunderbaren Jahre. TV- spel met Gabi Marr en Martin May. 22.00 Milliarden, die jeder mitbezah- len muss. Documentaire over het nuttig gebruik van afval warmte. 22.30 Thema's van de dag 23 00 Schermen. Finale van de we reldkampioenschappen in We nen. 23.30 Journaal 10.00-13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.15 Programma-overzicht 15.17 Journaal 15.20 Captain Future. Science-fic tion sprookje uit het jaar 2500. 15.40 Poseidon eilt zu Hilfe. Russi sche jeugdfilm (1977) met G. Schenow en N. Menschikova. 16.25 Vakantiekalender 16.50 Mork vom Ork. Amerikaanse science-fictionkomedie met Robin Williams en Pam Daw- ber. Wanneer Mindy en haar vader ruzie maken, probeert Mork vrede te stichten. 17.15 Enorm in Form. Aerobic dan sen voor het hele gezin. 17.30 Journaal 17.45 Tele-lllustrierte. Actualiteiten, tips, sport en ontspanning. 18.10 Das geht Sie an... Consumen tenrubriek 18.25 Bilder, die die Welt bewegten. „Cyaankali voor gelovigen". Op 18 november 1978 pleeg den in de jungle van Guyana meer dan 900 mensen zelf moord. Zij behoorden tot de evangelische sekte van Jim Jones. De beslissing tot zelf doding kwam nadat de Ameri kaanse autoriteiten achter docht kregen over de praktij ken van de groep. 19.00 Journaal 19 30 Konsul Mollers Erben (6). Ze vendelige serie met Dietmar Mues en Ulrike Bliefert, Car- sten Drews heeft zich volledig uit de zakenwereld terugge trokken. Hij houdt zich nu in tens met zijn kunstverzame ling bezig. 20.15 ZDF-Magazin. Actualiteitenru briek. 21.00 Journaal 21.20 Midweeklotto 21.25 Dynasty. Amerikaanse serie met John Forsythe en Linda Evans. Het proces tegen Blake Carrington bereikt een hoogte punt, wanneer Alexis komt ge tuigen. Zij beweert dat Blake haar vroegere minnaar bijna kreupel heeft geslagen... 22.10 5 nach 10. Themaprogramma over „tegenspraak en tegen stand, het protest in een de mocratie". Aansluitend: Journaal Gewest Geweest Praag augustus '68 Ned. 2, 19.12 uur Onder de titel „Gewest Geweest" herhaalt het NOS-programma Van Gewest tot Gewest vanavond twee reportages, die eerder werden uitge zonden in 1973. De eerste gaat over de stoomtram Goes-Borssele. die nostalgische spoorlijn door de zak van Zuid- Beveland, die door „professioneel" opgeleide hobbyisten wordt be diend. De tweede reportage is ge wijd aan de polder Mastenbroek, een fraai natuurgebied, dat tien jaar geleden werd bedreigd door ruilver kaveling. Kenmerk Ned. 1, 19.18 uur Kenmerk, de actualiteitenrubriek van de IKON. brengt evenals vorige week, vanavond een reportage uit Suriname. Deze keer onder meer een vraaggesprek met Fred Derby, de enige overlevende van de execu ties op 8 december 1982 Verder bericht Kenmerk over de zesde as semblee van de Wereldraad van Kerken, die zondag in het Canadese Vancouver Is geopend Ook de ko mende twee weken zal Kenmerk verslag doen van deze assemblee Ned. 2, 20.00 uur „Praag. Augustus '68" is de titel van de door de Britse televisiemaat schappij Granada vervaardigde ge dramatiseerde documentaire over de Russische inval in Tsjechoslowa- kije. die de NOS-televisie vanavond herhaalt Deze documentaire is gebaseerd op het ooggetuige-verslag van dr Zde- nek