Algemene staking Chili op tweede dag vrijwel verlopen crco Bewindvoerders brengen enige klaarheid in Ogem-verleden PZCfi VS: geen nieuw voorstel aan Russen over MX-raket Nee-woord 'bruidsparen' Adviseur Jaruzelski vaag over opheffen staat van beleg Polen het weer EISENPAKKET TRANSPORTBOND VOOR REGERING ZATERDAG 25 JUNI 1983 PZC/binnen-buitenland Icersvoormtzichten van hel KNMI vooi andag tol en mei woensdag; en toe zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur dalend tol ongeveer «graden. Vakantielanden SANTIAGO (DPA) De donderdag begonnen algemene staking in Chili is een dag na het aarzelende begin praktisch geheel verlopen. Donderdag gaf nog vijftig tot negentig procent van de transportarbeiders gehoor aan de oproep van de vakbonden. Vrijdag echter functioneerde het openbaar vervoer in Santiago normaal. De winkels waren open en in de bedrijven werd normaal gewerkt. In de kopermijn El Teniente, waar de oproep tot een algemene staking vanaf het begin niet is opgevolgd, werden vrijdag vijf vakbondsbestuur ders gearresteerd. ren en werden telefoonverbindingen van de vakbonden door de autoritei ten verbroken, zodat het moeilijk was arbeiders op de hoogte te brengen. Alleen studenten hadden donderdag geprobeerd demonstraties te organi- Volgens waarnemers hebben de scher pe maatregelen van de regering van generaal Pinochet effect gehad. De militaire regering heeft 'hard ingrij pen' aangekondigd en door de arres tatie van talrijke vakbondsbestuur- 'onthoofd'. Verder mochten kranten niet over de stakingsoproep publice- heidstroepen met traangas een eind gemaakt, luld-Noorwegen. Zuid-Zweden en Dene- ders de stakingsleiding praktisch seren, maar daaraan werd door veilig- aitken: p' ij ------- - g i jioog weer en flinke zonnige perloden Middagtemperatuur tussen 20 en 25 gra den S'oord-Duitsland en Nederland: Zonnige penoden, maar ook enkele wolken eden In het zuiden aan het eind van de dig mogelijk onweer. Middagtemporatuur nn 23 graden aan de kusl tot 28 graden In binnenland Midden- en Zuid-Duitsland, Frankrijk, Al penlanden, België, Luxemburg: Zonnige perioden en in de middag en avond lokale onweersbuien. Middagtemperatuur »nd 25 graden. Britse Eilanden: flinke zonnige perioden, in het zuiden aogelijk onweer Middagtemperatuur van 11 graden in Schotland tot 25 graden in 1-Engeland. Spanje en Portugal: Flinke zonnige periode, maar ook enkele «ïweersbuien. Middagtemperatuur van 25 lot 30 graden, llaliè en Joegoslavië: Zonnig, middagtemperatuur van 25 tot 30 traden. Griekenland: Zonnig Middagtemperatuur omstreeks 30 paden. De nationale Raad van de vakbond van transportarbeiders, die de sta king ondanks alles wil voortzetten, heeft inmiddels aan de regering een pakket eisen overlegd 'om te komen tot oplossing van concrete proble men en de kanalisering van de dia loog met de autoriteiten'. ze willen vrijlating van gevangen vak- ren door het gebrek aan steun van de oppositiepartijen. De Chileense ka tholieke kerk heeft in een vrijdag gepubliceerd communiqué krachtig stelling genomen ten gunste van vrije vakbonden en stakingsrecht. Volgens de bisschoppen bestaat er in Chili een situatie van 'latent geweld' en brengt het uitblijven van een dialoog de sociale vrede in gevaar. KABINET AKKOORD MET VERHOGING KLASSEGROOTTE DEN HAAG (ANP) Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met het ont- werp-besluit om de klassegrootte in bondsleiders. gratie voor veroordeel- het kleuter- en lager onderwijs met den en het opnieuw aannemen van ingang van komend