JOostburg wil kampeerders ook in hoogseizoen geen 'nee' verkopen kunst Voormalige eigenaar richt grote vernielingen aan in Elderschans Wissel Zeeuws- Vlaanderen PZC/streek IEXCURSIE VVV WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Nat begin fietsvierdaagse 'Arjoan-feest' in Breskens Hoogendoorn Holland Festival 5'Nieuwe busverbinding heeft geen enkel nuf Lee Towers in Hulst Vooral gebrek aan medicijnen in Polen 11 ïi ISDAG 17 MEI 1983 17 OOSTBURG Toeristen die het komend seizoen de gemeente Oostburg bezoeken zullen hoe jan ook ergens kunnen overnachten. Het gemeentebestuur wil het vergunningenstelsel I iersoepelen zodat er zelfs in het hoogseizoen geen 'nee' verkocht zal hoeven te worden. De tampecrmogelijkheden bij de boer worden dan ook uitgebreid. Het Oostburgse college heeft besloten het aantal kampeerplaatsen bij boeren van vijf naar hoogstens tien uit te breiden, ip voorwaarde dat er voldoende toiletaccommodatie aanwezig is en de reguliere campings overloopterreinen 'vol' zitten. )li vertelde wethouder A. de Feijter idagmiddag bij het begin van de jxjaarsexcursie van de Stichting jeek-VW West-Zeeuwsch- anderen. d versoepelen van het vergunnin- telsel past volgens hem in het jeve gemeentelijke beleid' om on- i alle omstandigheden kampeer aatsen te kunnen aanbieden, ook s de topdagen van het hoogsei- _l De versoepeling van de regels >r het kamperen bij de boer gaat ■:e zomer al in Daarnaast is het pneentebestuur bezig met het in üit brengen van de totale kampeer- ipaclteit van gewonde campings, «rloopterreinen en boerderijen. „De gemeente kan alleen sctiverend optreden", vertelde hij zijn gehoor van recreatie-ondernemers, vertegen woordigers van het VVV-wezen en andere belangstellenden. ..Het be- Bejaardenreis STOPPELDIJK - De afdeling Stop peldijk van de bejaardenbond maakt woensdag 15 juni voor de leden een busreis naar Belgié Men gaat naai Dixmuide en er wordt een toeristische rondrit gemaakt door de Vlaamse heuvels. Na een bezoek aan leper wordt 's avonds tenslotte het optre den van een Vlaams artiest bijge woond. Omstreeks 21.00 uur denkt men weer thuis te zijn dnjfsleven moet de doorslag geven". Ook binnen dat bedrijfsleven worden activiteiten ontplooid om de recrea tieve sector nieuwe impulsen te ge- veil Onder de hoede van de streek VVV West-Zeeuwsch-Vlaanderen wordt een enquête gehouden onder de recreatie-ondernemers over mogelijk heden om het toeristische voor- en naseizoen drukker te maken. Begin volgende maand gaan de betrokke nen met het gemeentebestuur om de tafel zitten om de resultaten onder de loep te nemen De voorjaarsexcursie van de streek- VVV bracht de deelnemers na een ontvangst In 'De Wulpenhoek' door het gemeentebestuur naar verschei dene plekjes in het gebied, 's Middags volgde in paviljoen 'De Groe' een uiteenzetting van Ir J A.J. Boekhout van het waterschap 'Het Vrije van Sluis' over de Groese Duintjes. De gevolgen van de deltawerken voor dit kustgebied zijn 'ingrijpend: de dijk wordt opgehoogd tot 11.50 meter en aanmerkelijk verbreed. Boekhout kon niet zeggen wat de gevolgen van de werkzaamheden voor het toerisme. De campings en paviljoen 'De Groe' kunnen in ieder geval blijven, stelde hij vast Aan de westkant van de Groese Duintjes komt een groot par keerterrein voor twee- tot driehon derd auto's, terwijl de aanvoerwegen niet worden verlegd Bloemetjes SCHIETINGEN I WRDENBURG Schutterssocie- st -Sebastiaan hield haar vierde j|®lenschieting. jfWlag Iwge vogel W. Buzeijn; eerste zijvo- |hw .Schede, tweede zij vogel F. van Ecke, fSsiekal D. van Hermon, tweede kal W. ]Mi; grootste aantal kleine vogels (13) E. jlwaaert. Stand: 1 W. buzeijn 35 p.. 2 T. inpaert 31 p., 3 F. v. ecke 25 p 4e liüchlctlng 1 tot en met 4 H. de Rijcke, 2 Veldkamp, 3 W buzeijn, 4 J. de Clerk", iid kampioenschap 1 W. Bezeijn. 