Jorssele kritisch over iouw van kolencentrale Helft bevolking Wissenkerke: genoeg politie Noord-Beveland Gebruik alcohol iets minder bij leerlingen van het Goese LBO PZC/ Streek 'EINIG DUIDELIJKHEID GEVOLGEN LANDBOUW laak een mooie kans ip één van de rnenda Hugo Metsers Kunstkring Zilvermeeuwen werden wellicht vergiftigd 19S JENSDAG 18 MEI 1983 toENBÜBGHet Aardenburgsc c ollege van b en vv wil het veelbespro- i carillon neerzetten op een terreintje naast de St Baafskerk in rieoburg. De gemeenteraad buigt zich eind mei over dit voorstel, dat fijens niet 'bindend' is. Als een raadsmeerderheid voor een andere utie kiest zal het college zich daarbij aansluiten. a w besloten dinsdag eensgezind slechts één voorkeur voor de plaats van l'jlokkenspel naar voren te brengen. Zowel burgemeester W Lockefeer als jjiouder R A J van de Wijnckel kiezen voor een plekje bij de St. Baafs. ijiouder J de Ridder vindt het weliswaar de meest geschikte plaats, maar oolc een grasveldje in Eede naar voren schuiven Die lokatie, vlakbij het «dbeelclje van koningin Wilhelmina, heeft namelijk de voorkeur van de jier van het carillon, de 88-jarige Fries Pieter de Boer. 77 Eind vorige week zorgde wethouder R van de Wijnckel voor een 'doorbraak' in de jarenlange discussies over het al of niet oprichten van het klokkenspel Nadat hij eerst het monument in de toren van de St Baafs wilde zien hangen koos hij vorige week voor het oprichten van de klokken in de 'klokkenstoel' Daarmee krijgt het carillon in ieder geval een bestemming, terwijl de installatie m de toren van de St Baafs met wordt uitgesloten, was zijn opvatting Vandaar zijn koerswijziging Wethouder De Ridder had liever gezien dat de raad in de mei-vergadering mag kiezen uit vier verschillende lokatles. waaronder Eede. bij de St Baafs en op de Markt in Aardenburg Daar waren Lockefeer en Van de Wijnckel niet voor. Daarom treedt het college eensgezind naar buiten met de voorkeur voor de plaatsing bij de kerk in het hart van Aardenburg. 5RSSELE De bevolking van het dorpje Borssele is niet onverdeeld gelukkig met het ibouwen van de conventionele elektriciteitscentrales van de PZEM bij Borsele tot iljngestookte centrales. Dat bleek dinsdagavond tijdens een bezoek dat het college van irgcmeester en wethouders van de gemeente Borsele aan het dorp bracht. lat werkbezoek hield een van de over. Verder stelde de PZEM- De hoeveelheid stikstofoxyde zal er dawerkers van de PZEM, ir. J. A. vertegenwoordiger dinsdagavond dat ookstofenkooldioxydeuitdeschoor- Schoonderwoerd (hoofd van de er minder zwaveldioxyde zal worden King nieuwbouw en projecten) een uitgestoten dan de hoeveelheid waar •iding over wat er zoal bij komt de PZEM nu een vergunning voor ttn bij het bouwen van de nieuwe heeft voor de conventionele centrale. sigestookte centrale. lezing kwam er op neer dat de a! het mogelijke doet om eni- fc hinder, in de vorm van geluids water- en lucht- of andere jeuverontreiniging tegen te gaan. sees Schoonderwoerd er op dat er je centrale een schoorsteen komt The Rumple's Jazzband in Retranchement ««1 hoogte van 175 meter die er RETRANCHEMENT