'Pijler Oosterschelde als hotel inrichten' Teveel experimenten en bezuiniging in onderwijs WISSEL SCHOUWE marktberichten 11 RIJDAG 24 JUNI 1983 lEN HAAG - De Oosterscheldewerken vormen een prachtig toeristisch attractiepunt. Er valt ijvoorbecld aan te denken om een van de pijlers die zijn vervaardigd voor de bouw van de lormvloedkering te gebruiken om er een hotel in te vestigen. Die suggestie is afkomstig van rof. dr. A. P. van Gent, voorziter van de adviescommissie 'Toeristisch Produkt Nederland' ie donderdag in Den Haag een gelijknamig rapport aanbood aan staatssecretaris P. van Zeil. In Nederland en omgeving concurre ren vooral de stranden, de bos- en De opstellers constateren dat er meer coulissenlandschappen. de water- weersonalhankelijke toeristische sportgebieden en de sight-seeing' at- voorzieningen moeten worden gereali- tracties De commissie concludeert seerd en dat ook de publieksvoorüch- dan ook dat uitsluitend binnen noord !s daar in zo'n pijler nou met een 4 «teldig mooi hotel te maken", vroeg uw flf dr. Van Gent zich af. Of laat hotel bijvoorbeeld in het water sakken en maak het eerste onder- iterhotel in de wereld Dat zijn nou seen waarop dan een ambtenaar •t zeggen: die man is met goed. ir je moet wel met creatieve ideeën ïen. Ik ben geen deskundige, maar les wat nieuw is spreekt mij aan, dat en" ©eten wij durven' en willen orider- ieken" let door de adviescommissie aange- len rapport is het resultaat van een ar het Heidemij-adviesbureau uit- fioerd onderzoek, waartoe de toen- staatssecretaris Hazekamp in economische zaken in 1980 op- ncht gaf. Het rapport gaat over de Muziekfestival rond R.4BBENDIJKE Ter gelegenheid jnhet 95-jarig bestaan van de plaat- üjke muziekvereniging Coneordia ordt zaterdag een festival gehou- in de veilinghal. half twee worden tijdens een indgang door Krabbendijke de nieu- ieuniformen van de jubilerende ver- ZIERIKZEE- Twee auto's 3nr= m ai rondgang gemaakt door achter- dag bij •nvoigens Mozart. uit Yerseke. Ril- Laan india uit Rilland. EMM uit Kruimn- en Scheldegalm uit Hansweert. halfvier beginnen de concerten in uit Renesse die in zijn auto ïveilinghal. Mozart. Rillandia, EMM richting Renesse reed stopte Joij de Scheldegalm concerteren achter- snvolgens tot kwart voor zes. [at avondprogramma in de veiling- il begint om pneert door Vooruit uit Veere, ge- i!gd door Coneordia om acht uur. wagentje waren llink aama om negen uur het slotconcert maar hoefden geen ,t door de muziekveremging St.- lia Eensgezindheid uit Halsteren guil feilii PZC/provincie 17 OORZITTER ADVIESCOMMISSIE OERISTISCH PRODUKT NEDERLAND: mogelijkheden van het binnenlandse toerisme in de toekomst. ting moet worden geïntensiveerd. me en recreatie nog tot de weinige groeisectoren behoren. Daarom moet het tocristisch-rccreatieve beleid bij de afweging in hel totale overheids beleid een grotere rol spelen. Het Nederlands toeristisch produkt heeft een bijzonder grote aantrek- /est-Europa Nederland potentieel De commissie wijst erop dat loeris- een goede concurrentiepositie heeft Het toerisme uit Duitsland en Belgie. KWV Kruiningen nam turnproeven af