Opnieuw voorstel opheffing van Jeugdraad in Oostburg Kleuterscholen in Axel versmelten Beleidsplan De Braakmai tast natuur niet aan Wissel Zeeaws-Vlaanderen TE WEINIG BELANGSTELLING Sport voor haanlozen Hulst en Hontenisse Brandweer Hontenisse had tamelijk druk jaar TERUGLOOP LEERLINGENTAL DINSDAG 17 MEI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OOSTBURG Het college van b en w in Oostburg wil opnieuw de jeugdraad opheffen. De reden is duidelijk: de jeugd- en jongerengroepen in de gemeente hebben nauwelijks belangstelling voor het adviserend orgaan. Herhaalde oproepen om zitting te nemen in het bestuur werden nauwelijks beantwoord. Met moeite zijn acht vertegenwoordigers (van wie dan nog vier raadsleden) 'gevonden', terwijl de raad minstens elf bestuursleden moet hebben. Alleen de Stichting Streekjeugdcentrale en de Scoutinggroepen kwamen met een volledige voordracht van twee namen. Het college vraagt de raad in de tie. volkshuisvesting, inspraak, werk- komende vergadering op donderdag loosheid en problemen in de gezins- 19 mei dan 'ook de jeugdraad op te structuur. heffen wegens gebrek aan belangstel- Het college is net als toen van mening ling. „Geconcludeerd moet worden dat dergelijke onderwerpen al door dat ondanks herhaalde schriftelijke onder meer de welzijnscommissie en verzoeken vanuit het jeugd- en jonge- de streekjeugdcentrale worden bege- renwerk klaarblijkelijk weinig behoef- leid. te bestaat aan een vertegenwoordiger in de jeugdraad", schnjft het college llldClVtS fci het voorstel aan de raad. Ook in juni van het vorig jaar wilde het Oostburgse college de jeugdraad afschaffen. Maar de raad besliste toen De raad van Oostburg wordt tevens gevraagd in te stemmen met verhuur anders. Er zou een jeugdraad-nieuwe- Rode Kruis ill stijl komen met aandacht voor onder- wijs. hulpverlening, jeugd- en jonge- Axel Vergadert renwerk, kinderbescherming, recrea- Bivo Hulst houdt van 26 tot 29 augustus vijftiende braderie HULST De braderie van de winke liersvereniging Bivo (Bierkaaistraat, Vismarkt en Overdamstraat) in Hulst wordt dit jaar gehouden van vrijdag 26 tot en met maandag 29 augustus. In verband met het feit dat het de vijftiende is, wordt de braderie dit keer grootser opgezet. Buiten de ge bruikelijke, jaarlijks terugkerende ac tiviteiten zullen er tal van extra at tracties zijn. De atletiekvereniging RKHAV uit Hulst, die elk jaar een braderieloop houdt, rond de winke liersfestiviteiten, mag dit keer in Hulst het open Nederlandse kam pioenschap (25 kilometer) organise ren. AXEL De afdeling Axel van het Nederlandse Rode Kruis houdt maan dag 6 juni de algemene ledenvergade ring in 'De Halle'. Op de agenda staan - naast de gebruikelijke jaaroverzich ten - kolonne-aangelegenheden en de gang van zaken bij het welfarewerk. De bijeenkomst begint om 20 uur. van een parkeerterreintje aan tand arts A. C. R. Bracke. Daarmee komt een einde aan een jarenlange ruzie Derde plaats Terneuzenaar in surfwedstrijd HARDERWIJK Bij een driedaagse internationale surfwedstrijd in de Saïlboard eenheidsklasse op het Ve- OpvOIlHpn luwemeer heeft Gert Jan Boekamp uit Terneuzen de derde plaats be haald in de zwaargewichtklasse. Er waren vijftig deelnemers. Boekamp scoorde hoog door op He melvaartsdag als eerste te eindigen. tussen de twee partijen. Bracke had gemeentegrond in gebruik genomen voor een parkeerterreintje bij