Piraten voorzien in wat Hilversum achterwege laat Bowie op toernee door VS Dirigent Krombholz overleden EXCELLENTIE PANDA EN DE STUIPENJAGER radio MAANDAG 18 JULI 1983 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 13.00 Nieuws voor slechthorenden VOO 16.00 Mr. Merlin. Serie (herh.). 16.25 Countdown. Popprogramma (herh.). KRO 18.55 Cijfers en letters. Spelpro- gramma, 19.25 Op de praatstoel. Kinderen praten met een bekende Ne derlander. NOS 20.00 Journaal KRO 20.28 Een maandag in Groningen. Praatprogramma. 21.30 Alle zegen komt van boven. Engelse komische serie. 21.55 Brandpunt Actualiteitenru briek. 22.20 Music in time. De geschiede- nins van de muziek. Afl. 8: „Wenen". NOS 23.20 Journaal 23.30 Nieuws voor slechthorenden 21.55 Uitzending door derden. Een programma van Het Vrije Woord. 22.35 Quarté en Journaal. Aanslui tend Coda:„Een roze oor"van Zbigniew Herbert uit „Machi ne van woorden". 20.15-22.45 Internationaal opera festival 20.15 What the Music says. Afleve ring uit de serie „Opera begrij pen" (Understanding Opera) waarin het fenomeen „Opera" wordt doorgelicht. Aan de hand van fragmenten uit „Fi- delio" wordt de betekenis van de muziek belicht. Met: Hilde- gard Behrens, Walter Raffie- ner, Stafoord Dean en Richard Van Allan. 21.15 Opera Digest: De Rozenkava- lier. Opera van Richard Strauss met Jacqueline van Quaille, Marijke Eliveld, Debo rah Cook. 22.15 Voorstelling van 3 laureaten van het Internationaal Opera- en Belcantoconcours 1981. Met: „Zar und Zimmermann" (A. Lortzing), „II Barbiere di Siviglia" (G. Rossini) en „L'Ar- lesiana" (F. Cilea). 13.00 16.30 18.40 19.00 19.12 20.50 22.30 22.45 NOS Nieuws voor slechthorenden Wielrennen. Tour de France. Rechtstreekse reportage. Wielrennen. Tour de France. Samenvatting. Sesamstraat Journaal TROS Katharina en Potemkin. Muzi kaal programma. In voor- en tegenspoed. Twee delige tv-film (slot). NOS Journaal SOCUTERA Filmpje van de Stichting Ne derlandse Vrijwilligers. NOS Studio Sport-Extra. Tour de France. Samenvatting. Nieuws voor slechthorenden 16.30-18.00 Wielrennen. Recht streeks finishverslag van de zeventiende etappe: La Tour du Pin - L'AIpe d'Huez. 18.00 Appie. Kleuterserie. „Appie gaat kerstcadeautjes kopen". 18.05 Merlina. „De drie engelen". Jeugdfeuilleton met Paul Ri- cour. Lea Couzin, Mieke Bou- ve. 18.40 Don en Peter. Korte komische film. 18.45 Juke Box. Pierre Rapsat: Pas- sager de la nuit. 18.50 Dienst spoedgevallen. Britse documentaire van Tim King over de afdeling „spoedgeval len" in twee hospitalen in Bol ton. 19.35 Tijdrover. Vandaag: Lieve plantjes. 19.40 Quarté. Mededelingen en pro gramma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 By the light of the Silvery Moon. (Uitgesteld huwelijk). Amerikaans muzikaal melo drama (1953) van David Butler met Doris Day, Gordon McRae, Leon Amis en Mary Wickers. Soldaat Bill Sher man, pas terug uit Europa, brengt een bezoek aan de fa milie Winfield. Hij vertelt zijn verloofde Marjorie Winfield dat ze nog wat moet wachten om te trouwen tot hij een plaats heeft gevonden in het burgerleven Wanneer Bill Marjorie's voorstel om zelf ook een baan te zoeken af wijst, komt het tot een breuk. Niet voor lang, want de vol gende dag verschijnt Bill ten tonele op het ogenblik dat pianoleraar Chester Finley een Ijefdesliedje speelt voor Mar jorie. Het lied heeft het niet door Chester beoogde ef fect dat Bill en Marjorie in eikaars armen vallen. 16.30 Wielrennen. Tour de France. Rechtstreeks verslag van de etappe La Tour du Pin L'AIpe d'Huez. 17 45 Ciné-vacances. Gevarieerd vakantieprogramma met o.m. om: 17.45 Matt en Jenny. Jeugdfeuille ton. 18.15 Lollipop. Jeugdprogramma met tekenfilm. 