Pijler Oosterschelde ls hotel inrichten' Te weinig ruimte voor bedrijven in Poelpolder Aanhanger schoot los: boete van 75 gulden Wissel Zeeaws-Vlaanderen Demonstratie motorcross in Goes 13 iiJDAG 24 JUNI 1983 OORZITTER ADVIESCOMMISSIE OERISTISCH PRODUKT NEDERLAND: iEN HAAG - De Oosterscheldewerken vormen een prachtig toeristisch attractiepunt. Er valt ijvoorbeeld aan te denken om een van de pijlers die zijn vervaardigd voor de bouw van de ormvloedkering te gebruiken om er een hotel in te vestigen. Die suggestie is afkomstig van rof. dr. A. P. van Gent, voorziter van de adviescommissie 'Toeristisch Produkt Nederland' ie donderdag in Den Haag een gelijknamig rapport aanbood aan staatssecretaris P. van Zeil. daar in zo'n pijler nou niet een door het Heidemij-adviesbureau uit- in Nederland en omgeving concurre- a- «eldig mooi hotel te maken", vroeg gevoerd onderzoek, waartoe de toen- ren vooral de stranden, de bos- en dr Van Gent zich af. Of laat malige staatssecretaris Hazekamp eoulissenlandschappen, de water- "1 op- sportgebieden en de 'sight-seeing' at- akken en maak het eerste onder- dracht gaf. Het rapport gaat over de traeties. De commissie concludeert :et zeggen: die man is met goed. lar je moet wel met creatieve ideeen men Ik ben geen deskundige, maar oeten wij durven en willen onder- «ken". tt dobr de adviescommissie aange- ;n rapport is het resultaat van een HBO-vereniging luist installeert peciale jeugdraad ULST - Mevrouw W. Darthee-Ple Roosendaal, adviseuse jjjj iholieke Nederlandse bond •n hotel bijvoorbeeld in het water i economische zaken in 1 iterhotel in de wereld. Dat zijn r Kén waarop dan een ambtenaar' toerisme in de toekomst. mogelijkheden van het binnenlandse dan ook dat uitsluitend binnen noord- De opstellers constateren dat er meer weersonalhankelijke toeristische voorzieningen moeten worden gereali- wat nieuw is spreekt mij aan. dat seerd en dat ook de publieksvoorlich ting moet worden geïntensiveerd. De commissie wijst erop dat toeris me en recreatie nog tot de weinige groeisectoren behoren. Daarom moet het toeristiscb-recreatieve beleid bij de afweging in het totale overheids beleid een grotere rol spelen. Het Nederlands toeristisch produkt heeft een bijzonder grote aantrek kingskracht. aldus de onderzoekers eenkomst wordt geopend met een west-Europa Nederland potentieel een goede concurrentiepositie heeft Het toerisme uit Duitsland en Belgie. het 'nabuurtoerisme'. maakt onge veer vijfenzeventig procent uit van het totaal inkomend toerisme (in ver- blijfsdagem Het toerisme uit de overi ge buurlanden, met name Engeland, de Scandinavische -landen en Noord- Frankrijk beslaat elf procent. Het internationaal toerisme wordt uitslui tend gegenereerd en gestimuleerd door uniek Holland-imagobevesti gend aanbod, aldus het rapport. Het aandeel in verblijfsdagen van het tn- i Ti temationaal toerisme is ongeveer Dia-avond Hulster veertien procent. De onderzoekers spreken ook de verwachting uit dat plantenvereniging ook dit Jaar meer Nederlanders hun HULST - De bloemen- an plantenver- e'Be" lan" ZU"en emging Groe, en Bloei in Hulst Heelt Staafssel.retaris Van Zeil het 10e. voor zijn leden weer enkele act vilei- h me, jaar|ijk5e ten op het programma staan Woens- d