KRUININGEN De gymnastiekvei - kingskracht. aldus de onderzoekers eniging KWV in Kruiningen nam bij vergelijking van bezoekcijfers met die van andere landen Zowel het aantal toenstengroepen. verdeeld naar herkomst en bezoekmotlef, als 41 jeugdleden turnproeven af. Alle deelnemers slaagden. De jury bestond uit de dames T Minnaard. J J. Goe- ree. en C. C de Graaf. Voorzitter L. het 'nabuurtoerisme', maakt onge veer vijfenzeventig procent uit van het totaal inkomend toerisme lin ver- bhjfsdagen i Het toerisme uit de overi ge buurlanden, met name Engeland de Scandinavische landen en Noord- Frankrijk beslaat elf procent Het internationaal toerisme wordt uitslui tend gegenereerd en gestimuleerd door uniek. Holland-imagobevesti- gend aanbod, aldus het rapport Het aandeel in verblijfsdagen van het in ternationaal toerisme is ongeveer veertien procent. De onderzoekers spreken ook de verwachting uil dat ook dit jaar meer Nederlanders hun vakantie in eigen land zullen door brengen. Staatssecretaris Van Zeil zei het toe ristisch bedrijf met een jaarlijkse omzet van twintig miljard gulden en 200.000 arbeidsplaatsen zeer belang rijk te achten. Schade aan auto's en wagentje bij botsing Zierikzee het aantal deelprodukten naar soort villée reikte na afloop de prijzen uit. en spreiding, bleek zeer omvangrijk. De uitslagen zi]n groep 8, klasse A5 Marjo lein Kik 51 punten: Irma Jopse 50,3. Lies beth de Bruijn 47 6 Marjan Goeree 47 2 Gerda v d Meer 45 4 groep 6. klasse A2 Mireille v d Berg 51 7 Natasja Boone 51 4 Matanla de Keijzer 47 1 Tanva Geertse 46 8. Fiancisca v d Vaate 46 8 Natascha Minnaar 46 2 Karin v Velzen 45 9; Trea Geschiere 45 2 Karin de Koning 44 9 Ma ndie Weijland 44 G. Anita Kik 44.5 Chantal v d Berge 44 3: Linda Gulmans 43.2. Veromque Bal 41. groep 7 klasse A5 Inge Jansen 47, Esther v. Velzen 46 8, groep 7. klasse A4 Silvio Jopse 45 4 Manelle Kric- kaard 43. Iiigrld Blankenstcin 42.6: Lizeltc v d Berge 42 4. Cora Visscher 38 3 groep 5. klasse A2 Btanca d Schelde 48.1. Anne- Marie Schner 47 3. Leonie Bouwman 47 3 Jacqueline Tolhoek 46 8. Sandra Wabeke 46 7 Annemieke Gerntse 44 7 Monique Ivens 44.2, Jolanda Zweedijk 44 Mania v d Hart 43 9. Annemieke Plaisir 43 5 Moni que Meijer 43 5. Sandra PolelJ 43 4. Kirsten Jorritsma 42 9, Sonja Blok 42 8. Danielle de 'Visser 42.5. niging gepresenteerd. Daarna wordt hangwagentje liepen donderdagmid- jding op de kruising St Hilaire-Provincialeweg Zierikzee aanzienlijk schade op. rotonde voor het stoplicht D reed met een aanhangwagentje. C. O. uit Hoofdorp kreeg te laat in de gaten dat uur met een D. stopte en reed achterop het aan hangwagentje Beide auto's en het beschadigd i drieën te worden weggesleept. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor DLST St.-Liduinaziekenhuis, 20- uur uitzending radio Nighingale ORTGENE De Loods. 21 uur: otreden hardrockformate 'Red Dra- lUININGEN Gebouwen C. lever ZLM-mamfestatie met o m. uur Fokveekeuringen en jacht- Midenddemonstraties. IDDELBURG Molenwater. 9.30- uur: Miniatuur Walcheren, bncert- en gehoorzaal. 