Elektrisch David van de Kop en Carel Visser naar Biënnale Middelheim r- LI r 3 3 u d 3 3 3 n Z ij j| PZC/ radio-tv en kunst 7 a a ra WALCHERSE SCHAPEKAAS SMITH kaas EXCELLENTIE y PANDA EN DE DOLLE DELVER radio DINSDAG 17 MEI 1983 IIN NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie Ik zoek, ik zoek een kinderboek; 10.30 Insekten, 11.00 Kinderboeken, 11,30 Grote en kleine eters. 13.00 Nieuws voor slechthorenden 14.30 Schooltelevisie; Europa van uit de lucht. RVU 15.30 Sport, tussen plezier en pres tatie KRO 16.00 Het hart op de tong. „De dag". Ervaringen met psalmen. 16.35 Er was eens. de ruimte. Te kenfilmserie. TELEAC 18.25 Gezonde voeding TROS 18,55 Kleine dieren op avontuur. Te kenfilmserie 19.02 Matthew Star. Science- fictionserie. NOS 20 00 Journaal TROS 20.28 De Corrie van Gorp Show. Amusementsprogramma. 21.20 Falcon Crest. „Oog in oog" Serie. 22.10 Tros Aktua TV 22.45 Harten 2. „De hypocriet". Se rie. NOS 23.40 Journaal 23.45 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slech thorenden 18.20 Paspoort. Voor Joegoslaven en Italianen. 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19 00 Journaal EO 19.12 D'r kan nog meer bij. Kleuter programma. 19.25 Een korte, koele zomer. Na- tuurdocumentaire. 19.50 Pinksterconcert. Vanuit de Grote Kerk te Breda. 20.20 Tijdsein 20.45 3 x M, Informatief programma. 21 20 Het evangelie naar Johannes. Evangelische serie. NOS 21.40 Omnibus. Kunstkroniek. 22.30 Journaal 22.45Den Haag Vandaag 23.00 Studio sport Extra. KNVB- voetbal. 23.20 Nieuws voor slechthorenden 14,00- 16.00 Schooltelevisie 17.00 Schooltelevisie 18.00 Tik Tak 18.05 Sesamstraat 18.20 Er was een keerDe Sol daat". Verhaaltje van Guido Staes verteld door Jef Burm. 18.30 Fabian van Fallada. „Grote Kasper en kleine Kaspef'm Zesde aflevering uit het der tiendelige Vlaamse jeugdfeuil- leton met Kris Smet, Jef De- medts, Walter Moeremans, Yvonne Lex e.a. 19.00 Tijdrover Lieve plantjes; Ma deira (2). 19.10 Kijk uit! Verkeerstips. 19.15 Borderline. Nederlands ani matiefilmpje van Monique Re nault. 19,20 Uitzending door derden. Pro gramma van Middengolf. 19.40 Lotto-winnaars, mededelin gen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 I.Q. Spelprogramma onder lei ding van Herman van Molle 20.45 Kijk Mensen. „Crisisgedrag" In welke mate verandert het gedrag van mensen tijdens langdurige economische re cessies? Er zijn duidelijk waar neembare wijzigingen, zoals het koopgedrag, de bezuini gingen enz. Volgens de Gent se hoogleraar Gaus gaan die veranderingen verder, hij stelt een toename vast van autori tair, emotioneel en irrationeel gedrag. Ook de kunst- en cul tuuruitingen, de verhoudingen tussen mensen en het individu zelf zouden de invloed van de recessie ondergaan. 21 35 Marlowe. „Verdwijnende ge tuigen". Derde aflevering uit de vijfdelige Britse serie „Mar lowe Private Eye" van David Wickes naar verhalen van Ray mond Chandler. Philip Marlo we's naam wordt genoemd in een corruptieschandaal. Wie heeft er belang bij Marlowe eerst in opspraak te brengen om later te proberen hem de mond te snoeren? Mensen die meer over de zaak weten ver dwijnen. Langzaam maar ze ker komt de waarheid aan het licht. En die waarheid heet moord. 