j MINI KRANT H Familie berichten VERSE WORST KILO 5.48 G%t&< Rabobank fS bi/non Kerkelijk nieuws 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 17 MEI] Goedemorgen S §i OPA FAASSE x| Boekhoutstraat 6. ;|:j Westkapelle. Hartelijk gefeliciteerd Smet uw 102-de ver-:-:; jaardag. S .V g X; De kinderen. ij: klein- en X; achterkleinkinderen S wensen u een fijne dag jj toe. ;X GOES ROOSENDAAL VERS W KU1 T3T A M MADE PRINCENHAGE WAALWIJK SCHIJNDEL GROOTHANDELS-KORTING VLEESHALLEN 0'30pkk°?zbsiioor,'an5kil° FONDUE SCHOTEL kilo 16.80 MET O.A. BJEF-FRC-K.FILET-TARTAAR-LEVER VERS KUIKENBOUT BLANKE KUIKENFILÉ MAROS DRUMSTICKS TV STICKS KUIKENVLEUGELS kilo 4.48 Vz kilo 6.95 kilo 7.98 kilo 2.98 KUIKENSNITSELS HAMBURGERS p.st. 1.45 p.st. 0.75 SCHOUDER KARBONADE RIB KARBONADE HAAS KARBONADE STUK OF ROLLADE VARKENSFILÉ kilo 6.98 kilo 8.98 kilo 9.98 '/z kilo 6.95 ff GOES MADE WAALWIJK SCHIJNDEL Kamperfoliestraat 85 Den Deel Grotestraat 309 Hoofdstraat 166 (achter de huishoudschool) nabij centrum tel. 04160-38796 tel. 04104-74044 tel. 01100-20948. tel. 01626-3137 Maandag geslotan - Koopavond tot 20.00 uur- Zaterdag lot 13.00 uur heerlijk gekruide BOTER MALSE BIEFSTUK DE ECHTE KOGELBIEF MAGERE RUNDROLLADE MAGERE BORSTLAPPEN MAGERE VARK.ROLLADE Vz kilo 10.95 Vz kilo 11.95 kilo 11.98 kilo 8.98 kilo 9.98 rïSPtt f *£>We 1.79 1938 1983 jj Op 19 mei zyn onze ouders en grootouders •X J. DE KAM •jj J. J. DE KAMMAARSMAN 45 jaar getrouwd Wilt u hen hiermee feliciteren'' jj U bent van harte welkom op zaterdag 21 mei. :j: Receptie van 19.30 tot 21 00 uur in het J. M jj Casembroothuis. Nieuwstraat te Kamperland. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen: C. Broekhoven M Broekhoven de Kam Annemarie en Annelies Dinsdag 17 mei 1983 gedenken onze lieve ouders, jj groot- en overgrootouders jj •j: J. VAN DEN BROEKE ijj :j en jj ii; C. C. VAN DEN BROEKE-T1SSINK jij: ij hun 50-jarige huwelijksdag Wij hopen dit te jj j: vieren op 27 mei 1983 in de Getuigemskerk te ;j: ij Middelburg jj ijVeerseweg 140. j; Middelburg. j:: Dankbaar berichten wij dat onze ouders jj H. SMALLEGANGF. jj en ij :::j L. L. SMALLEGANGE-DE MOER ii; ij: op 18 mei a.s. 50 jaar getrouwd zijn. Zij hopen dat jj jj te vieren op zaterdag 21 mei in de Pompweie, jj ij: Wilhelminastraat 2a. jj jj Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.00 jj •j: uur. X; ij; Hun dankbare kinderen :j: ij: Piet en Henny. ij jj W. Alexanderstraat 69. ij jj 4484 AR Kortgene. j: j Op zaterdag 21 mei a.s. hopen jj ;i JACOBUS DE BUE ji; ij en jj j MAATJE DE BUE-KRIJGER jj j hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren, jij: j Receptie vanaf 20.00 uur in het verenigingsge- jj: bouw 'Vijverzicht', Plein te Borssele. Komt u jj ook? jj: Namens tiun dankbare jj kinderen en jj: kleinkinderen. jj ij Borssele. mei 1983. :j: Oostsingel 11. jj: j: 1938 1983 j: ij Op 20 mei a s. zijn onze ouders en grootouders ij j: J. A. VADER ij ij en i; I J. W. VADER-PROVOOST j ij 45 jaar getrouwd. jj ij Ieder die hen daarmee wil gelukwensen is wel- :j jj kom van 19.30 tot 21.00 uur in het 'Schuttershof, jij jij Kanonweistraat 30. Domburg. :j jijj Kinderen en kleinkinderen. :j Voor uw belangstelling, bloemen en geschenken ter gelegenheid van ons huwelijk zeggen wij u hartelijk dank. Middelburg, mei 1983. De Ruyterstraat 69. Voor de vele kaarten, bloemen en geschenken bij ons 25-jarig huwelijk zeggen wij u. ook namens onze kinderen heel hartelijk dank. Temeuzen. mei 1983. Lange Reksestraat 23. Algemene