Onvoorzichtig achteruitrijden uit inrit beboet met 225 gulden Tuin 't Kosje geopend van westen Wissel Zeeu ws- Vlaanderen ZITTING KANTONRECHTER TERNEUZEN Organist A. Karreman concerteert in Italië STRAATMAKER m/v Me/ka,méér dan 'n shirt GEMEENTE HULST 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 18 MEI lp TERNEUZEN Op 18 september vorig jaar reed mevrouw J. L. uit het Brabantse Zevenbergen met haar personenauto achteruit de inrit van een benzinestation op de Hulsterseweg te Kuitaart af. Deze nogal plotselinge manoeuvre was er de oorzaak van dat haar auto niet meer te ontwijken was door een op het fietspad rijdende bromfietser. Het gevolg was een armbreuk en enkele kneuzingen voor de bromfietser en een fors beschadigde bromfiets. lantaarnpaal en ziekenhuis-opname van een week. zowel voor hem als voor z'n mede-inzittende, en een geheel vernielde auto Daarbovenop kreeg hij dinsdag ook nog een boete van 175,-. conform de eis. Voor deze feiten moest de verdachte, gereden De kantonrechter voegde er die overigens niet verschenen was en nog aan toe dat hard rijden vaak niet zich liet vertegenwoordigen door ad- de moeite loont en hoogstens een paar vocaat mr Van de Berg. zich dinsdag- minuten scheelt in de praktijk morgen voor de Terneuzense kanton- rechter verantwoorden Uit UC DOC fit Deze vond dat de verdachte onnodige j L uil Temeuzen reed 8 januari met R H ult Hilversum had op 9 maart risico's had genomen door achteruit z,'n aut0 door de bocht in de Van vorig jaar op rijksweg 252 een tractor de uitrit uit te rijden terwijl dat ook Kmrichprpinfm m Temen zen terwill ingehaald op het moment dat er van- anders had gekund. Conform de els hi| met Jn hand ,et8 mt bmnen. uit tegengestelde richting een vracht Boogers za]( wlWe „alen Het geïolg was een wagen aan kwam rijden die hard onvrijwillige kennismaking met een moest remmen om een aanrijding te van verkeersschout werd mevrouw L. veroordeeld tot een boete van J' 225,- Omdat M. de W uit Hulst op 4 augustus 1982 al rijdende op rijksweg 252 te Sas van Gent te weinig ruimte liet tussen haar auto en haar voorlig ger. ontstond er een aanrijding toen de voor haar rijdende auto plotseling moest stoppen. Omdat de schade aan de auto van verdachte vrij fors was en ze zelf een eigen risico moest betalen, veroordeelde de kantonrechter haar in plaats van de geeiste ISO.tot een boete van 100,- A. V uit Hoek kon zich niets meer hennneren van de overtreding die zij op 3 september 1982 al rijdende op rijksweg 252 tussen Sluiskil en Ter- neuzen zou hebben begaan. Volgens het proces-verbaal van de op dat moment ter plaatse aanwezige agen ten zou zij een auto hebben ingehaald en wel zo dat een tegemoetkomende auto krachtig moest remmen om een aanrijding te vermijden. Kantonrech ter mr De Mul nam de eis van de verkeersschout van 240.- over omdat hij vond dat inhaalfouten meestal zeer kwalijk te nemen zijn ..Het is meestal niet echt nodig en als u het toch doet dan zijn de gevolgen voor uw eigen rekening' Om het verlopen van het rijbewijs tegen te gaan had mevrouw S S uit IJzendijke zich in laten schrijven bij een administratiekantoor in Amster dam. dat haar dan op tijd zou inlich ten Maar toen ze op 22 november 1982 tussen de Middensluis en de Westsluis in Temeuzen door de Terneuzense politie werd aangehouden bleek haar rijbewijs al meer dan een jaar verlo pen te zijn. Hierdoor moest zij op nieuw examen afleggen voor een nieuw rijbewijs. Omdat zij de boete van 150.