Mlynar, destijds de rechter hand van Alexander Dubcek. Hij was secretaris van het Centrale Co mité en één van de oprichters van de dissidentenbeweging Charta '77. Oogst in beeld Ned. 2, 19.30 uur Het agrarisch nieuwsprogramma Oogst in Beeld" laat vanavond nog eens zien hoe het de Nederlandse veeboeren in Noord-Amerika is ver gaan. de Groninger Jan Ritzema en de Fries Howard Montsma in Wis consin, Walt en Bill Lekkerkerker uit Zuid-Holland, Feike de Boer uit Friesland en Jan Knevelbaard uit Groningen in Califomie. Horror of it all Ned. 1, 20.28 uur In de laatste van de serie van vier documentaires over het verschijn sel „Angst" belicht de VPRO-televi- sie vanavond de rijke filmtraditie van vampiers, geesten, spoken en monsters. Naast korte filmfragmenten van John Barrymore. Lon Chaney. Con rad Veidt, Boris Karloff, Bela Lugo- si, Lionel Atwill, Fay Wray, Chester Morris. Vincent Price. Christopher Lee,* Peter Lorre. Barbara Steele. George Zucco en Frederic March, is er ook nog ruimte voor interviews met de Acteurs Dana Andrews, John Carradine, Gloris Stuart en Martine Beswick en de regisseurs Rouben Mamoulian, Curtis Har rington en Roger Corman. In deze vraaggesprekken onthullen zij het een en ander over de wijze waarop Hollywood dergelijke schrikaanja gende producties fabriceert. Cinevisie Ned. 2, 21.53 uur In de tweede aflevering van de zomerserie van het NOS-program ma Cinevisie. gewijd aan een zestal cameramensen, is vanavond de ca mera gericht op Vittorio Storaro. Zijn naam is verbonden aan uiteen lopende films als ..Novocento" iBer- tulucci). „Apocalypse Now" en „One from the heart" (beide van Coppola). Terugblik op de Stoomtram Goes-Borssele in het NOS-programma 'Van Gewest tot Geivest' NED 2,19.12 uur). (Door Dick Versteeg HILVERSUM De inafia is de oudste, machtigste en meest gesloten misdaadorganisatie ter wereld. Sinds de oorsprong in de I6e eeuw is ze uitgegroeid tot een fenomeen waaraan schrijvers, cineasten en journalisten een eindeloos rijke bron van inspiratie hebben ontleend. De Fransman Jean-Michcl Charlier, een oude rot in het maken van televisiedocumentaires, zette in opdracht van het station Tf 1 de mafia-feiten op een rijtje. Dat resulteerde in een serie van vijf programma's van elk een uur waarin de nadruk duidelijk ligt op de informatieve kant. De NOS pikte er drie afleveringen uit. Vanaf morgenavond zullen deze met een wekelijkse frequentie worden uitgezonden. Heieen de Haan, verantwoordelijk argeloze vakantieganger op Sicilië voor de Nederlandse bewerking: „Het luchtig informeert naar de mafia, zal liefst hadden we de interessante serie hier compleet op het scherm ge bracht. maar daarvoor ontbreekt ons de zendtijd Vooral de bewerking van de eerste aflevering is een flinke klus geweest, omdat daarin een grote hoe veelheid mensen wordt geinterviewd. Bovendien moesten we ook nogal wat Nederlands gesproken commentaar kwijt, omdat die eerste aflevering veel basis-informatie over de mafia bevat". Die eerste aflevering speelt zich ge heel af op het eiland Sicilië. Hier vindt alles wat met de mafina van doen heeft zijn oorsprong. Aanvankelijk was het een puur plattelandsgebeu- ren. De