pisschop Simonis volgt kardinaal Willebrands op fePZC Topambtenaren: gas duurder en btw omhoog BOMBURG Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? Doorbraak op conferentie Madrid KAPING BEËINDIGD GELUKT ©Goes^S^ y\ARTSBISSCHOP UTRECHTEN VOORZITTER COLLEGE Ontvoerder eist vrijlating |terrorist Agca ^WdïkelSTAD vandaag Ongeregeldheden in Hebron na dood kolonist Zonnig en warm Zonnige perioden en plaatselijk een e regen- of onweersbui. Middagtempe- ratuur ongeveer 28 graden, maar aan de kust bij wind van zee minder warm Weinig wind. J)RID (RTR) Oost en West hebben donderdag een doorbraak bereikt op EEuropese veiligheidsconferentie in Madrid. De laatste obstakels voor het jt Oost-Westakkoord sinds de Sowjet-interventie in Afghanistan in 1979 n uit de weg geruimd, zo deelden diplomaten mee. Westelijke delegaties lieten de eis vallen dat in de slotverklaring wordt nvezen naar een speciale vervolgconferentie over menselijke contacten. Het „ten gaat er nu mee akkoord dat het mandaat voor deze conferentie wordt érvat in een bijlage bij het slotdocument et bereikte akkoord over de laatste geschilpunten moet officieel nog worden oedgekeurd. De diplomaten zeiden te vernachten dat dit binnen enkele dagen zal gebeuren De delegaties moeten eerst hun regeringen raadplegen. Naar verwachting zal vandaag tijdens een plenaire vergadering de datum worden vastgesteld voor de plechtige slotzitting. Deze zal waarschijnlij worden bijgewoond door de ministers van buitenlandse zaken van de 35 deelnemende landen (alle Europese staten, minus Albanië, plus de Verenigde Staten en Canada)., Het enige obstakel waar de veiligheidsconferentie nu nog voor staat, is de eis van Malta dat er een conferentie wordt uitgeschreven over de veiligheid in het Middellandse-Zeegebied. De conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa (CVSE) is sinds november 1980 aan de gang en toetst de naleving van de in 1975 ondertekende slotakte van Helsinki. Vanaf de opening heeft ze in een impasse verkeerd. lisschop Simonis wordt ,.co-adjutor" Prof. E. Schillebeeckx sprak de ver- jnet recht van opvolging. Dat wil wachting uit dat met de benoeming eggen dat hij kardinaal Willebrands van bisschop Simonis het beleid -.pas zal opvolgen als die zich terug- rekt Tot voor kort werd verwacht lat de kardinaal pas na het bezoek ran de paus aan Nederland in 1985 »u terugtreden. Het is niet bekend of lij wellicht eerder terug zal gaan naar lome. Waarschijnlijk zal eerst de normale irucedure gestart worden voor de jTRECHT (GPD) Bisschop Simonis van Rotterdam gaat kardinaal Willebrands opvolgen tls aartsbisschop van Utrecht. Hij zal daarmee automatisch ook voorzitter worden van het Nederlands bisschoppencollege. De officiële benoeming van bisschop Simonis door de paus wordt in de loop van vandaag verwacht. „voor herstel via een eensgezind bisschoppencolle ge" zal worden voortgezet. „Simonis (Van onze correspondenti PARIJS - De kaping van een Boeing 747 van Iran Air vond donderdagmiddag zijn ontknoping op het drukke Parijse vliegveld Orly. Nadat de vijf lenoeming van een nieuwe bisschop luchlpiraten, allen lid van de Moedjahedien Chalq, de Iraanse oppositionele n Rotterdam. Als die benoeming is volksbeweging, de bijna 200 passagiers hun vrijheid hadden teruggegeven, lieten ze tenslotte ook de 18 man sterke bemanning van het toestel gaan en gaven zich over. Deze redelijk geruisloze ontknoping van wat zich eerst liet aanzien als een drama van de eerste orde, was het resultaat van de bemiddeling door de in Frankrijk wonende leider van de Moedjahedien Chalq. Massoed Radjavi._ Radjaviwist de kapers ertoe te bewegen hun actie op te geven. Zij zullen in Frankrijk gerechtelijk worden vervolgd, ook wanneer zij er asiel krijgen. Iran heeft inmiddels al om hun uitlevering gevraagd. Enkele passagiers zouden in Frankrijk politiek asiel willen aanvragen, ifgerond. begint bisschop Simonis 4jn werkzaamheden in het aartsbis- lom Utrecht. Bisschop Simonis (51), die als zeer behoudend bekend staat, volgde in 970 de onlangs overleden bisschop 'anssen op als bisschop van Rotter dam. Die benoeming kwam toen als een complete verassing, omdat de toenmalige kapelaan Simonis niet op de voordracht voorkwam. Algemeen