Themamaanden Vara-televisie 495 PRISMA Dieren Tuinen Gids PZC/ radio-tv en kunst DELVER radio TELEVIZIERRING VOOR WILLY VAN HEMERT EXCELLENTIE WOENSDAG 18 MEI 1983 NEDERLAND-1 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie. Grote en klei ne eters. 10.30 Kinderboeken 11.00 Europa vanuit de lucht 11.30 Wat gebeurt er deze maand 13.00 Nieuws voor slechthorenden 15.00 Open School, Pensioen in zicht. AVRO 15.30-17.30 Kinderbios. Kinderfilm programma. TELEAC 18.25 Een kwart eeuw ruimtevaart. IKON 18.55 De zesde klas. Laatste afl. „De toets". 19,21 Kenmerk. Actualiteiten 19.46 Socutera NOS 20.00 Journaal VPRO 20.30 Nomadic Lives. Film 21.25 Tijdverschijnselen. „De twee generaties". 22.15 Chelsea Hotel. Documentaire. NEDERLAND-2 NOS 13.00 Journaal 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.25 Staatsloterij 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal 19.12 Politieke Partijen. PPR. 19.22 Van Gewest tot Gewest. Re gionale rubriek. 20.10 Zoals Thuis. „Olyan, mint ot- thon". Hongaarse tv-film. 22.00 Den Haag vandaag. Parlemen taire actualiteiten 22.30 Journaal 22,45 Studio Sport 23.45 Nieuws voor slechthorenden BELGIE-NED-1 17.30 Het Koraaleiland (8). Britse jeugdserie: De tot de tanden gewapende piraten zetten voet op het eiland. Ralph wordt opgedragen de sloep te bewaken. Bloody Bill lost een waarschuwingsschot zodat de vrouwen en kinderen zich uit de voeten kunnen maken. De woedende kapitein Carver schiet hem neer. 17.55 Juke box. The Searchers: I don't want to be the one. 18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma. 18,05 Kameleon. Gevarieerd jeugd programma. 18.30 Waard om te weten. Niki De- meyer vertelt over de komen de tv-programma's voor kin deren, theatervoorstellingen, nieuwe boeken en platen, enz. 18.40 Belfi en Lillibit. Tekenfilmse rie. Afl. 7: Aardbeien'in de winter. 19.00 Gezondheidsmagazine. Van daag: „Uithoudingssporten" die iedereen aankan; Wettelijk verplichte en aanbevolen vac cinaties voor reizigers; De rei sapotheek. 19.40 Tiercé, mededelingen en pro gramma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini micro macro. Spelpro- gramma. Presentatie: Armand Pien. 20.20 De Muppet show. Gast: Lind Ronstadt. 'Nomadic lives' Ned. 1, 20.30 uur. „Laat mij maar alleen, want de eenzaamheid is vaak erger met zijn twee", zingt het Utrechtse Klem Orkest, terwijl een treiterend ach tergrondkoortje de veel gestelde vraag zingt „Wat ben je stil, waar denk je aan". Deze verzuchting bor relt op bij het kijken naar de Ameri- kaanse dramaproduktie „Nomadic Lives" die de VPRO vanavond uït- - zendt. In deze zestig minuten durende film registreert regisseur Mark Oben- haus meedogenloos de verhouding van een jong Amerikaans stel, dat huist in een grote caravan. Zij, Gretchen, werkt als go-go-danseres in de plaatselijke Lunch a Go-Go; hij, Wesley, is portrettekenaar in het lokale pretpark. Gedurende de twee dagen die de film beslaat, wachten zij op de komst van Gret- chens vader en ontdekt Wesley een cadeau dat zijn vriendin van een aanbidder heeft gekregen. Die ge beurtenissen vormen het kader waarbinnen Obenhaus laat zien hoe de twee elkaar beurtelings aanha len en afwijzen, even onmachtig om hun verhouding inhoud te