Lucien van Impe Columbianen met Duits geld naar Franse ronde HENNIE KUIPER DE VERLOKKINGEN VAN HET VLEES Kritiek gaat je niet in de kouwe kleren zitten PZC/ tour '83 ZATERDAG 25 JUNI 1983 Met zorgelijke gezichten buigen gespecialiseerde televisieforums zich op de Belgische buis met de regelmaat van de klok over de chronisch zieke nationale wielersport. Wat eens de trots van de door taalstrijd verscheurde natie was, is nu nog slechts een bron van kommer en ergernis. En niemand die er precies de oorzaken voor kan aangeven. Veel verder dan gemeenplaatsen als de gemakzucht van „de jeugd van tegenwoordig" komen ook de zorgvuldig geselecteerde kenners niet. eindoverwinning, maar nota bene op „zijn" terrein, de Dolomieten, kreeg Van Impe. maar bij zijn vrouw Rita, die hem was komen opzoeken. Verlokkingen Lucien van Impe, de routinier van het Vlaamse profgilde. vormt daar al geen uitzondering op. Na zijn opvallende opreden in de laatste Ronde van Italië (waarin hij negende werd) is hij tij dens de komende Tour de France de vaandeldrager van de Belgen. „Hoe het komt dat de jongeren niet door breken weet ik met. Maar het is wel spijtig dat ik het in de Ronde moet doen", zegt de 36-jarige klimmer, die de Tour in 1976 op zijn naam schreef. „In feite zou het zo niet mogen zijn". De commentaren in de Belgische kranten zijn dan ook vrijwel allemaal in mineur. Zo signaleert Joris Jacobs in Het Nieuwsblad dat men nieuws gieriger lijkt naar het optreden van de enige amateurploeg dan naar de eigen landgenoten „Is het niet bevreem dend dat men van de Colombianen verwacht dat ze met zekerheid in positieve zin van zich zullen laten spreken en dat men zich met bang gemoed afvraagt wat de Bejgen in de Tour gaan uitspoken. Belgie is het land met het grootste aantal wieier- profs en met het grootste aantal wie lerorganisaties. Maar is er éen Belg van wie men verwachten kan dat hij in een grote ronde een hoofdrol zou kunnen spelen?". Verwonderend antwoord luidt ontkennend. De .•.vee grootheden van de 'nieuwe' lichting, Fons de Wolf en Daniël V.'illems, blijven ver onder de maat. De 7/olf weet nu al dat hij eind van net jaar door zijn Italiaanse werkge ver wordt ontslagen omdat hij niet voldoet. En Willems is een regelrecht probleemgeval. Hij grossiert in kwa len en blessures en heeft dit jaar zoveel medische onderzoeken achter de rug, dat de staf van het Akade- misch Ziekenhuis al meer naar hem heeft gekeken dan het wielerpubliek. Aldus blijft er één man over die het moet maken: Lucien Van Impe, die daar zelf verwonderd over is. Inderdaad is het opvallend dat uitge rekend Van Impe de eer van zijn land hoog moet houden. Twee jaar geleden immers moest hij bijna noodgedwon gen zijn loopbaan afbreken, omdat geen enkele sponsor nog brood zag in de tengere verschijning uit het ge huchtje Impe. Pas in februari, toen alle grote renners de kou achter zich hadden gelaten en hadden verwisseld voor een waterig zonnetje aan de Middellandse Zee. kreeg Van Impe toch nog een contract bij een niet al te indrukwekkende Belgische formatie. Maar de klimmer klauterde met jeug dig elan terug naar de top, ook al moest hij vorig jaar de Tour de France na dertien jaar onafgebroken te hebben deelgenomen een 1 ten schieten, Het deed hem pijn. Dit keer echter is hij een inzinking. De Belgische pers, hij weer van de partij. En Van Impe reed een uitstekende generale repti- tie: de Ronde van Italië. Tot de laat- al weken opgetogen over het feit dat eindelijk weer een van hun renners bij de eersten meestreed, zocht de schuld ste week had hij zelfs de kans op de voor die instorting dan ook niet bij Lucien van Impe reed, een uitstekende Ronde van Italië. Hier gaat hij aan hel eind van de elfde etappe winnend over de finish. Het weekblad Sport '80 bijvoorbeeld: „...Vergooide hij zijn kansen op de eindzege door, zoals in de volgerska ravaan werd verondersteld, op de rustdag te bezwijken voor de verlok kingen van het vlees?". En zijn echt genote wordt ter verantwoording ge roepen. Ze is, meldt het blad, teleur gesteld over de verdachtmakingen. Haar vreugde is omgeslagen in spanning. Omdat zowel de suppor ters als de journalisten (de bazen niet. want die kennen