Borssele kritisch over èouw van kolencentrale School 'Ter Duinen' in Kloosterzande geopend kunst Wissel Zeea ws- Vlaanderen PZC/streek College Aardenburg wil carillon bij Sint Baafs VEINIG DUIDELIJKHEID GEVOLGEN LANDBOUW agenda Hugo Metsers Kunstkring Zilvermeeuwen werden wellicht vergiftigd art» DuiNEH Buurtvereniging in Hulst plaatst kanttekeningen bij aanleg fietscrossterrein WOENSDAG 18 MEI 1983 [ARDENBURG Het Aardenburgse college van b en vv wil het veelbespro- cn carillon neerzetten op een terreintje naast de St. Baalskerk in ,ardcnburg. De gemeenteraad buigt zich eind mei over dit voorstel, dat jvcrigens niet 'bindend' is. Als een raadsmecrdcrheid voor een andere okatic kiest zal het college zich daarbij aansluiten. gen w besloten dinsdag eensgezind slechts één voorkeur voor de plaats van klokkenspel naar voren te brengen. Zowel burgemeester W Lockefeer als rtf rethouder R. A J van de Wijnckel kiezen voor een plekje bij de St Baafs i lethouder J de Ridder vindt het weliswaar de meest geschikte plaats, maar c*. ai ook een grasveldje in Eede naar voren schuiven. Die lokatie. vlakbij het andbeeldje van koningin Wilhelmina, heeft namelijk de voorkeur van de lichter van het carillon, de 88-jarige Fries Pieter de Boer. 77 Eind vorige week zorgde wethouder R. van de Wijnckel voor een 'doorbraak' in de jarenlange discussies over het al of niet oprichten van het klokkenspel. Nadat hij eerst het monument in de toren van de St Baafs wilde zien hangen, koos hij vorige week voor het oprichten van de klokken in de 'klokkenstoel' Daarmee krijgt het carillon in ieder geval een bestemming, terwijl de installatie in de toren van de St. Baafs niet wordt uitgesloten, was zijn opvatting Vandaar zijn koerswijziging Wethouder De Ridder had liever gezien dat de raad in de mei-vergadering mag kiezen uit vier verschillende lokaties. waaronder Eede. bij de St Baafs en op de Markt in Aardenburg. Daar waren Lockefeer en Van de Wijnckel niet voor. Daarom treedt het college eensgezind naar buiten met de voorkeur voor de plaatsing bij de kerk in het hart van Aardenburg. o^ORSSELE De bevolking van het dorpje Borssele is niet onverdeeld gelukkig met het ombouwen van de conventionele elektriciteitscentrales van de PZEM bij Borsele tot lolengestookte centrales. Dat bleek dinsdagavond tijdens een bezoek dat het college van lurgemeester en wethouders van de gemeente Borsele aan het dorp bracht. werkbezoek hield een van de ledewerkers van de PZEM, ir. J. A. jl. Schoonderwoerd (hoofd van de [jeling nieuwbouw en projecten) t De aanwezigen in de zaal bleken over Verder stelde de PZEM- vertegenwoordiger dinsdagavond dat o er minder zwaveldioxyde zal worden s fieiding over wat er zoal bij komt uitgestoten dan de hoeveelheid waar bpcen bij het bouwen van de nieuwe Ongestookte centrale. (jn lezing kwam er op neer dat de PZEM al het mogelijke doet om eni- nrlei hinder, in de vorm van geluids- br.der. water- en lucht- of andere aiieuverontreiniging tegen te gaan. 