zijn praktijk. Dat moest op bevel van de gemeente weer verdwijnen. Een kort geding volgde, waarin de rechtbank echter geen uitspraak deed. Er is nu een akkoord bereikt over de huurprijs (vier gulden per vierkante meter per jaar) die de arts aan de gemeente moet betalen. Daarnaast hoeft de arts geen schadevergoeding te betalen als hij een einde wil maken aan de huurovereenkomst Het par keerterreintje moet op kosten van de gemeente weer in orde worden ge maakt. De gemeenteraad bespreekt deze en andere voorstellen in de vergadering van donderdag 19 mei, aanvang 19.30 uur. voorwerpen Discussie over opheffing van HULST Baanlozcn in de gemeenten Hulst en Hontenisse kunnen bin nenkort overdag aan sport doen. Enkele deel nemers aan het baanlo- zenproject hebben het initiatief genomen om in de twee gemeenten sportactiviteiten te or ganiseren. De initiatief nemers - Krans Dhae- nens en Lex van Rie - menen hiermee een zin volle tijdbesteding te kunnen bieden aan langdurig werklozen. Het baanlozenprojcct ten. De subsidieveror dening verhindert dat het baanlozenprojcct zich met sport bezig houdt. Voorlopig gaat het om een proef van zes weken. schoolraad Axel AXEL De gemeenschappelijke schoolraad voor het openbaar kieute- r- en gewoon lager onderwijs in Axel bespreekt donderdag 2 juni een even- tuele opheffing van dit orgaan. Hoe wel er die avond nog geen officiële besluiten zijn te verwachten, wil de gemeente van de leden horen of ze het zinvol vinden om hun werk voort te zetten nu de taken van de schoolraad grotendeels worden overgenomen door medezeggenschapsraden, raad heeft daardoor niet langer een wettelijke basis. De Axelse school raad werd ingesteld op 1 januari 1979. Op de agenda voor de komende bij eenkomst staan ook een bespreking van de onderwijsbezuimgingen en de gevolgen voor het kleuter- en lager onderwijs en een toelichting - door de architect - op de renovatie van de openbare Prinses Marijkeschool. De vergadering is om 20 uur in het voor malig Waterschapsgebouw aan de Burchtlaan. Voetbaltoernooi gewonnen door Douane-team in Terneuzen TERNEUZEN Het team van Doua ne is maandag winnaar geworden van het Burgemeester C. Ockeloen- voetbaltoernooi van de gemeentepo litie van Terneuzen. Douane versloeg in de eindstrijd van het in de druilige regen afgewerkte toernooi het Belgi sche BOB Gent met 2-0. Het jaarlijks terugkerende toernooi kreeg in Douane een verdiende win naar, omdat dit team het meest over tuigend voor de dag kwam. Weliswaar eindigde Douane in poule A in punten gelijk met het team van de gemeente Terneuzen en de Gemeentepolitie Terneuzen, maar Douane had dankzij 4-0 en 2-0 overwinningen op Deho en Gemeentepolitie Goes een beter doel saldo dan de concurrenten. In poule B was BOB Gent op eigen kracht als eerste geëindigd, maar het Belgische team startte met tweemaal 0-0 tegen de Gemeentepolitie Middelburg en de Gemeentepolitie Vlissingen minder sterk dan Douane in poule A. Het vooraf veronderstelde krachtsverschil bleek vervolgens in de finale: vrij simpel in feite won Douane met 2-0. De Gemeentepolitie Vlissingen ein digde nog als derde en de vierde plaats was voor Gemeente Terneuzen,' De uitslagen zijn poule A Gemeente Ter neuzen Gempo Terneuzen 0-0, Douane Deho 4-0, Gempo Terneuzen Deho 2-0, Gempo Goes Gemeente Terneuzen 0-3, Gempo Goes Douane 0-2, Gemeente Deho 1-0, Douane Gemeente 0-0, Gempo Terneuzen