Peter Post heeft de situatie met Jan Raas onderschat TOUR DE FRANCE OP RADIO EN TELEVISIE Zeeuwse kopmaner wordt veel te diep gegraven ATERDAG 25 JUNI 1983 PZC/ tour '83 29 zoeken had maar dit voorjaar, aan het begin van het seizoen, kreeg ik toch weer een positieve instelling. Ach. dacht ik. het kan allemaal best mee vallen. Maar dat was niet zo". Peter Post zegt nog steeds -verrast te zijn door de beslissing van Raas om op te stappen, wat er toe leidde dat de wereldploeg wielrennen uit elkaar viel. Raas meegeteld, kondigde het halve team ontslag aan: Johan van der Velde. Leo van Vliet. Cees Priem, Geldkwesties? Geen coureur die me daarin wat kan verwijten. Teveel autoriteit? Ik ben in de loop der jaren sterk veranderd. Ik vind mezelf erg toegankelijk. Veel soepeler dan vroe ger. Ze kunnen met mij veel kanten op, zoals bij het bepalen van een programma. Daar kan het niet aan liggen. En Raas... Raas kreeg de ploeg naar zijn zin. Op zijn verzoek gingen en kwamen er renners. Daarm: ik snap het niet". Jan Raas kijkt naar fan Raas heeft nog maar net alle snot van zijn gezicht en nog maar net wat sap spuitend met Ide bidon vanaf zo'n dertig centimeter in zijn wijd open gesperde mond gejaagd of de nobilofoon kraakt. „Hier de een voor de twee". Het is stinkend heet, daar op die arkeerplaats waar Raas in een ploegleiderswagen uitblaast van een rit in de Ronde van iwitserland. „Hier de een voor de twee". Peter Post dus, die achter een groepje is blijven ijden en nog binnen moet komen. „Hier de twee", antwoordt Jan Raas droog. „Heb ik het oed dat we met de wagens links voorbij de finish moeten zijn?" Raas: „Dat heeft u goed een". Dank u twee. Uit". Jan Raas kijkt kwajongensachtig op en zegt: „Zie je nou wel dat Post en gewoon met mekaar praten". Het hindert hem hoe journalisten speuren naar oorzaak en evolg van zijn breuk met Raleigh, met Peter Post. „Jullie graven soms veel te diep. Jullie er teken soms dingen die er helemaal niet zijn". nds een gesprek waaruit tenslotte i vrijdag 29 april de definitieve ont- igmelding van Jan Raas kwam, idden Peter Post en hij elkaar bij de irl van de Ronde van Zwitserland inge week niet meer gesproken. Het terzien verliep koeltjes: het contact (durende de dagen dat Raas in koers ook eigenlijk precies zoals Jan tik aas aangaf in een van zijn vele immiere verklaringen rond zijn ver- ek. zakelijk ging het wel, maar in het ersoonlijke vlak stond de stand op al Raas: „We zeggen alleen nog het jognodige tegen elkaar". Dat is bij ander weinig geweest, zo wist ex- taleigh-renner Frank Hoste van zijn toegere ploegmaats. „Ik hoorde dat amper met elkaar praten". Er zijn esprekingen binnen de ploeg ge- test waarbij Peter Post Jan Raas it heeft betrokken. Post„Mijn me- ïjatanders van nu. zijn mijn tegen- iders van straks. Daar hou ik (leening mee" 'wijgzaam n Raas is zwijgzaam tegenover de 'jj portjournalistcn en dat kost hem khtbaar moeite. Hij verontschul- B(t zich. „Jullie hebben dit keer ns- 'tinig aan me". Raas wil niet door eter Post gepakt worden op uitspra- die hij gezien de ingangsdatum an de officiële transferperiode niet lag doen voor 1 oktober. „Na alles rat er geschreven is en door alles it er aan geruchten verspreid irdt, zou