geven als om er een eind aan te maken. Chelsea Hotel Ned. 1, 22.15 uur. De VPRO zendt vanavond een do- - cumentaire uit over een van de meest legendarische hotels van New York' het Chelsea Hotel. Oorspronkelijk was dit gebouw neergezet als een appartementen- complex, waar tien welgestelde fa- - mllies elk een verdieping betrok ken. In 1905 werd het opgedeeld in 400 kamers en als hotel geëxploi- teerd. Een hotel dat al snel een 1 artistieke reputatie zou opbouwen In Chelsea Hotel schreef Bob Dylan zijn Sad Eyed Lady of the Low lands, filmde Andy Warhol zijn Chelsea Girls en dronk dronk Dylan Thomas een van zijn laatste glazen voor hij door alcoholvergiftiging de dood vond. Ook nu nog is Chelsea Hotel een verblijfplaats voor groot heden als Quentin Crisp, William Burroughs en Andy Warhol. 20.25 Hoger Lager. Spelprogramma. 21 20 Premiere-magazine. Filmma gazine van Roland Lommé. Vandaag geheel gewijd aan de Vlaamse film in 1983. Vijf as pecten van de filmproduktie worden uitgediept: het cultu rele, het financiële, het com merciële, het nieuwe beleid van het ministerie van Cultuur, de toekomst. Interviews met minister Poma, Roland Verha- vert, Georges Adé, Patrick Le- bon, Robbe De Hert, Raoul Servais, Jan Van Raemdonck en Guy Lee Thijs. 22.10 Tiercé, Loterij en Journaal Aansluitend: Coda: „Chanson Comique II" uit „Gedichten" van Guido Lauwaert. BELGIE-NED-2 19.00Tijdrover. Beestigheden: De cavia. 19.10 Nieuwtjes uit Uhlenbusch. „Een vriendschap". Duitse jeugdserie. 19,40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Uitzending voor derden. „Wil de loot en edele olijf". Een programma van de Katholieke Televisie- en Radio Omroep over de verhouding van de kerk tol hel joodse volk. De christelijke kerk is ontstaan als een joodse secte, maar in de loop van de geschiedenis zijn kerk en jodendom sterk uit elkaar gegroeid. Na de Twee de Wereldoorlog en vooral sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt de kerk zich weer bewust van haar joodse wortels en komt er een leven dig gesprek op gang tussen Christenen en Joden. 20.55 Voetbal Europa Cup. Recht streeks verslag vanuit Lissa bon van de return van de finale om de Uefa-beker tus sen Benfica (port.) en Ander- lecht (Belg). De club uit Brus sel won het eerste duel met 1-0. In de rust een interview met oud-Anderlechtspeler Jef Jurion, en aansluitend de tweede helft van de partij. Na afloop van de wedstrijd volgt opnieuw een gesprek met Jef Jurion. BELGIE-FRA-1 15.00 Schooltelevisie 15.50 Cine bede et cie. Jongerenma gazine. 17.25 Plein jeu. Gevarieerd pro gramma met o.a. Lollipop en Micro-défi. 19.08 Ce soir. Regionaal magazine. 19.25 Flash minute papïllon. Consu- mententips, 19.30 Journaal 20.00 Jacht op de schat. Het spel programma met de helikopter komt vandaag uit Senegal. 21.10 Videogam. Spelprogramma. 22.05 Planete des hommes. Docu mentaire 23.00 Journaal BELGIE-FRA-2 18.05 La chute des aigles. Histori sche serie- De Russen komen in moeilijkheden met de Ja panners. Toch zal Nicolas II erin slagen een sterke rege ring te vormen. 19.00 Un autre regard. Filosofische uitzending. 