4 blok- &2T. lampaerten J de Clerk 2 blokken. ERGERLIJKE STAND TERNEUZEN L'y', ieboren. Jenny, dv P. M. A L. van ecke en M C M. de Lugt; Petrus C. U,zv J. P. M. Andriessen en M. A 1 van Straten, Eva M dv G P K. Troost: Yurdagul, dv Gögürcu en F. Bürgü. M. T dv L. M. Pfaff en M. C. ins; Diedenk J. C. zv G. J C. .Wijffels en L. M. A. M. de Roij van ccewijn: Matthew, zv R. Blokzijl en IP. W. van de Locht: Merel V. j. dv 1)1. Huisman en R. E. R. van den I; Timothy J. zv L. L. M. Wuyts der Plas; Ilja, dv A. ïan en J. M. C. Lantsheer; Hele- dv N. H. Petit en J. M. P lans; Dennis, zv A P. Huijs- A. Th. G. Tousain; Eric J. M. C Stolwijk en A. H M ians. Sebastiaan. zv P. R. de tan S. Mobach. rouwd F P. A. de Bruijn, 29 jr. Hi.J. Linting, 23 jr.; L. J. de Bruijne. Iiren Chr Diakakis, 19 jr.. W. J. D ssen, 24 jr. en E. J. de Kramer, 24 l L. C. Saerens, 20 jr. en B. ifstadt, 19 jr. mwd: A. A. M. de Smet, 30 jr. en iK.de Ruijsscher, 19 jr; C. Dieleman, mJ. J. M. Kolijn, 19 jr.: C.C van 2? jr. en H. C. Balnikker. 24 jr., 1 Molegraaf, 28 jr. en I. R. M. van iBos, 23 jr J. C. de Rijk. 36 jr. en Y. K M. van den Acker, 30 jr.; R. C. iDijk, '21 jr en H. P. Wouterse, 20 C O. Schipper. 26 jr. en M. G. i, 24 jr Kleden: P. A. Martens, 81 jr.; C ïïArenthals, 82 jr wv C. Stoffels. A. Verplanke, 71 jr.; D. Kramer. 78 jr. iA J van de Velde; G. de Vries, 81 ,1 P D'hert, 78 jr.; M. de Baets, 78 tP. Meuleman; M. L. Giorgi, 16 H P Lensen, 77 jr.; J. Romeijnsen. f P. A. van Wijnsberghe. 87 jr. ev Ploegaert; M. Vinke, 77 jr. ev M. tan Dixhoorn. L W. de Jonge. 95 G van de Voorde, 53 jr. AARDENBURG Maandagavond is de vijfde Aardenburgse avond- fiets-vierdaag.se van start gegaan. Vijfenzestig deelnemers begonnen aan een fietstocht van dertig kilometer, die in verband met de slechte weersomstandigheden werd ingekort tot twintig kilometer. De tocht voerde de deelnemers door de polders rond Aardenburg. Voor vandaag, dinsdag, woensdag en donderdag staan eveneens tochten van dertig kilometer op het programma. De avond-fiets-vierdaagse wordt georganiseerd door trimclub Aardenburg. Men start vanaf café 'De Zwaan' Meer dan zestig deelnemers begonnen maandagavond aan de avond- fiels-vierdaagse in Aardenburg ItS - Ziekenhuis De Bevelanden, 8-16.30 uur: uitzending Nomen DDELBURG Molenwater, 9.30- Bir Miniatuur Walcheren; jlouwburg, 20 uur: 'Winkeldochters' •o.a Annet Nieuwenhuyzen; 'thuis, 20-21.30 uur: uitzending Ra- ISSINGEN Bethesda-St- tphziekenhuis, 20-21.30 uur: uit- <!lng Rawa; ^voorstellingen «GEN OP ZOOM Roxy 1,20 uur: Gendarme in paniek, a.l. w II, 20 uur: Ilsa, meesteres van mannenkamp, 16'jr; WActueel I, 20 uur: Forced ven- nce. 16 jr tm'Aclueel II. 20 uur: Dne Tiro- in Saint Tropez. 16 jr.. to'Actueel III. 20.30 uur: C'era «tanto amati, ES-Grand, 20 uur: Les uns et les *s. 16 jr; EST De Koning van Engeland 8 uur Lieve meisjes. 18 jr mm Caddy schack, a.l.; 20 uur Wy blues, a l.. 20 uur: The excor- 16 jr. De gendarme in paniek, a 1 STBURG Ledel. 20 uur: Lekkere ten. 18 jr.: ÖiBUZEN Luxor. 20 uur: De in paniek, a 1 La passante du Sans-Souci. SSINGEN Alhambra I. 20 uur "t. 16 jr jmbra II, 20 uur: Still of the night, Toonstellingen ÏL—Galerie Bellemans. 