PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT j^es doden bij explosie n schietkamp 't Harde zc Rietkerk wil onderzoek optreden ABP-leiding 5ö0g^4M98 Mandaat Unifil verlengd POLITIE SCHIET BELG DOOD IN RIJSBERGEN GELADEN MIJN IN LESLOKAAL WORTELTJES EN SPEKLAPJES Jongen leeft na urenlange hartstilstand aag Storm Dordogne kost leven van Nederlandse toerist ZORGEN OM ROL NEDERLAND Perioden met zon oog en perioden met zon Middag- iperatuur van 20 aan zee tot 23 paden in tiet binnenland. Matige find uit west tot noordioest. -'"26e jaargang no. 167 )uii insdag 19 juli 1983 Elke donderdag in de PZC 13p k De advertentierubriek over uitgaan. Meer I informatie over adverteren 01184-15144, heer v. d. Bulck. I V\DPA i Een 13-jarige Belgische jongen, die vorige week donderdag in Aan een hart-longmachxne werden de lichaamsfuncties weer op gang üerland in een gletsjerspleet ivas gevallen en daar na tweeënhalf uur gebracht idood werd uitgehaald, is door Zwitserse artsen in Bern weer tot leven it Vrijdag kwam de jongen. Christoph Netels, bij bewustzijn en maandag kon hij lichaamstemperatuur van de jongen was gedaald tot 17,5 graden en zijn van intensive care worden overgebracht naar een gewone afdeling m het heeft ongeveer drieënhalf uur stilgestaan. ziekenhuis. [HARDE Vijf dienstplichtige militairen en hun instructeur zijn maandag aan het eind an de middag om het leven gekomen toen in een leslokaal van het artillerie-schietkamp 't "ei [arde een mijn tot ontploffing kwam. Tien gewonden werden in een ziekenhuis in Zwolle l'tn pgenomen. Twee van hen verkeerden maandagavond in levensgevaar. namen van zowel de dodelijke Het onderzoek naar de explosie in het geeft", aldus majoor Struijker. Een htoffers als van de gewonden wor- schietkamp op de Veluwe richt zich geladen mijn en een exercitiemijn op z'n vroegst vanmorgen vrijge- vooral op de vraag hoe het mogelijk is zijn heel duidelijk van elkaar te en omdat nog niet alle familiele- geweest dat een geladen mijn (een onderscheiden. „Er zijn verschillen- op de hoogte zijn gebracht van zogeheten mortiermijn) die uitslui- ongeluk. Het is niet uitgesloten tend op de schietbaan wordt gebruikt het leslokaal is binnengekomen. Dit vertelde majoor G. Struijker, hoofd legervoorhchtingsdienst. tijdens een persconferentie maandagavond in 't Harde. Tijdens de lessen mag uitslui tend gebruik worden gemaakt van zogeheten excercitiemijnen die niet zijn geladen. Op het moment van de explosie wa ren 15 dienstplichtigen en een be roepsinstructeur in het gebouw op het schietkamp aanwezig. De dienstplich tigen zijn drie weken geleden met hun opleiding, die in totaal zes maanden duurt, in 't Harde begonnen. enkele ouders van de dienstplich- istn op vakantie zijn m het buiten- 5 :c de kenmerken. Wat er ontploft is, een scherp explosief. Ik heb geen idee hoe een scherpe mijn tussen oefenma teriaal terecht zou kunnen zijn geko men". Sabotage sloot hij uit. Invasie Een tot tn de laatste details voorbereide invasie van Suri name door ex-militairen en huurlingen is afgelast, omdat de Binnenlandse Veiligheids dienst van het plan op de hoogte was. (PAGINA 3) Geheim agente De vrouw van een ex-lid van de Britse contraspionage dienst heeft onthuld dat zij een geheim agente voor de Sowjet- Unie is geiveest (PAGINA 5) Video-therapie Wetenschappelijke onderzoe kingen weerspreken de nega tieve geluiden over videospel letjes. Opvoeders en medici kunnen video- en computer spelletjes goed gebruiken. (PAGINA 5) Zomerdmkte De rijkspolitie in Zeeland heeft het te druk. De zomermaan den geven zoveel extra werk. dat de agenten preventief op treden en patrouilleren wel kunnen vergeten. (PAGINA 7» Ajax-toekomst Ajax hoeft niet ten koste van alles een nieuwe landstitel. Het