ik een hele hoop kunnen willen zeggen maar ik doe het rt". Hen menen dat Jan Raas zfjn beslis- >k: tig om Peter Post de rug toe te keren irt I minstens een jaartje eerder nam an de afgelopen 29e april, doch dat M lijkt niet zo. Jan Raas: „Zo zeker en Jdefinitief was dat niet. Ik twijfelde. iUl a het vorige seizoen zette ik voor xA Kelf een aantal zaken op een rijtje. >19 ivond dat ik bij Post weinig meer te ruim 150.000 gulden gaat bedragen. In de Ronde van Zwitserland had het misschien nog meer kunnen worden als Johan van der Velde bereid was geweest een vierde Italiaans aanbod in overweging te nemen. Hij werd benaderd door ploegleider Dmo Zandegu die van geld geen pro bleem wilde maken Van der Velde hield de boot af (..Ik zie het in die ploeg niet zitten") en deed dat ook toen Zandegu twee Nederlandse jour nalisten vroeg om te peilen of Van der Velde door de taalbarrière de secun daire voorwaarden wel goed had be grepen. een villa in de buurt van Bergamo, een auto van de sponsor en tenminste acht keer per seizoen gratis vliegreizen voor hem en zijn vrouw naar Nederland Het besluit van Raas om weg te gaan. blijkt voor Johan van der Velde aanleiding geweest om ook op te stappen. „Ik speelde al wel langer met het plan om eens ergens anders te gaan kijken, maar dan gaf de vriendschap in de Raleigh-ploeg voor mij steeds de doorslag om te blijven Van die oude sfeer is door het Ludo Peeters, Adne van Houwelin- gen, Ad Wijnands en Jacques Hane- graaf. Van Leo van Vliet en Cees Priem staat vast dat ze met Jan Raas meegaan Over de anderen wordt on duidelijk of geheimzinnig gedaan maar van belang is dat niet omdat een feit als een paal boven water staat: hun vertrek bij Post heeft direct of indirect te maken met de beslissing van Jan Raas. En Peter Post weet echt niet („Ik zweer het") wat Jan Raas zó dwars zit dat er niet langer valt samen te werken. Ook niet wat hij in de ogen van de anderen die opstappen fout deed. „Want ik heb nooit gehoord dat er echt grote klachten bestonden. Na tuurlijk waren er van tijd tot tijd problemen, waar niet, maar die zijn steeds uitgepraat. Na zo'n gesprek is voor mij een incident over. Zo niet, dan zeg ik het. Zo denkt blijkbaar niet iedereen erover. Ik zou niet weten wat er is blijven wringen. het plafond en zegt: „Ik snap niet dat hij dat niet snapt. Snapt ie dat écht niet? Ik dacht toch dat hij dat niet snapt. Snapt ie dat écht niet? Ik dacht toeh dat hij het verschrikkelijk goed begrepen had. Nou. dan moet hij maar eens langskomen als hij het wil weten". En als Post dat niet doet? Raas: „Dan zal ie het nooit weten. Want verder praat ik er met geen mens over. Nooit niet". Van alle renners die aan het wiel van Jan Raas uit de ploeg gaan. is Johan van der Velde het vrolijkst gestemd Want hem wacht „het grote geld" Hij had met Raas meegekund. maar erg serieus is daar niet over gesproken. „Want", legt Van der Velde uit, „van wege de financiën had dat geen zin. Ik kan naar Italië en wat ze me daar bieden..." Wat bieden ze dan? Van der Velde: „Een hoop. Een hele hoop..." Dat blijkt bij'na het drievoudige te zijn van wat hij nu verdient waardoor zijn geschat jaarsalaris volgend seizoen vertrek van al die renners en met name van