schooljaar te 3000 ontslagen actievoerders. Voorts verhogen van dertig tot 32 leerlingen, eist de bond de instelling van een De maatregel - waarover de raad van commissie met vertegenwoordigers state nog advies moet uitbrengen - uit. alle lagen van het bedrijfsleven en was al aangekondigd in de voorjaars militairen voor overleg over de situa- nota. tie. Het feit dat de bond de eerste stap naar een dialoog heeft gezet laat zich volgens sommige waarnemers verkla- ROTTERDAM tANPi Ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal van hel nieuwe Maritiem Museum 'Prins Hendrik' in Rotterdam was prinses Margriet vrijdagmiddag op bezoek op museumschip 'De Buffel' in de Maasstad Daar hees zij een vlag. wat het sein was om met de werkzaamheden te beginnen De Buffel is het zusterschip van de in Vlissingen afgemeerde Schorpioen. Deltagebied Ook al viel hel weer gisteren voor wat M betreft de zon wat tegen, vandaag en ook I morgen staat er fraai weer op het program- na. Boven de Britse eilanden is er een krachtige uitloper van hogedruk aangeko en de as hiervan zal gedurende het wekeinde langzaam over de Noordzee naar snze omgeving trekken. Hierdoor treedt verdere stabilisering op en de onweers- Wlging zal hierdoor flink worden onder drukt. Vanochtend kan er nog wat bewol king voorkomen maar het ziet er naar uit dat de zon de overhand gaat krijgen en ïooral morgen is het flink zonnig. De wind vandaag noordelijk en hierdoor zal de fjJiemperatuur geen hoge waarde kunnen r krijgen. Aan het strand is 20 graden wel het aterste en verder landinwaarts is 23 graden mogelijk. De luchtdrukverschillen boven ons land blijven gering. Daarom is er :n ook maar weinig wind uit richtin- issen noord en noordoost. LONDEN (RTR) De staat van beleg in Polen wordt misschien opgeheven op 22 juli als resultaat van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan dat land. Dat heeft majoor Wicslaw Gor- nicki, persoonlijk adviseur van de Poolse leider Jaruzelski, donderdag gezegd in een televisie-interview met de Britse omroep BBC. „Ik geloof dat het resultaat van het bezoek - zoals wij het nu zien, en ik ben er niet zeker van of wij over een paar dagen nog dezelfde mening zijn toegedaan - de mogelijkheid vergemakkelijkt dat de staat van beleg wordt opgeheven", zo verklaarde hij. De adviseur gaf onomwonden toe dat de Poolse autoriteiten zich kwaad Kri: mishandeling in gevangenis Breda BREDA (ANP) In de Bredase ge vangenis Boschpoort worden regel matig gedetineerden door groepjes bewakers mishandeld. Daarbij moe- vaard Hij sloot onderhandelingen M ïoora| „|et.b|ank, eeva„se„en nationaal bewustzijn en onze huidige politieke problemen" Gomicki noem de het bezoek 'erg nuttig' en 'erg behulpzaam'. Volgens Jaruzelski's medewerker heeft de regering de oproep van de Paus tot een dialoog in Polen aan- met de leiders v-n de verboden vak bond Solidariteit echter uit. De Pollse minister van religieuze zaken. Adam het vaak ontgelden. Dat slaat in het reclasseringsmaandblad KRI. dal andaag verschijnt. Lopatka. heeft vrijdag de Sejm. het volgens de KRI zijn in de afgelopen Poolse parlement, in Warschau inge- ^ne maancjen zeVen van dit soort licht over het donderdag beeindigde gevauen aan het licht gekomen. Twee bezoek van paus Johannes Paulus II gedetineerden hebben zich intussen aan Polen. Minister Lopatka van religieuze za ken zei dat een volledig overzicht van de resultaten van het Pauselijk be- WASHINGTON (RTR) De Verenig- de directeur van het Amerikaanse De brief van Adelman is geen nieuw de Staten hebben de Sowjet-Unic bureau voor wapenbeheersing en ont- voorstel, aldus de vice-minister.