'W Zo wees Schoonderwoerd er op dat er bij de centrale een schoorsteen komt een hoogte van 175 meter die er RETRANCHEMENT In 'Le Hollan- The Rumple's Jazzband in Retranchement oor zal zorgen dat eventuele afval- loffen tot zeer ver in de omtrek dais' in Retranchement treedt zater dag en zondag The Rumple's Jazz- spreid zullen worden. Hij stelde band op. De band komt uit Breda en order dat door middel van elektros- heeft een optreden in New Orleans susche filters geprobeerd zal worden achter de rug. Het optreden zaterdag avond begint om hal/tien. Zondag morgen. eerste pinksterdag, wordt een koffieconcert gegeven om elf uur. pllöUlC lllWJi gCJJlUUlTCl II Arïl WUiUCJI p ft stof uit de rookgassen te halen U lukt volgens hem voor bijna 100 int. er blijft dan 'praktisch niets' Vaak dil zinnetje af en stuur 't voor 15 juni in voldoende P. frankeerde enveloppe naar Friskwis, Postbus 236. 9301 BA Leeuwarden, met twee platgedrukte doppen van Pivella of E10 flessen. U mag zo vaak meedoen als u wilt Vergeel uw naam en adres met ftijzen 150 cheques ter waarde van f 50,-goed voor een bezoek aan een schoonheidsspecialiste Een deskundige jury beloont de origineelste inzendingen Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 4 weken na de sluil- datum persoonlijk bericht een paar apart met héél weinig calorietjes OENSDAG OLIJNSPLAAT Bejaardenhuis astoord, 8.30-10 uur: uitzending No- Nescio; IULST St.-Liduinaziekenhuis, 20- uur: uitzending radio Nightingale. IDDELBURG Molenwater. 9.30- uur. Miniatuur Walcheren: ippentheater Parcival, 14.30 uur: Mukkige Hans'; PWGEN - Flying Dutchman. Iuur- optreden Workshop; &RIKZKE Poppentheater 'Al- -ein'. 14.30 uur: 'Ozie-wiezie-wozie'. ÜMVOORSTELLINGEN ERGEN OP ZOOM Roxy 1.20 uur gendarme in paniek, a l.; oxy II, 14 uur: Billie Turf, haantje de »rste, a.l.; 20 uur: Ilsa, meesteres ia het mannenkamp, 16 jr.; tan'Actueel I, 20 uur: Forced ven- tnee, 16 jr.; nem'Actueel II. 20 uur Drie Tiro 's in Saint Tropez, 16 jr.: WActueel ni. 20 uur: Cat people, lit.. OES Grand. 20 uur: Les uns et les 16 jr.; 1UZEN Luxor. 20 uur: 101 toiatièrs. a.l USSIN'GEN Alhambra I. 20 uur lift, 16 jr.; Diambra II, 20 uur: Still of the ajht, 16 jr. •^TOONSTELLINGEN KEI, Galerie Bellemans. 10-18 batiks van Yvonne van den Ak- 'lt/m 31/5): ndergalerijillustraties van The Mg King (fm 30/61. «fêekmuseum, 13.30-17 uur: werken Cees Jansen ifm 4'6); fóKENS vm Wit- Itkniisgebouw, 14-17. 10-12 uur. ilen. mineralen en curiosa- itle van Jan Goethals; INISSE Vissernj- en oorlogs- um geopend van 14-16 uur; ïentehuis, 9-12 en 14-17 uur: in van Addie Kubbinga bm 6/7): W'H-IIAAMSTEDE De Burght.' uur: werken Arie Boers en «man Gast (fm 1/6). OMBURG Biologisch museum, fJiuur: 'De natuur in Zeeland'. - Museum, 10-12 en 13.30-17 ,lr 'De middeleeuwse dorpskerken 2 Zuid-Beveland (fm 30T0i dlLE Landbouwmuseum. 10-12 113-17 uur: Oude landbouwwerktui- js Werken van Roger de Kerf; «ST Streekmuseum, 14-17 uur: gemutst in Zeeland" 11. m 30 7); Van Geyt, 9-12 en 14-17 uur werken van Jan van Heel Burgerzaal stadhuis. 9-12 en 13-17 uur. MIDDELBURG Zeeuws Museum, 10-17 uur; werken over Hercules Seg- hers ifm I6-61; De Vleeshal, 13-17 uur: werken van Oswald Oberhuber (fm 22/5), Zeeuws Kunstenaarscentrum 13 30- 17 30 en 19-21 uur tekeningen van Joke Noest (fm 26/5), Galerie De Wijnstock werken van diverse kunstenaars (tm 22/5); Galerie 'De witte swaen'. 11-17.30 urn- werken van Lambére (tm 28/51. Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: diverse ambachten en exposities; OOSTKAPELLE Molenweg 36, 10- 12. fossielenmuseum OOST-SOUBURG Bibliotheek. 