Gempo Goes 1-0, Gempo Goes Deho 4-1 en Douane Gempo Terneuzen 0-0, Poule B. Gempo Middelburg Luctor 0-0, Gempo Vlissingen K Mar 0-0. Luctor K Mar 0-2, BOB Gent Gempo Middelburg 0-0. BOB Gent Gempo Vlissingen 0-0. Gempo Middelburg 3f K Mar 0-0. Hempo Vlissingen Gempo Middelburg 1-0, Luc tor BOB Gent 0-1. BOB Gent - K Mar 2-0 en Gempo Vlissingen Luctor 0-1 De uitslagen van de finalewedstrijden 9e en 10e plaats: Deho Luctor 1-3, 7e en 8e plaats: Gempo Goes Gempo Middelburg 2-0, 5e en 6e plaats: Gempo Terneuzen K Mar 2-0. 3e en 4e plaats: Gemeente Terneu zen Gempo Vlissingen 1-1 (Gempo Vlis singen wint na strafschoppen) en le en 2e plaats. Douane BOB Gent 2-0. De eind stand: 1 Douane, 2 BOB Gent. 3 Gempo Vlissingen, 4 Gemeente Terneuzen, 5 Gem po Terneuzen, 6 K Marechaussee, 7 Gempo Goes, 8 Gempo Middelburg, 9 Luctor en 10 Deho. Na afloop reikte burgemeester Ocke- loen van Terneuzen de prijzen uit in de kantine van de VV Terneuzen. ming bereikt over het gebruik van een gym zaal. Naar een veld om buiten te kunnen spor ten wordt nog gezocht. Met. ingang van dinsdag 31 mei kunnen werklo zen terecht in Den Dul- .laert. Er wordt elke week op dinsdag en don derdag gesport van 15.30 tot 17.00 uur. Als er voldoende belangstel ling is gaat men ermee door. Welke sporten er gedaan worden hangt eveneens van de deelne mers af. Voorlopig zijn de activiteiten voor mannen en vrouwen ge zamenlijk. „Maar als er behoefte bestaat om te splitsen, is die mogelijk heid er zeker", vertelt Frans Dhaenens. Van Rie uit het vermoeden dat de drempel voor werklozen voor de sport politie Terneuzen TERNEUZEN Bij het bureau van Slechts twee deelnemers in zijn klasse de gemeentepolitie in Terneuzen zijn slaagden er in te finishen onder storm- in de maand april de volgende voor achtige weersomstandigheden. Er werpen als gevonden aangegeven: werden in het totaal zeven manches diverse sleutels, 1 damesfiets, 3 herenfiet- gevaren. sen, snoeren kralen, 2 horloges, witgouden ketting met hugenotenkruis, 3 herenbrillen, doos met, T-shirts en ondergoed (nieuw), zwarte zwembroek met witte strepen, beige regenkapje, zwarte portemonnaie met in houd, bruine portemonnaie met inhoud, beige portemonnaie. 4 bankbiljetten, rode Idamestas zonder inhoud, zwarte damestas zonder inhoud, plastic tas met bruine schoudertas, muts. bruine handtas met inhoud, tas met gymschoenen. 2 fietstassen met oranje regenpak, 2 nieuwe truien, kin- dcrspnrtschoen. 2 konijnen, rood'gele spin. Vv Vogelwaarde houdt sportdag VOGELWAARDE - De voetbalvereni ging 'Vogelwaarde' houdt zondag 29 mei in het sportpark in Vogelwaarde een sportdag, die zich toespitst op de strijd om de titel sportman van het jaar 1983 Alle jeugdleden nemen hier aan deel en wie de titel zal toevallen wordt bepaald aan de hand van de resultaten van een grote tienkamp. De aanvang is om 13 00 uur Ter afsluiting van de middag wordt een voetbalwedstrijd gespeeld tussen ou- TERNEUZEN Zaterdag wordt in het Zuidlandthea- ter in Terneuzen het 'Eigen Bodem'-festival gehouden. Dat gebeurt voor de vierde maal. Tijdens het festival treden vijf Zeeuws-Vlaamse popgroepen op: Mistook, Labyrint, Torture, Bo Djcst en Masculino. Tussen de bedrijven door worden films vertoond en bovendien zijn er tal van informatiestands. In die stands verstrekken Amnesty International, hel IKV, de NVSH en de KWJ alle mogelijke informatie, Bovendien