Botulisme bij vogels in bekken Philipsdam Wolkbreuken zorgen voor grote overlast ZEELAND" KERMISREL NAT PLEZIER PIJLSTAART almanak WATER VALT 'METBAKKEN' PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Heroïnedealer gepakt in Middelburg VEEL SLACHTOFFERS ONDER EENDEN Verzoek om meer 'zomerpolitie' De regenmeter van het waterschap 'De Drie Ambachten" in de Braakman gaf na de twee buien maar liefst veertig mm neerslag aan. Langs de Hengstdijkse Keiweg en bij de 'Zestig voet-kreek' bij Clmge waaiden twee bomen om, die door het waterschap 'Hulster Ambacht' opgeruimd wer den. Het stadskantoor in Sas van Gent vertoonde in de ochtenduren zoveel lekkages dat in allerijl apparatuur van de bovenste verdieping in veilig heid gebracht moest worden. De dienst Gemeentewerken werd meteen aan het werk gezet om de lekkages te' dichten. In Sas concentreerde de wa teroverlast zich in de Witte Wijk en in de Zuidstraat, waar het water op het wegdek bleef staan. Bij de Hoge Dam In Philippine de oude kern hetzelfde. deden de meeste proble- zich voor in het gebied rond de Het terrein van Philips grotendeels blank te staan en brandweer moest aan de slag om de overlast bij Radio Zeeland aan de Stationsweg en enkele zaken in de binnenstad te verhelpen. Aan de Roo- sereltlaan woei een boom om. Vol gens de dienst openbare werken kwa de meeste klachten uit het zuidelijk deel van de kern Terneuzen. Hoek en Zaamslag. De woningbouwvereniging Terneuzen kreeg ook nogal wat telefoontjes te verwerken. De klachten konden niet een-twee-drie worden verholpen Een verstopt balkon bij de bovenburen zorgde ervoor, dat de woning van Chantal Blommaert aan de Kastanje laan in Terneuzen nogal wat schade opliep. Via een scheur in het plafond werden de vloerbedekking en het meubilair aangetast. Bij de bovenbu ren. die enkele weken met vakantie zijn, lag volgens Blommaert de vloer bedekking 'los te weken'. In West- en Oost-Zeeuwsch-VIaande- ren viel veel minder regen. Volgens het waterschap 'Het Vrije van Sluis' in Oostburg viel het nogal mee. Vol- gens metingen viel in de ochtenduren tien mm regen in Oostburg, acht in Groede en Retranchement en zeven mm in Aardenburg. In het gebied van het Hulster Ambacht bleef de schade beperkt tot twee omgewaaide bo men. Bij het gemaal in Kampen werd dertien mm regen gemeten, bij Paal was dat veel minder: nog geen vier millimeter. Volgens het KNMI in Vlissingen werd de wolkbreuk veroorzaakt door een kleine depressie, die vanuit zuid westelijke richting via de Belgische kust Zeeland bereikte. In Vlissingen werd slechts zes mm regen gemeten, met een windkracht van bijna acht. Iets na elf uur was de bui overgedre ven. Elders in de provincie was er nauwelijks sprake van wateroverlast. Zo was er in Goes en Zierikzee dins dagmorgen tussen tien en elf uur alleen sprake van een flink onweer, uiteraard gepaard gaande met de no dige regenval. Maar deze buien trok ken redelijk snel weer over. Volgens de Vhssingse weerman van het KNMI zal het weer de komende dagen iets afkoelen tot maximaal 22 graden Celcius, met windkracht drie tot vier. De kans op een nieuwe onweersbui wordt woensdag (van daag) nog geschat op zestig procent, maar donderdag en vrijdag is die mogelijkheid veel kleiner De zon zal het in ieder geval niet laten afweten MIDDELBURG - De Middelburgse recherche heeft dinsdagmiddag om half een bij een inval in een woning in 't Zanddorp heroine aangetroffen en de bewoner en zijn vriendin aan gehouden. Het gaat om de 33-jarige Middelburger S. J. L. M. en zijn twintigjarige vriendin M. S. P. In de slaapkamer werd 15 gram heroïne aangetroffen, eigendom van M. P. bleek twee pakketjes in haar bezit te hebben met in totaal 0,2 gram heroï ne. Het tweetal werd ook al in maart van dit jaar aangehouden wegens handel in heroine. De twee hebben toen twin tig dagen vastgezeten in het Middel burgse politiebureau omdat er in de huizen van bewaring in den lande geen plaats was Twintig dagen is het maximum, langer mag iemand niet op een politiebureau vastgehouden wor den. Daarom ook werd het tweetal toen weer op vrije voeten gesteld Nu zijn ze weer in het Middelburgse politiebureau ingesloten. M. op ver denking van handel in heroine en cocaine in zowel Middelburg als Vlis singen. M. is een bekende bevoorrader van kleine dealers in de Scheldestad. P. zit vast omdat zij hand- en span diensten aan M. verleende. Vrijdag wordt het tweetal voorgeleid aan de officier van justitie m Middel burg. Onlangs nog werd M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens handel in heroine Een straf die hij nog moet uitzitten. Sportvisser Wiek van Hout (links) en de heer I. Koets, die zich over de pijlstaartrog heeft ontfermd ZOUTELANDE - De sportvisser Wiek van Houl uit Helmond is dinsdagmorgen in zijn bootje drie kilome ter uit de kust voor Zoutelande twintig minuten in de weer geweest met een pijlstaartrog. Na de giftige staart van het 92 centimeter lange beest afgekapt te hebben kon Van Hout zijn grote vangst binnenboord halen. I. Koets, eigenaar van een hengelsportzaak in Zoutelande, ontfermde zich over het overigens niet eetbare dier. De door Van Hout gevangen pijlstaartrog heeft een record lengte. „De grootste pijlstaartrog die in Neder land is gevangen had een lengte van één meter", vertelt I. Koets, „Het record van de NOS-zeevisparade ligt op 88 centimeter". De heer Koets houdt de pijlstaartrog voorlopig in zijn koelkast en toont klanten desgevraagd het unieke exemplaar. „Het is echter te duur om er verder iets mee te doen", vertelt Koets, „Misschien heeft het Biologisch Museum in Oostkapelle belangstelling". Conservator W. J Phaff van het Biologisch Museum blijkt weinig belangstelling voor de vis te hebben. „Op zich is zo'n beest wel interessant, maar omdat de staart afgekapt is kunnen we er weinig meer mee doen. We maken vissen na in polyester. Ze zijn namelijk moeilijk zo te conserveren. Als er dan zoiets als een staart ontbreekt, kost het mij snel drie dagen om dat na te maken. Bovendien blijf je dat zien". Phaff vertelt voorts dat pijlstaartroggen vroeger wel eens aangevoerd werden bij de vismijnen van Arnemui- den en Colijnsplaat. „De commerciële zeevisvaart had nauwelijks belang bij de vangst, maar in Zeeland hechtten veel mensen aan één onderdeel van de pijlstaartrog. de lever Die hingen zij aan een waslijn met een zakje eronder. Het vocht uit de lever droop in dat zakje en dat smeerden zjj op hun gewrichten tegen rheumatische kwalen. Veel Zeeuwen zweren nog bij dat middel". aldus de conservator van het Biologisch Museum De pijlstaartrog komt voor ln de Middellandse Zee en van Kaap de Goede Hoop tot Denemarken Het dier bevindt zich in ondiep water en eet kleine bodemvissen en kreeftachtige beestjes. De pijlstaartrog heeft één of meer stekels op de rug en een staart die dient als verdedigingswapen. Zij slaat met die staart waarin zich gifklieren bevinden. Gemiddeld hebben de roggen een lengte van 50 tot 100 centimeter. Volgens de Zeevissen- gids is de grootste pijlstaartrog ooit gevangen 250 centimeter lang geweest. BRUINISSE Onder de vogels in het zogenaamde 'lage onderzoek gezonden naar het centraal bufferbekken' op het werkeiland Philipsdam heerst in ernsti- ge mate botulisme. Deze gevreesde vogelziekte heeft daar zoek is nog met bekend Maar volgens sinds afgelopen donderdag tot en met dinsdag zeker 350 de woordvoerder van Faunabeheer is j i .de slachting onder de vogels op het slachtoffers geeist. De talrijke dode vogels zijn vorige week werkeiland 'voor 99,9 procent zeker' en gisteren verzameld om te worden afgevoerd naar een een gevolg van botulisme destructiebedrijf in Son. De eerste ziektegevallen, gekenmerkt door verlammingsverschijnselen, zijn vonge week gesignaleerd door jagers n Smt-Philipsland Na het inlichten van de instanties hebben zij geholpen bij het opruimen van de vogel-kada vers. wat gebeurde in samenwerking Bij provinciale waterstaat, denjkswa- bekken Maar ook zijn vele kadavers terstaat en staatsbosbeheer zijn in- van andere vogelsoorten aangetrof- tussen ook enige gevallen van botulis- fen. zoals wintertalingen, kieviten, me gemeld onder vogels voorkomend kok- en zilvermeeuwen, spreeuwen. op de 'middelplaat' m het Veerse Meer watersnippen, scholeksters, kluten. __o en in het Markizaatsmeer bij Bergen meerkoeten en waterhoenen Zelfs tussen rijks- en provinciale water° op Zoom Maar voor zover dinsdag een lijster is aan de ziekte bezweken staat en gemeentewerken Bruinisse. bekend is de vogelziekte op die plaat- aldus buitendienst ambtenaar P C. sen momenteel nog van weinig bete- Remijnse van Faunabeheer-staats- "e,gemeentewerken bij het kenis. bosbeheer te Goes. spaarbekken een bord geplaatst met het opschrift Verboden te zwemmen Rampzalig echter zijn de gevolgen Enige dode vogels zijn voor nader in verband met botulisme'. van het botulisme voor de vele vogel- soorten die broeden en verblijvi het lage spaarbekken op het werkei land Philipsdam, een afgesloten wa terrijk gebied met een oppervlakte van zo'n veertig hectare. De ziekte heeft de meeste slachtoffers