22.25 Toto-winnaars en Journaal Aansluitend. Coda. 19.00 Celluloid Rock. „De jaren '70" (3). Voorlaatste aflevering uit de achtdelige serie over de evolutie van de rockmuziek in de film. Met o.m. fragmenten uit; The last Waltz, Shaft, Car Wash, Rockers, Saturday Night Fever, Grease, Sgt Pep per's Lonely Hearts Club Band, Rude Boy, Urghi The Music War en Breaking Glass (herh). 19 35 Kijk uit! Verkeerstips. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 Verover de aarde. „Eurovisie, grenzeloos technisch" Toe lichting bij de technische wer king van het Eurovisienet n.a.v. de bouw van de commu nicatietoren aan het Omroep- centrum te Brussel (herh). 21.05 - 22.55 Het Contract. Poolse speelfilm (1981) van Krzysztof Zanussi met Leslie Caron en Maja Komorowska. Peter en Lilka leven al enkele jaren sa men en hebben met veel op met het conformisme en de arrivé-mentaliteit van hun ou ders. Ze besluiten te trouwen, maar zijn toch niet ongevoelig voor de voordelen van hun nieuwe status, Op het burger lijk huwelijk volgt de kerkelijke plechtigheid. Tot ieders verba zing weigert Lilka haar ja woord en vlucht de kerk uit. De onthutste Peter snelt haar ach terna. De verbaasde feestgan gers besluiten, ondanks dat er geen huwelijk is gesloten, het feest te laten doorgaan... 14 00 Schoöltelevisie 16.45 Onem-mededelingen 16.55 Schooltelevisie 17.25 Plein Jeu. Gevarieerd jeugd programma. 19.08 Ce Soir. Regionaal magazine. 19 25 Lotto 19.30 Journaal en toto 20.00 A l'est d'Eden. Aflevering uit de Amerikaanse serie „East of Eden" met Timothy Bottoms, Jane Seymour, Bruce Boxleit- ner: Faye heeft Cathy toever trouwd dat zij haar erfgename zal zijn. Cathy dwingt Fay een hele fles geneesmiddelen te slikken. Vijftien dagen later sterft ze en wordt Cathy eige naresse van Fay's bezittin gen. 20.50 Special Minute Papillon. Re portage over de wereldten toonstelling '58 met o.a. de gasten; Simone de Beauvoir, Evelyne Sullerot, Jacques Huysmans, Guy Beart, Fran cois Lemarque, Pierre Tcher- nia, Emilienne Brumfaut, Ro ger Lallemand. 23.05 Journaal 10.00 Journaal en Thema's van de dag 10.13 Na Sowas! Muziekprogram ma. 11 10 2x Sambia. Documentaire over Zambia. 11 55 Terugblik 12 10 Gesundheitsmagazin Praxis 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext fur alle 16,10Journaal 16 15 Arbeit unter Palmen. „Hoe zin vol is ontwikkelingshulp?". Ontwikkelingshulp heeft ook negatieve kanten. Zo maakt het enerzijds het ontwikke lingsland nog afhankelijker van de westerse industriesta ten en kan het anderzijds met veel geleverde produkten, zo als elektrische medische appa raten, niets beginnen. 17,0PStadt, Land, Fluss. Amuse mentsprogramma voor de jeugd. 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. Regionale ac tualiteiten. 18.25 Hallo Larry. Serie. 19.00 Reich und Arm. Aflevering uit de Amerikaanse serie „The Jordaches". NDR 18.00 Die Nordschau heute 18.15 Die Leute von Korsbaek. Serie. 19.05 Zandmannetje 19.15 Berichte vom Tage 19.W5 Das Nordschau-Magazin 19.59 Programma-overzicht 20.00 Journaal 20.15 Alles oder Nichts. Spel- en showprogramma met Max Schautzer. 21.00 Report. Baden-Baden. 21.45 Der Aufpasser. Britse serie met Dennis Waterman, Geor ge Cole e.a.. 22.30 Thema's van de dag 23.00 ARD-Talkshow. Praatshow met Joachim Fuschsberger. Gast: Erhard Keiler. 23.45 Journaal 10.00- 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.40 Videotext fur alle 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Mosaik. Magazine voor de ou dere generatie. Aansluitend; Journaal. 