Grote Clubactie 1983 GROTE ELUB ACTIE IS ONZE VEILIGHEID U EEN STUKJE VRIJE TIJD WAARD? OK-INRUILWAGENSHOW IN DE VEILINGHAL GOES 9de waarnemend hoofd m/\ docenten Stichting x /GroteClubactie BON 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 25 JUNI ij Tenminste. 1.1500? voor uw aufejerug b'(j inruil. Koopt u op deze ÓK-show een OK-.nruilwagen, dan krijgt u voor uw .n te ruilen auto tenminste een bedrag van I 1500.-- als mru.lpr.is Toebetal.ngsbedragen vanaf zo"n 3000- zijn mogelijk- u auto's van h# hantem^Oj<inpui|^ereC Wat voor i. u ooh «*kt. hij Siaal er KwaWetM^10- aantrett zi|0 lechn,s<; bumper tot bumper 0us betcouvAMvan JP^ >e,d,e„e„ Alleen auto s die pe een plaats op deze show OK-garantTe... trinnnt?kenen °P de pekende OK-garam,e Verzorgde ekskuraie- Iedere koper »an een OK-.n.ullwagen krl.gt een leïótgde exourare .00, 2 personen naar de Delta-werken 1 Fruitlaan 4 Goes -tel. 01100-12512 SIiow atfrakfe... Tegen inleverino van informatiE.stand p;'"«Mem® bi, de aT de Ascona 4°o ra,,y1'lm zien rename vkégtej"^' uTee, h ™"ltoa!!e" ZZTneZui ,"e9'"'9 Sen me"" stand op™ stol"? d? '«tormatie daarmee te winnen Uw qastWenj'ijn... 3.V. Hendriks Louisse B.V. Janssens B.V. U bent van harte welkom klaar' te Goes te Middelburg te Vlissingen dekoffte staatvooru Vandaag, zaterdag 25 juni 10.00 - 17.00 OK-INRUILWACENS. BETROUWBARE GEBRUIKTE AUTO'S VAN DE OPEbDEALER. STICHTING GEZINSVERVANGEND TEHUIS MIDDEN ZEELAND nodigt geïnteresseerden uit te solliciteren naar de funktie var voor het in aanbouw zijnde gezinsvervangend tehuis vooi geestelijk gehandicapten te Goes. Het V.G.T. wordt gebouwd door een stichting op algemene grondslag, biedt plaats aan 15 bewoners en moet een 'thuis' worden voor bewoners met verschillende levensovertuigin gen en van verschillende nivo's. Benoembaar zijn kandidaten die voldoen aan de eisen me; betrekking tot de opleiding van bevoegd leid(st)er, inklusie' het behaald hebben van het VSID-GVT-diploma en die bovendien 2 jaar ervaring hebben als bevoegd leid(st)er inde zwakzinnigenzorg; dan wel kandidaten die voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een Hoofd. Vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 november Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan het Bestuur van de Stichting, Prnusstraat 98, 4431 DB 's-Gravenpolder. Je huis in de krant brengt mensen over de vloei tin de makelaar weet van wanten en kranten. Middelburg Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Lyceum, Havo Elzenlaan. 4 Postcode 4334 BW Telefoon 01180-33015 Gevraagd per 115 augustus Economische Wetenschappen 20 uur* Geschiedenis 14 uur Wiskunde 6 uur Eventueel te combineren met uren aan het Chr. Lyceum te Goes tot een volledig aantal. Van gegadigden wordt verwacht dat zij, op grond van eigen levensovertuiging, medeverantwoordelijk willen dragen voor het christelijk karakter van de school. Solliciaties zo spoedig mogelijk te richten aan de rector, H. Stegeman (tel. thuis 01180-13839). Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. Wilt u bij de start op 29 sep tember van de partij zijn? Schrijf dan nu naar PZC Postbus 31, 4460 AA Goes. Doe mee aan de Grote Clubactie: Geen subsidie - toch geld. Voorzitters, secretarissen, penningmeesters en clubleden allemaal opgelet: Doe mee. Elke club zijn eigen loterij. Thuisgebracht door uw eigen PZC De Grote Clubactie. Dit jaar met gigantische prijzen, onder het motto 'Lekker weg in eigen land'. Recordwinst verzekerd: verleden jaar al 4V2 miljoen!! BON Wij hebben belangstelling voor deelname aan naam van vereniging verenigingsactiviteit: adres van secretariaat Plaats: Tel Wij hebben graag: toezending van informatiepakket Ay Deze bon inzenden voor 1 augustus Ay naar Grote Club Actie PZC Aj¥ Postbus 31, 4460 AA Goes. Ay Vandaag 30 km in 's-Gravenpoider PPR/PSP Borsele HOFLEVERANCIER zilveren vriend- schaps- ringen FABERY OE JONGE JUWELIERS sinds 1834 Lakfi Kerkstraat 30 - 6oes Voor al uw reparatie van elektrische apparaten naar KTV's 's morgens gebracht, 's avonds gerepareerd. Tegen billijke prijzen. Bedrijfszekere tweecilinder die je bijna met hoort. Elektronische ontsteking Vooruit, vrijloop, achteruit. En nog veel meer. Watersportbedrijf JAAP VERMARE Oostweg 27 Krabbendijke tel. 01134-1391 Johnson 09 U Alpha-hulpverlening De Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'Walcheren', Loskade 29, te Middelburg zoekt voor het werk gebied te Middelburg Alpha-helpsters die huishoudelijk werk willen ver richten op één of twee ochtenden per week, vnl. bij ouderen die dit zeil niet meer kunnen; die ouder zijn dan 21 jaar en zelf standig kunnen werken; die nu beschikbaar zijn, maar zij die over enkele maanden bechikbaer kunnen reageren. Alpha-hulpverlening betreft alleen het gewone huishoudelijk werk. De Alpha- hulpverleenster gaat, door bemidde ling van de instelling, een overeen komst aan met de Alpha-kliënt. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot leidster Alpha-hulpverlening, mej. M. L. Aaer- noudts (op werkdagen tussen 8.30-9.30 uur), telefoon: 01180-26951. Schriftelijke sollicitaties richten aan de heer P E. L. Peters, Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'Walcheren', Postbus 323, 4330 AH Middelburg. EEN DAG ZONDER KRANT IS EEN MUIS ZONDER STAART. n Het Korps Nationale Reserve (NATRES) bestaat uit vrijwilligers, die in hun vrije tijd worden opgeleid om, zodra dat nodig is, een belangrijke rol te spelen bij de beveiliging van ons land. Bij oorlogsdreiging nemen zij onmiddellijk de bewaking op zich van vitale punten, zoals bruggen, stations en dergelijke. Punten, die in eerste instantie van belang zijn voor een ongestoorde mobilisatie, maar die ook daarna moeten worden beveiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage. De NATRES-vrijwilligers zijn dan het eerste op hun post. Dat kan, want die post is in of dicht bij hun woon plaats. Dat heeft bovendien als voor deel dat zij het gebied dat zij moeten bewaken kennen als hun broekzak! Om op hun taak berekend te zijn. oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n 100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld over oefenavonden van 3 a 5 uur en oefendagen (5 a 8 uur) in het weekend. Voor deze oefeningen ont vangen zij een tegemoetkoming in de kosten. Is onze veiligheid u een stukje vrije tijd waard? Vraag dan meer infor-, matie, door onder staande bon in te sturen. Voorwaarde is wel dat u uw militaire dienstplicht achter de heeft (of een andere militaire opleiding). En dat uw leeftijd tussen 19 en 50 jaar ligt. NATIONALE Vrijwilliger bij HET KORPS NATIONALE RESERVE Beschermen wat je dierbaar is Ik wil graag meer informatie over de NATRES Naam: Adres Postcode Woonplaats Registratienummer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16