10-18 ur te van Yvonne van den Akker 31/5), tergalerijIllustraties van The [>g King (fm 30/6); tiN'ISSE Visserij- en oorlogs film geopend van 14-16 uur: ïntehuis, 9-12 en 14-17 uur: werken van Addie Kubbmga (tm 6/7); BURGH-HAAMSTEDE - De Burght. 13.30-16 uur werken Arie Boers en Herman Gast (t'm 1/6). DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen; Burgerzaal Stadhuis, 9-12 en 13-17 uur: werken van Roger de Kerf; HULST Streekmuseum, 14-17 uur: 'Goed gemutst in Zeeland' (I'm 30/7); Galerie Van Geyt, 9-12 en 13-17 uur: werken van Jan van Hiel, MIDDELBURG - Zeeuws Museum, 10-17 uur: werken over Hercules Seg- hers (t'm 16/6); Galerie De Wijnstock: werken van diverse kunstenaars (t/'m 26/6); OOSTKAPELLK - Molenweg 36, 10- 12 uur: fossielenmuseum, OOST-SOUBURG Bibliotheek, 13 30-17,30 en 18.30-20 00 uur: werken van diverse kunstenaars (tm 2 6) TERNEUZEN - Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16.30 uur oude culturen (t'm 295). Museum. 9-12 en 13-17 uur: werken van Gemt van Engelenhoven en An neke Ruimschotel (tm 315): VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: 'Het landschap ui de delta' (t'm 30 9). VLISSINGEN - Reptielenzoo Igua na'. 14-17 30 uur Levende reptielen, amfibieën en insekten: IJZENDIJKE - Museum, 10-12 en 13 30-17 uur Kantklossen en bode bussen' itm 15/8). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor mllieuklachten) Zeeuwsch-Vlaandcren Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei. Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, lel 01180-36251, van 10.00-24 00 uur weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, lel. 070-600555. Te bereiken op kantoOrdagen van 12-17 Bij het bezoek van het gezelschap aan het gerenoveerde hertenkamp hij 'Het Vlaemsche Duyn' in Groede uit te streek-VW-voorzitter J. Schippers kritiek op de overdaad aan 'groen' en het gebrek aan andere, kleurige be planting bij het hertenkamp. „De gemeente kan daar toch wel wat bloemen neerplanlen?", vroeg hij zich zijdelings af. Hij werd op z'n wenken bediend. Wethouder De Feij ter, die de klacht hoorde, laadde een paar kistjes potbloemen in zijn auto en bracht die maandagavond nog naar het hertenkamp. A. G. R. Tijdink directeur kantoor AMRO Sas van Gent OOSTBURG De heer A. G. R. Tijdink, directeur van het Amro- kantoor te Oostburg, is benoemd tot directeur van hel Amro-kantoor Sas van Gent. Maandagmiddag kon in hotel 'De Eenhoorn' te Oostburg afscheid wor den genomen van de Amro-directeur Velen maakten van de gelegenheid gebruik de heer Tijdink de hand te drukken. BRESKENS Morgen, woensdag wordt voor de negende keer het 'Ar joan-feest' voor alle kinderen uit Breskens gehouden. Het 'Arjoan-feest' wordt financieel ge steund door inwoners en midden stand van Breskens. Verder heeft een suikerwerkenfabrikant snoep ge schonken, dat ten bate van het kin derfeest werd verkocht De feestdag wordt woensdag om halftwee geopend door wethouder A de Feyter Daarna worden er op de speelpleinen van de rooms-katholieke basisschool De Schelphoek' en de rooms-katholieke kleuterschool "Kienkankoorn spel letjes gedaan, zoals touwtje trekken, aankleedwedstrijd. waterestafette en speklap-happen Ook worden de kin deren getrakteerd op film. limonade en frites. Voor de ouders is er de mogelijkheid om een kopje koffie te nuttigen op éen van de speelpleinen. Het feest wordt traditioneel besloten met het bakken van stokbrood Na tuurlijk is er een rad