da?29me,nordtinhetZuidlandthea. „beidspliatsen zeer belang- ter in Terneuzen een dia-avond gege- rij. ....hI„n ven over de tuin van het Arboretum Trompenburg m Rotterdam. De bij na een vergelijking van bezoekcijfers met die van andere landen. Zowel het aantal toeristengroepen. verdeeld naar herkomst en bezoekmotief. als show van verschillende bloemstuk ken waarover ook een uiteenzetting wordt gegeven. Deze bloemstukken worden na afloop verloot. De bijeen- speciaal belast met jeugd- I. heeft donderdagavond in het meenschapscentrum 'Den Dul dt' in Hulst de jeugdraad van de ugd-EHBO afdeling Hulst geïnstai- frd. (lc het aantal deelprodukten naar soort komst, die gratis toegankelijk is, be- spreiding, bleek zeer omvangrijk, gint om 19.30 uur. Zaterdag 2 en Burgemeester opent dorpshuis Renesse RENESSE - Burgemeester J. L Nie- mantsverdriet-Leenheer van Wester- GOES In het kader var. de Goese toeristische dagen demonstraties gegeven met verschillende typen cross hebben de leden van de Wemeldingse motorclub De motoren Sproeier donderdagavond een motorcross demonstra- Ook de jeugdleden van de vereniging deden tie gegeven. De organisatie had een parcours uitgezet hieraan mee De belangstelling voor het evenement op een gedeelte van de Grote Markt in Goes. Er werden was redelijk. mouw Darthee deed dat in aanwe- theid van het voltallig bestuur van EHBO-vereniging 'Sint-Christoffel' Hulst en alle geslaagde jeugdcur- •n met hun ouders Mevrouw Dar- overhandigde Roland van de de voorzitter van de jeugdraad. EHBO-boek Instructeur Jos licfex van de Hulster EHBO-verem- toonde zich bijzonder verheugd st de installatie en feliciteerde de slaagden tthouder mr. E. de Rechter reikte slot 20 A- en B-EHBO getuigschrif- mit. Alle geslaagden kregen boven- een EHBO-speldje Kijkdag School met den Bijbel Breskens BRESKENS De christelijke 'School met de bijbel' te Breskens houdt vandaag een kijkdag. De ou ders kunnen van half vier tot half zes terecht in de school, 's Avonds wordt er afscheid genomen van onderwijzer P. van Zanten, het waarnemend hoofd A. van Haperen-De Wolf. me vrouw W. Dingemanse-Hamclijnck en bestuurslid G.van Kleef. Tevens is het mogelijk kennis te maken met het nieuw waarnemend hoofd, A. Willemsc en de nieuwe kleuterleid ster Rian Boogaard. Het officiële gedeelte begint om 19 00 uur waarna een receptie volgt zondag 3 juli houdt de vereniging een schouwen opent vandaag, vnjdag. het - gerenoveerde en verbouwde dorps huis in Renesse. Dat gebeurt om 14.30 uur in het dorpshuls aan de Zeeane- moonweg. 'open tuin' in Kaysershof. Voorthoek- straat 65 in Stekene (B i Dat gebeurt van 14.00 tot 20.00 uur Ook hier is de toegang gratis. Veiling S-Annaland zette voor ruim 9 miljoen om in 1982 Aardappclternnjnmarkt Rotterdam Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling J 23 juni"; Bintje 50 mmopw April laten 61,90, Zeeland, Veilpunt Kapclle van 23 juni S1NT-ANNALAND - De Coöperatieve bieden 61.60. slot 61.60; november laten 1983. Land- en Tuinbouwveiling Sint-An- 50.20. bicden 50.00. slot 50.10 Stemming Aardbeien per doos kl. 1 66-84 aardbeien i.i OA 't in c. na 1,1 o t nn .1 zn l-i *j KANTONRECHTER OOSTBURG OOSTBURG De Vlissingse auto- tekend dat hij hard moest remmen o_t„.v mobilist A. R. verloor