20 uur: Con ti Btdoor het Zeeuws Jeugdorkel met Marianne Boer ipianoi Mgard.20 30uur: Filmhuis met'The sstman always rings twice'. ESTKAPELLE De Hooizolder. 23 «B Optreden Astrid Mara en Angela p ndrews. u'jj asteel van Batavia. 20.30-01.00 uur. i ptreden Havenzangers "RIKZEE Brogum. 20 30 uur: jtreden popdicher Ton Lebbink en mppo Sportivo. alekruisziekenhuis. 15 45-16.45 uur (zending Nomen Nescio. F1L VOORSTELLINGEN X ERGEN OP ZOOM Roxy 1,20 uur: g, i list blood, 12 jr. 1230 Wilde exoti- i poesjes. 18 jr. y II. 20 uur: Force five. 12 jr. (aem' Actueel I. 20 uur De lift, 12 jr. Jziem Actueel II. 20 uur: Liefde Dder schaamte. 16 jr, nem' Actueel Hl. 20 uur Hanky inky, a l ,i#0ES Grand, 20 uur: First blood, ■jr; 23 uur: Meisjes vah St.-Tropez, 'jr. ULST De Koning van Engeland, Jluur De lift. 16 jr; 19.15 en 21 30 uur: irst blood, 12 jr: 19 15 en 21.30 uur etc midnight. 16jr. 19.15 uur Twee A uere truckers op de snelweg, a 1.. 30 uur Love you. 18 jr. OSTBURG Ledel. 20 uur: First j bod, 12 jr. nj ERNEUZEN Luxor, 19 30 en 21 45 g l ar: Tootsie, a.l., 19.30 uur: Twee ioere truckers op de snelweg, 12 jr: '45 uur Candy, een tiener die wat 18 jr -JUSSINGEN Alhambra I. 20 uur: into midnight. 16 jr. 23 uur Week- jjt in het paradijs. 18 jr. ^fcambra II 20 en 23 uur The thing, I'ietspuz/.eltocht BIEZELINGE De jeugdwerkcom missie van de hervormde kerk m Biezelinge houdt zaterdagmiddag 25 juni voor liefhebbers een fielspuzzel- tocht met verrassingen. De tocht gaat door Zuid-Beveland en de start is om hall twee vanaf de consistorie aan de Noordstraat. Wedstrijdmiddag WHS Sint-Annaland SINT-ANNALAND - Als afsluiting van het voetbalseizoen hield VV WHS uit Sint-Annaland een wedstrijddag met als inzet de clubtitel 1983 De 75 spelers kwamen legen elkaar uit in sportieve ontmoetingen van 2 x 10 minuten onder leiding van de scheids rechters Cees Heyboer en Wim Stoutjesdijk. De prijzen werden uitgereikt door WHS-voorzitter J Vroegop. Het eerstvolgende evenement is op zaterdag 20 augustus met een A- jeugdtoernooi vanaf 10.30 uur Dia-serie hervormde kerk in Haamstede HAAMSTEDE - 'De banken zijn hard is de titel van een dia-serie die woens dag.29 juni in de hervormde kerk in Haamstede wordt vertoond. De serie handelt over het leven in en rondom de Nederlandse hervormde kerk m hel dorp. gedurende haar 375-jarig bestaan De bouw van de kerk. de geschiedenis, de kerk de ernst en de luim alle facetten worden belicht Vanaf 29 juni is de serie elke woens dagavond om 20 uur te zien. tot en met woensdag 17 augustus GOES In het kader van de Goese toeristische dager, demonstraties gegeven met verschillende typen cross hebben de leden van de Wemeldingse motorclub De motoren Sproeier donderdagavond een motorcross demonstra- Ook de jeugdleden van de vereniging deden tie gegeven De organisatie had een parcours uitgezet hieraan mee. De belangstelling voor het evenement op een gedeelte van de Grote Markt in Goes. Er werden was redelijk Veiling S-Annaland zette voor ruim 9 miljoen om in 1982 SINT-ANNALAND - De Coöperatieve Land- en Tuinbouwveiling Sint-An- naland en omgeving heeft in 1982 voor ruim negen miljoen gulden om- gezel. Toch werd er een negatief saldo geboekt