bestuur van de Amster damse voetbalvereniging wenst zich te richten op de continuïteit van het 'bedrijf. (PAGINA 10) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financiën, economie: 4 Provincie: 7 en 9 Sport: 10 en 11 Verschillen „Het hoeft geen betoog dat je in principe niet met scherpe mijnen les Het betrokken leslokaal bevindt zich diep in de bossen van het schietkamp dat aan de provinciale weg ligt. Alle ramen van het lokaal werden door de krachtige explosie vernield. Het pla fond is verdwenen. Ook de wanden van het lokaal zijn door de ontploffing flink geschonden. Er lagen plassen bloed op de vloer en grote proppen watten. Er heerste maandagavond grote ver slagenheid op het schietkamp, dat na het ongeluk nog eens extra wordt bewaakt. Maandagavond om elf uur de explosie gebeurde ongeveer om half vijf s middags waren de oprui- Na de explosie in 't Harde, waarbij zes militairen het leven verloren, ruimen collega's binnen en buiten het leslokaal waar de ontploffing plaatsvond de stukken puin op mingswerkzaamheden nog in volle gang. Gcneraal-majoor W. J. Poot, com mandant van de commando-oplei ding van de Koninklijke Landmacht in Amersfoort, waaronder het artille rieschietkamp (ASK) valt, was ook op de plaats van het ongeluk. „Ook voor mij is het een groot raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er wor den absoluut nooit geladen mijnen tijdens de lessen gebruikt". Minister De Ruiter van defensie, die ook snel ter plekke was, was zichtbaar onder de indruk van het gebeurde Hij uitte zijn deelneming aan de getroffen families. Na zijn bezoek aan het schietkamp ging de minister naar Zwolle, waar hij de gewonden heeft bezocht. Bestuurslid A. Visser van de Algeme ne Christelijke Organisatie van Mili tairen heeft minister De Ruiter ge vraagd het onderzoek in de zaak uit te strekken tot de gehele landmacht. „Ik heb sterke aanwijzingen dat onder andere op 't Harde bij gebrek aan oefenmateriaal scherpe mortieren worden gebruikt". De Vereniging van Dienstplichtige Militairen (WDM) vindt dat hangen de het onderzoek dit soort oefeningen mei munitie en met mijnen moet worden opgeschort. De soldatenver- eniging wil dat er ook voor de militai ren een soort arbeidsomstandighe denwet komt. die garandeert dat de militairen onder zo veilig mogelijke condities hun werk kunnen doen. Onder leiding van de auditeur-mili tair J. de Koning wordt een onder zoek naar de gang van zaken inge steld. Met dat onderzoek kon pas worden begonnen nadat de Explosie ven Opruimings Dienst eerst het lo kaal op explosieven had geïnspec teerd. Bonn: compromis in Genève niet ter discussie BONN De Westduitse regerings woordvoerder Peter Boenisch heeft in Bonn verklaard, dat de bondsrege ring vooralsnog een mogelijke tus senoplossing bij de ontwapeningson derhandelingen in Genève, die erop neerkomt dat het Westen geen Pers- hing-II-raketten stationeert, ver werpt. ,Dal staat nu niet ter discussie", aldus Boenisch. ALPE D'HUEZ (ANP) Na het behalen van de ritoverwinning in de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk houdt Peter Winnen een water flesje boven zijn hoofd. De eerste Alpenrit in deze Tour de France stond maandag zoals verwacht in het teken van 'het grote lijden'. Op de bloedhete top van de 1860 meter hoge Alpe d'Huez toonde Peter Winnen zich, na een moeizame start in de ronde, het sterkst. In een adembenemend gevecht met Jean-Rene Bernau- deau beschikte Winnen over het sterkste eindschot. De kleine klimmer uit de ploeg van Peter Post toverde de Alpe d'Huez daarmee opnieuw om tot 'Nederlandse berg' Winnen won twee jaar geleden eveneens de rit naar de top van deze Alpenreus en eerder zegevierden Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper er al. De