18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en couleurs. Spelprogramma vanuit Rebecq. 19.08 Ce soir. Regionaal magazine. 19 30 Journaal 20.00 Wielrennen. Tour de France. Samenvatting. 20.10 L'ecran temoin: Anthracite. Franse film (1980) van Edouard Niermans met Bruno Cremer, Jean Bouse en Jean- Pol Dubois. Een zaterdag avond in 1952. Zoals gewoon lijk leest de prefect de namen voor van de jongens die ge straft zijn en niet naar huis mogen. Het zijn er weer een hele boel. Vervelen zullen ze zich echter niet, vooral omdat Père Godard, bijgenaamd Anthracite, daar wel voor zal zorgen. Anthracite wordt daar voor trouwens met een scheef oog door de uiterst conserva tieve prefect bekeken. Aansluitend discussie over op voedingsmethodes. 23.00 Journaal 19.15 Berichte vom Tage 19.25 Landesprogramme 19.59 Programma-overzicht 20.00 Journaal 20.15 Die Rosen von Dublin (slot). Zesdelige serie met Jean- Claude Boullion en Berenice Toolan. 21.15 Kontraste 21.45 Selbst ist die Frau. Komisch tv-spel met Ulli Philipp en Herta Fahrenkrog. De baas van een verzendhuis wil weten wat de oorzaak is van de arbeids onrust op de afdeling van zijn zoon. Ulrike krijgt opdracht dat eens haarfijn uit te zoeken. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Quai des Orfèvres. Franse po litiefilm (1947, z-w) van Henri- Georges Clouzot met Louis Jouvet, Suzy Delair en Simone Renant, Jenny Lamour is een eerzuchtige zangeres. Haar man Maurice volgt met steeds meer jaloezie haar pogingen, om in het Parijs van na de oorlog carrière te maken. Wanneer hij denkt, dat zijn vrouw hem met een zekere Brignon bedriegt, is hij vastbe sloten de man te doden. 00.40 Journaal 10.00- 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.15 Programma-overzicht 15.17 Journaal 15.20 Der kleine Prinz. Amerikaanse jeugdfilm naar Antoine de Saint-Exupéry. 16.45 Vakantiekalender 17.15 Die kleinen Strolche 17.30 Journaal 17.45 Tele-lllustrierte. Actualiteiten, tips, sport en ontspanning. 18.25 Wagen 106. „Een fles whisky voor de dame". Duitse serie met Hans Hirschmuller en Bri gitte Janner. De taxicentrale heeft een eigenaardige op dracht voor Daniel Osterwald. Hij moet een fles whisky gaan bezorgen bij een oude dame. 19.00 Journaal 19.30 Country-Time. Country- en westernshow met The Cates, Don King, Jeannie C. Riley, B.J. Thomas en Billy White. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. Met o.m. een waarschuwing voor het wegvallen van de nierfunctie door het gebruik van pijnstillers en een bijdrage over een nieuwe soort genees middelen. 21.00 Journaal 21.20 Der gekaufte Tod. Film van Bertrand Tavernier met Romy Schneider en Harvey Keitel. 23.10 Unsere Nachbarn, die Briten. Documentaire serie over de Britten. Engeland heeft grote kunstenaars voortgebracht, maar, zoals trouwens alles, is ook de Britse kunst anders dan wat wij onder kunst verstaan 23.40 Journaal 10.00 Journaal 10.03 Der Tunnel. TV-spel. 11.20 Die Kinder von Himmlerstadt. Documentaire over de jeug- doppositie in het Derde Rijk. 11.50 Souvenirs, Souvenirs. Show programma met o.m. Udo Jur- gens en Nana Mouskouri. 12.25 Plusminus. Economisch ma gazine. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 14.45 Teletekst 15.00 Unsere kleine Farm. Ameri kaanse serie met Michael Lan- don. 15.50 Journaal 15.55 Ich wollt' ich war. Wat tijdge noten wensen... 17.30 Wielrennen. Tour de France. Rechtstreekse reportage. 17.50 Journaal WDR 18 00 Hier und Heute. Regionale ac tualiteiten. 18.15 Sechs Richtige. Serie. 