- erg hoog vond. was de verdachte naar Temeuzen gekomen. „Ik vind inderdaad dat u door dat bureau in Amsterdam misleid bent", aldus mr De Mul. Hij legde, conform de eis, een boete van 50.- op. Op 18 augustus vorig jaar verzuimde M. G uit Temeuzen voorrang te verle nen aan een van rechts komende auto op de kruising LangestraaLMolendijk te Hoek. Hierdoor ontstond een aan rijding waarbij aan de auto van J. K. uit Hoek fikse schade ontstond. Het ging in totaal om een bedrag van 2438,-. Omdat de bevoegdheid van de kantonrechter bij toewijzing van civiele vorderingen maar tot ƒ600- .gaat, kreeg K. het advies mee om de schade via de civiele rechtspraak te vorderen. De uitspraak tegen G. was conform de eis van de verkeersschout, een boete van 180,- Een vrachtwagencombinatie be stuurd door J M. uit Yerseke reed op 16 september op de Clingeweg in Clinge. Als gevolg van een dichte mist had de bestuurder de snelheid aange past, maar desondanks ontstond er een aanrijding toen een personenauto met aanhanger net voor de vrachtwa gen de weg op draaide M die op een voorrangsweg reed. zag de auto te laat en kon een aanrijding met de aanhan ger niet meer voorkomen Ondanks het feit dat de vrachtwagen een rem spoor achterliet van 33 meter, vond de verkeersschout dinsdagmorgen te ge ring om hem te veroordelen en eiste vrijspraak. De kantonrechter vonnis te conform. Een boete van 125.- was de eis en uitspraak tegen de automobilist L. B uit Middelburg die op 5 november met een snelheid van 81 kilometer per uur over de Oostkade van Sluiskil had Garage verslaat rijkswacht Gent in finale van volleybaltoernooi TERNEUZEN Eerste klasser Gara ge Dees uit de Terneuzense bedrijfs- competitie is dinsdagavond w innaar geworden vaji een door de Politie Sport Vereniging georganiseerd vol leybaltoernooi. In de finale won Dees met 2-0 van de rijkswacht uit Gent. Vanaf 19.00 tot 23.00 uur streden zestien teams in sporthal 't Zwaantje op vier velden om de toernooizege In eerste instantie werd daarbij in twee poules gespeeld, waarin wedstrijden van twintig minuten werden afge werkt. Nadien werd overgegaan tot de plaatsingswedstrijden, die dertig mi nuten duurden, Na afloop reikte bur gemeester Ockeloen om 23.15 uur de prijzen uit. l Dees, 2 Rijkswacht Geni, 3 PSV. 4 Verstraete en Verbruggen, 5 Zeldenrust., 6 Gemeente. 7 Promenade 2 8 MTS, 9 Nee kermann, 10 Douane, 11 Promenade 1, 12 CVC Alberdo, 13, Rijkswacht Sint-Nlklaas, 14 Dow. 15 Wemolln. 16 De Hoop Huisvrouwen in Temeuzen bijeen TERNEUZEN De Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen in Temeu zen houdt dinsdag 24 mei een extra- slotavond in de Goede Herderkerk. Het Bureau Voorlichting Merkartike len presenteert een avondprogramma met als titel 'variatie in voeding met de maaltijdschijf De bijeenkomst be gint om 20 uur voorkomen De niet verschenen O ontkende dat de vrachtwagen voor hem had moeten remmen inaar had verklaard dat de gevaarlijke situatie veroorzaakt werd door een achter hem rijdende bestelbus Dit was ten dele waar. want ook deze auto was de tractor gepasseerd terwijl het eigen lijk niet kon De bestuurder van deze auto had echter wel de schikking voldaan. Daarom werd ook O veroor deeld tot het betalen van een boete, en wel een bedrag van 240.