van avontuur. Tijdens het stokbroodbakken 's avonds worden de prijswinnaars van de loterij bekend gemaakt De prijzen voor de loterij zijn gemaakt, door pastoor Omer Gielhet. Jan de Koster. Gerard van Grieken en kinderen van de rooms-katholieke basisschool. VOO-BIJEENK OMST Scheve verhouding christelijk en openbaar onderwijs MIDDELBURG „Op het ogenblik heeft het onderwijs in Nederland voor tweederde een bijzondere en voor eenderde een openbare identi teit. Dat klopt toch niet met wat zich verder in de samenleving heeft voor gedaan. kijk bijvoorbeeld eens naar de ontkerkelijking. Het onderwijs is met die beweging helemaal niet mee gegaan. Het bijzonder onderwijs heeft zich voorzien van een machts positie in Nederland" Dat zei de heer L. van der Jagt, landelijk voorzitter van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOOi maandagavond op een discussiebijeenkomst in Middel burg, die door de plaatselijke VOO- afdcling was belegd. De andere gastspreker van de avond, drs M Beinema. CDA-tweede- kamerlid. ontkende dat er sprake is van een machtspositie en zei tot de ongeveer zestig aanwezigen ..Het is nu eenmaal zo dat de bevolking meer kiest voor bijzonder dan voor open baar onderwijs. Het gaat ero erom dat de ouders de vrijheid hebben om een school voor hun kinderen te kiezen De identiteit, de sfeer en de kwaliteit van het onderwijs kunnen een samen hangend complex vormen waaraan de ouders de voorkeur geven. Het is beslist niet zo dat de overheid zich daarmee mag bemoeien. Het is ge woon een feitelijk gegeven waar je rekening mee moet houden". De heer Van der Jagt benadrukte dat hij niet vindt dal het bijzonder onder wijs zou moeten verdwijnen „Maar. je moet als onderwijsinstelling wél dui delijk je identiteit laten blijken. En natuurlijk is het aan de ouders om de keuze te maken, maar bij de verdeling tweederde-eenderde valt er niet zo erg veel meer te kiezen, althans niet in bepaalde delen van Nederland aldus Van der Jagt. Een van de aanwezigen in de zaal merkte op: „Doordat er steeds min der leerlingen zijn. ontstaat er een run op hen en daardoor verlaagt de bijzondere school de drempel. Ik heb de indruk dat er bij een loelatingsge- sprek met dc ouders niet meer zo nadrukkelijk wordt gezwaaid met het identiteitskaartje". Beinema .Dat valt wel mee U gaat uit van kennelijke zekerheden Je kunt met stellen dat de bijzondere scholen hun drempel verlagen om aan meer leerlingen te komen. Ik büjf er wél bij dat een bijzondere school zijn identiteit duidelijk naar buiten moet brengen" Pieter Hoogendoorn exposeert vanaf donderdag, 19 mei, tot begin juli in de 'Westpoort' te Goes schilderijen op het thema Vlag-als-magisch- symbool. Bij de opening - donderdagavond 20.30 uur - speelt de fanfare Sint- Juttemis en wordt een serie dia's vertoond. Het jazz-, folk- en expositiecafé Westpoort is gevestigd op het adres Nieuwstraat 72 te Goes. Aan het prugramma voor het Holland Festival - 1983 zijn enkele evenementen in Middelburg toegevoegd. Zaterdag 18 juni speelt in de Concertzaal hel Circle Ensemble, zondag 19 juni zijn er twee concerten: Tciko Kikuchi (oude instrumentenl en het Hato Ensemble. Het Circle Ensemble speelt eigentijdse muziek en kiest daarvoor uit werken van Ishn. Miki. Shinohara. Taira. De groep herbergt onder andere zes slagwerkers en hanteert daarnaast een zeer uitgebreid instrumentarium Teiko Kikuchi bespeelt in Middelburg een 17-snarige baskoto in werken van Yatsuhashi. Makino. Hirose. Miyoshi. Shinohara. Ichiyanagi 