In 'Le Hollan- r zal zorgen dat eventuele afval- dais' in Retranchement treedt zater- Jm tot zeer ver in de omtrek dag en zondag The Rumple's Jazz- spreid zullen worden. Hij stelde hand op. De band komt uit Breda en to dat door middel van elektros- heeft een optreden in New Orleans she filters geprobeerd zal worden achter de rug. Het optreden zaterdag- mi uit de rookgassen te halen, avond begint om halftien. Zondag- lukt volgens hem voor bijna 100 morgen, eerste pinksterdag, wordt toit, er blijft dan 'praktisch niets' een koffieconcert gegeven om elf uur. ADVERTENTIE 'tok dit zinnetje af en stuur 't voor 15 juni in voldoende frankeerde enveloppe naar Friskwis. Postbus 236. ïoi ba Leeuwarden, met twee platgedrukte doppen van Ma of E10 flessen. U mag zo vaak meedoen als u wilt uw naam en adres niet. 150 cheques ter waarde van 1 50,-goed voor «enbezoek aan een schoonheidsspecialiste. ;&ndeskundige jury beloont de origineelste inzendingen tóswmnaars ontvangen uiterlijk 4 weken na de sluit- «um persoonlijk bericht een paar apart met héél weinig calorietjes ENSDAG jlNSPLAAT Bejaardenhuis Boord. 8.30-10 uur uitzending No- iNescio; |ST St.-Liduinaziekenhuis, 20- 3i)i. uitzending radio Nightingale, DDELBURG Molenwater, 9.30- iiur: Miniatuur Walcheren; ppentheater Parcival, 14.30 uur: Ikklge Hans'; BSINGEN Flying Dutchman, Kir; optreden Workshop; pIKZEE Poppentheater 'Al- Wn', 14.30 uur; 'Ozie-wiezie-wozie' ((VOORSTELLINGEN (GEN OP ZOOM Roxy 1.20 uur: (tndarme in paniek, a.l. tin, 14 uur: Billie Turf. haantje de Ke, a.l20 uur: Ilsa, meesteres het mannenkamp. 16 ju. Bi'Actuee! I, 20 uur: Forced ven- 16 jr.; i'Actueel II. 20 uur: Dne Tiro- m Saint Tropez, 16 jr. Bn'Actueel III, 20 uur: Cat people. Grand, 20 uur: Les uns et les 6 jr (EUZEN Luxor, 20 uur 101 itiérs, a.l., USSINOEN Alhambra I, 20 uur: fft, 16 jr.; Ilmbra II, 20 uur: Still of the ft 16 jr. ionstellingen Galerie Bellemans. 10-18 tbatiks van Yvonne van den Ak- "tm 31/5); «galerij. illustraties van The PI King it m 30 6); pmuseum. 13.30-17 uur werken 'Cees Jansen (t'm 4 6), ttSKENS vm Wit- «niisgebouw. 14-17, 10-12 uur: Wen. mineralen en cunosa- jKtie van Jan Goethals: •tflMSSE Vissemj- en oorlogs- Oeum geopend van 14-16 uur; mtehuis. 9-12 en 14-17 uur: to van Addie Kubbinga (t/m 6/7); RGH-HAAMSTEDE De Burght, W6 uur: werken Arie Boers en "Jan Gast <fm 1/6): MBURG Biologisch museum, "uur; 'De natuur in Zeeland'; ®S- Museum, 10-12 en 13 30-17 T' 'De middeleeuwse dorpskerken •Zuid-Beveland (t'm 30:10) I P<E Landbouwmuseum, 10-12 uur: Oude landbouwwerktui- t *erken van Roger de Kerf; ■tST Streekmuseum. 14-17 uur: 1*1 gemutst in Zeeland" (tm 30 7); Van Geyt. 9-12 en 14 17 uur: steen komen Dat stof zal zo veel mogelijk uit de rookgassen worden gehaald en worden verwerkt tot vlieg as. De stof die overblijft zal volgens de PZEM-zegsman ongeveer 1 promille toevoegen aan het stof dat nu al in het milieu rondvliegt Verder wil de PZEM 'daar waar mogelijk' schermen aanbrengen om te voorkomen dat er veel kolenstof in de omgeving terecht komt. De aanwezigen in de zaal bleken echter niet zo onder de indruk van de