gemaakt onder de hoge concentraties wilde eenden, slob- en bergeenden in het Rommelmarkt WESTKAPELLE - De korfbalvereni ging 'De Stormvogels' ln Westkapellc houdt zaterdag 30 juli een rommel markt op de Markt, Deze rommel markt begint 's morgens om negen uur en duurt tot 's middags vijf uur VLISSINGEN - De zeventienjarige R. uit Vlissingen heeft bij de I gemeentepolitie in zijn oonplaats aangifte gedaan van mishandeling V. werd zaterdag 23 juli bij de autoscooter op de Vlissinge kermis door 1 twee onbekenden bedreigd en mishandeld. Twee mannen, één ongeveer 1 1.80 meter lang en niet blond krullend haar en één van ongeveer 1 75 I meter met zwart krullend haar, pakten de bril van V. af en sloegen en schopten hem in het gezicht.. Volgens V. kan er geen aanleiding hebben 8 bestaan voor de mishandeling De gemeentepolitie van Vlissingen verzoekt eventuele getuigen con- i tact op te nemen. ZEEUWSE Onbegrip Kinderen van vier. Ze onder houden hun begrijpende ou ders vandaag-de-dag tijdens de maaltijd uitgebreid over de problematiek rond de plaat sing van de kruisraketten bij Woensdrecht. En wie maakt die aankomende professoren en topmanagers nog iets wijs over de gevolgen van zure regen9 Nu wil het toeval dat de vader van Danielle uü Terneuzen bij tijd en wijle een tikje onbe zorgd het pand betreedt. De man is schipper van z'n be roep, zit momenteel niet al te best in het werk en mag daar graag met collega's uitvoerig over klagen Onder het genot van een stevige borrel uiter aard, zoals het robuuste va rensgezellen betaamt. Die levenswijze van pa botst echter regelmatig met die van Danielle. En vooral in de vroe ge ochtenduren levert dat nog al eens een verregaand gene ratieconflict op. Zondag bij voorbeeld. Danielle en haar iets oudere zus stonden ge wekt door de warmte voor dag en dauw aan het aan recht. Wat verantwoordelijk heidsgevoel kan hen niet ont zegd worden. Ze bestormden de afwas. Veel lege glazen.... die ze stevig, maar vooral ook luidruchtig, onder handen na men. Een uur of twee waren ze zo bezig. Toen zwaaide plotseling de keukendeur open. Pa trok. met een rood hoofd, de stop uit het aanrecht, wierp de vaat doek in een hoek en verdween weer. In het voorbijgaan trap te hij nog in een verdwaalde glasscherf, waarna hij hin kend het bed weer opzocht. De buurman, ook al gewekt door het rumoer, stak niet lang daarna het hoofd over de schutting en siste de verbou wereerde meisjes toe: ..Net goed!" Danielle en haar zus ze hadden zich mokkend in de tuin teruggetrokken rea geerden er met op. Toen de buurman zich weer verwijder de, hoorde hij haar tóch nog iefs zeggen. De handen achter het hoofd en de voeten op een bankje voegde Danielle haar eus toe: „M'n vader begrijpt ~"n bal van me!" 1/USS1NGEN ~Pe CD A-tweede-kamerleden G. van Dam, C Evenhuis en V Zeeland en de drukste recreatiegemeenten Westenschouwen, Veere en van der Burg. die allen deel uitmaken van de vaste kamercommissie voor Domburg, zich ter plaatse op de hoogte gesteld van de enorme overbelasting politiezaken, hebben de minister van justitie Korthals Alles dinsdag schrifte- waarmee de rijkspolitie in de zomer te kampen heeft. De politiesterkte is lijk gevraagd het politiekorps van Schouwen-Duiveland een structurele gebaseerd op het normale inwonertal. Dat aantal is in de zomermaanden vier, uitbreiding toe te slaan en de groep Veere, waaronder Domburg valt, in ieder vijf of zelfs zes keer zo hoog geval in de toeristische topmaandenjuli en augustus met tijdelijk personeel uit le breiden Bovendien krijgt de politie dan te maken met meer criminaliteit, meer drukte ge dne kamerleden hebben vonge week op verzoek van de rijkspolitie in op de wegen, terwijl ook het aantal normale te behandelen zaken toeneemt PAGINA 11 WOENSDAG 27 JULI 1983 TERNEUZEN Twee korte maar krachtige wolkbreuken hebben dinsdagmorgen voor enorme wateroverlast gezorgd in Zeeuwsch-Vlaanderen. De regenbuien, die gepaard gingen met stormvlagen, concentreerden zich in dc Kanaalzone. Tientallen kelders van woningen in Terneuzen, Hoek, Zaamslag, Philippine en Sas van Gent moesten door de brandweer worden leeggepompt, een aantal straten kwam volledig blank te staan en de dienst Gemeentewerken van Terneuzen werd letterlijk overstroomd met telefoontjes van bezorgde inwoners. Verregende campings als gevolg van de enorm hevige regenbuien. Foto camping Wildhof in Retranchement Bewoners van de Temeuzense Vlooswijkstraat leverden dinsdagmorgen een gevecht tegen het water.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11