117e en 20e eeuwi Het Hato Ensemble heeft een programma samengesteld op basis van de ontmoeting tussen Oost en West zoals men die kan vinden in de Japanse muziek. Dc groep brengt zowel traditionele als moderne muziek De twee ensembles spelen 's avonds, vanaf 20 uur, Kikuchi 's middags marktberichten BEZWAAR BUSGEBRUIKERS LEWEDORP Drs. M. Bemem LEWEDORP De nieuwe busverbin ding van de vervoersbedrijven Zuid- West Nederland en de Automaat schappij Zeeland van Goes naar Le- wedorp voorziet niet in een behoefte. Bovendien maakt de bus, wanneer de zogenaamde dwarsverbinding vanaf 29 mei een feil wordt, een enorme omweg. Dal beweert Ton Huijssoon uit Lewedorp. De Borselse inwoner is regelmatig gebruiker van lijn 39. die de nieuwe route moet gaan volgen Huijssoon zet bij de plannen van de vervoersbedrij ven grote vraagtekens Onlangs dien de hij bij de rijkshoofdinspecteur van het verkeer in het district Zuid-West een bezwaarschrift in. Huijssoon twijfelt of de nieuwe lijn verbinding passagiers zal aantrekken „Ik heb niet de indruk dat bij de inwoners van Lewedorp of 's- Heerenhoek grote belangstelling be staat voor een rechtstreekse verbin ding met Nisse of 's-Gravenpolder. En andersom ook niet", aldus de Borselse inwoner. Lijn 39 gaat vanaf 29 mei Nisse en 's-Gravenpolder aandoen. Dit heeft tot gevolg dat de route Goes-Lewedorp meer kilometers en tijd in beslag neemt. „Ik vraag me af of met de dwarsverbinding enig nut wordt gediend", betoogt Huijssoon. Het bezwaarschrift meldt dat het streekvervoer op de Bevelanden ge richt is op goede en snelle verbindin gen. De dwarsverbinding gaat lijn recht tegen dit streven in, aldus het HULST De Rotterdamse zanger Lee Towers treedt vrijdag 20 mei op in zalencentrum Tiffany in Hulst. Het optreden begint om 21.30 uur. Towers zal worden begeleid door het Hulster dans- en showorkest Bluesette. schrijven. Huijssoon erkent dat Nisse spaarzaam is bedeeld met openbaar vervoer. Hij vindt evenwel dat het dorp met de nieuwe regeling weinig tot niet gediend is. De twee bussen, die Nisse gaan bezoeken, vertrekken vrijwel gelijktijdig uit Goes en komen slechts enkele minuten na elkaar in het dorp aan. schrijft Huijssoon. Bo vendien maakt hij bezwaar tegen het feit dat de laatste bus naar Goes al om even na halfvijf uit het dorp vertrekt Het dorp 's-Gravenpolder heeft vol gens de Lewedorpenaar al een goede verbinding met de ganzestad Aan het eind van zijn schriftelijk betoog stelt Huijssoon voor een on derzoek naar het nul van de nieuwe regeling uit te voeren. „Als nu blijkt dat maar twee of drie mensen per dag van de dw arsverbin- ding gebruik maken, kan men er beter mee stoppen en terugkeren naar de oude situatie", vindt Huijs soon, „die evenmin een toppunt van serviceverlening te noemen valt". Jongeman gewond bij aanrijding in Nieuwdorp NIEUWDORP - Door nog onbekende oorzaak zijn maandagmorgen rond kwart voor acht op de Westhofweg in Nieuwdorp twee bromfietsers en een fietser met elkaar in botsing geko men. Zowel de bromfietsers als de fietser kwam daarbij ten val. Een van de bromfietsers, de 18-jange H C uit Borssele. werd zodanig gewond, dat hij naar het Gasthuis in Middelburg moest worden overgebracht C werd gewond aan zijn hoofd en moet waar schijnlijk een vingertop missen De politie van Borsele verzoekt eventuele getuigen zich bij het bureau i tel 01106 - 1500i te melden. AARDENBURG In 'De Elderschans' in Aardenburg is vorige week aanzienlijke schade aangericht