16.35 Strandpiraten. „De gifttand". Avonturenserie voor de jeugd. 17.00 Journaal 17.15 Tele-lllustrierte. Gevarieerd programma met als gast: Mar- cia Hines. 17.50 Ein Wort aus Musik. Spel en amusement met Heinz Eckner Aansluitend: Journaal. 18.20 Mein Name ist Hase. Teken filmserie „Bugs Bunny". 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19 30 Eind Mord liegt auf der Hand. Duits tv-spel naar een verhaal van Oscar Wilde met Uwe Friedrichsen, Eva Astor, Ru- dolf Platte e.a.. 21.00 Journaal 21 20 Spatere Ruckkehr nicht aus- geschlossen. Reportage over de ruim 150.000 miljoen jeug dige Turken, die zich momen teel in West-Duitsland bevin den 22.05 Alexandria..m warum? Egypti- sch-Algerijnse speelfilm (1978) van Yousef Chahine met Mohsen Mohiedine, Naglaa Fathi e.a. 00.15 Journaal Tijdsein NED. 2, 20.20 uur EO's actualiteitenrubriek 'Tijdsein' brengt vanavond een eigen reporta ge uit het grensgebied tussen Thai land en Cambodja waar Vietnamese troepen nog steeds aanvallen doen op vluchtelingen. Verder een vraag gesprek met de Rotterdamse bis schop mgr A. J. Simonis naar aan leiding van het feit dat vorige week voor het eerst in ons land een rechter (de Alkmaarse kantonrech ter) actieve euthanasie niet bestraf- Omnibus De vraag naar de werkelijke vader van kleine Joseph loopt opnieuw als een rode draad door de aflevering van Falcon Crest vanavond- Chases moeder kondigt wederom haar komst aan Darryl Clayton maakt behoorlijk veel werk van Maggie, iNed, 121,20 uur) Ned. 2, 21.40 uur. De NOS-kunstkroniek „Omnibus" komt vanavond uit de pas gerestau reerde Eusebiuskerk in Arnhem, de stad die 750 jaar bestaat. Aan het culturele festival, dat onderdeel is van de vele feestelijke manifesta ties. neemt ook de groep Introdans deel. terwijl de Arnhemse toneel school een opvoering van Picasso's „Vier kleine meisjes" instudeert. Verder de Arnhemse schrijver Jan Siebeling, de tentoonstelling „De stad" in het Arnhems Gemeente museum, en een gesprek met to neelschrijver-regisseur Ger Thijs, van wie bij Toneelgroep Theater het stuk „Yorick's schedel" in premiere gaat. Studio Sport extra Ned. 2, 23.00 uur, In een extra uitzending van „Studio Sport" wordt een samenvatting ge geven van de tweede finalewed strijd NEC-Ajax om de KNVB- beker. De Amsterdammers wonnen de eerste partij met 3-1. Commen taar Theo Reitsma. Werk van David van de Kop, vorig jaar te zien in de Middelburgse Vleeshal. iVan onze kunstredactie ANTWERPEN David van de Kop cn Carel Visser zijn twee Nederlandse beeldhouwers die uitgenodigd zijn deel te nemen aan de zeventiende Biënnale van Antwerpen die van 12 juni tot 2 oktoberin het park Middelheim wordt gehouden. De Biennale wil een internationaal georiënteerd overzicht bieden van de stromingen en tendenzen die zich de jongste 10 jaar in de beeldhouwkunst gemanifesteerd hebben. Er zijn totaal 38 kunstenaars gekozen. Belangrijk zijn nog steeds de figura tieven. al moet men binnen die strek king verschillende richtingen onder scheiden. Zo zijn er degenen die in hun realistische werken vrij veel sym boliek verwerken; Rainer Kriester, Marisol en Valeriano Trubbiani. Ook de vertegenwoordigers van de nieuwe figuratie, zoals Jean Ipoustéguy, Mi- Jubileum Sesjun gevierd op 'Jazzboat' VL1SSINGEN - Het TROS- radioprogramma Sesjun vierde het tienjarig bestaan met een muzikale overtocht vanuil Vlissingen naar En geland en terug. De Olau Britannia was daarvoor