inleiding van Schoonderwoerd. Zo wilde iemand al meteen weten waar bezwaren ingediend kunnen worden tegen de plannen van de PZEM. Schoonderwoerd antwoordde dat de gemeente is als het gaat om de ver gunningaanvraag voor de bouw, de provincie als het gaat om de vergun ningen voor hinderwet en lucht verontreiniging en rijkswaterstaat als het gaat om de waterverontreini ging. Een andere belangstellende memo reerde dat de nieuwe centrale welis waar minder zal uitstoten dan de vergunning voor de huidige centrales op dit moment toestaat, maar hu Commissies in Goes wees er op dat die centrales nauwe lijks meer volledig in bedrijf zijn en dus ook maar heel weinig uitstoten. Na een wat ontwijkend antwoord con cludeerde de PZEM-zegsman dat het te ver zou voeren om daarop in te gaan. Ook op de vraag of de nieuwe kolencentrale schadelijke gevolgen zou opleveren voor de landbouw kon Schoonderwoerd niet concreet ant woorden. Hij beriep zich slechts op de overheid die maar moest beoordelen wat wel en wat niet schadelijk is. „Het is geen kerncentrale, we stoten nu eenmaal S02. NOx en C02 uit", voeg de hij er aan toe. Verder vertelde Schoonderwoerd desgevraagd dat hem niets bekend was over een com binatie van die stoffen samen met de Ozon die al in de atmosfeer zit en de eventuele schadelijke gevolgen daar van op de landbouw Wel wees hij er op dat normen gehanteerd worden die vastgesteld zijn door de gezondheids raad. waarop iemand vanuit de zaal antwoordde dat die normen waren opgesteld voor mensen en niet voor landbouwgewassen Over zo'n 4 tot 6 weken zal de vergun ningaanvraag van de PZEM ter inza ge worden gelegd in het Borselse gemeentehuis te Heinkcnszand. On geveer gelijk daarmee zal de proce dure voor de hinderwetvergunning gaan lopen. Vanaf het ter inzage leggen kunnen bezwaarschriften worden ingediend legen de plannen van de PZEM. Hel is de bedoeling dat de nieuwe kolencentrale eind 1986 gaat proefdraaien. Galerie Montparnasse in de Middelburgse Reigerstraat loont van 21 mei tot en met 11 juni nagelaten werken iperiode 1965-1978) van de in december 1978 overleden kunstenaar Hugo Metsers. Hugo Alphonse Metsers had. vooral in Zeeuwsch-VIaanderen. grote bekendheid. Hij werd geboren in Sint-Niklaas. vestigde zich in 1919 in Hulst en ging later in Sint-Jansteen wonen Hij was op velerlei terrein werkzaam sociaal-cultureel zowel als in het zakenleven. In Hulst organiseerde hij bijvoorbeeld een reeks grote tentoonstellingen Ossip Zadkme. Constant Permeke. Jozef Cantré en Octave Landuyti Zelf hield hij zich schilderend bezig met uiteenlopende stromingen als het expressionisme, het kubisme en het surrealisme om later, in zijn rijpste tijd, toe te komen aan een geheel eigen stijl die werd gebruikt om de 'oervormen' beeld en gestalte te geven. De tentoonstelling in 'Montparnasse' wordt vrijdag 19.00 uur geopend door het oud-lid der tweede kamer drs. Bert Broekhuis. Z1ERIKZEE - Zeven leden van de Zeeuwse Kunstkring exposeren van vrijdag 20 mei lot en met II juni in De Eenhoorn te Zierikzee. Het gaat om kleine schilderijen van Marja de Lange, Waaleo Dingemans. Miems van Cilters en Peter Jansen, aquarellen van Han van de Broeke. keramiek van Tessa Braai en kleine plastieken van Ad Braat. De expositie is dagelijks, behalve op zondag, le bezichtigen van II tot 17 uur. ENQUETE SCHOOL 'DE PIJLER' werken van Jan van Heel. Burgerzaal stadhuis. 