mafia onderhield contacten tussen de landheer en de boeren De mafia stelde eigen wetten vast en wie zich daaraan onttrok, wachtte de hij in de meeste gevallen op zwijg zaamheid stuiten. Diezelfde vakantie ganger kan zich ter plekke nauwelijks voorstellen dat de mafia er inderdaad nog altijd welig tiert. Heroine De accenten zijn overigens verlegd naar een gigantische handel in verdo vende middelen en grootscheeps aan gepakte transacties in de sector van het onroerendgoed. Al veertig jaar lang komt heroine vanuit liet Mid den-Oosten via Marseille Sicilië bin nen, waar het naar de Verenigde Staten wordt verhandeld. Dat hier aan nog altijd geen eind is gemaakt, heeft vooral te maken met de immen se vertaktheid van de organisatie. De invloed van de mafia strekt zich (Door Fred Raadmam HILVERSUM Dracula, de gulzige bloedzuiger uit dc onheilszwangen Karpaten, had het nooit zo zwaar te verduren als in Andy Warhol's versie va zijn lugubere strooptochten. Een zichzelf allerminst serieus noemende filn waarmee de VPRO vanavond nog één keer de angst op het televisieschern laat regeren. Niet alleen vergast de graaf, wiens maag slechts maagdenbloed verdraagt, de kijker op een ongekend uitvoerige en luidruchtige braakpartij maar ook wordt de engerd, in plaats van de gebruikelijke houten pin door hei hart gestoken te krijgen, met een goed gewette bijl overzichtelijk in mootjes gehakt. ge straf die de organisatie kent: de tut tot in de allerhoogste politieke regionen. Een van de geïnterviewden de serie stelt vast dat de christen- dood. In de loop der eeuwen heeft de mafia zich ontwikkeld tot een verborgen democraten in Italië over de meeste macht die op de economie van Italië macht in het land beschikken dank zij parasiteert, Een mafioso onderscheidt de bescherming van de mafia. „De zich voornamelijk door zijn intelligen- mafia is groot en ongrijpbaar gewor- tie en door de kracht waarmee hij anderen weet te onderdrukken. Heilig in mafiakringen in de l'omerta, de zwijgplicht. Wie praat bijvoorbeeld over een door de mafia gepleegde misdaad tekent daarmee onherroe pelijk zijn eigen doodvonnis. Dat geldt overigens nog altijd. Toen vorig jaar de top-mafiabestnjder Dalla Chiesa in Palermo werd ver moord, gebeurde dat op klaarlichte dag in een zeer drukke winkelstraat. Talrijke Sicilianen zijn ooggetuige ge weest van de moord, maar zoals te doen gebruikelijk kostte het de politie de grootste moeite van de wereld om den. Ze valt op een ondefinieerbare manier samen met de macht De mafia heeft er alle belang bij dat de democratie in Italië blijft bestaan. De mafia tiert op de democratie omdat ze de politici omkoopt. De mafia heeft meer macht dan wie ook in Italië", zo wordt aan het slot van de eerste aflevering vastgesteld. Naast de bijna overmatige hoeveel heid interviews laat het eerste pro gramma beelden zien van het huidige Sicilië. Zoals van het beruchte dorp Corleone waar in de loop der tijden een onwaarschijnlijk groot aantal „af rekeningen" heeft plaatsgevonden. Warhol en regisseur Paul Morrissey spelen een vernuftig spel met het onverslijtbaar griezelgegeven en heb ben daarbij de bloeddorstige bleek scheet bij