vorig jaar op om een aanrijding te voorkomen De herkiesbaar stelde, werd als lid van de 1:75, b°«enknml 90 l.6a.bospee per kg kl 2A 3.30 - 5.00. kl. 2 3.20 -3.50. kl. 3 1.40 - 1 90 Frambozen per doos kl. 1 3 30 - 4.20. Rode bessen per doos kl 1 240 Nieuwe aardappelen kl 1 133. drielingen 98 Rabarber kl 1 75 Boskroten kl. 1 90 - 99. Snijbonen kl l 2.50 - 3 40. kromme 1.40 PAARDENMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer 182 stuks Prijzen gulden per stuk. luxe paarden 2350-3700. - ULST St.-Liduinaziekenhuis, 20- HEILLE Landbouwmuseum 10-12 uur: uitzending radio Nighingale. uur en 13-17 uur Oude landbouw- ORTGENE De Loods. 21 uur: werktuigen. ptreden hardrockformate 'Red Dra- HOOGELANDE Kapel Sint-Maar ten 13-18 uur Werken Arjen Crijnen. Marjan Hartman en Arthur Nijsten (t'm 5/7). HULST Streekmuseum, 14-17 uur. 'Goed gemutst in Zeeland' (t.'m 30 juli), Galerie Van Geyt. 9-12 uur en 14-17 1UIN1NGEN Gebouwen C. ZLM-manifestatie met o.m. 18 uur: Fokveekeuringen en jacht- jnüènddemonstrafcies. 1IDDELBURG Molenwater, 9.30- Miniatuur' Walcheren, Jaicert- en gehoorzaal, 20 uur Con- uur. Werken Jan van Heel. door het Zeeuws Jeugdorket met KATTENDIJKE Galerie Ilona ite Marianne Boer ipiano) Schmit. 14-18 uur. Schilderijen Ans 'I Idgard. 20 30 uur Filmhuis met'The Wortel. Sjoerd Bijlsma en Josje a astman always rings twice' Roverts ESTKAPELLE De Hooizolder, 23 MIDDELBURG De Vleeshal, 13-17 sr Optreden Astrid Marz en Angela uur Werken Frank van Hemert en ndrews Piet Tuytel. iteel van Batavia, 20.30-01.00 uur: Zeeuws Kunstenaars centrum. 13.30- itreden Havenzangers 17.30 en 19-21 uur Schilderijen en RIKZEE Brogum. 20.30 uur: tekeningen van Onno Boerwinkel (t'm ptreden popdicher Ton Lebbink en 7 71 imppo Sportivo. Galerie De Wijnstock: Werken diverse criekruisziekenhuis. 15.45-16 45 uur: kunstenaars. itzending Nomen Nescio. Sint-Janstraat 41. 14-17 uur Touw- plastieken van Anneke Ruimschotel FIT.VOORSTELLINGEN Ambachtencentrum Demerary, 9-17 F.RGEN OP ZOOM Roxy 1,20 uur: uur: Diverse ambachten en exposi- Irst blood, 12 jr, 12.30 Wilde exoli- ties. rijksweg 61, rijdend van Terneuzen naar Vlissingen, zijn aanhangwagen. Voor dal feil moest hij zich donder dag verantwoorden voor de kanion- rechter in Oostburg. mr H. A. R. de Mul. Omdat de losgeraakte aanhang wagen geen gevaar voor het verkeer had veroorzaakt - het was stil op de weg en de aanhanger stond snel stil door een goed werkende noodrem - eiste verkeersschout Boogerd een boete van ƒ75.-. mede omdat een technische controle achteraf door de rijkspolitie geen enkel makement aan de aanhangwagen ol de koppe ling aan het licht had gebracht. Het vonnis was conform de cis. H D uit het Belgische plaatsje Aerl- selaar bij Antwerpen reed op 31 au gustus van het afgelopen jaar met een snelheid van 77 kilometer per uur door de Bredestraat te Oostburg Hij kwam het voorval donderdagmorgen tijdens de zitting van het kantonge recht toelichten De reden voor het te snelle rijden was hel feit dat verdachte ontkende echter dat de financiële commissie gekozen J L verbalisant geremd had Hengelwedstrijd HEIKANT - De zeehen gel vereniging rekening-courant krediet aangegaan. rrrnnl 1*900 000 IJf.t IaHaa La naland en omgeving heeft in 1982 april -ast. Openstaande posities april voor ruim negen miljoen gulden om- *'0Ic!! 3020: november 4 wordt 369 Omzet gezel. Toch werd er een negatief "^en.lbei - - ..I8;00- 10 x J>0.