Uk MINI KRANT Onze Kleintjes. Zakenkleintjes. ROMMELMARKT Zet'n Kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 13 ME IDA MINI KRANT Verschijnt elke vrijdag Advertentieopdrachten voor de Minikra dienen uiterlijk 's woensdags om 12.0 in ons bezit te zijn. De Pinkstergemeente heet u hartelijk welkom in de Johanneskerk te Vlissingen Adres: Bonedijkestraat 163 Diensten: iedere zondag 14.30 uur Gemeentedienst Iedere woensdagavond 19.30 uur Opwekkingssamenkomst NIET APART MAAR SAMEN Vereniging voor Openbaar Onderwijs afdeling Middelburg UITNODIGING tot het bijwonen van de openbare discussie over het onderwerp VERZUILING IN HET ONDERWIJS: VÓÓR EN TEGEN die zal worden gehouden op maandag 16 mei 1983. aanvang 20 uur, in het gebouw van de Stedelijke Scholengemeenschap, Sir Winston Churchilllaan 8 te Middelburg Inleiders: L. van der Jagt, landelijk voorzitter van de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs drs M Beinema, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA Discussieleider: drs. H. J. Vader, rector van de Stedelijke Scholen gemeenschap te Middelburg Gelegenheid tot discussie en tot het stellen van vragen. Uw aanwezigheid wordt op hoge prijs gesteld. Bestuur Vereniging voor Openbaar Onderwijs afdeling Middelburg Morgen: zat. 14 mei '83 van 10 tot 17 uur W grote verzamelbeurs Schouwburg Middelburg Ook voor U De ZDASG is een school voor volwassenenonderwijs in Zeeland. Op woensdag 18 mei 1983 houdt de school in het gebouw Rembrandtlaan 1 te Vlissingen een OPEN DAG ledereen die belangstelling heeft voor het volgen van een mavo-opleiding, studie per vak is mogelijk, of voor een opstapcur- sus voor de mavo is welkom. Vanaf 8.45 uur tot 11.45 uur geven docen ten voorlichting over de vakken die u kunt volgen. Tijdens deze open dag is een tentoonstelling ingericht van werkstukken die door leerlingen van de school tijdens de lessen textiele werkvormen zijn ge maakt. BADMINTONCLUB ASTROIDEN heeft plaats voor nieuwe leden Speeltijd vrijdagavond 19.00-23.00 ul Sportzaal in Vlissingen. Voor inl. tel.: 01184-61350 of 66658 of 70762. NEDERLANDSE VERENIGING VAN SPIRITISTEN 'HARMONIA' organiseert: OPENBARE AVOND Op. dinsdag 17 mei Medium dhr. M. Kuys uit Soest met psychometrie Aanvang: 20.00 uur Toegang: leden 4,50, niet-leden: 7,50 Adres: bovenzaal van Stationstraat 16, Middelburg Nog 1 weekje en dan is het weer SCHAAPSCHEERDERS- en ZEEUWS FOLKLOREFEEST le VEERE Groter en kwalitatief beter dan ooit Pinksterzaterdag 21 mei, 10-17 uur. Met o.a. maar liefst 50 oude ambachten. Zoveel zijn er in Zeeland nog nooit op een dag te zien geweest. Nieuw dit jaar zijn: de barbier (uniek!), de schoenmaker, de mutsenplooister (uit Gel derland), de tapijtknoper, de sieraden- maakster, prenatale kunst (uniek!), de wandkledenmaakster, miniaturen van boerenwagens en koetsjes, brooddeeg poppetjes bakken (kinderen zelf), porcelei- nen poppen gieten, saegseljoen, etc., etc. Niet nieuw maar nog steeds heel bijzon der: glasblazen, poppenmaaksters Niesje Wolters en Jeanette Hildersley, knipsel kunst, bezembinden, touwdraaien, hoef smid, babbelaars bakken, etc., etc. In deze 'waslijst' van ambachten noemen wij pas 18 van de 50 oude ambachten! KOM NAAR VEERE en beleef 'n unieke dag. Toegangsbewijzen t/m wo. 18 5 met 20% korting verkrijgbaar bij de VVV's Goes, Vlissingen en Middelburg. Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van mevrouw A. Corbijn en de heer J. van Sluijs Voor vrienden, kennissen, oud-leerlingen en andere belangstellen den, die afscheid willen nemen van mevrouw A. Corbijn en de heer J. van Sluijs bestaat de gelegenheid tijdens een receptie op vrijdag 20 mei 1983 van 16.45-18.00 uur in de aula van de Gem. M.T.S., Marconiweg 1, Vlissingen. Directie Gem. M.T.S. Harry Bacon Club Ned. Ver. van Stomapatiënten, 14 mei 1983 voorlichtingsbijeenkomst in het hotel-restaurant 'Mondragon', Oude Haven 13 te Zierikzee. Aanvang 14.00 uur. Leden, belangstellenden en medewerkers uit dê gezondheidszorg hartelijk welkom. Voor inlichtingen: tel. 01100-12171. Chr. Gem. Zandver. 'Sursum Corda' te Oostka- pelle vraagt i.v.m. het vertrek van de huidige; per 15 augustus 1983 een dirigent(e) diploma koordirectie vereist. Het koor telt 42 leden en repeteert op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Uw sollicitatie kunt u richten aan het bestuur p a J. Vos. M. F Visserstraat 4, 4356 BB Oostkapelle. Tel.: 01188-2430. Op deze pagina bereikt u meer dan honderdduizend lezers legen een Iraclie van de kosten van elk ander middel zoals drukwerk ol affiches Bovendien bereikt u die mensen beter dan met welk ander middel ook omdal ze extra aandacht qeven aan deze pagina Verloting voetbalclub Vlissingen later Idpri espe pief Trekking uitgesit «i lot 4 juni 1983 Uitslag Wjuniindtl GEWIJD CONCERT CHR. BRASSBAND ON g MIDDELBURG f"" 15! ireg Bij goed weer geeft de Chr pis Brassband O.N.D.A Midde isu burg zondagmorgen 15 n gewijd concert in de Abó «ersi te Middelburg. du Morgen, zaterdag 14 mei Marnixplein te West-Souburg. Aanvang 9.30. Wie, clubs, ver., soos, e.d. heeft belangst. vooreen dia-avond over ISRAËL door I.C.N.-afdeling Zeeland. Tel.: 01180-27676. Rommelmi K.V. TOP met divers? attrakties op (heden) vrijdag 13 r van 9.00 tot If uur, op de Martij ArnemuideiLl Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen Alleen voor particulieren. Tot max. 3 regels prijs 7,00. Iedere regel meer 1,40. Brieven bureau van dit blad 4,25 meer. Postgiro 35 93 00 PZC Middelburg Prijs 0.94 per mm. Contracttarieven op aanvraag Voor beide rubrieken geldt: Opdrachten dienen 2 dagen vóór plaatsing 'terlijk te 16.00 uur aan onze kantoren te worden aangeboden. Voor fouten, ontstaan door telefonische of onduidelijk geschreven opdrachten, wordt ons geen verantwoording Wegens beëindiging van Lad- derhandel Lohmann verko pen wij Alu-Schuifladders Nu 10 meter van 445.- voor 289.