van ƒ28.635. Deze cij fers werden bekend gemaakt tijdens de 53ste alegemene jaarvergadering van de veiling. Tijdens de bestuursverkiezingen werd M Ph. van der Weele herkozen In de plaats van P C Hage. die zich niet herkiesbaar stelde, werd als lid van de financiële commissie gekozen J L Goedegebuure Pzn Besloten werd verder een lening aan te gaan van 124 750 om het financieringstekort op te heffen. Ook werd verder nog een rekening-courant krediet aangegaan, groot ƒ300.000 Het aantal leden be draagt momenteel 143. Aardappcltermljnmarkt Rotterdam 23 juni Bintje 50 mm opw April laten 61.00 bieden 61.60 slot 61.60: november laten 50 20. bieden 50.00. slot 50 10. Stemming apnl vast Openstaande posities april '8 wordt 3020. november -4 wordt 369 Omzet november 2 x 48.00. 10 x 50.10 april ste zaken 14 x 61 50 Dag april 446 novem ber 12. Groenteveiling Barendrechl. 23 juni 1983 Aardappelen oud bintje 7-18. trene 12-35. vroege aardappelen dore groot 1.09-1.60. poters 71 79 knel 75-1.17. asperges 3,10- B 7(1 aubergines 1.80-2.70 bleekselderij 42- 1.75. bonenkruid 90-1.65. bospeen 1.57-2 20 blauwe schokkers 4.80 5.90 broccoli 1.30- 40. Chinese TENTOONSTELLINGEN jLNT-ANNALAND Streekmuseum. 5a 5-17 uur 'Uit de oude doos' itrt XEL Galerie Bellemans, 10-18 -t' Illustraties van The Tjong King Ti 30 juni» en werken Agnes Jonge- t Kekmuseum. 13 30-17 en 19-21 uur stórukken van Loek Grootjans ROUWERSHAVEN Sint-Nico- askerk. 13.30-16 30 uur De geschic- inis van Brouwershaven RUINISSE Visserij- en oorlogs museum geopend van 14-16 uur. ttneèntehuis, 9-12 uur en 14-17 uur' «ken Addie Kubbinga itm 6 7). 9MBURG Biologisch Museum. -17 uur 'De natuur in Zeeland' en ïoemdijken in Zeeland' ^JOES Museum, 10-12 uur en 13 30- uur: 'De middeleeuwse dorpsker- ivan Zuid-Beveland' Westpoort, 20.30-02.00 uur Werken feter Hoogendoorn, «ote Kerk. 10-17 uur: 'Rond een lUuik', werken van Evert Thielen j Jtt 9/7i jgAAMSTEDE De Bewaerschole. '17 uur: Werken L. Tieleman HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 uur en 13-17 uur Oude landbouw werktuigen HOOGELANDE Kapel Sint Maar ten. 13-18 uur Werken Arjen Crijnen. Marjan Hartman en Arthur Nijsten (tin 5/7). HULST Streekmuseum. 14-17 uur 'Goed gemutst in Zeeland' (Lm 30 juli). Galerie Van Geyt. 9-12 uur en 14-17 uur. Werken Jan van Heel KATTENDIJKE Galerie Ilona Sehmit. 14-18 uur Schilderijen Ans Wortel. Sjoerd Bijlsma en Josje Roverts. MIDDELBURG De Vleeshal. 13-17 uur Werken Frank van 'Hemert en Piet TuyteL Zeeuws Kunstenaars centrum, 13.30- 17.30 en 19-21 uur' Schilderijen en tekeningen van Onno Boerwinkel 't m 7 7) Galerie De Wijnstock: Werken diverse kunstenaars. Sint-Janstraat 41. 14-17 uur: Touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Ambachlencentruiu Demerary. 9-17 uur Diverse ambachten en exposi ties. Anliquité's B. Witte 10-18 uur- Werken Rijnhard Schregardus (tot 29 6i Galerie Roelant. 11-17.30 uur Werken Aline Kuut itm 30 6). Galerie De Witte Swaen. 11-17.30 uur: Aquarellen van Lies Viegers itm 30 junn OOST-SOUBURG Bibliotheek, 13.30-17 30 18-20 uur: Foto's van de heren Savlc en Kostermans SLUIS De Raadskelder. 