-i°..apn.1' saldo geboekt van ƒ28.635. Deze cij- fers werden bekend gemaakt tijdens ij,., de 53ste alegemene jaarvergadering Groenteveiling Barendrecht. 23 juni 1983 van de veiling. Aardappelen oud bintje 7-18, irene 12-35. Tijdens de bestuursverkiezingen werd vroege aardappelen doré groot 1,09-1.60. M. Ph. van der Weele herkozen. In de poters 71-79. knel 75-1.17. asperges 3.1Ó- voljarigc 2050-3200, luxe 2-jarige plaats van P C Hage die zich met 0.70. aubergines 1.80-2.70, bleekselderij 42- 1850-2650. luxe 2-jarlge hengsten 1750-2550, .75, bonenkruid 90 ).6s. bospeen 1.57-2.20. luxe l-jarige merries 1050-1850, luxe i-jarige- blauwe schokkers 4.80-5.90, broccoli 1,30- hengsten 1050-1800. veulens merries 600- 3.40. champignons ',20-1.40. Chinese kool 1100. veulens hengsten 500-1100, hitten 650- 47-1.09. courgettes 44-66. doperwten 1,70- 1500. Shetlanclse pony's truinsi 200-475. 2.40 koolrabi 25-48. rode kool 5l-l.li, bos- Shetland»pony'smemesi200-575 Prijzen km'en 43-1.19 p.i1.47-1.69. paprika in gulden per kg jpnge slachtpaarden groen 2.20-3.70. peterselie 55-1 23. postelein 6.65-7.65 en oude slachtpaarden 6.00-7.55. 30 42 prei 4.00-4.20. bosprei 44-84, peulen De handel was rustig. Goedegebuure Pzn. Besloten werd verder een lening aan te _gaan van 124 750 om het financieringstekort op te heffen. Ook werd verder nog een draagt momenteel 143 zondag 26 juni de vijfde clubwedstrijd van het seizoen '83 in de Westerschel- de tussen het. oude en nieuwe gemaal in Ossenisse. De wedstrijd begint om 13 30 uur en duurt tot 16.30 uur De inschrijving en de prijsuitreiking vin den plaats m zaal R Boogaert in BRESKENS Heikant «st a Tweemaal AVRO's Discoshow Breskens De AVRO's Toppop Discoshow komt op zaterdag 16 juli en op woensdag 20 juli naar Breskens. Oranjebolwerk Hulst de disc-jockeys Hans Magito en Rob Ronder in 'Het Casino', terwijl de mao voor mets woensdagshow wordt gebracht door lil«g wi de disc_j0ckeyg Rob Ronder en Jos van de Ven. eveneens in Hel Casino' De aanvang voor beide avonden is *20.30 uur Stilte-demonstratie Vredesplatform in Terneuzen en Oostburg reitieg 1.07-1 38. selderij 52-92, sjalotten Golden Delicious aanvoer 30 ton 80/85 11-34. snijbonen 2.70-4.20. sperciebonen 68-98.75/80 70-99.70/75 68-95.65/70 56-90. 2.90-4.30. spinazie 20-3n spitskool 55-94. Goudreinetten aanvoer 12 ton 80/85 45-61 vleestomaten 13.90-15.30. uien grof 52-68. 75 80 44.55 70-75 46.5g 65,70 40.53 Jona_ middel 20-59. drieling 6-14 met iof 62-81 gold aanvoer 1.5 ton 90 en op 2.01-2.18. 80 90 bos ncn 10-07 venkel 2.40-2 40 waspeen 331 70 803 33 Winston aanvoer8 ton 75 80 1 60-2. *0. wita.f 3 1 soergsla 20-L20. 81-1 03 7075 90-99 65 70 81-88 60 65 58-66 —mier. 4.60-a.-sft. rode Totaal aanvoer appelen 53 ton kruisbessen 3.00-3.50 Aardapprltcrmijnmarkt Rotterdam 23 juni Bintje 35-50 mm opw April slot 33.00. november slot 27.00 Stemming april kalm. Openstaande posities april 21. no vember 53. Omzet april 3 x 33.00 Dag april 3n november COOP VELUWSE EIKKVEILING BARNE- in brandweerkazerne HULST De stichting Oranjebol werk kan in de opgeknapte voormali- echtgenote vlak voor een bevalling ge brandweerkazerne aan het Oranje- i en op dat moment buikkramp bolwerk in Hulst. Het college van b stelt voor de stichting het tikleen te geven. 