wijze van spreken in zijn waarde gelaten een serieuze speel- partner. Het is alles bij elkaar lollig geworden, zonder dat er een gemak kelijk lolletje van werd gemaakt. Het probleem, waarmee de filmma kers Dracula opzadelden, is dat hij smacht naar maagdenbloed, maar in zijn eigen Transsylvanië niet meer aan zijn trek kan komen. Bediende Anton haalt zijn meester dan over om naar Italië te reizen, want in zo'n katholiek land wemelt het natuurlijk van de maagden. Maar dan moet Joe Dallesandro als zeer potente boeren knecht. die al gauw onraad ruikt, niet in de buurt zijn. Hij werkt voor een berooide, goklustige markies (Vittorio de Sicai die als vader van vier doch ters de vreemdeling hoopvol met op? armen ontvangt. De oudste is niet bepaald begeren waard (hoewel ongetwijfeld ee maagdi. de jongste is pas veertig maar de andere twee zijn behah' knap ook hups en zinnelijk. De van pier, bijna aan het eind van ajj Latijn, zet gretig de tanden in hu halsjes, maar houdt dat allesbehaln maagdelijke bloed dus niet lang nen, Anton stuurt zijn baas dan schli lijk door naar de jongste dochter, echter „net op tijd" door Joe ondt handen is genomen De inmiddej ontmaskerde graaf (Udo Kier) ki dan alleen nog bij de graag meevm kende oude vrijster terecht alvoren voor de bijl te gaan. (Ned. 1, 21.30 uur). iemand bereid te vinden als officiële Men boogt daar op een twijfelachtig getuige op te treden. Zelfs als een gemiddelde van 50 tot 60 georgam seerde moorden per jaar. De begraaf- Cpmédie Frangaise Het Franse plaats bij Corleone wedijvert in opper- kabinet heeft Jean-Pierre Vincent be- vlakte dan ook met de bebouwde kom noemd tot administrateur van de Pa- zelf. rijse Comédie Frangaise. De 40-jarige Deze aflevering vertelt ook het lugu- Vincent die op het ogenblik hoofd en ber-romantische verhaal van de su- regisseur is van het nationale theater per-mafiabandlet Giullano, die com- in Straatsburg, krijgt een contract plete politielegers geruime tijd bezig Abonnee-tv Abonnee-televisie in Nederland? De NOS, de omroepen, het be drijfsleven én de consument op weg naar nieuwe ontioikkelin- gen. Eén mening uit vele: van daag te gast in de PZC, mr. Eric Jurgens voorzitter van de NOS. (Pagina 4). r drie jaar. IflBririlüBBririUIB 9BrJzJiiliiB.ri.UlMU wist te houden. Nadat hij als de meest gezochte man van de aardbol brutaal persconferenties op geheime plekken belegde om zijn tegenstanders tot het uiterste te tarten, moest hij op 4 juni 1950 dan eindelijk het loodje leggen Zijn lichaam werd doorzeefd met poli tiekogels De tijden van openlijke heldendom binnen de mafia lijken voorgoed voorbij. Thans is sprake van een koele, efficiënt opererende organisa tie die ondanks alle recente pogingen volgens de echte ingewijdenen uit eindelijk onuitroeibaar zal blijken te zijn. iDonderdagNed. 2, 21.30 uur). ADVERTENTIE Horizontaal: 1 stoot; 5 voorstelling In slaap; 9 zaniken; 11 nobel; 13 uniek; 15 lidwoord; 16 belemmering: 18 loflied; 19 lidwoord; 20 riv. in Indonesië; 21 niet deelbaar door twee; 22 deel v. e. geweer; 23 groente; 24 heilige; 25 pl. in Gelderland; 27 water in N.-Brabant. 29 stapel; 31 vod; 32 vallei; 33 plant. 