Raas straks niks meer over. Vandaar Zwak huwelijk Over Johan van der Velde toont Peter Post zich het minst teleurgesteld. „Ach, Italië... Dat type koersen ligt hem erg goed... Dat geld... Ik begrijp het wel. Bovendien liet Van der Vel de het mij heel keurig weten en dat kan ik niet van iedereen zeggen. Van de meesten moest ik het uit de krant lezen. Alleen Leo van Vliet, die heeft het me ook correct verteld". Van Vliet: „Hij was erg teleurgesteld. Ik denk dat Post die hele situatie met Raas wat onderschat heeft. Natuur lijk wist hij dat er wat broeide en dat het allemaal niet zo lekker zat, maar dat het zó ver zou komen heeft hij volgens mij nooit gedacht. Het is een hele slepende zaak geweest. Tja, hoe zal ik het uitleggen... Een wat zwak huwelijk waarvan degene die het in stand wil houden ondanks alles toch verrast wordt door de scheiding. Dat is het ongeveer". Jan Raas spreekt tegen dat op dit moment zeker is dat behalve Priem en Van Vliet meer renners die hun ver trek aankondigden met hem mee gaan. Als Jacques Hanegraaf dat leest is hij of diep teleurgesteld in Raas. óf hij weet van misleidende manoeuvres en raakt derhalve met verontrust. Hanegraaf namelijk. „Raas wilde me graag hebben. We kwamen tot wat je noemt een principe-akkoord Anders was ik nooit bij Post weggegaan" Wie ook met Raas had meegekund, is Bert Oosterbosch maar hij zei neen. Oos terbosch: „Ik ben al eens weggelopen en ik was dolblij dat Post me terug nam. Ik heb m'n lesje wel geleerd.. Hetzelfde zegt verzorger Ruud Bak ker die ooit bij Peter Post vertrok om met Didi Thurau naar Belgie te gaan, welk avontuur slecht afliep. „Door Post ben ik uiteindelijk goed terecht gekomen dus die laat ik niet meer vallen Toen Raas me vroeg heb ik meteen „neen" gezegd. Met veel pijn in het hart want ik vind hem een moordgozer Bij iedere andere ploeg leider had ik voor Raas gekozen" Ruud Bakker bezegelde die trouw aan Post door een vierjarig contract te tekenen. Ook eerste mecanicien Jan Legrand blijft en zoals de stand van zaken in de Ronde van Zwitserland was. loopt memand van het personeel over naar Jan Raas Als Raas' nieuwe sponsor is de naam genoemd van een warenhuisketen, hetzelfde concern dat in de zomer van vorig jaar het bericht in de publiciteit bracht van een beoogde samenwerking met Peter Post. Jan Raas ontkent dat bedoeld bedrijf zijn nieuwe werkgever wordt en ook wil hij niet bevestigen dat hij met een geheel nieuwe ploeg bezig is. „Het kan toch ook zo zijn dat ik met Priem en Van Vliet naar een al bestaande ploeg ga". Volgens Raas was hij al zeker van een nieuwe sponsor op het moment dat hij de samenwerking met Peter Post opzegde. Hij bestrijdt de berichten dat dat niet zo was. Hij spreekt ook tegen dat hij verschillen de ploegleiders benaderde: „Het om gekeerde is waar: zij belden mij". En Jan Raas ontkent ook dat hij zich in de aanbieding heeft gedaan voor een jaarsalaris van rond 250.000 gulden. „Dat is allemaal onzin. Heel grote onzin". Florent van Vaerenbergh, Belgisch ploegleider, zegt van met. Dat het geen onzin is dus Jan Raas en hij kennen elkaar Toen Raas in 1977 uit Jan Raas in zijn eerste profjaar deelt tijdens het nationaal kampioenschap in Hoogerheide Peter Post mee