19.30 Journaal 20.00 La Grace. Franse tv-film (1979) van Pierre Tcherni met Michel Bob Dylan schreef in het Chelsea Hotel zijn 'Sas Eyed Lady of the Lowlands'. Gewest tot gewest Ned. 2, 19.22 uur. In het regionale nieuwsprogramma „Van gewest tot gewest" vanavond aandacht voor: Friese problemen met Monumentenzorg; een nieuw kerkorgel in Katwijk en levensliede ren in Westkapelle. Hoewel de provincie Friesland bij gebrek aan rijkssubsidie geen mo numenten meer kan restaureren, zijn er tenminste 150 aanvragen om kerken, molens en andere monu mentale gebouwen te herstellen. Het provinciaal bestuur heeft in het plan „Bouwen werkt" voorgesteld om het geld, dat nu aan uitkeringen wordt betaald, beschikbaar te stel len voor het uitvoeren van restaura tiewerken. Met een kerkdienst op 19 mei en een orgelconcert door de Franse orga nist Daniel Roth op 20 mei wordt in de Nieuwe Kerk in Katwijk het grootste orgel, ooit in Nederland gebouwd, in gebruik genomen. In Westkapelle wordt nog spontaan gezongen: levensliederen, die soms al eeuwenoud zijn en van generatie op generatie zijn overgeleverd. Meer dan honderd van die liedteksten zijn verzameld onder de titel „Oude liedjes van toen" Serrault, Rosy Varte, Roger Garel: Mijnheer Duperier leidt een heel vroom en rechtvaar dig leven, Zijn aureool van goedheid verlaat hem dan ook nooit... 20.00 23.15 Sports 2. Magazine met voetbal, autosport, toto en tiercé. DUITSLAND-1 10.00 Journaal 10.23 Ein Mord liegt auf der Hand, Duits tv-spel naar een verhaal van Oscar Wilde (herh.) 11 55 Terugblik 12.10 Report 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 16.10 Journaal 16.15 Erfindungen, die Spass ma- chen. 17.00 Klamottenkiste. Kinderpro gramma. 17.15 Da schau her! Programma voor nieuwsgierige kinderen, 17.45 Konig Rollo. Tekenfilmserie 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. Regionaal nieuws. 18.25 Christian und Christiane. TV- serie 19.00 Die Entscheidung. Serie met Senia Berger. NDR 18.00 Die Nordschau 18.15 Monaco Franze. Serie. 19.05 Zandmannetje 19.15 Berichte vom Tage 19.25 Nordschau Magazin 20.00 Journaal 20.15 Das Versprechen. TV-flIm van Gianfranco Galligarleh naar de roman van Friedrich Durren- matt met Rossano Brazzi en Raymond Pellegrin: Bekend schrijver van politieromans komt na een klein verkeerson geval in contact met politie commissaris Matthai. Om te bewijzen dat de realiteit de fantasie overtreft, vertelt Mat thai de schrijver over een zaak die hem al jaren bezighoudt: de moord op het meisje Gritli Moser... 21.50 Vater und Tochter, Een ge sprek over de vader-dochter relatie. 22.30 Journaal 10.00-13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.25 Enorm in Form Aerobic dan sen voor iedereen. 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Anderland. Aansluitend journaal 16.35 Kiwi Abenteuer in Neusee- land. 17.00 Journaal 17.15 Tele-lllustrierte. 17.53 Gunsmoke. 18.57 Programma-overzicht. 19,00 Journaal 19.30 Der Sport-Spiegel. 20.15 ZDF Magazin. Actualiteiten 21.00 Journaal 21 20 Midweeklotto 21.25 Dynasty. 22.10 Die Spitze des Eisberges. Film over het werk en de geestelijke erfenis van de theaterpeda goog Lee Strasberg. 23.10 Festkonzert 1983 der Wiener Symphoniker, Met werken van Richard Wagner, W.A. Mozart en Johannes Brahms. Diri gent: Michael Tilson Thomas, Sporaan: Kathleen Battle. 