- Tevens andere lengtes lever baar, met DIN-norm, 3 jaar garantie Wij komen vrijblij vend bij u langs Interal Ladders BV. tel. 01195-271 (Driewegen) zkl Grote sortering vijvervissen en -planten Hengelsport en zeeaas Dierenspeciaalzaak J. H. Heijnsdijk Buteuxstraat 11-13, Oost- Souburg. tel. 01184-62843. zkl Te koop: restanten Koopmans Blauwe Irene Bintje A 25-28 Bintje A 28-35 Tevens gevraagd snijmaïs op contract, oogst 1983 Agrarisch Handelsbedrijf P. Cevaal Jac Catsweg 3 4364 TE GriJpskerke. tel. 01180-11954 JOGGING JOGGING JOGGING Joggingpakken, per stuk af maat 92. 38.-: per 2 stuks vanaf 65.-. Ook losse jogging- jacks René Hebing Sportkle- ding. Op uw weekmarkt Mid delburg, Vlissingen. Axel. zkl Te koop spijltjesledikant compl. met piek. dekbed enz. ƒ290.- Tel 01188-2844. Aagte- kerke. na 20 uur kl Te koop Ziindapp spec paint, 700.- Tel 01181- 517. zkl Te koop- Skil boormachine (enkeltoers), Skil boorstan- daard samen 100,-. Black Decker slijpsteenmachine (dubbel) 50,-, postzegels Ne derland gestempeld, 1970 t/m 1962, 50 catw Tel 01184 62937. kl Te koop: rieten relswiee. be kleed met blauw-wit 70.- wipstoeltje ƒ20- Tel. 01184- 19428 kl Te koop. volop Fruit groenten, aardappels, uien enz. Nu volop bloemkool vers van het land bij fruitteeltbe- drijf W. de Pagter. Zandweg 49. Ritthem. Wij verkopen on ze producten ma en dinsdag 13 30-18 00 uur: vr 9 00-12.00 uur en 13 30-18 00 uur. za 8 00- 12 00 uur zkl Te koop paprikaplanten 1- per stuk Tomatenplanten 0.50 per stuk. 20 stuks 9.00, komkommerplan ten 1 25 per stuk H Kesteloo. J v Beie- renweg 25. Vlissingen zk 1 Te koop gevr Braun sapcentrifuge type MP 3 Tel 01112-1386 kl Te koop: eiken kinderledi kant, kommode met klep, 3- deursllnnenkasL. Tel. 01184- 14497 kl Te koop: aquarium frame 100 x 40 x 30, incl tafel en llcht- kap; kastje uit grootmoeders tijd, oud-Chinees kamer scherm, 2 glas-in-loodramen 50 x 75, expresso-apparaat. combi-kinderwagen. Polly- kinderfiets nr 8, wasmachine volautom. en hondentondeu- ze Tel 01100-21597 kl Te koop: Batavette- damesbrommer, i.z.g.st ƒ200.-, Recommié opspan- baar spiraal. 130 x 190, 50,-. Tel. 01185-2350 kl Te koop: trekh. Talbot Hori zon en van binnenuit verst, buitenspiegel ir i Tel 01184- 18594 kl Te koop. roodbonte en zwart bonte kalveren plm 3a4mdn oud Tel01131- 1522 zkl Te koop div gebruikte kleuren-tv's en alles op stereogebied Ook nieuw hebben wij weer alles ingekocht op tv- en reogebied. ook autoradio's, boxen enz van grote verzeke ringsbanken. uit faillissemen ten. doch voor alles geldt wel zolang de voorraad strekt Alles met garantie'!1 Min- naard Radio TV. Schelde- straat 57. Vlissingen, tel 01184- 16694. zkl Smeedijzeren Schoorsteenkappen met windwijzer en krullen e.d Compl. geplaatst Div model len windwijzers, ook met blad goud. Smederij Sanderse te Schore, tel 01102-1419 Uitgebreide collectie sanitair met alles wat er bij hoort. Zie showroom. Concurrerende prijzen Gebr. Dominicus estkapelle Tel. 1436 z Voor alle soorten metselstenen handvormstenen, dakpannen, steenstrippen. gnnttegels. be- tonklinkers tegen scherpe prijzen Boone. Ds v d Wouw straat 16. Serooskerke (W i, 01189-1844 Wegens omstandigh te koop nieuwe tandem Sparta n versn. Tel.01184-15395. Te koop. piano Thibout. Frans, plm 80-100 jr oud, vr pr ƒ500.