Fransman Laurent Fignon nam de gele leiderstrui over van zijn landgenoot Pascal Simon, die de stryd staakte. Peter Winnen staat in de algemene rangschik king op de vierde plaats met een achterstand van 3.30 (De Tour op pagina 11) PROBLEMEN IN SECTOR ONROEREND GOED (Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG Op verzoek van minister Rietkerk (binnenlandse zaken) is het openbaar ministerie een onderzoek begonnen naar het optreden van de leiding van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Aan de hand van het resultaat van dit oriënterende onderzoek zal worden besloten of de leiding strafrechterlijk vervolgd moet worden. Tegelijkertijd zal het beleid van het ABP ter zake van de onroerend-goedbeieggingen worden onderzocht. Rietkerk schrijft dit in een brief aan Daarnaast heeft Rietkerk, in overleg de Tweede Kamer. Zijn besluit om met minister Ruding (financiën), be- deze twee onderzoeken te laten ver- sloten tot een nader onderzoek naar richten zijn genomen op advies van de bedrijfsvoering door de leiding van oud-minister van volkshuisvesting, het ABP. Hierbij zal bijzondere aan- Gruijters. Deze heeft de afgelopen weken een eerste onderzoek ingesteld naar mogelijke onregelmatigheden bij de totstandkoming van beleggingsob jecten van het ABP Tot dit eerste onderzoek werd beslo ten na geruchten over chantageprak- tijken. het aannemen van steekpen ningen, het te hoog waarderen van aangekocht onroerend goed en het samenvallen van adviesfuncties. Vol gens het rapport van drs. Gruijters, lid van de centrale beleggingsraad, zijn er met name problemen in de sector onroerend goed. Organisatori sche, procedurele en personele ver houdingen laten hier veel te wensen dacht besteed worden aan het beleid ter zake van de onroerend-goedbeieg gingen Dit onderzoek zal worden ver richt door een nog in te stellen com missie, waarvan tie samenstelling nog niet bekend is. Het ABP is het grootste pensioen fonds van ons land. Alle ambtenaren zijn hierbij aangesloten. Door deze constructie levert de rijksoverheid de grootste bijdragen in de kas van het ABP. RIJSBERGEN-BREDA (GPD) Een 32-jarige Belg, wiens identiteit nog niet is vrijgegeven, is maandagmid dag in Rijsbergen door politiekogels om het leven gekomen. De man had kort daarvoor in Breda twee politie mannen met een vuurwapen be dreigd en hun dienstwapens afgeno- Na een spectaculaire achtervolging (ADVERTENTIE) door een tiental politie-eenheden en een helikopter werd de Belg in Rijs bergen opgespoord. In het nauw ge dreven schoot de man twee keer ge richt op personen. Toen een vijftal politiemannen hem sommeerden zich over te geven en de man daarop niet reageerde, werd er op hem geschoten met fatale afloop als gevolg. Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie Breda hebben de politie mannen. die zich in een sloot hadden opgesteld, na een waarschuwings schot op de benen van de 32-jarige voortvluchtige gericht Door hoeveel kogels de Belg is getroffen, was gister avond nog niet duidelijk. Vandaag wordt sectie op het stoffelijk overschot verricht door dr. Zelden- rust. In opdracht van officier van justitie mr A. Franken van Zinnicq Bergmann stelt de rijksrecherche een onderzoek in. terwijl men ook nog de resultaten van een uitgebreid buurt onderzoek afwacht iver. J. Anneveld, lid van de raad van toezicht van het ABP. heelt het be sluit van minister Rietkerk „mistig" genoemd. In de eerste plaats schrijft de minister dat hij niet wil uilgaan van ongeoorloofde betrekkingen (die Gruijters bedoelt met steekpennin gen) en direct daarop meent hij dat de rijksrecherche moet onderzoeken of bij het ABP strafbare feiten zijn gepleegd. Anneveld vindt het „be treurenswaardig" dat het ABP nu door zo'n justitieel