'Hollands glorie' op twee wielen! Ailohendriks KRUISWERK II:::: OiOU WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWEN MEDEWERK(ST)ER wijkverpleegkundige hulp in de avonduren acht wijkverpleegkundigen «JLAUNEWS AUTO scheepvaartberichten Wl sport? Tweewielers de Jonge DE NIEUWE OPEL REKORD DIESEL. Auto Hendrib nodigt u uit om geheel vrijblijvend een proefrit te komen maken. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Diepbedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij U mede. dat na een moedige strijd toch nog plotseling is ingeslapen mijn lieve man, vader en opa izaAk jan brugge echtgenoot van M. E. de Brauwer op de leeftijd van 55 jaar Aardenburg: M. E. Brugge-de Brauwer Goes Hans en Mettïe Brugge-Huijgen Aardenburg: Jeannet en Luc de Taeye-Brugge Aardenburg Thea Brugge Goes: Robbie Karin 4527 BD Aardenburg, 23 juni 1983. Romanlaan 15. De crematie zal plaatshebben op dinsdag 28 juni 1983 om 15.00 uur in het crematorium te Middel burg. Gelegenheid tot condoleren na de crematie plechtigheid in de ontvangkamer Geen bezoek aan huis Zij, die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Met diepe droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom IZAAK JAN BRUGGE echtgenoot van M. E. Brauwer op de leeftijd van 55 jaar Temeuzen J. N Brugge Vlissingen C. Comelisse Amsterdam J. M. Brugge Amsterdam M. J. Vos-Brugge F. Vos neven en nichten Temeuzen, 23 juni 1983 Groot was onze verslagenheid toen wij donder dag 23 juni het bericht ontvingen dat de heer R. DE RIJK hoofd van onze lagere school was overleden. Wij verliezen in hem een gewaardeerde collega. Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe dit verlies te kunnen dragen. Personeel R.-K, kleuter- en lagere school Schoondijke Enige en algemene kennisgeving Met grote droefheid maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend geven wij kennis van het overlijden van onze dierbare moeder en oma ELISABETH DE JONGE weduwe van Cornelis Martens op de leeftijd van 75 jaar. Goes: J. P. Marten^ W. J. Mar tens-Ausum Kloosterzande: A J Capello-Martens H. Capello Almelo: P J Martens M. Martens-van Stappershoef Putte: A. C Martens L A A. M. Martens-Crombeen Oudenboseh: D M Martens C W Martens-Lammers Rilland-Bath. M. C. van Liere-Martens J. J L. van Liere 's-Heerenhoek C. C. Cappon-Martens F. I Cappon Tilburg. M. J. Martens M Hoendervangers Goes: A. E Verboom-Martens M. Verboom en kleinkinderen 's-Heerenhoek. 23 juni 1983 De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden in de parochiekerk van de H. Willibrordus te "s-Heerenhoek op maandag 27 juni om 10.00 uur, waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. De" gebedsdienst is op zondag 26 juni om 19.00 uur in voornoemde kerk. Gelegenheid tot condoleren na de gebedsdienst in het mortuarium en na de uitvaart in de Jeugdhoeve. Heden is van ons heengegaan onze lieve meele vende moeder, groot- en overgrootmoeder, me vrouw NEELTJE JACOBA MARIA DE JONGE weduwe van S. A. N. van Oeveren oud-burgemeester van Wolphaartsdijk op de leeftijd van 83 jaar 24 juni 1983 4471 CA Wolphaartsdijk, Dresselhuijsstraat 3. Arnemuiden: A. J. Kooistra-van Oeveren Sander en Jacqueline Peter, Annet en Arjan Jan-Willem Wolphaartsdijk E W. van Oeveren H P. van Oeveren-Mol Annelies en Wim Sander Zwaag: J A. Huitema-van Oeveren W. Huitema Douwe en Mirjan Els Wyanne Nienke Breda W. van Oeveren Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes, alwaar be zoekuur dagelijks van 15 00-15.30 uur De begrafenis vindt plaats op 28 juni 1983 te 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Wolphaartsdijk. Voorafgaand