'zi ehe poesjes. 18 jr; >xy H. 20 uur Force five. 12 jr, Siem' Actueel I. 20 uur: De lift, 12 jr; Inem' Actueel II. 20 uur Liefde nder schaamte 16 jr; nem' Actueel III, 20 uur Hanky anky. a.l. f'ES Grand, 20 uur First blood, jr; 23 uur: Meisjes van St.-Tropez, jr. IULST De Koning van Engeland, luur: De lift, 16 jr; 1915 en 21 30 uur: blood, 12 jr, 19.15 en 21 30 uur: Antiquité's B Witte, 10-18 uur: Werken Rijnhard Schregardus (tot 29/6) Galerie Roelant 11-17.30 uur Werken Aline Kuut (t'm 30 6» Galene De Witte Swaen, 11-17 30 uur Aquarellen van Lies Viegers (t'm 30 juni). OOST-SOUBURG Bibliotheek. 13.30-17.30 18-20 uur: Foto's van de heren Savic en Kostermans. SLUIS De Raadskelder, 9-11 uur en -- -- -- 14-18 uur. Werken Sluisse kantwerk- 'ento midnight. 16 jr, 19.15 uur Twee school loere truckers op de snelweg, ai. TERNEUZEN Galene Tierelantijn 1130 uur Love you. 18 jr 13-21 uur Kunstnaaldwerk van me- OSTBURG Ledel. 20 uur First vrouw M Schram de Jong t m 16 7». iood, jr. Museum. 9-12 uur en 13-17 uur TNEUZEN Luxor, 19.30 en 21.45 Werken 8 Poolse kunstenaars <tm Tootsie, a.l., 19.30 uur: Twee 2/7 oere truckers op de snelweg, 12 jr; VEERE Grote Kerk, 10-17 uur Het C'andy, een tiener die wat landschap in de Delta (t'm 30/9). 11.18 jr VLISSINGEN Bethesda-Sint-Jo- fLISSINGEN Alharnbra I. 20 uur: had. De verduuae wnue zo snel moge lijk naar het ziekenhuis om risico's te gebouw vermijden. Zowel de verkeersschout als de kan- In juni 1981 werd het besluit genomen tonrechter konden er begrip voor op- om de oude brandweerkazerne op te brengen en verklaarden D wel schul- knappen en er een bestemming voor. dig evenwel zonder oplegging van te zoeken. De stichting krijgt het straf. gebouw voor niets Het zal gebruikt Eveneens schuldig zonder oplegging worden door carnavalsverenigingen van straf hoorde R. C uit. St Niklaas voor de bouw van wagens, door orga- Legen zich eisen omdat ook hij te hard msaties, die stoeten en dergelijke had gereden in de Bredestraat te moeten voorbereiden, door de stich- Oostburg op 29 augustus '82. Als ting Zeskamp en ook het interge- reden voerde de verdachte aan dat z'n meentelijke project Mensen zonder zoontje na het. nuttigen van een maal- Werk krijgt er een plaatsje voor met :ento midnight. 16 jr. 23 uur Weck- m het paradijs. 18 jr imbra II, 20 en 23 uur: The thing. tijd in een Sluis restaurant onwel was de cursussen autotechniek en geworden 111 de auto waardoor hij zo hergebruik materiaal snel mogelijk naar huis wilde De Hoewel de stichting het gebouw voor uitspraak was conform niets mag betrekken, draait de stich- De zaak tegen M R uit Oostburg ting we! op voor alle kosten van werd aangehouden om de verbalisant onderhoud, reparaties aan hel ge- te horen Zij had op 24 september 1982 bouw en de daarbij behorende instal- geen voorrang verleend aan een van laties. rechts komende auto op de kruising Het voorstel staat op de agenda van Grote Beer Mana-Hoevenstraat die de raadsvergadering, die donderdag bestuurd werd door de verbalisant. 