-In geen officieel voorstel gedaan wat wapening iACDAi. Kenneth Adel- Genève, waar de Amerikanen en de betreft de plaatsing van de nieuwe man. dat de Amerikanen doorgaan Sowjets onderhandelen over ontwa- intercontinentale MX-raketten. Dat met de plaatsing van de MX tenzij de pening, ligt-een dergelijk voorstel niet heeft de Amerikaanse vice-minister Russen bereid zijn hun strategische op tafel. Hij voegde daaraan toe dat buitenlandse zaken, Kenneth raketten voor de lange- en middellan- praten over het schrappen van een ge afstand te verminderen. heel wapensysteem verder zou gaan dan waar de Sowjets over willen pra- NICARAGUA - Eden Pastora. leider ten ..Het is duidelijk dat. als wij iets van de guerrilla-organisatie Arde ere- opgeven, de Sowjets ook iets moeten volutionaire democratische alliantie) opgeven en dat is alles wat de brief Dam, donderdag verklaard tegen over de senaatscommissie voor bui tenlandse betrekkingen. Hiermee reageerde hij op eerdere be richten dat Washington bereid is af te officieel over de gang van zaken in zien van de plaatsing van honderd Boschpoort beklaagd bij de nationale ombudsman en de vaste kamercom missie voor justitie. hebben gemaakt over de bepaalde zoek nog niet kan worden gegeven. De volgens adjudant-directeur W. de uitlatingen van de Paus. „Er waren enkele diensten en enkele preken die niet alleen voor de regering, maar ook voor bepaalde groepen van het Poolse volk aanstotelijk waren", zo zei hij. Maar hij voegde daaraan toe: „Enkele andere (diensten en preken) waren niet alleen welkom, maar werden be schouwd als een grote bijdrage tot ons rescues van de Poolse bevolking, de wlnter van Boschpoort ,s er geen kerk en het buitenland moeten vol- spral(e van dat de gevangenen in de gens hem aandachtig worden ge- Boschpoort worden gemtimideerd of gediscrimineerd, laat staan mtshan- Wegens ordeverstoringen tijdens het bezoek van de paus aan Polen zijn 67 Een woordvoerder van de nationale mensen veroordeeld tot een boete en ombudsman liet desgevraagd weten vnf tot gevangenisstraf, zo meldde dat de klacht van de twee gedetimeer- vnjdag het Poolse persbureau PAP dcn nlet ln bebandeimg ka„ worden genomen. Wind: veranderlijk tussen noord en noord oost meest 3, soms 4 in de middag; zicht randaag nog matig maar morgen goed in ifnemende heiigheid. temperatuur kustwa ter: 16 tot 17 graden; afwijking waterstan den geen afwijking van betekenis, maxi- m golfhoogte monding Scheldes: circa halve meter deining tijdens hoog water. ZON EN MAAN 26 juni Zon Maan 27 juni op 05.21 onder op 23.17 onder op 05.21 onder op 23.55 onder 22.04 05.59 Hoog water 25 juni Vlissingen Temeuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Brulnisse tondag 26 juni Vlissingen Temeuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Brulnisse maandag 27 juni Vlissingen Temeuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinlsse 02.48 205 03 17 230 04.24 154 03.58 241 04.36 183 04.30 217 05.06 185 05.10 191 03.51 239 5.043 160 04.34 250 05.10 191 05.05 226 05 41 193 05.39 194 04.30 244 05.37 164 05.13 254 05.39 194 05.36 230 06.15 190 15.10 203 15.38 228 16.27 149 1614 239 16.49 176 16.47 209 1724 178 17.24 179 16.12 235 16.59 151 16.50 245 17.24 179 17.21 212 17.59 180 18.01 178 16 48 235 17.27 150 17.26 245 18.01 178 17.59 211 18.33 179 Laag water 25 juni Vlissingen Temeuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak AMERSFOORT (ANP) In de trouwzaal van het gemeentehuis in Amersfoort hebben twee 'bruidspa ren' elkaar vrijdagmiddag het nee- woord gegeven. De 'bruidsparen', die officieel in ondertrouw waren, hadden name lijk helemaal met de bedoeling zich met elkaar in de echt te laten verbinden. Zij wilden met hun de monstratieve nee-woord aandacht vestigen op wat zij noemen de hete rocultuur. Het ging dan ook om vier leden van het Roze front, een orga nisatie van homofielen. De 'trouwplechtigheid' was onder deel van de homoweek. Zaterdag wordt die homoweek afgesloten in Leiden met een demonstratie en een manifestatie. De jaarlijkse ho modag, traditioneel op de laatste zaterdag in juni. liep vorig jaar in Amersfoort uit op ongeregeldheden en talrijke homofielen moesten zich toen onder politiebescherming stel len. De homofielen hadden daarom voor de ludieke trouwplechtigheid Amersfoort uitgekozen. MX-raketten als Moskou zijn 650 18's en SS-19's ontmantelt In een brief aan de senaatscommissie schreef Van den Berg: Kok meest geschikte opvolger Den Uyl GRONINGEN (GPD) FNV-voorzit- ter Wim Kok is de meest geschikte kandidaat om in de toekomst Joop den Uyl op te volgen als leider van de Partij van de Arbeid. Dit vindt Max van den Berg, de voorzitter van de PvdA. ..Den Uyl en ik hebben bij de laatste verkiezingen samen gezegd dat we toch de voorkeur hebben voor Wim Kok" aldus Max van den Berg. de voormalige wethouder van Gronin- die het Sandinistische bewind in het zuiden van Nicaragua bestrijdt, zal zijn verzet tijdelijk staken. Gebrek aan coördinatie en het ont breken van materiële hulp van „de mocratische regeringen" werden op gegeven als redenen voor de terug trekking Totaalweigeraars - De krijgsraad in Arnhem heeft vrijdag de 23-jarige totaalweigeraar Arie D. uit Ede con form de eis van auditeur-militair mr E Visser veroordeeld tol achttien eeen verhoging nodig ,s van de maanden gevangenisstraf. s°eiale Premies. De SVR heeft dot De dienstweigeraar werd m april van lalen weten m een brief aan staatss dit jaar door de marechaussee gear Cretans De t,raaf van sociale zak, n resteerd tijdens de bezetting door werkgelegenheid, anti-militaristische actievoerders van ?e Graaf wil per juli de WAO- en de een kantoor van het provinciaal mili- AOW-premie verhogen en wat vt tair commando m Ede D. had ach schuivmgen aanbrengen in de verd - toen uit protest tegen het leger aan de premiebetaling tusse n .imrlrrrcnrc rsrV troelrnOmOfC T^Qt Tt '1 (van Adelman) bedoelde te zeggen", aldus Dam. Ook SVR spreekt zich uit tegen premieverhoging ZOETERMEER (ANP) De sociale verzekeringsraad (SVR) is het eens met de sociale fondsen dat er per 1 verwarming vastgeketend. werkgevers en werknemers. Dat zou .7neerkomen op een lastenverzwaring Delftse schutter^ De araemak te. werknemers van 0.35 procent oert rie 97-mnop C. v die ervan wnrflt gen de 27-jarige C. Y.. die ervan wordt erdacht zes mensen te hebben dood- gen. sinds vier jaar voorzitter van de geschoten in het Delftse café 't Koet- Partij van de Arbeid in een interview met het Nieuwsblad van het Noorden. „Den Uyl heeft gezegd dat hij gedu rende deze rit op het moment dat hij het genoeg vindt dat aan de partijlei ding zal melden", aldus de PvdA- voorzltter. „Maar tot het zover is moet er zo mm mogelijk over gepraat wor den. Op het moment dat Den Uyl zegt 'nu is het zover', moeten we de opvol ging zakelijk regelen en kijken of dat kan" siertje', zal waarschijnlijk op dinsdag 13 september door de rechtbank De sociale fondsen en nu ook de SVR zijn van mening dat de financiële situatie van de fondsen dergelijke wijzigingen niet nodig maakt. Aan redenen zoals inkomenspolitiek bezuinigingen van de overheid is on toelaatbaar. aldus de SVR. 10 sepumuei uum ue passen van de premies om andere Den Haag worden behandeld. Dit i„i.