wordt verwacht dat bis schop Bar de opvolger van Simonis wordt Bar is op het ogenblik hulpbis schop van Rotterdam. De aanstelling van hulpbisschoppen voor de bisschoppen Moller van Gro ningen en Bluyssen van Den Bosch zal zaterdag door het Vaticaan be kend worden gemaakt. Beide benoe mingen zyn omstreden. De reacties op de benoeming van bisschop Simonis tot opvolger van kardinaal Willebrands zijn verdeeld. Bisschop Gijsen van Roermond liet weten met vreugde kermis te hebben enomen van de benoeming. >e voorzitter van de Vereniging van ^astoraal Werkenden in Utrecht, Ge ard Zuidberg, zei het jammer te ^vinden dat niet een opvolger in het eigen bisdom is gezocht „Ik ben bang dat een aantal kwetsbare mensen en situaties in kerk en samenleving op nieuw kwetsbaarder worden", aldus Zuidberg. Hij doelde daarmee op vrouwen, pastoraal werkers en homo fielen is geen sterke man, maar hij heeft een zekere soepelheid", aldus prof. Schil lebeeckx. Een pijnlijke geschiedenis, zo klalifi- ceert deken S.P. M Hoorneman van Amersfoort, lid van de agendacom- een uniforme kerk missie van de dekenvergadering in het aartsbisdom Utrecht, de komende benoeming Hij noemt het een kwestie van machtsuitoefening door het Vati caan. overigens vanuit de beste be doelingen Hij vreest dat deze benoe ming zal leiden tot apathie en afha ken. De secretaris van het hervormd Ro me-beraad. dr C. P. van Andel, sprak als zijn verwachting uit dat door de komende benoeming „wij in de oecu mene niet verder zullen komen. Mis- schnien dat hier en daar bepaalde zaken zulen worden teruggedraaid." Wel is Van Andel ervan overtuigd dat mgr. Simonis goede contacten met de andere kerken zal onderhouden. (Zie ook pagina 3) De wielerformatie van ploegleider Peter Post heeft haar eerste etappe zege in de Ronde van Frankrijk te pakken. Bert Oosterbosch, de specialist in de ploeg in ntten tegen hei uurwerk, zorgde er voor in de eerste grote individuele tijdrit. De Brabantse renner toonde mentaal erg sterk te zijn, want in de begmetappes was hij in de proloog en de ploegentijdrit verslagen en dat zijn zaken, die aan een coureur kunnen 'vreten'. Oosterbosch zorgde er echter met een eclatante zege voor, dat het moreel van de Postploeg verder opgevijzeld werd. De grenzen van bezuinigingen iVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG Alle inkomens ook de minima zullen volgend jaar opnieuw een forse veer moeten laten. De voorstellen, die het kabinet deze week besproken heeft, betreffen een achteruitgang tussen 2,5 en 6 procent. Vooral de ambtenaren zullen zwaar moeten inleveren. Uitgaande van een inflatie van 3 procent per jaar zullen zij nog eens 3 procent minder salaris krijgen. Voor werknemers in het bedrijfsleven wordt het inkomensoffer minder dra- jROME (UPL'AP) - Ontvoerders in Ita lië hebben de vrijlating geëist van de Turkse terrorist Mehmet Ali Agca als [losgeld voor de dochter van een werknemer van het Vaticaan. Het Vaticaan heeft dit bevestigd. Een onbekende belde woensdag het Italiaanse persagentschap ANSA op met de boodschap dat Emanuela Or- landi (15) ongedeerd naar haar ouders kon terugkeren als Agca, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de mooraanslag op paus Johan nes Paulus n in mei 1981, in vrijheid wordt gesteld. Emanuela werd op 22 juni in Rome ontvoerd. ADVERTENTIE Zaterdag 9 juli: Feestmarkt met standwerkers en loterij (bij aankoop van 2,50 gratis lot). Aanvang: 9.00 uur Plaats: Grote Markt DOMBURG - Explosief sfeertje in Domburg-aan-dc- zee: zelfs de duik- en demonteerploeg van de Konink lijke Marine uit Vlissingen - op haar specialistische terrein voor geen kleintje vervaard - wreef zich don derdagmorgen op het Domburgse strand even de ogen uit bij het aanschouwen van de vondst van twee garnalenvissers: een Amerikaanse vliegtuigbom van duizend pond. Een zes uur durende operatie was nodig om met deze 'joekel' af te rekenen, waarbij in de wijde omgeving uitgebreide voorzorgsmaatregelen werden getroffen: het strand werd afgezet, de scheepvaart op een afstand gehouden en de bevolking van Domburg werd gewaar schuwd. Op twee mijl uit de kust werd het gigantische projectiel tot ontploffing gebracht. Een daverende explosie bezegelde het succes van de