speciaal ingericht voor het jazz-feest dat van zondagmiddag drie uur duurde tot maandagmorgen drie uur. De non-stop muziek werd verzorgd door bekende orkesten zo als de Machito's Salsa Big Band, Chris Barber, Toots Thielemans en de Nederlandse ensembles Flash back kwartet cn Batida. EVEN PUZZELEN pi T 6™" T 10 u 75" ar Ï3~ lt> 17 P 70" IF" a p w M TT w r. es~ UI ■ririuia IrJrJUIB 29 Zi se t-j 3H EI ST - S9~ chael Schoenholtz en Horst Antes, schuwen de symboliek niet. Edward Kienholz is dan weer veeleer een assemblagekunstenaar die neigt naar een 'superhumanismus' dat ook Mal colm Poynter en Robert Knight ty peert. In de figuratieve werkwijze hoort de expressionistische fantastiek van Roel D'Haese en Wilfried Pas thuis, evenals het werk van de jongere exponenten van het nieuwe expres sionisme, de zogenaamde 'Neue Wil den' Markus Lüpertz, A R. Penck en Sandro Chia (die ook vertegenwoor digd is met een werk gemaakt samen met Cupchi), In het ruime gebied tussen figuratief en abstract werken kunstenaars als Magdalena Abakanowicz, Mario Merz, Klaus Rinke en Cornelius Rog ge. Veel abstracter zijn de beelden van Alice Aycock, Panamarenko enTakis, drie kunstenaars die de idee van machine en beweging in hun werk opnemen. Ulricht Rückriem en Giu seppe Penone zijn beiden kunste naars met veel aandacht voor het lijfelijk contact met de materie en het verband met de natuur daarin. Dit geldt ook maar met minder nadruk voor Anne en Patrick Poirier en Dani Karavan die ook uit oude culturten inspiratie puren. Hierbij hoort nog de subtiele materiebewerking van Raoul Ubac. Voor het sculpturaal effect in het landschap is een beroep gedaan op Anthony Caro. Carlo Mo, Richard Serra. Giuseppe Spagnulo. David van de Kop en Carel Visser, zes nogal monumentaal werkende beeldhou wers. Overigens zullen ook de sculptu ren van de uitgenodigde 'Minimal' artiesten. Carl Andre, Sol LeWitt en Bruce Nauman een belangrijke rol kunnen spelen in de ruimte van het Middellieimpark. Een aantal van deze beeldhouwers zullen hun werk ter plaatse reali- seen: Abakanowicz, Andre, Aycock, Karavan, Panamarenko, Penone, Rinke en Rogge. 7k heb laatst, voor de geschied schrijving van ons nageslacht, een lijstje van de vervangbare én onvervangbare elektrische appa raten in ons huis gegeven lk kwam tot 13 vervangbare t waaronder het elektrische broodmes, u herinnert zich wellicht dal Kool en Bie hel Sunplisties Verbond oprichtten toen zij in het mes de allessnijder hadden ontdekt i, en 19 onvervang bare. waaronder de telecopier waarmee ik mijn kopij doorsein naar het HKGS van de GPD Nu kreeg ik al meteen een telefoon tje van een bezorgde lezer die zich afvroeg of ik tof desnoods mijn vrouwi niet over een strijkijzer be schikteVergeten! Wie zet nu ook een strijkbout op'zijn achterkant op de wasmachine, dan herken ik zo '7i ding niet eensOok de heer A Teljeur uit Bevenoijk had het strij kijzer gemist. ..Zouden die geschiedschrijvers niet op een ernstig dwaalspoor worden geleid als er in een door- sneee-gezin zoals dat van N.S. geen strijkijzer voorkomt? Is hij er wel zo zeker van dat zijn gezin een doorsnee-Nederlands gezin is? Wat doet zo'n aan het beroep gebonden apparaat als een telecopier in een doorsnee-gezin?". Infrarood A.T. heeft natuurlijk gelijk: ik be hoor tot een doorsnee- columnistengezin Maar ja. je moet toch ergens beginnen bij zo'n kwan titatief