30 juni zal worden gehouden in het Deze had in het proces-verbaal opge- Hulster stadhuis, aanvang 19.00 uur TERNEUZEN' - Het Vredesplatform Zeeuwsch-Vlaanderen houdt van daag (vrijdag) en zaterdag weer twee 'stiltcdemonstraties' tegen de kruis raketten. Vanavond zijn er vanaf 19 uur demon stranten aanwezig in de Noordstraat van Terneuzen (voor de Grote Kerki, zaterdag om half elf staal het. Vredes platform op het Ledelplein in Oost burg Tijdens dc stiltedemonstraties kar. hel publiek in discussie gaan met de deelnemers en een handtekening l(|FNt VAART zetten tegen de eventuele komst van de kruisrakette. Eind deze maand worden de handte- j,as palmas nr Douala, ALBERT V 22 40 keningen verstuurd aan premier Lub bers onder het motto 'Zeeuwsch- Vlaanderen zegt. nee tegen de kruisra ketten'. VEEMARKT t'TRECHT Utrecht - Aanvoer, totaal 4918. weekaan- voer 5095 runderen 804 graskalveren 7 nuchtere kalveren 1219 schapen 648. lam meren 1592. varkens boven 100 kg 444. biggen 118. bokken en geiten 18 slaehtrun- deren ca. 650. Prijzen: slachtkoeien (resp 1 cxlra. Ie. 2e en 3e kw.i 8.25-9.00 7.55-8.15 VELD 6 5(1.7 55 5 90 6 40 -lieren 7 50-9 00 worst BARNEVELD - Aanvoer 3 349.378 stuks, koen-n 5.50-6,50 slachtzeugen resp extra stemming traag Prijzen in gulden per 100 ".e 2e en 3e kw 1 2 32-2.80 2.79-2.82 2.75-2.79 stuks eieren van 52-53 gram 9.60-9.45 van 2 7w2 75 melk- en kaif-:celên 2100-3000 55-56 gram 9.80-10,00 van 60-61 gram 10.65- kaltvaarzen 1*75-2600 vare koeien 1500- l:-85 en van 65-66 gram 12.00- 2000 pinken 925-;475. eiaskalveren600-975. '2.40 Elerveihng Bameveld - Aanvoer nuchtere kalveren v fok-en mesterij zwart- 773.280 stuks, stemming redelijk Prijzen in bont 265-495, roodbont 330-640. oude gulden per 100 stuks eieren van 51-52 gram slachtschapen 4.75-6.50. zulglammeren 9.15-9.20 van 56-57 gram 9.80-10,45. van 10.75-12.00 schrammen 125-135. biggen 110- 61-62 gram 11.25-11.80 en van 66-b7 gram '.20 geiten 20-90 Overzichtresp handelen 12.45-12.80 Eiermarkt Bameveld - Aanvoer prijzen' slachtiunderen rustic-met geheel ca. 750.000 stuks, stemming redelijk. Prïj- prijsh melk- en kalfkoeien redelijk-vast zen: eieren van48-54 gram 8.75-10,40per 100 jongvee rustic-stabiel, nuchtere kalveren stuks. 1.82-1.93 per kg van 57-61 gram kalnt-crush «-.-haper. rusLa-moeiz.pnjsh 11 25-12.50 per 100 stuks, kg-prijs 1.97-2.05 rustig moeiz nr.i/h varkens ma- en van 64-67 gram 13.40-24.25 per 100 stuks, ver lager s. hrammen en biggen lui- kg-prijs 2.09-2.13 Scharreleieren deden geheel prijshoudend 1.00-1.50 per 100 stuks hoger. Benghazi nr Benghazi. STELLA RIGEL 22 170 w Aruba nr Honduras. SYLVU. GAM MA 22 40 o Schotland nr Antwerpen. TE- RONA pass 23 Sandettie nr Rotterdam. AAT V 22 V Rotterdam. ADRIATIC 22200 n TYRO 22 100 zzw Thorshaven nr Thorsha- Las Palmas nr Douala, ALBERT V 22 40 w ven- VELOX pass 22 Noordhinder nr Duin- IJmuiden nr Wisbeck. ANDREA SMITS 22 kerken. VENTURA 22 v Rotterdam nr Las Palmas nr Lagos. ANITA SMITS Londen, WEENA 23 v Rotterdam nr Teign- sephziekenhuis: Werken Kees de Rijc- ke en Margo Ramp (tm 9/71 Museum. 10-17 uur Op zoek naar een gezonken schipvoorwerpen uit 't Vhegent Hert (tm 11 9». Reptielenzoo Iguana". 10-12.30 en 14- 17.30 uur Expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. TENTOONSTELLINGEN INT-ANN ALAND Streekmuseum. 