23.55 Journaal 'Zoals thuis' Nederland 2 20.10 uur. De ongewone vriendschap tussen een volwassen man volwassen wat zijn leeftijd, niet wat zijn gedrag betreft en een nauwelijks 11-jarig meisje heeft Marta Mèszaros met inzicht en warmte weergegeven in „Zoals Thuis" (Olyon Mint Otthon). Deze NOS-film behoort tot het bes te werk van de begaafde en zeer produktieve Hongaarse regiseuse, van wie eerder „Adoptie", „Negen Maanden" en „Zij Tweeën" veel bewondering in het Westen „Zoals Thuis" analyseert het ka rakter van een man die zijn zekerhe den kwijt raakte en in een staat van psychische ontreddering verkeert. De toon is lichter dan in voorgaan de films van de Hongaarse en came raman Lajos Koltai bracht een ly riek in de film, die voorheen bij Mèszaros niet voorkwam, maar vol ledig op haar plaats is. De scènes, waarin de hoofdpersoon Andreas Novak, een academicus van boeren afkomst, het leven op het platteland na langdurige afwe zigheid opnieuw ervaart, zijn pure poezie. Deze Andras kan na een verblijf met een staatsbeurs in Ame rika zijn draai niet meer vinden. Zijn vriendin Anna heeft een ander, hij verspeelde zijn baan bij de uni versiteit en al het vertrouwde van vroeger is hem vreemd geworden; Novak voelt zich buitenstaander en gedraagt zich. met ai zijn frustra ties, als een verwend kind. Hij komt pas tot rust na de „adoptie" van het kleine boerenmeisje Zsuzsi, dat nuchter en niet uit het veld te slaan, de eenzame man weer houvast in het leven geeft. Studio Sport Ned. 2, 22.45 uur. In een extra uitzending van „Studio Sport" wordt vanavond een samen vatting uitgezonden van de eerste helft van de tweede wedstrijd om de UEFA-Cup: Benfica Anderlecht. Om 23.00 uur volgt een rechtstreeks verslag vanuit Lissabon van de Lweede helft van deze wedstrijd. DUITSLAND-2 WE KUNNEN WIKö DOEN TE6EN HUN PROJECTIELEN WAAR 6001 EN ZE DAN AA EE MET s HONDE0ROKKEH r' FHI*« fclA |KOF»ggN &CHORM<» eesj 5»tOF...gN Hïfeoop Z'J\ Vvl£ OOK NO£> KWIJT.'JOUW SCHULP U'J ZOLj PR &OPPOP l FESSEN'. 4' HPTNlgTWAAS I dfcjfr MAAKfl PAAR tl&TAtN SdJKwA KSANfe.„PipHe&ixy«f TT v zuö*- wAfeHeeu VAM u,ocwFtnrgfR/iK. HAP WBL PCOP KUMMgKi VAUtPMl Ejpl f%JÉUJAJg NO£> ilJH 0PKIA6PM OOK i»|\ \6CHAAMJP ur\ 'ilkoPNier! O0 2>gNrgpN3>U3K AAN M'NSegNMgPP. zoKOMiKNierovt- HOO&> KLW\ /VAAR. KRAO-lTï Mlff^PogNll KCXMl j HILVERSUM-1 NCRV: 7.02 Vandaag... donderdag; 8.06 Hier en Nu; 8.54 In 't voorbijgaan; 9.03 Wie Weet Waar Willem Woont?; 10.03 Muziek bij de koffie; 11.30 Twaalf-uurtje. HILVERSUM-2 MG 402m. 746 kHz. FM Ina 17.00 uur): 90.8 MHz, kanaal 43 Woensdag 18 mei. Nieuws (NOS): 12.30, 13.00, 13,30, 14 30, 15,30, 16.30, 17.30. 18.00, 20.00. 22.30 en 23.55 12.16 Overheidsvoorlichting; 12.26 Land- en tuinbouw (NOS); 12.36 Din gen van de dag; 13 10 Kinderen een kwartje; 13,50 Reactietelefoon; 14.00 De schuurpapier. NOS: 14.33 Zo kan het ook (RVU-NOS); 15 32; NOS- wereldwijzer, 16.00 Wat een taal. NCRV: 16.32 Studio 55; 17.36 Hier en nu; 18.20 Zendtijd pol. part. CDA, 18.30 Humanistisch Verbond (HV); 19.00 Steen in de vijver, 20.03 Leger des Heilskwartier; 20.18 De wereld zingt Gods lof; 21.00 Bij de tijd; 21.30 Onder de kop. NOS: 21.40 NOS- service: 22.10 RVU. NCRV: 22.40 Ne derland en z'n buren: 23.00 Literama- woensdag. Donderdag 19 mei. Nieuws (NOS): 7.00, 7 30, 8.00, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. 