dat hij wegens kramp de strijd moet staken. onvrede wegging bij Post en overstap te naar Frisol kreeg hij Florent van Vaerenbergh als ploegleider. Met hem won hij zijn eerste grote koersen: Milaan-San Remo en de Gold Race Van Vaerenbergh: „Begin mei (dus na 29 april, red.) werd ik via de Zeeuwse oud-renner Wim Dubois gebeld door Jan Raas. Ik schrok van het bedrag dat hij moest hebben 12 miljoen Belgische francs voor hem en een stel Nederlanders. Daarvan zou er vijf miljoen (250.000 gulden, red i voor hem zijn en de rest (350.000 gulden, red voor die ploegmaats" „Gezien dat bedrag zag ik het meteen somber in, maar ik ben toch gaan proberen. Na drie dagen van inten sief werken onder zakenmensen liet ik hem weten dat ik er geen kans toe zag. Tel de Belgen erbij die nodig waren om de ploeg te completeren, pak de bijkomende kosten voor per soneel. reis en verblijf en je zit op een jaarbudget van 30 miljoen Belgische francs (1,5 miljoen gulden, red.). Dat kreeg ik niet voor elkaar. Kort daar na belde Lomme Driessens (vroeger ploegleider van o.a. Coppi, Van Looy en Merckx, red.) me. We hebben van uit vroegere samenwerking nog steeds een erg goed contact. We wis selden wat gegevens uit over hel plan van Raas. Ik heb begrepen dat hij het voor elkaar kreeg. Lomme is er een die niet zo gauw schrikt van hoge bedragen. Dat scheelt". Lomme Dnessens Etappe overzicht met winnaars Het overzicht van de etappes van de Tour de France ziet er, met (tussen haakjes) de Neder landse winnaars in de aan komstplaatsen, als volgt uit: Vrijdag 1 juliproloog, Fonte- nay-sous-Bois (ind. tijdrit), 5,5 km (1981. Johan van der Melde); zondag 3 juli 2e etappe. Sois- son—Fontaine-eu-Pire (ploegen tijdrit), 100 km, maandag 4 juli: 3e etappe, Va lenciennes—Roubaix, 149,5 km; woensdag 6 juli 5e etappe, Le HavreLe Mans. 254 km, donderdag 7 juli: 6e etappe. Chateaubriant—Nantes (ind. tijdrit), 58,5 km. (1938, Gerrit Schulte; 1974, Gerard Vianen; 1980 Jan Raas; 1981, Ad Wij nands). zaterdag 9 juli. 8e etappe. La Rochelle—Bordeaux, 219,5 km, (1952. Hans Dekker; 1953 Jan Nolten; 1954, Henk Faanhof; 1955. Wout Wagtmans; 1965, Jo de Roo; 1976. Gerben Karstens; 1980, Cees Priem). zondag 10 juli 9e etappe. Bor deaux—Pau. 203 km. 1938, Theo Middelkamp; 1978. Henk Lub- berding; 1980. Gerrie Knete- mann); maandag 11 juli: 10e etappe, Pau—Bagneres-de-Luchon. 198 km: dinsdag 12 juli: He etappe, Bag neres-de-Luchon—FLeurance. 176 km (1975, Theo Smit. 1979. Gerrie Knetemann, proloog); woensdag 13 juli: 12e etappe, Fleurance—Roquefort-sur-Soul- zon. 254 km: donderdag 14 juli: 13 etappe, Roquefort-sur-Soulzon—Aunl- lac. 200,5 km: vrijdag 15 juli 14e etappe. Auril- lac—Issoire. 147 km; zaterdag 16 juli: 15e etappe, Clermont-Ferrand—Puy de Do- me (ind. tijdrit, 15,6 km. (1976 en 1978, Joop Zoetemelk); zondag 17juli 16e etappe, Issoi re—St.-Etienne, 144.5 km. (1980, Joop Zoetemelk). maandag 18 juli- 17e etappe, La-Tour-du-Pin—AIpe d'Huez. 223.5 km. (1976 en 1979, Joop Zoetemelk: 1977 en 1978, Hermie Kuiper; 1981, Peter Winnen); dinsdag 19 juli: rustdag: woensdag 20 juli: 18e etappe. Alpe d'Huez—Morzine. 