912 en 13-17 uur MIDDELBURG Zeeuws Museum 10-17 uur. werken over Hercules Seg- hers (t/m 16-6 De Vleeshal. 13-17 uur: werken van Oswald Oberhuber (t/m 22/5); Zeeuws Kunstenaarscentrum 13 30- 17.30 en 19-21 uur tekeningen van Joke Noest (t/m 26/5). Galerie De Wijnstock: werken van diverse kunstenaars (t'm 22 5); Galerie 'De witte swaen', 11-17.30 uur: werken van Lambere (t/m 28/5); Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: diverse ambachten en exposities. OOSTKAPELLE Molenweg 36. 10- 12, fossielenmuseum OOST-SOUBURG Bibliotheek. 13.30-17.30 en 18-20 uur 'Kalligraphie en rondschrift' (t/m 4 6); SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 17.30 uur. werken van diverse kunste naars (tm 2 6). 295); Museum, 9-12 en 13-17 uur: werken van Gerrit van Engelenhoven en An neke Ruimschotel (t/m 31-5); VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: „Het landschap in de delta' (t'm 30/9); De Schotse Huizen. 10-12.30 en 13.30- 17 uur: werken van Mies Callenfels- Carsen (t'm 19/6) VL1SS1NGEN Museum, 10-12.30 en 13 30-17 uur: 'Te kijk zetten'(l m 18/5); Galerie Marquis. 13 30-1730 uur werken van Gerrit van der Ven (tm 5/6), Reptielenzoo Iguana 10-12 30 en 14- 17.30 uur; Levende reptielen, amfi bieën en msekten. YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur Schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE Museum 10-12 en 13.30j-17 uur 'Kantklossen en bode bussen'. ZIERIKZEE Galerie Borsboom. 9.30-17.30 uur werken van Anton Beij- sens (t/m 14/9). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor milieuklachten) Zeeuwsch-VIaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel. 01180-36251van 10 00-24.00 uur - weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, te! 01184-14645 dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-600555 Te bereiken op kantoordagen van 12-17 GOES - In de weken voorafgaand de raadsvergadering van donderdag 16 juni in Goes worden verschillende commissievergaderingen gehouden. Disdag 24 mei vergadert de commis sie voor algemene zaken. De aanvang, is 19.30 uur. Behandeld wordt onder meer de woonwagcnproblemaliek 'De Piet'. Eveneens dinsdag 24 mei vergadert de commissie welzijnszaken. De aanvang is 19.00 uur Woensdag 25 mei verga dert de commissie ruimtelijke orde ning. waarbij het verweerschrift inza ke het AROB-beroepschnft van de heer T C. Swart (geweigerde bouwver gunning landhuis kasteel) wordt be sproken De aanvang is 19.00 uur De commissie RO bespreekt tevens de bouw van bejaardenwoningen van het Gasthuis, de aanleg van het fiets pad Goes-Kapelle en de woonbuurt- verbetering in de 's-Heer Hendriks- kinderenstraat. Donderdag 26 mei (19 30 uuri vergadert de commissie onderwijs, sport en recreatie en vrij dag 27 mei (eveneens 19.30 uuri de commissie voor financien. Alle vergaderingen worden in het stadhuis