vergadering van de Rabobank te Wemeldinge Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisenbank 'Wemeldinge' B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op woensdag 1 juni 1983 om 20 uur in het Dorpshuis te Wemeldinge. Verkorte Agenda Opening 0 Notulen vorige vergadering 0 Jaarrekening 1982 0 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht 0 Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1982 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het bestuur V W\ Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele gelukwensen, bloemen en cadeaus, die wij voor ons 60-jarig huwelijk mochten ontvangen. In het bijzonder danken wij de buurtbewoners, voor hun liefdevolle inzet, om deze dag te doen slagen. Ons 60-jarig huwelijksfeest is voor ons een onvergete lijke dag geworden. J Freekenhorst M. Freekenhorst-Heyboer W -Souburg. Nwe.Vlissingseweg 97. Voor Pinksteren nog een nieuw bankstel? Dat kan. Keus uit meer dan 30 bankstel len bij: MAARTENSE MEUBEL 't is boven MAARTENSE TAPIJT, Plein 1940. nrs. 17-23, Middelburg. Lage prijzen. Hoge inruilprijs voor uw gebruikte meube len bij aankoop nieuw. Nu ook Ritthemsestraat 9, Oost-Souburg. Nieuwe gebruikte meubelen. Let op dinsdag 24 mei gesloten. Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn vrouw en kinderen, heel hartelijk danken voor de vele blij ken van medeleven die ik in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ondervinden W. van Hekken. Oostkapelle. mei 1983. Domburgseweg 83. In verband met sterfgeval zijn wij donderdag 19 mei de gehele dag gesloten. GARAGE MEERMAN, Korenbloemlaan, Arnemuiden. badmode Voor groot en kluit GOES MIDDELBURG De speciale pagina voor adverteren zonder winstoogmerk. Voor alle mensen, verenigingen en niet-commerciële instellingen. U bereikt er vrijwel alle Zeeuwen mee. Elke vrijdag in de PZC Bedrijfsschool KMS Vrijwilligerswerk Zoals vermeld, werden dinsdagavond de leerlingen, enkele ouders en be langstellenden door de industriebond FNV in kennis gesteld van het door hen met de KMS-directie in principe overeengekomen akkoord betreffende de bedrijfsschool. Uitgaande van de inhoud, behoefde de vraag, wat de gevolgen kunnen zijn voor de aan staande tweedejaars leerlingen, in dien deze niet akkoord willen gaan met hun loonsvermindering, niet te worden gesteld, daar er van de zijde van de industriebond FNV bij voor baat werd gezegd niet te weten wat er gaat gebeuren als deze jongens het niet eens zijn met de voor hen in het vooruitzicht gestelde loonmaatregel. Velen zullen zich hierdoor afvragen wie het dan wel mag weten. Of moeten deze leerlingen dan maar gewoon dank u wel zeggen voor deze maatre gel. Het is nog maar de vraag of deze jongens in de toekomst in het bedrijf kunnen worden geplaatst; anders moeten ze voor de ww straks nog eens 20 procent van hun loon inleveren en worden zo twee keer gepakt. De geno men maatregel mag dan in de toe komst voor de Schelde financieel ge zien iets opleveren, doch deze kan het bedrijf ook schaden doordat de animo voor de school zal teruglopen en de inzet van de huidige leerlingen min der kan worden. Namens ouders van leerlingen S. Kaljouw Zeelandiaplein 6 Oost-Souburg Verkeersdrukte Bij deze reageer ik op de opmerking van de heer Burgmeijer „De mensen die een auto hebben, komen toch niet met de bus" (PZC 6 mei, verslag bevrijdingsdag Middelburg). Het te gendeel is waar. mijnheer Burgmeijer, het parkeren is op dit moment een probleem. Daarom hebben vee! auto mobilisten