operatie. zie ook pag. 11) Bootsman P. Stupers geheel rechts) is. samen met marine korporaal R. Sschneider, bezig met het demonteren van de zware vliegtuigbom op het strand van Domburg. Korter werken CDA-voorzitter Piet Bukman heeft ambitieuze plannen voor irbeidstijdverkortingmaar vil slechts een deel van de vrijkomende tijd omzetten in banen. (PAGINA 3) matisch. ongeveer 2,5 procent. Trend- (binnenlandse zaken) heeft bezwaar volgers (zoals werknemers in onder- gemaakt. wijs en gezondheidszorg) gaan er on- Op de ziektewet valt volgens de CEC geveer 1.5 procent op achteruit. f 1.5 miljard te bezuinigen door tijdens Deze berekeningen zijn gemaakt door ziekte de opbouw van vakantiedagen de Centrale Economische Commissie, te beperken (opbrengst f 400 miljoeni een groep ambtenaren die de regering Opmerkelijk is dat deze tegemoetko- adviseert. Minister Ruding (financiën) ming aan de werkgevers door ver heeft zich achter de hoofdlijnen van schuiving van fl miljard premielas- het CEC-rapport geschaard. Minister ten gezien wordt als een onderdeel De Koning (sociale zakeni heeft zich van het beleid van het kabinet om de niet, zoals zijn voorgangers vaak de- rentabiliteit van het bedrijfsleven te den, op voorhand tegen de conclusies versterken. Daarvoor was de komen- van de CEC verzet. de jaren al f 1.5 tot 2 miljard per jaar De voorstellen van de ambtenaren voorzien komen neer op een verdere verschui- ving van 1 miljard lasten van werk gevers naar werknemers. Ook stellen zij voor: verhoging van de btw iopbrengst f1100 miljoen), verhoging van de gasprijs met 4,5 cent per kubieke meter 300 miljoen/; versnelde samenvoeging van ww en wwv (1,2 miljard). Minima min vier Een kwart van de bezuinigingen van 12 miljard zal volgens de CEC moeten worden opgebracht door de werkne mers in de collectieve sector. Op de sociale zekerheid moet f2.9 miljard bezuinigd worden, waarvan f 1.6 door te beginnen met de stelselherziening. Nog eens f 1,2 miljard zal moeten komen uit een korting van 4 procent op de minima. De plannen van de topambtenaren zijn door het kabinet niet enthousiast ontvangen. Vooral minister Rietkerk (Van onze correspondent! JERUZALEM Woedende Israëli sche kolonisten hebben gisteravond in het Arabische centrum van He- bron. op de westelijke Jordaanoever, vernielingen aangericht en branden gesticht als wraak op de dood van een gewapende Israëli gistermiddag. Een student van een religieus-joodse school werd in het centrum van He- bron doodgestoken door drie Arabie ren, die wisten te ontkomen. De begrafenis van de gedode jonge man, gisteravond in Jeruzalem, liep uit op een massale demonstratie van kolonisten, bij elkaar zo'n 4000. die de regering verweten onvoldoende op te treden tegen Arabische ordeverstoor der^ De militaire commandant van Cen- traal-Israel. generaal Ori, heeft als verantwoordelijk militair voor de Westoever gisteravond de burgemees ter van Hebron. Oestafa Abdel Nabi Natshe. afgezet. Generaal Ori kwam daarmee ftegemoet aan eisen van de joodse bevolking. Cokes en kanker De arbeidsinspectie kraakt de arbeidsomstandigheden van het ovenpersoneel van de Co- kesfabriek in Sluiskil De uit stoot van de oven levert een verhoogde kans op huidkan ker. (PAGINA 11) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: 7 Varia: 8 Kunst en cultuur: 9 Provincie: 11, 13 en 15 Sport: 17 en 19 Het kabinet-Lubbers is in deze zomerse juli-weken zwetend bezig cijferopstel lingen te maken voor de 'i njksbegroting-1984 En dat blijkt meer en meer een politieke slag. waarmee de regeringssamenwerking CDA-WD stevig op de proef wordt gesteld. Uit wat er aan moeilijk con troleerbare informatie over het nu dagelijkse kabinetsberaad naar bui ten komt is in ieder geval wel duide lijk dat het er behoorlijk heet toegaat. Minister Ruding van financiën heeft al enkele weken terug een opening gemaakt met de eis dat in 1984 een gigantische bezuiniging zal moeten worden gehaald, „duidelijk meer dan 10 miljard". Een pijnlijke operatie dus. Opnieuw zal er dus aan alle kanten fors moeten worden ingele verd. De miljarden vliegen over tafel. Zoals de zaken er op het ogenblik voorstaan lijken de bezuinigingsron des van Kerst 1982 en Voorjaarsnota 1983 nog maar kleine vuiltjes