9-11 uur en 14-18 uur Werken Sluisse kantwerk school. TERNEUZEN Galerie Tierelantijn. 13-21 uur: Kunstnaaldwerk van me vrouw M. Schram-de Jong itm 16 7). Museum, 9-12 uur en 13-17 uur- Werken 8 Poolse kunstenaars (Lm 2/7) VEERE Grote Kerk, 10-17 uur Het landschap in de Delta (Lm 30 91. VLISSINGEN Bethesda-Sint-Jo- sephziekenhuis Werken Kees de Rijc- ke en Margo Ramp a m 9 7 r Museum 10-17 uur. 'Opzoek naar een gezonken schip', voorwerpen uit 't Vliegent Hert dm 119: Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12.30 en 14- 17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en inscktcn Gevangentoren, vanaf 17 uur Werken Maaike Vonk itm 30'6i YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur Werken diverse kunstenaars en schaal- en schelpdieren IJZENDIJKE Museum 10-12 uur en 13 30-17 uur Kantklossen' en 'Bode bussen' ZIERIKZEE Galerie Borsboom, 9.30-17 uur: Werken Anton Beijsens (Lm 14/9). Het Gravensteen, 11-17 uur en 19-21 uur Werken leden Zeeuwse Kunst kring (Lm 2 7) HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, lel 01100-14444 iook voor iniheuklachtem Zceuwseh-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180 15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251 van 10 00-24 00 uur - weekends van 20 00-24 00 uur. Stichting 'Blijf van tn'n liJP Zeeland, tel 01184-14645 dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070 614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur •s 44-66 doperwten 1 70 aksooi 3,47-1.69. paprika 'lersehe 55-1.23. postelein 20 bosprei 44-84 peulen len 6. rabarber 75-1.02. selderij 52-92. sjalotten 11-34 snijbonen 2.70-4.20. spercicbonen 2 90-4 30 spina/n 20-35. spitskool 55-94. U0-15.30. uien grof 52-68. bosuien 2<1 (L67 vï eling 0-14 met lof 62 81. 60-5 20 fresia 20-1M. VEEM MtK i i i RECHT Utrecht - Aanvoi er: totaal 4918 weekaan- voer 5095 runde ren 804 graskalveren 75. nuchtere kalvere, n 1219 schapen 648 lam- meren 1592 var kens boven 100 kg 444 biggen 118 bokkt ïn en geiten 18 slachtrun- deien ca 650 Pr ijzen slachtkoeien iresp 3e kw i 825-9.00 7.55-8.15 6 50-7 55 5.90-6 4U 1 stieren 7 50-9.00 worst- slachtaeugen «resp extra. .'.82-2.85 2.79-2.82 2.75-2.79 kalf vaarzen 1975 2600 vare koeien 1500- 2000 pinken 925-1475 graskalveren 600-975 nuchtere kalveren v fok- en mesterlj zwart bont 265-495. roodbont 330-640. oude slachtschapen 4 75-6 50 zuiglammeren 10 75 12.00 schrammen 125-135 biggen 110- 120 geilen 20-90 Overzicht iresp handel en prijzen slacht! underen rustie-niel geheel prijsh melk en kalfkoeien redelijk-vast lonevee rustigstabie! nuchtere kalveren kalm-pnjsh schapen rustie-moeizpnjsli lammeren rustig-moeizprijsh varkens ma tig-even lager schrammen cn biggen Un met geheel prijshoudend Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling Zeeland. Veilpunl Kapelle van 23 juni 1983. Aardbeien per doos kl 1 06-84. aardbeien per kg kl 2A 3 30 - 5 00. kl 2 3 20 -3 50. kl 3 1 40 90. Frambozen per doos kl 1 3.30 4 20. Rode bessen per doos k! 1 2.40 Nieuwe aardappelen kl. 1 1 33. drielingen 98. Rabarber kl 1 75. Boskroten kl 1 90 - 99. Snijbonen kl. 1 2.50 - 3.40. kromme 1 40 PAARDENMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer 182 stuks. Prijzen in gulden per stuk. luxe paarden 2350-3700. vnljarme 2050-3200. luxe 2-tarige merries 1850-2650. Iuxe2-jarige hengsten 1750 2550. luxe Harige merries 1050-1850. luxe 1 jarige hengsten 1050-1800. veulens merries 600- 1 '00 veulens hengsten 500-1100. hitten 050- 1500 Shetlandse pony s 'ruins 200-475. Shetland»- pon> s «merries>200 575 Pnjzer. in gulden per kg jonge slachtpaarder. 