de auto thuis gelaten. Dat blijkt uit de gegevens, die ik als stationschef heb opgedaan. Vanaf 8.45 uur tot en met 10.30 uur zijn op de agglomeratie Middelburg-Vlissingen, alle ritten dubbel bijgereden. Zo ziet u mijnheer Burgmeijer, dat het open baai' vervoer „komt uit het volk en er is. voor het volk" Wat betreft de busbaan in Middelburg, dat is een belachelijke situatie, vooral op don derdagen en bij festiviteiten. Waarom niet een klein beetje medewerking, geacht gemeentebestuur? Geef ons in Middelburg vrijbaan. Het werkt alle maal een stuk prettiger, zowel voor het publiek als voor onze chauffeurs, A. Pijs Statenlaan 218, Middelburg Bevrijdingsdag Op 5 mei om 10 uur 's morgens bevond ik mij in de menigte voor het stadhuis. Ik was er per ongeluk in terecht gekomen, omdat ik op dat moment elders in de stad moest zijn. In eerste instantie werd ik opgeschrikt door drie (gevechts?)vliegtuigjes. die met groot kabaal rondjes cirkelden boven de stad. In verbeelding kon ik de bommen al haast horen vallen. Toen kwamen de brooddroppingen Ik viel werkelijk van de ene verbazing in de andere Hongerwinter anno 1983' Mensen vlogen elkaar haast aan om maar een broodje te kunnen bemach tigen. die je voor een paar gulden per tien stuks kunt kopen bij Trefcenter Massa-waanzin of crisis9 Vliegtuigje met sleep 'met dank aan onze bevrij ders' Realiseert men zich niet. dat in 1945 pas de echte Amerikaanse inva sie begon? In Korea. Vietnam en heden Nicaragua? Onze zogenaamde bevrijders van toen. de 'bezetters' van zoveel landen nu! Om niet te vergeten Amerikaans imperialisme in El Salva dor. de Filipijnen. etc! Kortom een trieste vertoning. Daarna kwam het volgende deel van dit trieste spekta kel. De optocht van (oudei legervoer tuigen en het posteren ervan op 'stra tegische' punten in de stad. In sommi ge delen van de wereld zijn militaire voertuigen als tanks en aanverwanten een angstaanjagend vertrouwd beeld geworden op de hoek van de straat. In landen als Polen staan ze strategisch opgesteld om de bevolking eronder te houden In ons land wordt het toege juicht als iets geweldigs! Vrouwen en kinderen reden erop mee als in 1945 Militair wapentuig als 'speelgoed', om misselijk van te worden. Terugdraai en van de Lijd. of toekomstbeeld? Zelfs het NOS-journaal ontbrak met op het 'feest'. Er werd uit en ten treuren gefilmd om heel Nederland mee te laten genieten, hoe wij in de ban zijn van het Amerikaans imperia lisme en de vanzelfsprekende bewape ning daarbij. Ik heb mij op 5 mei 1983 in Middelburg echt bevrijd gevoeld. Inez Groenendijk Seisplein 3 Middelburg Ik ben een gewone huisvrouw van 38 jaar en niet eens direct betrokken bij werkloosheid en de gevolgen daarvan. Normaal wind ik mij niet zo vlug op bij het lezen van de dagelijkse krant, maar vrijdag jl. heb ik mij wèl opge wonden bij het lezen van een adver tentie in de PZC. geplaatst door ver pleeghuis Ter Valcke in Goes. In deze tijd van enorme werkloosheid leest men steeds meer van dit soort adver tenties. waarbij een beroep wordt ge daan op vrijwilligers, om gratis arbeid te verrichten, waarvoor in een tijd van minder werklozen betaald zou moeten worden. Dit is een volkomen a-sociaai gedrag waar vooral de gezondheids zorg zich schuldig aan maakt. Het kabinet zegt. ernaar te streven zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden of aan zoveel mogelijk men sen werk te verschaffen, maar staat tegelijkertijd welwillend toe. dat nor male betaalde arbeid wordt vervan gen door