- Tel 01184-10326 Te koop Fender Bassman en Ibanez Blazer bass. Tel 01100- 20766 kl Te koop. windmolen type windcharger 12 V, 20-40 amp., incl. toren. 4 scheepsac- cu's en omvormer 220 V, i g st 2200.-Tel. 01192-1421 Te koop elektr orgel Mark 1600, halfpedaal. ritmebox en bank, vraagprijs ƒ600,- Tel. 01180-13519. kl Te koop; poppewagen, plm 30 jaar oud. ouderw logeerbed Tel. 01184-66498 kl Kom eens kijken nostalgie-markt Axel Noordslr 39 (winkelcentrum) Ruime sortering in gebruikt» goederen, antiek, zilver- en ko perwerk. oosterse tapijten schilderijen en curiosa i er^ goedkoper wordt het nooi) meer' i Inkoop, verkoop, taxa tie (01155-41771 zkl Franklin openhaardkachel met deur tjes, koperen bollen en grill, 620.- Smederij Sanderse te Schore tel 01102-1419 zkl Te koop enkele zeer goede ge bruikte dames-, heren- en kinderrijwielen Fa M P Meijers. Kanaal straat 62, Oost-Souburg, tel 01184-61253 zkl Grote collectie wand- en vloer tegels. 6 soorten vloert 25.- pm2 Alle merken te leveren Wandt vanaf 14.- 40 soorten mozaiek vanaf 3.- p. 100% service, gratis zagen. GEBR. DOMINICUS - WESTKAPELLE Tel. 1436. zk Kinderkoppen straatklinkers Fa L. Pekaar. tel 01131-20 1432, opslag Kanaalweg Vla- ke. ook zaterdags 9 00-12 00. levering volle vracht franco. Te koop: crossfiets. Peugeot racefiets en kunststof rechtblad met bak 204 Tel" 01180-26372. Damesfietsen v.a. 150,-. Phoenix damesf. 3 versn. 175.-. Locomotief damesf. 3 versn ƒ225.-. Gazelle dames fietsen v.a. 235,-. opoefiets 225.- opafiets 250,- Batavus herenf. ƒ290.- herenfietsen 3 versn v.a. 275,-, racefietsen v.a. ƒ200.-. kinderfietsen v.a 75.-. opknapfietsen v.a. 25,- Inruil mogelijk. Rijwielhandel S Kluijihout. Kaapduinseweg 4, Dishoek Tel 01185-1392 Nog enkele overjarige merkfietsen met hoge korting (ook racefietsen). Nwe fietsen met trommelremmen, 3 ver en rvs-velgen al v.a ƒ486,- Hoge inruilprijs Te koop: aanhangwagens nieuw en gebruikt, snelweger 100 kg, alum, industrielad ders, trapjes, zitmaaier, water tank 1000 1partij karpetten 240x170 149.-, spijker- en rib broeken a 45.-, garagekrik 1,5 ton ƒ395.-. lichtnetcom- pressor, lasapparaten 140-160 amp nwe en gebr fietsen, houtdraaibankje. TL-lampen bouwlampen va 85.-. alle typen zonwering- rolluiken, horren, hordeuren Fa Wiko, handel in ongeregelde goede ren en zonwering Prov weg 10. 's-Gravenpolder Tel 01103- 2163' 1877 2044 zkl Te koop 30.000 preiplanten 'Goliath), spruitkool (Hybride diverse soorten), tomaten-, sla- komkommer-, spits- en bloemkool en perkplanten. Gebr Kesteloo. Middelburg- sestr 83a. Koudekerke 01185 2733 of 1503. zkl Te koop Weviti weefgetouw, 4-schachts, weelbr. 