worden er broodjes verkocht en is er een tweedehands stripwinkel. Het festival begint om twee uur met een optreden van Mistook. Het eindigt om één uur. Om halfdrie, zeven uur en halftien worden er films vertoond: 'Rockers', 'Murder in a Mist' en 'Radio On' lager ligt dan die voor het baanlozenproject. Beiden - ze doen zelf mee'aan het baanlozen project - hopen boven dien dat de stap van de sportactiviteiten naar het baanlozenproject makkelijker te nemen zal zijn. De sportactivi teiten zullen beslist geen competitiekarak ter krijgen, maar recrea tief van aard zijn. Zo ook het fietsen. De initiatief nemers zijn tevens van plan fietstochten door °°strZeeuws~ ders van de jeugdleden en bestuursle- Vlaamse land te organi- (jen en jeugdleiders van de voetbal seren. Elke week op C]u^ woensdagmiddag om 14 00 uur (met ingang Inwoners CUiige van 1 juni) zal er een fietstocht van 20 a 25 namen deel aan kilometer van start ook hier hangt politiehondenkeuring BESTUUR ANTWOORDT INSTANTIES: HOEK Het beleidsplan voor het recreatiegebied De Braakman tast de land- en natuurwetenschappelijke waarde van het terrein niet aan. Het streven is er juist op gericht om de landschappelijke structuur te versterken en te handhaven. Dit schrijft het dagelijks bestuur van het recreatieschap in antwoord op een aantal reacties op het ontwerp-plan, dat de verblijfsrecrea- tie in De Braakman wil versterken. voortzetting af belangstelling, de KLOOSTERZANDE De brandweer v an Hontenisse is in 1982 twintig keer uitgerukt. Ken vrij druk brandweerjaar ten opzichte van voor gaande jaren, aldus de brandweer. Dit blijkt uit het jaarverslag over '82 van het korps. Vijftien keer verliet de brandweer de kazerne voor brand en vijf keer voor hulpverlening. Eén van de brandmeldingen bleek loos alarm. De toename van het aantal hulp verleningen is toe te schrijven aan de hulpverleningswerkzaamheden bij ongelukken op de rijksweg en de provinciale weg. Voorheen werd op deze wegen de hulpverlening ge heel verzorgd door de brandweer korpsen van Hulst en Terneuzen Sinds 1 januari van dit jaar be schikt de Hontenisser brandweer zelf over hydraulisch redmateriaal. Tot dat tijdstip werd alleen nog maar bij beknellingen een beroep gedaan op de korpsen Hulst en Terneuzen. Waar de brandweer zeer blij mee is. is het nieuwe alarmeringssysteem, dat eind '82 werd ingesteld. De korpsen kregen 'stil alarm'. „Het nut van dit zogenaamde stil alarm heeft zich in betrekkelijk korte tijd al bewezen", aldus het jaarverslag. Voorheen loeiden de sirenes voor een brand, waardoor ook het pu bliek werd 'gealarmeerd'. De pu blieke belangstelling heeft in het verleden meermalen het bluswerk bemoeilijkt, De brandschade bedroeg in '82 in de gemeente Hontenisse ruim vier ton. In juli ging een landbouw- schuur in Ossenisse in vlammen op. Schade tweeënhalve ton. De schade bij een brand in een woning in Kuitaart, eveneens in juli van het vorig jaar, bedroeg 70.000 gul den. In het jaarverslag wordt ge wag gemaakt van de 'knappe red ding' van een slachtoffer uit het volop brandende en vol rook staan de huis. Een andere grote brand was die in een bordeel in Vogelwaarde in no vember De schade bedroeg daar 30.000 gulden, CLINGE Enkele leden van de Poli tiehondenvereniging Saeftinghe uit Clinge hebben met veel succes deelge nomen aan de politiehondenkeuring, die afgelopen weekeinde in Oostka- pelle werd