wordt een rouwdienst gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Wolphaartsdijk, aanvang 14.00 uur Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in 'De Brug". Oostkerkestraat. Begrafenis- en crematieverzorging" Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3. Vnssmgen tel 01184-13417, b g g 12772 Begrafenisonderneming/Uitvaartcentrum Goes B V. P. A. Rozeboom Diepbedroefd, maar vooral dankbaar voor alle liefde en zorg, waarmede hij ons omringde, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader, opa en overgrootvader PAULUS MELIS echtgenoot van Jakoba Braam in de ouderdom van 84 jaar Allen die hem gekend hebben zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Borssele J. Melis-Braam Krabbendijke M. E. van den Dorpel-Melis A. van den Dorpel Dinie en René en Martin Paul en Jacco Johan en Joke Jos en Annet Cor en Annet Anja 's-Heerenhoek: E. M. Boonman-Melis C. Boonman Heston 4454 AP Borssele. 23 juni 1983 Noordstraat 2 Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis 'Bergzicht', Rei- gerstraat 5 te Goes. Gelegenheid tot bezoek aldaar, dagelijks van 15.00-15.30 uur, De begrafenis zal plaatsvinden D.V. maandag 27 juni om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Borssele, vanuit de zaal van de kerk der Gereformeerde Gemeente Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemde zaal. Geen bloemen Tot ons- groot verdriet is van ons heengegaan onze lieve OPA MELIS Wij zullen hem erg missen. Heston en Jacco Borssele. 23 juni 1983 Enige kennisgeving Na een kortstondige ziekte overleed heden onze lieve, zorgzame moeder ELISABETH VAN VLIET weduwe van Nicolaas Bruin in de ouderdom van 85 jaar. H. Bruin L. Bruin-Petiet Middelburg, 24 juni 1983 Henn Dunantlaan 106 Correspondentieadres: Blauwedijk 17 De crematie zal plaatsvinden op 28 juni 1983 te 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwland- seweg te Middelburg. Nadien is er in de aula van het crematorium gelegenheid tot condoleren In verband met het vertrek van de huidige mede werkster is er bij de uitkeringsadministratie van het bureau algemene zaken van de gemeentelijke sociale dienst op korte termijn plaats voor een voor 15 uur per week. Tot 1 januari 1984 bedraagt de arbeidstijd echter 35 uur per week. Functie-informatie: het berekenen van uitkeringen krachtens de algemene bijstandswet en aanverwante regelingen; het aanleveren van gegevens ten behoeve van de computerverwerking en overige voorkomende administratieve werkzaamheden. Functie-eisen: mavo- of meao-diploma en typediploma, ervaring in bovengenoemde werkzaamhe den en enige boekhoudkundige kennis strekt tot aanbeveling. Salaris: Bij een 15-urige werkweek. gemeente-ambtenaar III 734,11 - 903,96 (aanlooprang), gemeente-ambtenaar IV 750,30 959,60 (functierang). Bij een 35-urige werkweek: gemeente-ambtenaar III 1.705.39 2.099,96 (aanlooprang); gemeente-ambtenaar IV 1.742,99 - 2.229.21 (functierang) Beneden de leeftijd van 21 jaar wordt jeugdaftrek toegepast. De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositierege lingen zijn van toepassing. Nadere informatie kan worden verkregen bij de directeur van de gemeentelijke sociale dienst, de heer D Bongenaar, telefoon 01100-21212, toestel 217. Sollicitaties kunt u binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad richten aan burgemeester en wethou ders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes, onder vermelding van vacaturenummer 1211. ZATERDAG 25 JUNI las J Kruisvereniging Noord-Beveland en Zuid-Beveland-West De Kruisvereniging Noord-Beveland en Zuid- Beveland-West gaat per 1 september 1983 