1 m Junior klndersurfplank. Tel. 01112- 1636 Te koop. computerscanner, 50 kanalen z ga.n, 750,-, Tono 350 telex computer 800,-. draagb. mini-tv m wekkerradio 220 V en 12 V battery 250,-; Stabo handset en rubberantenne, 10 Nicad batterijen en lader 150,-, naaimachine ƒ75,-, SWR- meter en 2 mobiele antennes m magneetvoet en antenne 01184-70523. Te koop grenen bankstel met blauwe kussens, skelter. Tel 01180-12432 kl Te koop eikehouten bankstel met velourskussens 01180-27162 Te koop wegens omstandigheden Ph autom. pl.sp AF 673 95.-. div. Ph stereogrammofoons met boxen vanaf 100,-. Aris- tona versterker 2x15 Watt 125.-. Telefunken bandrecor der 4-sp 18 cm ƒ150.-: Ph hifi tuner AH170 mw in doos) nwprijs 175.-. Ph hifi tuner versterker 2x20 Watt 250,-. 2 Ph boxen 20 Watt 200.-. prof. PA versterker 12 Watt met LS hoorns en MIC 220 V 12 V 250.-. Philishave scheerapp 3-kops 45.- Te bevr na 16 00 uur Konlnginnelaan 26, Mid delburg Tel 01180-25649 zkl Te koop Fiat 126, bouwjr 1974. i.z.g.st. 2 motorpakken merk Damen kleine maat t e.a.b. Wandmeubel kleur wit bruin t e.a b. I Roose. Berg straat 12. Koudekerke. tel 01185-2688. kl Te koop. Batavus-fietsen Hoge inruilprijs voor uw oude fiets Leen Boone. Noordweg 17. Serooskerke, lel. 01189- 1591 zkl Tomaten planten S. J. Wisse. Bosselaarstr 13, Aagtekerke. zkl Tja, nog 1 nachtje slapen en dan ls het weer zover morgen r zo n onvergetelijke Walcherse snuffelmarkt r Je steeds versteld staat de kleine prijsjes die voor grote dingen gevraagd wor den Veilinghallen Middel burg, Braakmanstraat zkl Verkoop van oude stenen, IJsselsteentjes, Utrechtse steen, Zeeuwse moppen, oude balken, oude dakpannen enz, Elke vrijdag van 8 tot 12 uur en van hall 2 tot 6 uur. 's' Zaterdagsmorgens van half 9 tot half 1 bij de Fa S Kodde en Zonen, Zanddijkseweg 12 te Veere Tel 01181-555, ,s avonds01181-295 zkl Kapsalon Nic. de Smit Het adres voor betaalbare haarmode, professioneel vak werk en deskundige doe-het- zelf service Tel 13327. Nieu- wendijk 19. Vlissingen (ook op maandag geopendzk 1 Te koop Honda MB 5. rood. bj febr 82 Pr 1.600 - Tel 01100-15971 kl Te koop. wandmeubel met veel bergruimte, vitrine s, bar tv -ruimte en verl Br 2.65 m. hoog 1.98 m. bali bruin. Tel 01185-2683 kl Vergeet 1983 voor een paar uur en kom op pinksterzaterdag 21 mei naar Veere voor het knotsgezellige schaapscheer ders- en Zeeuws folklorefeest Toegangskaarten met 20'» korting verkrijgbaar bij de VVV's van Vlissingen. Middel burgen Goes t/m wo 18-5. zkl Vanaf 8.00 uur rommelmarkt Vischmarkt. le zaterdag van iaand te Middelhuig. zkl Te koop. meisjesfiets, leeft 5-10 jr Cittershillsingel 32. Koudekerke. Tel 01185-2545 Gazelle-fietsen inruil mogelijk Rijwielcentrale Koudekerkseweg 51. Vlissingen. Tel 01184-12544 zkl Aerobic Pakjes 29.90.' 32.50. 44.90. 