5.45 KNMI. AVRO: 7.10 Gymnastiek; 7.20 De AVRO-klok NOS. 9.05 Gymnastiek; 9.15 Werkbank. 9,24 Wa terstanden, 9.33 SFEO-AVRO. AVRO: 10.03 De AVRO-klok, 1.1.00 Radiojournaakl; 11.03 Duimeland; 11.10 Nederlandse schoolradio; 11.33 Kijk op kunst. spits. KRO 19.02 Krachtvoer, 2lf Demo; 22.02-24.00 Rocktempel. Donderdag 19 mei. Op elk heel uur: Nieuws (NOS) TROS: 7.02 De havermoutshow, De Hugo van Gelderen show; 11 polderpopparade'. HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 Woensdag 18 mei. Nieuws (NOS) 13.00 uur. 12.00 Divertimento; 13.05 Kerkcfl eert. AVRO: 13.30 Pianoconcert; l3i Componisten. 14.50 Mozart; 15.3) 17 00 Kamermuziek; 20 00 GiulielU Romeo; 22.00-23.00 Eigentijdse ziek. HILVERSUM (ANP) De Vara heeft de komende zomermaanden iedere maand een bepaald thema gegeven om te zorgen voor de rode draad in de televisieprogrammering. Juni wordt muziekmaand, juli de maand van het Engelse televisiespel, augustus wordt de speelfilmmaand en in september worden films en documentaires over het fascisme vroeger en nu vertoond. De muziekprogramma's die de Vara- uitgezonden, het verhaal van de ach- televisie in juni gaat uitzenden ren van operettes tot rock-concerten. In juli staan zes Engelse televisiefilms geprogrammeerd, waaronder een thriller van Aghata Christie en een spel over de opleiding van beroeps- comedianten onder de titel 'The Co medians'. De Vara herhaalt op 1 juli de al eerder uitgezonden film 'The knowledge', over mensen die studeren voor het felbegeerde baantje van taxi chauffeur in Londen. Augustus staat op de Vara-uitzendavonden in het teken van de speelfilm, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan Fransta lige films. In die maand worden drie films van de Zwitserse regisseur Clau de Goretta uitgezonden. Het fascisme in de wereld van van daag en in het nabije verleden kleurt de programma's die de Vara-televisie in september uitzendt. Zo worden op 16 en 23 september de twee delen van de in totaal vier uur durende Duitse serie 'Die Geschwister' Opperman' tenswaardige zakenfamilie Opper man, die door het fascisme in de jaren 30 naar de ondergang wordt gevoerd- VAN DE MAANDl MEI RuudRook Woensdag 18 mei. Nieuws (NOS) op elk heel uur 12.03 Will wil wel, 14.03 De jukebox; 15 03 Toeters en bellen. EO 17.02 EO-onderweg; 17.55 Mededelingen; 18.06 Tijdsein, 18.30 EO-metterdaad: 18.40 Jessica; 18.50 De wolkenwagen; 19.02 Van u wil ik zingen, 19.25 De bijbel open; 19.45 Antenne 2, NOS: 20.03 Langs de lijn; 23.02 Met het oog op morgen, NCRV 00.02 Volgspot, 01.02 Metropolis; 02.02 Nachtexpress I, 03.02 Nachtexpress II; 06.02 eerlijk gezegd, 06.09-07.00 Vandaag...donder dag. Donderdag 19 mei. Op elk heel uur: Nieuws (NOS). Horizontaal: 1 loflied, 5 boom; 8 tijde lijk gebruik; 10 rij; 11 slee; 12 besef; 15 reeds, 16 vader; 18 sneeuwschaats; 19 met name; 20 in; 22 dieregeluid; 23 voortgaan met draaien, 24 voeg woord; 25 lidwoord; 26 lengtemaat; 27 vlaktemaat; 29 rondhout; 31 noot; 32 aarden vat; 34 titel; 36 venster; 38 kier; 40 Noorse godheid; 41 groente. Verticaal: 1 familielid; 2 kleine plaats; 3 en dergelijke; 4 kleur; 5 dat is; 6 vuur; 7 troefkaart; 9 getijde; 10 gul den; 13 boom; 14 bolgewas, 17 stof deeltje; 19 beroep; 21 grond om boer derij; 22 verfrissing; 26 zuivelprodukt; 27 slede: 28 voedsel: 30 stand der edelen; 31 broeder; 32 lengtemaat; 33 vr. munt; 35 bevel; 37 titel; 39 boom. Oplossing vorige puzzel: Woensdag 18 mei. Nieuws (NOS): op elk heel uur 12.34 Vraag en antwoord; 13.30 Wees huis van de hits; 14.34 K-rock; 16.34 Nieuws-box. NOS: 18.04 De avond- Donderdag 19 mei. Nieuws (NOS): 7.00. 