vergele ken bij wat er aan aanslagen op ieders huishoudportemonnee staat te wach ten met ingang van volgend jaar Het is de laatste tijd uitentreuren verkon digd: de overheid kampt dit jaar met een tekort op de begroting van 33 miljard, dat is 12,7 procent van het nationaal inkomen Dat tekort moet drastisch omlaag. Volgens het regeer akkoord van CDA en WD moet het in 1986 terug naar 7,4 procent. Minister Ruding maakt zich er sterk voor om volgend jaar een stevig stuk van die bezuimgingsdoelstelling binnen te ha len. En hij heeft er ook al een vrij rigoureuze verdeelsleutel voor: 35 pro cent uit de ambtenarensalarissen, 35 procent uit de sociale uitkeringen. 20 procent uit de uitgaven van de ver schillende departementen en 10 pro cent uit de volksgezondheid. Het is duidelijk dat deze citroen- pers-methode van Ruding op gro te weerstanden stuit en in het kabi netsberaad ook al voor problemen heeft gezorgd. Het hoog opgelopen financieringstekort van de overheid (eindelijk lijkt het erop dat het niet meer verder stijgt) is een gevolg van jarenlang leven op te grote voet, van uitstellen van beslissingen om er iets tegen te ondernemen en van tegenval ler na tegenvaller. Hoe vaak is er niet geroepen dat de uit de pan gerezen overheidsuitgaven de Nederlandse economie nog eens danig zouden op breken. En hoe hard is dat nu niet aangekomen. De 'no-nonsense'-stijl van regeren, waarmee het kabinet- Lubbers van start ging, leek aanvan kelijk een probaat middel om inder daad dat overheidstekort te bedwin gen en terug te brengen. Alleen heeft het er langzamerhand veel van weg dat de hardhandige manier van bezui nigen die Ruding voorstaat averechts kan gaan uitwerken op de mogelijkhe den voor Nederland om in te haken op het beginnend internationaal econo misch herstel. De Centrale Economi sche Commissie (CEC. een gezelschap ambtelijke adviseurs van de regering; heeft ook voor een nadelig effect hier van gewaarschuwd. Internationaal gezien staat Nederland toch al onder aan de lijst van landen waar de econo mische opleving doorzet Dat proces kunstmatig afremmen door al te fors inhakken met bezuinigingen zou ons wel eens van de wal in de sloot kunnen laten duikelen Trouwens, ook sociaal zijn er (vooral voor ambte naren, mensen met een minimum inkomen en uitkeringsgerechtigden! grenzen aan het incasseren van bezui nigingen. Het kabinet kan daar moei lijk aan voorbij. De geloofwaardigheid van het be leid van het CDA-WD-kabinet is dus in deze weken van de vitale beslissingen met het oog op rijksbe-' groting-1984 en de vergaande gevol gen voor de koopkracht van iedereen in dit land ernstig in het geding. Het gaat erom of de inhoud van het re geerakkoord nog wel spoort met de veranderende werkelijkheid van van daag. De bezuimgings-atmosfeer, die het kabinet in alle mogelijke richtin gen om zich heen schept, begint druk kend. onweerachtig te worden. En intussen kibbelen politici van van formaat met elkaar, zoals gisteravond Den Uyl (PvdA) en De Vries (CDA) in hun met veel bombarie aangekondig de radio-debat, zonder uit te leggen wat het nuttig rendement is van de maatregelen die inmiddels zijn geno men en die nog in de steigers staan. Want: het financieringstekort van de overheid is desondanks blijven stij gen, de werkloosheid is desondanks met sprongen omhoog gegaan, de investeringslust bU het bedrijfsleven is desondanks nog niet aangewakkerd en de arbeidsduurverkorting heeft desondanks nog vrijwel geen nieuwe werkgelegenheid opgeleverd Het er gerlijke van de huidige politieke dis cussie is dat er alleen met miljarden aan naderende bezuinigingen worden gegoocheld (met een soort van ramp jaar-1984 in het vooruitzicht) zonder dat ook maar een poging wordt onder nomen om enigszins betrouwbaar aan te geven wat van dergelijke ingrepen als resultaat mag worden verwacht. De haalbaarheid van alles wat nu wordt voorgekookt in het Catshuis zal daarom sterk afhangen van het ver mogen om duidelijk te maken hoe verstandig het eigenlijk is. vdM Porto Ercole - Prinses Juliana en prins Bemhard zijn donderdag voor hun jaarlijkse zomervakantie vertrok ken naar Porto Ercole in Italië. De rijksvoorlichtingsdienst heeft dat meegedeeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1