3l- Gaier^e°BeU^mans, .0-18 SgagÜJüL','' ur: Illustraties van The Tjong King m 30 juni) en werken Agnes Jonge- CD A-FRACTIE RAAD SAS VAN GENT: mouth. YEMEN PIONEER pass 22 Shaker Isl. nr Hodeidah. YEMEN PRIDE 22 40 nv Skikda nr Antwerpen, YOLANDA 23 i Rotterdam nr Tilbury GROTE VAART SKSKfrsH'ftSisr m* 22 100 zw Guayaquil nr Puerto Deseado. ANTARCTIC pass 22 Kp Palmas nr Abid- jan ARBON pass 22 BuritngS nr Tripoli. ATLANTIC SEA 22 22 zw Trafalgar nr Koper. BALTIC 22 150 zo Montevideo nr Lagos. BARENDRECHT 22 230 wnw Dakar nr Leixous. BONTEGRACHT 22 dw Bei Mlsurata. CELTIC 22 te Port Harcourt, CHALLENGER 1 22 v Vlissingen nr Placid Field, CHRISTINA SMITS 22 V Cadiz nr Dellys, CLAUDIA 23 te Alexandropolis verw. DIEN' DANIELSEN 22 t.a. Port Of Spain. DUTCH SAILOR 22 v Rotterdam nr Tees. ELGER 22 300 ono Aden nr Suez ELISABETH HOLWERDA 22 t a N Ye men FRISIAN MARINER 22 70 W Esbjerg. GERSOM 23 v Rotterdam nr Gunness. ALDABI 22 230 zw Gran Canada nr Libre ville, AI.PHACCA 23 te Buenos Aires, AM- STELVAART 22 400 z Madagascar nr Chi na. AMSTELVLIET 22 vn Bandarabbas nr Singapore, AMSTELWAL 23 tve Lone- beach. COOLHAVEN 22 480 zzw Kp Verd eiL nr Rotterdam CORAL MAEANDRA 23 te Ventspils CRANIA 22 950 zzw Karachi nr Suez DELFBORG 22 vn Montrose nr Hartingen DOCKEXPRESS-12 22 255 z eekmuseum, 13.30-17 en 19-21 uur eefdrakken van i.oek Grootjans. IROUWERSHAVEN Sint-Nico- *askerk. 13.30-16.30 uur: De geschie- enis van Brouwershaven. IRUINISSE Visserij- en oorlogs- lUseum geopend van 14-16 uur meentehuis, 9-12 uur en 14-17 uur:' ferken Addie Kubbinga (t'm 6/7) •OMBURG Biologisch Museum. >17 uur: 'De natuur in Zeeland' en Hoemdijken in Zeeland'. AES Museum. 10-12 uur en 13 30- uur: 'De middeleeuwse dorpsker- ii van Zuid-Beveland' Westpoort. 20.30-02.00 uur Werken Her Hoogendoom. ote Kerk, 10-17 'eelluik'. werken van Evert Thielen Ï-m 9/7). HAMSTEDE De Bewaerschole. -17 uur Werken L, Tieleman Maaike Vonk (t. m 30/6). YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur Werken diverse kunstenaars en schaal- en schelpdieren IJZENDIJKE Museum. 10-12 uur en 13.30-17 uur: 'Kantklossen' cn 'Bode bussen' Z1KRIKZEE Galerie Borsboom, 9.30-17 uur: Werken Anton Beijsens (t/m 14/9). Het Gravensteen. 11-17 uur en 19-21 uur Werken leden Zeeuwse Kunst kring (t.m 2/7) HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes. tel. 01100 14444 ook voor milieuklachten i Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance» Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645..dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. SAS VAN GENT - De CDA-fractic in van het bestemmingsplan stemde de gemeenteraad van Sas van Gent DAt plan. waarmee een deel van de vindt dat het bedrijfsleven in hel Poelpolder (de Hoge Berg) tot natuur- bestemmingsplan Poelpolder er gebied wordt gepromoveerd en dat de maar bekaaid afkomt. De christen- opslag van afvalgips door de Zuidche- democraten vinden dal het bestem- mie op land tegenhoudt, kwam uilein- mingsplan eenzijdig is gericht op «Ie delijk met acht tegen vier stemmen bescherming van natuur en milieu cn door de raad. de belangen van de industrie (met Daarvoor was wel een schorsing van name CSM, Zuidchcmie en Glasla- tien