-. conform de eis van verkeersschout Boogers. N. B. uit Bergen op Zoom reed 24 september 1982 op rijksweg 60 te Hulst met een auto waarvan de beide rechterbanden versleten waren en waarvan de uitlaat niet in orde was. Het kostte hem een boete van in totaal KiO.-.- Burgemeester W L .4 Lockejeer van Aardenburg i tweede van links volkstuinvereniging 't Kosje 'tf«nf gesprek met enkele tuiniers van de AARDKNBURG Oud-wethouder A. Paridaen van Aardenburg heeft dinsdagmiddag de tuin van de volkstuinvereniging 't Kosje officieel geopend Hij onthulde een bord met daarop de naam van de volkstuinvereniging. Als tegenprestatie ontving Paridaen een kistje zelfge- teelde groente. Verschillende sprekers voerden het woord Gerard Maenhout. één der oprichters van de volkstuinvereniging, gingin op de ontstaansgeschiede nis van 't Kosje Ook burgemeester drs W L A. Lockefeer hield een korte toespraak. Hij beloofde dat als de vereniging gebrek aan grond zou krijgen, de gemeente alles in het werk zou stellen om de tuinders aan extra grond te helpen. Na het officiële gedeelte, werd onder het genot van een drankje nog wat nagepraat in 'Maris Stella" De Aardenburgse volkstuinvereniging heeft sinds maart 1982 een stuk grond bij 't Verloren Kosje in gebruik. Een twintig tuinders hebben er een tuintje. HOOFDPLAAT Gisteren, dinsdag, was het zestig jaar geleden dat de heer J. F. Blaakman in het huwelijk irad met mevrouw L. Stcyaert. In de middaguren kwam burgemeester C. T. Spijkerboer het echtpaar felicite ren namens de gemeente Oostburg. De heer en mevrouw Blaakman ont vingen verder gelukstelegrammen van koningin Beatrix en de commis saris van de koningin in Zeeland. Willem Vermandere in Gildehuis Sluiskil SLUISKIL - Op zaterdag 28 mei treedt de Vlaamse volkszanger Wil lem Vermandere op in het Gildehuis in Sluiskil. Vermandere is in ons land onder meer bekend van liedjes als Blanche en zèn Pèerd' en 'Laat mie mao lópen' De kleinkunstavond wordt georganiseerd door het sin- terklaascomité. Drumband Excelsior Terhole succesvol in Bergen op Zoom TERHOLE De drumband van de muziekvereniging 'Excelsior' uit Ter hole heeft voor een opmerkelijk suc ces gezorgd tijdens een bondscon- cours voor drumbands in Bergen op Zoom In de derde divisie sectie A kreeg de drumband 140,5 punt voor het stilstaand werk Het lopend werk werd door de jury gehonoreerd met 150 punten Het totaal van 290.5 punt betekende buiten het hoogste aantal punten in die afdeling ook de eerste prijs. De drumband stond tijdens het concours onder leiding van de heer F. Kayser uit Zaamslag. De heer Blaakman werd 81 jaar geleden m Slijkplaat geboren Zijn vrouw zag het levenslicht in 1905 in Sasput Na hun huwelijk woonden zij twee maanden in Slijkplaat om ver volgens naar Nummer Een te vertrek ken waar het echtpaar nog steeds woont. De heer Blaakman was van beroep landarbeider, hij werkte 25 jaar bij Calon. in IJzendijke in het vlas en was bij de bietencampagne aan de haven in Breskens te vinden. Zijn vrouw werkte de eerste jaren mee op het land omdaarna de tien kinde ren. die uit het huwelijk werden gebo ren. te verzorgen. Naast die tien kin deren heeft het echtpaar 46 kleinkin deren en 19 achterkleinkinderen. De Avondvierdaagse Heikant van start HEIKANT Voor de zevende keer is in Heikant de wandelavondvierdaag- se van start gegaan De organiserende dames-gymclub 'Heikant' kon voor die eerste avond ongeveer honderd deelnemers inschrijven en dat is be duidend minder dan de voorgaande jaren. De vierdaagse is opgebouwd uit vijf avonden, zodat