13.30-17.30 en 18-20 uur 'Kalligraphie en rondschrift' (fm 4/6); SAS VAN GENT Bibliotheek, 13.30- 17.30 uur: werken van diverse kunste naars (fm 2/6): TERNEUZEN Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16.30 uur: oude culturen (fm 29/5); Museum. 9-12 en 13-17 uur: werken van Gerrit van Engelenhoven en An neke Ruimschotel (tm 31-5): VEERE Grote Kerk. 10-17 uur ,,Het landschap in de delta' (tm 30 9i. De Schotse Huizen, 10-12.30 en 13.30- 17 uur: werken van Mies Callenfels- Carsen (fm 19/6) VLISSINGEN Museum, 10-12.30 en 13 30-17 uur: 'Te kijk zetten' (fm 18/5), Galerie Marquis, 13 30-17.30 uur: werken van Gerrit van der Ven (fm 5/6). Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12,30 en 14- 17.30 uur: Levende reptielen, amfi- bieén en insekten. YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur Schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars: IJZENDIJKE Museum 10-12 en 13.30J-17 uur: 'Kantklossen en bode bussen'. ZIERIKZEE Galerie Borsboom, 9 30-17.30 uur: werken van Anton Beij- sens (fm 14/9). HULPCENTRA Noord- on iYIidden-Zct'land Goes, lel 01100-14444 (ook voor mllleuklachten) Zeeuw sch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. lel 01180-3625!van 10 00-24 00 uur - weekends an 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, lel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, lel 070-600555 Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur de PZEM nu een vergunning voor heeft voor de conventionele centrale. De hoeveelheid stikstofoxyde zal er ook stof en kooldioxyde uit de schoor steen komen. Dat stof zal zo veel mogelijk uit de rookgassen worden gehaald en worden verwerkt tot vlieg as De stof die overblijft zal volgens de PZEM-zegsman ongeveer 1 promille toevoegen aan het stof dat nu al in het milieu rondvliegt. Verder wil de PZEM 'daar waar mogelijk' schermen aanbrengen om te voorkomen dat er veel kolenstof in de omgeving terecht komt. echter niet zo onder de indruk van de inleiding van Schoonderwoerd. Zo wilde iemand al meteen weten waar bezwaren ingediend kunnen worden tegen de plannen van de PZÊM. Schoonderwoerd antwoordde dat de gemeente is als het gaat om de ver gunningaanvraag voor de bouw, de provincie als het gaat om de vergun ningen voor hinderwet en lucht verontreiniging en rijkswaterstaat als het gaat om de waterverontreini ging. Een andere belangstellende memo reerde dat de nieuwe centrale welis waar minder zal uitstoten dan de vergunning voor de huidige centrales op dit moment toestaat, maar hij Volleybaltoernooi in Den Dullaert HULST De KPJ kring-Hulst houdt maandag 23 mei (tweede pinksterdag! een volleybaltoernooi in de sporthal 'Den Dullaert' in Hulst. Aan het toer-, nooi nemen zowel dames- als heren teams deel. De eerste wedstrijden beginnen om 1100 uur. Na afloop, omstreeks 17 00 uur, worden in de foyer van de sporthal de prijzen uitge- reikt. Veronicageeft eerste buitenconcert ZUIDZANDE Traditiegetrouw geeft de Koninklijke Muziekvereni ging Veronica' uit Zuidzande op eer ste pinksterdag, zondag 22 mei. haar eerste buitenconcert van het seizoen. Dit concert in de kiosk te Zuidzande begint om 19.45 uur. Op het program ma staan o.m. 