6.65-7,65 en oude slachtpaarder 6.00-7.55 De handel was rustig Fruitveiling Barendrechl. 23 juni 1983 Golden Delicious, aanvoer 30 ton 80.85 68-98. 75 80 70-99. 70 75 68-95 65 70 56-90 Goudreinetten aanvoer 12 ton 80 85 45-61 75 80 44-55. 70 75 46-59. 65 70 40-53. Jona- eold aanvoer 1 5 ton 90 cn op 2.01-2.18. 80 90 3 31. 70 803 33 Winston aanvoer8 ton 75 80 81-3 03 70 75 90-99, 65 70 31-88. 60 65 58-66 Totaal aanvoer appelen 53 ton Veiling Sint-Annaland: Doie gewone 1.38 - i 51 dore drielingen 36-37 cent. dore kriel 75-90 cent, premiere gewone 1.23-1 28 premiere drielingen 25 cent en premiere kriel 70 cent aardappel prijs per kilogram I. Aanvoer 28 ton. COOP VELCWSE EIERVEILING BARNE- VELD BARNEVELD Aanvoer 3 349 378 stuks stemming traag Prijzen in gulden per 100 s-aks eieren van 52-53 gram 9.60-9 45 van 55-56 gram 9 80-10.00 van 60-61 gram 10.65- 11.85 en van 65-66 gram 12.00- 12 40 Eiervelhng B3rneveld - Aanvoer 773.280 stuks stemming redelijk Prijzen in gulden per lOOstuks eieren van 51-52 gram 9.15-9.20. van 56-57 gram 9.80-10.45. van 61-62 gram 11 25-11 80 en van 66-67 gram 12 45-12 80 Eiermarkt Barneveld - Aanvoer ca. 750 000 stuks stemming redelijk Prij zen eieren var. 48-54 gram 8 75-10 40 per 100 stuks i,82-1 93 per kg van 57-63 gram 11.25-12 50 per 100 stuks ke-pnjs 3 97-2.05 en van 64-67 gram 13,40-14 25 per 100 stuks, ke-prij.s 2 09-2 13 Scharreleieren deden l .00-1 50 per,100 stuks hoeer de Middelburgse Oranje Nassaumavo rechtsdrukt de scheidende adjunct-dir SCHEIDENDE LERAAR W. J. KRUIT: KLEINE VAART MIDDELBURG ..Er wordt de laat ste tijd zoveel in het onderw ijs bezui nigd en geëxperimenteerd dat het onderwijs cr niet op vooruit kan gaan". Dat vindt de heer IV. J. Kruiu. adjunct-directeur en leraar Duits aan de Oranje Nassau-mavo te Middel burg. Na 43 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, waasvan 25 jaar hij de Oranje Nassau-mavo. gaal de heer Kruit met de VUT. ..In 1940 ben ik geslaagd voor het onderwijzersexamen nadat ik eerst de mulo had doorlopen. In die tijd was het beroerd om aan een baantje te komen Toen ik dan ook een baan m Leiden kreeg, waar ik ook op school had gezeten, was dat als kwekeling met acte. Drie jaar daarna behaalde ik de hoofdacte." vertelt ee heer Kruit.. In 1947 trouwde Kruit en ging werken in De Lier in hel Westland Vanaf 1951 tot en met 1958 was hij hoofd van een christelijk nationale school m Zwingelspaan een klem dorp in West-Brabant In 1958 kwam de heer Kruit naar Oranje Nassau- school toen nog de gereformeerde mulo aan de Nieuwe Haven De nieu we school aan de Oranjelaan werd geopend in 1964. Als onderwijzes met hoofdacte had hij in die tijd de