35 afsluiting; 36 persoon v. adel; 39 schaakstuk; 40 noodsein. Verticaal: 1 tapijt; 2 voorteken; 3 moment; 4 noot; 5 titel; 6 hert; 7 jongensnaam; 8 kunnen; 10 stekelvar ken; 12 getal; 14 afgodisch; 16 vlas- kam; 17 hamer; 24 metaal; 26 oog merk; '28 plant; 30 gerecht; 32 meisjes naam. 34 pl. in Gelderland; 35 vogel. 37 daar; 38 moeder. Door Carsten Graabak CE jee^eeirJcs WIL ÉÉKJ WET iNPieweK) -retseM FOLtTieKE couMpne ik wil alls kameaceoe}j opkcepao zich bm oor V/OOR*öTEL- ~\WrZ Toonder studio' 6£v£Wi, SeOOTAUCH^ 77&f, MST ZEN GÊVANGÉNE.KJ ZZWt&RT, ftAT HJ D£ - 06 /ÊRACxrELUKE HILVERSUM-1 NCRV. 7.02 Vandaag... Donderdag. 8.06 Hier en nu. 8.54 In 't, voorbijgaan. 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont'.' 10 03 Muziek bij de koffie. 11.30 Twaalf-uurtje. Woensdag 27 juli NOS. Nieuws op elk heel uur. 12.03 Will wil wel. 14 03 De jukebox. 15.03 Toeters en bellen. EO: 1702 Ronduit-Extra. 17 55 Mededelingen. 18.06 Tijdsein. 18 30 De rugzak. 19 02 Van u wil ik zingen. 19 25 Zomerbljbel- school 1983. 1950 EO-Metterdaad. NOS 20.03 Langs de lijn. 23.02 Mede delingen. 23.07 Met het oog op mor gen NCRV 00.02 Volgspot 01.02 Me tropolis 02.02 Nachtexpress I 03 02 Nachtexpress II, 06 02 Eerlijk gezegd 06.09-07.00 Vandaag...Donderdag. Donderdag NOS; Nieuws op elk heel uur. HILVERSUM-2 MG 402m. 746 kHz. FM (r i lij 9.8 MHz. kanaal 43 Woensdag 27 juli. NOS: Nieuws om 12.30, 13.00, 13.30, 14.30. 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 22.30 en 23.55 uur. 12.16 Overheidsvoorlichting. 12.26 Land- en tuinbouw (NOS). 12.36 Din gen van de dag. 13.10 Kinderen een kwartje? 14.00 De Schuurpapier. NOS: 14 33 Oorlogsvoorbereiding (NOS-RVUi. 15.03 Zo kan het ook. 15.32 NOS-Wereldwijzer 16.00 Wat een taal, NCRV: 16 32 Studio 55. 17.36 Hier en nu. 18.30 Humanistisch Ver bond (HV). 19.00 Steen in de vijver. 20.03 Leger des Heilskwartler. 20.18 De wereld zingt Gods lof. 21.00 Bij de tijd. 21.30 Hoorspel. NOS: 21.40 NOS- service. 22.10 RVU. NCRV. 22.40 Ne derland en z'n buren. 23.00 Pianower- ken uit de Romantiek. 23.20 Muziek van eigen tijd. NOS: 23 55-24.00 Nieuws. Donderdag NOS: Nieuws om 7.00, 7.30. 8.00. 8.30, 9.30, 10.30 en 11.30 uur. KNMI: 5 45 Het weer etc, AVRO. 7.10 Gymnastiek. 7.20 De AVRO-klok. NOS: 9.05 Gymnastiek. 9.15 Werk-' bank. 9.24 Waterstanden. 9.33 'n mu seum in Apeldoorn... AVRO. 10.03 De AVRO-klok. 11.00 Radiojournaal. 11.03 Duimeland. 11.10 Praatpaal ex tra. 11.33 Kijk op kunst 12.34 Vraag en antwoord. 13.30 We# huis van de hits. 14.34 K-Rock. N05 18.04 De Vakantiespits. KRO: 19.C Krachtvoer. 21 02 Demo. 22.0W-24S Roek-Tempel. Donderdag NOS: Nieuws op elk heel uur. TROS: 7.02 De Havermoutshow 94 Continu muziek 11.03 De Polderpop parade. HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 Woensdag 27 juli. NOS: Nieuws op elk heel uur. Woensdag 27 juli. NOS: Nieuws om 13.00 uur. 12.30 Promenade AVRO: 13.05 Oip muziek. 13.3P De Falla 14.20 Malcd Proud, klavecimbel. 15.05 GusS Mahler. 16.45-17 00 Spel met pott 20.00 Kasteelconcert. 21.30-23.00 S& ziek. Donderdag NOS: Nieuws om 7.00 en 8 00 uur. VARA: 7.02 Groot en klein, 9.00 Zli

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2