door de voormalige eigenaar van hel pand, S. C. J. V. uit Eede. Ili.i heelt toen in dronken en overspannen toestand dc gerestaureerde, kostbare glas-in-loodraam in de voor deur kapotgeslagen en binnenshuis twaalf bewerkte sierramen vernield. Daarbij liep hij ernstige snijwonden op aan een hand. Twee pezen werden doorgesneden. De man werd direct overgebracht naar het ziekenhuis in Oostburg waar een chirurgische ingreep is uitgevoerd. uiiMiic uewoner van De Elderschans'. de heer H van Meenen was op het moment van de vernielingen afwezig. Toen hij van hel incident hoorde heeft, hij meteen de politie ingeschakeld en een arts gebeld Ook de curator van het faillissement van restaurant De Elderschans' werd ingelicht als eerstverantwoordelijke voor het geres taureerde bouwwerk De politie maakte proces-verbaal op Juridisch is niet alleen sprake van vernielingen maar ook van inbraak, omdat het pand officieel bewoond wordt door de heer Van Meenen. Curator mr H. den Hollander had maandag nog geen Idee van de omvang van de schade. Veiling Bergen op Zoom Maandag 16 mei. Aardbeien glas per doosje 1.24-1.50: Golden Delicious 30-85. Jonagold 2.50-3 00: Winston 63-74; vroege aardappe len 2.00-2.60. late aardappelen 12-30, kas bloemkool 1,39. bloemkool 38-1.62; kas- andïjvie 83-1.52. rabarber 23-50. spinazie 1.50-1.72; bospeen 1.33-1.62: breekpeen 24- 27. knol selderij per stuk 47-62. kas-selder per kilogram 46. bos kroten 80-95: snijbo nen 7,20-7,78: |>eulen 17.00. prei 67-1.15. sla 18-25. komkommer per stuk 23-90, tomaten 12,50-14,80. bos uien 17-34. uien 30-38; radijs 41-55. asperges per ons 18-87. bos peterselie 49, bosselder 73-79; ijsbergsla 51-57. witlol 1.90-4.80: lamsoren 3.40-3,70. VEEMARKT LEIDEN Aanvoer: totaal 1383. slachtrunderen 1139. schapen en lammeren 249. Prijzen, slieren iresp le en 2e kw.) 8,65 - 9.45 8.35-8,65. vaarzen iresp le en 2e kw i 7.80-9.05 7.00- 7.75. Koeien iresp le, 2e en 3ekw.) 7.75-8,95 7.10-7.70 6.80-7 10. Worstkoeien 5,95-7,00 dikbillen extra kwaliteit 9.50-13.75 Scha pen 185-240 Lammeren 240-350 Zuiglam- meren 180-240 Overzicht iresp handel en prijzem slachtrunderen redelijk-stabiel schapen en lammeren vlot-stabiel. zuiglam- meren hoger PAARDENMARKT UTRECHT Op de paardenmarkt in Utrecht zijn maan dag 263 paarden aangevoerd De prijzen lulden als volgt tin gulden per stuk. slacht- paarden per kg geslacht gewichti luxe paarden 3000-4000. werkpaarden 2200-3400. oude paarden 1900-2550. 3-jange 1700-2700. 2-jarige 1450-2550. veulens 450-1350. hitten 550-1550, pony's 250-950. oude slachtpaar- den 5 50-7 00. jonge slachtpaarden 5.60-7.20 Handel slachtpaarden rustig, pony's lui. Coöperatieve tuinbouwveiling 'Walche ren' B. A. te Middelburg Marktbericht van maandag 16 mei 1983. Aardappelen bintjes bo 23: pipo gr 30-31: eersteling gr 368, dr 334. kr 306 Appelen golden delicious II 80 90 107. 70 80 90. 85 70 72: Winston II 70 80 81-82. 65>70 70. 60'65 53. Tomaten A I 251-301. B I 260 - 270. C I 206 - 226; alysum 8-16. afrikanen 15-16. Ijsbloe men 12-14. petunia 15-17. tulpen bos 92 Groenten1 natuursla 24- 41, andijvie 119- 145. spinazie 108-182, prei A 76-95. psotelein 237. rode kool A 74-114, B 58-66: spitskool 65-86. snijbonen 852-871, krom 716-720, bos peen 189. breekpeen 35-48, boskroten 184- 199. rabarber 9-17, radijs 26-39, uien BO 69, GR 42. bosuien 43, knolselderij kg 61, ramenas bos 10-11. selderij bos 98-110, eerste bosuien aangevoerd door L. Mechiel- se uit Ritthem. eerste kper L de Rijke uit Vlissingen. Komkommers I 76'91 74-78, 61. 