Lucien en die kennen mij) zullen denken, het is rustdag geweest, zijn vrouw is geko men, hij zal zich geforceerd hebben en de dag erna zit hij erdoor... Dat steekt mij, omdat we allebei honderd procent ten honderd voor zijn beroep leven. De ploegmaats kunnen getui gen dat er op de rustdag niets is gebeurd In feite heeft niemand er zaken mee, maar voor Lucien zowel als voor mij komt het beroep op de eerste plaats. Al het andere moet daarvoor wijken. Logisch bekeken zullen de meeste mensen denken, 't is van dat geweest, maar ze vergissen zich. In de Ronde van Frankrijk en al zijn wij verstandig geweest...". Van Impe zoekt de oorzaak in zijn nervositeit. „Ik dacht zelf ook dat ik de Giro kon winnen, Ik was er zo van overtuigd, dat ik fouten ging maken. Niet durven eten bijvoorbeeld. Het was zo'n klap voor me dat ik de dag erop nog steeds slecht reed. Ik ben er nu weer wel een beetje overheen, maar ik ben er kapot van geweest". De Belgische berggeit (vijf keer ver overde hij in de Tour de France het bergklassement, dat trouwens ook in de laatste Giro voor hem was) denkt verder dat zijn leeftijd wel een rol speelt. „Je recupereert veel minder snel. Dat is ook de enige reden waar om ik een beetje tegen de Ronde van Frankrijk op zie. Ik hoop dat de mensen zullen begrijpen dat ik geen twintig meer ben". Krediet-bij-voorbaat Een verzoek om krediet-bij-voorbaat. Voor een Tour waarin weer eens twee klimtijdritten (de Puy de Dome en Avoriazi zijn opgenomen. „Maar ook twee lange, vlakke tijdritten", werpt Van Impe tegen. „Niet bepaald gewel dig voor een klimmer, ook al heb ik in mijn goede dagen in die ritten soms wel sneller gereden dan Zoetemelk". Maar de twijfel of hi nog wel twee grote ronden in één jaar aankan over heerst toch bij de in Italiaanse dienst rijdende Belg. „Ik voel .me verant woordelijk voor mijn land en ik ben bovendien nog extra geprikkeld om dat het waarschijnlijk wel mijn laat ste Tour zal zijn. De mensen weten dat ook. Daarom besef ik: moest ik tegenvallen, zal er langer over worden gepraat dan wanneer ik de Ronde Het valt de organisatoren van de Ronde van Frankrijk niet te verwijten dat ze hun wedstrijd in de afgelopen jaren de kans hebben gegeven dicht te slibben van gezapigheid. Elke aflevering weer komen Felix Lévitan en Jacques Goddet wel met iets dat de belangstelling voor de Tour moet vasthouden. Mochten ze de absentie van Bernard Hinaull hebben kunnen voorzien, dan hadden ze zich die moeite ditmaal kunnen besparen. Maar omdat het een historische Ronde is de zeventigste editie, tachtig jaar na de eerste stond al vroeg vast dat er iets speciaals moest gebeuren. Dus werd de 'open formule' er doorgedrukt. De deur voor de amateurs werd opengezet. Het heeft echter maar een haar ge- rijden kunnen ze niet, vinden de zich een heel seizoen kunnen voorbe- - ploegleiders scheeld of de hele opzet van de Tour directie was toch nog in het water gevallen. Want in het enthousiasme over dat plan en tijdens de drukke werkzaamheden om de oppositie plat Ia U„,-l r„>-rr„ t CC W Bewondering Luis Ocana, de voormalige Tour de France winnaar die zijn 'armagnac- T boerderij' in Nogaro een tijdje alleen Lévitan, gewend dal alles wat ach m h j h t rapptpntip nn ppn fiptc vnnrr.npwpptrl 1 te walsen, had men één ding vergeten. racetenue op een fiets voortbeweegt naar zijn pijpen danst, rekende op een grote belangstelling van de amateurs. Maar de Oostbloklanden startten een campagne tegen de 'kapitalistische combines van de profsport' en lieten al vrij snel weten met van de partij te zullen zijn. Portugal haakte af bij gebrek aan talent en zodoende bleef er slechts één nationale amateurploeg over Columbia Daarmee is ook de kritiek van de profploegleiders verstomd. Wie im mers maakt zich druk om een groepje Columbianen. „Die zullen wel op de koffie komen van dat avontuur", den ken ze. Want al hebben renners als ,'erzoek van de Columbianen om tij dens de Tour als leider van de natio nale ploeg op te treden, is het daar niet mee eens. Al tijdens het voor jaar. toen hij in het Belgische Oosten de op een horccabeurs zijn produkt kwam aanprijzen, liet hij weten: „De Westeuropese professionals zijn er nog niet mee klaar". Ocana