„„Q„e.rww,HnDir „r. heeft omcler van justitie mw.mr.J. O. rcdcnen zoals inkomenspolitiek en N. Couzjjn vrijdag meegedeeld. Het rechtelijk vooronderzoek tegen Y. is nog niet afgerond Daarom komt de zaak op 12 juli 'pro forma' voor de rechtbank teneinde de voorlopige hechtenis te verlengen. Van het voor onderzoek maakt een psychiatrisch onderzoek deel uit. aldus mr. Couzijn. iADVERTENTIEi zomer japonnen maat 40 t/m 50 biwmde/juis Goes - Middelburg - Vlissingen zondag 26 juni Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Brulnisse maandag 27 juni Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Brulnisse 09.11 190 09.46 201 09.52 149 10.05 220 10.13 169 10.30 194 10.29 168 1048 166 10.19 200 10.29 147 10.41 221 10.48 166 11.05 192 1105 165 11.23 160 10.54 197 11.06 140 11.16 217 11.23 160 1140 185 1144 160 21.40 208 22.15 22C 22.17 171 22.33 240 22 35 190 22 52 217 2249 189 23 12 196 22.52 228 22 54 176 23 11 248 23.12 196 23.29 225 23 26 194 23.49 198 23.30 227 23.32 177 23.49 347 23.49 198 00.05 227 00.03 196 Afghanistan - De speciale VN-afge- zant voor Afghanistan. Diego Cordo- vez. heeft vrijdag van „vooruitgang" gesproken bij de besprekingen met Afghanistan en Pakistan. Diego Cordovez heeft in Genève af zonderlijk gesproken met delegaties uit Pakistan en Afghanistan. Bij de besprekingen gaat het onder meer om terugtrekking van de Russische troe pen uit Afghanistan. Vredestein - Het kabinet wil de i leningen van 125 miljoen gulden aan de bandenfabriek Vredestein omzet ten in aandelen van het rijk. Het is vrijdag akkoord gegaan met een wets ontwerp van die strekking De regering hoopt met deze maatregel de financiële basis van het concern te versterken. ROTTERDAM - De bewindvoerders van het vrijwel ontbonden Ogem- concern hebben in twee zaken uit het roerige verleden van Ogcm klaarheid gebracht en wel in de „Roosendaal- zaak" en in de „stromannenaffaire". Dit is gebeurd via het horen van de hoofdrolspelers door de rechter-com- missaris in de surseance van Ogem. Uit het verslag van de bewindvoer ders valt op te maken dat oud-be stuursvoorzitter Udink in 1979 de gang van zaken tegenover de commis sarissen rooskleuriger voorstelde dan die was. Financieel-directeur Bothof in getuigenis: Over het eerste halfjaar rapporteerden de dochterbedrijven een resultaat van f 3.7 min. De heren Udink en Koopmans brachten concer naanpassingen aan van f 7,6 min, zodat aan de commissarissen werd gemeld, dat de winst over het eerste halljaar f 11.3 min bedroeg. De heer Bothof schreef op 19 septem ber een notitie, waarbij hij twee ramingen gaf voor het resultaat over 1979, een maximaal resultaat van plus f 0,8 min en een verlies van f 35,5 min bij tegenvallende ontwikkelin gen. Deze notie en ook latere notities van de heer Bothof werden afgewezen Voor deze handelwijze voerde heer Udink een aantal argumenten aan zoals dc; te ongunstige voorstelling van zaken door de dochterbedrijven Naast de zakelijke argumenten werd ook de houding van president-com missaris Fibbe (die Ogem "groot" gemaakt had door allerlei overnemin gen i aangevoerd. Bij een kleinere jaar winst dan f 25 min zou hij, zo voerde Udink aan, door de houding van Fib be in de raad van commissarissen genoodzaakt zijtv om ontslag te ne