59,90 Voetloze panties 22.50 Beenwarmers 16.90 Sies Kousenhuis Vlasmarkt 32, Middelburg zkl Merkfietsen Gazelle, Batavus. Peugeot. Molobecane Hoge inruilprijs bij Wagemakers. Noordweg 19. Oostkapelle. zkl Gazelle race fietsen met Reynolds frame Salontafels met echte oude plavuizen Maartense meubelen 't is bo ven Maarlensc Tapijt Plein 1940 Middelburg eiken bankstel losse kussens f 1695, wij ge ven nog geld voor uw oud bankstel. Heelt u geen oud bankstel als u gaal. trouwen zeker met Kom toch eens kij ken bij Maartense Meubel 't is boven Maartense Tapijt Plein 1940 Middelburg Nu ook Ritthemsestr 9 Oost- Souburg Ook op donderdag avond open en toch en toch en toch is Maarlsnse voordeliger m tapijt en meubelen, bedden, dekens, gordijnen alles voor uw woning in te richten Tapij ten. meubelen, alle soorten vloerbedekking Plein 1940 17- 23 boven en beneden, gordij nen bedden dekens, slaap- meubelen Korte Noordslr 53- 67 boven en beneden. Middel burg tapijt, grodynen meube len nieuw en gebruikt. Rit themsestr 9 Oost-Souburg Donderdag koopavond zkl koop cfiinderbureau 400 - Opknap racefiets 100.- Een zeer groot assorti ment Fleischmantreinonder- delen Pr n o t k Tel 01180- 29398 kl Gebruikte fietsen volop keus. Rijwielcentrale Koudekerkseweg 51. Vlissingen. Tel 01184-12544 zk Aan de van Manekerke Te koop plm 1 87 ha hooigras eerste snede het gras dient vóór 1 juni a s gemaaid te zijn Inschrijvingen vóór 18 mei a s. bij burgemeester en wethouder} van Mariekerke, Dorpsstraat 3, 4365 AL Mellskerke. Nadere inlichtingen bij wethouder A de Visser, (tel 01188-2199)"' zkl Vrijdag en zaterdag 500 gr magere hamlappen 7.95 500 gr. malse biefiappen 10,90 Slagerij H. Coenen, Koudekerke zkl Voor uw complete woninginrichting tapijten, bedden, gordijnen, grenen en eiken meubelen aanbieding: Velours-antiek gordynen (120 cm br.) ƒ24,90 p.str.mtr. (gemaakt en wel) Tapijtcentrum Zeeland Pine Shop Couwervestpat 51. Goes, tel. 01100-13525 Korendijk 34 Middelburg, tel 01180-23632. Burg. Elenbaasstraat 29, Krui- ningen Tel 01130-262G.Donderdagavondkoopavond zkl Opheffingsuitverkoop met toest. v k.v k. van 3/3 lm 4 6 van de gehele collectie dames- en herenschoenen en laarzen. Alles voor halve prijs doe nu uw voordeel! Schoenhandel Van Waarde Langstraat 79-81. Arnemuiden. tel 01182-1401 Dinsdagmiddag gesloten Rob Sombroek's pianohandcl Koop uw piano bij de man die hem ook onderhouden kan Goede keus. ruime sortering Goede service <3oè eigen transport Alles onder een dak in 's-Heer Arendskerke, Torenring 6 Tel 01106-1808 2528 zkl GLASSCHADES! Door een eigen reparatiedienst kunnen wij uw kajaottc ruit snel weer repareren vernieuwen Indien technisch uitvoerbaar wordt de reparatie nog dezelfde dag verricht Ook savonds er weekend Versluis Willeboer Glas B.V., Kuipersweg 11. Middelburg(Arnesteini01180-29056 zkl Textiel en Wolhuis 'De Schipper' gloednieuwe kollektie Lois overhemden bijpassende broeken Havenweg 30 Nieuwdorp Juist nu!!! Grote keus in kantkloskussens!! Meeneemtassen! Gekleurde katoen garens!! Spin- en Weefhuis de Vlucht Havenweg 30 Nieuwdorp Spinnewielen van de beste merken Kaardemolens Weefgetouwen Vele soorten gewassen wol 'Spin- en Weefhuis De Vlucht Havenweg 30 Nieuwdorp zkl Meubelhuis De Schipper Middelburg!!! Mooie eiken meubelen scherpe prijzen Vraag naar de maandaanbieding Groot succes 3-2 leer 2.795,- Creafort grenen meubelen!!! Grandioos mooi Grote keus op Nieuwdorp Meubelhuis De Schipper zkl Trappen compleet gelegd 13 treden alles inbegrepen 298.