beginnen met het geven van Doel van de avondhulp is uitbreiding van de professionele hulpverlening daar waar vrijwil lige mantelzorg ontoereikend is Wij zoeken die met elkaar roulerende avondhulp verle nen Gedacht wordt aan zeven achtereen volgende avonden per 3 weken. Periodieke werkbegeleiding wordt geboden, Vereist: - een jaar ervaring als wijkverpleeg kundige; - het hebben van rijbewijs BE en in het bezit van een auto. Het werkgebied omvat de gemeenten Borsele, Goes, Kortgene en Wissenkerke De c.a.o. van kruiswerk en tuberculosebestrijding is van toepassing. Informatie kunt u inwinnen bij de hoofdwijkverpleeg kundigen: mw. L. Hermans, tel.: 01100-15892; mw. B. Zandberg, tel.: 01106-1615. Uw sollicitatiebrief, waarin vermeld een voorkeur van werkgebied, kunt u binnen 10 dagen richten aan het bestuur van bovengenoemde kruisvereniging t.a.v. dhr. C Priem. Postbus 79. 4460 AB Goes. OLAU-LINE vraagt op korte termijn: boekhoudkundig medewerker (m/v) OPLEIDING: meao of havo met administratief pak ket TOT ZIJN/HAAR TAAK BEHOORT O M. verwerking via coderingssystemen van bank, giro, kas en controle hier van. Naast de opleidingseisen vragen wij een grote mate van nauwkeurigheid. Sollicitaties binnen 10 dagen schriftelijk rich ten aan: Olau-Line (U.K.) Ltd. Terminal Vlissin gen, Postbus 231, 4380 AE Vlissingen. de krant helpt u op weg KLEINE VAART ADARA 23 170 o Itajat nr Rosario, ALK 24 te Rotterdam ANDREA SMITS 23 40 z TenerifTe nr Lagos. ANITA SMITS 23 360 nno Lima nr Puerto Desado. ANNY DA NIELSEN 23 te Antwerpen, ANTARCTICA 23 vn Amsterdam nr Rochester, ARROW 23 vn Amsterdam nr Teignmouth, ATLANTIC COAST pass 23 Kp St. Vincent nr Moer dijk, ATLANTIC COMET 24 vn Rotterdam, BARENTZGRACHT 23 540 zzw Lns Pal- mas nr Leixoes, BATAAFGRACHT 23 60 zw Takoradi nr Douala. BICKERS- GRACHT pass 23 Bremerhaven nr Holm- sund. BONTEGRACHT 23 te Londen, BREEHOEK 24 vn Rotterdam nr Ham burg, BREEKADE 23 rede Misurata. BREEKANT 23 in Ierse Zee nr Belfast. BROUWERSGRACHT 23 vn Salvador nr Leixoes. CARLINER 23 vn Santos. 24 Rio de Janeiro venv CAROLA SMITS 23 vn Hamburg nr Cristobal, CELTIC 23 rede Port Harcourt. CONCORDIA 23 120 zw Ouessant nr Brussel. DELFBORG 24 te Harlingen. DIEN DANIELSEN 23 rede Port of Spain, ELGER 23 200 ono Aden nr Suez, ELIZABETH BROERE pass 23 Smithknoll nr Dordrecht, ELSBORG 24 te Rotterdam. HAPPY MAMMOTH 23 vn Marshdenpoint nr Japan, H®OP 23 te Schevemngen. IN- GER 22 vn Amsterdam nr Kotka. IRISH PROVIDER 23 rede Cobh, JAN. WILLEM 23 45 z Barbados nr Belem JENNY pass 23 Oporto nr Exmouth LINDEBORG 23 vn Manlyluoto nr Bremen. LINDENGRACHT pass 23 Noordhlnder nr Takoradi, LINDE- WAL pass 23 Humber nr Pasajes. LOOI ERSGRACHT 22 vn Rauma nr La Palllce. MAASHAVEN pass 23 Kp. St. Ann nr Abidian. MADELINE DANIELSEN 24 te Casablanca verw.. MARE SILENTUM 23 75 z Noordhinder nr Temeuzen, MARGRIET DANIELSEN 27 te Hamburg verw., MA RIJKE SMITS 24 te Schiedam. NIELSE DANIELSEN 24 80 no Bonaire, NORTH- POLE 23 200 n Barbados, PACIFIC BARO NESS 24 50 zw Monrovia nr Port Harcourt, PACIFIC GOVERNESS 23 300 zw Land- send nr Rostock. PACIFIC PEERESS 24 90 zw Lagos. PACIFIC PRINCESS 24 400 zw Ascension nr Paranagua, PACIFIC QUEEN 23 70 o Sicilië nr U.K.. PACIFIC TULIP 23 vn Lelth nr Amsterdam, PACI FIC VIOLET 23 120 z Toulon nr Livomo, PASSAAT BRASIL 23 rede Galveston, PLANCIUS 23 vn Amsterdam nr Kampen, PROCYON pass 23 Kp St Vincent nr Goole, REALENGRACHT pass 23 Trond- heim nr Moirana, RINGGRACHT 23 230 wnw Kreta nr Alexandrie RIO FRI0 23] New York. ROZENGRACHT 23 100 j Abidjan nr Lagos. SAMSUN BAY pass; Kp Bon nr Samsun, SAMSUN EXPRE pass 23 Griekse