kwaliteitsonderzoek, en het was mijn bedoeling dal alle lezers nu hun lijstje opstuurden naar het Central Bureau voor de Statistiek. A.T. stuurde zijn eigen lijstje echter aan mij toe: keukenmachine, naai machine. boormachine, stofzuiger en wasmachine vervangbaaren: televisie. radio, grammofoon, scheer apparaat. diaprojector, koelkast, broodrooster, strijkijzer en infraroodlamp lonvervang baar) ..Totaal 14 dus, Dat scheelt nogal iets met de 32 van N.S. Opdat de toekomstige geschiedschrijvers me niet voor een armoedzaaier zullen aanzien, schrijf ik er maar gauw bij dat ik zijn lijst en nog meer ruimschoots zou kunnen be talen". Föhn Dat laatste verbaast me. Ik kan het zelfs maar met de grootste moeite betalen! Toch hebben we nu al twee lijstjes waaruit de geschiedvorsers te zijner tijd de wortel kunnen trekken. Maar ik kreeg nog twee lijstjes toegestuurd! Eentje van Dianc Veldkamp uit Leeuwarden, die ook pijnlijk, getroffen was door het ontbreken van mijn strijkbout, Zij had eerst het aantal elektrische apparaten uit haar blote hoofd opgeschreven, en trok daarna met pen en papier door het hele huis. Ik was inderdaad verbaasd, schré ze. dat ik later op m'n toch'. zoveel ontdekte. In vergeltf met mijn lijstje niet zo veel, het viel me zelf toch nog schrijjl ze, want terwijl je vroegs in zo'n geval over een meevalt zou spreken, spreek je tegenwg dig, als energiebewust mens, een tegenvaller: koelkast, wasmachine, centrifuge broodrooster, friteuse, nnia strijkbout, grill-bakoven, televisk' platenspeler, ladyshaver, rad It wekkerradio, stofzuiger, cl tny, pers. koffiezetapparaat, föhn, naa- machine, diaprojector, boonnach ne, ketel c.v. Kerstboom Bij elkaar 21 stuks, waaronder eft föhnè Die hebben wij ook, die hv ik, nel als de strijkbout, over hit hoofd gezien. Ons totaal komt op 34, hoe onverantwoorde dat ook is Toch hebben wij boormachine, zoals A. Teljeur TRIJFEL Nico Scheepmaker Diane Veldkamp, en ook geen Ij. dyshaver, zoals Diane V„ en ooi geen infraroodlamp, zoals A.T ,'j bedoel maar Ik kreeg trouwen JZ ook nog een lijstje van mevrouwt ,,,n Flipse uit Utrecht, die zich t haar 44 stuks verontschuldigt erop te wijzen dal zij en haar mat nogal wat gekregen hebben vanii kinderen bij zulke gelegenheden als het 25-, 30- en 35-jarig huw- lijksfeest. Haar lijstje: wasmachine, centrifuge, koelkmt, diepvrieskist, oventje, naaimachl ne, kleuren-tv, draagbaar ivil-tv. radio's (3), platenspeler föhn, haardroogkap wordt novj gebruikt), koffiemolen, stofzuigt; 12, één boven), elektrische dekm i31, scheerapparaat, messenshjpir i bijna nooit gebruikt i, rode infrafi- l-lamp, kacheltje, boor, orj stroomstrijkijzer, lichtgewicht zer, wekker, ventilator, broodrm ter, cierlcoker overbodig dus nooil gebruikt i, scanner, kabelbox, keu kenhulp, filmprojector, filmviewei, diaprojector, diaviewer, kers! boomverlichting, looplamp, hand werkloep, soldeerbout lonvmi baan, theelichtje igaat eerstdaags wegi. Voorts telt haar huis 25 punten. Absoluut totaal Verrek, kerstboomverlichting de doos op zolder, had ik 0(4 vergeten, mijn totaal komt duse) 35 Aan de hand van deze vb lijstjes kom ik al op een getal w 53 MOGELIJKE elektrische ap» raten in het huishouden! Hoeixt, zou het absolute totaal zijn? 15 ji (ADVERTENTIE) folop verse bij Uj Guney naar Bonn Op uilnodi ging van de 'Groenen' zal de Tutte filmregisseur Yilmaz Guney op29mi in Bonn de Westduitse