247,5 km. (1982. Peter Winnen), donderdag 21 juli 19e etappe. Morzine—Avonaz (ind tijdrit), 15 km: vrijdag 22 juli: 20e etappe, Mor- zine-Dijon, 282 km. (1977, Gerrie Knetemann) zaterdag 23 juli: 21e etappe. Dij on— Dijon imd tijdrit). 50 km. zondag 24 juli Alfortville—Pa rijs, 195 km, 11968. Jan Janssen. 1976. Gerben Karstens. 1978, Gerrie Knetemann) Totaal aantal kilometers: 3807,5. De Ronde van Frankrijk zal tradi tioneel door de NOS op de voet worden gevolgd. Zowel radio als televisie zullen dagelijks reportages verzorgen over de ontwikkelingen in Frankrijk. De televisie zal dat doen via gedeeltelijk rechtstreekse uitzendingen en gedeeltelijk samen vattingen. Het commentaar wordt verzorgd door Marl Smeets en Hein- re Bakker. De NOS-radio brengt, zoals de laat ste jaren gebruikelijk, het program ma 'Radio Tour de France'. De stu diopresentatie is in handen van Klaas Samplomus (eerste uur van 14.03 tot 15.00), Fred Racké (tweede uur van 15.03 tot 16.00) en Koos Postema (derde uur van 16.03 tot 17.00 en op de zondagen ook het vierde uur van 17.03 tot 18.00). Ver slaggevers in Frankrijk zijn Theo Koomen. Harne Jansen en Hennie Ruckert. Laatstgenoemde verzorgt dagelijks vanaf 18.00 uur (Ned. tijd) ook een Tour-reportage voor de Wereldom roep en komt 's morgens in het programma Nieuwslijn Europa (van 10.00 uur tot 11 00 uur Ned. tijd) met een terugblik op de vorige dag en een voorbeschouwing op de etappe van die dag. Verder zal de Wereldomroep dagelijks tussen 17 30 en 18.25 uur een finishreprotage verzorgen die net als de andere programma's van de Wereldomroep worden uitgezonden op de volgende frequenties in de 31 en 49-meterband: 9895, 5955 en 6020 kHz. De BRT-televisie zal elke dag een rechtstreekse uitzending verzorgen van de laatste kilometers en de aan komst. Verslaggever is Mark Van lombeek Het volledige uitzendschema van de Nederlandse en Belgische televisie ziet er als volgt uit: NOS Vrijdag 1 juli: Nederland 2; 15.00- 18 00 uur, proloog. Rechtstreeks ver slag van de individuele tijdrit Fonte- ney-sous-Bois. Nederland 1; 23.45- 00.45 uur. Samenvatting tijdrit. Zaterdag 2 juli: Nederland 2; 15.00- 18.00 uur. Rechtstreeks verslag Nog- ent-sur-Marne-Créteil. Nederland 18.00-18.30 uur. Samenvatting. Zondag 3 juli: Nederland 2. 15.00- 18.00 uur Rechtstreeks verslag Sois- sons-Fontaine-au-Pire Nederland 1, 19.00-49.55 Samenvatting. Maandag 4 juli: Nederland 2, 14.15- 16.10 uur. Rechtstreeks verslag Va- lenciennes-Roubaix Nederland 2; 18.15-18.40 uur Samenvatting Ne derland 2; 22.45-23.15 uur. Filmver- slag Dinsdag 5 juli: Nederland 2. 18.15- 18 40 uur. Samenvatting Roubaix-Le Havre. Woensdag 6 juli: Nederland 2, 18.15- 18 40 uur Samenvatting Le Havre- Le Mans Donderdag 7 juli: Nederland 2; 18 15- 18.40 uur Samenvatting Chateau- briant-Nantes Vrijdag 8 juli: Nederland 2; 18.15- 18 4P uur. Samenvatting Nantes-St. Pierre d'Oleron. Zaterdag 9 juli: Nederland 2, 15.55- 16.50 uur. Rechtstreeks verslag La Rochelle-Bofdeaux. Nederland 2; 18.00-18.30 uur. Samenvatting. Zondag 10 juli: Nederland 2; 15 40- 16.50 uur Rechtstreeks verslag Bor- deaux-Pau Nederland 1: 19 00-19 55 uur Samenvatting. Maandag 11 juli: Nederland 2; 15 15- 16 50 uur Rechtstreeks verslag Pau- Luchon. Nederland 2; 18 15-18 40 uur Samenvatting. Nederland 2; 22 45- 23 00 uur. FUmverslag. Dinsdag 12 juli: Nederland 2. 