8.00 uur. S VARA. 7.02 Morgenrood; 9.00 Staalt) Hoogland. Hammerklavier, 10 30 Ei; z dio Filharmonisch Orkest; 11.55 PI» in a Maurice Ravel. HILVERSUM (GPD) De lezers van het radio-en-televisieweekblad Televi- zier hebben dit jaar de Televizierring toegekend aan regisseur Willy van Hemert. Hij krijgt de ring voor zijn dramaserie „De weg", die door 26 procent van de lezers als het beste televisieprogramma van het afgelopen seizoen werd aangemerkt. De 71-jarige Van Hemert kreeg tweemaal eerder een onderscheiding van de Televizier-lezers: voor zijn serie „De kleine waarheid" en voor „Dagboek van een herdershond". Evenals „De weg" werden deze dramaprodukties door de KRO op het scherm gebracht. MUZIEK, DRAMA, FILM. GESCHIEDENIS De eerste grote scheiding der geesten in de geschiedenis dei- mensheid vond plaats bij de ge boorte van Jezus Christus. Sinds dien spreken we van gebeurtenis sen die vóór of die na Christus plaatsvonden, zoals bijvoorbeeld 4 vóór Christus de geboorte van Je zus Christus. Ik kan het ook niet helpen, een kleine oneffenheid in de tijdrekening, maar daar gaat het nu niet om, het gaat mij om die momenten die even een breuk, om niet te zeggen een kloof in de geschiedschrijving markeren. Vóór en na de revolutie in Frankrijk en Rusland. Vóór en na de oorlog, of meer gespecificeerd, vóór W.O. II óf na W.O. II. In Hongarije vóór oj na 1956, in Tsjechoslowakije vóór of na 1968, in Polen vóór of na de staal van beleg, in Nederland vóór of na de Bevrijdende Lach in Carré. Mechanismen Aha. daar ben ik waar ik wezen ivil! Maandagavond behoorden mijn vrouw en ik tot de 1600 uitver korenen die de première van de tweedaagse veldtocht voor Amnes ty International mochten bijwonen. „Mochten bijwonen" klinkt mis schien alsof ik daar op gratis pers kaarten zat, maar dat ivas niet het geval, ik beschouwde het al als een triomf toen ik, op de middag dat de kaartverkoop startte en allebei de avonden al uitverkocht bleken, dank zij een speciaal protectiepotje nog tivee logeplaatsen a 100 gulden- kon kopen. Mocht kopen. Nimmer tevoren, tussen erts en arend, had ik ooit zo duur en vorstelijk (zij het, als vanouds, met te weinig been ruimte) een theatervoorstelling bij gewoond, zelfs niet in Londen of New York. Tweehonderd gulden voor iets dat we tien dagen later voor niks nie mendal en bovendien veel uitgewo- gener op de televisie konden zien, wat bezielt een mens, zult u zeggen? Ik zal u uitleggen welke mechanis men na zo'n aankoop in werking treden: Eerste mechanisme: dit is een zo unieke gebeurtenis, waarin Kees en Freek en Wim en Herman en nog een peloton gewilde artiesten hand in hand al hun talent uitventen, nu eens niet ten eigen bate maar ten bate van de politieke gevangenen all over the