gehouden Een topprestatie werd geleverd door Peter de Bakker uit Hulst met zijn Mechelse herder Ringo. Hij behaalde in totaal 431 punten, dit is slechts 4 punten minder dan het maximaal haalbare bij een politiehondenkeu ring. Door deze prestatie is de hond Ringo geselecteerd voor het Neder lands kampioenschap jonge honden, dat 9 september in 's-Hertogenbosch wordt gehouden. Voor dit Nederlands kampioenschap worden de tien beste jonge honden van Nederland uitgeno digd, Voor de Clingse club Saeftinghe is dit de eerste keer. dat een clublid wórdt uitgenodigd voor het Nederlands kampioenschap. Bij de keuring in Oostkapelle waren nog meer af gevaardigden van de Clingse Politie hondenvereniging, die goede resulta ten behaalden. Bij het onderdeel Politiehond I behaalde Camiel Vael uit Graauw met zijn Mechelse herder Cindy 417 punten Ad Boone uil Kloosterzande met zijn bouvier Irco be haalde 401 punten, Erik Nagelkerke uit Sint-Jansteen verzamelde met. zijn Mechel se herder Rudie 394 punten bij elkaar Zowel Peter de Bakker als Camiel Vael. Ad Boone en Erik Nagelkerke behaalden het certificaat Politiehond I met lof. Bij het onderdeel Politiehond II behaalde Gerrit Blaauwendraat uit Clinge met zijn bouvier Marco 461 punten en kwam daardoor in het bezit van het certificaat met lof, Gerrit Blaauwendraat met Marco kunnen even eens m aanmerking komen voor deelname aan het Nederlands kampioenschap in 's- Hertogenbosch, als deze combinatie op 25 juni de provinciale selectie oude honden wint. Volgens de bestuursleden is het bui ten kijf dat de situatie ten zuiden van de Middenweg zal veranderen, wan neer er voorzieningen voor de dagre creatie komen. Door daarbij echter rekening te houden met de belangrijk ste natuurwetenschappelijke kwali teiten van dit gebied, kunnen de schade en het verlies aan kwaliteit zoveel mogelijk worden ingeperkt. Uit de landschapsanalyse is gebleken, dat met name de Westgeul, de noordelijke punt van het schiereiland, de oostelij ke oevers van de Braakmankreek en de waterplas direct ten oosten van het Isabellakanaal natuurwetenschappe- Gevonden voorwerpen OOSTBURG In de maand april zijn op de diverse rayonbureaus van de rijkspolitie in West-Zeeuwsch- Vlaanderen de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven. IJzendijke: 1 zwart lederen linker handschoen met ritssluiting op de hand; 1 lichtbruine pet, maat 57, merk, Benet. Aardenburg: 1 fietstas, kleur groen; 1 sleutelbos met daaraan plasticplaatje met de leter N. 1 paraplu, opvouw baar, kleur rood; 1 bruine portefeuille met inhoud. Cadzand: autosleutels, merk Ford; sleutelbos met flesopener en een mes je; portefeuille met foto en inhoud. Breskens: 1 zwarte herenparaplu met hoes. Sluis: 1 bos sleutels (3 stuks) aan hanger met opdruk '142'; 1 dameshor loge. merk Osco, kleur zilver met bruin bandje; 1 sleutel, merk Silca met rode plastic rand. 1 damesbril in zilveren hoes, bril heeft blauw groot montuur. 