de deelnemers een avondje kunnen uitrusten. Elke avond moet vijf kilometer worden afgelegd Voor de liefhebber die een grotere afstand wil afleggen bestaat die mogelijkheid vandaag, woensdag, en donderdag. Elke avond wordt een andere route gelopen Die zijn uitge zet in de bosrijke omgeving van Hei kant en het naburige Belgische Steke- ne. De laatste avond worden de wan delaars muzikaal ingehaald door de muziekvereniging 'Heikant'. l-( gezondheid van beide echtelieden nog goed De heer Blaakman gaafi het weer het toelaat, iedere dag op' fiets naar Breskens om zijn hoi; vi kaarten, te beoefenen. De kinderen hadden een ereboogi maakt voor hun ouders. Gista m werd het feest in huiselijke bi "8 gevierd. Vrijdag is er een receptie !1 hotel 'Het Wapen van Breskens'i^0 17.00-18.30 uur. Daarna is er feesti ruim honderd familieleden 9[ TERNEUZEN De Terneuzensei jl ganist Arie Karreman verzorgt i week na Pinksteren een aantal orp 1 concerten in Napels. Hij treedt opi het kader van een internatiou festival, waaraan wordt meegewot door organisten uit heel Europa.Hi reman speelt op de orgels i Santa Caterina a Chiaia en de Si f Vitale. Karreman speelt werken van Nt landse componisten: Sweelinci Andriessen alsmede van Bach, Be hude, Stanley. Mendelssohn, Lai en Dubois. Voor Karreman eerste keer dat hij in Italië optr Eerder verzorgde hij concerten Engeland, Belgiè, Duitsland en xemburg. Eerder deze maand waü met twee koren op tournee in Entjt land. PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE PZC Op zaterdag 22 mei 1983 zijn onze ouders COR ROOSE KITTV ROOSE-DE PUTTER i 25 jaar getrouwd Leen en Bianca Jackie Ellen Heden is tot onze diepe droeiheid onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man en onze zorgzame vader LABAN VAN DE KLOOSTER echtgenoot van Juliana Oppeneer op de leeftijd van 50 jaar J van de Klooster-Oppeneer en kinderen 16 mei 1983 Bartokstraat 4, 4536 HD Temeuzen De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 19 mei a s om 13 45 uur op de Zuiderbegraafplaats te Temeuzen. Samenkomst om 13.30 uur in de aula van de begraafplaats Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de zaal van de Opstandmgskerk. Bellamystraat. Geen bezoek aan huis. Geschokt vernamen wij het droeve nieuws dat onze collega, kapitein LABAN VAN DE KLOOSTER plotseling is overleden. Met diep leedwezen namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze kapitein LABAN VAN DE KLOOSTER vrouw, kinderen en familie veel Heden is tot onze diepe droefheid nog onver wacht van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en schoondochter MARY CRAMER weduwe van Jan Pieter Bos de leeftijd van 57 jaar Temeuzen: J Wegman-Bos W. Wegman Temeuzen P Bos E Bos-Rijnberg Temeuzen: R. Bos N Bos-Jansen Rotterdam W Bos A Bos-Groenewold Biervliet: A v d Rijk-Bos J v d Rijk Temeuzen G Bos Fanny Sas van Gent A. Bos I. Bos-v d Vijver Temeuzen R Bos J Bos-v Hecke Temeuzen F Bos W Bos-Wisse Temeuzen Y Bos Xaveer Temeuzen: Yvonne Temeuzen Jan Peter 17 mei 1983 Narcisstraat 1. 