gehouden. WISSENKERKE Meer dan de helft van de Wissenkerkse bevolking vindt dat er genoeg politie op Noord- Beveland is. Circa 38 procent meent dat er best enkele politiemensen aan het korps kunnen worden toege voegd. Ongeveer vier procent van de inwo ners van het dorp denkt dat er teveel politiemannen zijn. Dit blijkt uit een enquête, gehouden door leerlingen van de christelijke nationale school 'De Pijler' in Wissenkerke Tijdens de steekproef werden vijftig mensen on dervraagd. Uit de resultaten van de enquête komt naar voren dat vrijwel iedereen zich veilig voelt op Noord-Beveland. Slechts vier procent van de vrouwen voelt zich onveilig. Opmerkelijk is dat SEROOSKERKE (SCHOUWEN) Leden van de Schouwse vogel werkgroep en van de natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland hebben dinsdagavond in de werk- haven Schelphoek een dertigtal dode zilvermeeuwen aangctrofTen. Twee vogelkadavers zullen voor laboratoriumonderzoek worden opgezonden naar het centraal dier geneeskundig instituut (CDI) in Doorn. Volgens Douwe Rijpkema, secreta ris van de natuur- en vogelwacht, vertoonden enkele stervende meeuwen naast braakneigingen verlammingsverschijnselen, zodat ze vermoedelijk door vergiftiging zijn omgekomen, uct waren ui ei* geval geen olieslachtoffers, aldus Rijpkema Aan het Schelphoekgebied grenst direct de Schouwse vuilstort. Di recteur J. Landman van de dood van de meeuwen op de hoogte gesteld liet weten de situatie vandaag ter plaatse nader te willen bekijken Maar gisteravond was hem niet bekend dat er ook op de vuilstort dode vogels zouden lig gen. Landman „Het lijkt me trou wens uiterst onwaarschijnlijk, dat de doodsoorzaak van de meeuwen op de belt te vinden valt. Want ik beschik over geen enkele aanwij zing, die daarop zou kunnen dui den". Een van de. vermoedelijk door vergiftiging om het leven gekomen zilvermeeuwen die zijn aangetroffen op Schouwen-Duiveland vier procent van de ondervraagde procent van de mannen was dit ook mannen nog nooit een politie-agent in het geval. De percentages blijken qua Wissenkerke heeft gezien Verder leeftijd niet veel tc verschillen, werd naar de mening over het gedraq van de mobiele eenheid bfj relletjes geïnformeerd. Alleen vrouwen vonden dit optreden te fel, zestien procent Een groep van 36 procent meende dat de ME te zacht optreedt. Bij de man nen lag dit percentage op 52 Van de ondervraagden keurde 48 procent de acties van de ME goed Het verschil tussen rijkspolitie en gemeentepolitie blijkt vooc het me rendeel van de Wissenkerkse bevol king nog onduidelijk alle vrouwen en 88 procent van de mannen konden géén onderscheid maken. De leerlin gen, die in samenwerking met de schoolleiding het project 'de sterke arm' hielden, vroegen voorts één en ander over de contacten met de poli tie Bijna de helft van de ondervraag den liep wel eens een bekeuring op. De politie wordt door veertig procent van de mannen in zo'n geval niet meer 'als vriend' bekeken Bij de vrouwen beloopt dat percentage 24. Bij éen op de vijf vrouwen uit Wis senkerke. die meededen aan de en quête. werd weieens ingebroken of is weieens iets van