'Jerney into Nowhere' en A Sentimental Selection' van Pi Scheffer, de 'Bleu-Time Medley' van "Papert, 'A String of Pearl' van Jerry Gray en de 'Cowboy Rhapsody' van Morten Could. wees er op dat die centrales nauwe lijks meer volledig in bedrijf zijn en dus ook maar heel weimg uitstoten. Na een wat ontwijkend antwoord con cludeerde de PZEM-zegsman dat het te ver zou voeren om daarop in te gaan. Ook op de vraag of de nieuwe kolencentrale schadelijke gevolgen zou opleveren voor de landbouw kon Schoonderwoerd niet concreet ant woorden. Hij beriep zich slechts op de overheid die maar moest beoordelen wat wel en wat niet schadelijk is ..Het is geen kerncentrale, we stoten nu eenmaal S02. NOx en C02 uit", voeg de hij er aan toe. Verder vertelde Schoonderwoerd desgevraagd dat hem niets bekend was over een com binatie van die stoffen samen met de Ozon die al in de atmosfeer zit en de eventuele schadelijke gevolgen daar van op de landbouw. Wel wees hij er op dat normen gehanteerd worden die vastgesteld zijn door de gezondheids raad, waarop iemand vanuit de zaal antwoordde dat die normen waren opgesteld voor mensen en niet voor landbouwgewassen Over zo'n 4 lol 6 weken zal de vergun ningaanvraag van de PZEM ter inza ge worden gelegd in het Borselsc gemeentehuis te Heinkenszand. On geveer gelijk daarmee zal de proce dure voor de hinderwetvergunning gaan lopen. Vanaf het ter inzage leggen kunnen bezwaarsohriften worden ingediend tegen de plannen van de PZEM. Het is de bedoeling dal de nieuwe kolencentrale eind 1986 gaat proefdraaien. Hugo Metsers. 'Bewoond-Onbewoond'olieverf 1973 Galerie Montparnasse in de Middelburgse Reigerstraat toont van 21 mei tot en met 11 juni nagelaten werken (periode 1965-1978) van de in december 1978 overleden kunstenaar Hugo Metsers. Hugo Alphonse Metsers had, vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen. grote bekendheid Hij werd geboren in Sint-Niklaas, vestigde zich in 1919 in Hulst en ging later in Sint-Jansteen wonen Hij was op velerlei terrein werkzaam: sociaal-cultureel zowel als in het zakenleven. In Hulst organiseerde hij bijvoorbeeld een reeks grote tentoonstellingen (Ossip Zadkine. Constant Permeke, Jozef Cantré en Octave Landuyt). Zelf hield hij zich schilderend bezig met uiteenlopende stromingen als het expressionisme, het kubisme en het surrealisme om later, in zijn rijpste tijd. toe te komen aan een geheel eigen stijl die werd gebruikt om de 'oervormen' beeld en gestalte te geven. De tentoonstelling in 'Montparnasse' wordt vrijdag 19.00 uur geopend door het oud-lid der tweede kamer drs. Bert Broekhuis. ZIERIKZEE - Zeven leden i.'ö« de Zeeuwse Kunstkring exposeren van vrijdag 20 mei tot en met 11 juin in De Eenhoorn te Zierikzee. Hei gaal om kleine schilderijen van Marja de Lange. Waalco Dingemans. Miems van Cillers en Peter Jansen, aquarellen van Han van de Broeke. keramiek van Tessa Braai en kleine plastieken van Ad Braat. De expositie is dagelijks, behalve op zondag, te bezichtigen van 11 tot 17 uur. marktberichten KLOOSTERZANDE De voormali ge Heilig Hartschool in Kloosterzan de heeft dinsdagmorgen haar nieuwe schoolgebouw officieel in gebruik ge nomen. De kinderen onthulden dc naam van dc nieuwe school aan de Oosthof en burgemeester mr M. So- mers en inspeclrice mevrouw drs W. P. Bouwman voor het kleuter- en lagcr-onderwijs namen het naam bord aan de buitenmuur voor hun rekening. De nieuwe naam voor de school luidt 'Ter Duinen'. Schoolkinderen stonden - buiten met bordjes, waarop de letters van de naam stonden. De kinderen uit de verschillende klassen mochten beur telings een letter van