'Vrouwen voor Vrede' in Terneuzen TERNEUZEN Woensdagavond houdt de werkgroep 'Vrouwen voor Vrede' - Zeeuwsch-Vlaanderen een thema-avond over vredesopvoeding en vredesonderwijs. Aan de bijeen komst wordt meegewerkt door de Oostburgenaar Schijve. De thema avond vindt plaats in het vrouwenca fé 'De Wuventil' in de Nieuwstraat en begint om acht uur. lijk interessant zijn. Deze gebieden zijn bij de planvorming ontzien. Het totale terrein ten zuiden van de weg is - aldus het dagelijks bestuur - nergens aangeduid als gebied met belangrijke natuurwetenschappelijke kwalitei ten. Het inrichtingsmodel dat woens dag moet worden vastgesteld gaat ervan uit, dat een ongewenste sprei ding van activiteiten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wel is het bij de aanleg van een strandbad onvermij delijk dat op die plaats, afhankelijk van het seizoen, enkele vogelsoorten zullen verdwijnen. Het bestuur noemt dat niet verontrus tend, aangezien er in Zeeuwsch- Vlaanderen zowel binnen de Braak manpolder als daarbuiten andere ge bieden met grote ornithologische kwaliteiten beschikbaar zijn. Boven dien zal het nieuwe strandbad na verloop van tijd ook voor vogels van betekenis zijn. miljoen wordt geinvesteerd in kampeerplaats en voor volgend jï nog eens 1,8 miljoen, Met het hei richten van het terrein is 525.00(1 gemoeid en de aanleg van een bima zwembad van 25 meter kost 1,4 mi joen, Hel gebied len zuiden van de De Braakman doorsnijdl is ongerept. Als het beleidsplan voort, recreatieterrein toordt uitgevoeril men er voorzieningen voor de dm creatie. Hulster muziekkapel naar Michelstadt HULST De Hulster muziehkaps De Bareélen speelt het komend weekeinde in het Duitse Michelstad waar de gemeente Hulst vnen schapsbanden mee onderhoudt, kapel is daar op uitnodiging van gemeentebestuur en zal de jaarlijks Bienermarkt, een groot feest met te mis. opluisteren. De 16 leden tellende kapel moetsp len tijdens de opening op zaterdag! geeft tevens een optreden z Inspraak Bij de inspraakprocedure voor het beleidsplan kreeg De Braakman reacties binnen van veertien instan ties, waaronder de ministeries van landbouw en visserij en verkeer en waterstaat, de gemeenten Terneuzen en Sas van Gent, het Zeeuws Coórdi- natie-orgaan, de vogelwacht Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 'De Steltkluut' en de Dorpsraad Philippi- Het dagelijks bestuur ziet in de com mentaren geen aanleiding om het plan op belangrijke onderdelen te wijzigen, Uit een financieel overzicht blijkt, dat er dit jaar voor ruim 2,5 Ouderenbond Hulst op reis kuLST De afdeling Hulst van de rooms-katholieke bond van ouderen heeft op donderdag 26 mei voor haar leden een uitstapje naar Noord- Brabant op het programma staan. Het vertrek is om acht uur in Hulst waarna men in Asten een bezoek aan het beiaard- en natuurmuseum brengt. Na een 'Peel-lunch' volgt een uitgebreide rondrit door het natuur gebied De Peel, waarna ook nog eeh bezoek aan de bedevaartplaats Han del wordt gebracht. Na een gezamen lijk diner keert men terug naar Hulst. Harmonie Hulst gaf koffieconcert HULST - De Koninklijke Stedelii' Harmonie uit Hulst gaf zondagmorg een koffieconcert in het gems schapscentrum 'Den Dullaert' Hulst. Uitgevoerd werden verschilli de populaire werken, die ook te re werden gebracht tijdens een opis den in de dierentuin in Antwerpen!! Na de pauze trad de harmonie 'DeVt enigde Vrienden' uit Sas van Gentel Dit korps, evenals de Hulster ham nie. stond onder leiding van Johan! Wit. Voor het koffieconcert bestol veel belangstelling. Rommelmarkt in Vogelwaarde VOGELWAARDE - De toneelvere ging ODI in Vogelwaarde houdt M dag 29 mei een rommelmarkt, inca binatie met een dorpsfeest. De feslii teiten vinden plaats nabij het DoIP centrum in Vogelwaarde. Het di feest bestaat onder meer uit een gai bolwedstrijd tussen de