gestolen. Bij acht marktberichten COOP. VELUWSE EIERVEILING BARNEVELD Aanvoer 2 980 800 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks eieren van 50 51 gram 0.05 van 55-56 gram 10.50-10.40 van 60-61 gram 10,80-11.55 en van 65-66 gram 11.25-12.55. Beursbericht Markt Goes 17 mei 1983 Granen, zaden en peulvruchten alle prijzen beorenschoon en franko leveringsplaats iper 100 kgi. tarwe, basis 16uit opslag handel en coöperatie 54.50 - 55.00. tarwe, basis 16 uit eigen opslag 54,50 - 56,00. zomergerst brouwgersti basis 16 57,50 - 58.50 voergerst. basis 16 'V f 50.50. haver ƒ46.50. erwten kleine groene ƒ77,50 - ƒ83.50, capucijners ƒ71.50 ƒ79.50, schok kers 77.00 - 87.50. bruine bonen, vrij van grond en halve bonen. 18 vocht 123,50 - ƒ131.00. karwij, boerenschoon ƒ232,00 - 236.00. karwij. prima doorsneekwaliteit 238.50 - ƒ252,50. blauwmaanzaad ge- choond en droog 325.00 - 400.00 Aardap pelen. bintje, veldsgewas directe levering, op auto geleverd 10.00 - 17.00. bintje. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitsei sen 10.50 - 17.50 Voederaardappelen ƒ9.00 alles exclusief btw per 100 kg Note ring Rotterdamse buers d c 16 mei 1983 bintje 35-50 mm 12.50 - 13.59. bintje. 50 mm opwaarts ƒ18.00 - ƒ22.00 Uien zaal uien uit de mechanische koeling 25.00 - ƒ30.00 Exclusief btw, op auto geleverd Hooi en stro (laatste notering, per 1000 kgi. wledehooi ƒ300.00 - ƒ350.00. dljkhooi ƒ225.00 - 300.00;tarwestro ƒ140.00 - 165.00. gerstestxo 160.00 - 175.00. ha- verstro ƒ110.00 - ƒ120,00. roodzwenk 190,00 - ƒ210.00, rietzwenk 190,00 - ƒ210,00, veldbeemd ƒ220,00 250.00 Op auto geleverd en exclusief btw. Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veil- punt Goes, 17 mei 1983. Bloemkool' st kl 1 98-157, kl 2 x 53-61. 23-151. rabarber; kl 1 17-25; prei. kg kl 1 40, Winston: kl 1 85/95 50-60. 80/90 58-63. 75/85 66-75, 75:80 68. 70/80 91-94. 70/75 81-99. 65 70 75-84. 60'65 63. kl 2 85/95 38-40. 75 85 61-62. 75/80 62. 70:75 65-73. 6570 62-72. 60/65 57. 5560 38. golden delicious kl 1 80 90 82-92. 70 80 87-100 65 70 78. 60 65 56. kl 2 91 38-60, 80 90 65-83. 70 80 38-87. 65 70 56-74. 60 70 29-71. 60 65 48. appelen industrie 28,60, conference kl 165 75 183.55 65 181-184. kl 2 6575 135. 5565 148. 4555 62-65. voorver koop kl 2 6575 186. 55 65 183-185, 45 55 89. kl 2 b 60 70 137 50 60 88 aardbeien glas ds. x 200 gr kl 40-160. Totaal aantal colli 17.705 Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veil- punl Krabbendijke. 17 mei 1983. Golden delicious kl 1 80 90 84-94. 70 80 82-105. 65 70 76. 60 65 49-56. 60 70 71-72. kl 2 80 90 64-73, 70 80 72-80. 6570 61-73. 60 65 34-40.79 ton, wlnston kl 1 80 55-62, 70 82-96. 65 63-91, 60 69. kl 2 80 42-52, 70 78. 65 70. 60 43-54 43 ton, conference' kl 1 65 188-192. 55 185-189. kl 2 65 160, 55 156, 45 45-75, 27 ton; industrieappels 28.60 Totale aanvoer 12.889 colli AARDAPPELTERMIJNMARKT 17 mei Bintje. 50 mm opwaarts1 laten april ei 26.00. bieden april 26.60. slot. april 41.50. stemming april pnjs- ov prijshou dend, mei vast Openstaande posities april plus 17 is gew 2299 nov plus 8 Is gew 355. mei min 61 is gew. 135 Omzet mei h.pr 26.60. l.pr. 25.50. 