be voegdheid om in meer dan een vak te geven waaronder Nederlands, ge schiedenis aardsijkskunde en nog een paar In 1948 behaalde ik mijn acte Duits en m 1959 Engels Ik gaf voornamelijk les m Duits en later amleen maar Duits Ik heb nog even Engels gegeven, maar dat interesseer de me niet, Maar ik had die acte behaald omdat een volwaareig mulo- onderwqzer minstens twee actes moest hebben'aldus de scheidende onderwijzer. De heer Kruit vond de tijd op de mulo ee gezelligste en dan voornamelijk de examentijd ..Tegenwoordig moeten de kinderen veel te snel een keuze maken Al m het tweede leerjaar Ze zijn dan nog eigenlijk te jong om te kiezen. En het schoolonderzoek ts helemaal een wanhoop Zo hebben ze het hele jaar door examen Vroeger had je twee dagen schriftelijk en een dag mondeling en wist je meteen de uitslag Met die meerkeuzevragen laat alles veel langer op zich wachten. Wat ik wel goed vind is dat de herkansin gen voor de vakantie vallen In de zomer leren is mets en de kinderen zitten dan al vaak op een andere school als ze nog een herexamen hebben' De leerlingen zeil zijn er volgens de heer Kruit niet lastiger op geworden, alleen maar vrijer en vrijmoediger En een voordeel vindt hij dat de leraar hel met alleen meer voor het zeggen heeft Alleen de motivatie is niet meer alles Wat wil jc ook als je hard leert heb je een diploma, maar geen baan Revue Donderdagmiddag werd er door de leerlingen een revue opgevoerd in de Hocksteenm Middelburg voor de heer Kruit en zijn vrouw. Hel stelde de loophaan voor van de lieer Kruit vanaf de kleulersi hooi tot en niet de Orau Nas> s Avonds tijdens de officiële af scheidsreceptie werd de heer Kruit toegesproken door W de Graaf voor zitter van het schoolbestuur Hij ging m op de lange carrière van de heer Knul en wat die niet allemaal moet hebben meegemaakt Soms is.43 jaar maar erg kort als je er op terug kijki De directeur van de school de lieer W Littooij. noemde de heer Knul een meester op alle wapenen waarmee hij doelde op het feit dat er weer een leraar verdween, die zoveel vakken mocht geven op een mulo Hij be dankte hem voor de samenwerking Namens de leraren van de school sprak de heer J. Oranje een dank woord. Na een pauze bedankte de heer Kruit een ieder voor de collegiali teit en vriendschap die hij op <le school mocht ontvangen AAT V 22 v Rotterdam. ADRIATIC 22 20011 Las Palmas nr Douala. ALBERT V 22 40 w IJmuiden nr Wisbeck. ANDREA SMITS 22 120 n Las Palmas nr Laaos. ANITA SMITS 22 100 zw Guayaquil nr Puerto Deseado. ANTARCTIC pass 22 Kp Pa'mas nr :.IM ARBON pass 22 Burlings nr Tripul:. ATLANTIC SEA 22 22 ra Trafalgar nr Koper BALTIC 22 150 /o Montevideo nr Lagos. BAHENDRECHT.J 230 wnw Dakar nr Leixous BONTEGRACHT 22 dw Bca- chy Head. BRFEKADE pass 22 Kp Bon nr Misurata. CELTIC 22 te Port Harcourt, CHALLENGER 1 22 v Vüsslngen nr Placid Field. CHRISTINA SMITS 22 v Cadiz nr Dellvs. CLAUDIA 23 te Alexandropolts voru DIEN DANIELSEN 22 t.a. Poit of Spain DUTCH SAILOR 22 v Rotterdam nr Tees. ELGER 22 300 ono Aden nr Suez. ELISABETH HOLWERDA 22 t.a. N Ye men FRISIAN MARINER 22 70 w Esbjerc. GERSOM 23 v Rotterdam nr