men. Uiteindelijk werd eind januari 1980 ook aan de commissarissen bekend dat de resultaten veel slechter waren Het jaar 1979 leverde een verlies op van bijna f 24 min. Op 4 februari 1980 werd bekendgemaakt dat „de heer Udink te kennen heeR gegeven zijn functie te willen neerleggen' De gou den handdruk zou ca. f2.5 min bedra gen hebben. In hun lijvige verslag concluderen de bewindvoerders dat het doel van de transacties - het tijdig afstoten van 320 000 eigen aandelen door Ogem - noch hel middel - aankoop van een pand in Roosendaal in ruil voor deze aandelen - aanleiding geeft tot ernsti ge bedenkingen Ook het gebruik van de 320.000 aandelen bij de stemming in de aandeelhoudersvergadering van 30 januari 1981 is rechtsgeldig De handelwijze met de aandelen heeft Ogem wel ettelijke miljoenen gekost, maar verhaal ls niet mogelijk. Bedenkelijk is echter volgens de be windvoerders dat de bevoegde on dernemingsorganen in de Roosen- da3l-transactie niet zijn ingelicht Bovendien is de handelwijze en dc betrokkenheid van de toenmalige commissaris van Ogem prof. mr. P.A. Blaisse niet alleen ongebruikelijk, maar ook niet verenigbaar met de behoorlijke uitoefening van een func tie als commissaris. Samen met drs. W. M l van Dijk. destijds directeur van Wereldliave i onroerend goed i en prof dr.T H M. Grapperhaus had hij zich in 1975 verenigd in een beleggersclub Zij wisten Ogem-dochter Stokvis te inte resseren voor een bedrijfspand in Roosendaal. Op 2 januari 1980 'ruilt' Ogem-topman Koopmans het pand tegen 320.000 aandelen Ogem. die het kwijt wil raken. De drie beleg gers denken op dat moment nog forse winst op hun Ogem-aandelen te kun nen maken doordat. Udink de situatie rooskleurig voorfschotelde Blaisse liet zich zoals l^ter bleek uitko pen. maar stelde de mede-Ogem-com- missarissen niet op de hoogte van de Roosendaal-transactie. Via de heren Van Dijk en Grapperhaus kwam het stemrecht van het aandelenpakket uiteindelijk indirect weer terug bij de Ogem. Kempart 5 dat banden onderhield met de Ogem kreeg een lening om de 320.000 aandelen te kunnen kopen Het was de stem van de vertegenwoordiger van Kempart 5. die uiteindelijk doorslaggevend was voor he; aannemen van de bestuurs voorstellen op de aandeelhoudersver gadering van 30 januari 1981. waarop ook een nieuwe raad van commissa rissen en een opvolger voor Udink werd gekozen. Directie; K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Wals'traat 56-60, 4381 EG Vlissin gen, tel. (01184) 15144. Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg, tel. (011801 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, ie}. (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) .94457 Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t/m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t/m vrijdag van 08.00-17 00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie: (01194) 511. Advertentie-afdeling: (01186) 1584 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09.00-11.30 uur. Redactie (01184J-14796. Overlijdens advertenties maandag t'm vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 61,20; franco pér post 72.-; per maand f 21,-; lossr nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet. btw Postrek nr.: 37 C n.- PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietariev 122 cent per mm; n advertentie IC.' mededelingen 2V? Voor brieven bum-u f 4.25 meer. Volledige tarieven r et cm zen op aanvraag Alle advertentieprijzen ex< pet btw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3