Onze Kleintjes. Zakenkleintjes. Concert Volle Evangelie Bethel Kerk TUINFEEST Zet 'n Kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MINI KRANT Advertentieopdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdags om 12.00 uur in ons bezit te zijn. Verschijnt elke vrijdag 4e avondvierdaagse Tourclub 'Walcheren' organiseert van 27-30 juni de jaarlijkse fietsavondvierdaagse over 25 en 50 km, vrijdag 1 juli is de inhaalavond Elke avond kan er vanaf 18.00 uur gestart worden. Startpunt is Hotel Walcheren Brouwerijstraat, Koudekerke Voor zowel de jongste als de oudste deelnemer is er een leuke verassing. 20 juni t/m 2 juli: ANJERAKTIE, ook in Zeeland! GELD VOOR KULTUU'R: muziekkorpsen, zangkoren, toneelgroepen tentoonstellingen, musea, natuurbehoud en andere kulturele aktiviteiten geef aan de kollekte of f stort uw bijdrage op postgiro 5050 t.n.v. Anjeraktie Ns-a"-'-vs' Anjerfonds Zeeland 1 n samenwerking met de Stichting Delta Cultureel door 'HET ZEEUWS ORKEST' dirigent. Louis Stotijn soliste Henny van Eersel. klarinet VEERE - GROTE KERK: 20.00 UUR ZATERDAG 25 JUNI 1983 Kaarten: 10,-. CJP 65+: 7,50 en jeugd tot 12 jaar' 5,- verkrijgbaar bij de kerk te Veere en bij de Gebr Van Damme, Lange Noordstraat 16 te Middelburg. InItel. 01181-829. v.v. Veere Hoofdprijs op nr. 1314 De Ie t m 50e prijs op de nrs. 1684 3466 3301 4888 1173 2261 2503 3130 1967 1472 3408 1195 3937 4438 1214 2928 2494 1701 4072 3659 4350 3245 2767 2214 3269 4310 3514 2270 4052 3689 1617 2883 4804 1441 3327 2001 2423 3653 2593 3378 4466 2950 3447 3007 1369 3968 3193 2842 4715 3136 Afhalen tot 30'6 tussen 18.00 - 19.00 uur B. de Langestraat 8, Veere, 01181-761. STADHUISKONSERTEN - MIDDELBURG 1983 TWEE UNIEKE DUBBELKONSERTEN IN DE STADHUIS HAL DONDERDAG 30 JUNI Aanvang 20.30 uur Toegang 7,50 VOCE NOSTRA - ZANGDUO MICHIKO ILLE Mtchiko Hirayama, sopraan (Japan) en llle Strazza, so praan (Italië) met Gregoriaanse muziek, middel eeuwse troubadours liederen en hedendaagse muziek van o.a. Scelsi en Berio. NACHIKO MAEKANE, marimba (Japan) Eerste prijswinnaar van het Gaudeamus concours 1983 presenteert een volledig Japans programma: werken van Miki, Miyishi. Tanaka, Ohmae en Abe ZATERDAG 2 JULI Aanvang 20.30 uur Toegang 7,50 HARRY SPARNAAY, basklarinet Programma Mountains van Ton de Leeuw en wereldpre mières van Isan Yun en Tera de Marez Oyens MICHIKO HIRAYAMA, sopraan en YOKO ABE, piano Programma: Haiku-liederen van Ton de Leeuw en wereld premières van de Japanse kompomsten: Okazu, Shimoya- ma, Matsudaira, Katsumata, Tamba en Kondo. JO KONDO Voor het eerst in Nederland een lezing van en gelegenheid tot discussie met de minimal komponist van Japan. STADHUISSTRAAT 2 MIDDELBURG -I de zaal Organisatie: gemeente Middelburg i.s. deamus en Stichting Nieuwe Muziek. SPORTVER. KOPER GALJOEN Feestelijke contactavond voor bow lingteam, dartteam, volleybalteam, zaalvoetbalteam en veldvoetbal- teams. Heden (vrijdag) aanvang 20.30 uur in Taveerne 'Het Koper Galjoen' Damplein 22, Middelburg. KYNOLOGENCLUB ZEELAND start weer cursussen in gedrag en gehoorzaamheid voor honden. Deze cursussen waaraan door iedereen kan worden deelgenomen hebben tot