76 77. 51 61 67-72, 41 51 58. 36 41 44, II 76'91 66.61 76 73-74 stek II78, Bloemkool I 4 170. 6 162-200. 8 136-166, 10 94. II 3 134-174. 4 123 198. 6 102-209. 8 70-163. 94 39-58. III 3 146. 4 100-136. 6 39-136, 8 38-114. 10 38-60, 12 348-42. Aanvoer plm. 39.000 stuks in 5.594 kisten Arnemuiden BI winnaar Axels voetbaltoernooi AXEL Arnemuiden bij de Bl- juruoren. Middelburg bij B2 en Sluis kil bij de F-pupillen zijn zaterdag de winnaars geworden van de tweede serie toernooien, die de voetbalvereni ging AZW in Axel hield. Arnemuiden toonde zich veruit de sterkste bij de Bl-jumoren: alleen tegen Corn Boys moest een gelijkspel worden toegestaan. De overige twee duels (op het laatste moment had Oostkapelle zich afgemeld bij de orga nisatie) werden in winst omgezet. Het B2-elftal van Middelburg had meer moeite om zich als winnaar te laten huldigen. Omdat de Walcherse ploeg beter tot scoren kwam dan Terneu- zense Boys (beide teams waren gelijk geëindigd) trokken zij via een beter doelsaldo de winst naar zich toe. Bij de F-pupillen speelde Sluiskil slechts gelijk tegen Axel. terwijl de overige ontmoetingen winnend werden afge sloten. De eindstanden zijn Bl-junloren; 1 Arne muiden, 2 Com Boys. 3 AZW 4 Bruse Boys. B2-junioren: 1 Middelburg. 2 Terneu- zenseBoys. 3 Vlissingen. 4 HW'24.5 AZW F-pupillen: 1 Sluiskil. 2 Axel. 3 Spui. 4 AZW. 5 Corn Boys Oud-papieractie OUD-VOSSEMEER - De Oud- Vossemeerse muziekvereniging houdt vrijdagavond en zaterdagmorgen weer een oud-papieractie ten bate van haar instrumentenfonds De vertrek tijden zijn vrijdag om 18 00 uur en zaterdag om 8.45 uur. HULST De zes Hulstenaren, die vorige week woensdag vertrokken naar Polen om in Kadlub, Lipowa en Grodkow hulpgoederen af te geven, zijn maandagmiddag in Hulst terug gekeerd. Aan de Poolse-Oostduitse grens ontstond een vertraging van enkele uren. De controle bleek streng en over meegebracht geschenken moesten invoerrechten worden be taald. Het zestal arriveerde zo'n vier uur later dan was voorzien. Blij waren de Polen vooral met de medische apparatuur en de medicij nen. die werden afgeleverd in een ziekenhuis in Grodkow. aldus Walter Blesbroeck. één van de zes 'Polengan- gers' Volgens hem is de toestand in Polen veel verbeterd. Er is tegenwoor dig voldoende voedsel, al is er wel nog tekort aan de wat luxere zaken als zeep. tandpasta Aan schoenen en babvkleding blijkt nog altijd een schrikbarend tekort te zijn Een flink deel van het transport bestond dan ook uit deze zaken Verder ging er mee dames- en herenkleding er. zeep en tandpasta De totale waarde van de goederen, die in twee personenauto s en eer. forse bestelbus waren gepakt bedroeg hon derdduizend gulden. De helft van dat bedrag waren de kosten voor de medi sche apparatuur Walter Biesbroeck zei alles in het werk te zullen stellen om volgend jaar omstreeks dezelfde tijd weer met een hulpgoederentrans port naar Polen te kunnen gaan Het was deze keer het derde transport naar het Poolse stadje Kadlub De Hulster vrijwillige brandweer heeft vriendschapsbanden met brandweer lieden uit deze plaats. Het transport werd mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de Hulster lage re scholen en het Jeugd Rode Kruis uit Hulst. De zes Polengangers waren Leon Pol- fliet. Waller Biesbroeck, Theo Bies broeck. Jacky Saman, burgemeester P. J. G. Molthoff van Hulst en de huisarts J. Niesten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25