18.40 Zug-Vogel 19.00 Eine verruckte Familie. Feuil leton. NDR 18.00 Die Nordschau heute 18.05 Die Sportschau 18.40 Engel auf Radern 19.05 Zandmannétje 18.00 Mein Onkel Theodor (1). Serie met Gert Frobe over hoe men veel geld kan verdienen door te slapen. 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Journaal 20.15 Sind wir alle Zyniker? Discus sieprogramma. 21.45 Wege zu Beethoven (3). Docu mentaire serie met Leonard Bernstein. 22.45 Ansicht von Venedig. Reporta ge over Venetië. 22.55 Journaal 23.00 Die Rebellen von Liang Shan Po. Feuilleton. DUITSLAND 3 NDR 18.00 Emm wie Meikei. „Televisie voor dieren". Serie 18.30 Mein Onkel Theodor. Serie met Gert Frobe over hoe men veel geld kan verdienen door te slapen. 19.00 Mickey Rooney. Amerikaanse film uit 1932. 19.15 Weiten Antiwelten. Repor tage. 20.00 -22.55 Programma-overname Duitsland 3 WDR 23.00 Dallas. „Dodelijke bedrei ging" Amerikaanse serie. o.a. over het nieuws van die dag. aanpassing van waterwegen t.b.v. het watertoerisme en het in ere herstellen van het carillon in de Martinitoren. Een discussie over het Lauwersmeer: recreatiegebied of militair oefenterrein waaraan wordt deelgenomen door Felix Luit- wieler (Waddenvereniging.i en de heer Pera (ministerie van defensie). Voorts gesprekken met FC Gronln- gen-voorzitter Rense de Vries en de commissaris van koningin H Von- hoff. Brandpunt Commissaris van de Koningin H. Vonhoff buigt zich vanavond over Groningse problemen in 'Een maandag in Groningen'. Groningen NED 1, 20.28 Vanavond bij de KRO „Een maan dag in Groningen". In deze rechtstreekse „regio-show" ontvangt Aad van den Heuvel o.a. Stoffer Tuinman. Tuinman kwam onlangs in het nieuws vanwege zijn ongelooflijke verzameling reptielen, die op last van de overheid in beslag werd genomen; Rein van de Sleen van het Nieuwsblad van het Noor den praat met Aad van den Heuvel NED 1, 21.55 uur. In Brandpunt, de actualiteitenru briek van de KRO vanavond de volgende onderwerpen: Een reportage over de groei en bloei van het verschijnsel straatartiesten in verschillende grote steden; aan dacht voor de bespreking in het kabinet over de begroting 1984; aandacht voor het rapport van OE SO over de situatie waarin de Ne derlandse economie verkeert. En tenslotte aandacht voor het door de Billy Graham-bewegmg georgani seerde evangelisatie-congres in Am sterdam. Potemkin NED 2, 19.12 uur De TROS brengt vanavond een muzikaal overzicht van het oude Rusland op de buis getiteld 'Katha rina en Potemkin'. Dit programma is gebaseerd op de Petersburgse herinneringen van Ludwig Graaf Coblenz. In Petersburg. het huidige Leningrad, was Ludwig Graaf Co blenz enige tijd afgezant van Oos tenrijk aan het hof van Tsarina Kathan na. Zijn memoires zijn spe ciaal voor dit programma bewerkt door Janne Furch-Allers. De mu ziek en de arrangementen zijn van de hand van Heinz Giets en de regie werd gevoerd door Ekkehard Bóh- mer. Geborgenheid BRT 1, 18.30 uur Frans de Medts en Mare Wouters wonnen met deze documentaire een derde prijs in een wedstrijd van de Raad van Europa. De bedoeling van de makers was. na te gaan of er in de Belgische steden nog sprake is van geborgenheid. De korte film schetst een beeld van de stad en het platte land en onderzoekt hoe essentiële menselijke behoeften als geborgen heid, en het zoeken naar zinvolle communicatie al dan niet vervuld worden. De filmers maakten opna men in zowat heel Vlaanderen, zon der dat de herkenbaarheid van de locaties nagestreefd werd. Het hele werk maakt alleen gebruik van beeld en geluid, in de vorm van muziek van synthesizervirtuoos Vangelis. Gesproken commentaar ontbreekt volledig De film werd. om aan de wedstrijd te kunnen meedoen, in