doel de hondebezitter te helpen bij de opvoeding van zijn hond en mogelijke problemen, zoals trekken aan de lijn, agressie enz. vroegtijdig te herstellen. De cursussen welke door ervaren instructeurs worden gegeven, gaan in augustus bij voldoende deelname van start op 4 plaatsén in Zeeland Walcheren: Westkapelle, manege De Zandbooi. Zuid-Beveland: Kapelle, manege De Braanjenhoek. Zeeuwsch-Vlaanderen: Hulst, manege Abtsdale. Schouwen-Duiveland: Renesse, manege Grol. Men kan inschrijven voor puppycursus (leeft. 2 tot 6 maanden) en cursus elementaire gehoorzaamheid (alle leeftijden). Afhankelijk van ervaring en vordering is doorstroming naar clubdiploma en landelijk 1 en 2 certificaat mogelijk. Voor inschrijving kan men bellen naar. mevr. G. Sandstra, Kamperfoelie straat 46, Goes, tel. 01100-28963. Voor inf.: C. de Waardt, Scheldestraat 39, Vlissingen, tel. 01184-15334. Uitslag verloting jeugdafdeling VV Kwadendamme: 1 e prijs 635 2e prijs 1474 3e prijs 1402 4e prijs 2180 5e prijs 367 6e prijs 237 7e prijs 1744 8e prijs 1124 9e prijs 2189 10e prijs 1627 11e prijs 2081 12e prijs 792 13e prijs 958 14e prijs 2226 15e prijs 2011 16e prijs 1553 17e prijs 1650 18e prijs 53 19e prijs 2370 20e prijs 267 21e prijs 1826 22e prijs 2310 Prijzen afhalen na 17.00 uur bij L. de Jonge, Kerkeboomgaardstraat 4, Kwadendamme. Prijzen die na 3 maanden niet zijn afgehaald vervallen aan de vereniging. Zondag 16.00 uur Gebouw 't Zand, Baarsjesstr. 42. MIDDELBURG Samenkomst van de PINKSTERGEMEENTE a.s. zondag 26 juni in de St.-Jacobskerk. Aanvang 14.30 uur. U bent hartelijk welkom. De Pinkstergemeente wenst de Hervormde gemeente (wijkge- meente Centrum Johanneskerk) van harte geluk met de bevesti ging van haar nieuwe predikant. Zaterdag, 25 juni Kraampjes met handwerk e.d. spe len, grabbelton, lek kere hapjes, muziek en volksdansen. Hum, St. Jacob Roggeveen 'Buitenrust' Buitenruststraat 221 Aanvang 13.30 uur. KONINKLIJKE VERENIGING UIT HET VOLK - VOOR HET VOLK MIDDELBURG De Koninklijke Vereniging 'Uit het Volk - voor het Volk', de vereniging die onder andere koninginnedag en bevrijdingsdag voor de Middelburgse bevolking organi seert, houdt donderdag 30 juni a.s. om 19.30 uur de jaarlijkse LEDENVERGADERING in de Brasserie, Lange Delft, Middelburg. A's u van mening bent dat beide dagen feestelijk gevierd moeten blijven, meldt u dan aan als lid van de Koninklijke vereniging voor 10,- per jaar. Ideeèn of aanbiedingen betreffende de uitvoering van de feestprogramma's worden tijdens de vergadering ingewacht Zaterdag 25 juni 1983 ROMMELMARKT MET FANCY FAIR Org speeltuinver. V.S.V. aan de Bloemenlaan, Vliss. Zaterdag 2 juli 10-17 uur 1e zomerbeurs te Vlissingen een algemene VERZAMELBEURS om 't Anker Bonedijkestr. Inl sammlerbörse Auskunft 01184-15260 St.