minuten nodig geweest dooi liet bl iek) te achteloos terzijde schuift. CDA een standpunt, had bepaald. De ..Ook wij", aldus CDA-woordvocrder Mul vond dat het college op zijn De Mul donderdagavond bij de be- vragen over achterstelling van het handeling vanhet bestemmingsplan bedrijfsleven ontwijkende antwoor- Poelpolder m de gemeenteraad van den had gegeven. Derhalve stemde hij Sas van Gent. .voeren behoud van met zijn drie partijgenoten tegen, het milieu hoog in het vaandel. Maar Dal ondanks de tegemoetkomingen in dit plan wordt te weinig aandacht van wethouder F. Rammeloo. Die besteed aan sociaal-economische as- stelde vast. en de raad was dat in pecten Kan b en w garanderen dal er meerderheid met hem eens. dat het afhankelijk van een studie die op dit moment gaande is of gipsopslag op land wel verantwoord is". HEER ent;:--: ACHT 22 J'1 Monrovia nr Karach: EUROPEAN EXPRESS 23 400 HOOP puss 23 Mull oi Galloway nr IDA SMITS 23 125 n BarrangulUa nr Manilla nr Hsingkang. FELANIA 22 te Guayama. FOSSAR1NA 22 240 wzw Abld- ppnvtriFR oo mn r,.,, nr Jan m' Nigeria. FULGUR 23 te New York. IRISH PROVIDER 180 wzw Brest nr HILVERSUM 22 145 zo Taiwan nr Suez. Hamburg. INCA 22 50 nnw Oran nr Ceuta. geen arbeidsplaatsen in het geding komen als dit bestemmingsplan wordt goedgekeurd?'' Die opmerking vond het college bui ten alle verhoudingen Gevolg was wel dat het CDA tegen vaststelling bedrijfsleven met het beslemmings- plan in feite niets in de weg wordt gelegd. „Er is alle ruimte voor even tuele uitbreidingen, terwijl er te zij ner tijd ook ruimte zal kunnen zijn voor de opslag van Gips. Maar dat is Hartlepool LOOIERSGRACHT 22 Rauma r.r I.a Pallice. LIJNBAANS GRACHT 21 v Bordeaux nr Amsterdam, MAGDALENA 22 rede Lagos. MARE IRA TUM 23 v Rotterdam nr Imminghain, MA RINUS SMITS 22 te Port Stanley, MIDS- LAND 22 v Rotterdam nr Lcith. PACIFIC ROSE 22 50 w zw Cyprus nr Engeland. PAGNET 22 420 ono St. Helena .nr Kaap- DE 23 te Singapore. NEDLLOYD ALK MAAR 22 :e Kaohslung. NEDLLOYD CO LOMBO 22 r 3 Keelune NEDLLOYD FORCADOS 22 te Tema NEDLLOYD FRANKLIN 22 vn Lautoka nr Noumea, NEDLLOYD HOLLANDIA 23 te Willem stad. NEDLLOYD KEMBLA 23 vn Laguai- ra nr Puerto Cabello. NEDLLOYD LEUVE 22 vn Kobe nr Keelung. NEDLLOYD MA- xtad. PERC't21 Ro: lei'ciam nr Pasaie.s, oras n 99 Pinre-; sjp-tst t rsvn RAAMGRACHT 22 te Mmr.ma. REALEN- MOJ1 22 6 9 NEDLLOYD GRACHT 22 70 zw Stavanger nr Moirana. REGULIERSGRACHT 22 te Sfax. ROE LOF HOLWERDA pass 22 Kp Malea nr Hamburg. ROZENGRACHT 22 90B w Kp Palmas nr Lagos. RIJPGRACHT 22 80 W Bomholm m Porkkala. SAMSUN ARROW pass 22 Kp Dcgata nr Barcelona. SCHIP- 25Sna'ÏJ."»°K MEDLLOYD WAAI^KERK 22 SLOTERGRACHT 22 380 z Mekka nr Sa- o Muscat nr Salalah, NEDL LOYD NAGOYA 22 vn Santos nr Buenos Aires NEDLLOYD ROCHESTER 22 te Damman. NEDLLOYD ROSARIO 22 te Marseilles. NEDLLOYD ROUEN 22 te Hous'.i'i. NEDLLOYD SINOUTSKERK 21 1600 zw Panamacily nr Chimbote. NEDL LOYD SPAARNEKERK 22 te Bilbao, Durban Mapulo, ONDINA 22 250 z New Orleans ™™M2?K"'OSa ST'rea'ÏI"'5 Wethouder Rammeloo STEl.L.-i PRIMA 22 20 zw Papeete nr wilhplms»iavpn woFNsnRFCHT 99 ■Ckland. STELLA PROCYON22 160Wilhelmshaven. WOENSDRECHT 22 Jeddah. ZARIA 22 80 no Muscat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 33