onbetaalde arbeid waarbij de vrijwilliger zijn uitkering blijft ont vangen. Volgens mij is dit een grof schandaal. Zolang deze praktijken wettelijk toegestaan blijven, zullen mensen steeds meer hun eigenwaarde verliezen. Natuurlijk zullen er voor al deze 'vrijwillige werkzaamheden' steeds mensen genoeg zijn. Geen mens vindt het op den duur leuk om steeds thuis te zitten en niets te doen en een uitkering ontvangen. Door zich op te geven voor dit vrijwillige werk voorkomt hij isolement maar on danks dit werk blijft hij werkloos. Men lost hier de werkloosheid niet mee op. Men bevordert het. Van een uitkering is het helaas niet royaal leven. Waar om niet al deze zogenaamde werk zaamheden, die vaak door ervaren mensen vrijwillig worden verricht, niet omgezet in betaalde arbeid. Ar gumenten, als zou er geen geld zijn lijken mij niet juist. Je haalt er veel mensen mee uit de ww en dat scheelt ook veel voor de schatkist. En het belangrijkste van ai: je iaat een mens weer mens worden, zonder dat hij genoodzaakt is zijn hand op te hou den, voor de ww-uitkering Mevr. M. F. Clark-Rodenburg Spoorlaan 29 Wemeldinge Hockeytoernooi Hierbij een ingezonden stuk naar aan leiding van uw artikel 'Zeevaart school redt hockeytoernooi MMHC' in de PZC van dinsdag 10 mei 1983. Langs deze weg wil ik de werkelijke reden bekend maken waardoor het toernooi van de MMHC op sportcom plex de Voorborch geen doorgang kon vinden. De velden waarop gespeeld moest worden waren te nat doordat er drainagebuizen stuk waren. Deze zijn enkele weken geleden stuk gestoten door een graafmachine, die nodig was om een sleuf te graven ^oor een gas- en elektriciteitsieiding voor hun eigen clubhuis. Dit werd op maandag 2 mei ontdekt toen men alle drainagebuizen ging controleren omdat de velden te nat bleven. Vanaf die dag is er alles aan gedaan om het vele opgehoopte water af te voeren, 's Woensdags bleek echter al dat dit voor het weekend niet haalbaar was en werd de MMHC hiervan op de hoogte gesteld. Na overleg werden op een droger gedeelte twee nieuwe velden aangelegd en zou er "s zaterdags gekeurd worden. Ook moest er vrijdags om 19 uur nog een belangrijke wedstrijd gespeeld wor den door Hl li.v.m. degradatiei Deze wedstrijd werd ook die avond ge speeld. hoewel op een ander gedeelte van het veld de zomeravondvoetbal werd afgelast omdat het daar weer te nat was. 's Nachts viel er echter'weer zoveel regen dat men op de velden liep te soppen de andere morgen. Terecht werden die velden dan ook afgekeurd. Het is echter te betreuren dat men zijn teleurstelling meent af te moeten reageren op de terreinbeheer der en medewerkers van de Voor borch. Laat men. ook als het tegenzit, sportief blijven. F. Buys 't Zanddorp 124 Middelburg Dierenvergiftiging Regelmatig kan men in de krant lezen 'Honden of katten slachtoffer van vergiftiging' Als je zo iets leest of hoort dan vraag je als dierenvriend je af. wat bezielt toch deze lieden die door het strooien van vergif onze medeschepselen 'de dieren' onder vaak verschrikkelijke pijnlijke om standigheden om het leven brengen. Beseffen deze lieden wel waar ze mee bezig zijn Wat ze aanrichten bij de dieren en bij allen die van die dieren houden. Ook in Oosterland is het helaas nog pas gebeurd, dat een kat door vergiftiging om het leven is ge bracht. Eigenaars van dieren let daar om goed op uw dieren. Wanneer u echter denkt dat uw huisdier iets verkeerds heeft gegeten, en tengevol- NED. HERV. KERK Beroepen te Hoogvliet. O. Weijsenfeld te Makkum-Comwerd-Idsegahuizum- Piaam; te Zoetermeer: J. den Hoed te Sliedrecht. te Hardenberg. G. van Asselt te Weesp; te Veenendaal: J. R. Volk te Bleskensgraaf; te Wijhe, toe zegging: J. de Gier te Noordoostpol der (Marknesse-Luttelgeest). GER. KERKEN Beroepen te Werkendam: N. J Dek ker te Olst, die dit beroep heeft aange nomen; te Creil-Espel iNoordoostpol der): G. Bilker te Dokkum. GER. KERKEN VRIJGEM. Beroepen te Alphen aan den Rijn: H. R. van de Kamp te Hooghalen in combinatie met Beilen. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Rotterdam-Zuid; A. van der Veer te Zwolle. GER. GEM. Beroepen te Doetinchem: D. Hakken berg te Lisse. BAPTISTENGEMEENTEN Beroepbaar: N A. van der Leer, Si mon van der Haghenstraat 93 te Hoek van Holland. NED. HERV. KERK Bedankt voor Nunspeet: L. Schaap te Schoonhoven. GEREF. KERKEN Beroepen te Harkema. N. Berghuis te Hollandscheveld; te Zwijndrecht- Groote Lindt: drs. J. C. Eikelboom te Haamstede. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepbaarstelling: drs. G. Hagensjr. Dijkstraat 18, 8261 VX Kampen. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Vlaardingen: M. Vlietstra te Bunschoten. GEREF. GEM. Bedankt voor Alblasserdam: M. Burg graaf. kandidaat te Rotterdam- Centrum. Dr. Boertien opent stadhuis Borsele HEINKENSZAND Commissaris van de koningin in Zeeland, dr C. Boertien opent vrijdag 3 juni het nieuwe gemeentehuis van Borsele aan de Stcnevate in Heinkenszftnd. Dat gebeurt om 15.00 uur. Bijeenkomsten over energiebeleid in Oost-Souburg en Arnemuiden VLISSINGEN/ARNEMUIDEN De stuurgroep Maatschappelijke Discus sie Engergiebeleid houdt dinsdag 7 juni in Oost-Souburg en donderdag 9 juni in Arnemuiden een informatie bijeenkomst over energie en energie beleid. Deze bijeenkomsten worden gevolgd door een discussiebijeen komst. respectievelijk dinsdag 14 en dinsdag 21 juni. De informatie-avond, die in Souburg in 'De Zwaan' wordt gehouden en in Arnemuiden in gebouw 'De Ame', omvat een toelichting op het door de stuurgroep gepubliceerde Tussen rapport. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Tijdens de discussiebijeenkomst staat het vormen en uiten van menin gen van voor- en tegenstanders cen traal. Het te behandelen Tussenrap port is verkrijgbaar op het stadhuis van Vlissingen en het gemeentehuis in Arnemuiden. Vlissingse commissie personeelszaken bijeen VLISSINGEN - De commissie voor personeelszaken en organisatie van de gemeente Vlissingen vergadert woens dag 18 mei onder meer over de reorga nisatie van een deel van de dienst ge meentewerken. De vergadering in het stadhuis begint om 17.00 uur. FNV-vrouwen in Souburg bijeen SOUBURG - De afdeling Souburg van de vrouwenbond FNV houdt woens dag een bijeenkomst in de lagere school 'De grote belt: in Souburg. Deze bijeenkomst begint om 19.45 uur. Spreker is notaris Sauer uit Vlissin gen. Hij zal in zijn inleiding ingaan op zaken als erfrecht, samenlevingscon- teacten en het opstellen van een testa ment. Actieweek in Vlissingen tegen hoge woonlasten VLISSINGEN- Het Woonlastenh Jl tee Vlissingen houdt in de zogenu de 'Week tegen de hoge woonlaa die van 25 tot en met 28 mei dL een aantal activiteiten in Vlissinj Met deze activiteiten wil het cos ':e aandacht vragen voor de problu rond de hoge woonlasten. Het comité werd op 12 april opgen x en is aangesloten bij het Woorüa ij Overleg Nederland (WON) dat laatste week van mei tot een lanö ke actieweek heeft uitgeroepen.0; mei rijdt een geluidswagen var. <e Woonlastenkomitee