-Paulus-mavo A Coortelaan 1, Vlissingen. Zaterdag 25 juni at u van 13.00 17.00 uur. FANCY-FAIR met vele attractieslll t.g.v. het afscheid va. dhr. E. J. J. Dierikx alsdii ia (gelegenheid tot afschem m nemen) De baten zijn bestema voor het dorp van ons adeptiekind in Equador De Zeeuws-Brabantse turnkring van het KNGV organiseert een opleiding lol veienigingsleidlsllei gymnastiek die in september te Goes van start ga Duur: 240 uur; cursuskosten: plm. 560,- plus kosten voor literatuur e.d. ABO-diploma jjj! en sportkeuringsbewijs verplicht. Nadere inlichtingen te krijgen tijdens onas informatieve bijeenkomst 29 juni a.s Vroone te Kapelle om 20.30 uur. Opgave en informatie: mevr. A. den Besten, Galvan weg 2a, 4816 CJ Breda, tel. 076-871822. Zondag 26 juni jeugddienst in de Koorkerk THEMA De laatsten zullen de eersten zijn Voorganger ds, G H. Otte, m.m.v. Jeugdgroep Zuid, Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen Alleen voor particulieren. Tot max 3 regels prijs 7.25 Iedere regel meer 1,45. Brieven bureau van dit blad 4,25 meer Postgiro 35 93 00 PZC Middelburg Prijs 0.98 per mm. Contracttarieven op aanvraag. Voor beide rubrieken Opdrachten dienen 2 dagen voor plaatsing uiterlijk te 16.00 uur aan onze kantoren te worden aangeboden Voor fouten,ontstaan door telefonische of onduidelijk geschreven •opdrachten, wordt door ons geen verantwoo-ding gedragen. Te koop ronde ultrekb eetta fel. langw formica eettafel (wit); 4 zw klapstoelen, bruin Zweeds wandmeubel incl. bar. bruine ribfauteuil. rotan stoel, 2 latten bijzettafels 65x651 Tel 01180-29902. kl Nieuwe fietsen met lichte lakschade 5 jr garantie Inruil mogelijk BP- benzinestation. Troelstralaan 98. Goes, tel 01100-11720 zkl Te koop gasfornuis Sauter. half jaar oud, nieuwprijs ƒ600,. vaste pros ƒ200 - Na 18.00 uur Bosweg 15, Zoute lande kl Te koop enkele zeer goede ge bruikte dames-, heren en kinderrijwielen Fa M P Meijers, Kanaal straat 62. Oost-Souburg, tel 01184-61253 zkl Voor alle soorten metselstenen handvormsLenen dakpannen steenstrippen, erlnttegels. be- tonklinkers legen scherpe prijzen. Boone. Ds v d. Wouw straat 16, Serooskerke (W i 01189-1844 zkl Grote collectie wand- en vloer tegels. 6 soorten vloert, 25.- pm2 Alle merken te leveren Wandt vanaf 14 - 40 soorten mozaiek vanaf 3 - p vel 100% service, gratis zagen. GEBR. DOMINICUS WESTKAPELLE Tel 1436. zkl Kinderkoppen straatklinkers Fa. L. Pekaar, tel 01131-2069 1432; opslag Kanaalweg Vla- ke; ook zaterdags 9 00-12.00: levering volle vracht franco zkl Te koop babywipstoeltje meisjeskleding maat 62 tot 74 box, activitycenter. speel goed, 2 ledikantdekentjes, flessewarmer Tel 01184- 63679 kl Te koop pol open boot. 1 4 50 m met wegtrailer. kinderfiets lft. 5-8 jaar Na 18 00 uur tel 01189-2092 kl Te koop boeken le jaar. Ie jaar MDS gevraagd Tel 01102-2028 kl Te koop spinnewiel, zaagta fel. aanhangwagen. Instant camera. kamerhanglamp. Scheldeslraal 40, Lewedorp k) Te koop wegens verdere stu die een 11 jaar zw. merrie Te koop diverse meubelen, ook antiek koopjes Inl 01184- 71925 kl Te koop z g a n video compu terspel Atari, ƒ300.-. Tel 01184-63173 kl Te koop elektr fornuis oven Atag. 75,-, koelkast 25,-, Miele vaatwasser, kl defect, 10. Tel. 01180-15928, na 20 00 uur kl Te koop leerboeken natuur kunde en mechanica. 2e leer jaar lts en INAS-opleidmg. De WelUnge Tel. 01189-2516 Te koop boerenmanskos tuum en zwarte boerinnen- schort Tel 01186-1979 kl Te koop Akai GX-215D au- tomreverse bandrecorder, zwart met stofkap, 6 banden en metal reels, 2 jaar, 650,-. ITT kl-tv. 51 cm, (nagekeken) 430,-. plm 200 pop lp's van ƒ6,- tot ƒ9,- per stuk Tel 01184-18803. na 13 00 uur kl Te koop wegens plaatsgebrek grote, antieke mahoniehouten toilettafel prijs 750.