1.2. 2 x 26.60, nov h.pr 33,50. 1 pr. 32,00. U. 1 x 33.00. april h.pr 44 00 I pr 41,00. lz 45 x 51,50. Dag april 580, nov 66 mei 83 Bintje 35 50 mm opw laten april 30.00. nov 23.00 bieden: april 25.00. nov 18.00: slot april 27.50. nov 20.00: openstaande posities april 1, nov. 50 VISMIJN COLJJNSPLAAT Opgave aanvoer vis en garnalen en gemid delde prijs per kg over de week van 8 tot en met 14 mei export garnalen 3234 kg. gem. prijs 3,85; tong 3421 kg. 11.54; schol 4756 kg. 2.84, schar 783 kg. 1.27. bot 8275 kg. 0,71, tarbot 105 kg 13.65. griet 145 kg 10.-. kabeljauw 704 kg 3 02: wijting 391 2,24; zeebaars 81 kg 18.52; harder 217kg 3,81: paling 465 kg 9.87; horsmakreel 221 kg 0,72; krab 107 kg 1.37. diverse zeevis 5369 kg Prijzen groenteveiling Barendrecht, 17 41.60. nov. 33.00. r 41.50. nov 33.50. m* nov 33^)0. mei 26.61 houdend op lager r NCVB bijeen KLOETINGE De afdeling Kloetin- ge van de NCVB nieid haar maande lijkse bijeenkomst in het Geerteshuis in Kloetinge. De leiding was ln han den van E H. Steutel-Gooijen. Ds J Noordhof uit 's-Gravenpolder vertel de één en ander over het evangelisa tiewerk ondér schippers. Raad Den Briel 'unaniemtegen splitsing van Zuid-Holland DEN BRIEL (ANP) Een VVD- raadslid in de gemeenteraad van Den Bricl is maandagavond bij de stemming over een motie tegen de splitsing van de pro vincie Zuid-Holland even vrij willig op de gang gaan staan. Zij zorgde er zo voor dat de motie 'unaniem' werd aangeno- De liberale C. M Berning was als enig raadslid tegen de motie. Het lukte met haar om te praten. Tenslotte stelde burgemeester C J de Ronde van Den Briel haar voor dan maar even de raadszaal uit te gaan. zodat una niem kon worden gestemd. Dat gebeurde en na de stemming kon De Ronde haar meedelen dat deze unaniem was geweest. De 'unanieme beslissing van de Bnelse raad wordt nu meege deeld aan hel provinciaal be stuur van Zuid-Holland en de andere betrokken partijen. Aardappelen bintjes 10-29, Irene 71-84, vroe ge aardappelen groot 3.00-3.20, poters 2 80- 3 00. kriel 2 90. krulandijvie 89-1.19. asper ges 6 10-11.80. aubergines 3 80-4 70, kas bloemkool vanaf 6 st pb 1 60-2 80 1 20-2 40, 70-1 70,12 st 50-1.20, winterbloem kool vanal 4 st pb 1.50-2 50.1 20-2 30 70-2 00 38-1.30 12 st 38-80, bonenkruid 50-3 50. bospeen 1.50- 2 30 broccoli 8 50-9 50. Chinese kool 30-1 06 uitgeholde Chinese kool 2 02. rode kool 38-1 28, kroten 91-178. boskroten 46-96. paksoy 1 64 1 84. groene paprika 4 40-5 30. peterselie 68-1 00. postelein 1 04-2 23. prei 1 60-2 18. peulen 17 10-19 10. raapstelen 50- 57 rabarber 14=44, seldenj 90-1 97. sjalotten 20-22. snijbonen 7.80-900, sperciebonen 13 10-14 40. spinazie 1.08-2.09. spitskool 83- 128. vleestomaten 2xb 14.80-16 00, lxb 12 40 13 70. uien grof 42 70. middel 31 59. drieling 5-20. bosuien 23-36. waspeen 1 40- 2.50. winterpeen 16-44 witlof in kleinver- pakklng 4.80, kort 2 2.30-4 60, lang 2 2.30- 4 10. klasse 3 1.10-3.00, ijsbergsla 49-1 28, aardbeien pd 1.30-1.80 Prijzen fruitveiling Barendrecht. 17 mei Appelen golden delicious vanaf 80 90 58- 1 05. 68-1 10. 