4537 PP Temeuzen De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 20 mei a s om 13.45 uur. op de Zuiderbegraafplaats te Temeuzen Samenkomst om 13 30 uur in de aula van de begraafplaats Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Opstandmgskerk Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. GEMEENTE HONTENISSE Op de afdeling technische dienst kan worden geplaatst een De te benoemen functionaris zal hoofdzakelijk worden belast met het straatmaken en verder met alle voorkomende werkzaamheden bil ge meentewerken. Vereist wordt een ruime ervaring op dit vakge bied alsmede de bekwaamheid om zelfstandig te kunnen werken Het bezit van het rijbewijs B C D E. strekt tot aanbeveling De salariëring is afhankelijk van opleiding, leef tijd en ervaring De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing Inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bi) het hoofd van de afdeling techni sche dienst, de heer W K. Broekhoven. Rapen burg 51 te Vogelwaarde, tel 01147-1651 Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Hontemsse. Postbus 20. 4587 ZG Kloosterzande GEMEENTE AARDENBURG VOORBEREIDINGSBESLUIT De burgemeester van Aardenburg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 maart 1983 heeft besloten te verklaren dat een herzie ning van het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak der gemeente Aardenburg wordt voorbereid voor een aan de Eedeweg gelegen perceelsgedeelte grond (locatie woonwagencentrum). Bedoeld perceels gedeelte is nader aangegeven op de bij het besluit behorende tekening Het raadsbesluit c.a. ligt vanaf 19 mei 1983 ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke orde ning. voor een ieder ter inzage Aardenburg. 18 mei 1983. zaamslag - plein 10 - telefoon OI153-1332 WELZIJNSPLANNING De burgemeester van Hulst maakt bekend, met ingang van 18 mei 1983 gedurende éés maand ter gemeentesecretarie afdeling Welzijns- zorg. Sportlaan 4 te Hulst), de openbare bibllo theek en de gemeenschapscentra voor een lede ter in zage ligt: het concept voorontwerp welzijnsprograni ma 1983; het concept voorontwerp 'bijlage IÜ83' beh* rende bij het welzijnsplan 1981-1984. Gedurende bovenvermelde termijn kan lede schriftelijk bij burgemeester en wethouders vat de gemeente Hulst bezwaren indienen tegen <k hiervoor bedoelde concepten. Ter kennisneming liggen ook ter inzage concept wijzigingen inzake: 1. procedureverordening welzijnsplan 2 verordening regelende taak. "samenstelta bevoegdheden en werkwijze van de commissi! 1 welzijnsplanning 1 3. subsidieverordening welzijnsprogramma. Hulst. 17 mei 1983. De burgemeester van Hulst P. J. G. Molthoff. GEMEENTE HONTENISSE WELZIJNSPLANNING De burgemeester van Hontemsse maakt beket dat met ingang van 18 mei 1983 gedurende maand ter gemeentesecretarie (afd. welzijns» kern in de openbare bibliotheek en de genieed schapscentra voor een ieder ter inzage liggen 1. het concept-voorontwerp Welzijnsprogramffl 1984: 2 een concept 'Bijlage 1983' bij het Welzijnspte 1981-1984. Gedurende bovengenoemde termijn kan eer ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen de» concepten bij burgemeester en wethouders. In het kader van de welzijnsplanning zullen oei ;di dit. jaar weer openbare gespreksavonden plaats vinden: maandag 13 juni in het Dorpscentrum Vogf-- 111 waarde te Vogelwaarde, dinsdag 14 juni in het Gemeenschapshuis 'S'. Martinus' te Kloosterzande Aanvangstijd 20.00 uur. Ter kennisneming liggen op bovengenoemd i plaatsen tevens ter inzage concept-wijziginp*" van: - de Procedureverordenmg Welzijnsplan: - de Verordening regelende de taak, enz vanótfct vaste commissie van advies en bijstand vn' welzijnsbeleid. - de Subsidieverordening Welzijnsprogrammi Kloosterzande. 18 mei 1983

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26