- met ijzersterk tapijt. 10 jaar garantie, trappen ƒ398.- Velours gordijnen f 29,95, gratis gemaakt! MOL MOL MOL Blezelingsestr 51. Walstraat 21, Langeviele 52-54, Kapclle. Vlissingen. Middelburg, tel 01102-2101 tel. 01184-18280 tel 01180-38258 (naast Kijkshop) Kapelle en Vlissingen vrijdagavond koopavond' Middelburg donderdagavond koopavond zkl IEDERE DAG VERS VAN HET MES DE BETERE KWALITEIT Vandaag en morgen schouderkarbonade 500 gr. 4,25 malse magere braadlappen 500 gr. 10,90 Voor de boterham. schouderham 150 gr. 1,75 jonge kaas 500 gr. ƒ4,75 SLAGERIJ SNEL HOGEWEG 138 SINT-JACOBSSTRAAT 3 VLISSINGEN zkl TE KOOP GEVRAAGD Inruil, reparatie en verkoop boten windsurfs motoren trailers Jachtwerf Zwemer BV Ha- ■enweg 1 Kamperland, lel 01107-1547-1464 zkl3 Te koop open zeilboot, mode. Schakel merk Flying Arrow wcgtrailer z go n Cru- quiusstr 21 Vlissingen kl3 Te koop kajuiikruiser Mi croplus 5.20 x 1 80 m. me: trailer veel extras i.zg.st Tel 01178-1737 kl3 Te koop zeilboot Simoun 485 Mater kanteltrailer. Tel 01100-15270 tussen 16 00 en 18 00 uur Te koop compl surfplank. 550.-. na 17 00 uur, tel 01184- 13589 kl3 Te koop gevr surfplank. Ten Cate 36. tel 01179-1588, na 20 00 uur kl3 Te koop z g a n windsurf- board Ten Cate. met alle toe behoren Weinig gebruikt Van 1590,- nu voor 795 - Tel 01180-12573 kl3 Te koop zeilboot Koralle 4.20 m incl dekzeil en trailer Prys 2750.-Tel 01134-1559 kl3 Te koop pol kilkruiser 1 530, Volvo Penta inboardmolor. met trailer Tel 01195-539 k!3 Te koop. houten Schakel zeil boot met wegtrailer Deze week te bezichtigen Zwanen- laan 13. Kamperland kl3 Weekendki 5,5 mtr. 1„ met trailer. Speedboot met 20 pk bbra ei 3.000,- Sportvlss® boten, Seagull bb.ni.1 dags gesl. LPG enwitï) benzinestation. Te koop: surfplankHir DEI der, 1 seizoen gebr.,1) den. Tel. 01184-64519. Te koop: suripak m/m medium, z.g.aj 200,-. Tel. 01100-12521 Te koop' pol bool i.z.g st compl wegtt stormkap spinnaker etc evt. ook ruil vo Te koop i x 1 40 m e 2224 üïi tOu-r Te koop: speedboot Yamaha - trailer, lp 01103-1697 na 18 00 IE Te koop Glastron tourspeedboot 90 pk compleet met belhi Tel. 01184-62855 ƒ40.- p.st. Tel: 01184-1» Te koop jeugdzeilbtf mist. polprijs /5X tussen 12.00-13 00 uir 18 00 uur 01180-28228 Te koop- vouw- zeilkM Klepper, geh. compl' Tel 01180-13854 Te koop Kanga p Mei '82 550.-. TorenK Ini Middelb'.Tel' 15993. r-" Modern kaj. zeiljl.:6S 4 a 5 slaappl zg.o.n 1 tra's, 10 pk bb. mot» tS| oud. 7 500,-. e v.t ral 'te open zeilb Tel. 0110821 p Te koop- zeilboot Plof ,er compleet f l 400.- Ti. 10055. r' Rondvaartbt te koop, 18 m lang, 2) Mercedes diesels, Minnaard Vastgoed! 01103-1740. Na 18.00 Uf of 1695. Te koop: open toer» Seablrd. lang 6.20. pc- met zwaard, houten dj plaats beschikbaar, W m trailer en dekten', gezinsboot Inl. tel 011*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8