de naam onthul len door de papieren bedekking van de bordjes te halen. De laatste letter werd onthuld door voorzitter B. Kuij- pers van de stichting katholiek onder wijs Kloosterzande. In zijn toespraak schetste hij de geschiedenis van de voormalige Heilig Hartschool. Hoofdonderwijzer J Colet waar schuwde tegen de stemming van te leurstelling en ontevredenheid in het onderwijs die zou kunnen ontstaan door de toenemende werkloosheid en geboortecijfers, die er met zo gunstig uitzien. Hij meende dat de kwaliteit van het onderwijs daar niet onder mag lijden. ,,Het is verleidelijk om te doemdenkenzei hij. Over het lesge ven merkte Colet verder op, „Het huis is gebouwd. Nu begint onze zorg We zullen nu andere bouwstenen moeten aandragen" De naam van de school is afgeleid van de abdij Ter Duinen die daar in de buurt ooit gestaan heeft. De mon niken Cisterciencers kregen in 1196 van graal' Balduinis van Vlaanderen de grond, waar nu de nieuwe school staat. Het was een onbedijkt stuk land. dat door de monniken zelf werd drooggemaakt. De nieuwe school heeft zes klasloka len. waaronder één kleuterklas. Ver der zijn er twee gemeenschapsruim ten een voor de bovenbouw en één voor de onderbouw van het toekom stige basisonderwijs. De eerste steen van het gebouw werd in april vorig jaar gelegd De school is sinds januari in gebruik De school Ter Duinen heeft 132 lagere schoolleerlingen en dertig kleuters. SEROOSKERKE (SCHOUWEN) Leden van de Schouwse vogel werkgroep en van de natuur- en vogelwacht Scliouwcn-Duiveland hebben dinsdagavond in de werk- haven Schelphoek een dertigtal dode zilvermeeuwen aangetroffen. Twee vogelkadavcrs zullen voor laboratoriumonderzoek worden opgezonden naar het centraal dier geneeskundig instituut (CDI) in Doorn. Volgens Douwe Rijpkema, secreta ris van de natuur- en vogelwacht, vertoonden enkele stervende meeuwen naast braakneigingen verlammingsverschijnselen, zodat ze vermoedelijk door vergiftiging zijn omgeiw..i<.ii. Het waten in eik geval geen olieslachtoffers, aldus Rijpkema. Aan het Schelphoekgebied grenst direct de Schouwse vuilstort. Di recteur J. Landman van de dood van de meeuwen op de hoogte gesteld liet weten de situatie vandaag ter plaatse nader te willen bekijken. Maar gisteravond was hem niet bekend dat er ook op de vuilstort dode vogels zouden lig gen Landman „Het lijkt me trou wens uiterst onwaarschijnlijk, dat de doodsoorzaak van de meeuwen op de belt te vinden valt. Want ik beschik over geen enkele aanwij zing, die daarop zou kunnen dui den". Een van de. vermoedelijk door vergiftiging om het leven gekomen zilvermeeuwen die zijn aangetroffen op Schouwen-Duiveland. COOP. VELUWSE EIERVE1LING BARNEVELD - Aanvoer 2 980.800 stuks stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks eieren van 50-51 gram 9,05. van 55-56 gram 10.50-10,40. van 60-01 gram 10.80-11.55 en van 65-66 gram 11,25-12,55. Beursbericht Markt Goes 17 mei 1983 Granen, zaden en peulvruchten, alle prijzen beorenschoon en franko leveringsplaats iper 100 kgi tarwe, basis 16 't uil opslag handel en coöperatie 54.50 - f 55.00: tarwe, basis 16 'i- uit eigen opslag 54.50 - 56.00. zomergersl (brouwgersti basis 16 57.50- ƒ58.50. voergerst. basis 16 ƒ50.50. haver 46.50. erwten kleine groene 77.50 - ƒ83.50. capucijners ƒ71.50 - ƒ79.50. schok kers 77 00 - 87.50. bruine bonen, vrij van grond en halve bonen. 