Gunness HEERENGRACHT 22 90 zo Monrovia nr LnKOS. HOOP pass 23 Mull of Galloway nr Ayr. IDA SMITS 23 125 n Barranguilla nr Hamburg. INCA 22 50 nnw Otan nr Ceuto. IRISH PROVIDER 22 180 wzw Brest nr Cork. JACOBUS BROERE 23 te Rotter dam KORTENAER pav« 22 Tcxe! nr Wis- mar. LAURIERGRACHT pass 22 Gibralter nr Hartlepool. LOOIERSGRACHT 22 v Rauma nr La Palltee LIJNBAANS GRACHT 21 v Bordeaux nr Amsterdam MAGDALENA 22 rede Lagos. MARE IRA- TUM 23 v Rotterdam nr Immtngham. MA RINUS SMITS 22 le Port Stanley. M1DS LAND 22 v Rotterdam nr Loith PACIFIC ROSE 22 50 w zw Cyprus nr Engeland. PAGNET '22 420 ono S( Helena nr Kaap stad PERCiO 22 v Rotterdam nr Pasajes. RAAMGRACHT 22 te Moinina REALEN GRACHT 22 70 zw Stavancor r.r Motrana HEGt'LIÊRSGRACHT 22 te Sfax ROE LOF HOLWERDA p.«w .'2 Kp Matca r.r Hamhure ROZENGRACHT 22 90B w Kp Palmas nr Lagos RIJPORACHT 22 80 w Bornhotm nr Porkkala SAMSUN ARROW pass 22 Kp Deitata nr Barcelona. SCHIP PERSGRACHT 22 v v .'.kom nr Orange mouth. SCHOENER 22 dw Vlgo nr Dover. SLOTERGRACHT 22 380 Mekka nr Sa lemo SPIEGELGRACHT 22 rede Vlts.sin Ken STELLA PRIMA 22 20 zw Papeete nr Auckland STELLA PROCYON' 22 160 wnw Bengh.i :ir Benghazi. STELLA RIGEL 22 370 w Aruba nr Honduras SYLVIA GAM MA 22 40 o Schotland nr Antwerpen TE- RONA pass 23 Sandeiite nr Rotterdam. TYRO 22 100 zzw Thorshaven nr Thorsha- ven, VELOX pass 22 Noordhinder nr Duin kerken VENTURA 22 v Rotterdam nr Londen WEENA 23 v Rotterdam nr Teign- mouth VEMEN PIONEER pass 22 Shaker Is! r.r Hodeidah. YEMEN PRIDE 22 40 nw Skikda nr Antwerpen. YOLANDA 23 v Rotterdam nr Tilbury GROTE VAART ABIDA 22 vn Freeport nr Port au Prince ALDABI 22 230 zw Gran Canaria nr Libre ville. ALPHACCA 23 te Buenos Aires, AM- STELVAART 22 400 2 Madagascar nr Chi na. AMSTELVLIET 22 vn Bandarabbas nr Singapore AMSTELWAL 23 tye Long beach COOI.HAVEN 22 480 zit. Kp Verd eii nr Rotterdam. CORAL MAEANDRA 23 :e Ventspils CRANIA 22 950 zzw Karachi nr Suez DELFBORG 22 vn Montrose nr Harlmgen DOCKEXPRESS-12 22 255 zw Karachi, EUROPEAN EXPRESS 23 400 wzw Manilla nr Hsingkang. FELANIA 22 te Guayama. FOSSA RIN A 22 240 wzw Abid- ian nr Nigeria FULGUR 23 te New York. HILVERSUM 22 145 zo Taiwan nr Suez 1NCOTRANS SPIRIT 22 45 z Kp Sl Lazoro nr Ac.vu',la. KIELDRECHT 22 250 o Ber muda nr Montreal. NEDLLOYD ADELAI DE 23 Singapore NEDLLOYD ALK MAAR 2.' te Kaohsnnlg. NEDLLOYD CO LOMBO 22 a Keelung. NEDLLOYD FORCAÜOS 22 te Tema NEDLLOYD FRANKLIN 22 vn Lauioka nr Noumea. NEDLLOYD HOI.LANDIA 23 te Willem stad. NEDLLOYD KF.MBLA 23 vn LaRuai- ra nr Puerto Cabello. NEDLLOYD LEUVE 22 vn Kobe nr KeelunR. NEDLLOYD MA DRAS p 22 Flores nr Su'-a NEDLLOYD MOJI 22 6«« o Muscat nr Salalah NFDL LOYD NAGOYA 22 vn Santos nr Buenos Aires NEDLLOYD ROCHESTER 22 te Damman NEDLLOYD ROSARIO 22 te Marseille NEDLLOYD ROUEN 22 te Houston NEDLLOYD S1NOUTSKF.RK 23 160D zw f'anamacity nr Chtrr.bote NEDL LOYD SPAARNEKERK 22 te Bilbao NI.Dl.LOYD WAALEKERK 22 vn Durban nr Maputo ONDINA 22 250 z New Orleans nr Pt o Miranda. SEPIA 22 te Osiende. VISTEN 22 te Gdansk. VITREA 22 te Wilhelmshaven. WOENSDRECHT 22 te

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 31