Archipel nr Samsi SCHILDMEER 23 rede Kymassi, SCHOj] NER 23 50 zw Ouessant nr Dover, SEVa SEAS 23 t h v Majorca nr Rotterds SINGELGRACHT 23 25 zw Karlskronai Sfax, SLOTERGRACHT 24 80 w Djeddi Dl nr Salerno, STELLA RIGEL 23 180 Marta nr Honduras, VEERHAVEN pass25 hb Calais nr Oostende, VENTURA 22 te Ac ,r sterdam, YEMEN PIONEER 25 te Hodf dah verw YEMEN PRIDE 23 60 no Ore rs 28 Antwerpen verw IJSSELMEER 24 Leith verw GROTE VAART ABIDA 24 te Port au Prince. ALAMAK! te Piraeus. ALNATI 23 vn Bremen i Rotterdam. AMSTELBRINK 23 30 Ouessant nr Klaipeda. AMSTELVLIET! 45 no Muscat nr Singapore. BILDERDU 24 vn Savannah nr Rotterdam. CHEVRC THE HAGUE 24 te Grangemouth, CINL#*1 LIA 23 vn Curacao nr Stanlow, CORA! MAEANDRA 24 te Koplng, DAPHNE 24 n aa Philadelphia, DELFBORG 24 te Harlingm >v DOCKEXPRESS-10 23 250 w Bombay b Jubail. FARMSUN 24 te Ravenna, FEU ij PES 23 600 ozo Bangkok nr Slngapoit FICUS 24 te New York, FOSSARUS 23 n "e New York nr Delaware, LATIA 23 34 a 101 Dubai nr Singapore, I.OOSDRECHT 23 :t t> w Acapulco Savannah. MAASSLOT s Amuabay nr New York. MYDRECHT23rJn Ube nr Singapore. NEDLLOYD ALBAM 23 200 zw Merauke nr Djakarta, NEDL I LOYD AUCKLAND 23 te Fussakast NEDLLOYD FRANKLIN 23 te Moumfi. B NEDLLOYD HOBART 24 te Mahe. NEDl LOYD HONGKONG 23 vn Dar es Salaar nr Colombo, NEDLLOYD HOUTMAN 2j n rede Port Said, NEDLLOYD KEMBLA!) in vn Puerto Cabellor nr Maracaibo, NEDL LOYD MOJI 24 te Salalah, NEDLLOYD m NAPIER 24 te Caldera, NEDLLOYD NJ SSAU 24 vn Fortaleza nr Recife, NEDL- LOYD ROCHESTER 23 vn Damman i Koeweit, NEDLLOYD ROSARIO 24 5 Valencia, NEDLLOYD ROUEN 23 vn Hoa ton nr New Orleans, NEDLLOYD SAL i LAND 23 vn Rouaan nr Angola. NEDL a LOYD SPAARNEKERK vn Bll Bridgetown, NEDLLOYD WILLEM» KERK 23 te Bremen, NEDLLOYD WISSE- KERK 23 480 o Manila nr Tauranji NOOREDZEE 23 50 no Faroer nr Grundsr tangi. BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT, J. de Kok, tel. 01103-1517, b.g.g. 1327. PRUNUSSTRAAT 25, 4431 DC 's-GRAVENPOLDER. Begrafenis- en crematieverzorging P. Sinke "DE VOORZORG" H.C. van Zalen Vlissingen Industrieweg 20 01184-12760 Middelburg Molenwater 41 01180-27683 Begrafenis- en crematieverzorging H. JOBSE Vrijburgstr. 7, tel. 01184-62205 4387 AG W.-Souburg, gem. Vlissingen "Geslaagd" dus Gazelle de "geslaagde"fiets: altijd kwaliteit prima service vele modellen, maten en kleuren. Laat je vakkundig adviseren. Kom gauw langs bij: Tweewielers De Jonge PS. GEFELICITEERD! GAZELLE Iielsen njden op I VREDESTEIN banden Wi de krant helpt u op weg Gazelle: Nederlands fabrikaat voor ons Nederlands klimaat. Stoere weer-en-wind- fietsen. Oerdegelijk. Toch lichtlopend. En veiligheid voorop. Of een Gazelle ook mooi is? Kom kijken. Gazelle staat er bij ons gekleurd op! Een meeneemfolder ligt al voor u klaar. Patijnweg 100, Goes, 01100-15508 rijden op VREDESTEIN banden. Voor wie veel kilometers rijdt, is de Opel Rekord Diesel met z"n 2.3 D-motor een uitkomst Naast z'n bijzonder ekonomisch rijgedrag biedt deze auto u trouwens nog een aantal belangrijke voordelen. In de zin van komfort en uit rusting is de Opel Rekord Diesel tot in de kleinste details geperfektioneerd. Deze voordelen, gekombineerd met de lage onderhoudskosten, zorgen ervoor dat u voor hetzelfde geld ekonomischer kunt rijden. De Opel Rekord Diesel staat bij ons startklaar voor een „eindeloze" proefrit Motor 90 km 120 km Stad 2.3 D 5.4 (18.5) 7.7(13.0) 7.8 (12.8) Klein Frankrijk 31 4461 ZN GOES-Tel.01100-16210 U bent van harte welkom. Ons nieuwe bedrijf ligt vanaf de Ringbaan West gezien vlak onder de TV-toren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 36