18 vocht 123.50 ƒ131,00, karwij, boerenschoon ƒ232.00 - ƒ236.00' karwij. prima doorsneekwaliteit 238,50 - ƒ252.50. blauwmaanzaad, ge- choond en droog 325,00 - 400,00. Aardap pelen: bintje, veklsgewas, directe levering, op auto geleverd 10,00 - 17,00; bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitsei sen 10.50 - 17.50. Voederaardappelen ƒ9.00 alles exclusief blw per 100 kg Note ring Rotterdamse buers d.d, 16 mei 1983 bintje 35-50 mm 12.50 - 13.59. bintje. 50 mm opwaarts ƒ18.00 - ƒ22.00 Uien zaai- uier. uit de mechanische koeling ƒ25.00 - 30.00 Exclusief btw. op auto geleverd. Hooi en stro (laatste notenng. per 1000 kg), wiedehool ƒ300,00 - ƒ350.00: dijkhool ƒ225.00 - 300.00 :tarwestro 140.00 - 165.00. gerstestro 160.00 - 175.00. ha- verstro ƒ110,00 - 120.00. roodzwenk 190.00 - ƒ210,00. netzwenk 190.00 - ƒ210.00. veldbeemd ƒ220.00 - ƒ250,00. Op auto geleverd en exclusief btw Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veil- punt Goes, 17 mei 1983. Bloemkool st kl 1 98-157, kl 2 x 53-61, 23-151, rabarber- kl 1 17-25, prei: kg kl 1 40, Winston kl 1 85/95 50-60, 80-90 58-63, 75/85 66-75, 75/80 68. 70-80 91-94. 70 75 81-99. 65 70 75-84. 60 65 63. kl 2 85 95 38-40. 75 85 61-62, 75 80 62. 7075 65-73. 6570 62-72. 60 65 57. 55 60 38; golden delicious kl 1 80 90 82-92. 70 80 87-100. 65 70 78. 60 65 56 kl 2 91 38-60. 80 90 65-83 70 80 38-87. 6570 56-74. 60 70 29-7!. 60 65 48. appelen: Industrie 28.60. conference kl 1 65 75 183. 55 65 181-184, kl 2 65-75 135, 55 65 148. 4555 62-65; voorver koop kl 2 6575 186. 55-65 183-185, 45 55 89. kl 2 b 60-70 137. 50 60 88. aardbeien glas ds x 200 gr kl 40-160 Totaal aantal colli 17.705 Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veil- punt Krnbbendijke, 17 mei 1983. Golden delicious kl 1 80/90 84-94, 70/80 82-105. 65-70 76, 60/65 49-56, 60-70 71-72, kl 2 80/90 64-73. 70/80 72-80, 65/70 61-73, 60/65 34-40.79 ton. Winston kl 1 80 55-62.70 82-96. 65 63-91. 60 69. kl 2 80 42-52. 70 78. 65 70, 60 48-54. 43 ton. conference kl 1 65 188-192. 55 185-189. kl 2 65 160. 55 156. 45 45-75. 27 ton. industneappels: 28.60 Totale aanvoer 12 889 colli AARDAPPELTERMIJNMARKT 17 mei. Bintje, 50 mm opwaarts laten april 41.60. nov 33,00. mei 26,00. bieden: apnl 41.50. nov. 33,50. mei 26.60: slot. april 41,50, nov 33.00, mei 26,60; stemming april prijs houdend op lager niveau, nov prijshou dend. mei vast Openstaande posities apnl plus 17 is gew. 2299. nov plus 8 is gew. 355. mei min 61 is gew 135. Omzet, mei h.pr 26.60. l.pr. 25,50; l.z 2 x 26.60, nov. h.pr 33,50; I pr 32.00. l.z. 1 x 33.00. april h pr 44.00. l.pr 41,00. !z 45 x 51,50. Dag april. 580. nov 66. mei 83. Bintje 35 50 mm opw laten april 30,00. nov 23.00. bieden- april 25.00. nov 18.00; slot april 27.50. nov 20,00. openstaande posities april: 1 nov. 50 Ruiiavonjl Sluisse verzamelaars SLUIS De Sluisse vereniging van verzamelaars 'De Collectie' houdt vrijdag 20 mei in café 'Eikenlo' de maandelijkse ruilavond voor postze gels. munten, ansichtkaarten en an dere ruilobjecten. Op het programma van deze avond staan een veiling van kavels postzegels, munten en ansicht kaarten, alle ingebracht door leden en twee verlotingen Tijdens de ruilbeurs zijr. ook enkele handelaren met post zegels en munten aanwezig. De ruil avond begint om 19.30 uur en de veiling omstreeks 21.00 uur Aan