verschillen verenigingen in het dorp. De U vereniging gaat zaterdag 28 men inwoners van Vogelwaarde langst spullen op te halen voor de ronufl markt. Het geheel is bedoeld om clubkas van de toneelvereniging spekken. AXEL De christelijke kleuterscho len De Springplank en Pinkeltje in Axel worden opgeheven. De beide schooltjes worden-ondergebracht in het gebouw van de christelijke lagere school De Warande. De school moet daarvoor wel worden verbouwd. De verbouw van De Warande kan dan volgens het schoolbestuur gelijk wor den benut om het schoolgebouw al vast geschikt te maken voor de ko mende integratie van het kleuter- en lager onderwijs in het kader van de wet op het basisonderwijs. De Spring plank en Pinkeltje houden op te be staan in verband met de terugloop in het leerlingenaantal Daarmee heeft overigens ook De Warande zelf te kampen, in het schoolgebouw worden enkele lokalen niet meer gebruikt De commissie onderwijs bespreekt het plan woensdag in het gemeentehuis, ondergebracht in het voormalig wa terschapsgebouw. Woensdag vergaderen ook de com missies financiën, openbare werken en ruimtelijke ordening. De aan vangstijden zijn achtereenvolgens 20.00 uur. 19.00 uur en 20.00 uur. De commissies financiën en openbare werken praten over het sluiten van een contract voor vijf jaar met het Middelburgse reinigingsbednjf Boon. Dat bedrijf gaat, als de raad daar tenminste mee akkoord gaat. huis- en bedrijfsvuil in Axel ophalen voor j per ton. Na afloop van het vijfjang contract, dat ingaat op 1 januari 1983, willen b en w van Axel éénjarige overeenkomsten met Boon sluiten, B en w van Axel willen voorts het onlangs opgerichte Overlegplatform Axel-promotion een subsidie toeken nen van 2500 gulden als de overige deelnemers (winkeliersverenigingen Axel en Koewacht, horeca en ambu lante handel) ook financieel bijdra gen. De Wiveko moet dan 1500 gulden betalen voor plaatselijke activiteiten, de ambulante handel 6500 gulden en de stichting Streekcentrum Axel en de horeca samen 12.000 gulden. Het voorstel komt aan de orde in de commissie financiën. Na een liefdevolle verpleging in Verpleeghuis 'De Steile' te Oostburg. nam de Heere na een kortstondige ziekte zacht en kalm uit ons mid den 4seg. onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader DANIËL SCHRIER weduwnaar van Catharina Faro in de gezegende ouderdom van 87 jaar. Breskens: K. Meeusen-Schrier D. H. Meeusen Breskens: J Pieters-Schrier E P Pieters Utrecht' A. Visser Schrier P Visser Oostvoorne J, Wemsen-Schrier H. Wernsen Klein- en achterkleinkinderen Oostburg, 16 mei 1983 Veerhoeklaan 7. 'De Stelle' Correspondentieadres, dhr. E. P Pieters. Lange- weg 6. 4511 GP Breskens. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 19 mei a.s. om 14 00 uur op de Algemene begraaf plaats te Breskens. Vooraf vindt een rouwdienst plaats in gebouw 'De Uitkomst'. Langeweg 10 te Breskens. welke aanvangt om 13.30 uur Gelegenheid tot condoleren in voornoemd ge bouw na de begrafenis. cs CS ■5 U 'E N S CL <u -O PH S e Firma Zeeuwsch-Vlaanderen Plastic Werken I Aandacht! Dit is de oplossing in deze dure tijd. Schilderen hoeft niet meer, laat uw dakgoot bekleden met PVC Plastic, als ook wc, badkam Ook het dichtmaken van dakgootlekkages. I Gratis prijsopgave bi| Plastic Werken Zeeuwsch' I Vlaanderen I Tel. 01153-2254 ZAAMSLAG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 28