60 70 53-75. aanvoer 85 ipn: goudrelnetten vanaf 90 op 99-1 21.1 11-1 49. 1 28-1 41 6070 87-1 00. aanvoer 11 ton. rode goudrelnetten 90 op 1 62, 80 90 1 89. laxton superbe vanaf 80 90 97 1 01. 85-94 6070 77-79. aanvoer 3 ton lombarts calville vanaf 80 90 1 21-1 45.137-161.60 70 1 12-1 27. aan voer 20 ton winston vanaf 80 op 55-82. 77-95 79-1 07. 74-94. 52-66 55 60 31-41 aan voer 35 ton, peren conference vanaf 6575 125-2 03. 1 05-2 18.45 55 68-1 06. aanvoer 12 ton saint rémy vanaf 80 90 63-75 85-91. 60 70 83-88 aanvoer 3 ton; totale a appelen 160 ton. peren 15 ton GOES Bij de leerlingen van het lager beroepsonderwijs (LBO) Goes is een lichte daling waar te nemen van alcoholgebruik bij de jongens. De meisjes blijken méér alcohol tot zich te gaan nemen. Dit blijkt uit liet jaarverslag over 1982 van de schoolartsendienst Schouwen- Duiveland. Tholen, Sinl-Philipsland en Oostelijk Zuid-Beveland. Een groep van zestien procent van de jongens gebruikt alcohol, misbruik ervan maakt 15 procent, van de jon gens en overmatig gebruik van alco hol komt voor bij 12 procent van de mannelijke leerlingen De meisjes ge bruiken meer maar maken geen mis bruik van alcohol Hel jaarverslag meldt dat de jongens bu het lager beroepsonderwijs op Tholen méér gaan gebruiken 15 pro cent gebruik. 2 procent misbruik en 1 procent overmatig gebruik De jon gens in Goes van het LBO gaan minder roken Meer dan 20 procent van hen rookt waarvan circa 14 pro cent de zaken enigszins overdrijft. De meisjes roken iets minder Een kwart van de vrouwelijke leerlingen rookt Op Tholen neemt het roken bij de jongens toe, terwijl de meisjes het wat rustiger aandoen Volgens het jaarverslag gaan steeds minder leerlingen van het LBO in Goes aan sport doen Bij de jongens daalde de sportbeoefening met 31 procent, terwyl de meisjes met circa 9 procent minder aan sport deden in 1982 Op Tholen nam de sportbeoefe ning onder de LBOleerhngen toe Meidoorn-tochten tourclub Kapelle KAPELLE Zaterdag 21 mei houdt de trim- en tourclub 'Kapelle '79' de jaarlijkse Meidoorn-tochten, over 25, 40 en 90 kilometer De route van de 25 kilometer gaat via Wemeldinge en Kattendijke. De route van de 40 kilo meter gaat door de Zak van Zuid- Beveland. De route van de 90 kilome ter gaat eerst naar Oost-Zuid- Beveland, waarna via de Kattendijk- se Dijk over de Piet en Lewedorp naar Borssele wordt gereden en door de Zak van Zuid-Beveland weer naar Kapelle De start is tussen negen en - tien uur in cafetaria Hundersmarck op het Kerkplein. HSV de Zandkreek hield viswedstrijd bij Kats KATS De hengelsportvereniging de Zandkreek uit Wolphaartsdijk hield de vierde competitiewedstrijd. Dat gebeurde in de Oosterschelde bij Kats Een groep van 46 vissers ving 62 ondermaatse en 102 bovenmaatse vis sen. Het totaal gewicht bedroeg 16315 gram M. Tramper haalde de eerste vis uit het water De uitslag is 1 W van der Ende met 1925 punten. 2 M Verschiere met 1500 punten. 3 M Tramper met 1260 punten. 4 W Leus mei 1060 punten 5 J J Jansen met 1000 punten De volgende wedstrijd van de Zandkreek is 25 juni om 15 30 uur te Kats

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19