door Vlissir.s ii! Donderdag 26 mei vindt een fori a' avond plaats die om 20.00 uur be: in wijkcentrum "t Anker'. Het con al heeft hiervoor uitgenodigd de weth der van volkshuisvesting de het; Wisse, de directeur van de Vlissj sociale dienst mr. J. L. Ostenrj PZEM, Basco. FNV en 1 Vrijdag zijn er acties op het stadii plein en wordt de gemeenteraad zocht om tijdens de raadsvergade: door middel van een raadsdebat ting te geven van haar bezoi_ ten aanzien van de woonlastenpwS matiek. Het Woonlastenkomiu,, houdt zaterdag 28 mei een mania A(j tie tijdens de jaarmarkt in fis; Souburg. Dit gebeurt eventueel in s king met het WON. Jaarvergadering maatschappij nijverheid en handel Zeeland VLISSINGEN - De Nederlandse! Maatschappij voor Nijverheid Handel, departement Zeeland,hou dinsdag 26 mei vanaf 11.00 uureem jan gemene departementsvergadering hotel Britannia in Vlissingen. üp de agenda staan zaken als i jaarverslagen, de begroting voor'811 M ppn bestuursverkiezing Voorzitter J. van Loosen treedt af en stele niet herkiesbaar. Het bestuur hetl kandidaat voorgedragen ir. S. 1. Graaf, oud-directeur van de Villi's briek in Middelburg. Voorts trede: penningmeester drs. F, Lammen bestuurslid M. van Riet. De opvol! 'a zijn reeds benoemd, respectievelijk heren C. S. Sent, directeur AmrobJ 01 Goes en J. F. Naninck, Dow-che® f Terneuzen. Direct aansluitend aan deze algeffi departementsvergadering wordt; lunchbijeenkomst gehouden Tijk deze bijeenkomst spreekt ir. A G Boer. Ir. de Boer is directeur van onlangs opgerichte Maatschappijn Industriële Projecten (MIPi Del/ wil op commerciële basis projw verwezenlijken die een belangrijke: drage kunnen leveren aan de Ind triéle bedrijvigheid en de commeiti dienstverlening in Nederland Expositie over Molukken in school in Koudekerke Ir ge daarvan moet braken, of andere ziekteverschijnselen zich voordoen, waarschuw dan onmiddelijk de dierenarts. Hopelijk is het dan nog niet te laat en is door onmiddelijk ingrijpen het dier nog te redden. Moge mede door dit schrijven nog meer dieren voor vergiftiging gespaard blij ven P. I. Heijboer vert. Sophia-Vereeniging tot Bescher ming van dieren Esdoomstraat 33 Nieuwer kerk KOUDEKERKE - 1 school in Koudekerke en de Mr 1 Soumokilstichting in Midd( hebben een tentoonstelling over Molukken ingericht. De expositit j vanaf woensdag 18 mei tot en vrijdag 20 mei te zien in de hal vi Immanuelschool aan de Tran in Koudekerke. De tentoonsle.- omvat materiaal van het Tropens seum in Amsterdam, boeken R| Molukken en Molukkers en Moluk planten en vruchten. De burgciw ter van Valkenisse, de heer S. Frs ke. opent de tentoonstelling. Datf beurt woensdag 18 mei om acht: in de school. De expositie is alleen 's avonds opend. van acht tot tien uur Do at dagavond staat een diaserie over kerk op Ambon" op het prograd Die begint om half negen. Vanalï gen uur treedt het Moluks ke uit. Souburg en Koudekerke oi dagavond om half negen begin: Molukse klederdrachtshow. Een-'J u uur later kunnen belangstellen kijken naar een Molukse muaelr- dansshow, uitgevoerd door de cii rele groep van de SoumokilsticK 'Rangkaian Maluku'. Joop den Uyl voor PvdA Westkapelle WESTKAPELLE - De afdeling kapelle van de PvdA houdt dinsdü juni een bijeenkomst met oppo^ leider Joop den Uyl als spreker.' avond wordt gehouden in de No* zcegalm en begint om 20.00 uur Den Uyl zal spreken over de af politiek. Na de pauze is er g< voor het stellen van vragen enöt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 14