amper anderhalve maand tijd opgenomen HARTFORD CONNECTICUT<APi Rockzanger David Bowie begon in het afgelopen weekeinde een toernee door de Verenigde Staten. Bowie, de laatste tijd vooral succesvol als acteur, heeft zijn aandacht nu weer verlegd naar zingen. In Hartford luisterden 15 000 mensen naar hem. NOTA RAAD VAN BEHEER NOS: HILVERSUM (GPD) Radio- en televisie-piraten moeten serieus genomen worden. Het publiek stelt prijs op de speelfilms, de Nederlandstalige liedjes en het regionale karakter van de piraten. Die drie elementen moeten in de programma's van de legale omroep ook voldoende verwerkt worden, zowel in Hilversum als bij de regionale stations. Dit staat in een concept-nota, die De regionale radio zou door schaal- door de raad van beheer, het dagelijks verkleining de kosten moeten beheer- bestuur van de NOS, is uitgebracht. De volledige titel van de NOS-nota luidt „Omroep versus piraten, reactie van de omroep op illegale zenders en legitieme publiekswensen". De raad van beheer concludeert in de nota. dat de piraterij in een aantal „legitieme publieksbehoeften" voor ziet en dat de Hilversumse omroep in - het verleden te kort geschoten Is, wat P betreft speelfilms op televisie en Ne- nm nanni' derlandstalige muziek op de radio. Bij de huidige legale regionale radiosta tions zou men ook de verhouding muziek-gesproken woord nog eens moeten herbezien; de toegankelijk heid moet groter worden en de behoef te aan verzoekplaten en groeten-pro- gramma's moeten ook door de legale stations opgevangen worden. sen, „door het radio-maken hier en daar eenvoudiger aan te pakken". Inmiddels moet men wel blijven stre ven naar, tot een landelijke bedek king met streekradiostations te ko men. Het dagelijks bestuur beschrijft dat dit „nadrukkelijk niet betekent dat de hoeften met betrekking tot omroeppi- raterij te verhullen, maar dat impli ceert wel de erkenning dat achter dit verschijnsel een aantal legitieme be hoeften schuilen waaraan de omroep tegemoet dient te komen". De nota is voor advies toegezonden aan de over- legcollege's van de landelijke, regio nale en lokale omroepen. PUZZELEN 2 3 E 6 7 9 9 I 10 1/ 13 /4l N n '9 2O 2! L 22 2? 29 29 26 77 28t 29 3O 3J 32 L 33 3? 39 36 V PRAAG (DPA) Jaroslav Kromb holz, één van de bekendste dirigenten van Tsjechoslowakije, is zaterdag op 65-jarige leeftijd in Praag overleden. Krombholz, die eerste dirigent van het Tsjechoslowaakse radio-orkest was, was gespecialiseerd in de instu dering van de opera's van Mozart. De overleden maestro heeft tal van gastdirecties vervuld in de Bondsre publiek. TTotel Rossija staal bezijden van li het Rode Plein in het hartje van Moskou. Het dichtstbijzijnde metrostation, Nogina, bevindt zich op een afstand van vijf minuten lopen Als je de metro uitkomt, moetje eerst een zeer lange onder grondse gang doorlopen Ik herin ner mij die gang nog goed. Toneel spelers zeggen vaak dat het lopen op het toneel, terwijl je weet dat je ivordt gadegeslagen, een van de moeilijkste onderdelen van het ac teurschap is. Ik wist iwe spreken nu van augustus 1980) dat ik door minstens één KGB'er van een jaar of dertig werd gevolgd. In de metro had ik hem, door enkele simpele manoeuvres, met zekerheid „ge spot". Maar het leek me nuttig om hem niet te laten merken dat ik unst dat ik gevolgd werd idie zondag ochtend had ik samen met Alexan der Munninghoff Jelena Bonner of te wel mevrouw Sacharov bezocht), en daarom keek ik, in die honderd meters lange gang van metrosta tion Nogina niet één keer, ook niet quasi toevallig of even stilhoudend om zogenaamd mijn veler vast te maken, achterom. Ik liep gewoon