onderzoek in een kwaad daglicht wordt gesteld. DEN HAAGSARLAT (F) (ANP) - Een zware storm in de Dordogne (zuidoosten van Frank rijk), waardoor ontwor telde bomen op cara vans, tenten en auto's terechtkwamen, heeft in de. nacht van zondag op maandag het leven gekost aan de zesender- tigjarige mevrouw Van Kasteren uit Zoeter- meer. Haar zoontje ligt zwaargewond in het zie kenhuis. De zware storm, ge paard gaand met regen, sloeg bomen van de berghellingen Sommige daarvan kwamen te recht op de caravans en tenten van kampeerders op de camping waar de vrouw verbleef. Dit heeft een woordvoerder van de ANWB-alarmcentra- le maandag bevestigd. Twee dorpjes m de buurt van de camping. St. Julien de Laton en Rouflillac de Carlux, werden eveneens door de storm getroffen. Vol gens woordvoerder Beems van de ANWB- alarmcentrale heeft de storm in totaal vijftig gezinnen gedupeerd. Daaronder bevinden zich vijftien Nederland se gezinnen, aldus Beems. De schade van de vijftig is voorname lijk van materiële aard. De alarmcentrale heeft momenteel een aantal van haar contactperso nen ter plaatse om de zaak in goede banen te leiden Het Franse ministerie van buitenlarfdse han del en toerisme heeft be richten ontkend dat toe risten in Frankrijk meer kans zouden lopen om beroofd te worden dan in andere Europese lan den. Rapport Minister Rietkerk schrijft in zijn brief aan de Kamer dat op verzoek van minister Korthals Altes (justitie) de rijksrecherche een zgn. rapport van bevindingen opstelt Aan de hand van dit rapport zal het openbaar ministe rie beslissen of een opsporingsonder zoek dient te worden ingesteld. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. A Nieuwe oogst: Worteltjes, 1 QC 500 gram ±m£\J Speklapje 500g§<re kilo ARNHEM tANP Pnnses Margnet en haar gezin grepen gisteren het mooie weer aan om - als zovele Nederlanders - een bezoek aan de dierentuin te brengen Het voeren van een giraffe van Burgers Dierenpark in Arnhem leverde het nodige vermaak op. toen het dier zonder bedenken de boterham van het hoofd van mr. Pieter van Vollenhove at. albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. iVan onze correspondent) NEW YORK VN-lcden toonden zich uiterst bezorgd gisteren over de Ne derlandse aankondiging om zich over drie maanden uit hel Unifil terug te trekken tenzij de situatie in Zuid- Libanon veranderd. Gisteren ver lengde de Veiligheidsraad het man daat van de Unifil-troepen dat van daag af zou lopen met drie maanden. De Nederlandse permanente verte genwoordiger bij de VN. ambassadeur Max van der Stoel, deelde het Neder landse standpunt mee in een toe spraak voor de Veiligheidsraad. Alleen Polen en de Sowjet-Unie ont hielden zich van stemming, de overige 13 landen stemden voor de verlen ging. Nederland staat voorlopig alleen in haar standpunt dat de rol van het Unifil-détachement geen nut heeft als de situatie in het Midden-Oosten niet veranderd. Met name de westerse VN-leden toon den zich heel bezorgd over de Neder landse houding Nederland heeft een belangrijk aandeel in het Unifil en de angst, bestaat dat eventuele Neder landse terugtrekking een kettingreac tie zou veroorzaken Met name Noor- wegèn en Ierland zouden dan ook kunnen uittreden. De ontwikkelings landen die aan het Unifil deelnemen staan onder zware financiële druk De Sowjet-Unie betaalt namelijk haar aandeel aan het Unifil niet De Libanese minister van buiten landse zaken Salam deed nogmaals een beroep op Israel en Syrië om zich terug te trekken. Daarbij maakte hij geen melding van het akkoord tussen Libanon en Israël. President Ge- mavcl van Libanon brengt deze week een bezoek aan Washington. Hij wordt vandaag in de Amerikaanse hoofdstad verwacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1