- Tel 01135-1229 kl Te koop bl ribfl kinderwa gen. geheel compl 3 maanden gebruikt ïzg.st Tel 01180- 25247 kl Te koop i.g.st.z racefiets Ga zelle Championmondial. 58 cm afgem met o a Shimano 'Dlera-ace' en draadbanden Prijs 600.- Tel 01180-38539. na 5 uur kl Grote sortering vijvervissen en -planten Hengelsport en zeeaas Dierenspeciaalzaak J. H. Heijnsdijk Buteuxstraat 11-13. Oost-Sou burg. tel 01184-62843 zkl Te koop i.g.st.z. Zundapp 450.-. sopraan saxofoon 450,-Tel 01180-38459 kl Geopend van 13 30 tot 18.00 uur, koop avond op donderdag, zater dags van 9 00 tot. 12 15 en 13 30 tol 17.00 uur 's Maandags ge sloten Maartense Tapijt Meubelen nieuw en gebruikt. Ftitthemsestr 9 Oost-Sou burg Onze zaak in Vlissingen is gesloten Tel 01180-26874 zkl Piano's vleugels Gebruikt vanaf 2.000.- nleuw vanaf 3 495.- Tevens inruilen, reviseren, taxeren en levering stemmen door geheel Nederland J van Urk. sinds 1898. Westersmgel 42 Rotter dam, tel 010-363500. zkl Haarproblemcn? Kom dan naar kapsalon Nlc, de Smit, de speciaalzaak voor een deskundig advies Nieu- wendijk 19. tel 13327 te Vlis singen 'Ook op maandag ge opend) zkl Aquaria in alle maten te leveren Ook vilnnebouw Tevens uw adres voor vissen, planten, dieren voedprs, vogels, hengelsport- artikelen enz Aquariumbw. Peter Ooststraat 58. Kapelle. tel 01102-2306. zkl HH bierbostel kunt u nu bestellen Tel 03210-5825 of 01188-1830 zkl Te koop vertaalcomputer 5 talen, koopje Tel 01184- 72835.k' Te koop 7 vlechtschuttingen 1 80 x 1 80 m met palen, mooi Duitse kassa, geschilderde melkbus. 2 butagasstellcn. 2- pltsaƒ2^,- 2kaasvatendiam. 42 en 37 cm. 4x Luxaflex br. 2 25 m Tel. 01114-2694 zkl Te koop: Aipcnkrcuzer Super, biezen bank wandelwagen, rieten fietsmand. 4 Renault 4 banden. Tel 01184-67509 Te koop wegens omst bank stel bestaande uil 4 zitelemen- ten. voll gestoff met donker bruin velours 3 jaar oud Prijs n o t k Te bevr na 19 00 tel 01100-20025 Te koop z g a n bankstel, slaapbank 1 en 1 beige ve lours 450.- Marijkestraat 26, Goes. kl Te koop gesloten aanhangwa gen 1 50-1 m, 350,- jongens racefiets Peugeot 60,- Tel. 01100-28239 kl Te koop, bankstel (3-1-11 M D de Grootstraat 60, Goes, tel, 01100-15944 kl Te koop g st z dlepvrieskast Bauknecht. 1501. Peugeot jon gensfiets, racemodel 7-11 jr. douchegordijnslang 90 x 100 cm Walcherseweg 224. Mid delburg. tel 01180-15623 Te koop Biedermeijer hoek 500.- Bellen na 18 00 uur tel 01180-16212 Wegens vertrek te koop Miele wasmachine 200 - bood- schappenwagentje nieuw 25- grote buitenparasol brum wit 40.-. rond kleed lin nen voor buitentafel 25. elektr. deken 15.-, 2 verrekij kers per stuk 25.-, blnnenan- tenne ƒ25,-, 2 goede matras sen goudgeel 2 m lang 1 m breed, per stuk ƒ85,- 2x3 matrassen, lichtblauw ge bloemd, 1 m x 70 cm, per set ƒ85, M. Muurling-Voorthuis, Kaai 59, Veere, tel 01181-418 kl Voor uw verlichting tegen de laagste prijzen bijvoorbeeld oliehanglamp met wit glas nu 198.