door, maar merkte toen dat het heel moeilijk is om „gewoon", op de nonchalante manier van iemand die zojuist uit de metro is gestapt en nu op weg is naar zijn hotel, door te stappen. Als je weet dat ondertus sen iemand naar je loopt te kijken, word je je namelijk bewust van al je lichaamsdelen: je benen, je armen izwaai ik daar nou te veel mee of te weinig?je nek, je rug. Draagtassen In diezelfde ondergrondse door gang hebben Inger Elzinga (21 jaar, ze studeert geschiedenis) en Eric Brassem (24 jaar, hij is portier en studeerde tot voor anderhalf jaar geschiedenis) een honderdtal witte plastic draagtassen uitge deeld aan de voorbijlopende Mos- kovieten. „Het was duifjes voeren op de Dam, we waren ze binnen ehkele miniden allemaal kwijt", zegt Eric. Dat verbaast me niks. Plastic tasjes zijn in de Sowjet-Unie een even gewild en schaars artikel als nylon kousen in het Nederland van vlak na de oorlog. In het warenhuis GUM stond tijdens de Olympische Spelen van 1980 een tientallen meters lange rij voor een stalletje waar ze plastic tasjes met O.S.-opdruk verkochten voor een rijksdaalder per stuk. Het was dan ook een wijze en praktische raad van Sergej Batovrin, een van de oprichters van de onafhankelijke vredesgroep in Moskou (hij wérd een week of zes geleden met vrouw en kind de Sowjet-Unie uitgezet), om bij wijze van protestdemonstra tie niet gewoon pamfletten uit te delen in Moskou, maar plastic tas jes met daarop een sticker geplakt met een foto van Oleg Radzinsky, en daaronder de tekst: „Oleg Rad zinsky. Who next?". Behoedzaam Duizend van die plastic tasjes had den ze. een beetje handig verpakt in een koffer met ook nog bulloi en vredesoproepen van het IKVcj afleidingsmanoeuvre (en als drf king een aanbevelingsbrief m Mient Jan Faberi, mee de gr-:-, over genomen, negenhondé daarvan hebben ze. in pakkefa |[e van 7 a 10 stuks 's nachts tussen} en 1 uur verspreid in het verlate park bij de Lomonosov Univern lie teit, maar de laatste honderd den ze openlijk uitdelen, om i> voorkomen dat de leden van 0® Moskouse vredesgroep ervan schuldigd zouden worden de tasja te hebben verspreid. Deze „Gnips Doverija". de „Groep van Verin, I wen", die voor een betere verstaal- r houding tussen de Sowjet-Unie a de Verenigde Staten pleit, steltzr heel behoedzaam en Gandhlaaa op. Ze icil noch ageren, nochjn 'S testeren, ze wil alleen maar ijvtrg f: voor de vrede. De leden ena I hadden de draagtasjes wel opn J lijk willen helpen uitdelen als tekst erop niet zo „provoceren!' was geweest. „Oleg Radzinsky wy volgt?" suggereert immers iets ra onvrede met diens arrestatie oktober van het vorig jaar, en tegie" van de Moskouse vrede groep. Als Radzinsky 's voorstel -> daan vóór zijn arrestatie), om op januari om 15.00 uur Greenwid tijd een internationale 'vredetdt monstratie van tien minuten stlUi i gebed en algemene meditatie ou de vrede te houden als oproep q de plastic tasjes ivas geplaatst hadden ze die tasjes graag helpt verspreiden, maar „Oleg Radar» ky. Who next?" vonden ze tochm "i al te oorlogszuchtig... Indirect ,Je reinste flower power"zegt Er-, Brassem. „Die mensen zijn luut niet gewend om acties te ve ren, zoals wij". Ik vertel hem ha Andrej en Gjoezel Amalrik zomer van 1968, voor de Brtótjf ambassade in Moskou demo» t streerden tegen de Engelse n ring-Wilson. Andrej droeg een met de Russische tekst, zijn ui Gjoezel met de Engelse tekst: won doodt kinderen. Wilson, he Gewon niet" Zo'n particuliere di jf monstratie was hoogst ongebruikt t lijk in Moskou, men liet ze begaan omdat het tegen de Bntiei was, maar de ironie van de derm stratiewas.dat GowonvanNigen in zijn meedogenloze strijd tege Biafra evenzeer gesteund m door de Sowjet-Russische regenu als door Wilson. Het was dus indirecte demonstratie tegen (t USSR! Iets dergelijks heeft ook de Gruw to Doverije gedaan, vertellen Erici Inger nu. Ze heeft gedemonstrea tegen de onderdrukking van i vredesbeweging in Turkije, mocht... Door Carsten Graabi Horizontaal: 1 god v. d. Filistijnen; 5 vangwerktuig; 6 schaakterm, 8 keukengerei; 10 voed sel; 12 echtgenoot; 13 kledingstuk; 15 oogholte; 17 slee; 18 overeind zijn: 20 heilige. 