het begin van de ruilavond vindt de alge mene jaarvergadering plaats. De agenda vermeldt ondermeer de jaarverslagen van secretaris, penning meester, de rekening 1982 en de be groting 1983 Ook wordt er een bestuursverkiezing gehouden Aftredend zijn de heren J. Pals en J. Verbeke, die beiden herkies baar zijn. Uitstapje van Katholieke Actie GRAAUW De Katholieke Actie afdeling Graauw heeft voor haar le den morgen, donderdag 19 mei eên uitstapje naar Nieuw Kuyk op het programma staan. Het vertrek is om 8.00 uur in Graauw waarna als eerste een bezoek aan Antwerpen wordt ge bracht. Onder leiding van een gids wordt daar een rondvaart door de haven gemaakt waarna ook nog een uitgebreide rondrit door de stad volgt. In zaal 'De Ster' worden de leden onthaald op een muzikale show met medewerking met Rita Conta HULST Het bestuur van de buurt- vereniging 't Moertje in Hulst en de werkgroep buurtbelangen zijn gepi keerd over liet léil dat zij buiten de besprekingen over de aanleg van een fietscrossterrein in dc Moerschans- straat gehóuden zijn. Dit verwijt wordt gemaakt aan liet adres van het college van b en w van Hulst, die inmiddels de Huister fïetscrossver- eniging in oprichting aan een terrein tje heeft geholpen. 't Moertje vindt dat het college er beter aan had gedaan via de werk groep buurtbelangen de reacties van de buurtbewoners le vragen toen de plannen nog ln een beginstadium verkeerden. Hoewel "t Moertje het nu nog reageren op de plannen mosterd na de maaltijd' vindt, maakt de buurt vereniging toch nog wel enkele kriti sche kanttekeningen Zo wordt gevreesd dat het fietscros sterrein inet als de Liniedijki door de oudere jeugd gebruikt zal worden als bromfictscrossterrein en dat dit ge luidshinder met zich zal meebrengen. Ook is men bang voor verkeersdrukte op wedstrijddagen en wordt er op gewezen dat cr een parkeerprobleem zal ontstaan omdat voor grote aantal len bezoekers geen voorzieningen zijn in de wfjk De aanwezigheid van het fietscros sterrein is daarnaast gevaarlijk voor kleine kinderen, aldus 't Moertje, door onder meer de vele kuilen en putten, die bij slecht weer ook nog eens vol water staan De buurtvereniging wil weten welke maatregelen er genomen zullen worden om aan hun bezwaren tegemoet te komen Wethouder W. Kayser. die onder meer jeugd- en sportzaken in zijn porte feuille heeft, ontkent overigens dat 't -Moertje niet is ingelieht. Volgens hen) is de buurtvereniging telefo nisch benaderd en gevraagd om op de plannen te reageren. Raad Den Briel 'unaniemtegen splitsing van Zuid-Holland DEN BRIEL (ANP) Een VVD- raadslid in dc gemeenteraad van Den Briel is maandagavond bij de stemming over een motie tegen de splitsing van de pro vincie Zuid-Holland even vrij willig op de gang gaan staan. Zij zorgde er zo voor dat de motie 'unaniem' werd aangeno men. De liberale C M Berning was als enig raadsitd tegen de motie. Het lukte niet haar om te praten. Tenslotte stelde burgemeester C J de Ronde van Den Briel haar voor dan maar even de raadszaal uit te gaan. zodat una niem kon worden gestemd. Dat gebeurde en na de stemming kon De Ronde haar meedelen dal deze unaniem was geweest. De 'unanieme' beslissing van de Brielse raad wordt nu meege deeld aan het provinciaal be stuur van Zuid-Holland en de andere betrokken partijen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 31