- naar LICHTLAND VERLICHTING Domburgs Schuitvlot 10, te genover Fabro Geopend don derdags van 9 tol 9 uur s avonds, vr van 9 tot 6 uur en za. van 9 tot 5 uur kzkl 5 m Kopex ilexib buis, diam 20 cm v. houtgest openhaard f250.- en a o. Smith gasboiler 115 ltri.z.g.st f250,- Ring 75, Nieuwdorp tel. 01190-13259.kl Te koop Te koop. Fiat 128, tafel 4 stoelen wastafel Gcldof Domburgseweg 62 Oostkapel kl Vanaf 8 00 uur rommelmarkt Vischmarkt. Ie zaterdag van de maand te Middelburg Te koop preiplanten selectie R.Z herfstrcuzen. sla en koolplanten S J Wisse, Bosselaarstraat 13 Aagteker ke. tel 01188-1782 zkl Te koop wegens verhuizing bankstellen eelkamermeubi lair eiken stoelen salontafel, wastafels, ledikanten, buta- gasslel gashaarden, weckke tels en -flessen vloertegels. Berini bromfiets Pluvier M2I. lin zeer goede staati. koelmo- tor met leidingen Singel 316, Vlissingen, tel 01184-14741 zkl Te koop 2 Karlsson basreilex boxen 50 W, ƒ350. 2 100 W breedb speakers 100,-. Stolle antennerotor 100,-, 3 kan lichtorgcl ƒ75-, Sommcr- kamp TS52 200,-. zcchengcl 4.40 m, 150,- Te bevr. tel. 01195-712. kl Te koop scooter Lambretla, bj 1967, 150 cc. met keurings- rappoit en helm. 500. origi nele Vlaamse kakstoel ƒ250.-. 4 bidstoelen met rieten zitting a 25. Tel 01180 15570 kl Merkfietsen trim- racefietsen tot 50 "t korting Wagemakers Oostkapelle Wielerkleding halve prijzen Wagemakers Oostkapelle zkl Fons de Wijs is niet goed wijs. want ver koopt bijna voor de helft van de prijs hang staande sche- met lampen - schilderijen - ko per - tin - pannensets - kast- stellen - serviesgoed - bloem potten - fotolijstjes - beeldje - antiek model geweren en re volvers - olielampen en nog veel meer Handelshuis Nieu- wedijk 18 Vlissingen zkl Te koop partij bruine plastic veilingkisten nw.pr. ƒ10,-, nu ƒ6,-. Tel 01106-2772 zkl Te koop d bruin ledikantje. aad met standaard, d bruine oox, 2 traphekjes. autostoel tje. babytroontje, d. brume kinderstoel. 2 kinderveilig- heidsriemen. rieten wneg met bekleding, bcschcrmrek voor gasfornuis. 1 stel veloursche- nilie overgordijnen, h 2 65 m. br 2 40 m en eiken buffetkast Tel 01180-29060 kl Te koop surf-brombakfiets met res wielen en res motoi - blok Tel 01180-25213 k! Te koop stevige knikarm zc nescherm 2.5 meter breed meter uitval Groen z g a Tel 01186-1837 Mooie ribkarbonade 500 gr. 5,48 lekker mals runderrookvlees 100 gr 2,78. Zalerdag biefstuk dag 100 gr malse biefstuk ƒ3.20. Voor kwaliteit en service Keurslager Davidse Oranjeplein. Souburg Te koop i pt st z l-pers bin- nenvenngbed en ledikant ƒ75.-. De Meesterslraat 1. Vlis singen kl Te koop partij houten blok ken met bulienbeslag van Wieringeraak 1897 O.a. hak blok. vioolblok enz Steiger weg 3 Hoedekenskerke, lel 01193-365. b g g. 03458-2851 kl Te koop snorfiets z g a n halfleren jas nieuw Tel 01184 13819 kl Tc koop prtjzenkasl 2 5 x 110 20 mlr prijs notk. ml 01187-1929 van 17 30-18 30 uur kl Morgen vanaf 9 uur in onze kraam op de rommelmarkt in Koudekerke: snelbinders 3, spatlap ƒ2,-, fietsketting 4,-. ketting,slot ƒ8,-, kabelslot f3,-. drink- kruik met houder 3.- en nog veel, alles zolang de voorraad strekt Rijwielhandel S. Kluijfhout Kaapduinseweg 4. Dishoek Tel 01185-1392 zkl Te koop pol. boot 1 3 10 mtr 175.