volgde dit jaar tot half juni de Ronde van Columbia en kwam enthousiast te rug. „Ik heb bewondering voor ren ners met een dergelijk temperament. Ze rijden zonder zich druk te maken om de cijfertjes van de klassementen. Een beetje, zoals ik in mijn eerste Alfonso Florez (winnaar van de Ronde jaren fietste. In ieder geval heel an- van de Toekomst in 1980 en de Ronde ders dan jammer genoeg momenteel van Columbia dit jaar) en José Patro- zo vaak te zien is. want de strijdlust clnio Jimenez (bergkoning van de Toekomstronde in 1981) een naam opgebouwd, veel meer dan bergop bij de profs is helemaal weg", aldus de laatste Spaanse Tour-winnaar. De Columbiaanse amateurs hebben reiden op de Tour de France. Was er aanvankelijk sprake van dat ook zij er met zouden starten omdat de natio nale bond onvoldoende geld had, dankzij een Duitse batterijfabnek (Varta), die een vestiging heeft in Columbia, kwam er een fikse 30m op tafel die een ploeg in staat stelde naar het evenement toe te leven „In feite bestaat deze nationale ploeg uit profs, want alle coureurs hebben ruime ver goedingen gekregen en men heeft er voor gezorgd dat ze zich onder de best denkbare omstandigheden hebben kunnen prepareren", stelt Ocana Toch weet ook hij dat ze desondanks met een grote achterstand aan de start komen. „Het talent", zegt hij. „is wel aanwezig, maar technisch en tac tisch komen ze nog veel te kort. Daar komt nog bij dat de Tour voor hen ongelukkig begint. Een ploegentijdrit, die even zwaar is als de Tropheo Baracchi, een kasseienrit vergelijk baar met Parijs-Roubaix en een vlak ke tijdrit over een afstand van 72 kilometer: een Grand Prix des Na tions Het betekent dat ze op een hoge plaats in het algemeen klassement niet hoeven te rekenen Ik begrijp niet Hcnnie Kuiper is al jaren een verhaal apart in de Nederlandse profwielersport. De beschaalde, ingetogen coureur staat te boek als een klassementsrenner, maar won nooit een grote nationale ronde. Sterker nog. Kuiper is er nog steeds niet in geslaagd ook maar één keer de gele trui in de Ronde van Frankrijk te veroveren. De laatste jaren heeft de renner uit het Westbrabantse Ossendrecht zich zelfs in een andere richting tot specialist ontplooid. Twee jaar terug won hij in een seizoen twee klassiekers: de Ronde van Vlaanderen cn de Ronde van Lombardije. Dit voorjaar sloeg hij op dat terrein weer toe. Hij won de helse klassieker Parijs-Roubaix. Kuiper toe. „Vooral als je net als ik weet dat de zaken geweldig draaid zijn. Misschien dat er dag komt dat ik dat nog eens naar buiten breng. Maar aan de andere kant weten de mensen wie ik ben en heb ik het niet nodig om me te verdedigen tegen dergelijke be schuldigingen". Voor de 34-jarige Kuiper een presta tie waar hij best een jaar op kan teren en gelet op de moeite die het hem vorig jaar kostte om bij de eerste tien van de Ronde van Frankrijk te rijden, aanleiding ge noeg om te denken dat hij dat ook wel zal doen. Maar de vechtlustige renner uit de Aemoudt-ploeg van Fred de Bruyne denkt er anders over. Na de bekendmaking van Ber nard Hinaults afwezigheid zei hij in een eerste reactie, gevraagd naar en lijstje kanshebbers: „Zet Hennie Kuiper maar bovenaan" en vervol gens met een lachje „ach, doe het ook maar niet, anders zeggen ze weer dat ik een dikke nek heb, een opschepper ben". Oorzaken Op de zege in Parijs-Roubaix en de vijfde plaats in de Ronde van Span je na heeft Kuiper dit jaar nog niet zo opvallend gepresteerd. In het voorjaar bleef hij zelfs ver beneden de maat en sinds Spanje zijn z'n uitslagen ook al niet indrukwek kend. Ver achterop in de Midi Libre en ook niet bepaald toonaangevend in de Ronde van de Aude. „Dat had", legt hij uit, „zijn oorzaken. Ik ben niet vertrokken in de Dauphi- né Libére. In plaats daarvan ben ik tien dagen met Adrie van der Poel in de Alpen gaan trainen. In de Midi Libre begon ik dan ook slecht. We hadden een rotreis achter de rug en we misten het wedstrijdrit me dat die Fransen wel hadden". In de daaropvolgende Ronde van de Aude kreeg Kuiper het bericht dat de vrouw van assistent-ploegleider Jose de Cauwer, een boezemvriend van de Nederlander, was overle den. Voorts speelden de troebelen bin nen