21 pl. in Japan; 22 tweevoud; 23 het Romeinse Rijk; 24 kruik; 26 aardr. aanduiding; 27 moment; 29 stevig; 30 speelgoed; 31 jongensnaam; 33 verfrissing; 34 hoogste punt; 36 slaapplaats: 37 sleepnet. Verticaal: 1 daarna. 2 reeds. 3 voorzetsel. 4 drinkbakje; 5 voorzetsel; 7 deel v. e. boom; 8 vogel; 9 slang; 11 schietlood; 12 maand; 13 stempel, 14 kameraad; 16 glazen klok; 18 bevel; 19 telwoord; 25 stap; 28 bestemming; 30 weg: 32 insekt; 33 schel; 35 titel; 36 titel. Oplossing vorige puzzel: IK H£B ËCM iwrriATieF &enOMEN OM C€ ytRBE-IPS- MORAAL- "TE VER - VAAP. IS AL EEN KEACTIB. OP eiNWEM, EKCEU.E tOTie "WJ HE@BEAJ 6Rcrre ver- W44HT'N©eM VAtO MET IKJI - tiAtief VAtJ de premier.,, ,.,/WeT HARTELIJKE 6RDeiöpis oe LANDELIJKE OERENI" ól|06 VAM LAM6O0RIG IA/ERKLOZEM" |U _5E F E'zlB EiWO L K T«U L K aitr U/Oft -men \/fPI Toonder studio csPffEKEN P.' Oy WIIX SPREKEN ONZE 9» au VJAND IN HEr NOO80EM .WAAROVER OAN WCL HILVERSUM-1 HILVERSUM-2 13.06 Aktua 13.20 Raad een lied...of niet. NOS: 14.03 Radio Tour de Fran ce. 17.55 Mededelingen. TROS: 18.02 Piekuur. 19 02 TROS Country 20.03 Coulissen. 21.02 Made in Holland. 22.02 Aktua Sport. NOS: 23.02 Mededelingen. 23 07 Met het oog op morgen. AVRO 00.02 Easy listening 02.02 AVRO's Service Station. 06.02- 07.00 Auto in? AVRO aan. DINSDAG 19 JULI NOS: Nieuws op elk heel uur. AVRO 7.02 Auto in? AVRO aan. 9.03 12.00 Boer en tuinder. 12.16 Over heidsvoorlichting. 12.26 Land- en tuinbouw (NOS). 12.36 Hier en nu. 13.33 Kerk vandaag. 13.55 Europa. 14.15 Vaderlandse geschiedenis. 14.33 RVU, VOO: 14.53 Veronica Nieuws Radio. 18.30 Ned.-Israêlit. Kerkgen. (NIK). 18.45 Bond Zonder Naam (BZN). 18 50 PM. 19.00 Veronica Sport. 20.00 De grote verwarring. 21.00 Con frontatie. TELEAC: 21.30 Div. curs. VOO: 22.40 Ve-onica Film. 23.00 Het zwarte gat. 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG NOS: Nieuws om 7.00, 7.30, 8.00. 8.30, 9.30. 1030. 11.30, 12.30. 13.PO, 13.30. 14.30, 15.30. 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 22.30 en 23.55 uur. KNMI: 5.45 Het weer etc. KRO: 7.10 Gymnastiek. 7.20 Programmaover zicht. 7.22 Het levende woord (RKK). 7.35 Echo. NOS: 9.05 Gymnastiek. 9.15 Werkbank. 9.24 Waterstanden. KRO: 9.33 In gesprek. 10.00 KRO's Leesta fel. DINSDAG NOS: Nieuws op elk heel uur VARA: 7.OW Felix Meurders. Verschuur en Erik Post. 9.30 Soer en Roel Koeners. HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 FM 99.8 MS g, kanaa< '1 c- 12,03 Hollands Glorie. 13.57 Per saldo. 14 03 Muziek met Gerrie. 15.03 Het Steenen Tijdperk. 16 03 Toppop Dis co. 17.57 Per saldo. NOS: 18.04 De Vakantiespits. AVRO: 19.02 Sleepin' on the radio 20 02 Folklive. 21.02 Elpee-uur. 22.02 Candlelight. 23.02- 24.00 North Sea Jazz-Festival 1983. 12.15 Sydney Strijkkwartet. ,U Spektakel Magazine. 13.30 KwA van alledaags en zeldzaam. 14.50®* woorden voorbij... VARA: 15.0wf Muziek van formaat. 20.00 StrijttBj tet. 20.30 Composities. 22 OW*1 Jazz-op-vier. g| DINSDAG NOS: Nieuws om 7.P0. 8.00 en 2 uur. TROS: 7.02 Capriccio. 9.00 Vaaf de en verre. 9.30 Portret.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2