- event met motor Saris aanhangwagen 2 m 50 x 1 30 875.- Middel burgsestraat 57a, O.-Souburg, tel 01184-65892 na 15 00 uur zkl Te koop surfplank (all-roundl, trekhaak Peugeot 504, koel box, porta pottl caravanstabi lisator Tel 01186-1835. kl Te koop 1 alum, schuifladder, plm 225 dakpannen Tule du Nord. 25 knikpannen Tule du Nord. 400 metselstenen boe rengrauw Waalformaat Slei- gerweg 3. Hoedekenskerke. tel 01193-365, bgg 03458- 2851 kl 2e hands dames- en herenfietsen RIJWIELCENTRALE Koudekerkseweg 51. Vlissingen Tel 01184-12544 Gebruikte fietsen opafielsen o.a. Gazelle. Union en Burco vanaf ƒ200.-. z.g.a.n. Gazelle herenfiets 325.-. Union herenfiets 3 versn. 250,-. herenfietsen vanaf ƒ150,-. zgan. Batavus da mesflets, trommelremmen ei 3 versn. nieuw 789.- nu 500, Simplex damesfiets 3 versn 300.-: damesfietsen vanaf 100.-: racefietsen vanaf 200.-. kinderfietsen vanaf 75.- Inruil mogelijk. Rijwielhandel S. Kluijfhout Kaapduinseweg 4. Dishoek Tei 01185-1392 Div aanbie dingen van nieuwe fietsen o a opoefietsen vanaf 395 - mer- kracefietsen vanaf 400.- Hoge inruilprijs bij aankoop van een nieuwe Fongers- of Spariafiets. Te koop brommer 'Tomos' sprint, opblaasbare boot met peddels en kussen, z g.a.n., Engels ledikant l-pers Tel 01100-23189 kl 'NATUUR'LIJK HET BESTE! GLASSCHADES! Door een eigen reparatiedienst kunnen wij uw kapotte snel weer repareren'vernieuwen Indien technisch uitvoerbaar wordt de reparatie nog dezelfde dag verricht. Ook s avonds en ln 't weekend Versluis Willeboer Glas B.V., Kuiperswcg 11 Middelburg lArnesteim 01180-29056. Vrijdag en zaterdag 500 gram magere hamlappen7,95 1 kg iets doorregen runderlappen 12.90 Zelfgemaakte barbeque worstjes Zelfgemaakte salë Slageri] H Cocncn, Koudekerke zkl Gordijnen bedden dekens spreien ledikanten tafelkleden, meubelstoffen, polyether kleinmeubelen Koopt u voordeliger bij Maartense Korte Noordstraat 53-57 Maandags gesloten Koop- zk, TEKSTVERWERKING U overweegt dc aanschaf van administratie adressenbehcer i contact opnemen met B.V. Drukkerij F. van de Velde Jr. Walstraat 56-60. Vlissingen. tel 01184-15144 Voor een juiste keuze In uw voordeel zkl Voor uw complete woninginrichting tapijten, bedden, gordijnen grenen en eiken meubelen aanbieding Louis de Poortere Gold Cup-tapijt. 4 m breed, normale prijs 222.- deze week 149.- per str meter Tapijtcentrum Zeeland - Pineshop Couwervestraat 51 Goes, tel 01100 13525. Korendijk 34, Middelburg, tel 01180-23632. Burg Elenbaasstraat 29. Krui- ningen. tel. 01130-2626 Donderdagavond koopavond Een bruiloft, feestavond of ceptie? Toutages voor gt levende all-round muziek Morgen zaterdag 25 juni rommelmarkt Koudekerke Bij Van Donge coupons tapijt tegen rommelmarktprijzen coupons gordijnstoffen tegen rommelmarktprijzen inruil bankstellen tegen rommelmarktprijzen restaurantstoelen slechts 35,- per stuk en nog vele andere koopjes Woninginrichting Van Donge Dorpsplein 35 Koudekerke tel 01185-2330 Vakkundig pianostemmen ƒ59,- Tel. 01184-70553. Dames Laat uw haar doen in li comfort van uw eigen bi door gediplomeerd kaps Voor afspraak bellen 01; 72755 zkl Rob Sombroek's pianohandel Koop uw piano bij de man die hem ook onderhouden kan. Goede keus, ruime sortering Goede service. Goed gestemd, eigen transport Alles onder één dak in 's-Heer Arendskerke, Torenring 6 tel, 01106-1808:2528. zkl 1000 gegomde (adres)labels afm 40 x 19 mm. zwart op wit a 25.