première zijn film 'Yol' bijwonen. De sinds tm jaar in Europa in ballingschap wona de Guney komt evenwel alleen als{ Westduitse regering hem niet ulü m vert aan Turkije. West-Duitslai beeft een uitleveringsverdrag a Turkije. De meermalen ii bekroonde Yilmaz Guney is inTurb veroordeeld tot 18 jaar gevangeü straf wegens de moord op een rechl! Horizontaal: 1 Ind. dorp. 5 welpen leidster; 9 later, 11 pl. in Frankrijk; 13 vaste spiritus; 15 verlichtingssterkte; 16 drinkgerei; 18 meisjesnaam, 19 Technische Dienst; 20 familielid; 21 vr munt; 22 hetzelfde; 23 faam, 24 rijksgrens; 25 kerel, 27 dierengeluid; 29 alvorens; 31 jongere broer of zuster; 32 duinvallei; 33 vaartuig; 35 reke ning; 36 veld; 39 pl. in Gelderland; 40 pl. in Duitsland. Verticaal: 1 woede; 2 kippeziekte, 3 plaaggeest; 4 voormiddag: 5 water in N-Brabant; 6 luchtvaartmij; 7 berg in Zwitserland. 8 werktuig; 10 overal, 12 inviteren; 14 insect; 16 leesteken. 17 autopech; 24 racen; 26 bloedvat; 28 voortdurend; 30 kerkgebruik; 32 zach te veren. 34 paardje; 35 muurholte; 37 noot; 38 water in Friesland. Oplossing vorige puzzel: HILVERSUM-1 02.02 Groot licht. Woensdag 18 mei. Nieuws (NOS) op elk heel uur VOO. 7 02 Ook goeie morgen. 9.03 Muziek terwijl u werkt. 10.30 Veronica nieuws radio. 10.33 Kletskop. HILVERSUM-2 MG 402m, 74(i kHz. 12.03 Muzikaal onthaal. 13 06 Radio journaal. 13 20 AVRO Diligence; 13 57 Per saldo; 14 03 Met.a de Vries. 16.02 Hersengymnastiek; 16.30 Kom 'ns langs in Des Indes. 17.52 Per saldo, 17.55 Mededelingen, 18.06 Radiojour naal. 18.20 Maak er maar een eind aan. 18.30 Toppers van toen; 19.02 Pim Jacobs, platenscala. 20.03 Hoor spel, 20.45 AVRO's Sportpanorama; 22.02 Het Metropole Orkest. NOS 23.02 Met het oog op morgen. VARA KM li i 17 0i 8 MHz. kanaal 43 12.00 Kruispunt (RKK). 12 16 Over heidsvoorlichting. 12.26 Land- en tuinbouw (NOSl. 12.36 Echo; 13,10 Coverstory; 13.33 Schoolradio. NOS: 14 33 het verschijnsel conservatisme (2l. 15.05 Wat koop ik ervoor, 15.32 Een leven lang. TROS: 16.00 Week in - week uit. 17.00 Aktua. 18 10 TROS allerlei. 18 20 Zendtijd pol part.. PPR 18.30 Humanistisch Verbond (HV). 19.00 TROS klantenservice; 20.30 Dolstra en De Vries in puzzels; 21 00 Om het boek; 21.30 Teleac; 22.40 Finale; 23.38 Over de schadelijkheid van tabak Woensdag 18 mei. Nieuws (NOS)' 7 00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30. 10.30, 11.30. 5 45 KNMI. 7.10 Gymnastiek VARA: 7.20 VARA-woensdag. 8.40 De voor uitgang. NOS 9.05 Gymnastiek. 9 15 Werkbank, 9.24 Waterstanden. 9.33 Teleac VARA. 10,03 Nederlandse schoolradio; 10.23 Vrouwenagenda: 10.33 Hoor haar, 11.33 VARA- woensdag op 2. Xrei spits. VARA. 19.02 Popdonder p» 21 02-24 00 Moondogs. Woensdag 18 mei. Nieuws (NOS): op elk heel uur KRO: 7 02 Manneke pop; 8 34 P£f plu, 10.34 Weg met de generatlek!» N hu b.t\ HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 13.03 Peter Holland en Enk Post; 15.30 Popkrant. NOS; 18.04 De avond- 12 00 Intermezzo; 13.05 De meest' kochte klassieke tien, NCRV 1» Liederen. 14 35 In kleine bezeil# 15.00 Muziek van eigen tijd; lwfc Literama-woensdag; 16 55-17.00 wijze van spreken. 20.00 Purceli.L Sturm und drang; 22.25-23,00 Woensdag 18 mei. Nieuws (NOS): 7,00, 8.00 uur NCRV: 7.02 Het levende woord/» Preludium, 8.05 Platenmeuws; I* Musica sacra, 9.15 Onder de hot# zon, 10.00 Orkestpalet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2