18.15- 18 40 uur Samenvatting Luchon- Fleurance Woensdag 13 juli: Nederland 2; 18 15- 18 40 uur Samenvatting Fleurances- Roqueforl-sur-Soulzon Donderdag 14 juli: Nederland 2. 15 30-16 40 uur. Rechtstreeks verslag Roquefort-sur-Soulzon-Aurillac Ne derland 2.18 15-18.40 uur Samenvat ting. Vrijdag 15 juli: Nederland 2: 15 50- 16 50 uur Rechtstreeks verslag Au- rillac-Issoire Nederland 2; 1815- 18.40 uur. Samenvatting Zaterdag 16 juli: Nederland 2. 15.15- 17 30 uur. Rechtstreeks verslag Cha- malieres-Puy-de-Dome. Nederland 2, 18.00-18,30 uur. Samenvatting. Zondag 17 juli: Nederland 2; 15.50- 17 00 uur Rechtstreeks verslag Cler- mond-Ferrand-St Etienne Neder land 1. 19.00-19.55 uur. Samenvat ting. Maandag 18 juli: Nederland 2 16 30- 18 00 uur Rechtstreeks verslag La Tour du Pin-Alpe d Huez. Nederland 2; 18.15-18 40 uur. Samenvatting. Ne derland 2; 22.55-23 10 uur Filmver- slag. Dinsdag 19 juli: Rl'STDAG. Woensdag 20 juli: Nederland 2.16 10- 17 20 uur. Rechtstreeks verslag Alpe d Huez-Morzine Nederland 2. 18 15- 18 40 uur. Samenvatting. Nederland '2: '22.45-23.00 uur Filmverslag. Donderdag 21 juli: Nederland 2; 15.30-16.50 uur Rechtstreeks verslag Morzine-Avoriaz. Nederland 2: 18.15- 18.40 uur Samenvatting. Vrijdag 22 juli: Nederland 2; 16.50- 17 40 uur Rechtstreeks verslag Mor zine-Dtjon Nederland 2. 18 15-18 40 uur Samenvatting Zaterdag 23 juli: Nederland 2 15 15- 16 05 uur. Rechtstreeks verslag Dij- on-Dijon. Nederland 2, 17 30-18 30 uur. Samenvatting Zondag 24 juli: Nederland 2. 15 45- 17.05 uur Rechtstreeks finishverslag Alfortville-Parijs Nederland 1; 19 00- 19.55 uur Samenvatting. BRT Vrijdag 1 juli: 16.50-17 35 uur TV 1. Proloog Rechtstreekse reportage van de tijdrit Fontenay-sous-Bois. Zaterdag 2 juli: 15.45-16 35 uur TV 1 Nogent-sur-Marne-Creteil. Zondag 3 juli: 15 45-16 45 uur TV 1. Ploegentijdrit Soissons-Fontaine- au-Pire Maandag 4 juli: 14 45-16 05 uur TV 1. Valenciennes-Rouba i x Dinsdag 5 juli: 16.45-17 55 uur TV 1 Roubaix-Le Havre. Woensdag 6 juli: 15.45-17.00 uur. TV 1 Le Havre-Le Mans Donderdag 7 juli: 16.00-17 05 uur TV 1 Tijdrit van Chateaubnant-Nantes Vrijdag 8 juli: 15 15-16 20 uur TV 1 Nantes-St Pierre d Oleron Zaterdag 9 juli: 15 55-16 5P uur. TV 1 La Rochelle-Bordeaux. Zondag 10 juli: Tussen 15.00-18.00 uur. TV 1 Bordeaux-Pau Maandag 11 juli: 15 15-16.35 uur. TV 1 Pau-Luchon. r TV 1 Dinsdag 12 juli: 15 45-16 30 U Luchon-Fleurance. Woensdag 13 juli: 15.35-16.3P uur TV 1. Fleurance-Roquefort-sur-Soul- zon Donderdag 14 juli: 15.30-16.35 uur. TV 1 Roquefort-sur-Soulzon-Auril- lac Vrijdag 15 juli: 15.50-16.35 uur. TV 1 Aurillac-Issoire Zaterdag 16 juli: 15.15-16.30 uur. TV 1 Chamalières-Puy de Dome Zondag 17 juli: 15.50-16 45 uur TV 1 Clermond-Ferrand-St Etienne Maandag 18 juli: 16.30-17.45 uur. TV 1. La Tour du Pin-Alpe d'Huez. Dinsdag 19 juli: RUSTDAG. Woensdag 20 juli: 16 10-17.05 uur TV 1 Alpe d'Huez-Morzine Donderdag 21 juli: 15 30-16 35 t TV 1 Morzme-Avoriaz Individuele tijdrit Vrijdag 22 juli: 16 50-17 25 uur. TV 1. Morzme-Dijon Zaterdag 23 juli: 15 15-15.30 uur TV 1 Dijon-Dijon. Individuele tijdrit. Zondag 24 juli: 15.45-16.50 uur. TV 1. Alfortville-Parlis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29