de equipe een belangrijke rol in z'n voorbereiding. Van Kuiper en Van der Poel werd bekend dat zij volgend seizoen in de ploeg van Jan Raas gaan rijden hetgeen voor de leiding van zijn huidige formatie aanleiding was voor enkele forse dreigementen. Geen Tour en „aan gegeven" bij de internationale wie lerbond door zijn eigen ploegleider Dat van die Ronde van Frankrijk werd trouwens inmiddels terugge trokken en Kuiper zal dus wel star ten. „Maar toch gaat het je allemaal niet in je kouwe kleren zitten", geeft Oude fout Een voorbereiding dus die verre van optimaal was. Kuiper echter put moed uit het feit dat hij een uitstekende Ronde van Spanje had. „Daar heb ik tot het laatst goed gereden". Kuiper werd er vijfde en was er tevreden over. In z'n voor uitblik op de Ronde van Frankrijk vervalt hij echter weer in zijn oude fout. Hij is meer met zijn tegen standers bezig dan met zichzelf. Hij komt zelfs tot een lijst van vijftien namen, die hij een kans geeft op een zeer goede einduitslag Behalve de Nederlanders Zoete melk, Van der Velde en Winnen, schudt hij ook de namen uit zijn mouw van Van Impe, Bernard Val let. Robert Alban, Johan Muynck, Phil Anderson, Pascal Si mon, Stephan Roche, Jean Rene Bemaudeau. Julian Gorospe, Beat Breu. Laurent Vignon en zelfs van de Colombiaanse amateurs ver wacht hij nog wel wat. Maar hoe intensief Kuiper zich traditiege trouw ook met zijn tegenstanders bemoeit, zyn eigen kansen wil toch niet wegcijferen. „In ieder ge val", besluit hij, „zal het een interes sante Tour de France worden' dat Lévitan zulke ritten opneemt. Hij nodigt Columbiaanse amateurs uit en schotelt ze een programma voor waar mee hij ze al in de eerste week alle kansen uit handen slaat". Aansporen Toch denkt Ocana niet dat het gezel schap uit Latijns-Amerika zich in de vlakke ritten, die de karavaan (na de zware openingweek) langs de kust van de Atlantische Oceaan richting Pyreneeën voert, volkomen gedeisd zal houden. „Ze denken zelden aan tactiek, hebben een hekel aan inge wikkeld rekenwerk en vliegen er gewoon in. Toch zal ik ze er op wijzen dat ze niet ongerust moeten worden over de minuten achterstand, die ze in de eerste dagen ongetwijfeld oplo pen, maar met voldoende reserves aan de voet van de Pyreneen moeten komen. Daar zullen ze moeten toe slaan. En verder natuurlijk ook op de Puy de Dome en Avoriaz, de twee klimtijdritten. Door op die plaatsen iets te laten zien kunnen ze andere landen aansporen om volgend jaar hun voorbeeld te volgen", besluit Ocana. De komst van de Columbianen en de terugkeer van de klimtijdritten zijn niet de enige twee 'organisatorische' wijzigingen ten opzichte van vorig jaar Lévitan en Goddet bleken naast enorme vernieuwingsdrang vervuld van heel wat nostalgische gevoelens De Tour de France 1983. vonden ze. moest net als in 1903 starten in het departement Val-de-Marne. Verder zouden er geen uitstapjes meer over de grens gemaakt worden en bleef het aantal verplaatsingen tot een mini mum beperkt. Dat waren trouwens waarschijnlijk eerder concessies-op- voorhand om het plan van de open formule er door te drukken en toch voldoende deelnemers te knjgen. Dat laatste valt wel wat tegen. Slechts éen amateurploeg dus en ook van de zijde van de beroepsrenners waren er onverwachte afzeggingen. De Italiaanse formatie Bianchi van onder andere Silvano Contini. de Zweed Tommi Prim cn de tegenval lende Belg Fons de Wolf liet weten geen oelangstelling te hebben Maai de bejaarde, doch krasse Tour-direc tie, zal er ditmaal niet om malen Toen de deelname van de ploeg van Hennie Kuiper ook nog eens op de tocht kwam te staan, riep Lévitan zelfs opgewekt uit: „Geeft mets. met dertien ploegen kan het ook" En tevreden sloeg hij de krant open om de laatste ontwikkelingen rond Ber nard Hinault te vernemen. Want een ronde zonder absolute heerser.Mooi er kan het met Luis Ocana. die in 1973 de Ronde van Frankrijk won en daarmee de tot nu toe laatste Spaanse Tour-winnaar was. hier in gesprek met Jan Janssen. Hennie Kuiper had een matige voorbereiding in de aanloop naar de Tour de France, maar geeft zich toch een goede kans op een uitstekende klassering.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26