-. Niet meer dan vijf regels per label. unax. 30 lettertekens per regel) Stuur uw opdracht (duidelijk! i vergezeld van girobetaalkaart of contant geld aan. mevrouw C Hoornweg. Anjerdreef 7, 2651 XR Berkel en Rodenrijs, tel 01891-4744 Levertijd 4 a 5 weken. TE KOOP GEVRAAGD GOUD TE KOOP GEVRAAGD Wij betalen contant, hoger dan de hoogste prijs, ook voor Jul munten, zilver. Kloeg Antiek. Bellamvpark 37. Vlissingen Tel 01184-14005 zk2 Te koop gevraagd gehele inboedels en zolderopruimingen Wij geven de hoogste prijs voor grootmoeders tijd-meu- belen en antiek 's-Heer Hen- drikskinderenstr 20. Goes, tel 01100-28567 zk2 Te koop gevraagd. kleuren-tv's zw-w tv s, stereo-apparatuur. video's enz Wij betalen direkt met kontant geld 'Minnaard- Radio-TVScheldestraat 57 Vlissingen. Tel 01184-16694 zk2 Te koop gevraagd, z.g.a.n. bandrecorder. 2 snelheden Tel 01188-1939. k2 Ik geef 100.- tot 250.- voor een doos of album OUDE ansichtkaarten, oude meubel tjes, rommeltjes Tel 01719- 14639 zk2 Te koop gevraagd Mercedes motorblok of auto, van 1970 1972. Tel 01180-13080 Te koop gevraagd goud Voor uw gouden sieraden, munten, tandengoud. kapotte sieraden, platina en zilver hoogste dagkoers Ook 's avonds en weekeinden Tel 01184-19863 ofl 6902 zk2 Gevraagd box of garage of pakhuis, 50 m2 of meer, 01184 18636 In Vlissingen of omstre- Te koop gevraagd Buggy wandelwagen Tel 01180 34393 BIEDT ZICH AAN Voor schilderwerk gaat u naar de vakman 10 jr granite op muurcoatingsystemen Snelle servici 10420goedkoper 01180-14704 zklO 'De Klusbus' Brengt het zonnetje b thuis, door karweitjes i Tapijtreinigen nu ook machines te huur, Arcom, tel. 01184-62091. Dame zoekt werk. liefst alleen Brieven onderi N 1. bureau PZC, Vlissingen Wij repareren alle merken naaimachines Pfafï naaimachinehuis G meiaar. Nieuwendyk 2 singen, tel 01184-13729 Reparaties van alle merken naaimachines Wilbrink Walstraat 30, Vlissingen, 01184-13694, St Janstra Zierikzee. tel. 01110-2923 te Delft 3, Middelburg, 01180-12127 HUISDIEREN 't Trim-uus ?t vakantie van 25 juml 11 juli Graag tot ziens P« "i Daan Dierenpension 'De Knotwilg' goed vakantieadres w w huisdieren. Dwarswq 4458 NE Lewedorp. tel. OU 12214 Trimsalon 'De Vrolijke V voeter' voor het plukkl knippen en scheren van a rassen. Ineke Zoetewei)r|) gediplMolenpolderwee I Yerseke tel. 01131-2949 j Te koop zeer mooie Labradors met stamboom geent en ontwormd i aanwezig Bevr tel 01 lf Gevonden op Dishcxf strand keesachtige hondi zwartgrijs hoogte plm 45o Koudekerke F.v 12. tel. 01185-1569. Goed tehuis gezocht mooie jonge hond, 6 maan* Tel. 01180-15992. LESSEN/ RIJLESSEN Vergroot uw kans op een!" mei een vrachtautonjN» Eerste 4 lessen f 180.- H. Donders Tei 01180-36926. na 14.00i« Neem nu uw beslissing Rijschool Succes ƒ32,50 p rijles. Tel Olll 79534

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 32