world, dat je daarbij geweest met zijn. Een mens leeft toch al zo bespottelijk kort, dat als er dan in zijn tijdsgewricht en onder handbereik iets uitzonder lijks gebeurt (intocht Beatles in Amsterdam, Ajax wint Europa Cup in Rotterdam, Poezie in Carré, vre desdemonstratie op Museumplein, Jan Olyslagers geeft vliegdemon- stratie, Bevrijdende Lach in Car ré), hij ook moet zorgen erbij aan wezig te zijn. LijfelijkEn koste wat kost Vijfjaar Tweede mechanisme: Honderd gul den voor een avondje uit is wel veel, natuurlijk, daarvoor kun je naar Sophie's Choice, E T., Gand hi, Coup de Torchon, Come Back to Five and Dime Jimmy Dean. Jimmy Dean, Tootsie, De Lift. Fanny Alexander, The Verdict, eriftj ces, maar het geld gaat gelui) 1 niet naar Carré en Andre, mj I naar een van de kosherste org I saties die de wereld kent, ook J vindt Solzjenitsyn datAmnestyi meer aandacht aan de oostbl landen en wat minder aan deut bloklanden zou moeten besteji Bovendien koop ik met mijn Bf derd gulden vijf jaar minimi ;r contributie van 20 gulden afdk al die jaren verzuimd heb te stor. V' sp Baljurkplaats Derde mechanismeIk kan hel J trouioens als columnist niet nero, loven om daar niet bij aanwent ?r zijn, ik moet „dagewesen" zijii je alles wat „me dagewesen" is. da: mijn vak, daarom trek ik. ookit, gewone plunje aan al zit i k op baljurk-plaats. Maar ik ga wèlm noteren, want anders ga ik som-Ef ge dingen leuk en andere mint 16 leuk vinden, terwijl ik er voor mj r honderd gulden entreegeld m op heb ALLES leuk te vinden,L halve die stoelen in de loge. De duo's Dal waren zo mijn overweging P om 100 gulden neer te lellen rj een gebeurtenis die de scheid! der geesten in de Nederland amusementswereld voorgoed m keert. Wim Kan en Toon Henna j)l te oud voor amnestie. Paul tg (j] VlietSeth Gaailcema, Henk Elsni )n Fons Jansen, Drs. P... Een ana>: tïi categorie, komt niet in aanuip king. Herman van Veen en Pr- ,e| Faber? Olala, ernstige twijfelqm len, nou vooruit dan maar, alles p éen nummer. En Adéle? Natuurlijk, dat is cc ia toffe meid, die doel mee Maar Mts pt greet Dolman is ook een toffe me:l Si die doet Leuke dingen hoorI O.K. cr één nummertje dan. En de Duo's- De wat? De Duo's? Never heat! s about. Toch zijn ze leuker danji denkt. Maar er zijn zovéél mensa leuker dan je denkt, maar daam zijn ze nog niet leuk De Duo's tot! Nou, jij zegt hei, maar dan optut ik voor Joop Visser. Joop Visstt. was die niet van de Snip en Sm Revue? Ik bedoel Jaap Fischer, 6u heet nu weer Joop Visser, O, ifc nou als-tie nog leeft vind ik ftp prima, maar dan moet je Rm Ferdinandusse ook uitnodig5 vind ik... Die wel, die niet Enzovoort enzovoort, Zo stel ikis, de breinstorm tussen de GW, I Nieuwe DrieKool, Bie en Fru\ óngeveér voor. En zo kreeg it scheiding der geesten in de /Veder landse amusementswereld geleidt- lijk aan gestalte. Die wel, die mei S De Nieuwe Mentaliteit contra Pi Oude Mentaliteit, and never Ik twain shall meet again... P Door Carsten Graal Toonder studio' Willy van Hemert (links) aan het werk tijdens de opnamen van 'De Weg'. In het midden een figurant als boswachter en rechts hoofdrolspeler Sjoerd Pleijsier als 'Arie'. PRISMA OP STAP]

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2